Από τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η υπηρεσία ClassFlow.com θα τερματιστεί. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό ροής της τάξης σας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον λογαριασμό σας ClassFlow, θα πρέπει να εξαγάγετε αυτό το περιεχόμενο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023. άρθρο υποστήριξης θα σας καθοδηγήσει στην εξαγωγή του περιεχομένου ροής της τάξης σας με μερικά εύκολα βήματα.

Εν τω μεταξύ, σας προσκαλούμε να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Explain Everything στο http://www.explaineverything.com , όπου θα βρείτε τις διάφορες επιλογές υπηρεσιών. Το Explain Everything σάς επιτρέπει να εισάγετε εύκολα τα μαθήματα PDF ροής της τάξης, τις εικόνες και τα βίντεό σας και να εξερευνήσετε τις επιλογές σας για να δημιουργήσετε διαδραστικά μαθήματα, να εγγράψετε μαθήματα βίντεο και να συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές σας.

Πολιτική Απορρήτου ClassFlow

 

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: _______2020

 

Η Δέσμευσή μας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των δεδομένων μαθητών ClassFlow

Η προστασία των πληροφοριών μαθητών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου είναι πολλή σημαντική για εμάς.  Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι πελάτες μας επιλέγουν το ClassFlow ως μια αξιόπιστη εκπαιδευτική υπηρεσία και επιδιώκουμε να εφαρμόζουμε υψηλά πρότυπα προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων. Όταν έχουμε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών, δεσμευόμαστε για την τήρηση των αρχών προστασίας των δεδομένων:

 • Συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, επεξεργαζόμαστε και κοινοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών μόνο με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας μας ή κατόπιν εξουσιοδότησης από σχολείο ή γονέα.
 • Συλλέγουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών που είναι απαραίτητες για την παροχή της Υπηρεσίας μας.
 • Θα αποκαλύπτουμε με σαφήνεια και διαφάνεια τις πολιτικές και τις πρακτικές μας όσον αφορά τα δεδομένα.
 • Δεν κοινοποιούμε ούτε πωλούμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς.
 • Δεν αποκαλύπτουμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών για σκοπούς που έχουν ως αντικείμενο τις συμπεριφορές.
 • Δεν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών για σκοπούς που έχουν ως αντικείμενο τις συμπεριφορές, με εξαίρεση τους γονείς εφόσον έχουμε με τη ρητή και κατηγορηματική συγκατάθεσή τους.
 • Δεν θα προβούμε σε ουσιαστικές αλλαγές της πολιτικής απορρήτου ή των όρων παροχής υπηρεσιών μας οι οποίες σχετίζονται με την από μέρους μας συλλογή ή χρήση προσωπικών πληροφοριών των μαθητών χωρίς να ενημερώσουμε προηγουμένως το σχολείο και να παρέχουμε σε αυτό το δικαίωμα επιλογής, πριν από τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών των μαθητών με ουσιαστικά διαφορετικό τρόπο από εκείνον που αποκαλύφθηκε κατά τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών των μαθητών.
 • Θα διατηρούμε ένα συνολικό πρόγραμμα προστασίας δεδομένων, το οποίο έχει σχεδιαστεί για την προστασία των διαφόρων τύπων δεδομένων των μαθητών που συλλέγονται στο πλαίσιο χρήσης του ClassFlow.
 • Θα διαγράφουμε ή θα ανωνυμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών, όταν αυτές δεν θα είναι πλέον απαραίτητες ή κατόπιν εντολής ή αιτήματος κάποιου σχολείου.

 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές μας και τους τρόπους με τους οποίους προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών, εξετάστε με προσοχή την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, την Πολιτική μας περί Cookie, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική περί Αποδεκτής Χρήσης ή επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com για να μας απευθύνετε τα ερωτήματά σας.

Το «ClassFlow» ή η «Υπηρεσία» παρέχεται από την Promethean Limited («Promethean», «εμείς», «εμάς» ή «εσάς»).  Η εταιρεία μας είναι περιορισμένης ευθύνης, καταχωρημένη σε Αγγλία και Ουαλία, με καταστατική έδρα στη διεύθυνση: Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «Υπηρεσία(-ες)» στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, εννοούμε (i) τη δημόσια Υπηρεσία ClassFlow που διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση www.ClassFlow.com ή άλλη παρόμοια διεύθυνση URL όπως αυτή προσδιορίζεται από την τοποθεσία ή τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης του Χρήστη, (ii) την Υπηρεσία ClassFlow για Σχολεία η οποία διατίθεται σε σχολεία, σχολικές περιφέρειες ή άλλα παρόμοια ιδρύματα μέσω συνδρομής και είναι προσβάσιμη μόνο μέσω της εγκατάστασης μοναδικού Υποτομέα ClassFlow με ιδιωτική διεύθυνση URL (π.χ. www.yourschooldistrictname.classflow.com) για χρήση αποκλειστικά από το συγκεκριμένο σχολείο ή την περιφέρεια και (iii) όλους τους υπόλοιπους σχετικούς ιστοτόπους, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές που παρέχονται από την Promethean (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εφαρμογών σχετικών με το ClassFlow, οι οποίες ενδέχεται να διατίθενται μέσω του App Store, του καταστήματος Google Play ή άλλων καταστημάτων εφαρμογών τρίτων).

 

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, από κοινού με την Πολιτική περί Cookie ClassFlow, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ClassFlow και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ClassFlow που αναφέρεται στην Παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν νομικά δεσμευτική Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς (συλλογικά αναφερόμενα στη συνέχεια ως η «Σύμβαση»).  Παρακαλούμε διαβάστε τα ανωτέρω με προσοχή, πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.  Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία μας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ClassFlow, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, την Πολιτική περί Cookie και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι δεσμεύεστε και συμμορφώνεστε με τους όρους όλων των ανωτέρω.  Εάν δεν συμφωνείτε με τους συγκεκριμένους όρους και τις πολιτικές, παρακαλούμε μην προβείτε σε χρήση της Υπηρεσίας.  Τυχόν όροι που χρησιμοποιούνται στο παρόν χωρίς να έχουν προσδιοριστεί, θα έχουν τους ορισμούς που τους αποδίδονται στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών.  Σε περίπτωση τυχόν αναντιστοιχίας μεταξύ των Όρων Παροχής Υπηρεσιών και της Πολιτικής Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών.

Οι όροι «εσείς» ή «σας» αναφέρονται σε κάποιον Χρήστη της Υπηρεσίας.  Ο όρος «Μεμονωμένος Χρήστης» όπως αυτός χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους ενδέχεται να αναφέρεται σε δάσκαλο (ή διαχειριστή), μαθητή ή γονέα που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow. Κατά περίπτωση, ο όρος «εσείς» ή «σας» αναφέρεται επίσης σε σχολείο ή σχολική περιφέρεια ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, γνωστό και ως «Εταιρικός Χρήστης», που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow για Σχολεία, με το οποίο ο Χρήστης σχετίζεται με την ιδιότητα του μαθητή, του δασκάλου ή του γονέα ενός μαθητή και εξουσιοδοτείται από τον Εταιρικό Χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία («Εξουσιοδοτημένος Χρήστης»).  Ο όρος «Χρήστης(-ες)», όπως αυτός χρησιμοποιείται στο παρόν, θα αναφέρεται στο σύνολο των χρηστών της Υπηρεσίας:  Μεμονωμένοι Χρήστες, Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες και Εταιρικοί Χρήστες.

Πίνακας περιεχομένων:

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;
 2. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;
 3. Με ποιον τρόπο κοινοποιεί πληροφορίες η Promethean σε τρίτους;
 4. Είναι ασφαλείς οι πληροφορίες που αφορούν το άτομό μου;
 5. Διατήρηση και Διαγραφή Προσωπικών Πληροφοριών
 6. Προτιμήσεις επικοινωνίας
 7. Έχω τη δυνατότητα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες μου και διόρθωσης ή διαγραφής αυτών;
 8. Πού πηγαίνουν τα δεδομένα μου;
 9. Απόρρητο προσωπικών δεδομένων παιδιών
 10. Θα προβεί ποτέ η Promethean σε αλλαγές της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;
 11. Τι μπορώ να κάνω εάν έχω κάποιο ερώτημα ή ένσταση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

 

Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;

Η Promethean σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας και δεσμεύεται για την προστασία τους μέσω της συμμόρφωσής μας με την παρούσα πολιτική. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ClassFlow (από κοινού με την Πολιτική περί Cookie ClassFlow μας, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ClassFlow και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ClassFlow, όπως και τυχόν άλλα έγγραφα που αναφέρονται στο παρόν) εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Promethean συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και αποκαλύπτει τυχόν προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για το άτομό σας μέσω της εκ μέρους σας χρήσης της Υπηρεσίας ClassFlow.

Ο όρος «Προσωπικές πληροφορίες» όπως αυτός χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου αναφέρεται σε οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για ιστοτόπους τρίτων ή πρακτικές εταιρειών οι οποίες δεν ανήκουν ούτε ελέγχονται από την Promethean, ή εφαρμογές προς τις οποίες παρέχουμε συνδέσμους από την Υπηρεσία μας. Θα πρέπει πάντα να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου οποιωνδήποτε ιστοτόπων τρίτων, πριν από τη χρήση τους.

 1. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε;

2.1 Οι Προσωπικές Πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από την ιδιότητά σας ως δάσκαλος, μαθητής ή γονέας.

α. Πληροφορίες που αφορούν Σχολεία, Δασκάλους και Διαχειριστές:

Ζητούμε ορισμένες πληροφορίες, όταν κάποιος Δάσκαλος ή Διαχειριστής Σχολείου εγγράφεται για τη δημιουργία λογαριασμού ClassFlow ή επικοινωνεί μαζί μας μέσω διαδικτυακής σύνδεσης (online). Σε αυτές περιλαμβάνονται το όνομα και το επίθετο, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης και τυχόν επιπλέον πληροφορίες που εσείς θα παράσχετε εθελοντικά στο προφίλ σας ClassFlow, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, η σχέση σας με το σχολείο και η τοποθεσία του, το επίπεδο του βαθμού σας και το μάθημα που διδάσκετε, η οργανική θέση σας στο σχολείο και ο τύπος των συσκευών που χρησιμοποιούν οι μαθητές σας (συλλογικά αναφερόμενα ως «Δεδομένα Σχολείου»). Δεδομένα Σχολείου συλλέγουμε επίσης, εάν το σχολείο μάς στείλει ένα μήνυμα, κάποιος δάσκαλος αναρτήσει περιεχόμενο ή Πόρους στον ιστότοπό μας ή μέσω της Υπηρεσίας μας ή απαντήσεις σε email και έρευνες.   Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη λειτουργία, τη διατήρηση και την παροχή των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας, για την ανάλυση και τη βελτίωση των προσφορών και της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας, όπως και για την επικοινωνία με τα Σχολεία και τους χρήστες μας.

β. Πληροφορίες που αφορούν Μαθητές:

Η Promethean παρέχει την Υπηρεσία σε σχολεία και δασκάλους με σκοπό τη βελτίωση της εκπαίδευσης στη σχολική αίθουσα και των αποτελεσμάτων της µάθησης των µαθητών. Μέσω της παροχής αυτής της Υπηρεσίας σε ένα Σχολείο, συλλέγουμε ενδεχομένως ή αποκτούμε πρόσβαση σε Προσωπικές Πληροφορίες των μαθητών («Δεδομένα Μαθητή»). Μόνο ο μαθητής στον οποίο έχει δοθεί ένας κωδικός τάξης από κάποιο Σχολείο ή Δάσκαλο επιτρέπεται να εγγραφεί ως «Μαθητής» για τη δημιουργία λογαριασμού ClassFlow και να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία. Κατά την εγγραφή, θα συλλέξουμε Προσωπικές Πληροφορίες από τον μαθητή. Ο τύπος των πληροφοριών που θα συλλέξουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο δάσκαλος, το σχολείο ή η περιφέρεια χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, αλλά περιλαμβάνονται ενδεχομένως το όνομα και το επίθετο του μαθητή, η διεύθυνση email, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, τα δεδομένα αξιολόγησης, τα δεδομένα ανάθεσης εργασιών και άλλου τύπου περιεχόμενο σχολικής αίθουσας. Θεωρούμε τα Δεδομένα Μαθητή ως άκρως εμπιστευτικά και τα χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των Υπηρεσιών μας στο Σχολείο ή εκ μέρους των Σχολείων, και με περιορισμένους τρόπους, για λόγους εσωτερικής λειτουργίας και σύμφωνα με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών ClassFlow ή συγκεκριμένες συμφωνίες με τα Σχολεία.  Η από μέρους μας συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Δεδομένων Μαθητή διέπεται από τις συμφωνίες μας με το Σχολείο, στις ΗΠΑ από τις διατάξεις του Νόμου περί Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων και Ιδιωτικότητας σχετικά με την Οικογένεια (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), τους ισχύοντες πολιτειακούς νόμους, όπως και άλλους πολιτειακούς, ομοσπονδιακούς και διεθνείς νόμους, ανάλογα με την περίπτωση. Η ισχύουσα νομοθεσία ή οποιαδήποτε συμφωνία με ένα Σχολείο θα λαμβάνει προτεραιότητα και θα υπερισχύει εάν και στον βαθμό που υπάρξει τυχόν διένεξη μεταξύ οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου ή διατάξεων οποιασδήποτε συμφωνίας με το Σχολείο και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την από μέρους μας συλλογή και χρήση των Δεδομένων Μαθητή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com. Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την επανεξέταση, τροποποίηση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών ενός μαθητή, παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στο εκπαιδευτικό ίδρυμά σας.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Με ποιον τρόπο κοινοποιεί πληροφορίες η Promethean σε τρίτους» κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμένους τρόπους με τους οποίους κοινοποιούμε τα Δεδομένα Σχολείου και τα Δεδομένα Μαθητή. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απόρρητο προσωπικών δεδομένων παιδιών» κατωτέρω για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και χρήση προσωπικών πληροφοριών παιδιών.

