Politika Cookies

Datum účinnosti: 20. února 2016


„ClassFlow“ nebo „služba“ je poskytována společností Promethean Limited (dále jen „Promethean“ nebo též „my“, „nás“ nebo „naše“ a příslušné odvozeniny tohoto slova).  Jsme společností s ručením omezeným registrovanou v Anglii a Walesu se sídlem na adrese Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Velká Británie.

Použitím slova “služba(y)” v této politice cookies máme na mysli (i) veřejnou službu ClassFlow zdarma dostupnou na www.classflow.com nebo jiném URL určeným geografickou polohou uživatele (např. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) službu ClassFlow pro školy, která je dostupná prostřednictvím předplatného školám, školním obvodům, nebo podobným institucím a je dostupná pouze přes nastavení jedinečné poddomény ClassFlow se soukromou URL adresou (př. www.yourschooldistrictname.classflow.com) pro výhradní použitíkonrétní školou nebo obvodem; a (iii) všechny ostatní relevantní webové stránky, produkty, služby a aplikace, jejichž dostupnost zajišťuje společnost Promethean (včetně jakýchkoliv ClassFlow aplikací, které lze stáhnout přes iTunes Store a Google Play store).

Tato Politika cookies spolu s Politikou ochrany soukromí ClassFlow, Podmínkami služby a Politikou přijatelného využívání, na které tato politika odkazuje, vytvářejí  závaznou smlouvu mezi vámi a námi (dále společně jen „smlouva“)  Přečtěte si je prosím pozorně před zahájením využívání naší služby.  Využíváním naší služby dáváte najevo, že přijímáte Podmínky služby ClassFlow, Politiku přijatelného využívání a příslušné Politiky Cookies a ochrany soukromí, a souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami všech těchto dokumentů a budete je dodržovat.  Jestliže  s těmito podmínkami a politikami nesouhlasíte, tak prosím službu nepoužívejte.  Pro veškeré  termíny, které zde používáme, aniž bychom je definovali, platí definice v Podmínkách služby.  V případě jakéhokoliv rozporu mezi Podmínkami služby a touto politikou  mají přednost Podmínky služby.

1. O COOKIES

Služba ClassFlow používá cookies.  Registrací k používání služby ClassFlow souhlasíte s používáním cookies společností Promethean v souladu s podmínkami této politiky.  Cookies jsou soubory zasílané webovými servery do webového prohlížeče uživatele a ukládané webovým prohlížečem uživatele.  Dané informace jsou pak zaslány zpět na server vždy, když prohlížeč požádá o nějakou stránku ze serveru.  To umožňuje webovému serveru identifikovat a sledovat webové prohlížeče.  Existují dva hlavní druhy cookies:  relační cookies a stálé cookies.  Relační cookies se z vašeho počítače vymažou, když uživatel prohlížeč uzavře, kdežto trvalé cookies zůstávají uloženy na vašem počítači, dokud nedojde k jejich výmazu nebo dokud nenastane  datum vypršení jejich platnosti

2. JAK A PROČ POUŽÍVÁME COOKIES

Společnost Promethean používá cookies k tomu, abychom mohli lépe porozumět, jakým způsobem probíhají interakce návštěvníků   s naší službou.

3. JAK VYMAZAT NECHTĚNÉ COOKIES

Většina internetových prohlížečů akceptuje cookies automaticky, ale pokud byste chtěli zajistit, aby cookies od společnosti Promethean nebyly přijímány, můžete změnit nastavení svého prohlížeče na:

  • odmítnout všechny cookies,
  • akceptovat cookies pouze z „důvěryhodných“ serverů; nebo
  • akceptovat cookies pouze z internetových stránek, na kterých se právě nacházíte.

Vřele vám však doporučujeme, abyste si ponechali cookies aktivované, protože pokud cookies ve vašem prohlížeči vypnete, nebudete moci službu využívat.

Pokud byste chtěli zjistit více informací ohledně cookies a jak s nimi nakládat, navštivte prosím https://www.aboutcookies.org nebo https://www.youronlinechoices.com.

4. COOKIES POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ PROMETHEAN VE SLUŽBĚ CLASSFLOW PRO ŠKOLY

Následující seznamy vám umožní rozpoznat cookies umísťované na váš prohlížeč, když navštívíte službu. Tyto cookies se umísťují na váš prohlížeč poté, co se přihlásíte do svého účtu služby ClassFlow For Schools.

GEODataInfo

 

Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro operaci detekce adresy internetového protokolu (IP).  Když dojde k detekci IP adresy, tak tento  soubor cookie sdělí Softwaru, aby danou IP adresu již opětně nehledal.

 

downloadPopupShown

 

Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro indikaci skutečnosti, že určité operace již proběhly, takže software již nemusí danou operaci znovu provádět.  Pokud například software ukáže uživateli rozbalovací zprávu, pak jakmile ji uživatel uzavře, tento  soubor cookie sdělí softwaru, aby danou rozbalovací zprávu znovu nezobrazoval.
keepSignedIn Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro zapamatování uživatelského jména, aby uživatel nemusel znovu zadávat tuto informaci při své příští návštěvě.
Class_flow_userid Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje aktuální uživatelské jméno.
flipchartImport/notebookImport message Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro indikaci skutečnosti, že určité operace již proběhly, takže software již nemusí danou operaci znovu provádět.  Například software předtím, než uživatel nahraje flipchart nebo soubor z notebooku do služby, ukáže uživateli rozbalovací zprávu, že ne všechny funkce flipchartu nebo notebookového souboru mohou být plně podporovány nebo viditelné.  Příslušný  soubor  cookie sdělí softwaru, aby danou rozbalovací zprávu znovu nezobrazoval.
Card: video/webpage Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro zobrazení rozbalovací varovné zprávy uživateli, když se uživatel pokusí zakomponovat video nebo internetovou stránku, jež nejsou bezpečné.
toolbarDock/toolbarHide Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje, kam se uživatel rozhodl dát lištu nástrojů.
outdated.browser Toto je cookie společnosti Promethean, která se používá pro sledování, zda uživatel potvrdil, že prohlížeč nesplňuje minimální kritéria na verzi prohlížeče. Poté tuto zprávu znovu nezobrazujeme.

5. COOKIES POUŽÍVANÉ SPOLEČNOSTÍ PROMETHEAN V BEZPLATNÉ CLASSFLOW SLUŽBĚ

Následující seznamy vám umožní rozpoznat cookies umísťované na váš prohlížeč, když navštívíte službu.

A. Tyto cookies jsou umístěny v prohlížečích, když navštívíte stránky ClassFlow.com, ale předtím, než se přihlásíte k účtu ClassFlow.

ClassFlow_CookieBanner Uchovává stav souhlasu uživatele cookie se stávající doménou
ClassFlow_LanguageModal Uchovává výběr jazyka uživatele

Všechny tyto soubory cookie jsou umístěny třetí stranou: Google Analytics. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů a cookies naleznete na webu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

_ga  Používá se k odlišení uživatelů.
_gat Používá se k rychlosti požadavku na škrtící klapku.
_gid Nezařazené. Neklasifikované soubory cookie jsou soubory cookie, které jsme v procesu klasifikace spolu s poskytovateli jednotlivých souborů cookie.

B. Tyto cookies se umísťují na váš prohlížeč poté, co se přihlásíte do svého účtu ClassFlow.

GEODataInfo

 

Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který se používá pro operaci detekce adresy internetového protokolu (IP).  Když dojde k detekci IP adresy, tak tento  soubor cookie sdělí Softwaru, aby danou IP adresu již opětně nehledal.
downloadPopupShown

 

Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro indikaci skutečnosti, že určité operace již proběhly, takže software již nemusí danou operaci znovu provádět.  Pokud například software ukáže uživateli rozbalovací zprávu, pak jakmile ji uživatel uzavře,  tento  soubor cookie sdělí softwaru, aby danou rozbalovací zprávu znovu nezobrazoval.
keepSignedIn Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro zapamatování uživatelského jména, aby uživatel nemusel znovu zadávat tuto informaci při své příští návštěvě.
Class_flow_userid Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje aktuální uživatelské jméno.
flipchartImport/notebookImport message Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro indikaci skutečnosti, že určité operace již proběhly, takže software již nemusí danou operaci znovu provádět.  Například software předtím, než uživatel nahraje flipchart nebo soubor z notebooku do služby, ukáže uživateli rozbalovací zprávu,  že ne všechny funkce flipchartu nebo notebookového souboru mohou být plně podporovány nebo viditelné.  Příslušný  soubor  cookie sdělí softwaru, aby danou rozbalovací zprávu znovu nezobrazoval.
Card: video/webpage Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který nastaví příznak pro zobrazení rozbalovací varovné zprávy uživateli, když se uživatel pokusí  í zakomponovat video nebo internetovou stránku, jež nejsou bezpečné.
toolbarDock/toolbarHide Jedná se o soubor cookie společnosti Promethean, který si pamatuje, kam se uživatel rozhodl dát lištu nástrojů.
outdated.browser Toto je cookie Promethean, která se používá pro sledování, zda uživatel potvrdil, že prohlížeč nesplňuje minimální kritéria na verzi prohlížeče. Poté tuto zprávu znovu nezobrazujeme.

Přestože usilujeme o to, aby v tomto seznamu byly uvedeny všechny soubory cookies, jež zasíláme nebo které zasílají naši technologičtí partneři,  pokud zjistíte nějaký rozpor nebo se budete domnívat, že jsme nějaký soubor cookie neuvedli, obraťte se na info@ClassFlow.com.

6. DALŠÍ COOKIES SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

Rovněž realizujeme odkazy na stránky dalších třetích stran, abyste mohli mít přístup a mohli používat cloudová úložná zařízení, jako např. Google Drive, SkyDrive, a Dropbox, a rovněž abychom vám umožnili přístup k naší podpoře služby ClassFlow přes GetSatisfaction.  I tyto třetí strany mohou ukládat cookies na váš počítač prostřednictvím vašeho prohlížeče.  Následně pak mohou využívat informace o vaší návštěvě pro cílení reklamy na vaši osobu na svých stránkách.  Informace o cookies používaných těmito třetími stranami je možno nalézt v informacích uvedených na těchto stránkách.  Přejděte prosím přímo na následující stránky třetích stran, kde si můžete přečíst informace o tom, jaké cookies mohou být uloženy ve vašem počítači:

https://www.dropbox.com/privacy_20120214

https://getsatisfaction.com/corp/cookie-policy/

https://privacy.microsoft.com/en-us/default.mspx

https://www.google.com/policies/privacy/