Privacy Policy

ClassFlow – regler om beskyttelse af personoplysninger


 Ikrafttrædelsesdato:  6. juli 2018
Vores ClassFlow-løfte om beskyttelse af elevers personoplysninger

Beskyttelse af personligt identificerbare elevoplysninger er meget vigtig for os.  Vi er beæret over, at vores kunder vælger ClassFlow som betroet pædagogisk serviceudbyder, og vi bestræber os på at arbejde på grundlag af høje standarder for databeskyttelse og sikkerhed. Når vi har adgang til personoplysninger om elever, anser vi os for forpligtet til at efterleve følgende principper om databeskyttelse:

 • Vi indsamler, lagrer, behandler og videregiver kun elevers personoplysninger med det formål at levere vores tjenester eller i henhold til tilladelse fra en skole eller forælder.
 • Vi indsamler kun så mange personlige oplysninger om elever som nødvendigt for at levere vores tjenester.
 • Vi vil på klar og gennemskuelig måde oplyse om vores regler og praksis med hensyn til oplysninger.
 • Vi videregiver eller sælger aldrig personoplysninger om elever til tredjeparter til markedsføringsformål
 • Vi afslører ikke elevers personoplysninger til brug for adfærdsbetinget målretning.
 • Vi bruger ikke elevers personoplysninger til adfærdsbetinget målretning undtagen til en forælder med dennes direkte og udtrykkelige samtykke.
 • Vi vil ikke foretage væsentlige ændringer i vores regler om beskyttelse af personoplysninger eller i servicevilkår, der angår vores indsamling og brug af elevers personoplysninger, uden først at give skolen underretning herom og give skolen et valg, før elevers personoplysninger bliver brugt på en væsentligt anden måde end det blev oplyst, da elevernes personoplysninger blev indsamlet.
 • Vi vil vedligeholde et omfattende datasikkerhedsprogram, der er udformet med henblik på at beskytte de typer af elevoplysninger, der er indsamles i ClassFlow.
 • Vi vil slette eller anonymisere personoplysninger om elever, når de ikke længere er nødvendige, eller efter anvisning eller anmodning fra en skole.

Hvis du vil vide mere om vores praksis og de​måder, hvorpå vi beskytter elevers personoplysninger, bedes du nøje gennemgå disse regler om beskyttelse af personoplysninger samt vores regler om anvendelse af cookie, vores servicevilkår og vores regler for acceptabel brug eller stille spørgsmålene til os på privacy@ClassFlow.com.
“ClassFlow” eller “tjenesten” leveres af Promethean Limited ( “Promethean”, “vi”, “os” eller “vores”).  Vi er et aktieselskab, der er registreret i England og Wales, og vores hjemsted er Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

Når vi bruger ordet “tjeneste(r)” i disse regler om beskyttelse af personoplysninger mener vi (i) den offentlige ClassFlow tjeneste, der findes gratis på www.ClassFlow.com eller andre webadresser, som bestemmes af brugerens lokale sprog eller browsersprog, (ii) ClassFlows tjenester til skoler, der er adgang til via abonnement på skoler, skoledistrikter eller andre tilsvarende institutioner, og som der kun er adgang til gennem opsætning af et unikt ClassFlow-underdomæne med en privat webadresse (f.eks. www.jeresskolediskriktnavn.classflow.com) til brug udelukkende for den pågældende skole eller det pågældende distrikt, og (iii) alle de øvrige tilknyttede websteder, produkter, tjenester og applikationer, som stilles til rådighed af Promethean (herunder ClassFlow-relaterede apps, som kan være tilgængelige via App Store, Google Play store eller andre tredjeparts app stores).

Disse regler om beskyttelse af personoplysninger udgør sammen med ClassFlows regler om cookie, ClassFlows Servicebetingelser, og ClassFlows regler om acceptabel brug, hvortil der er henvist i disse regler om beskyttelse af personoplysninger, en retligt bindende kontrakt mellem dig og os (samlet omtalt i disse dokumenter som “kontrakten”).  Du bedes læse dem grundigt, før du begynder at bruge vores tjenester.  Ved at bruge vores tjenester, angiver du, at du accepterer ClassFlows servicevilkår, regler om acceptabel brug, regler om cookie samt nærværende regler om beskyttelse af personoplysninger, og du accepterer at være bundet af og skal overholde bestemmelserne i dem alle.  Hvis du ikke accepterer disse vilkår og regler, bedes du undlade at bruge tjenesten.  Alle udtryk, vi bruger hér uden at definere dem, har den betydning, der tillægges dem ifølge definitionerne i servicevilkårene.  I tilfælde af uoverensstemmelse mellem servicevilkårene og regler om beskyttelse af personoplysninger har servicevilkårene forrang.

“Du/I” eller “din/jeres” betyder en bruger af tjenesten.  En “individuel bruger” som anført i disse regler kan være en lærer (eller administrator), elev eller forælder, der bruger den gratis ClassFlow tjeneste. I givet fald kan “du/I” eller “din/jeres ” også betyde en skole eller et skoledistrikt eller en anden institution inden for uddannelsessektoren, der også betegnes som en “virksomhedsbruger”, som anvender ClassFlows tjeneste for skoler, og som brugeren er tilknyttet enten som elev, lærer eller forælder til en elev, og som af virksomhedsbrugeren har fået tilladelse til at bruge tjenesten (en “autoriseret bruger”).  Udtrykket “bruger(e)” som anvendt hér henviser til alle brugere af tjenesten:  individuelle brugere, autoriserede brugere og virksomhedsbrugere.

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er formålet med reglerne om beskyttelse af personoplysninger?
 2. Hvilke oplysninger indsamler vi?
 3. Hvordan videregiver Promethean oplysninger til andre?
 4. Er oplysninger om mig i sikkerhed?
 5. Opbevaring og sletning af personoplysninger
 6. Præferencer med hensyn til meddelelser
 7. Kan jeg få adgang til, rette eller slette personoplysninger?
 8. Hvor bliver mine data sendt hen?
 9. Beskyttelse af børns personoplysninger
 10. Vil Promethean på noget tidspunkt ændre disse regler om beskyttelse af personoplysninger?
 11. Hvad hvis jeg har et spørgsmål om disse regler eller en klage?

 1. Hvad er formålet med reglerne om beskyttelse af personoplysninger?

Promethean respekterer dine oplysninger og ønsker at beskytte dem gennem vores overholdelse af disse regler. Disse regler om beskyttelse af personoplysninger (sammen med vores ClassFlows regler om cookie, ClassFlows Servicevilkår og ClassFlows regler om acceptabel brug,og alle andre dokumenter, der henvises til heri) forklarer, hvordan Promethean indsamler, lagrer, anvender og videregiver alle personoplysninger, som vi indsamler fra dig gennem din brug af ClassFlows tjeneste.

“Personoplysninger” som anvendt i disse regler om beskyttelse af personoplysninger betyder alle oplysninger, der kan identificere en bestemt person.

Reglerne gælder ikke for tredjeparts websteder eller for praksis fulgt af virksomheder, som Promethean ikke ejer eller kontrollerer, eller for applikationer, til hvilke vi leverer links fra vores tjeneste. Du/I bør altid læse reglerne om beskyttelse af personoplysninger på ethvert tredjeparts websted, før du/I bruger dem.

2. Hvilke oplysninger indsamler vi?

2.1 Hvilke personoplysninger vi indsamler, afhænger af, om du er lærer, elev, eller forælder.

 1. Oplysninger om skoler, lærere og administratorer:Vi anmoder om visse oplysninger, når en lærer eller skoleadministrator registrerer en ClassFlow-konto eller korresponderer med os online, herunder for- og efternavn, e-mailadresse, brugernavn og adgangskode og eventuelle yderligere oplysninger, som du frivilligt giver i din ClassFlow-profil, hvilket for eksempel vil kunne omfatte dit skoletilhørsforhold og placering, hvilke klassetrin og fag, du underviser i, din stilling på skolen og den type enheder, dine elever bruger (samlet betegnet “skoledata“).  Vi kan også indsamle skoledata, hvis skolen sender os en meddelelse, en lærer sender indhold eller ressourcer til vores websted eller via vores tjeneste eller reagerer på e-mails og undersøgelser.   Vi bruger disse oplysninger til at drive, vedligeholde og levere tjenesteydelsens funktioner og funktionalitet, til at analysere og forbedre vores servicetilbud og funktionalitet og til at kommunikere med vores skoler og brugere.
 2. Oplysninger om elever:Promethean leverer tjenester til skoler og lærere til brug for forbedring af undervisningen i klassen og elevernes læringsresultater. I forbindelse med leverancen af denne tjeneste til en skole vil vi kunne indsamle eller få adgang til personoplysninger om elever (“elevdata”). Kun elever, der har modtaget en klassekode fra en skole eller lærer kan registrere sig som “elev” på en ClassFlow-konto og bruge tjenesten.  Efter registrering vil vi indsamle personlige oplysninger fra den studerende. Hvilke type oplysninger, vi indsamler, vil afhænge af, hvordan læreren, skolen eller distriktet bruge tjenesten, men vil kunne omfatte elevens for- og efternavn, e-mailadresse, brugernavn og adgangskode, oplysninger om karakterer, oplysninger om opgaver og andet klasseindhold. Vi anser elevdata for yderst fortrolige og bruger udelukkende disse data til at levere vores tjenester til skolen eller på skolens vegne, og på begrænsede områder til interne formål i overensstemmelse med vores ClassFlow servicevilkår eller særlige aftaler med skoler.Vores indsamling, brug og videregivelse af elevdata reguleres af vores aftaler med skolen, i USA af bestemmelserne i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) og gældende statslige love, og af andre statslige, føderale og internationale love, der gælder i det enkelte tilfælde. Gældende lov eller en aftale med en skole vil have forrang og skal kontrollere, hvis og i det omfang, der er konflikt mellem gældende lovgivning eller bestemmelserne i en aftale med en skole og disse regler om beskyttelse af personoplysninger.  Hvis du har spørgsmål om vores indsamling og brug af elevdata kan du kontakte os på privacy@ClassFlow.com.  Hvis du har spørgsmål vedrørende gennemgang, ændring eller sletning af personoplysninger om en elev, bedes du kontakte din uddannelsesinstitution direkte.Se “Hvordan Promethean videregiver oplysninger til andre” nedenfor for at få mere at vide om de begrænsede måder, hvorpå vi deler skoledata og elevdata. Se “Beskyttelse af børns oplysninger” nedenfor for at få mere at vide om, hvordan vi indsamler og bruger personlige data om børn.
 3. Oplysninger om forældre og værger:Vi anmoder om visse oplysninger, når en forælder eller værge registrer en ClassFlow-konto eller registrer sig med henblik på at bruge et tilknyttet program. Dette omfatter for eksempel for- og efternavn, e-mailadresse, brugernavn og adgangskode samt alle yderligere oplysninger, den pågældende forælder eller værge frivilligt afgiver, f.eks. navnet og placeringen af dit barns skole, og hvad din relation til barnet er (forælder, bedsteforælder, værge osv.). Vi bruger disse oplysninger til at drive, vedligeholde og levere tjenesteydelsens funktioner og funktionalitet, til at analysere og forbedre vores servicetilbud og funktionalitet og til at kommunikere med dig/jer.

2.2   Indsamling af oplysninger gennem teknologi:

Vi indsamler automatisk visse former for oplysninger om benyttelse, når du/I besøger vores websted eller bruger vores tjeneste. Når du besøger tjenesten, kan vi sende en eller flere cookie (et sporingsmiddel) til din computer, som entydigt identificerer din browser, og lader os hjælpe dig med at logge på hurtigere og forbedre din funktionalitet og navigation gennem webstedet.  En cookie kan også formidle oplysninger til os om, hvordan du bruger tjenesten (f.eks. de sider, du besøger, de links du klikker på, og andre handlinger, du foretager på tjenesten). Vi kan indsamle logfil-oplysninger fra din browser eller mobile enhed, hver gang du går ind på tjenesten.  Logfil-oplysninger vil kunne omfatte anonyme oplysninger som din web-anmodning, internet protokol ( “IP”)-adresse, browsertype, browsersprog, oplysninger om din mobile enhed, med henvisnings/exit-sider og webadresser, antal klik, og hvordan du interagerer med links på tjenesten, domænenavne, destinationssider, viste sider og andre tilsvarende oplysninger. Vi kan anvende clear gifs (også kendt som web beacons), som bruges til anonymt at spore vores brugeres online-brugsmønstre. Hertil kommer, at vi også kan bruge clear gifs i HTML-baserede e-mails sendt til de af vores brugere, der ikke er elever, med henblik på at spore, hvilke e-mails der åbnes, og hvilke links der modtagerne klikker på.  Oplysningerne giver mulighed for mere nøjagtig rapportering og forbedring af tjenesten. Vi vil også kunne indsamle analysedata eller bruge tredjeparts analyseværktøjer til at hjælpe os med at måle trafik- og brugstendenser for tjenesten.  Selvom vi gør vores bedste for at respektere vores besøgendes præferencer vedrørende beskyttelse af personoplysninger, er vi på nuværende tidspunkt ikke i stand til at reagere på Do Not Track signaler fra din browser. For at finde ud af, præcis hvilke cookie der anvendes på vores gratis ClassFlow-tjeneste, og hvilke cookie der bruges på ClassFlow tjenesten til skoler, kan du gennemse vores ClassFlow regler om cookie.

Når du går ind på vores tjeneste ved hjælp af eller via en mobil enhed, kan vi modtage eller indsamle og gemme oplysninger om din mobile enhed, f.eks. om din mobiludbyder, enhedstype, model og producent, operativsystemets mærke og model på den mobile enhed, og, afhængig af dine indstillinger på den mobile enhed, oplysninger om din geografiske placering på by-, regions- eller landeniveau. Vi modtager disse oplysninger samlet, så vi kan følge brede tendenser og brugsstatistikker.

Vi bruger eller kan bruge de data, der er indsamlet via cookie, logfil, enhedsidentifikatorer, lokaliseringsdata og clear gifs-oplysninger til:  a) at huske oplysninger, så du ikke behøver at genindtaste dem under dit besøg eller næste gang du besøger webstedet, b) at levere tilpasset, personligt indhold og information, herunder målrettet indhold relateret til vores tjeneste, c) at levere og følge effektiviteten af vores tjeneste, d) at følge samlede parametre som samlet antal besøgende, trafik, brug og demografiske mønstre på vores websted og vores tjeneste, e) at diagnosticere eller løse tekniske problemer, f) at undersøge svindel eller misbrug af tjenesten og g) på anden måde at planlægge og forbedre vores tjeneste.  Vi tillader ikke annonceringsnetværk fra tredjepart at indsamle oplysninger om studerende, lærere eller forældre, der er logget ind på vores tjeneste.

3. Hvordan videregiver Promethean oplysninger til andre?

Vi videregiver efter behov data inden for tjenesten for at levere tjenesten.  For eksempel vil elevdata og skoledata blive videregivet til læreren, skoleadministratoren og den forælder, der er bemyndiget til at modtage elevdata til pædagogiske formål.  Videregivelse inden for tjenesten vil afhænge af de indstillinger og den funktionalitet, der er valgt af skolen eller læreren. Promethean videregiver kun personoplysninger til tredjeparter i de begrænsede tilfælde, der er beskrevet nedenfor.  VI VIDEREGIVER ELLER SÆLGER ALDRIG ELEVDATA TIL TREDJEPARTER TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL ELLER REKLAMER.  Vi videregiver eller sælger aldrig personoplysninger om lærere, administratorer eller forældre til tredjeparter til markedsføringsformål eller reklamer, medmindre du giver os dit samtykke til det.

 1. Hvis du er lærer eller administrator, og du vælger at uploade ressourcer til ClassFlow Marked (det være sig mod betaling eller gratis), oprettes der automatisk en profil til dig. Alle de oplysninger, du lægger ind i din profil, vil være offentligt tilgængelige for andre lærere, som er ClassFlow-kontohavere og for alle, der støder på din ressource i en offline søgning på Markedet eller i en søgning via en søgemaskine som f.eks. Bing eller Google. Du bliver anmodet om at udfylde felterne for for- og efternavn i profilen, men du kan bruge et pseudonym i stedet for dine faktiske for- og efternavne, hvis du ikke vil have dit rigtige navn offentligt tilknyttet din profil. Du vil også have mulighed for at medtage andre oplysninger om dig selv ved at udfylde de andre valgfri felter på profilsiden.  Disse oplysninger vil også være offentligt tilgængelige i tilknytning til din profil. Du bør undlade at udfylde de valgfrie felter, hvis du ikke ønsker, at oplysninger gøres offentligt tilgængelige.  Se de Almindelige betingelser for ClassFlow Marked.
 2. Vi vil kunne videregive dine personoplysninger i overensstemmelse med det, som er krævet eller tilladt ifølge loven, eller når vi mener, at videregivelse er nødvendig for at efterkomme et retsskridt, en retskendelse eller retlig procedure, som vi har fået forkyndt, for at håndhæve eller anvende vores servicevilkår, regler om acceptabel brug eller andre aftaler (herunder at videregive personlige oplysninger til retshåndhævelsesmyndigheder, din skole eller din arbejdsgiver) eller for at beskytte Prometheans, vores medarbejderes, vores brugeres eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed.
 3. Hvis Promethean eller nogle af eller alle dets aktiver skulle blive opkøbt eller på anden måde overdraget, eller i det usandsynlige tilfælde, at Promethean skulle ophøre med at drive virksomhed eller gå konkurs, kan brugeroplysninger, herunder personoplysninger, blive overført til eller erhvervet af en tredjepart, men kun til en tredjepart, der er underlagt de samme forpligtelser med hensyn til de tidligere indsamlede personoplysninger som Promethean ifølge disse regler om beskyttelse af personoplysninger. I så fald vil vi give dig underretning og en mulighed for at fravælge overførsel af elevdata ved at opsige din konto.
 4. Vi kan videregive personoplysninger til visse betroede tredjepartsvirksomheder og enkeltpersoner til brug for at udføre opgaver på vores vegne, men udelukkende med henblik på at udføre deres arbejde for os, for eksempel for at hjælpe os med at levere tjenesten, forbedre tjenesten, for at øge tjenestens funktionalitet og brugervenlighed og forbedre din oplevelse ved at bruge tjenesten. For eksempel bruger vi Amazon Web Services til at hoste tjenesten på deres servere, vi bruger Google Analytics til at hjælpe os med at spore brugeradfærd, brugertrafik, besøgstrafik og levere systemanalyse, vi bruger Pardot som vores marketing automationsservice, som vi bruger til at registrere brugernes interaktion med tjenesten, og vi bruger Intercom til markedsføringsautomatisering for at få feedback fra brugerne, yde kundesupport, kontakte brugere om funktioner i tjenesten og udføre live-chat i tjenesten.  Intercom service er dog ikke aktiveret (slået til) for elevkonti.  For klarhedens skyld understreges det, at elever ikke vil blive kontaktet via Intercom, og at elever ikke vil have live chat-funktionalitet til rådighed på deres konto.Medmindre vi oplyser dig/jer om andet, har disse betroede tredjepartsvirksomheder ikke nogen ret til at bruge dine/jeres personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt for at hjælpe os med at give dig/jer den bedst mulige service.  Hvis du vil vide mere om disse tredjepartsvirksomheder, herunder de regler, hver af disse tredjeparter følger med hensyn til beskyttelse af personoplysninger, kan du gå til deres respektive hjemmesider:

Over tid kan vi indgå partnerskab med yderligere serviceudbydere, og vi vil gøre vores bedste for at ajourføre oplysninger om vores tredjepartspartnere i disse regler om beskyttelse af personoplysninger.

e. Vi kan også videregive oplysninger til andre i samlet og anonym form, som ikke med rimelighed kan antages at identificere dig direkte som person. For eksempel leverer vi analyser og brugsoplysninger gennem vores ClassFlow-tjeneste til skoler, f.eks. levering af rapporter til skoler med henblik på at fastslå, hvor ofte brugere bruger eller ikke bruger tjenesten, hvilke funktioner brugerne bruger mest eller bruger mindst, og hvilke ressourcer brugere går ind på, alt sammen med det formål at forbedre tjenesten, øge tjenestens funktionalitet og brugervenlighed og forbedre skolens og brugerens samlede oplevelse ved at bruge tjenesten.

f. Hvordan elevdata videregives: Ud over de aktiviteter, der er beskrevet ovenfor, kan Promethean facilitere videregivelsen af elevdata til tredjeparter gennem tjenesten, dog kun når Promethean har modtaget anvisning herom og tilladelse hertil på skolens vegne. For eksempel giver nogle elementer i vores tjeneste skoler mulighed for at interagere med forældre, elever, administratorer og andre lærere til gavn for elevens uddannelse. Promethean faciliterer ikke videregivelsen af elevdata til tredjeparter på eller via tjenesten undtagen på skolens vegne, efter at skolen har tilladt videregivelsen af oplysningerne.

4. Er oplysninger om mig i sikkerhed?

Datasikkerhed er meget vigtig for Promethean.  Promethean opretholder strenge administrative, tekniske og fysiske procedurer for at beskytte oplysninger, der er lagret i vores servere. Adgang til oplysninger er begrænset (gennem bruger/password legitimationsoplysninger og to faktor-autentificering) til de medarbejdere, der har behov for det for at udføre deres jobfunktioner. Vi bruger branchens standard SSL-(secure socket layer teknologi)-kryptering til at overføre personoplysninger. Andre sikkerhedsforanstaltninger omfatter bl.a. datakryptering, firewalls og fysiske kontroller af adgangen til bygninger og filer.  Du kan hjælpe med at beskytte mod uautoriseret adgang til din konto og personlige oplysninger ved at vælge og beskytte din adgangskode hensigtsmæssigt og begrænse adgangen til din computer og browser ved at logge ud, når du er færdig med at bruge din konto.

Tjenesten kan indeholde links til andre websteder. Hvis du klikker på disse links, forlader du ClassFlow-tjenesten, og disse regler om beskyttelse af personoplysninger vil ikke længere være gældende. Vi er ikke ansvarlige for regler om beskyttelse af personoplysninger og/eller praksis på andre websteder (men du bør læse disse tredjeparters regler om beskyttelse af personoplysninger for at sikre, at du forstår dem, før du beslutter dig for at browse de andre websteder). Reglerne om beskyttelse af personoplysninger gælder kun for oplysninger indsamlet af Promethean via tjenesten.

5. Opbevaring og sletning af personoplysninger:

 1. Vi opbevarer dine/jeres oplysninger, så længe din konto er aktiv eller efter behov for at levere tjenesten til dig, eller som beskrevet nedenfor. Hvis du/I ønsker at ophæve din/jeres konto, bedes du/I kontakte os info@ClassFlow.com.
 2. Hvis I er en virksomhedsbruger vil vi, så længe jeres ClassFlow til skoler-abonnement løber, opbevare eller destruere alle personoplysninger, der opbevares i tilknytning til jeres ClassFlow til skoler-konto, i overensstemmelse med skolens konkrete regler eller anvisninger om opbevaring og destruktion af skoledata med den undtagelse, at vi fortsat vil kunne opbevare og bruge visse personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter og håndhæve vores aftaler.
 3. Hvis du/I har bidraget til ClassFlow Marked, blev du anmodet om at oprette en profil. Når du lukker din ClassFlow-konto, vil din profil forblive synlig for offentligheden på ClassFlow Marked, medmindre du fjerner dine Ressourcer fra Markedet, før du lukker din konto.  Hvis du ikke ønsker, at dine personoplysninger i din profil skal forblive synlige, bør du fjerne de valgfrie oplysninger i din profil, og erstatte dit faktiske for- og efternavn med et pseudonym, før du lukker din konto.
 4. Elevdata. Promethean vil omgående slette eller anonymisere elevdata efter anmodning eller anvisning fra skolen eller læreren inden for tredive (30) dage efter anmodningen eller anvisning.  Kontakt os på privacy@ClassFlow.com for at anmode om sletning af en konto.  Vi vil opbevare, slette eller anonymisere elevdata i henhold til vores nedenstående regler:

  1. ClassFlow til skoler-konti.  Ved udløbet eller ophøret af en skoles ClassFlow til skoler-abonnement, vil alle data, herunder elevdata i forbindelse med skolens unikke ClassFlow-underdomæne, blive fastholdt af Promethean i en periode på halvfems (90) dage, i hvilket tidsrum skolen vil have adgang til ClassFlow-underdomænet med henblik på adgang til elevdata og skoledata og/eller genoprettelse af skolekontoen.  Medmindre der foreligger særlige bestemmelser herom i vores aftale med en skole, vil alle data på skolens unikke ClassFlow-underdomæne, herunder elevdata, blive anonymiseret, sådan at de permanent er uigenkaldelige, eller destrueret inden for halvfems (90) dage efter ophøret eller udløbet af abonnementsperioden, eller tidligere efter skolens begæring. For enhver elevkonto, hvor eleven ikke logger ind i en periode på tolv (12) måneder, bliver alle elevdata på hver sådan konto afvist, så elevdataene i hver sådan konto er permanent uigenkaldelige, medmindre andet er angivet i vores aftalevilkår med en skole. Vi vil til analyseformål kunne fastholde anonymiserede eller samlede elevdata, herunder brugsdata, i en form, som ikke med rimelighed vil kunne identificere en bestemt person.
  2. Gratis ClassFlow konti.  Individuelle lærere, der har oprettet klasselister ved hjælp af deres gratis ClassFlow-konto har ansvaret for at slette disse klasser fra deres ClassFlow-konti, når klasserne er afsluttet.  Når klassen slettes, deaktiveres klassens klassekode, og en elev vil ikke være i stand til at logge på tjenesten ved hjælp af den pågældende klassekode.  Hvis eleven ikke er forbundet med en anden klasseliste, vil elevens konto blive deaktiveret.  Når en individuel lærer bringer sin gratis ClassFlow-konto til ophør, vil alle elevkonti, der er blevet etableret efter anvisning fra den pågældende lærer, også blive deaktiveret, medmindre eleven bruger den samme konto efter anvisning fra en anden lærer eller andre lærere, der opretholder en aktuel ClassFlow-konto.  Promethean vil også deaktivere en elevkonto, som er etableret på den gratis ClassFlow-tjeneste, hvis eleven ikke er logget ind på kontoen i mere end tolv (12) måneder. Alle elevdata i hver deaktiverede konto bliver anonymiserede, så elevdataene i hver sådan deaktiverede konto er permanent uigenkaldelige. Når en elevkonto er blevet anonymiseret, kan en elev kun oprette en ny konto i fremtiden, hvis eleven opretter en ny ClassFlow-konto og indtaster en gyldig klassekode, som en lærer vil udlevere. Oplysninger, der er knyttet til en elevs tidligere konto, som er blevet anonymiseret, kan ikke genkaldes eller stilles til rådighed for eleven via en ny elevkonto. Vi vil til analyseformål kunne fastholde anonymiserede eller samlede elevdata, herunder brugsdata, i en form, som ikke vil kunne identificere en bestemt person.Hvis du er lærer, der bruger den gratis ClassFlow-tjeneste, og du ønsker at ophæve din konto, skal du kontakte os på info@ClassFlow.com.  Når en konto er lukket, vil læreren ikke længere have adgang til materialer, der er gemt på kontoen.  Vi vil imidlertid kunne opbevare og bruge dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser, løse konflikter og håndhæve vores aftaler og kommunikere med dig.  Vi vil tage rimelige skridt til på sikker måde at anonymisere eller destruere de pågældende oplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til disse behov.

6. Præferencer med hensyn til meddelelser.

Som en del af tjenesterne vil du, hvis du er lærer/administrator eller forælder, fra Promethean kunne modtage e-mails eller andre typer af meddelelser vedrørende din brug af tjenesten eller din brugerprofil.  Du anerkender og accepterer, at Promethean og dets betroede tredjepartsvirksomheder på vegne af Promethean i forbindelse med brugen af tjenesten kan sende dig e-mails, kontakte dig eller deltage i anden kommunikation, som vi konstaterer vedrører din profil eller brug af tjenesten.  For eksempel vil vi kunne e-maile dig med henblik på at fremsende opdateringer, et nyhedsbrev eller andre nyheder om tjenesten eller blot for at sende dig underretninger.  Du vil altid have mulighed for at afmelde modtagelsen af disse e-mails ved at klikke på knappen “afmeld” i selve e-mailen.  Bemærk, at det ikke er tilladt at afmelde eller fravælge ikke-salgsfremmende budskaber vedrørende din konto, f.eks. kontobekræftelse, ændringer eller opdateringer til funktioner i tjenesten eller tekniske og sikkerhedsmæssige meddelelser.

Kommunikation med elever.  Promethean vil kun kunne sende e-mail-meddelelser til eller på anden måde kommunikere med eleverne på vegne af og efter anvisning fra skolen, læreren eller distriktet.  Vi vil i begrænset omfang også kunne sende visse meddelelser vedrørende tjenesten til eleverne, f.eks. kontobekræftelse eller tekniske og sikkerhedsmæssige meddelelser.

7. Kan jeg få adgang til, rette eller slette personoplysninger?

Du kan få adgang til, rette, ajourføre eller slette dine personoplysninger i din profil ved at foretage ændringen på din kontos profilside eller ved at kontakte privacy@ClassFlow.com.

Bemærk, at anmodning om fjernelse af eller manglende afgivelse af visse oplysninger kan resultere i, at du ikke modtager underretning om opdateringer af tjenesten eller andre væsentlige oplysninger med hensyn til din brug af tjenesten.  Undladelse af at afgive oplysninger, som Promethean anmoder om, eller fjernelse af visse oplysninger kan betyde, at du ikke kan få adgang til relevante funktioner i tjenesten, og kan endda resultere i, at du ikke kan anvende tjenesten overhovedet.

Hvis du bruger ClassFlow til skoler-tjenesten, der er integreret i et elevinformationssystem for skoler, skal enhver anmodning om adgang til eller adgang til at foretage ændringer i eller slette personoplysninger, herunder elevdata, indgives af skolen inden for rammerne af elevinformationssystemet.  Når ændringerne er foretaget i elevinformationssystemet, vil ændringerne automatisk blive vist i ClassFlow til skoler-tjenesten.

Hvis du/I bruger ClassFlow til skoler-tjenesten, og skolen ikke har integreret sit elevinformationssystem med tjenesten, skal enhver anmodning om adgang til eller adgang til at foretage ændringer i eller slette personoplysninger, herunder elevdata, indgives af den af skolen udpegede brugeradministrator.  Brugeradministratoren vil få adgang til skolens sider for autoriserede brugere med henblik på at opdatere, rette eller slette oplysningerne i disse.

Hvis du er en individuel lærer, der bruger den gratis ClassFlow-tjeneste, skal alle klasselister, du har oprettet, som indeholder elevdata, slettes fra din ClassFlow-konto, når disse klasser er afsluttet.  Elevdata, der er forbundet med Lærerens konto på den gratis ClassFlow-tjeneste, styres af læreren eller skolen.  Hvis du har et spørgsmål vedrørende gennemgang, ændring eller sletning af elevdata fra en lærers konto, skal du kontakte læreren eller skolen direkte, eller du kan kontakte Promethean på privacy@ClassFlow.com.

EU-brugere:  Adgang til, rettelse og sletning af dine personoplysninger:  Hvis du er bosiddende i EU, har du visse rettigheder i forhold til dine personoplysninger:  (i) retten til at blive informeret om, hvordan dine personoplysninger bliver brugt, (ii) retten til at få adgang til de personoplysninger, vi har om dig, og (iii) retten til at anmode om berigtigelse af urigtige personoplysninger, vi har om dig og til at anmode om blokering eller sletning af dine personoplysninger, hvis behandlingen ikke opfylder kravene i lokale love om databeskyttelse.  To For at udøve ovennævnte rettigheder, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af de oplysninger, der er angivet i afsnittet”Kontakt os” nedenfor.  Giv så mange oplysninger, som du kan, om de personoplysninger, du spørger om.  Vi vil besvare din forespørgsel inden for tredive (30) dage (eller mindre, hvis det kræves ifølge lovgivningen).  Hvis du beder os om at berigtige, ajourføre, slette eller ændre personoplysninger, vi har om dig, vil vi gøre det, hvis vi er overbevist om, at dette skal gøres.  Hvis vi beslutter os for ikke at ændre dine personoplysninger på den måde, du har anmodet om, vil vi oplyse dig om dette skriftligt, og om hvordan du kan klage, hvis du ikke er tilfreds med vores afgørelse.  Hvis du anmoder om en ændring i dine personoplysninger, og vi ikke foretager denne ændring, kan du anmode om, at vi i vores optegnelser noterer, at du har anmodet om en ændring af dine personoplysninger, der ikke blev foretaget, og årsagerne til, at de ikke blev ændret.

Du bedes kontakte os på privacy@ClassFlow.com, hvis du har spørgsmål om adgang til eller ændring eller sletning af dine personoplysninger.

8. Hvor bliver mine data sendt hen?

 1. Du anerkender og accepterer, at Promethean kan lagre og behandle personoplysninger i forskellige datacentre rundt om i verden, herunder USA, og at dine personoplysninger muligvis ikke kun lagres eller behandles inden for det land, hvor de er blevet indsamlet, medmindre og undtagen i det omfang, det kræves ifølge lovgivningen. Hvis du befinder dig i Den Europæiske Union (“EU”) eller andre regioner med love om indsamling og brug af data, som kan afvige fra amerikansk lovgivning, bedes du bemærke, at vi vil kunne overføre oplysninger, herunder personoplysninger, til et land og en jurisdiktion, som ikke har den samme databeskyttelseslovgivning som din jurisdiktion.  Som sådan har Promethean indgået standardklausuler for EU-modelkontrakter med sine koncerninterne selskaber, som den deler personoplysninger med, for at sikre, at overførslen af personoplysninger fra EU-borgere uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde sikres på samme måde som dataene skal være beskyttet i EU.  Du indestår for og er enig i, at Promethean kan overføre til og behandle dine personoplysninger i USA eller ethvert andet land, hvor Promethean eller virksomhedens moderselskab, datterselskaber, associerede selskaber eller tjenesteudbydere har faciliteter.  Endvidere indestår du i givet fald for og er enig i, at du har opnået alle nødvendige tilladelser fra dine elever eller autoriserede brugere til, at Promethean kan behandle de pågældende personoplysninger i USA og andetsteds i verden.
 2. Du bærer ansvaret for at forstå og overholde de lokale love om databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger, hvor du befinder dig. Ved at bruge ClassFlow accepterer du, at dine personoplysninger bliver sendt til og lagres  på det pågældende sted som beskrevet i nærværende.

9. Beskyttelse af børns personoplysninger

Promethean indsamler ikke forsætligt oplysninger fra børn under 18 år, medmindre og indtil en skole eller lærer har givet relevant samtykke og tilladelse til, at en elev under 18 år kan bruge tjenesterne, og til at Promethean kan indsamle oplysninger fra den pågældende elev.  Du/I bedes kontakte os på privacy@classflow.com,  vis du/I mener, vi uforvarende har indsamlet personoplysninger fra et barn under 18 år uden relevante samtykker, så vi kan slette disse oplysninger så hurtigt som muligt.

10. Vil Promethean på noget tidspunkt ændre disse regler om beskyttelse af personoplysninger?

 1. Vi vil kunne foretage ændringer i disse regler om beskyttelse af personoplysninger fra tid til anden, så du bør gennemgå denne side med jævne mellemrum. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi anvender personoplysninger, vil du blive underrettet om de pågældende ændringer, når du logger på ClassFlow.  Hvis du ikke ønsker at acceptere ændringen eller ændringerne, kan du fravælge dem ved at slette din konto
 2. Ændringer af regler om beskyttelse af personoplysninger i forhold til elevdata.. Hvis vi ændrer noget i reglerne om beskyttelse af personoplysninger, der væsentligt påvirker vores indsamling, anvendelse, opbevaring, fastholdelse eller videregivelse af elevdata, vil du/I blive underrettet om de pågældende ændringer, når du/I logger på ClassFlow. Vi vil gøre vores bedste for at give mindst tredive (30) dages varsel forud for en ændring af reglerne om beskyttelse af personoplysninger, der kan indebære, at indsamling, brug, opbevaring eller videregivelse af elevdata finder sted på en væsentligt anderledes måde end den, der blev oplyst i vores tidligere regler, såedes at du/I har tilstrækkelig tid til at vurdere ændringen i praksis.  Hvis du vælger ikke at acceptere ændringerne, kan du fravælge dem ved at slette din konto, før ændringerne får virkning. Tidligere versioner af disse regler om beskyttelse af personoplysninger kan fås ved at kontakte os på privacy@ClassFlow.com.

11. Hvad hvis jeg har et spørgsmål om disse regler eller en klage?

Hvis du har en klage, et spørgsmål eller en bekymring over oplysningerne i denne privatlivspolitik eller om, hvordan vi har håndteret dine personlige oplysninger, så send os en detaljeret besked til privacy@ClassFlow.com, skriv os hos Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Det Forenede Kongerige eller 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 USA, eller ring til os på +1(888)652-2848. Vi vil forsøge at håndtere alle klager, spørgsmål og bekymringer inden for en rimelig tidsramme.

 1. Hvis du er bosiddende i Australien, og du ikke er tilfreds med den måde, hvorpå vi har afgjort din klage, kan du kontakte den australske føderale Privacy Commissioner og indgive en klage. Flere oplysninger på www.oaic.gov.au.
 2. En kopi af disse regler om beskyttelse af personoplysninger vil kunne fås gratis på vores websted ClassFlows regler om beskyttelse af personoplysninger eller ved at kontakte os på privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Alle rettigheder forbeholdes.