γ. Πληροφορίες που αφορούν Γονείς και Κηδεμόνες:

Σε περίπτωση που καταστήσουμε διαθέσιμο οποιονδήποτε λογαριασμό Γονέα ή Κηδεμόνα εντός του ClassFlow ή παρέχουμε τη δυνατότητα σε Γονείς ή Κηδεμόνες να συσχετιστούν ή να συνδεθούν με τον λογαριασμό ClassFlow του παιδιού τους, θα ζητήσουμε να συμπεριληφθούν, μεταξύ άλλων, ορισμένες πληροφορίες, όπως το όνομα και το επίθετο, η διεύθυνση email, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης και τυχόν επιπλέον πληροφορίες τις οποίες θα παράσχει εθελοντικά ο γονέας ή ο κηδεμόνας, στις οποίες περιλαμβάνονται ενδεχομένως, μεταξύ άλλων, το όνομα και η τοποθεσία του σχολείου του παιδιού και η σχέση του με το παιδί (γονέας, παππούς/γιαγιά, κηδεμόνας κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για τη λειτουργία, τη διατήρηση και την παροχή των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας, για την ανάλυση και τη βελτίωση των προσφορών και της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας μας, όπως και για την επικοινωνία μας μαζί σας.

2.2   Πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται μέσω της τεχνολογίας:

Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένους τύπους πληροφοριών χρήσης, κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας ή την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας. Όταν επισκέπτεστε την Υπηρεσία, θα στείλουμε ενδεχομένως ένα ή περισσότερα cookie (πληροφορία παρακολούθησης) στον υπολογιστή σας το οποίο ταυτοποιεί με μοναδικό τρόπο το πρόγραμμά σας περιήγησης και μας επιτρέπει να σας διευκολύνουμε να συνδεθείτε ταχύτερα και να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα και την πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Ένα cookie μάς μεταφέρει επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία (π.χ. τις σελίδες που επισκέπτεστε, τους συνδέσμους στους οποίους κάνετε κλικ, όπως και άλλες ενέργειες που πραγματοποιείτε στην Υπηρεσία). Κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία συλλέγουμε ενδεχομένως πληροφορίες του αρχείου καταγραφής από το πρόγραμμα περιήγησης ή την κινητή συσκευή σας. Στις πληροφορίες του αρχείου καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνονται ανώνυμες πληροφορίες όπως το αίτημα διαδικτύου, η διεύθυνση Internet Protocol («IP»), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες για την κινητή συσκευή σας, σελίδες παραπομπής/εξόδου και διευθύνσεις URL, ο αριθμός των κλικ και ο τρόπος αλληλεπίδρασής σας με την Υπηρεσία, ονόματα τομέων, σελίδες υποδοχής, προβαλλόμενες σελίδες και άλλες πληροφορίες αυτού του είδους. Χρησιμοποιούμε ενδεχομένως εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων (γνωστές και ως «ιστοφάροι») οι οποίες χρησιμοποιούνται για την ανώνυμη παρακολούθηση των προτύπων διαδικτυακής περιήγησης των Χρηστών μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε ενδεχομένως εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων σε email βασιζόμενα σε HTML που αποστέλλονται στους χρήστες μας οι οποίοι δεν είναι μαθητές, ώστε να παρακολουθούμε ποια email ανοίγονται και σε ποιους συνδέσμους κάνουν κλικ οι παραλήπτες. Οι πληροφορίες επιτρέπουν την ακριβέστερη αναφορά και βελτίωση της Υπηρεσίας. Επιπλέον, συλλέγουμε ενδεχομένως δεδομένα ανάλυσης ή χρησιμοποιούμε εργαλεία ανάλυσης τρίτων, τα οποία μας διευκολύνουν στη μέτρηση των τάσεων κίνησης και χρήσης για την Υπηρεσία.  Αν και καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να σεβαστούμε τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στα σήματα «Χωρίς παρακολούθηση» του προγράμματός σας περιήγησης. Για να κατανοήσετε επακριβώς τον τρόπο χρήσης των cookie στη δωρεάν Υπηρεσία μας ClassFlow και τους τύπους των cookie που χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία ClassFlow για Σχολεία, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική περί Cookie ClassFlow.

Κατά την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία μας από ή μέσω κινητής συσκευής, ενδέχεται να λαμβάνουμε ή να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες σχετικά με την κινητή συσκευή σας, όπως σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, τον τύπο της συσκευής, το μοντέλο και τον κατασκευαστή, το λειτουργικό σύστημα της κινητής συσκευής τη μάρκα και το μοντέλο και, τέλος, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της κινητής συσκευής σας, τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας σε επίπεδο, πόλης, πολιτείας ή χώρας. Λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες συγκεντρωτικά, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα παρακολούθησης των γενικών τάσεων και των στατιστικών στοιχείων χρήσης.

Χρησιμοποιούμε ή ενδέχεται να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookie, αρχείου καταγραφής, αναγνωριστικών συσκευής, δεδομένων τοποθεσίας και πληροφοριών από εικόνες συλλογής στατιστικών στοιχείων για: (α) την απομνημόνευση των πληροφοριών ώστε να μην είστε υποχρεωμένοι να τις επαναπληκτρολογήσετε κατά την επίσκεψή σας ή την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον ιστότοπο, (β) την παροχή προσαρμοσμένου, εξατομικευμένου περιεχομένου και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου τυχόν στοχευμένου περιεχομένου που σχετίζεται με την Υπηρεσία μας, (γ) την παροχή και την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας μας, (δ) την παρακολούθηση συγκεντρωτικών μετρήσεων όπως στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των επισκεπτών, την κίνηση, τη χρήση και τα δημογραφικά πρότυπα στον ιστότοπο και την Υπηρεσία μας, (ε) την εκτέλεση διαγνωστικού ελέγχου ή τη διόρθωση τεχνικών προβλημάτων, (στ) τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης ή κατάχρησης της Υπηρεσίας και (ζ) τον προγραμματισμό και τη βελτίωση της Υπηρεσίας μας με άλλον τρόπο. Δεν επιτρέπουμε σε διαφημιστικά δίκτυα τρίτων να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με Μαθητές, Δασκάλους ή Γονείς που είναι συνδεδεμένοι με την Υπηρεσία μας.

 1. Με ποιον τρόπο κοινοποιεί πληροφορίες η Promethean σε τρίτους;

Κοινοποιούμε δεδομένα εντός της Υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες για την εκτέλεση της Υπηρεσίας.  Για παράδειγμα, τα Δεδομένα Μαθητή και τα Δεδομένα Σχολείου θα κοινοποιούνται στον δάσκαλο, στον διαχειριστή του σχολείου και στον γονέα που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη λήψη των Δεδομένων Μαθητή, για εκπαιδευτικούς λόγους.  Η κοινοποίηση εντός της Υπηρεσίας θα εξαρτάται από τις ρυθμίσεις και τη λειτουργικότητα που έχει επιλέξει το σχολείο ή ο δάσκαλος. Η Promethean κοινοποιεί Προσωπικές Πληροφορίες σε τρίτους μόνο στις περιορισμένες περιπτώσεις που παρατίθενται κατωτέρω. ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΠΩΛΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ.  Δεν κοινοποιούμε ποτέ ούτε πωλούμε Προσωπικές Πληροφορίες σχετικά με δασκάλους, διαχειριστές ή γονείς σε τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς ή διαφημίσεις, εκτός εάν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας να το πράξουμε.

α. Εάν είστε δάσκαλος ή διαχειριστής και επιλέξετε να ανεβάσετε Πόρους στην Αγορά ClassFlow (είτε έναντι αμοιβής είτε δωρεάν), θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα προφίλ για εσάς. Όλες οι πληροφορίες που καταχωρείτε στο προφίλ σας, θα δημοσιοποιούνται σε άλλους δασκάλους που είναι κάτοχοι λογαριασμών ClassFlow και σε οποιονδήποτε συναντήσει τον Πόρο σας πραγματοποιώντας αναζήτηση εκτός σύνδεσης (offline) στην Αγορά ή αναζήτηση μέσω μηχανής αναζήτησης, όπως το Bing ή το Google. Απαιτείται να συμπληρώσετε τα πεδία ονόματος και επιθέτου στο προφίλ σας, αλλά επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο αντί του πραγματικού ονόματος και του επιθέτου σας, εάν δεν επιθυμείτε να συνδεθεί δημοσίως το πραγματικό όνομά σας με το προφίλ σας. Θα έχετε επίσης την επιλογή να συμπεριλάβετε και άλλες πληροφορίες σχετικά με το άτομό σας, συμπληρώνοντας τα υπόλοιπα προαιρετικά πεδία στη σελίδα του προφίλ.  Θα δημοσιοποιηθούν και αυτές οι πληροφορίες σε σχέση με το προφίλ σας. Παρακαλούμε μη συμπληρώσετε τα προαιρετικά πεδία, εάν δεν επιθυμείτε τη δημοσιοποίηση των εν λόγω πληροφοριών.  Ανατρέξτε στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις Αγοράς ClassFlow.

β. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας όπως απαιτείται ή προβλέπεται από τη νομοθεσία ή όταν θεωρούμε ότι η αποκάλυψη είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, απόφαση δικαστηρίου ή εντολή που μας επιδόθηκε, για την επιβολή ή την εφαρμογή των Όρων Παροχής Υπηρεσιών, της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης ή άλλων συμφωνιών (συμπεριλαμβανομένης της αποκάλυψης των Προσωπικών Πληροφοριών στις αρχές επιβολής του νόμου, στο σχολείο σας ή στον εργοδότη σας) ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της Promethean, των εργαζομένων μας, των Χρηστών μας ή άλλων.

γ. Σε περίπτωση εξαγοράς ή με άλλον τρόπο μεταβίβασης της Promethean ή ορισμένων ή όλων των στοιχείων ενεργητικού της, ή στη μάλλον απίθανη περίπτωση οικονομικής κατάρρευσης ή πτώχευσης της Promethean, θα επιτρέπεται η μεταβίβαση ή η απόκτηση από τρίτο μέρος των πληροφοριών των χρηστών συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Πληροφοριών, αλλά μόνο από τρίτο μέρος το οποίο υποβάλλεται στις ίδιες δεσμεύσεις που αφορούν τις προηγουμένως συλλεχθείσες από την Promethean Προσωπικές Πληροφορίες στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. Στην περίπτωση αυτή, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας παράσχουμε την επιλογή να εξαιρεθείτε από τη μεταβίβαση των Δεδομένων Μαθητή, τερματίζοντας τον λογαριασμό σας.

δ. Ενδέχεται να κοινοποιούμε Προσωπικές Πληροφορίες σε ορισμένες αξιόπιστες τρίτες εταιρείες και άτομα για την εκτέλεση εργασιών εκ μέρους μας, αλλά αυστηρά στο πλαίσιο εκτέλεσης της εργασίας τους που μας αφορά, για παράδειγμα, ώστε να μας διευκολύνουν στην παροχή της Υπηρεσίας, στη βελτίωση της Υπηρεσίας, στην αύξηση της λειτουργικότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη της Υπηρεσίας και στη βελτίωση της εμπειρίας σας κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις Διαδικτυακές Υπηρεσίες της Amazon για τη φιλοξενία της Υπηρεσίας στους διακομιστές της με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες της Amazon δεν θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του ClassFlow.

Εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά, οποιαδήποτε αξιόπιστη τρίτη εταιρεία με την οποία ενδέχεται να συνεργαστούμε, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα παροχής προς εσάς της Υπηρεσίας ClassFlow, δεν έχει ούτε θα έχει στο μέλλον το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας πέραν του μέτρου που είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί ότι θα σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.

 

 

 

ε. Επίσης, ενδέχεται να κοινοποιούμε πληροφορίες σε τρίτους σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή σας απευθείας ως άτομο. Για παράδειγμα, παρέχουμε αναλύσεις και πληροφορίες χρήσης μέσω της Υπηρεσίας μας ClassFlow για Σχολεία, όπως η παροχή αναφορών στα Σχολεία με σκοπό να διαπιστωθεί πόσο συχνά χρησιμοποιούν ή δεν χρησιμοποιούν οι Χρήστες την Υπηρεσία, ποιες δυνατότητες χρησιμοποιούν οι Χρήστες περισσότερο ή λιγότερο και σε ποιους πόρους αποκτούν πρόσβαση οι Χρήστες, πάντα με σκοπό τη βελτίωση της Υπηρεσίας, την αύξηση της λειτουργικότητας και της φιλικότητας προς τον χρήστη της Υπηρεσίας και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του Σχολείου και του Χρήστη κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

στ. Με ποιον τρόπο κοινοποιούνται τα Δεδομένα Μαθητή: Πέραν των ενεργειών που περιγράφονται ανωτέρω, η Promethean ενδέχεται να διευκολύνει την κοινοποίηση των Δεδομένων Μαθητή σε τρίτους μέσω της Υπηρεσίας, αλλά μόνον εφόσον λάβουμε εντολή και εξουσιοδότηση να το πράξουμε εκ μέρους του Σχολείου. Για παράδειγμα, ορισμένα στοιχεία της Υπηρεσίας μας παρέχουν τη δυνατότητα στα Σχολεία να αλληλεπιδρούν με γονείς, μαθητές, διαχειριστές και άλλους δασκάλους προς όφελος της εκπαίδευσης των μαθητών. Η Promethean δεν διευκολύνει την κοινοποίηση οποιωνδήποτε Δεδομένων Μαθητή σε τρίτους μέσω της Υπηρεσίας παρά μόνον εκ μέρους του Σχολείου και εφόσον το Σχολείο έχει εξουσιοδοτήσει την εν λόγω κοινοποίηση δεδομένων.

 

 1. Είναι ασφαλείς οι πληροφορίες που αφορούν το άτομό μου;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Promethean. Η Promethean διατηρεί αυστηρές διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διαδικασίες για την προστασία των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές μας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες περιορίζεται (μέσω διαπιστευτηρίων χρήστη/κωδικού πρόσβασης και ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων) στους εργαζομένους στους οποίους είναι απαραίτητες για την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους. Χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση βασιζόμενη στο βιομηχανικό πρότυπο SSL (τεχνολογία Secure Socket Layer) για τη μεταφορά των Προσωπικών Πληροφοριών. Στο επίπεδο προστασίας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας και έλεγχοι φυσικής πρόσβασης σε κτήρια και αρχεία. Μπορείτε να διευκολύνετε την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό και στις Προσωπικές Πληροφορίες σας επιλέγοντας και προστατεύοντας κατάλληλα τον κωδικό σας πρόσβασης και περιορίζοντας την πρόσβαση στον υπολογιστή σας και στο πρόγραμμα περιήγησης διακόπτοντας τη σύνδεση αφού τελειώσετε την πρόσβαση στον λογαριασμό σας.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Εάν κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους, εξέρχεστε από την Υπηρεσία ClassFlow και δεν θα ισχύει πλέον η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή/και τις πρακτικές που ισχύουν σε άλλους ιστότοπους (αλλά θα πρέπει να διαβάσετε αυτές τις πολιτικές απορρήτου τρίτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι τις κατανοείτε, πριν αποφασίσετε να περιηγηθείτε στους εν λόγω άλλους ιστότοπους). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει μόνο τις πληροφορίες που συλλέγονται από την Promethean μέσω της Υπηρεσίας.

 1. Διατήρηση και Διαγραφή Προσωπικών Πληροφοριών:

α. Θα διατηρούμε τις πληροφορίες σας για το χρονικό διάστημα που ο λογαριασμός σας παραμένει ενεργός ή ανάλογα με τις ανάγκες για την παροχή της Υπηρεσίας προς εσάς ή όπως περιγράφεται κατωτέρω. Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

β. Εάν είστε Εταιρικός χρήστης, κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής σας ClassFlow για Σχολεία, θα διατηρούμε ή θα καταστρέφουμε οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες τηρούνται στον λογαριασμό σας ClassFlow για Σχολεία, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πολιτική ή τις οδηγίες του Σχολείου που σχετίζονται με τη διατήρηση ή την καταστροφή των Δεδομένων Σχολείου με την εξαίρεση ότι ενδέχεται να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε ορισμένες Προσωπικές Πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση, για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, επίλυσης διαφορών και επιβολής των συμφωνιών μας.

γ. Εάν συνεισφέρατε στην Αγορά ClassFlow, σας ζητήθηκε να δημιουργήσετε ένα προφίλ. Όταν κλείσετε τον λογαριασμό σας ClassFlow, το προφίλ σας θα παραμείνει ορατό στο κοινό στην Αγορά ClassFlow, εκτός εάν αφαιρέσετε τους Πόρους από την Αγορά πριν κλείσετε τον λογαριασμό σας.  Εάν δεν θέλετε να παραμείνουν ορατές οι προσωπικές πληροφορίες στο προφίλ σας, θα πρέπει να αφαιρέσετε τις προαιρετικές πληροφορίες από το προφίλ σας και να αντικαταστήσετε το πραγματικό όνομα και το επίθετό σας με ψευδώνυμο, πριν κλείσετε τον λογαριασμό σας.

δ. Δεδομένα Μαθητή. Η Promethean θα διαγράφει ή θα ανωνυμοποιεί αμέσως τα Δεδομένα Μαθητή κατόπιν αιτήματος ή εντολής του Σχολείου ή Δασκάλου, εντός τριάντα (30) ημερών από το σχετικό αίτημα ή την εντολή.  Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com για να αιτηθείτε διαγραφή του λογαριασμού σας. Θα διατηρούμε, θα διαγράφουμε ή θα ανωνυμοποιούμε τα Δεδομένα Μαθητή, σύμφωνα με τις πολιτικές μας κατωτέρω:

 

(i)    ClassFlow για Λογαριασμούς Σχολείων.  Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της συνδρομής ClassFlow για Σχολεία ενός Σχολείου, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Μαθητή εντός του μοναδικού Υποτομέα ClassFlow του Σχολείου, θα διατηρούνται από την Promethean για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, στη διάρκεια του οποίου το Σχολείο θα έχει πρόσβαση στον Υποτομέα ClassFlow για λόγους πρόσβασης στα Δεδομένα Μαθητή και στα Δεδομένα Σχολείου ή/και επαναφοράς του Λογαριασμού Σχολείου.  Εκτός εάν διέπονται από ειδικούς όρους της συμφωνίας μας με ένα Σχολείο, όλα τα δεδομένα εντός του μοναδικού Υποτομέα ClassFlow του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Μαθητή, θα ανωνυμοποιούνται με τέτοιον τρόπο ώστε να υφίστανται ανεπανόρθωτη απώλεια ή καταστροφή εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών, μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της περιόδου συνδρομής ή ενωρίτερα κατόπιν αιτήματος του Σχολείου. Για αναλύσεις ή άλλους σκοπούς σχεδιασμού ή ανάπτυξης του προϊόντος, ενδέχεται να διατηρούμε ανωνυμοποιημένα ή συγκεντρωτικά Δεδομένα Μαθητή, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων χρήσης, σε μορφή η οποία δεν είναι ικανή για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου.

(ii)  Δωρεάν λογαριασμοί ClassFlow. Μεμονωμένοι δάσκαλοι οι οποίοι καταρτίζουν καταλόγους τάξεων χρησιμοποιώντας τους δωρεάν λογαριασμούς τους ClassFlow φέρουν και την ευθύνη διαγραφής των τάξεων από τον λογαριασμό τους ClassFlow, με τη λήξη των μαθημάτων.  Όταν διαγραφεί η τάξη, ο κωδικός της τάξης απενεργοποιείται και δεν είναι δυνατή η σύνδεση ενός Μαθητή με την Υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον συγκεκριμένο κωδικό τάξης.  Εάν ο Μαθητής δεν σχετίζεται με τον κατάλογο μιας άλλης τάξης, ο λογαριασμός του Μαθητή θα απενεργοποιηθεί.  Όταν κάποιος δάσκαλος τερματίσει τον δωρεάν λογαριασμό του/της ClassFlow, θα απενεργοποιηθούν επίσης όλοι οι λογαριασμοί Μαθητών που δημιουργήθηκαν με εντολή του εν λόγω δασκάλου, εκτός εάν ο Μαθητής χρησιμοποιεί τον ίδιο λογαριασμό με εντολή άλλου ή άλλων δασκάλων που διατηρούν τρέχοντα λογαριασμό ClassFlow. Η Promethean θα απενεργοποιήσει επίσης έναν λογαριασμό Μαθητή που έχει δημιουργηθεί στη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow, εάν ο μαθητής δεν συνδεθεί στον λογαριασμό του για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες. Όλα τα Δεδομένα Μαθητή σε κάθε απενεργοποιημένο λογαριασμό θα ανωνυμοποιούνται, ώστε τα Δεδομένα Μαθητή σε κάθε τέτοιον απενεργοποιημένο λογαριασμό να υφίστανται ανεπανόρθωτη απώλεια.  Μετά την ανωνυμοποίηση του λογαριασμού κάποιου μαθητή, ο μαθητής μπορεί να δημιουργήσει νέο λογαριασμό στο μέλλον, μόνο εάν ο μαθητής δημιουργήσει νέο λογαριασμό ClassFlow και εισάγει έγκυρο κωδικό τάξης που θα λάβει από δάσκαλο. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση ή η διαθεσιμότητα σε κάποιον μαθητή των πληροφοριών που σχετίζονται με τον προηγούμενο λογαριασμό του μαθητή που έχει ανωνυμοποιηθεί, μέσω οποιουδήποτε νέου λογαριασμού μαθητή. Για λόγους ανάλυσης, ενδέχεται να διατηρούμε ανωνυμοποιημένα ή συγκεντρωτικά Δεδομένα Μαθητή, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων χρήσης, σε μορφή η οποία δεν είναι ικανή για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Εάν είστε δάσκαλος, που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow και επιθυμείτε την ακύρωση του λογαριασμού σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com. Με το κλείσιμο ενός λογαριασμού, ο Δάσκαλος δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα πρόσβασης σε κανένα υλικό που είναι αποθηκευμένο στον λογαριασμό. Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, ανάλογα με την περίπτωση, για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις μας, επίλυσης διαφορών, επιβολής των συμφωνιών μας και επικοινωνίας μαζί σας.  Θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για την ασφαλή ανωνυμοποίηση ή την καταστροφή αυτών των πληροφοριών, όταν αυτές δεν θα είναι πλέον απαραίτητες για τις ανωτέρω απαιτήσεις.

 

 1. Προτιμήσεις επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, εάν είστε δάσκαλος/διαχειριστής ή γονέας ενδέχεται να λάβετε email ή άλλου τύπου επικοινωνίες από την Promethean, που σχετίζονται με την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ή του προφίλ χρήστη σας.  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία, η Promethean και οι αξιόπιστες τρίτες εταιρείες αυτής εκ μέρους της Promethean ενδέχεται να σας αποστέλλουν email, να επικοινωνούν μαζί σας ή να χρησιμοποιούν άλλου τύπου επικοινωνία που ότι σχετίζεται με το προφίλ σας ή την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας.  Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε email με ενημερώσεις, ενημερωτικά δελτία ή άλλες ειδήσεις που αφορούν την Υπηρεσία ή απλώς ειδοποιήσεις.  Θα έχετε πάντα την επιλογή κατάργησης της συνδρομής, ώστε να μη λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κάνοντας κλικ στο κουμπί «κατάργηση συνδρομής» στο σώμα κειμένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι δεν επιτρέπεται η κατάργηση της συνδρομής ή η εξαίρεση από τη λήψη μη διαφημιστικών μηνυμάτων που αφορούν τον λογαριασμό σας, όπως η επαλήθευση λογαριασμού, η αλλαγή ή οι ενημερώσεις δυνατοτήτων της Υπηρεσίας, οι τεχνικές γνωστοποιήσεις ή οι γνωστοποιήσεις ασφαλείας.

Επικοινωνία με Μαθητές.  Η Promethean ενδέχεται να αποστέλλει ειδοποιήσεις email ή να χρησιμοποιεί άλλους τρόπους επικοινωνίας με τους μαθητές μόνο εκ μέρους και κατόπιν εντολής του σχολείου, του δασκάλου ή της περιφέρειας.  Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, ενδέχεται να αποστέλλουμε επίσης προς τους μαθητές μηνύματα σχετικά με την Υπηρεσία, όπως τεχνικές οδηγίες ή γνωστοποιήσεις ασφαλείας.

 

 1. Έχω τη δυνατότητα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες μου και ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών;

Έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στις Προσωπικές Πληροφορίες σας και ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών στο προφίλ σας, πραγματοποιώντας τις αλλαγές στη σελίδα προφίλ του λογαριασμού σας. Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα με τη διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών στο προφίλ σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

Να έχετε υπόψη σας ότι τυχόν αίτημα αφαίρεσης ή μη παροχής ορισμένων πληροφοριών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μη λήψη ειδοποιήσεων για ενημερώσεις της Υπηρεσίας ή άλλες πολύτιμες πληροφορίες που αφορούν την από μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας.  Τυχόν μη παροχή των πληροφοριών που ζητά η Promethean ή αφαίρεση ορισμένων πληροφοριών ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε σχετικές λειτουργίες της Υπηρεσίας και ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και την πλήρη αδυναμία χρήσης της Υπηρεσίας.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ClassFlow για Σχολεία που είναι ενοποιημένη με το σύστημα SIS του σχολείου, απαιτείται η υποβολή από το Σχολείο μέσω του SIS οποιουδήποτε αιτήματος πρόσβασης ή πραγματοποίησης αλλαγών ή διαγραφής Προσωπικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Μαθητή.  Αφού οι αλλαγές πραγματοποιηθούν εντός του SIS, θα εμφανίζονται αυτόματα στην Υπηρεσία ClassFlow για Σχολεία.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ClassFlow για Σχολεία και το σύστημα SIS του Σχολείου δεν είναι ενοποιημένο με την Υπηρεσία, απαιτείται η υποβολή από τον αρμόδιο Διαχειριστή Χρηστών του Σχολείου οποιουδήποτε αιτήματος πρόσβασης, αλλαγής ή διαγραφής Προσωπικών Πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Μαθητή.  Στον Διαχειριστή Χρηστών θα παρέχεται πρόσβαση στις σελίδες προφίλ των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του Σχολείου ώστε να έχει τη δυνατότητα ενημέρωσης, διόρθωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που περιέχονται εκεί.

Να έχετε επίσης υπόψη σας ότι έχουμε συνάψει συμφωνίες με ορισμένα Σχολεία στις οποίες ορίζεται ότι τυχόν αιτήματα για οποιαδήποτε αλλαγή, ενημέρωση ή διαγραφή Προσωπικών Πληροφοριών που περιέχονται σε λογαριασμό συνδεόμενο με το Σχολείο να απευθύνονται στο Σχολείο προς διεκπεραίωση.  Συνεπώς, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μας ζητηθεί να σας υποδείξουμε να επικοινωνήσετε με το Σχολείο σας και να ζητήσετε από αυτό να μας δώσει εντολή για την αλλαγή, ενημέρωση ή διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών που περιέχονται στον λογαριασμό σας ClassFlow.

Εάν είστε μεμονωμένος δάσκαλος που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow, απαιτείται να διαγράψετε από τον λογαριασμό σας ClassFlow τυχόν καταλόγους τάξεων που έχετε δημιουργήσει και περιέχουν Δεδομένα Μαθητή, με τη λήξη των μαθημάτων.  Τα Δεδομένα Μαθητή που σχετίζονται με τον λογαριασμό του Δασκάλου στη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow ελέγχονται από τον δάσκαλο ή το σχολείο.  Εάν έχετε κάποιο ερώτημα σχετικά με την επανεξέταση, τροποποίηση ή διαγραφή Δεδομένων Μαθητή από τον λογαριασμό κάποιου δασκάλου, παρακαλούμε απευθυνθείτε απευθείας στον δάσκαλο ή στο σχολείο ή επικοινωνήστε με την Promethean στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

 

Χρήστες ΕΕ:  Πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας, διόρθωση και διαγραφή αυτών:  Εάν είστε κάτοικος της ΕΕ, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις Προσωπικές Πληροφορίες σας:  (i) το δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι Προσωπικές πληροφορίες σας, (ii) το δικαίωμα πρόσβασης στις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε για το άτομό σας και (iii) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Πληροφοριών που διατηρούμε για το άτομό σας και να ζητήσετε το κλείδωμα ή τη διαγραφή των Προσωπικών Πληροφοριών σας όταν η επεξεργασία δεν συμμορφώνεται με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.  Για την άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας ανωτέρω ή εάν έχετε τυχόν ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ορίζονται στην ενότητα «Επικοινωνία μαζί μας» κατωτέρω.  Παρακαλούμε δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσωπικές Πληροφορίες που ζητάτε.  Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών (ή λιγότερο, εάν απαιτείται από τον νόμο).  Εάν μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε, να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες που διατηρούμε για το άτομό σας, θα το πράξουμε εάν βεβαιωθούμε ότι αυτό πράγματι απαιτείται.  Εάν αποφασίσουμε να μην αλλάξουμε τις Προσωπικές Πληροφορίες σας με τον τρόπο που έχετε ζητήσει, θα σας ενημερώσουμε σχετικά εγγράφως και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε ένσταση εάν δεν ικανοποιηθείτε με την απόφασή μας.  Εάν ζητήσετε να πραγματοποιηθεί κάποια αλλαγή στις Προσωπικές Πληροφορίες σας και εμείς δεν πραγματοποιήσουμε την αλλαγή, μπορείτε να ζητήσετε να σημειωθεί στα αρχεία μας ότι ζητήσατε κάποια αλλαγή στις Προσωπικές Πληροφορίες σας η οποία δεν πραγματοποιήθηκε και τους λόγους για τους οποίους αυτό δεν έγινε.

 

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com, εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την πρόσβαση στις Προσωπικές Πληροφορίες σας, τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών.

 

 

 

 1. Πού πηγαίνουν τα δεδομένα μου;

α. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Promethean θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται Προσωπικές Πληροφορίες σε διάφορα κέντρα δεδομένων σε ολόκληρο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, και ότι οι Προσωπικές Πληροφορίες σας ενδέχεται να μην αποθηκεύονται ή να επεξεργάζονται μόνο εντός της χώρας στην οποία αυτές συλλέχθηκαν, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο και στον βαθμό που αυτό επιτρέπεται. Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η «ΕΕ») ή άλλες περιοχές με νομοθεσία η οποία διέπει τη συλλογή και χρήση δεδομένων και η οποία ενδέχεται να διαφέρει από τη νομοθεσία των ΗΠΑ, παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μεταφέρουμε πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, σε χώρα και δικαιοδοσία όπου δεν ισχύουν οι ίδιοι νόμοι περί προστασίας δεδομένων όπως στη δική σας δικαιοδοσία. Ως εκ τούτου, η Promethean έχει συνάψει πρότυπες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ με τις εταιρείες του ομίλου της στις οποίες κοινοποιεί Προσωπικές Πληροφορίες, ώστε να διασφαλιστεί ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων των πολιτών της ΕΕ εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου θα προστατεύεται με τον ίδιο τρόπο που απαιτείται η προστασία των δεδομένων εντός της ΕΕ.  Εγγυάστε και συμφωνείτε ότι η Promethean επιτρέπεται να μεταφέρει και να επεξεργάζεται τις Προσωπικές Πληροφορίες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου η Promethean ή η μητρική της, οι θυγατρικές, οι συνδεδεμένες εταιρείες ή οι πάροχοι υπηρεσιών αυτής διατηρούν εγκαταστάσεις.  Εάν χρειάζεται, εγγυάστε και συμφωνείτε ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους μαθητές ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας, ώστε η Promethean να επεξεργάζεται τις εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα μέρη του κόσμου.

β. Είστε υπεύθυνοι για την κατανόηση και τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία περί προστασίας και απορρήτου των δεδομένων στον τόπο της κατοικίας σας. Εάν κάνετε χρήση του ClassFlow, συναινείτε με την αποστολή και την αποθήκευση των Προσωπικών Πληροφοριών σας στην κατάλληλη τοποθεσία, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

 1. Απόρρητο προσωπικών δεδομένων παιδιών

Η Promethean δεν συλλέγει εν γνώσει της πληροφορίες παιδιών ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, εκτός εάν και έως ότου κάποιο Σχολείο ή δάσκαλος παράσχει την απαραίτητη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση σε μαθητή ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και στην Promethean να συλλέγει πληροφορίες από τον εν λόγω μαθητή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@classflow.com, εάν θεωρείτε ότι έχουμε συλλέξει ακουσίως προσωπικές πληροφορίες από παιδί ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών χωρίς τις κατάλληλες συγκαταθέσεις, ώστε να διαγράψουμε τις εν λόγω πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

 1. Θα προβεί ποτέ η Promethean σε αλλαγές της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;

α. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να πραγματοποιούμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να εξετάζετε αυτή τη σελίδα περιοδικά. Εάν πραγματοποιήσουμε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις Προσωπικές Πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικώς μόλις συνδεθείτε στο ClassFlow.  Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε την αλλαγή ή τις αλλαγές, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας

β. Αλλαγές της Πολιτικής Απορρήτου όσον αφορά τα Δεδομένα Μαθητή. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στην πολιτική η οποία επηρεάζει ουσιωδώς την από μέρους μας συλλογή, χρήση, αποθήκευση, διατήρηση ή αποκάλυψη Δεδομένων Μαθητή, θα ενημερωθείτε σχετικώς μόλις συνδεθείτε στο ClassFlow. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να σας ειδοποιήσουμε τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα πριν από την εφαρμογή της αλλαγής στην Πολιτική Απορρήτου που αφορά ενδεχομένως τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή κοινοποίηση Δεδομένων Μαθητή με τρόπο ουσιωδώς διαφορετικό από αυτόν που ορίστηκε στην προηγούμενη Πολιτική μας, ώστε να έχετε επαρκή χρόνο να αξιολογήσετε την αλλαγή στην πρακτική μας. Εάν επιλέξετε να μην αποδεχθείτε τις αλλαγές, θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας πριν από την εφαρμογή των αλλαγών. Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

 

 1. Για τους Χρήστες στην Καλιφόρνια
Σε σχέση με το σχέδιο νόμου περί Απορρήτου Μητρώων Μαθητών της πολιτείας της Καλιφόρνια [California AB 1584 (Buchanan) Privacy of Pupil Records: 3rd-Party Digital Storage & Education Software (Education Code section 49073.1)], συμφωνούμε στα εξής:

α. Τα μητρώα μαθητών που αποκτώνται από την Promethean μέσω κάποιας Τοπικής Υπηρεσίας Εκπαίδευσης (εφεξής «ΤΥΕ») παραμένουν στην ιδιοκτησία και υπό τον έλεγχο της ΤΥΕ. Η ΤΥΕ, διατηρεί τα δικαιώματα πλήρους κυριότητας των πληροφοριών που περιέχονται στις προσωπικές πληροφορίες και στα μητρώα εκπαίδευσης που αυτή παρέχει στο ClassFlow.

β. Οι χρήστες του ClassFlow επιτρέπεται να διατηρούν την κυριότητα και τον έλεγχο του δικού τους παραγόμενου περιεχομένου, εάν συνδεθούν και αποκτήσουν πρόσβαση στον λογαριασμό τους ClassFlow και «κατεβάσουν» (ή ενημερώσουν) τις πληροφορίες τους στο ClassFlow. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και ελέγχου των πληροφοριών τους και του παραγόμενου από τον μαθητή περιεχομένου βάσει των περιορισμών που επιβάλλονται από τον δάσκαλο του μαθητή. Για παράδειγμα, εάν κάποιος μαθητής ολοκληρώσει μια αξιολόγηση χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία ClassFlow της Promethean και υποβάλει την αξιολόγηση στον δάσκαλο μέσω του ClassFlow, ο μαθητής διατηρεί την κυριότητα και τον έλεγχο της αξιολόγησης (ή της αλλαγής των απαντήσεων) μόνο εάν το επιτρέψει ο δάσκαλος.

γ. Οι γονείς, οι νόμιμοι κηδεμόνες ή οι μαθητές οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια επιτρέπεται να εξετάζουν πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός ατόμου στα αρχεία του μαθητή και να διορθώνουν εσφαλμένες πληροφορίες απευθυνόμενοι στο εκπαιδευτικό ίδρυμά τους. Επιπλέον, οι χρήστες του ClassFlow έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες τους και διόρθωσης, ενημέρωσης ή διαγραφής αυτών στο προφίλ τους κατόπιν σύνδεσης με το ClassFlow, πρόσβασης στον λογαριασμό τους ClassFlow και πραγματοποιώντας τις κατάλληλες αλλαγές ή κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας απευθείας από το ClassFlow κάνοντας κλικ στο σύμβολο του λατινικού ερωτηματικού («?») στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας ClassFlow ή υποβολής του αιτήματός σας σε εμάς στη διεύθυνση privacy@classflow.com.

δ. Δεσμευόμαστε για τη διατήρηση της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των αρχείων των μαθητών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, λαμβάνουμε τα εξής μέτρα: (α) περιορίζουμε την πρόσβαση των υπαλλήλων στα δεδομένα μαθητών μόνο στους υπαλλήλους που χρειάζονται την πρόσβαση για την εκπλήρωση των εργασιακών καθηκόντων τους, (β) διενεργούμε ελέγχους ασφαλείας για τους υπαλλήλους μας και, συγκεκριμένα, για όλους του υπαλλήλους που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μαθητών, (γ) απαιτούμε από τους υπαλλήλους να υπογράψουν συμφωνίες προστασίας του απορρήτου πριν τους δοθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα, (δ) διενεργούμε εκπαίδευση και κατάρτιση των υπαλλήλων σε θέματα απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων σε τακτά διαστήματα και (ε) προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες με τεχνικές, συμβατικές, διοικητικές και φυσικές εγγυήσεις ασφαλείας για την προστασία έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, διάθεσης ή χρήσης.

ε. Σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης αρχείων μαθητών, θα (1) ενημερώνουμε αμέσως την ΤΥΕ εκτός εάν μας δοθεί συγκεκριμένη εντολή για τη μη παροχή ενημέρωσης από όργανα επιβολής του νόμου και θα (2) εφαρμόσουμε το σχέδιο και τις διαδικασίες αντιμετώπισης που περιγράφονται στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Περιστατικών Παραβίασης Δεδομένων της Promethean το οποίο είναι διαθέσιμο από την ΤΥΕ κατόπιν αιτήματος.

ζ. Δεν θα χρησιμοποιούμε καμία πληροφορία από το αρχείο ενός μαθητή για κανένα σκοπό εκτός από εκείνους που απαιτούνται ή ρητά επιτρέπονται από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow.

στ. Δεν θα χρησιμοποιούμε καμία πληροφορία από τα αρχεία ενός μαθητή στο ClassFlow για λόγους στοχευμένης διαφήμισης.

ζ. Θα διαγράφουμε ή θα ανωνυμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες των μαθητών, όταν αυτές δεν θα είναι πλέον απαραίτητες, με τη λήξη ή τον τερματισμό της συμφωνίας μας με μια ΤΥΕ με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε διαγραφή ή ανωνυμοποίηση θα ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας μας με την ΤΥΕ ή κατόπιν εντολής ή αιτήματος μιας ΤΥΕ (σχολείου).

η. Θα συνεργαζόμαστε με το εκπαιδευτικό ίδρυμα ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον νόμο FERPA παρέχοντας στους γονείς, στους νόμιμους κηδεμόνες και στους μαθητές τη δυνατότητα να επιθεωρούν και να εξετάζουν τα αρχεία μαθητών τους εντός του ClassFlow και τα μέσα για τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών σε αυτά.

θ. Δεν θα προβαίνουμε σε ουσιαστικές αλλαγές της πολιτικής απορρήτου, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ουσιαστικών πρακτικών που αφορούν τη συλλογή νέων ή συμπληρωματικών δεδομένων ή ουσιαστικών αλλαγών που υποβαθμίζουν τα μέτρα προστασίας που περιγράφονται ανωτέρω χωρίς προειδοποίηση της ΤΥΕ.

 1. Τι μπορώ να κάνω εάν έχω κάποιο ερώτημα ή ένσταση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

Εάν έχετε κάποιο ερώτημα, λόγο ανησυχίας ή ένσταση σχετικά με τις πληροφορίες που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σχετικά με τρόπο που έχουμε χειριστεί τις Προσωπικές Πληροφορίες σας, παρακαλούμε στείλτε μας λεπτομερές μήνυμα στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com, γράψτε μας στη διεύθυνση Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom ή στη διεύθυνση 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022 United States ή τηλεφωνήστε στο +1(888) 652-2848. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα, τους λόγους ανησυχίας ή τις ενστάσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

 

α. Εάν είστε κάτοικος Αυστραλίας και δεν μείνετε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουμε επιλύσει το ζήτημα που αφορά η ένστασή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Οµοσπονδιακό Επίτροπο της Αυστραλίας για την Προστασία της Ιδιωτικής Ζωής και να υποβάλετε ένσταση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.oaic.gov.au.

 

β. Αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα διατίθεται χωρίς χρέωση από τον ιστότοπό μας ClassFlow Privacy Policy ή εάν επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

 

©2020 Promethean Limited. Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.