Datum účinnosti:  31. července 2017

 „ClassFlow“ nebo „služba“ je poskytována společností Promethean Limited (dále jen „Promethean“ nebo též „my“, „nás“ nebo „naše“ a příslušné odvozeniny tohoto slova).  Jsme společností s ručením omezeným, registrovanou v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Spojené království.

Použitím slova “služba(y)” v této politice cookies máme na mysli (i) veřejnou službu ClassFlow zdarma dostupnou na www.classflow.com nebo jiném URL určeným geografickou polohou uživatele (např. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) službu ClassFlow pro školy, která je dostupná prostřednictvím předplatného školám, školním obvodům, nebo podobným institucím a je dostupná pouze přes nastavení jedinečné poddomény ClassFlow se soukromou URL adresou (př.  Www.yourschooldistrictname.classflow.com)) pro výhradní použitíkonrétní školou nebo obvodem; a (iii) všechny ostatní relevantní webové stránky, produkty, služby a aplikace, jejichž dostupnost zajišťuje společnost Promethean (včetně jakýchkoliv ClassFlow aplikací, které lze stáhnout přes iTunes Store a Google Play store).

Tato Politika ochrany soukromí spolu s Politikou cookies ClassFlow, Podmínkami služby a Politikou přijatelného využívání, na které tato Politika ochrany soukromí odkazuje, vytvářejí závaznou smlouvu mezi vámi a námi (dále společně též jen „smlouva“)  Před zahájením používání naší Služby se s každým z nich důkladně seznamte.  Používáním naší Služby vyjadřujete souhlas s Podmínkami služby ClassFlow, Zásadami přijatelného používání, Zásadami ochrany osobních údajů a touto Politikou Cookies a souhlasíte s tím, že pro vás budou podmínky každého z těchto dokumentů závazné.  Pokud s těmito podmínkami a zásadami nesouhlasíte, Službu nepoužívejte.  Veškeré výrazy používané v tomto dokumentu bez vlastní definice ponesou význam uvedený v Podmínkách služby.  V případě rozporu mezi Podmínkami služby a touto Politikou Cookies mají přednost Podmínky služby.

  1. O COOKIES

Služba ClassFlow používá cookies.  Registrací k používání služby ClassFlow souhlasíte s používáním cookies společností Promethean v souladu s podmínkami této politiky.  Cookies jsou soubory zasílané webovými servery do webového prohlížeče uživatele a ukládané webovým prohlížečem uživatele.  Dané informace jsou pak zaslány zpět na server vždy, když prohlížeč požádá o nějakou stránku ze serveru.  To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webové prohlížeče.  Existují dva hlavní druhy cookies:  relační cookies a stálé cookies.  Relační cookies se z vašeho počítače vymažou, když uživatel prohlížeč uzavře, kdežto trvalé cookies zůstávají uloženy na vašem počítači, dokud nedojde k jejich výmazu nebo dokud nenastane  datum vypršení jejich platnosti.

  1. JAK A PROČ POUŽÍVÁME COOKIES

Společnost Promethean používá cookies k tomu, abychom mohli lépe porozumět, jakým způsobem probíhají interakce návštěvníků  s naší službou.

 JAK VYMAZAT NECHTĚNÉ COOKIES

Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky, ale pokud byste chtěli zajistit, aby cookies od společnosti Promethean nebyly přijímány, můžete změnit nastavení svého prohlížeče na:

  • odmítnout všechny cookies,
  • akceptovat cookies pouze z „důvěryhodných“ serverů; nebo
  • akceptovat cookies pouze z internetových stránek, na kterých se právě nacházíte.

Vřele vám však doporučujeme, abyste si ponechali cookies aktivované, protože pokud cookies ve vašem prohlížeči vypnete, nebudete moci službu využívat.

Pokud byste chtěli zjistit více informací ohledně cookies a jak s nimi nakládat, navštivte prosím http://www.aboutcookies.org nebo http://www.youronlinechoices.com.

  1. COOKIES POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍÍ PROMETHEAN VE SLUŽBĚ CLASSFLOW PRO ŠKOLY

Následující seznam vím umožňuje rozpoznat soubory cookies umístěné ve vašem prohlížeči, pokud navštívíte službu ClassFlow pro školy (s použitím unikátní subdomény ClassFlow s privátní adresou URL, která je určena pro výhradní použití konkrétní školou nebo oblastí (např. www.yourschooldistrictname.classflow.com)).

  1. Tyto cookies se umísťují do vašeho prohlížeče poté, co navštívíte klienta ClassFlow pro školy ještě před přihlášením k účtu ClassFlow pro školy:
keepSignedIn Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro zapamatování uživatelského jména, aby uživatel nemusel znovu zadávat tuto informaci při své příští návštěvě.
Class_flow_userid Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje aktuální uživatelské jméno.
referrer Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá k určení toho, z jaké adresy URL uživatel na stránku přišel proto, aby po ověření mohl prohlížeč uživatele přesměrovat zpět tam, odkud přišel.
CFRoleSelection Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje, do jaké role se uživatel přihlašuje (pedagog nebo student).
CF_GDRIVE_TENANT Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který sleduje aktuálního klienta, kterého využívají uživatelé Google Drive pro přístup ke ClassFlow.
classflow.promethean.tenantUrls Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který sleduje všechny klienty, ke kterým se uživatelé přihlašují.
sessionv.2-{tenantUrl} Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro správu relací pro webové aplikace.

b. Tyto cookies se umísťují na váš prohlížeč poté, co se přihlásíte do svého účtu služby ClassFlow pro školy:

GEODataInfo

 

Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro operaci detekce adresy internetového protokolu (IP).  Když dojde k detekci IP adresy, tak tento  soubor cookie sdělí Softwaru, aby danou IP adresu již opětně nehledal.
collapseCardNotes Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro funkci Lesson Builder v rámci ClassFlow.  Jakmile si uživatel vybere sbalení sekce poznámek, využíváme tento soubor cookie k zapamatování jeho nastavení.
resultViewer.zoom Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro zapamatování výsledků zobrazení nastavených uživatelem.
vertx-web.session Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro správu relací pro webové aplikace v reálném čase a pro sledování relací spolupráce uživatelů.

 

  1. COOKIES POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ PROMETHEAN V BEZPLATNÉ CLASSFLOW SLUŽBĚ

Následující seznamy vám umožní rozpoznat cookies umísťované na váš prohlížeč, když navštívíte stránky ClassFlow.com.

  1. Tyto cookies jsou umístěny v prohlížečích, když navštívíte stránky ClassFlow.com, ale předtím než se registrujete nebo přihlásíte ke svému účtu ClassFlow:
ClassFlow_CookieBanner Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který ukládá stav souhlasu uživatele s používáním souborů cookie pro aktuální doménu, kterou uživatel používá.
ClassFlow_LanguageModal Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který ukládá volbu uživatele týkající se nastavení jazyka pro aktuální doménu, kterou uživatel používá.
_ga & _gid Používá se pro účely sledování významným uživatelům.
_gat Používá se pro odezvu škrtící klapky.
keepSignedIn Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro zapamatování uživatelského jména, aby uživatel nemusel znovu zadávat tuto informaci při své příští návštěvě.
Class_flow_userid Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje aktuální uživatelské jméno.
referrer Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá k určení toho, z jaké adresy URL uživatel na stránku přišel proto, aby po ověření mohl prohlížeč uživatele přesměrovat zpět tam, odkud přišel.
CFRoleSelection Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje, do jaké role se uživatel přihlašuje (pedagog nebo student).

b. Tyto cookies se umísťují na váš prohlížeč poté, co se přihlásíte do svého účtu na stránkách ClassFlow.com:

GEODataInfo

 

Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro operaci detekce adresy internetového protokolu (IP).  Když dojde k detekci IP adresy, tak tento  soubor cookie sdělí Softwaru, aby danou IP adresu již opětně nehledal.
collapseCardNotes Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro funkci Lesson Builder v rámci ClassFlow.  Jakmile si uživatel vybere sbalení sekce poznámek, využíváme tento soubor cookie k zapamatování jeho nastavení.
resultViewer.zoom Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro zapamatování výsledků zobrazení nastavených uživatelem.

Přestože usilujeme o to, aby v tomto seznamu byly uvedeny všechny soubory cookies, jež zasíláme nebo které zasílají naši technologičtí partneři,  pokud zjistíte nějaký rozpor nebo se budete domnívat, že jsme nějaký soubor cookie neuvedli, obraťte se na info@ClassFlow.com.

6. DALŠÍ COOKIES SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

Rovněž realizujeme odkazy na stránky dalších třetích stran, abyste mohli mít přístup a mohli používat cloudová úložná zařízení, jako např. Google Drive, SkyDrive, a Dropbox, a rovněž abychom vám umožnili přístup k naší podpoře a jiným funkcím v rámci služby ClassFlow.  I tyto třetí strany mohou ukládat cookies na váš počítač prostřednictvím vašeho prohlížeče.  Informace o cookies používaných těmito třetími stranami je možno nalézt v informacích uvedených na těchto stránkách.  Přejděte prosím přímo na následující stránky třetích stran, kde si můžete přečíst informace o tom, jaké cookies mohou být uloženy ve vašem počítači: