Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow


Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος:  6 Ιουλίου 2018

Η δέσμευσή μας όσον αφορά το απόρρητο των Δεδομένων Σπουδαστών στο ClassFlow

Το απόρρητο των στοιχείων σπουδαστών που προσδιορίζουν την ταυτότητά τους είναι πολύ σημαντικό για εμάς.  Μας τιμά που οι πελάτες μας επιλέγουν το ClassFlow ως έμπιστο πάροχο εκπαιδευτικών υπηρεσιών και κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να ανταποκρινόμαστε στα υψηλότερα πρότυπα απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση που έχουμε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σπουδαστών, δεσμευόμαστε στις εξής αρχές απορρήτου δεδομένων:

Το «ClassFlow» ή η «Υπηρεσία» παρέχεται από την Promethean Limited («Promethean», «εμείς» ή «εμάς» ή «μας»).  Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Αγγλία και στην Ουαλία, με έδρα στη διεύθυνση Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «Υπηρεσία(ες)» στην παρούσα Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, εννοούμε (i) τη δημόσια Υπηρεσία ClassFlow, η οποία διατίθεται δωρεάν στην τοποθεσία web www.ClassFlow.com ή άλλες παρόμοιες διευθύνσεις URL όπως καθορίζονται από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ή τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, (ii) την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, η οποία διατίθεται μέσω συνδρομής σε σχολεία, σχολικές περιφέρειες ή άλλα τέτοιου τύπου ιδρύματα και είναι προσπελάσιμη μόνο μέσω της δημιουργίας ενός μοναδικού δευτερεύοντα τομέα ClassFlow με ιδιωτική διεύθυνση URL (π.χ. www.yourschooldistrictname.classflow.com), που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από το συγκεκριμένο σχολείο ή τη σχολική περιφέρεια, και (iii) όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες web, προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές που διατίθενται από την Promethean (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εφαρμογών που σχετίζονται με το ClassFlow και ενδέχεται να είναι διαθέσιμες μέσω των καταστημάτων App Store, Google Play ή άλλων καταστημάτων εφαρμογών τρίτων).

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μαζί με την Πολιτική Cookie του ClassFlow, τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν μια νομικώς δεσμευτική Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς (η οποία εφεξής θα αναφέρεται συλλογικά ως η «Σύμβαση»).  Να τις διαβάσετε προσεκτικά, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας.  Με τη χρήση της Υπηρεσίας μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, την Πολιτική Cookie και την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και ότι συγκατατίθεστε να δεσμεύεστε από και να τηρείτε τους όρους όλων αυτών.  Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις πολιτικές, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.  Οποιοιδήποτε όροι χρησιμοποιούνται στην παρούσα χωρίς ορισμό, ορίζονται στους Όρους της Υπηρεσίας.  Σε περίπτωση τυχόν αντίφασης μεταξύ των Όρων της Υπηρεσίας και της Πολιτικής Απορρήτου, θα υπερισχύουν οι Όροι της Υπηρεσίας.

Οι λέξεις «εσείς», «εσάς» και «σας» αφορούν τον Χρήστη της Υπηρεσίας.  Ο «Μεμονωμένος Χρήστης» όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους δύναται να είναι εκπαιδευτικός (ή διευθυντής), σπουδαστής ή γονέας που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow. Σε όσες περιπτώσεις ισχύει, τα «εσείς», «εσάς» και «σας» αφορούν επίσης ένα σχολείο ή μια σχολική περιφέρεια ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποκαλείται και «Εταιρικός Χρήστης» και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, με τον οποίο ο Χρήστης συνεργάζεται ως σπουδαστής, ως εκπαιδευτικός ή ως γονέας σπουδαστή και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Εταιρικό Χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία (ένας «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης»).  Ο όρος «Χρήστης(ες)» όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα θα αφορά όλους τους χρήστες τις Υπηρεσίας:  Μεμονωμένους Χρήστες, Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και Εταιρικούς Χρήστες.

Πίνακας περιεχομένων:

 1. Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;
 2. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε;
 3. Πώς κοινοποιεί η Promethean δεδομένα σε άλλους;
 4. Είναι τα προσωπικά μου δεδομένα ασφαλή;
 5. Φύλαξη και διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων
 6. Προτιμήσεις επικοινωνίας
 7. Μπορώ να προσπελάσω, να διορθώσω ή να διαγράψω Προσωπικά Δεδομένα;
 8. Πού πηγαίνουν τα Δεδομένα μου;
 9. Απόρρητο παιδιών
 10. Θα αλλάξει η Promethean την παρούσα Πολιτική Απορρήτου;
 11. Τι μπορώ να κάνω εάν έχω κάποια ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή κάποιο παράπονο

1. Ποιος είναι ο σκοπός της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου;

Η Promethean σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να την προστατεύει μέσω της συμμόρφωσής της με την παρούσα πολιτική. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow (μαζί με την Πολιτική Cookie του ClassFlow, τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow και την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αναφέρεται στην παρούσα) εξηγεί με ποιον τόπο η Promethean συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μέσω της χρήσης εκ μέρους σας της Υπηρεσίας του ClassFlow.

«Προσωπικά Δεδομένα» στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ονομάζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου.

Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για τοποθεσίες web τρίτων ή για πρακτικές εταιρειών που δεν ανήκουν στην Promethean ή δεν ελέγχονται από αυτή, ούτε για εφαρμογές για τις οποίες παρέχουμε συνδέσεις από την Υπηρεσία μας. Θα πρέπει πάντα να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου οποιασδήποτε τοποθεσίας web τρίτου προτού τη χρησιμοποιήσετε.

2. Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε;

2.1 Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε διαφέρουν ανάλογα με το εάν είστε εκπαιδευτικός, σπουδαστής ή γονέας.

α. Δεδομένα σχετικά με Σχολεία, Εκπαιδευτικούς και Διευθυντές:

Ζητούμε συγκεκριμένα δεδομένα όταν ένας Εκπαιδευτικός ή Διευθυντής Σχολείου εγγράφεται για δημιουργία λογαριασμού στο ClassFlow ή επικοινωνεί μαζί μας online, συμπεριλαμβανομένων των ονοματεπωνύμου, διεύθυνσης email, ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης και τυχόν πρόσθετων στοιχείων που παρέχετε οικειοθελώς στο προφίλ σας στο ClassFlow, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά τη σχέση σας με το σχολείο και την τοποθεσία του, σε ποια τάξη διδάσκετε και ποιο μάθημα, τη θέση σας εντός του σχολείου και τους τύπους συσκευών που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές σας (συλλογικά, «Σχολικά Δεδομένα»).  Επίσης, ενδέχεται να συλλέγουμε Σχολικά Δεδομένα εάν το σχολείο μάς στείλει ένα μήνυμα, ένας εκπαιδευτικός δημοσιεύσει περιεχόμενο ή Πόρους στην τοποθεσία web μας ή μέσω της Υπηρεσίας μας, ή απαντήσει σε email και ερωτηματολόγια.   Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τη λειτουργία, συντήρηση και παροχή των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας, για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες δυνατότητες και τη λειτουργικότητα της Υπηρεσία μας, και για να επικοινωνούμε με τα Σχολεία και τους χρήστες μας.

β. Πληροφορίες σχετικά με Σπουδαστές:

Η Promethean παρέχει την Υπηρεσία σε σχολεία και σε εκπαιδευτικούς, με στόχο να βελτιώσουν τη διδασκαλία εντός της σχολικής αίθουσας και τα αποτελέσματα της μάθησης για τους σπουδαστές. Μέσω της παροχής της Υπηρεσίας σε ένα Σχολείο, ενδέχεται να συλλέγουμε ή να προσπελάζουμε Προσωπικά Δεδομένα σπουδαστών («Δεδομένα Σπουδαστών»). Μόνο οι σπουδαστές που τους έχει παρασχεθεί κωδικός τάξης από Σχολείο ή Εκπαιδευτικό έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν ως «Σπουδαστές» για λογαριασμό στο ClassFlow και να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.  Κατά την εγγραφή, θα συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα από τον σπουδαστή. Το είδος των δεδομένων που συλλέγουμε εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ο εκπαιδευτικός, το σχολείο ή η περιφέρεια, αλλά θα μπορούσε να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση email, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα δεδομένα αξιολόγησης, τα δεδομένα εργασιών και άλλο περιεχόμενο της τάξης του σπουδαστή. Θεωρούμε τα Δεδομένα Σπουδαστών άκρως εμπιστευτικά και χρησιμοποιούμε τα εν λόγω δεδομένα αποκλειστικά για να παρέχουμε την Υπηρεσία μας στο Σχολείο ή εκ μέρους του Σχολείου και, με περιορισμένο τρόπο, για εσωτερικούς σκοπούς σύμφωνα με τους Όρους της Υπηρεσίας του ClassFlow ή με συγκεκριμένες συμβάσεις με τα Σχολεία.  Η εκ μέρους μας συλλογή, χρήση και γνωστοποίηση Δεδομένων Σπουδαστών διέπεται από τις συμβάσεις μας με το Σχολείο, στις Η.Π.Α. από τις διατάξεις του νόμου Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA – Νόμος περί Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων και Ιδιωτικότητας σχετικά με την Οικογένεια) και των ισχυόντων πολιτειακών νόμων, καθώς και άλλων πολιτειακών, ομοσπονδιακών και διεθνών νόμων κατά περίπτωση, αλλά όχι από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την εκ μέρους μας συλλογή και χρήση των Δεδομένων Σπουδαστών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.  Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την εξέταση, τροποποίηση ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων ενός σπουδαστή, επικοινωνήστε απευθείας με το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Πώς κοινοποιεί η Promethean δεδομένα σε άλλους» παρακάτω, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμένους τρόπους με τους οποίους κοινοποιούμε Σχολικά Δεδομένα και Δεδομένα Σπουδαστών. Ανατρέξτε στην ενότητα «Απόρρητο Παιδιών» παρακάτω, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα παιδιών.

γ. Δεδομένα γονέων και κηδεμόνων:

Ζητάμε ορισμένα στοιχεία όταν ένας γονέας ή κηδεμόνας εγγράφεται να δημιουργήσει λογαριασμό στο ClassFlow ή για να χρησιμοποιήσει μια σχετιζόμενη εφαρμογή. Σε αυτά περιλαμβάνοντα ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης, καθώς και κάθε επιπλέον πληροφορία παρέχει οικειοθελώς ο γονέας ή κηδεμόνας, όπως, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, το όνομα και η τοποθεσία του σχολείου του παιδιού και το είδος της σχέσης με το παιδί (γονέας, παππούς ή γιαγιά, κηδεμόνας κ.λπ.). Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για τη λειτουργία, συντήρηση και παροχή των δυνατοτήτων και της λειτουργικότητας της Υπηρεσίας, για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες δυνατότητες και τη λειτουργικότητα της Υπηρεσία μας, και για να επικοινωνούμε με εσάς.

2.2 Στοιχεία που συλλέγονται μέσω τεχνολογίας:

Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένα είδη δεδομένων χρήσης, όταν επισκέπτεστε την τοποθεσία web μας ή όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας. Όταν επισκέπτεστε την Υπηρεσία, ενδέχεται να στείλουμε ένα ή περισσότερα cookie (μια συσκευή παρακολούθησης) στον υπολογιστή σας, τα οποία προσδιορίζουν κατά τρόπο μοναδικό την ταυτότητα του προγράμματος περιήγησής σας και μας δίνουν τη δυνατότητα να σας βοηθάμε να συνδέεστε γρηγορότερα και να απολαμβάνετε βελτιωμένη λειτουργικότητα και δυνατότητα περιήγησης στην τοποθεσία.  Ένα cookie ενδέχεται, επίσης, να μας μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία (π.χ. ποιες σελίδες βλέπετε, σε ποιες συνδέσεις κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνετε εντός της Υπηρεσίας). Έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα αρχείων καταγραφής από το πρόγραμμα περιήγησής σας ή τη φορητή συσκευή σας κάθε φορά που προσπελάζετε την Υπηρεσία.  Τα δεδομένα αρχείων καταγραφής ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανώνυμες πληροφορίες, όπως την αίτηση web σας, τη διεύθυνση Internet Protocol («IP» – Πρωτόκολλο Internet), τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, πληροφορίες σχετικά με τη φορητή συσκευή σας, τις σελίδες αναφοράς / εξόδου και τις διευθύνσεις URL, τον αριθμό των κλικ και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τις συνδέσεις εντός της Υπηρεσίας, τα ονόματα τομέων, τις σελίδες προορισμού, τις σελίδες που έχουν προβληθεί και άλλα τέτοιου είδους δεδομένα. Έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ιστοφάρους (γνωστά και ως clear gif ή web beacon) που χρησιμοποιούνται για την ανώνυμη παρακολούθηση των μοτίβων ηλεκτρονικής αναζήτησης από τους Χρήστες μας. Εκτός αυτού, έχουμε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε ιστοφάρους σε email που βασίζονται σε HTML, τα οποία στέλνουμε σε χρήστες μας που δεν είναι σπουδαστές, προκειμένου να εντοπίσουμε ποια email ανοίγουν οι παραλήπτες και σε ποιες συνδέσεις κάνουν κλικ.  Τα δεδομένα δίνουν τη δυνατότητα για πιο ακριβείς αναφορές και βελτίωση της Υπηρεσίας. Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα αναλύσεων ή να χρησιμοποιούμε τρίτα εργαλεία αναλύσεων, για να μετράμε την κυκλοφορία και τις τάσεις χρήσης στην Υπηρεσία.  Παρόλο που κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τηρούμε τις προτιμήσεις απορρήτου των επισκεπτών μας, δεν μπορούμε επί του παρόντος να ανταποκριθούμε στα σήματα της λειτουργίας Do Not Track (Χωρίς παρακολούθηση) που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για να κατανοήσετε ακριβώς τι είδους cookie χρησιμοποιούνται στη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow και τι είδους cookie χρησιμοποιούνται στην Υπηρεσία ClassFlow for Schools, μπορείτε να εξετάσετε την Πολιτική Cookie του ClassFlow.

Όταν προσπελάζετε την Υπηρεσία μας από ή μέσω φορητής συσκευής, έχουμε τη δυνατότητα να λαμβάνουμε ή να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε δεδομένα για τη φορητή συσκευή σας, όπως ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος, ο τύπος, το μοντέλο και ο κατασκευαστής της συσκευής, η επωνυμία και το μοντέλο του λειτουργικού συστήματος της φορητής συσκευής και, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της φορητής συσκευής σας, τα δεδομένα της γεωγραφικής θέσης σας σε επίπεδο πόλης, πολιτείας ή χώρας. Λαμβάνουμε αυτά τα δεδομένα συγκεντρωτικά, προκειμένου να μπορούμε να παρακολουθούμε ευρείες τάσεις και στατιστικά στοιχεία χρήσης.

Χρησιμοποιούμε ή έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookie, αρχείων καταγραφής, αναγνωριστικών συσκευών, δεδομένων τοποθεσίας και ιστοφάρων για:  (α) την απομνημόνευση πληροφοριών, ώστε να μην χρειάζεται να τις πληκτρολογείτε εκ νέου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην τοποθεσία, (β) την παροχή προσαρμοσμένου, εξατομικευμένου περιεχομένου και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων του στοχευμένου περιεχομένου και των στοχευμένων διαφημίσεων, (γ) την παροχή και παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της Υπηρεσίας μας, (δ) την παρακολούθηση συγκεντρωτικών μετρήσεων, όπως ο συνολικός αριθμός επισκεπτών, η κυκλοφορία, η χρήση και τα δημογραφικά μοτίβα στην τοποθεσία web μας και στην Υπηρεσία μας, (ε) τον διαγνωστικό έλεγχο και την αποκατάσταση τεχνολογικών προβλημάτων, (στ) τη διερεύνηση περιπτώσεων απάτης ή κακής χρήσης της Υπηρεσίας μας και (ζ) τον προγραμματισμό και τη βελτίωση με άλλους τρόπους της Υπηρεσίας μας.  Παρόλο που ενδέχεται να επιτρέπουμε σε τρίτους διαφημιστικούς συνεργάτες να συλλέγουν πληροφορίες στη σελίδα προορισμού του ClassFlow, με στόχο να στέλνουν στοχευμένες διαφημίσεις, δεν επιτρέπουμε σε τρίτα διαφημιστικά δίκτυα να συλλέγουν δεδομένα Σπουδαστών ή Εκπαιδευτικών που έχουν συνδεθεί στην Υπηρεσία μας.

3. Πώς κοινοποιεί η Promethean δεδομένα σε άλλους;

Κοινοποιούμε δεδομένα εντός της Υπηρεσίας με τρόπο που εξυπηρετεί τη λειτουργία της Υπηρεσίας.  Για παράδειγμα, τα Δεδομένα Σπουδαστών και τα Σχολικά Δεδομένα θα κοινοποιούνται στον εκπαιδευτικό, στον διευθυντή του σχολείου και στον γονέα που έχουν εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνουν Δεδομένα Σπουδαστών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  Οι κοινοποιήσεις εντός της Υπηρεσίας θα εξαρτώνται από τις ρυθμίσεις και τη λειτουργικότητα που θα επιλέξει το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός. Η Promethean κοινοποιεί Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους μόνο στις περιορισμένες περιστάσεις που περιγράφονται παρακάτω.  ΔΕΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΩΛΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ή ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ.  Δεν κοινοποιούμε και δεν πωλούμε ποτέ Προσωπικά Δεδομένα εκπαιδευτικών, διευθυντών ή γονέων σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ ή διαφήμισης, εκτός εάν μας παραχωρήσετε τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο.

α. Εάν είστε εκπαιδευτικός ή διευθυντής και επιλέξετε να κάνετε αποστολή Πόρων στο ClassFlow Marketplace (είτε δωρεάν είτε έναντι αντιτίμου) ή επιλέξετε να λάβετε μέρος σε μια συζήτηση ή να συμμετάσχετε σε μια συνομιλία, φόρουμ ή ιστολόγιο στην Κοινότητα του ClassFlow, θα δημιουργηθεί αυτόματα ένα προφίλ για εσάς.  Όλα τα στοιχεία που εισάγετε στο προφίλ σας θα είναι διαθέσιμα δημόσια, όχι μόνο σε άλλους εκπαιδευτικούς κατόχους λογαριασμού ClassFlow, αλλά και σε οποιονδήποτε βρίσκει τον Πόρο σας ή τη δημοσίευσή σας σε μια αναζήτηση offline στο Marketplace ή σε μια αναζήτηση μέσω μηχανής αναζήτησης, όπως το Bing ή το Google. Απαιτείται να συμπληρώσετε τα πεδία ονόματος και επωνύμου στο προφίλ σας, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψευδώνυμο αντί του πραγματικού ονόματος και επωνύμου, εάν δεν θέλετε το πραγματικό σας όνομα να σχετίζεται δημοσίως με το προφίλ σας.  Επίσης, θα μπορείτε να συμπεριλάβετε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπληρώνοντας τα άλλα προαιρετικά πεδία στη σελίδα του προφίλ σας.  Οι πληροφορίες αυτές θα είναι, επίσης, διαθέσιμες δημοσίως και θα συνδέονται με το προφίλ σας. Μην συμπληρώσετε τα προαιρετικά πεδία εάν δεν επιθυμείτε αυτά τα στοιχεία να είναι διαθέσιμα δημοσίως.  Βλ. Όρους και Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace.

β. Διατηρούμε τη δυνατότητα να γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όπως απαιτείται ή εξουσιοδοτείται από τη νομοθεσία ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση ή νομική διαδικασία που έχει επιδοθεί σε εμάς, για να επιβάλλουμε ή εφαρμόσουμε τους Όρους της Υπηρεσίας, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένης της γνωστοποίησης των Προσωπικών Δεδομένων σας σε αρχές επιβολής του νόμου, στο σχολείο ή στον εργοδότη σας), ή για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της Promethean, των εργαζομένων μας, των Χρηστών μας ή άλλων.

γ. Εάν η Promethean ή μέρος ή το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της εξαγοραστούν ή μεταβιβαστούν με άλλο τρόπο ή στην απίθανη περίπτωση που η Promethean διακόψει την εμπορική δραστηριότητά της ή κηρύξει πτώχευση, τα δεδομένα χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να μεταβιβαστούν σε ή να εξαγοραστούν από τρίτους, αλλά αποκλειστικά σε τρίτους που υπόκεινται στις ίδιες δεσμεύσεις για τα ήδη συλλεγμένα Προσωπικά Δεδομένα με την Promethean, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.  Σε αυτή την περίπτωση, θα σας στείλουμε ειδοποίηση και τη δυνατότητα να επιλέξετε τη μη μεταβίβαση των Δεδομένων Σπουδαστών, τερματίζοντας τον λογαριασμό σας.   

δ. Έχουμε τη δυνατότητα να κοινοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα σε ορισμένες έμπιστες τρίτες εταιρείες και άτομα που εκτελούν εργασίες εκ μέρους μας, αλλά αυστηρά για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της εργασίας που κάνουν για εμάς, για παράδειγμα, για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε την Υπηρεσία, να βελτιώσουμε την Υπηρεσία, να αυξήσουμε τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία της Υπηρεσίας, και για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας από τη χρήση της Υπηρεσίας.  Επί παραδείγματι, χρησιμοποιούμε την Amazon Web Services για να φιλοξενεί την Υπηρεσία μας στους διακομιστές της, την Google Analytics για να μας βοηθά στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς των χρηστών, της κυκλοφορίας των χρηστών, της κυκλοφορίας των επισκεπτών και για να μας παρέχει αναλύσεις συστήματος, χρησιμοποιούμε την Pardot ως υπηρεσία αυτοματοποιημένου μάρκετινγκ, την οποία χρησιμοποιούμε για να καταγράφουμε τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών με την Υπηρεσία, και χρησιμοποιούμε την Intercom για αυτοματοποιημένο μάρκετινγκ, ώστε να λαμβάνουμε σχόλια χρηστών, να παρέχουμε εξυπηρέτηση πελατών, να επικοινωνούμε με τους χρήστες για διάφορες δυνατότητες εντός της Υπηρεσίας και να διεξάγουμε ζωντανές συνομιλίες εντός της Υπηρεσίας.  Η υπηρεσία της Intercom, ωστόσο, δεν είναι ενεργοποιημένη στους λογαριασμούς Σπουδαστών.  Για να γίνουμε σαφείς, οι Σπουδαστές δεν θα ενημερώνονται μέσω Intercom, και οι Σπουδαστές δεν θα έχουν πρόσβαση στη λειτουργία ζωντανής συνομιλίας που είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό τους. 

Εκτός εάν σας ενημερώσουμε για το αντίθετο, οι εν λόγω έμπιστες τρίτες εταιρείες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας για άλλους σκοπούς εκτός από το να μας βοηθούν να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή υπηρεσία.  Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις τρίτες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου κάθε μίας από αυτές τις τρίτες εταιρείες, έχετε τη δυνατότητα να επισκεφθείτε τις αντίστοιχες τοποθεσίες web τους:

Συν τω χρόνω, ενδέχεται να συνεργαστούμε με επιπλέον παρόχους υπηρεσιών και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διαφυλάσσουμε τις υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με τους τρίτους συνεργάτες μας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ε. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να κοινοποιούμε σε άλλους δεδομένα, σε συγκεντρωτική και ανώνυμη μορφή, που δεν προσδιορίζουν με εύλογο τρόπο άμεσα την ταυτότητά σας ως άτομο.  Για παράδειγμα, παρέχουμε αναλύσεις και πληροφορίες χρήσης μέσω της Υπηρεσίας μας ClassFlow for Schools, όπως αναφορές σε Σχολεία για τους σκοπούς προσδιορισμού της συχνότητας χρήσης της Υπηρεσίας από τους Χρήστες, των δυνατοτήτων που χρησιμοποιούν περισσότερο ή λιγότερο οι Χρήστες και των πόρων που προσπελάζουν οι Χρήστες, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της Υπηρεσίας, τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ευχρηστίας της Υπηρεσίας και τη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας του Σχολείου και του Χρήστη κατά τη χρήση της Υπηρεσίας.

στ. Πώς κοινοποιούνται τα Δεδομένα Σπουδαστών:  Εκτός από τις ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω, η Promethean δύναται να διευκολύνει την κοινοποίηση των Δεδομένων Σπουδαστών σε τρίτους μέσω της Υπηρεσίας, αποκλειστικά όμως κατόπιν της σχετικής οδηγίας και εξουσιοδότησης εκ μέρους τους Σχολείου. Για παράδειγμα, ορισμένα στοιχεία της Υπηρεσίας μας δίνουν στα Σχολεία τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με γονείς, σπουδαστές, διευθυντές και άλλους εκπαιδευτικούς προς όφελος της εκπαίδευσης των σπουδαστών. Η Promethean δεν διευκολύνει την κοινοποίηση οποιωνδήποτε Δεδομένων Σπουδαστών σε τρίτους εντός ή μέσω της Υπηρεσίας, εκτός εάν το πράττει εκ μέρους του Σχολείου ή αφότου το Σχολείο έχει εξουσιοδοτήσει την εν λόγω κοινοποίηση δεδομένων.

4. Είναι τα προσωπικά μου δεδομένα ασφαλή;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Promethean.  Η Promethean τηρεί αυστηρές διοικητικές, τεχνικές και υλικές διαδικασίες για την προστασία των δεδομένων που αποθηκεύονται στους διακομιστές μας. Η πρόσβαση σε δεδομένα περιορίζεται (μέσω διαπιστευτηρίων χρήστη/κωδικού πρόσβασης και ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων) σε εκείνους τους εργαζομένους των οποίων η εργασία το απαιτεί. Χρησιμοποιούμε τυπική βιομηχανική κρυπτογράφηση SSL (τεχνολογία secure socket layer) για να μεταβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα. Άλλα μέτρα ασφάλειας περιλαμβάνουν ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας και ελέγχους φυσικής πρόσβασης σε κτήρια και αρχεία.  Μπορείτε να συμβάλλετε στην προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον λογαριασμό σας και στα Προσωπικά Δεδομένα σας, επιλέγοντας και προστατεύοντας τον κωδικό πρόσβασής σας με τον κατάλληλο τρόπο και περιορίζοντας την πρόσβαση στον υπολογιστή και στο πρόγραμμα περιήγησής σας, εκτελώντας αποσύνδεση κάθε φορά που έχετε ολοκληρώσει την προσπέλαση του λογαριασμού σας.

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες. Εάν κάνετε κλικ σε αυτές τις συνδέσεις, βγαίνετε από την Υπηρεσία του ClassFlow και δεν ισχύει πλέον η παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή/και τις πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες τοποθεσίες (αλλά θα πρέπει να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων, ώστε να βεβαιωθείτε ότι τις κατανοείτε προτού επιλέξετε να περιηγηθείτε σε αυτές τις τρίτες τοποθεσίες). Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου διέπει μόνο τα δεδομένα που συλλέγονται από την Promethean μέσω της Υπηρεσίας.

5. Φύλαξη και διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων:

α. Θα διατηρούμε τα στοιχεία σας για όσο διάστημα είναι ενεργός ο λογαριασμός σας, ή για όσο διάστημα απαιτείται για να σας παρέχουμε την Υπηρεσία, ή όπως περιγράφεται παρακάτω.  Εάν θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@ClassFlow.com.

β. Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης, κατά τη διάρκεια ισχύος της συνδρομής σας στο ClassFlow For Schools, θα φυλάσσουμε ή θα καταστρέφουμε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται εντός του λογαριασμού σας στο ClassFlow for Schools, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πολιτική ή τις οδηγίες του Σχολείου που σχετίζονται με τη φύλαξη και καταστροφή των Σχολικών Δεδομένων, με εξαίρεση το ενδεχόμενο να φυλάσσουμε και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα όπως κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, για την επίλυση διαφορών και για την επιβολή των συμβάσεών μας.

γ. Εάν κάνετε συνεισφορές στο ClassFlow Marketplace ή εάν έχετε κάνει συνεισφορές στην Κοινότητα του ClassFlow, σας έχει ζητηθεί να δημιουργήσετε προφίλ.  Όταν κλείσετε τον λογαριασμό σας στο ClassFlow, το προφίλ σας θα εξακολουθεί να είναι ορατό στο κοινό στο ClassFlow Marketplace, εκτός εάν διαγράψετε τους Πόρους σας από το Marketplace προτού κλείσετε τον λογαριασμό σας.  Ομοίως, όταν κλείσετε τον λογαριασμό σας στο ClassFlow, οτιδήποτε έχετε συνεισφέρει ή δημοσιεύσει στην Κοινότητα του ClassFlow θα παραμείνει στην Κοινότητα και το προφίλ σας θα εξακολουθεί να είναι ορατό.  Εάν δεν θέλετε να εξακολουθούν να είναι ορατά τα προσωπικά δεδομένα του προφίλ σας, θα πρέπει να διαγράψετε τις προαιρετικές πληροφορίες στο προφίλ σας και να αντικαταστήσετε το πραγματικό όνομα και επώνυμό σας με ένα ψευδώνυμο, προτού κλείσετε τον λογαριασμό σας.

δ. Δεδομένα Σπουδαστών.  Η Promethean θα διαγράφει ή θα αποχαρακτηρίζει εγκαίρως Δεδομένα Σπουδαστών κατόπιν αιτήματος ή οδηγίας από το Σχολείο ή τον Εκπαιδευτικό, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος ή οδηγίας.  Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com για να υποβάλετε αίτημα διαγραφής λογαριασμού.  Θα φυλάσσουμε, διαγράφουμε ή αποχαρακτηρίζουμε Δεδομένα Σπουδαστών σύμφωνα με τις παρακάτω πολιτικές:

(i) Λογαριασμοί ClassFlow for Schools.  Μετά τη λήξη ή τον τερματισμό της συνδρομής ενός Σχολείου στο ClassFlow for Schools, όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, εντός του μοναδικού Δευτερεύοντα Τομέα ClassFlow του Σχολείου θα διατηρηθούν από την Promethean για μια περίοδο διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας το Σχολείο θα έχει πρόσβαση στον Δευτερεύοντα Τομέα ClassFlow για τον σκοπό προσπέλασης των Δεδομένων Σπουδαστών και των Σχολικών Δεδομένων ή/και επαναφοράς του λογαριασμού του Σχολείου.  Εκτός εάν υπόκεινται σε συγκεκριμένους όρους στη σύμβασή μας με ένα Σχολείο, όλα τα δεδομένα εντός του μοναδικού Δευτερεύοντα Τομέα ClassFlow του Σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, θα αποχαρακτηριστούν ή θα καταστραφούν εντός ενενήντα (90) ημερών μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της διάρκειας ισχύος της συνδρομής, ή νωρίτερα κατόπιν αιτήματος του Σχολείου.  Ενδέχεται να διατηρούμε ανωνυμοποιημένα ή συγκεντρωτικά Δεδομένα Σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων χρήσης, σε μορφή που δεν προσδιορίζουν με εύλογο τρόπο την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου, για σκοπούς αναλύσεων.

(ii) Δωρεάν λογαριασμοί του ClassFlow.  Οι μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί που δημιουργούν καταλόγους τάξης χρησιμοποιώντας τον δωρεάν λογαριασμό τους στο ClassFlow, φέρουν την ευθύνη να διαγράφουν τις εν λόγω τάξεις από τους λογαριασμούς τους στο ClassFlow μετά το πέρας των μαθημάτων.  Όταν διαγράφεται η τάξη, ο κωδικός τάξης για τη συγκεκριμένη τάξη απενεργοποιείται και οι Σπουδαστές δεν θα είναι πλέον σε θέση να συνδέονται στην Υπηρεσία χρησιμοποιώντας τον εν λόγω κωδικό τάξης.  Εάν ο Σπουδαστής δεν σχετίζεται με τον κατάλογο κάποιας άλλης τάξης, ο λογαριασμός του Σπουδαστή θα απενεργοποιηθεί.  Όταν ένας μεμονωμένος σπουδαστής τερματίζει τον δωρεάν λογαριασμό του στο ClassFlow, όλοι οι λογαριασμοί Σπουδαστών που δημιουργήθηκαν υπό την καθοδήγηση από τον εν λόγω εκπαιδευτικό θα απενεργοποιηθούν επίσης, εκτός εάν ο Σπουδαστής χρησιμοποιεί τον ίδιο λογαριασμό υπό την καθοδήγηση άλλου(ων) εκπαιδευτικού(ών) που διατηρεί(ούν) ενεργό λογαριασμό στο ClassFlow.  Η Promethean θα απενεργοποιεί επίσης τον λογαριασμό ενός Σπουδαστή που έχει δημιουργήσει μεμονωμένος εκπαιδευτικός στη δωρεάν Υπηρεσία του ClassFlow, εάν ο λογαριασμός παραμείνει αδρανής για διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους.  Οι απενεργοποιημένοι Λογαριασμοί Σπουδαστών θα αποχαρακτηρίζονται, διαγράφοντας το όνομα και το επώνυμο του σπουδαστή που συνδέεται με τον λογαριασμό.  Ένας σπουδαστής ενδέχεται να μπορεί να συνδεθεί στον λογαριασμό και να τον επαναφέρει μελλοντικά, μόνο εάν ο σπουδαστής παραχωρήσει το όνομα και το επώνυμό του και έναν έγκυρο κωδικό τάξης που του έχει παρασχεθεί από εκπαιδευτικό.  Ενδέχεται να διατηρούμε ανωνυμοποιημένα ή συγκεντρωτικά Δεδομένα Σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων χρήσης, σε μορφή που δεν προσδιορίζουν με εύλογο τρόπο την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου, για σκοπούς αναλύσεων.

Εάν είστε εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία του ClassFlow και θέλετε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@ClassFlow.com.  Από τη στιγμή που ένας λογαριασμός κλείσει, ο Εκπαιδευτικός δεν θα έχει πλέον πρόσβαση σε κανένα υλικό που έχει αποθηκευτεί στον λογαριασμό.  Ωστόσο, ενδέχεται να διατηρούμε και να χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, όπως κρίνεται απαραίτητο για τη συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, για την επίλυση διαφορών και για την επιβολή των συμβάσεών μας.  Θα λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο για να αποχαρακτηρίζουμε ή καταστρέφουμε με ασφάλεια τέτοιους είδους δεδομένα, όταν δεν θα είναι πλέον απαραίτητα για τις σχετικές απαιτήσεις.

6.  Προτιμήσεις επικοινωνίας. 

Στο πλαίσιο των Υπηρεσιών, εάν είστε εκπαιδευτικός/διευθυντής ή γονέας, ενδέχεται να λαμβάνετε email ή άλλου είδους μηνύματα από την Promethean που θα σχετίζονται με την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας ή με το προφίλ χρήστη που διαθέτετε.  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, η Promethean και οι έμπιστες τρίτες εταιρείες της εκ μέρους της Promethean ενδέχεται να σας στείλουν email, να επικοινωνήσουν μαζί σας ή να χρησιμοποιήσουν άλλους τρόπους επικοινωνίας που θεωρούμε ότι σχετίζονται με το προφίλ σας ή με την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας.  Για παράδειγμα, ενδέχεται να σας στείλουμε email για την αποστολή ενημερώσεων, ένα δελτίο τύπου ή άλλες ειδήσεις σχετικά με την Υπηρεσία ή απλώς να σας στείλουμε ειδοποιήσεις.  Θα έχετε πάντα την επιλογή να καταργήσετε την εγγραφή σας από τη λήψη τέτοιου είδους email, κάνοντας κλικ στο κουμπί «κατάργηση εγγραφής» που θα βρίσκεται στο σώμα του email.  Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται να καταργήσετε την εγγραφή σας ή να επιλέξετε να μην λαμβάνετε μηνύματα σχετικά με τον λογαριασμό σας που δεν αφορούν προωθητικές ενέργειες, όπως για την επαλήθευση του λογαριασμού, για αλλαγές ή ενημερώσεις δυνατοτήτων της Υπηρεσίας, ή ειδοποιήσεις για τεχνικά ζητήματα και ζητήματα ασφάλειας.

Επικοινωνία με τους Σπουδαστές.  Η Promethean ενδέχεται να στέλνει ειδοποιήσεις μέσω email ή να επικοινωνεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο με σπουδαστές αποκλειστικά εκ μέρους και κατόπιν οδηγίας του σχολείου, του εκπαιδευτικού ή της περιφέρειας.  Ενδέχεται επίσης, σε περιορισμένες περιπτώσεις, να στέλνουμε στους σπουδαστές ορισμένα μηνύματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία, όπως ειδοποιήσεις επαλήθευσης λογαριασμού ή ειδοποιήσεις για τεχνικά θέματα και θέματα ασφάλειας.

7. Μπορώ να προσπελάσω, να διορθώσω ή να διαγράψω Προσωπικά Δεδομένα;

Μπορείτε να προσπελάσετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας στο προφίλ σας, κάνοντας αλλαγές στη σελίδα του προφίλ του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com

Έχετε υπ’ όψιν ότι, εάν ζητήσετε τη διαγραφή ορισμένων δεδομένων ή εάν δεν τα παρέχετε, ενδέχεται να μην λαμβάνετε ειδοποιήσεις για ενημερώσεις της Υπηρεσίας ή άλλες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας.  Η μη παροχή πληροφοριών που ζητά η Promethean ή η διαγραφή ορισμένων δεδομένων ενδέχεται να σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να προσπελάζετε σχετικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και ότι δεν θα μπορείτε τελικά να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία σε κανένα βαθμό.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ClassFlow for Schools με την οποία έχει ενοποιηθεί το SIS ενός σχολείου, οποιοδήποτε αίτημα για πρόσβαση σε ή αλλαγή ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, πρέπει να πραγματοποιείται από το Σχολείο εντός του SIS.  Αφού πραγματοποιηθούν οι αλλαγές εντός του SIS, οι αλλαγές θα εμφανιστούν αυτόματα εντός της Υπηρεσίας ClassFlow for Schools.

Εάν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ClassFlow for Schools και το Σχολείο δεν θα ενοποιήσει το SIS με την Υπηρεσία, οποιοδήποτε αίτημα για πρόσβαση σε, αλλαγή ή διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, πρέπει να πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή Χρηστών που έχει καθορίσει το Σχολείο.  Ο Διαχειριστής Χρηστών θα αποκτήσει πρόσβαση στις σελίδες προφίλ των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών του Σχολείου, προκειμένου να ενημερώσει, διορθώσει ή διαγράψει τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτές.

Εάν είστε μεμονωμένος εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία του ClassFlow, τυχόν κατάλογοι τάξεων που έχετε δημιουργήσει και περιέχουν Δεδομένα Σπουδαστών πρέπει να διαγράφονται από τον λογαριασμό σας στο ClassFlow μετά το πέρας των μαθημάτων.  Τα Δεδομένα Σπουδαστών που σχετίζονται με τον λογαριασμό του Εκπαιδευτικού στη δωρεάν Υπηρεσία του ClassFlow ελέγχονται από τον εκπαιδευτικό ή το σχολείο.  Εάν έχετε κάποια ερώτηση σχετικά με την εξέταση, τροποποίηση ή διαγραφή των Δεδομένων Σπουδαστών από τον λογαριασμό κάποιου εκπαιδευτικού, επικοινωνήστε απευθείας με τον εκπαιδευτικό ή το σχολείο, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Promethean στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

Χρήστες Ε.Ε.:  Προσπέλαση, διόρθωση και διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας:  Εάν είστε κάτοικος Ε.Ε., έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας:  (i) το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας, (ii) το δικαίωμα να προσπελάζετε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχουμε στη διάθεσή μας, και (iii) το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβών Προσωπικών Δεδομένων σας που έχουμε στην κατοχή μας και να ζητάτε τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας, όταν η επεξεργασία τους δεν συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.  Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα ως άνω δικαιώματα ή εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.  Να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τα Προσωπικά Δεδομένα για τα οποία στέλνετε ερώτηση.  Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών (ή νωρίτερα, εάν απαιτείται από τη νομοθεσία). Εάν μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε, να διαγράψουμε ή να αλλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας που έχουμε στην κατοχή μας, θα το κάνουμε εάν βεβαιωθούμε ότι είναι απαραίτητο.  Εάν αποφασίσουμε να μην αλλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τον τρόπο που ζητήσατε, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς για την απόφασή μας και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υποβάλετε παράπονο εάν δεν σας ικανοποιεί η απόφασή μας.  Εάν ζητήσετε μια αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα σας και δεν την κάνουμε, μπορείτε να ζητήσετε να σημειώσουμε στα αρχεία μας ότι ζητήσατε αλλαγή στα Προσωπικά Δεδομένα σας η οποία δεν έγινε, καθώς και τους λόγους για τους οποίος δεν έγινε η αλλαγή.

Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com, εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προσπέλαση, διόρθωση ή διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας.

8. Πού πηγαίνουν τα Δεδομένα μου;

α. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Promethean θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σε διάφορα κέντρα δεδομένων ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α., και ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μην αποθηκεύονται ή να μην υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά στη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν, εκτός εάν και στον βαθμό που απαιτείται από τη Νομοθεσία.  Εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε άλλες περιοχές όπου οι νόμοι που διέπουν τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων ενδέχεται να διαφέρουν από τους νόμους των Η.Π.Α., έχετε υπ’ όψιν ότι έχουμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, σε χώρα ή δικαιοδοσία η οποία δεν έχει τους ίδιους νόμους περί προστασίας δεδομένων με τη δική σας.  Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι η Promethean έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει και να επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας στις Η.Π.Α. ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα διαθέτει εγκαταστάσεις η Promethean ή οι μητρικές, οι θυγατρικές, οι συνδεόμενες εταιρείες της, ή οι πάροχοι υπηρεσιών της.  Εάν ισχύει, δηλώνετε και συμφωνείτε επιπλέον ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους σπουδαστές ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας, προκειμένου η Promethean να επεξεργάζεται τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο.

β. Είναι δική σας ευθύνη να κατανοήσετε και να συμμορφώνεστε με τους τοπικούς νόμους περί προστασίας και απορρήτου δεδομένων που ισχύουν στον τόπο κατοικίας σας.  Με τη χρήση του ClassFlow, συγκατατίθεστε να αποστέλλονται και να αποθηκεύονται τα Προσωπικά Δεδομένα σας στην αντίστοιχη τοποθεσία που περιγράφεται στην παρούσα.

9. Απόρρητο παιδιών

Η Promethean δεν συλλέγει εν γνώσει της κανένα δεδομένο από παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών, εκτός εάν και εφόσον ένα Σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός έχει παραχωρήσει την κατάλληλη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση σε σπουδαστή κάτω των 18 ετών να χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες και στην Promethean να συλλέγει δεδομένα από τον εν λόγω σπουδαστή.  Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@classflow.com, εάν πιστεύετε ότι ακούσια έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα από παιδί κάτω των 18 ετών χωρίς τις ανάλογες συγκαταθέσεις, ώστε να διαγράψουμε τα εν λόγω δεδομένα το συντομότερο δυνατόν.

10.  Θα αλλάξει η Promethean την παρούσα Πολιτική Απορρήτου;

a. Έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά διαστήματα, επομένως καλό θα ήταν να ελέγχετε τη σελίδα τακτικά.  Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα, θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές αυτές όταν συνδεθείτε στο ClassFlow.  Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε την(ις) αλλαγή(ές), μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τον λογαριασμό σας

β. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου που αφορούν τα Δεδομένα Σπουδαστών.  Εάν αλλάξουμε οποιοδήποτε σημείο στην πολιτική που επηρεάζει με ουσιώδη τρόπο την εκ μέρους μας συλλογή, χρήση, αποθήκευση, φύλαξη ή γνωστοποίηση των Δεδομένων Σπουδαστών, θα ενημερωθείτε για τις αλλαγές αυτές όταν συνδεθείτε στο ClassFlow.  Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να στείλουμε ειδοποίηση τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στην Πολιτική Απορρήτου αφορά τη συλλογή, χρήση, αποθήκευση ή κοινοποίηση των Δεδομένων Σπουδαστών και είναι ουσιωδώς διαφορετική από όσα αναφέραμε στην προηγούμενη Πολιτική μας, προκειμένου να έχετε επαρκή χρόνο να αξιολογήσετε τις αλλαγές στην πράξη.  Εάν δεν επιθυμείτε να αποδεχτείτε τις αλλαγές, μπορείτε να το κάνετε διαγράφοντας τον λογαριασμό σας προτού τεθούν σε ισχύ οι αλλαγές. Μπορείτε να λάβετε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

11. Τι μπορώ να κάνω εάν έχω κάποια ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή κάποιο παράπονο;

Εάν έχετε κάποια καταγγελία, ερώτηση ή ανησυχία σχετικά με τις πληροφορίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή σχετικά με το πώς χειρίσαμε τα Προσωπικά σας Στοιχεία, στείλτε μας ένα λεπτομερές μήνυμα στο privacy@ClassFlow.com, γράψτε μας στο Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Ηνωμένο Βασίλειο ή 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Ηνωμένες Πολιτείες, ή τηλεφωνήστε μας στο +1 (888) 652-2848. Θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταγγελίες, τις ερωτήσεις και τις ανησυχίες εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.

a. Εάν είστε κάτοικος Αυστραλίας και δεν έχετε ικανοποιηθεί από τον τρόπο που επιλύσαμε το παράπονό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο για την Προστασία της Ιδιωτικότητας της Αυστραλίας (Australian Federal Privacy Commissioner) για να υποβάλετε το παράπονό σας.  Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία web www.oaic.gov.au.

β. Αντίγραφο της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου είναι διαθέσιμο δωρεάν στην τοποθεσία web μας Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow ή επικοινωνώντας μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.