Πολιτική Cookie

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 20 Φεβρουαρίου 2016


Το «ClassFlow» ή η «Υπηρεσία» παρέχεται από την Promethean Limited («Promethean», «εμείς» ή «εμάς» ή «μας»).  Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Αγγλία και στην Ουαλία, με έδρα στη διεύθυνση Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «Υπηρεσία(ες)» στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εννοούμε (i) τη δημόσια Υπηρεσία ClassFlow, η οποία διατίθεται δωρεάν στην τοποθεσία web www.classflow.com ή άλλες παρόμοιες διευθύνσεις URL όπως καθορίζονται από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης (π.χ. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, η οποία διατίθεται μέσω συνδρομής σε σχολεία, σχολικές περιφέρειες ή άλλα τέτοιου τύπου ιδρύματα και είναι προσπελάσιμη μόνο μέσω δημιουργίας ενός μοναδικού δευτερεύοντα τομέα ClassFlow με ιδιωτική διεύθυνση URL (π.χ. www.yourschooldistrictname.classflow.com), που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από το συγκεκριμένο σχολείο ή τη σχολική περιφέρεια, και (iii) όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες web, προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές που διατίθενται από την Promethean (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Εφαρμογών σχετίζονται με το ClassFlow και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μέσω των καταστημάτων iTunes Store και του Google Play). 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μαζί με την Πολιτική Cookie του ClassFlow, τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν μια νομικώς δεσμευτική Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς (η οποία εφεξής θα αναφέρεται συλλογικά ως η «Σύμβαση»).  Να τις διαβάσετε προσεκτικά, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.  Με τη χρήση της Υπηρεσίας μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, την Πολιτική Cookie και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι συγκατατίθεστε να δεσμεύεστε από και να τηρείτε τους όρους όλων αυτών.  Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις πολιτικές, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.  Οποιοιδήποτε όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα χωρίς ορισμό, ορίζονται στους Όρους της Υπηρεσίας.  Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των Όρων της Υπηρεσίας και της Πολιτικής Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Όροι της Υπηρεσίας.

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ COOKIE

Η Υπηρεσία ClassFlow χρησιμοποιεί cookie.  Με την εγγραφή σας ώστε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ClassFlow, συγκατατίθεστε στη χρήση cookie εκ μέρους της Promethean, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής.  Τα cookie είναι αρχεία που αποστέλλονται από διακομιστές web στο πρόγραμμα περιήγησης web ενός χρήστη και αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης web του χρήστη.  Οι πληροφορίες αυτές αποστέλλονται στη συνέχεια πάλι στον διακομιστή, κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης στέλνει αίτημα για μια σελίδα στον διακομιστή.  Με αυτόν τον τρόπο, ένας διακομιστής web μπορεί να αναγνωρίσει και να εντοπίσει προγράμματα περιήγησης web.  Υπάρχουν δύο βασικά είδη cookie:  τα cookie περιόδου λειτουργίας και τα μόνιμα cookie.  Τα cookie περιόδου λειτουργίας διαγράφονται από τον υπολογιστή σας όταν ο χρήστης κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης, ενώ τα μόνιμα cookie παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας έως ότου διαγραφούν ή έως την ημερομηνία λήξης τους.

2. ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ COOKIE

Η Promethean χρησιμοποιεί cookie προκειμένου να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με την Υπηρεσία μας.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΑ COOKIE

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο αποδέχονται αυτόματα τα cookie, αλλά εάν θέλετε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε cookie από την Promethean μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας ως εξής:

  • απόρριψη όλων των cookie,
  • αποδοχή cookie μόνο από «έμπιστες» τοποθεσίες, ή
  • αποδοχή cookie μόνο από τοποθεσίες web που επισκέπτεστε τη δεδομένη στιγμή.

Συνιστούμε, ωστόσο, ιδιαιτέρως να αφήσετε τα cookie ενεργοποιημένα, γιατί, εάν απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookie και τον τρόπο διαχείρισής τους, επισκεφθείτε την τοποθεσία web https://www.aboutcookies.org ή την τοποθεσία web https://www.youronlinechoices.com.

4. COOKIE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η PROMETHEAN ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLASSFLOW FOR SCHOOLS

Η παρακάτω λίστα σάς δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε τα cookie που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όταν επισκέπτεστε την Υπηρεσία. Αυτά τα cookie τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, αφότου συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο ClassFlow for Schools.

GEODataInfo – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean και αφορά τη λειτουργία εντοπισμού της διεύθυνσης Internet Protocol (IP – Πρωτόκολλο Internet).  Εάν εντοπιστεί η διεύθυνση IP, το cookie θα δώσει εντολή στο λογισμικό να μην αναζητήσει ξανά τη διεύθυνση IP.

downloadPopupShown – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία ώστε να υποδεικνύεται ότι ορισμένες λειτουργίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, προκειμένου το λογισμικό να μην χρειαστεί να ολοκληρώσει ξανά τις εν λόγω λειτουργίες.  Για παράδειγμα, εάν το λογισμικό εμφανίσει στον Χρήστη ένα αναδυόμενο μήνυμα, όταν ο Χρήστης κλείσει το αναδυόμενο μήνυμα, το cookie δίνει εντολή στο λογισμικό να μην εμφανίσει ξανά το αναδυόμενο μήνυμα.

keepSignedIn – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία για απομνημόνευση του ονόματος χρήστη, προκειμένου ο χρήστης να μην χρειαστεί να εισαγάγει εκ νέου τα στοιχεία στην επόμενη επίσκεψή του.

Class_flow_userid – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που απομνημονεύει καθαυτό το όνομα χρήστη.

flipchartImport/notebookImport message – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία ώστε να υποδεικνύεται ότι ορισμένες λειτουργίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, προκειμένου το λογισμικό να μην χρειαστεί να ολοκληρώσει ξανά τις εν λόγω λειτουργίες.  Για παράδειγμα, το λογισμικό θα εμφανίσει ένα αναδυόμενο μήνυμα στον Χρήστη, προτού ο Χρήστης κάνει αποστολή ενός πίνακα παρουσιάσεων ή ενός αρχείου σημειωματαρίου στην Υπηρεσία, ότι ενδεχομένως να μην υποστηρίζονται πλήρως ή να μην εμφανίζονται όλα τα στοιχεία ενός πίνακα παρουσιάσεων ή ενός αρχείου σημειωματαρίου.  Το cookie δίνει την εντολή στο λογισμικό να μην εμφανίσει ξανά αυτό το αναδυόμενο μήνυμα.

Card: video/webpage – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία για να εμφανίσει στον Χρήστη ένα αναδυόμενο μήνυμα προειδοποίησης, όταν ο Χρήστης προσπαθεί να ενσωματώσει ένα μη ασφαλές βίντεο ή μια μη ασφαλή σελίδα web.

toolbarDock/toolbarHideΠρόκειται για ένα cookie της Promethean που απομνημονεύει το σημείο που επιλέγει ο Χρήστης για να τοποθετήσει τη γραμμή εργαλείων.

outdated.browser – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί εάν ένας Χρήστης έχει επιβεβαιώσει ότι το πρόγραμμα περιήγησης δεν ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις έκδοσης του προγράμματος περιήγησης. Το μήνυμα δεν εμφανίζεται ξανά.

5. COOKIE ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η PROMETHEAN ΣΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ CLASSFLOW

Η παρακάτω λίστα σάς δίνει τη δυνατότητα να αναγνωρίζετε τα cookie που τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας, όταν επισκέπτεστε την Υπηρεσία.

A. Αυτά τα cookie τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία ClassFlow.com, αλλά προτού δημιουργήσετε λογαριασμό στο ClassFlow.

ClassFlow_CookieBanner – Αποθηκεύει την κατάσταση συγκατάθεσης του cookie του χρήστη για τον τρέχοντα τομέα.

ClassFlow_LanguageModal – Αποθηκεύει την επιλογή γλώσσας του χρήστη.

Όλα αυτά τα cookies τοποθετούνται από ένα τρίτο μέρος: το Google Analytics. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους.

_ga – Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών.

_gat – Χρησιμοποιείται για το ρυθμό υποβολής αίτησης πεταλούδας.

_gid – Αταξινόμητος. Τα μη ταξινομημένα cookies είναι cookies που είμαστε στη διαδικασία ταξινόμησης μαζί με τους προμηθευτές μεμονωμένων cookies.

B. Αυτά τα cookie τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησής σας αφότου δημιουργήσετε και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο ClassFlow.

GEODataInfo – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean και αφορά τη λειτουργία εντοπισμού της διεύθυνσης Internet Protocol (IP – Πρωτόκολλο Internet).  Εάν εντοπιστεί η διεύθυνση IP, το cookie θα δώσει εντολή στο λογισμικό να μην αναζητήσει ξανά τη διεύθυνση IP.

downloadPopupShown – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία ώστε να υποδεικνύεται ότι ορισμένες λειτουργίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, προκειμένου το λογισμικό να μην χρειαστεί να ολοκληρώσει ξανά τις εν λόγω λειτουργίες.  Για παράδειγμα, εάν το λογισμικό εμφανίσει στον Χρήστη ένα αναδυόμενο μήνυμα, όταν ο Χρήστης κλείσει το αναδυόμενο μήνυμα, το cookie δίνει εντολή στο λογισμικό να μην εμφανίσει ξανά το αναδυόμενο μήνυμα.

keepSignedIn – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία για απομνημόνευση του ονόματος χρήστη, προκειμένου ο χρήστης να μην χρειαστεί να εισαγάγει εκ νέου τα στοιχεία στην επόμενη επίσκεψή του.

Class_flow_userid – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που απομνημονεύει καθαυτό το όνομα χρήστη.

flipchartImport/notebookImport message –Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία ώστε να υποδεικνύεται ότι ορισμένες λειτουργίες έχουν ήδη ολοκληρωθεί, προκειμένου το λογισμικό να μην χρειαστεί να ολοκληρώσει ξανά τις εν λόγω λειτουργίες.  Για παράδειγμα, το λογισμικό θα εμφανίσει ένα αναδυόμενο μήνυμα στον χρήστη, προτού ο Χρήστης κάνει αποστολή ενός πίνακα παρουσιάσεων ή ενός αρχείου σημειωματαρίου στην Υπηρεσία, που θα λέει ότι ενδεχομένως να μην υποστηρίζονται πλήρως ή να μην εμφανίζονται όλα τα στοιχεία ενός πίνακα παρουσιάσεων ή ενός αρχείου σημειωματαρίου.  Το cookie δίνει την εντολή στο λογισμικό να μην εμφανίσει ξανά αυτό το αναδυόμενο μήνυμα.

Card: video/webpage – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που τοποθετεί μια σημαία για να εμφανίσει στον Χρήστη ένα αναδυόμενο μήνυμα προειδοποίησης, όταν ο Χρήστης προσπαθεί να ενσωματώσει ένα μη ασφαλές βίντεο ή μια μη ασφαλή σελίδα web.

toolbarDock/toolbarHide – Πρόκειται για ένα cookie της Promethean που απομνημονεύει το σημείο που επιλέγει ο Χρήστης για να τοποθετήσει τη γραμμή εργαλείων.

outdated.browser –Πρόκειται για ένα cookie της που χρησιμοποιείται για να παρακολουθήσει εάν ένας Χρήστης γνωρίζει ότι το πρόγραμμα περιήγησης δεν ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις παλαιότητας του προγράμματος περιήγησης. Το μήνυμα δεν εμφανίζεται ξανά.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να καταγράψουμε όλα τα cookie που χρησιμοποιούνται από εμάς ή τους τεχνολογικούς συνεργάτες μας, εάν εντοπίσετε ασυμφωνία ή θεωρήσετε ότι έχουμε παραλείψει κάποιο cookie, επικοινωνήστε στη διεύθυνση info@ClassFlow.com.

5. ΑΛΛΑ COOKIE ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ

Επιπλέον, συνδεόμαστε με τοποθεσίες τρίτων, προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να προσπελάζετε και να χρησιμοποιείτε συσκευές αποθήκευσης cloud, όπως οι Google Drive, SkyDrive, και Dropbox, καθώς και για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε υποστήριξη για το ClassFlow μέσω του GetSatisfaction.  Οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να αποθηκεύουν cookie στον υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας.  Στη συνέχεια, ενδέχεται να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας, προκειμένου να προβάλλουν στοχευμένες διαφημίσεις για εσάς στις τοποθεσίες web τους.  Πληροφορίες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιούνται από τους εν λόγω τρίτους μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες που βρίσκονται σε αυτές τις τοποθεσίες.  Μεταβείτε άμεσα τις παρακάτω τοποθεσίες τρίτων, για να διαβάσετε πληροφορίες σχετικά με τα cookie που ενδέχεται να αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας: