Από τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η υπηρεσία ClassFlow.com θα τερματιστεί. Εκείνη τη στιγμή, δεν θα μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό ροής της τάξης σας. Εάν θέλετε να διατηρήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο στον λογαριασμό σας ClassFlow, θα πρέπει να εξαγάγετε αυτό το περιεχόμενο πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023. άρθρο υποστήριξης θα σας καθοδηγήσει στην εξαγωγή του περιεχομένου ροής της τάξης σας με μερικά εύκολα βήματα.

Εν τω μεταξύ, σας προσκαλούμε να εγγραφείτε για έναν λογαριασμό Explain Everything στο http://www.explaineverything.com , όπου θα βρείτε τις διάφορες επιλογές υπηρεσιών. Το Explain Everything σάς επιτρέπει να εισάγετε εύκολα τα μαθήματα PDF ροής της τάξης, τις εικόνες και τα βίντεό σας και να εξερευνήσετε τις επιλογές σας για να δημιουργήσετε διαδραστικά μαθήματα, να εγγράψετε μαθήματα βίντεο και να συνεργαστείτε σε πραγματικό χρόνο με τους μαθητές σας.

Όροι της Υπηρεσίας του ClassFlow

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 6 Ιουλίου 2018

Το «ClassFlow» ή η «Υπηρεσία» παρέχεται από την Promethean Limited («Promethean», «εμείς» ή «εμάς» ή «μας»). Είμαστε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό μητρώου εταιρείας 1308938, με έδρα στη διεύθυνση Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη «Υπηρεσία(ες)», εννοούμε (i) την Υπηρεσία ClassFlow στη διαδικτυακή τοποθεσία www.classflow.com ή άλλες παρόμοιες διευθύνσεις URL όπως καθορίζονται από την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται ο χρήστης (π.χ. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, η οποία διατίθεται μέσω συνδρομής σε σχολεία, σχολικές περιφέρειες ή άλλα τέτοιου τύπου ιδρύματα και είναι προσπελάσιμη μόνο μέσω της δημιουργίας ενός μοναδικού δευτερεύοντα τομέα ClassFlow με ιδιωτική διεύθυνση URL (π.χ. www.yourschooldistrictname.classflow.com), που προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από το συγκεκριμένο σχολείο ή σχολική περιφέρεια, και (iii) όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες web, προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές που σχετίζονται με το ClassFlow, οι οποίες διατίθενται από την Promethean μέσω των καταστημάτων του iTunes και του Google Play.  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή προβληματισμό σχετικά με τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας ή με την Υπηρεσία μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυhttps://classflow.com/el/acceptable-use-policy/νση support@ClassFlow.com.

Οι παρόντες Όροι της Υπηρεσίας, μαζί με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, την Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow και την Πολιτική Cookie του ClassFlow που αναφέρονται στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας αποτελούν μια νομικώς δεσμευτική Σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και εμάς (η οποία εφεξής θα αναφέρεται συλλογικά ως η «Σύμβαση»). Να τις διαβάσετε προσεκτικά, προτού ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας. Με τη χρήση της Υπηρεσίας μας, υποδεικνύετε ότι αποδέχεστε τους Όρους της Υπηρεσίας, την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και τις ισχύουσες Πολιτικές Cookie και Απορρήτου του ClassFlow και ότι συγκατατίθεστε να δεσμεύεστε από τους όρους όλων αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και τις πολιτικές, μην χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.

Οι λέξεις «εσείς», «εσάς» και «σας» αναφέρονται στον Χρήστη της Υπηρεσίας. Ο «Μεμονωμένος Χρήστης» όπως χρησιμοποιείται στους παρόντες Όρους σημαίνει έναν εκπαιδευτικό (ή διευθυντή), σπουδαστή ή γονέα/κηδεμόνα που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow.  Σε όσες περιπτώσεις ισχύει, τα «εσείς», «εσάς» και «σας» αφορούν επίσης ένα σχολείο ή μια σχολική περιφέρεια ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα που αποκαλείται και «Εταιρικός Χρήστης» και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, με τον οποίο ο Χρήστης συνεργάζεται ως σπουδαστής, ως εκπαιδευτικός ή ως γονέας σπουδαστή και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον Εταιρικό Χρήστη να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία (ένας «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης»). Ο όρος «Χρήστης(ες)» όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα θα αφορά του Μεμονωμένους Χρήστες, τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες και τους Εταιρικούς Χρήστες.

1. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΑΣ

1.1 Για να προσπελάσετε την Υπηρεσία, πρέπει να εγγραφείτε για να δημιουργήσετε λογαριασμό με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (το δικό σας «Αναγνωριστικό Χρήστη ClassFlow»).

1.2 Είναι δική σας ευθύνη να διατηρήσετε το απόρρητο του δικού σας Αναγνωριστικού Χρήστη ClassFlow και να μην επιτρέπετε την πρόσβαση στο Αναγνωριστικό Χρήστη ClassFlow και στον λογαριασμό ClassFlow που διαθέτετε. Αναλόγως, συμφωνείτε ότι εσείς είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι απέναντί μας για δραστηριότητες που γίνονται από τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε να υποβάλετε τα ακριβή σας στοιχεία και να τα ενημερώνετε καταλλήλως. Συμφωνείτε να μας ενημερώνετε εγκαίρως εάν πιστεύετε ότι έχει γίνει τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

1.3 Όλοι οι Χρήστες (εκτός από τους σπουδαστές) πρέπει να καταχωρίσουν τον λογαριασμό τους στο ClassFlow χρησιμοποιώντας μια έγκυρη διεύθυνση email που ο Χρήστης χρησιμοποιεί συχνά. Εάν είστε εκπαιδευτικός/διευθυντής που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία του ClassFlow ως Μεμονωμένος Χρήστης ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεστε, σε αντίθεση με έναν Εξουσιοδοτημένο Χρήστη που τελεί υπό τις οδηγίες ενός Εταιρικού Χρήστη, απαιτείται από εσάς να κατανοήσετε και να συμμορφώνεστε με τις πολιτικές και τους κανόνες του εκπαιδευτικού σας ιδρύματος που αφορούν τη χρήση της διεύθυνσης email του εκπαιδευτικού ιδρύματος για τη δημιουργία λογαριασμού στην Υπηρεσία. 

Δεν μπορείτε να επιλέξετε ως Αναγνωριστικό Χρήστη ClassFlow ένα όνομα που δεν έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε ή το όνομα άλλου ατόμου με σκοπό να υποδυθείτε ότι είστε αυτό το άτομο. Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται με διεύθυνση email άλλου προσώπου ή με προσωρινή διεύθυνση email ενδέχεται να κλείσουν χωρίς ειδοποίηση. Διατηρούμε τη δυνατότητα να ζητήσουμε από τους Χρήστες να επικυρώσουν εκ νέου τον λογαριασμό τους, εάν θεωρήσουμε ότι χρησιμοποιούν μη έγκυρη διεύθυνση email. Εάν, ανά πάσα στιγμή, μάθετε ότι ένας Χρήστης της Υπηρεσίας ισχυρίζεται ότι συνδέεται με το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα ενώ στην πραγματικότητα δεν συνδέεται με το εκπαιδευτικό σας ίδρυμα, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την Promethean.

Εάν είστε σπουδαστής ηλικίας κάτω των 18 ετών, απαγορεύεται η εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας, εκτός αν σας έχει παρασχεθεί πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω κωδικού τάξης που έχει παρασχεθεί από εκπαιδευτικό ή/και εκπαιδευτικό ίδρυμα και υπό τις οδηγίες και την επιτήρηση αυτών. Εφόσον σας παρασχεθεί πρόσβαση στην Υπηρεσία, δεν επιτρέπεται να κοινοποιήσετε τον κωδικό τάξης ή το Αναγνωριστικό Χρήστη ClassFlow σε κανέναν.

Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow for Schools, θα σας παρασχεθεί ένας μοναδικός «Δευτερεύοντας Τομέας ClassFlow» (ή «Μισθωτής») για το σχολείο ή την περιφέρεια εντός του ClassFlow (π.χ. yourschooldistrictname.classflow.com) που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του συγκεκριμένου Εταιρικού Χρήστη (του σχολείου ή της περιφέρειας).  Κάθε Εταιρικός Χρήστης θα εκχωρήσει Αναγνωριστικά Χρήστη ClassFlow εντός του Δευτερεύοντα Τομέα ClassFlow στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες του.

Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης, κατά τον τερματισμό της απασχόλησης ενός εκπαιδευτικού σε εσάς ή κατά τη λήξη της περιόδου εγγραφής ενός σπουδαστή, θα απαιτήσετε από τους εν λόγω Εξουσιοδοτημένους Χρήστες να επιστρέψουν και να σταματήσουν να χρησιμοποιούν όλους τους κωδικούς τάξης που έχουν στην κατοχή τους και οι οποίοι τους έχουν παρασχεθεί από εσάς. Εάν θέλετε να μεταφέρετε τον λογαριασμό ενός Εξουσιοδοτημένου Χρήστη σε άλλον Μεμονωμένο Χρήστη (π.χ. εάν λήξει η απασχόληση κάποιου εκπαιδευτικού σε εσάς και θέλετε να εκχωρήσετε τον λογαριασμό του εκπαιδευτικού που αποχωρεί στον αντικαταστάτη του), επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση info@ClassFlow.com και θα σας βοηθήσει ένας εκπρόσωπος.  Δεν επιτρέπεται να μεταφέρετε τον λογαριασμό σας σε κανέναν άλλο χωρίς την άδεια της Promethean.

2.  Προσωπικά Δεδομένα και Δεδομένα Σπουδαστών

2.1. «Προσωπικά Δεδομένα» ονομάζονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα ενός συγκεκριμένου ατόμου.  «Δεδομένα Σπουδαστών» ονομάζονται τα Προσωπικά Δεδομένα που συνδέονται άμεσα με έναν αναγνωρίσιμο υφιστάμενο ή παλαιότερο σπουδαστή και διατηρούνται από ένα σχολείο, μια σχολική περιφέρεια ή από μια σχετική οντότητα ή οργανισμό ή από εμάς.  Στον βαθμό που ισχύει η Νομοθεσία των Η.Π.Α., τα Δεδομένα Σπουδαστών ενδέχεται να περιλαμβάνουν «εκπαιδευτικά αρχεία», όπως ορίζονται από τον νόμο Family Educational Rights and Privacy Act («FERPA» – Νόμος περί Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων και Ιδιωτικότητας σχετικά με την Οικογένεια), Κώδικας Η.Π.Α. 20 παρ. 1232(g).

2.2 «Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα» ονομάζονται οι ακόλουθες κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων: αριθμοί μητρώων κοινωνικής ασφάλισης (μόνο για Χρήστες στις Η.Π.Α.), ημερομηνίες γέννησης, φυλή ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικές απόψεις, μέλος σε πολιτικές οργανώσεις, σωματική ή πνευματική υγεία ή κατάσταση, προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την υγεία, μέλος σε κυβερνητικό πρόγραμμα, θρησκευτικές πεποιθήσεις ή άλλες πεποιθήσεις παρόμοιας φύσης, φιλοσοφικές πεποιθήσεις, μέλος σε επαγγελματικό ή κλαδικό σύλλογο ή σωματείο, σεξουαλικός προσανατολισμός ή πρακτικές, ποινικό μητρώο, γενετικά στοιχεία και βιομετρικά στοιχεία. ΔΕΝ ΣΚΟΠΕΥΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΚΑΝΕΝΑΝ ΧΡΗΣΤΗ ΜΑΣ. Μην παραχωρείτε οικειοθελώς τέτοιου είδους στοιχεία στην Υπηρεσία.

2.3. Εμπιστευτικότητα. Η Promethean συμφωνεί να χειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα ως εμπιστευτικά και να μην τα κοινοποιεί σε τρίτους με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στους παρόντες Όρους και στην Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow

2.4. Πρόσβαση στα Δεδομένα Σπουδαστών ως Σχολικός Λειτουργός σύμφωνα με τον νόμο FERPA. Στον βαθμό που είναι απαραίτητο για την παροχή της Υπηρεσίας, ενδέχεται να προσπελάζουμε και να συλλέγουμε Δεδομένα Σπουδαστών με διάφορους τρόπους. Στις Η.Π.Α., προσπελάζουμε, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Δεδομένα Σπουδαστών ως Σχολικοί Λειτουργοί με έννομα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα, σύμφωνα με τον νόμο FERPA 34 CFR Μέρος 99.31(a)(1).  Συμφωνείτε ότι, μεταξύ των εταίρων, το σχολείο ή το εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει στην κατοχή του και ελέγχει όλα τα Δεδομένα Σπουδαστών, είτε παρέχονται από το σχολείο, τον διευθυντή του σχολείου, τον σπουδαστή, τον γονέα/κηδεμόνα είτε από οποιονδήποτε άλλο τρίτο.

(i) Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow for Schools και επιλέξετε να ενοποιήσετε το Σύστημα Διαχείρισης Δεδομένων Σπουδαστών (Student Information Management System – «SIS») του σχολείου ή της περιφέρειάς σας με την Υπηρεσία, θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε μόνο τις πληροφορίες εκείνες από το SIS που είναι απαραίτητες για τους σκοπούς παροχής της Υπηρεσίας. Με τη χρήση της Υπηρεσίας και την ενσωμάτωση της Υπηρεσίας με το SIS, ο Εταιρικός Χρήστης συμφωνεί με, και εξουσιοδοτεί, αυτή τη συλλογή δεδομένων. Εάν δεν παραχωρήσετε πρόσβαση στο SIS, πρέπει να παρέχετε μια εύλογη μέθοδο σε εμάς, προκειμένου να λαμβάνουμε τέτοιου είδους πληροφορίες, για παράδειγμα μέσω της ασφαλούς μεταφοράς αρχείων ή της μη αυτόματης εισαγωγής δεδομένων. Συμφωνείτε να μην μας παραχωρήσετε κανένα Προσωπικό Δεδομένο των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας, εκτός όσων απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, και συμφωνείτε να μην μας παραχωρήσετε ποτέ κανένα Ευαίσθητο Προσωπικό Δεδομένο των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών σας. 

(ii) Εάν είστε Μεμονωμένος Εκπαιδευτικός που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία ClassFlow, έχετε τη δυνατότητα να παραχωρείτε Δεδομένα Σπουδαστών δημιουργώντας με μη αυτόματο τρόπο έναν κατάλογο τάξης για καθεμία από τις τάξεις σας. Συμφωνείτε να μην μας παραχωρήσετε κανένα Προσωπικό Δεδομένο των σπουδαστών σας, εκτός όσων απαιτούνται για την παροχή της Υπηρεσίας, και συμφωνείτε να μην μας παραχωρήσετε ποτέ κανένα Ευαίσθητο Προσωπικό Δεδομένο των σπουδαστών σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε την απαιτούμενη εξουσιοδότηση εκ μέρους του σχολείου ή του ιδρύματός σας για να συμφωνήσετε με τους παρόντες Όρους.

(iii) Διατηρούμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Προσωπικών Δεδομένων, από σπουδαστές που είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία, ωστόσο η Promethean συλλέγει αυτού του είδους τα δεδομένα μόνο κατόπιν οδηγίας του σχολείου ή του εκπαιδευτικού και εκ μέρους αυτών.

2.5 Συγκαταθέσεις και εξουσιοδότηση για Προσωπικά Δεδομένα και Δεδομένα Σπουδαστών.  Πρέπει να διαθέτετε την απαιτούμενη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για να παραχωρήσετε Δεδομένα Σπουδαστών στην Promethean ή για να εξουσιοδοτήσετε την Promethean να συλλέγει Δεδομένα Σπουδαστών μέσω της Υπηρεσίας.

(i) Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ClassFlow for Schools ή εάν είστε Μεμονωμένος εκπαιδευτικός, σχολείο ή περιφέρεια που χρησιμοποιεί τη δωρεάν Υπηρεσία του ClassFlow, δηλώνετε και εγγυάστε ότι διαθέτετε την εξουσιοδότηση να παραχωρείτε Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, στην Promethean για τον σκοπό παροχής της Υπηρεσίας και ότι έχετε ενημερώσει καταλλήλως τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες ή οποιουσδήποτε άλλους τελικούς χρήστες ότι κοινοποιείτε τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα στην Promethean.  Η Promethean και το σχολείο, η σχολική περιφέρεια ή ο εκπαιδευτικός συμφωνούν ο καθένας από την πλευρά του να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους σύμφωνα με τους Νόμους που διέπουν τα Προσωπικά Δεδομένα και τα Δεδομένα Σπουδαστών, συμπεριλαμβανομένων των Νόμων των Η.Π.Α. Family Educational Rights and Privacy Act («FERPA» – Νόμος περί Εκπαιδευτικών Δικαιωμάτων και Ιδιωτικότητας σχετικά με την Οικογένεια), Protection of Pupil Rights Amendment («PPRA» – Τροπολογία σχετικά με την Προστασία των Δικαιωμάτων των Μαθητών) και Children’s Online Privacy and Protection Act («COPPA» – Νόμος για το Διαδικτυακό Απόρρητο και την Προστασία των Παιδιών).  Βασιζόμαστε ότι κάθε σχολείο ή εκπαιδευτικό χωριστά θα εξασφαλίσει και θα παράσχει τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και ενημερώσεις, εάν χρειάζονται, προκειμένου η Promethean να συλλέγει τυχόν Δεδομένα Σπουδαστών, όπως επιτρέπεται από τον νόμο COPPA.  Συνιστούμε να παρέχετε ένα αντίγραφο της Πολιτικής Απορρήτου του ClassFlow στους γονείς και κηδεμόνες.

(ii) Εάν βρίσκεστε εκτός των Η.Π.Α., απαιτείται να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους και με όλους τους κανονισμούς και τους νόμους που διέπουν το απόρρητο των παιδιών και των Προσωπικών Δεδομένων των παιδιών στην επικράτειά σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων που διέπουν την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και την κοινοποίηση των εκπαιδευτικών αρχείων των σπουδαστών.

(iii) Εάν είστε Εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη Δανία, στη Σουηδία, στη Νορβηγία ή στη Γερμανία, προτού χρησιμοποιήσετε το ClassFlow, πρέπει να διευκρινίσετε εάν πρέπει πρώτα να εξασφαλίσετε άδεια από τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο εργάζεστε. Το ClassFlow αποθηκεύει πληροφορίες στο cloud και όχι σε συσκευές, ωστόσο, εφόσον αποθηκεύετε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα των σπουδαστών στις συσκευές σας, πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια (για παράδειγμα, να διατηρούνται αντίγραφα ασφαλείας που προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης σε χωριστό σκληρό δίσκο), προκειμένου να αποτραπεί η κακή χρήση τους. Επιπρόσθετα, πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα των Σπουδαστών, τα οποία έχουν συλλεχθεί, χρησιμοποιούνται ή έχουν αποθηκευτεί εντός της Υπηρεσίας από εσάς είναι αυτά που απαιτούνται εκ του νόμου για να διδάξετε τα μαθήματά σας. Σε περίπτωση αβεβαιότητας, ρωτήστε τη διεύθυνση του εκπαιδευτικού ιδρύματος για το οποίο εργάζεστε. Για όλα τα ζητήματα που αναφέρονται σε αυτή την ενότητα, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com, εάν χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες.

(iv) Εάν αποφασίσουμε ότι οποιοδήποτε Προσωπικό Δεδομένο κάποιου σπουδαστή ηλικίας κάτω των 18 ετών έχει γνωστοποιηθεί ή συλλεχθεί από το ClassFlow χωρίς τις απαραίτητες συγκαταθέσεις ή εξουσιοδοτήσεις, θα λάβουμε τα εύλογα μέτρα για να καταστρέψουμε τα εν λόγω δεδομένα με ασφάλεια και το συντομότερο δυνατόν, και ενδέχεται να προβούμε σε αναστολή λειτουργίας ή σε τερματισμό του σχετιζόμενου λογαριασμού. Εάν πιστεύετε ότι έχετε λάβει Προσωπικά Δεδομένα για κάποιον Σπουδαστή ή Σπουδαστές κατά παράβαση της παρούσας παραγράφου, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com

2.6. Χρήση των Δεδομένων Σπουδαστών. Με την υποβολή ή την παροχή πρόσβασης σε Δεδομένα Σπουδαστών, συμφωνείτε ότι η Promethean έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τα Δεδομένα Σπουδαστών αποκλειστικά για τους σκοπούς (i) παροχής της Υπηρεσίας, (ii) βελτίωσης και ανάπτυξης της Υπηρεσίας μας, (iii) επιβολής των δικαιωμάτων μας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και (iv) όπως επιτρέπεται κατά τη συγκατάθεση του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ή του Μεμονωμένου Χρήστη. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε αντίθετου όρου, δεν θα χρησιμοποιούμε Δεδομένα Σπουδαστών με σκοπό τη στοχευμένη διαφήμιση.

2.7. Χρήση ανωνυμοποιημένων Δεδομένων Σπουδαστών. Συμφωνείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα να συλλέγουμε και, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά το πέρας της δέσμευσής μας προς την παρούσα Σύμβαση, να χρησιμοποιούμε δεδομένα που προέρχονται από Δεδομένα Σπουδαστών για τους δικούς μας σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δεδομένα θα είναι αποχαρακτηρισμένα ή/και συγκεντρωτικά, προκειμένου να αποτραπεί ο προσδιορισμός ταυτότητας συγκεκριμένου Εξουσιοδοτημένου Χρήστη ή ατόμου.

2.8 Χρήση Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ. Συμφωνείτε ότι η Promethean έχει τη δυνατότητα να παρέχει κατά διαστήματα προσαρμοσμένο περιεχόμενο και διαφημιστικά μηνύματα σε σχολικούς ή περιφερειακούς διοικητικούς χρήστες και σε εκπαιδευτικούς, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω περιεχόμενο και τα μηνύματα δεν θα βασίζονται σε Δεδομένα Σπουδαστών που σχετίζονται με σπουδαστές των οποίων η ταυτότητα θα είναι προσδιορίσιμη. Κατά διαστήματα, η Promethean έχει επίσης τη δυνατότητα να παρέχει προσαρμοσμένο περιεχόμενο και διαφημιστικά μηνύματα σε γονείς ή κηδεμόνες, οι οποίοι έχουν συγκατατεθεί να λαμβάνουν τέτοιου είδους περιεχόμενο και μηνύματα, υπό την προϋπόθεση ότι το εν λόγω περιεχόμενο και τα μηνύματα δεν θα βασίζονται σε Δεδομένα Σπουδαστών, εκτός εάν έχουμε λάβει ρητή συγκατάθεση από τον γονέα ή τον κηδεμόνα ή το σχολείο να χρησιμοποιούμε Δεδομένα Σπουδαστών για τον συγκεκριμένο σκοπό και στον βαθμό που η χρήση των εν λόγω δεδομένων επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι εκπαιδευτικοί, οι διευθυντές και οι γονείς που λαμβάνουν τέτοιου είδους μηνύματα από την Promethean θα έχουν πάντα την επιλογή να καταργήσουν την εγγραφή τους από τη λήψη τέτοιου είδους μηνυμάτων. Η Promethean δεν θα απευθύνει διαφημιστικά μηνύματα ή μηνύματα μάρκετινγκ σε σπουδαστές που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.

2.9 Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών της Promethean. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Promethean έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση σε Δεδομένα Σπουδαστών στους εργαζομένους, στις συνδεόμενες εταιρείες και σε ορισμένους τρίτους παρόχους υπηρεσιών για εμάς, οι οποίοι έχουν νόμιμη ανάγκη να προσπελάσουν τα εν λόγω δεδομένα, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς.  Απαιτείται από εμάς και τους εργαζομένους, τις συνδεόμενες εταιρείες, τους παρόχους υπηρεσιών ή τους αντιπρόσωπους μας που ασχολούνται με τη διαχείριση, τη μετάδοση και την επεξεργασία των Δεδομένων Σπουδαστών να διατηρούμε τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω δεδομένων.  Επίσης, αναγνωρίζετε ότι, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και στον βαθμό που επιτρέπεται από τον Νόμο, υπάρχει η δυνατότητα προσπέλασης και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, από το προσωπικό των συνδεόμενων εταιρειών μας ή των τρίτων παρόχων υπηρεσιών για εμάς σε χώρες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων των χωρών που δεν υπόκεινται στη δικαιοδοσία του μέρους όπου συλλέχθηκαν τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα, και διά της παρούσας εξουσιοδοτείτε την εν λόγω προσπέλαση και επεξεργασία. Για να μάθετε σε ποιες χώρες τα Προσωπικά Δεδομένα σας υπόκεινται σε επεξεργασία από τρίτους παρόχους υπηρεσιών για εμάς, επικοινωνήστε στη διεύθυνση privacy@classflow.com.

2.10 Αιτήματα φύλαξης και διαγραφής Δεδομένων Σπουδαστών. Η Promethean θα διαγράφει ή θα αποχαρακτηρίζει εγκαίρως Δεδομένα Σπουδαστών κατόπιν αιτήματος ή οδηγίας από το Σχολείο ή τον Εκπαιδευτικό, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του εν λόγω αιτήματος ή οδηγίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση privacy@ClassFlow.com για να υποβάλετε αίτημα διαγραφής λογαριασμού.  Θα φυλάσσουμε, διαγράφουμε ή αποχαρακτηρίζουμε Δεδομένα Σπουδαστών σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow.

2.11 Τοποθεσία δεδομένων.  Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Promethean θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα σε διάφορα κέντρα δεδομένων ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α., και ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας ενδέχεται να μην αποθηκεύονται ή να μην υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά στη χώρα στην οποία συλλέχθηκαν, εκτός εάν και στον βαθμό που απαιτείται από τη Νομοθεσία.  Δηλώνετε και συμφωνείτε ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας, προκειμένου η Promethean να επεξεργάζεται τέτοιου είδους Προσωπικά Δεδομένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο. Ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου του ClassFlow για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού βρίσκονται τα δεδομένα σας.

3.  ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

3.1 Ασφάλεια δεδομένων.  Έχουμε εφαρμόσει εμπορικά εύλογα διοικητικά, υλικά και τεχνικά μέτρα προστασίας, σχεδιασμένα να προφυλάσσουν τα Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση ή χρήση, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει κρυπτογράφηση δεδομένων, τείχη προστασίας, ελέγχους φυσικής πρόσβασης σε κτήρια και αρχεία και συνεχείς εκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις εργαζομένων. Έχουμε θέσει σε ισχύ πολιτικές και διαδικασίες, προκειμένου να περιορίσουμε την πρόσβαση στα συστήματά μας αποκλειστικά σε εκείνους τους εργαζομένους και έμπιστους τρίτους, των οποίων η συγκεκριμένη θέση ή ο τίτλος εργασίας καθιστά απαραίτητη την πρόσβαση αυτή.

3.2 Ειδοποίηση παραβίασης δεδομένων και αποζημίωση.  Στην περίπτωση που θεωρήσουμε εύλογα και καλή τη πίστει ότι ένας μη εξουσιοδοτημένος συμβαλλόμενος έχει αποκτήσει πρόσβαση σε ή του έχουν γνωστοποιηθεί Προσωπικά Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Σπουδαστών, τα οποία έχουμε συλλέξει ή λάβει μέσω της Υπηρεσίας (ένα «Περιστατικό Ασφάλειας»), θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως ως κάτοχο των σχολικών δεδομένων και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεργαστούμε στο πλαίσιο της έρευνάς σας για το Περιστατικό Ασφάλειας.  Εάν ένα τέτοιο Περιστατικό Ασφάλειας προκληθεί από αμέλεια ή παράλειψη της Promethean ή των αντιπροσώπων της και εάν ένα τέτοιο περιστατικό προκαλέσει τυχόν απαιτήσεις ειδοποίησης τρίτων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου, η Promethean θα αποζημιώσει το σχολείο για τυχόν πραγματικά και εύλογα έξοδα ειδοποίησης που κατέβαλε το σχολείο, προκειμένου να αντιμετωπίσει το Περιστατικό Ασφάλειας, στον βαθμό που η εν λόγω ειδοποίηση απαιτείται από τη νομοθεσία.  Η Promethean θα αποζημιώσει περαιτέρω το σχολείο για όλα τα πραγματικά και εύλογα έξοδα που κατέβαλε το σχολείο εξαιτίας της κακής χρήσης των Δεδομένων Σπουδαστών, η οποία προκλήθηκε άμεσα από εκούσιες ή σκόπιμες πράξεις ή παραλήψεις της Promethean ή των αντιπροσώπων της. Η Promethean δεν φέρει καμία ευθύνη εφόσον το Περιστατικό Ασφάλειας προκληθεί από αντιπροσώπους, αναδόχους, εργαζομένους ή εκπροσώπους του Σχολείου. 

3.2 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν για οποιονδήποτε λόγο η Υπηρεσία (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής) δεν είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή ή χρονική περίοδο.   Επιπρόσθετα, η πρόσβαση στην Υπηρεσία ενδέχεται να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς προειδοποίηση, σε περίπτωση αστοχίας, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος ή για λόγους πέραν του δικού μας ελέγχου. Επιπλέον, η πρόσβαση στο Διαδίκτυο, εάν χρησιμοποιείται, αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη δική σας και των παρόχων Διαδικτύου που επιλέγετε. Η Promethean δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για αστοχία της Υπηρεσίας λόγω των υπηρεσιών Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών τηλεπικοινωνιών και εξοπλισμού.

3.3 Διαδικτυακή υποστήριξη για την Υπηρεσία είναι διαθέσιμη για όλους τους Χρήστες μέσω της Υποστήριξης για το ClassFlow. Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης, ανατρέξτε στη Σύμβαση Συνδρομής σας και στα έγγραφα παραγγελίας, για να κατανοήσετε εάν έχετε περαιτέρω δικαιώματα υποστήριξης. 

4.  Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους που ισχύουν για εσάς.  Επίσης, η χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας υπόκειται στις διατάξεις της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow η οποία περιγράφει τι μπορείτε και τι δεν μπορείτε να κάνετε στην Υπηρεσία. Θα πρέπει να εξετάσετε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow προτού χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία.  Η παραβίαση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow δύναται να αποτελέσει λόγο για διαγραφή Πόρων/δημοσιεύσεων, ακόμα και για αφαίρεση των δικαιωμάτων σας να χρησιμοποιείτε ή να προσπελάζετε την Υπηρεσία.

5.  ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ

Μπορείτε να συνδεθείτε στην αρχική σελίδα της Υπηρεσίας μας, υπό την προϋπόθεση ότι το κάνετε με τρόπο που είναι ορθός και νόμιμος και δεν είναι επιζήμια για την καλή φήμη μας ούτε την εκμεταλλεύεται, αλλά δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση με τρόπο που υπονοεί οποιουδήποτε είδους συνεργασία, έγκριση ή υποστήριξη εκ μέρους μας εφόσον δεν υφίσταται. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε την άδεια δημιουργίας σύνδεσης χωρίς ειδοποίηση.

6.  ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ WEB, ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Υπηρεσία ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους ή συνδέσεις με τοποθεσίες web ή υπηρεσίες τρίτων, οι οποίες δεν ανήκουν, δεν λειτουργούν και δεν ελέγχονται από την Promethean. Όταν προσπελάζετε τοποθεσίες web τρίτων ή χρησιμοποιείτε υπηρεσίες τρίτων, συμφωνείτε ότι αυτό ενέχει κινδύνους και ότι η Promethean δεν φέρει καμία ευθύνη για τους εν λόγω κινδύνους. Φροντίστε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου κάθε τοποθεσίας web ή υπηρεσίας τρίτου που επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε. Εφόσον χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, απαλλάσσετε την Promethean, τα στελέχη, τους εργαζομένους, τους αντιπροσώπους και τους διαδόχους της από οποιαδήποτε και κάθε ευθύνη που προκύπτει από τη χρήση εκ μέρους σας οποιασδήποτε τοποθεσίας web ή υπηρεσίας τρίτου.

Ο τρόπος που αλληλεπιδράτε με οργανισμούς ή/και άτομα που βρίσκετε στην Υπηρεσία ή μέσω αυτής, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και τυχόν άλλοι όροι, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή δηλώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, αφορούν αποκλειστικά εσάς και τους εν λόγω οργανισμούς ή/και άτομα. Θα πρέπει να διεξαγάγετε οποιαδήποτε έρευνα θεωρείτε απαραίτητη ή κατάλληλη, προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή online ή offline με οποιονδήποτε από τους εν λόγω τρίτους. Συμφωνείτε ότι η Promethean δεν θα φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που θα προκληθεί από τις εν λόγω συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης τυχόν απώλειας ή ζημίας που προκύπτει από τη χρήση των δεδομένων που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας.

7.  ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ

Τα σχόλια, τα ιστολόγια και οι συνομιλίες μέσω της Κοινότητας του ClassFlow, καθώς και τα Μαθήματα, τα PDF, οι Τοποθεσίες Web και άλλο υλικό («Πόροι») που αποστέλλονται/δημοσιεύονται στο ClassFlow Marketplace, δεν έχουν στόχο να ισοδυναμούν με συμβουλές τις οποίες θα πρέπει να επικαλείστε, ούτε μπορούμε να παρέχουμε καμία εγγύηση ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες δημοσιεύονται είναι πλήρεις, ακριβείς ή ενημερωμένες ή ότι ο συντάκτης των εν λόγω Πόρων έχει παραχωρήσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση του εν λόγω υλικού. Ως εκ τούτου, αποποιούμαστε κάθε υποχρέωση και ευθύνη που προκύπτει από οποιαδήποτε επίκληση γίνεται σε τέτοιου είδους υλικό ή πληροφορία από οποιονδήποτε Χρήστη της Υπηρεσίας μας, ή από οποιονδήποτε ενδέχεται να ενημερωθεί για οποιοδήποτε μέρος του περιεχομένου της.

8.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ CLASSFLOW ΚΑΙ ΣΤΟ CLASSFLOW MARKETPLACE

8.1 Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα της Υπηρεσίας «Κοινότητα του ClassFlow», η οποία σας επιτρέπει να συμμετέχετε σε συζητήσεις, ιστολόγια ή συνομιλίες με άλλους Χρήστες της Υπηρεσίας δημοσιεύοντας ερωτήσεις ή σχόλια στην Κοινότητα, πρέπει να συμμορφώνεστε με τα Πρότυπα Περιεχομένου που ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow. Θα πρέπει να διαβάσετε την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow προτού συμμετέχετε στην Κοινότητα του ClassFlow. Το περιεχόμενο που συνεισφέρετε απαιτείται να συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου όπως ορίζονται στην Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, και συμφωνείτε να αποζημιώσετε εμάς, τους συνεργάτες και τις συνδεόμενες εταιρείες μας για τυχόν παραβίαση αυτής της προϋπόθεσης. Οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες που πραγματοποιούν δημοσιεύσεις στη δημόσια Κοινότητα του ClassFlow εκ μέρους ενός Εταιρικού Χρήστη, συμφωνούν ότι προβαίνουν σε αυτή την ενέργεια κατόπιν των ανάλογων αδειών και εξουσιοδοτήσεων από τον Εταιρικό Χρήστη.

8.2 Η δυνατότητα ClassFlow Marketplace της Υπηρεσίας σάς επιτρέπει να προσπελάζετε μια βάση δεδομένων με δυνατότητα αναζήτησης, η οποία περιέχει ή προσπελάζει πρωτότυπο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που έχουν δημιουργήσει εκπαιδευτικοί, τρίτοι εκδότες και η Promethean, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά μαθημάτων, σετ ερωτήσεων, δειγμάτων αξιολογήσεων, δειγμάτων εργασιών και άλλων πόρων τέτοιου είδους («Πόροι»). Υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχτεί τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace, οι οποίοι ενσωματώνονται σε και αποτελούν μέρος των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας διά της παρούσας αναφοράς, κάθε Χρήστης ηλικίας άνω των 18 ετών έχει τη δυνατότητα να κάνει αποστολή Πόρων στο Marketplace τους οποίους μπορεί να κοινοποιεί σε άλλους Χρήστες, δωρεάν ή έναντι αντιτίμου.  Ομοίως, οι Χρήστες του ClassFlow ηλικίας άνω των 18 ετών έχουν τη δυνατότητα, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace, να κάνουν δωρεάν λήψη ή να αγοράσουν τους εν λόγω Πόρους από το ClassFlow Marketplace. Ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή, και πριν από αυτή, στο ClassFlow Marketplace είτε ως Πωλητής είτε ως Αγοραστής (όπως ορίζεται έκαστος στους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace) απαιτείται να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace, οι οποίοι περιλαμβάνουν επίσης έναν κώδικα συμπεριφοράς και συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow.

9.  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

9.1 Παρά τις απαιτήσεις περί συμμόρφωσης με την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, ορισμένο περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Κοινότητα του ClassFlow ενδέχεται να περιέχει, ή να σας κατευθύνει σε τοποθεσίες web που περιλαμβάνουν, πληροφορίες που ενδέχεται να θεωρήσετε προσβλητικές ή ακατάλληλες, και η Promethean δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό.  Δεν παρακολουθούμε όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία. Ωστόσο, εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύεται ή υποβάλλεται στην Κοινότητα του ClassFlow είναι υβριστικό ή/και παραβιάζει τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας ή την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης του Class Flow, να μας βοηθήσετε παρέχοντας μια γραπτή δήλωση με θέμα «Notice of Defamatory Content» (Ειδοποίηση υβριστικού περιεχομένου).  Η ειδοποίηση θα πρέπει να περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, το όνομα της εταιρείας σας και τον τίτλο σας (εάν υπάρχει). Στη δήλωση θα πρέπει να υποδείξετε ποιες ακριβώς λέξεις θεωρείτε υβριστικές ή ότι παραβιάζουν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης και θα πρέπει να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση της διεύθυνσης της σχετικής σελίδας Web στην ειδοποίηση.  Αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους θεωρείτε ότι οι λέξεις παραβιάζουν την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης ή είναι υβριστικές και εξηγήστε τον λόγο, ενώ, στις περιπτώσεις που θεωρείτε τις λέξεις υβριστικές, εξηγήστε γιατί οι λέξεις για τις οποίες υποβάλλετε παράπονο είναι αναληθείς και ποια πιστεύετε ότι είναι η πραγματική κατάσταση.  Στείλτε την ειδοποίηση μέσω email στη διεύθυνση support@ClassFlow.com. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να αφαιρέσουμε από την Υπηρεσία μας οποιοδήποτε περιεχόμενο θεωρήσουμε υβριστικό ή ότι παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα χρονικά πλαίσια που αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

9.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις για την Ειδοποίηση περί Πνευματικών Δικαιωμάτων και Κατάργηση στους Όρους και Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace, εάν πιστεύετε ότι οποιοσδήποτε Πόρος στο ClassFlow Marketplace παραβιάζει τα δικαιώματα δημιουργού σας ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, θα πρέπει να ενημερώσετε την Promethean σχετικά με την αξίωσή σας, σύμφωνα με τις λεπτομερείς διαδικασίες που αναφέρονται στουςΌρους και Προϋποθέσεις του ClassFlow Marketplace.  Η Promethean θα επεξεργαστεί τις ειδοποιήσεις σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση σύμφωνα με τον νόμο Digital Millennium Copyright Act («DMCA» – Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων Ψηφιακής Χιλιετίας) και σύμφωνα με άλλους ισχύοντες νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.  Σύμφωνα με τον νόμο DMCA, η ειδοποίηση σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση πρέπει να είναι γραπτή και να παρέχεται στην Promethean μέσω email, στη διεύθυνση copyright@prometheanworld.com.    

10.  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η Promethean είναι η ιδιοκτήτρια ή η δικαιούχος άδειας όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Υπηρεσίας, καθώς και η ιδιοκτήτρια διαφόρων εμπορικών σημάτων που σχετίζονται με την επωνυμία μας σε διάφορες δικαιοδοσίες ανά τον κόσμο. Επιφυλασσόμαστε όλων αυτών των δικαιωμάτων. Κανένα σημείο στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας δεν σας δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα λογότυπα, τα ονόματα τομέων και άλλα διακριτικά χαρακτηριστικά της επωνυμίας μας χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια της Promethean. 

Εφόσον δημοσιεύετε οποιαδήποτε «ιδέα» ή «πρόταση» στην ενότητα Κοινότητα της Υπηρεσίας ή παρέχετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ιδέες ή προτάσεις στην Promethean, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά νέων διαφημιστικών εκστρατειών, νέων προωθητικών ενεργειών, νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή τεχνολογιών, αναβαθμίσεων ή βελτιώσεων προϊόντων, διαδικασιών, ονομασιών προϊόντων ή άλλων εφευρέσεων ή ανακαλύψεων (που θα αναφέρονται εφεξής συνολικά ως «Ιδέες»), κατανοείτε και συμφωνείτε ότι τέτοιου είδους Ιδέες αποτελούν ιδιοκτησία της Promethean και δεν δικαιούστε καμία αμοιβή, κανένα ποσό δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, καμία αναγνώριση ή απόδοση με την οποία σχετίζεται η χρήση αυτών των ιδεών εκ μέρους της Promethean ή οποιαδήποτε ενέργεια της Promethean αποτελεί αποτέλεσμα των ιδεών αυτών. Στον βαθμό που κάτι τέτοιο ζητηθεί από την Promethean, συμφωνείτε να εκχωρήσετε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί των συγκεκριμένων Ιδεών στην Promethean και να καταρτίσετε και να προσκομίσετε στην Promethean όλα τα έγγραφα και να προβείτε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που η Promethean θεωρεί απαραίτητες ή θεμιτές για την κατάρτιση, εκτέλεση, έκδοση, απόκτηση και διατήρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους των Η.Π.Α. ή ξένων δικαιοδοσιών.  Όλα αυτά τα έγγραφα που απαιτούνται διά της παρούσας θα καταρτίζονται από και με επιβάρυνση της Promethean.

11.  ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΩΝ

11.1 Η Υπηρεσία μας προσφέρεται «ως έχει» και «ως διατίθεται» (εκτός εάν αναφέρεται ρητά κάτι διαφορετικό στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας). Στον μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποποιούμαστε ρητά όλες τις εγγυήσεις, δηλώσεις, προϋποθέσεις και άλλους όρους οποιουδήποτε είδους, ρητούς ή έμμεσους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά των έμμεσων εγγυήσεων, δηλώσεων, προϋποθέσεων ή άλλων όρων εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

11.2 Δεν παρέχουμε καμία εγγύηση ή δήλωση ότι (i) η Υπηρεσία θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας, (ii) η Υπηρεσία δεν θα παρουσιάζει διακοπές, θα είναι ασφαλής ή χωρίς σφάλματα, (iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν από τη χρήση της Υπηρεσίας θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα, (iv) η ποιότητα τυχόν προϊόντων, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που θα αποκτήσετε μέσω της Υπηρεσίας θα είναι αντάξια των προσδοκιών σας, ή (v) τυχόν σφάλματα στο λογισμικό θα διορθώνονται.

11.3 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η λήψη ή απόκτηση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τυχόν υλικού μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας γίνεται κατά τη διακριτική σας ευχέρεια και με δική σας ευθύνη, και ότι θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τυχόν βλάβη στο σύστημα του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή απώλεια δεδομένων που θα προκύψει από τη λήψη του εν λόγω υλικού.

11.4 Σύμφωνα με το άρθρο 11.5, δεν υπάρχει νομική θεωρία [συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς της αδικοπραξίας (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), σύμβασης, απόλυτης ευθύνης ή άλλου, ακόμα και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιου είδους απώλειας ή ζημίας] σύμφωνα με την οποία η Promethean φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς εσάς ή προς οποιοδήποτε άλλο άτομο για:

 1. την απώλεια κερδών,
 2. την απώλεια υπεραξίας,
 3. την απώλεια δεδομένων,
 4. τη διακοπή εργασίας,
 5. την ακρίβεια αποτελεσμάτων,
 6. την αστοχία ή κακή λειτουργία υπολογιστή, ή
 7. οποιαδήποτε έμμεση, συμπτωματική, ειδική, παρεπόμενη ή παραδειγματική απώλεια ή ζημία, η οποία προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή με την εκ μέρους σας χρήση (ή αδυναμία χρήσης) της Υπηρεσίας μας.

11.5 Κανένα σημείο στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας δεν θα περιορίζει ή θα εξαιρεί την ευθύνη μας:

 1. για θανάτους ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από δική μας αμέλεια,
 2. για απάτη ή δόλια παρερμηνεία, ή
 3. για οποιοδήποτε ζήτημα για το οποίο θα ήταν παράνομο να εξαιρέσουμε, ή να αποπειραθούμε να εξαιρέσουμε, την ευθύνη μας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.

11.6 Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή την εξαίρεση ορισμένων ευθυνών. Αντίστοιχα, ορισμένοι από τους ανωτέρω περιορισμούς που προαναφέρονται ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας ως καταναλωτής, κανένα σημείο των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας δεν θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

12.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας, για μεμονωμένους εκπαιδευτικούς που χρησιμοποιούν την Υπηρεσία, ο λογαριασμός σας στο ClassFlow θα παραμείνει διαθέσιμος για εσάς για όσο διάστημα είναι διαθέσιμη η Υπηρεσία ή διαφορετικά έως ότου ζητήσετε να διαγραφεί ο λογαριασμός σας. Για Εταιρικούς Χρήστες, ο λογαριασμός σας στο ClassFlow θα παραμείνει διαθέσιμος για εσάς για όσο διάστημα διατηρείτε ενεργή συνδρομή στην υπηρεσία ClassFlow for Schools ή έως ότου το σχολείο ή η Περιφέρειά σας ζητήσει τον τερματισμό της Υπηρεσίας. Οι διατάξεις της παρούσας θα ισχύουν για εσάς για όσο διάστημα χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.  Οι διατάξεις οι οποίες, από τη φύση τους, θα διατηρηθούν και θα ισχύουν ακόμα και αφότου σταματήσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, θα διατηρηθούν και θα παραμείνουν εν ισχύ.  Για παράδειγμα, όλα τα παρακάτω θα διατηρηθούν και μετά τον τερματισμό της Υπηρεσίας: οποιαδήποτε υποχρέωση έχετε προς εμάς για καταβολή πληρωμής ή αποζημίωσης, οποιοιδήποτε περιορισμοί της ευθύνης μας, οποιοιδήποτε όροι αφορούν την ιδιοκτησία ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των αδειών που παραχωρούνται στην Ενότητα 10, και οι όροι που αφορούν μεταξύ μας διαφορές.

Συμφωνείτε ότι έχουμε τη δυνατότητα, κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρειά μας, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την Υπηρεσία ή οποιοδήποτε μέρος της ή τη χρήση της Υπηρεσίας εκ μέρους σας ή τον λογαριασμό σας, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων του ClassFlow Marketplace), της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης του ClassFlow, της Πολιτικής Απορρήτου του ClassFlow ή, σε περίπτωση Εταιρικού Χρήστη, της παραβίασης της Σύμβασης Συνδρομής.  Διατηρούμε το αποκλειστικό δικαίωμα να αποφασίσουμε εάν έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους.

13.  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Όλες οι ειδοποιήσεις που μας παρέχετε, εκτός εάν περιλαμβάνεται συγκεκριμένη άλλη οδηγία στην παρούσα, πρέπει να απευθύνονται στην Promethean Limited με συστημένη επί αποδείξει αλληλογραφία στη διεύθυνση που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας. Ενδέχεται να σας αποστείλουμε ειδοποίηση είτε στη διεύθυνση email είτε στη διεύθυνση αλληλογραφίας που μας έχετε παρέχει κατά την υποβολή μιας παραγγελίας (εάν είστε Εταιρικός Χρήστης) ή κατά την εγγραφή σας. Η ειδοποίηση θα θεωρηθεί ότι έχει ληφθεί και επιδοθεί καταλλήλως 24 ώρες μετά την αποστολή email, ή πέντε ημέρες μετά την ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου τυχόν επιστολής. Για την επίδοση οποιασδήποτε ειδοποίησης, επαρκεί να αποδειχθεί, στην περίπτωση επιστολής, ότι η εν λόγω επιστολή είχε τη σωστή διεύθυνση, έφερε τα κατάλληλα γραμματόσημα και παραδόθηκε στο ταχυδρομείο και, στην περίπτωση email, ότι το εν λόγω email στάλθηκε στη συγκεκριμένη διεύθυνση email του παραλήπτη.

14.  ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

14.1 Δεν έχετε το δικαίωμα να μεταβιβάσετε, εκχωρήσετε, αναθέσετε ή διαθέσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από αυτή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Promethean.

14.2 Η Promethean έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει, εκχωρήσει, αναθέσει, παραχωρήσει ή διαθέσει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτή, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

15.  ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι ισχύοντες νόμοι απαιτούν ορισμένες πληροφορίες ή μηνύματα που σας στέλνουμε να γίνονται γραπτώς. Εφόσον χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία, συμφωνείτε ότι η επικοινωνία σας μαζί μας θα γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή θα σας παρέχουμε πληροφορίες δημοσιεύοντας ειδοποιήσεις εντός της Υπηρεσίας. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε με τη χρήση αυτών των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και αναγνωρίζετε ότι όλες οι συμβάσεις, ειδοποιήσεις, πληροφορίες και άλλα μηνύματα που σας παρέχουμε ηλεκτρονικά συμμορφώνονται με κάθε νομική απαίτηση να γίνονται γραπτώς.

16.  ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

16.1 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν δεν εκτελέσουμε, ή καθυστερήσουμε να εκτελέσουμε, οποιαδήποτε υποχρέωσή μας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, εφόσον αυτό προκαλείται από περιστατικά πέραν του δικού μας εύλογου ελέγχου («Περιστατικό Ανωτέρας Βίας»).

16.2 Ένα Περιστατικό Ανωτέρας Βίας περιλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη, γεγονός, απουσία συμβάντος, παράλειψη ή ατύχημα πέραν του δικού μας εύλογου ελέγχου και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (χωρίς περιορισμό) τα ακόλουθα:

 1. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συλλογικές δράσεις.
 2. Διασάλευση της τάξης, εξέγερση, εισβολή, τρομοκρατική επίθεση ή απειλή για τρομοκρατική επίθεση, πόλεμο (είτε έχει διακηρυχθεί είτε όχι) ή απειλή πολέμου ή προετοιμασία για πόλεμο.
 3. Φωτιά, έκρηξη, θύελλα, πλημμύρα, σεισμό, υποχώρηση εδάφους, επιδημία ή άλλη φυσική καταστροφή.
 4. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, των πλοίων, των αεροσκαφών, των μηχανοκίνητων μέσων μεταφοράς ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών μέσων μεταφοράς.
 5. Αδυναμία χρήσης των δημόσιων ή ιδιωτικών δικτύων τηλεπικοινωνιών.
 6. Ενέργειες, διατάγματα, νομοθεσίες, κανονισμούς ή περιορισμούς οποιασδήποτε κυβέρνησης.
 7. Αστοχία ή διακοπή της συνδεσιμότητας με το Διαδίκτυο.

16.3 Η λειτουργία μας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο κατά την οποία το Περιστατικό Ανωτέρας Βίας εξακολουθεί να υφίσταται και, στον βαθμό που έχουμε οποιαδήποτε υποχρέωση λειτουργίας κατά τη διάρκεια του Περιστατικού Ανωτέρας Βίας, το σύνολο αυτών των υποχρεώσεων λειτουργίας θα αναστέλλονται για το διάστημα κατά το οποίο εξακολουθεί να υφίσταται το Περιστατικό Ανωτέρας Βίας πλέον μιας εύλογης χρονικής περιόδου μετά το εν λόγω περιστατικό, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να εκπληρώσουμε τέτοιου είδους υποχρεώσεις λειτουργίας. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε πλήρως ένα τέτοιο Περιστατικό Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε μια λύση, η οποία θα μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, παρά το Περιστατικό Ανωτέρας Βίας. Εάν το Περιστατικό Ανωτέρας Βίας υφίσταται για διάστημα δύο μηνών, διατηρούμε τη δυνατότητα να τερματίσουμε τη Σύμβαση.

17.  ΝΌΜΟΙ ΕΛΈΓΧΟΥ ΕΞΑΓΩΓΏΝ

Αναγνωρίζετε ότι η χρήση της Υπηρεσίας υπόκειται στους Κανονισμούς Διαχείρισης Εξαγωγών των Η.Π.Α. (Export Administration Regulations) και σε άλλους νόμους, περιορισμούς και κανονισμούς περί εξαγωγών (συλλογικά οι «Νόμοι περί Εξαγωγών») και ότι θα συμμορφώνεστε με τους Νόμους περί Εξαγωγών. Δεν θα παρέχετε, μεταφέρετε, εξάγετε ή εξάγετε εκ νέου την Υπηρεσία με τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα Νόμο περί Εξαγωγών. Εκτός αυτού, φέρετε την ευθύνη να συμμορφώνεστε με οποιουσδήποτε ισχύοντες τοπικούς νόμους ενδέχεται να περιορίζουν την εισαγωγή, εξαγωγή ή χρήση της Υπηρεσίας, του λογισμικού ή οποιουδήποτε υλικού. Όλα τα δικαιώματα χρήσης της Υπηρεσίας παραχωρούνται υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω δικαιώματα καταργούνται, εάν δεν συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. Εάν η Promethean λάβει γνώση ή έχει βάσιμο λόγο να υποπτεύεται ότι έχει υπάρξει παραβίαση, η Promethean ενδέχεται να απαγορεύεται να παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για την Υπηρεσία ή η Promethean έχει τη δυνατότητα να τερματίσει την εκ μέρους σας χρήση της Υπηρεσίας.

18.  ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΎ

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης διαπιστωθεί ότι είναι ανεφάρμοστη ή άκυρη, η εν λόγω διάταξη θα υποστεί περιορισμούς ή θα καταργηθεί, στον ελάχιστο απαραίτητο βαθμό, προκειμένου οι παρόντες Όροι της Υπηρεσίας να παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή και εφαρμοσιμότητα.

19.  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

19.1 Η μη άσκηση εκ μέρους σας ή εκ μέρους μας, με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε δικαιώματος αναφέρεται στην παρούσα δεν θα θεωρείται παραίτηση από οποιαδήποτε περαιτέρω δικαιώματα της παρούσας και δεν θα σας απαλλάσσει από τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την παρούσα.

19.2 Τυχόν παραίτηση εκ μέρους μας από οποιαδήποτε αθέτηση υποχρέωσης δεν θα συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη αθέτηση υποχρέωσης.

19.3 Καμία παραίτηση εκ μέρους μας από οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις δεν θα ισχύει, εκτός εάν δηλωθεί ρητά ότι πρόκειται για παραίτηση και κοινοποιηθεί σε εσάς γραπτώς, σύμφωνα με την παράγραφο 14 ανωτέρω.

20.  ΠΛΉΡΗΣ ΣΎΜΒΑΣΗ

20.1 Συμφωνούμε ότι οι όροι της παρούσας Σύμβασης αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική δήλωση της κοινής συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και την Promethean και ότι υπερισχύουν και ακυρώνουν όλες τις προηγούμενες γραπτές και προφορικές συμφωνίες, ανταλλαγές μηνυμάτων και άλλες συμφωνίες που σχετίζονται με τη χρήση της Υπηρεσίας, καθώς και ότι όλες οι τροποποιήσεις στους όρους της παρούσας Σύμβασης πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται και από τα δύο μέρη (εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα).

20.2 Και οι δύο συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουμε ότι κανένας εκ των δύο δεν έχει βασιστεί σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που έχει δοθεί από τον έτερο συμβαλλόμενο ή έχει υπονοηθεί από οτιδήποτε έχει διατυπωθεί προφορικώς ή γραπτώς στις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις, εκτός εάν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους.

21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

21.1 Η παρεχόμενη Υπηρεσία μεταβάλλεται τακτικά, προκειμένου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες σας.  Ως εκ τούτου, διατηρούμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας κατά διαστήματα.  Εάν υπάρξει ουσιώδης αλλαγή στους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας, θα ενημερωθείτε για τέτοιου είδους αλλαγές την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο ClassFlow.  Εάν επιλέξετε να μην αποδεχτείτε τις αλλαγές, δεν θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ClassFlow.

21.2 Εάν είστε Εταιρικός Χρήστης με συνδρομή στην Υπηρεσία ClassFlow for Schools, θα υπόκειστε στις πολιτικές και στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν τη στιγμή που εγγράφεστε στην Υπηρεσία μας, εκτός εάν απαιτείται να γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στις εν λόγω πολιτικές ή στους εν λόγω όρους από τη νομοθεσία ή από κυβερνητική αρχή, ή εάν ενημερώσουμε το σχολείο ή την περιφέρειά σας γραπτώς για τις αλλαγές στις εν λόγω πολιτικές ή στους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις.

22. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Εκτός εάν υπόκειστε σε συγκεκριμένους όρους της σύμβασής μας με σχολείο, εάν είστε Χρήστης που κατοικεί στις Η.Π.Α. (και τα εδάφη τους), στον Καναδά ή στην Καραϊβική, οι παρόντες Όροι της Υπηρεσίας διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας της Τζόρτζια των Η.Π.Α. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά προκύψει από τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των πολιτειακών δικαστηρίων του Φούλτον Κάουντι, Τζόρτζια, Η.Π.Α.  Εκτός εάν υπόκειστε σε συγκεκριμένους όρους της σύμβασής μας με σχολείο, εάν είστε Χρήστης που κατοικεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, οι παρόντες Όροι της Υπηρεσίας διέπονται από τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά προκύψει από τους παρόντες Όρους της Υπηρεσίας θα υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αγγλίας.

23. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

23.1 Στην Αυστραλία, στον βαθμό που αποκτάτε προϊόντα ή υπηρεσίες από εμάς ως καταναλωτής, κατά την έννοια του Νόμου περί Καταναλωτών της Αυστραλίας, ενδέχεται να έχετε ορισμένα δικαιώματα και ένδικα μέσα (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά δικαιωμάτων εγγύησης για τον καταναλωτή) τα οποία δεν μπορούν να εξαιρεθούν, περιοριστούν ή τροποποιηθούν μέσω σύμβασης.  Κανένα σημείο στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά του άρθρου 11) δεν εφαρμόζεται με στόχο να εξαιρέσει, να περιορίσει ή να τροποποιήσει την εφαρμογή οποιασδήποτε έμμεσης προϋπόθεσης ή εγγύησης, διάταξης, την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή ένδικου μέσου ή την επιβολή οποιασδήποτε ευθύνης σύμφωνα με τον Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας ή οποιουδήποτε άλλου νομοθετήματος, στις περιπτώσεις που κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στο εν λόγω νομοθέτημα ή θα καθιστούσε άκυρο οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης («Μη Εξαιρετέες Υποχρεώσεις»).

23.2 Σε σχέση με τις Μη Εξαιρετέες Υποχρεώσεις (εκτός από την εγγύηση ως προς τον τίτλο, τις επιβαρύνσεις ή την αδιατάρακτη κατοχή που παρέχονται από τον Νόμο περί Καταναλωτών της Αυστραλίας), με την εξαίρεση αγαθών ή υπηρεσιών που συνήθως αποκτώνται για προσωπική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση (αναφορικά με τα οποία, η ευθύνη μας δεν περιορίζεται εξίσου σύμφωνα με την Ενότητα 23.2 της παρούσας), η ευθύνη μας προς εσάς για μη συμμόρφωση με οποιαδήποτε Μη Εξαιρετέα Υποχρέωση περιορίζεται (κατά τη δική μας επιλογή) στα εξής: (α) στην περίπτωση υπηρεσιών, στο κόστος της εκ νέου παροχής των εν λόγω υπηρεσιών ή στην πληρωμή του κόστους της εκ νέου παροχής των υπηρεσιών, και (β) στην περίπτωση αγαθών, στο κόστος αντικατάστασης των αγαθών, παροχής αντίστοιχων αγαθών ή επισκευής των αγαθών, ή στην πληρωμή του κόστους για την αντικατάσταση των αγαθών, την παροχή αντίστοιχων αγαθών ή την επισκευή των αγαθών.

©2016 Promethean Limited. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.