ClassFlow, sallitun käytön käytäntö

(V.3, helmikuu 2016)

Voimaantulopäivä:  20. helmikuuta 2016


Promethean Limited (”Promethean” tai ”me”) tarjoaa palvelun ”ClassFlow”; myös nimellä ”palvelu”.  Promethean on osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Yhdistynyt kuningaskunta.

Tässä sallitun käytön käytännössä tarkoitamme sanalla ”palvelu(t)” seuraavia palveluja: (i) yleinen maksuton ClassFlow-palvelu sivustolla www.classflow.com tai muissa vastaavissa käyttäjän sijainnin määrittämissä URL-osoitteissa (esim. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) ClassFlow for Schools -koulupalvelu, joka on käytettävissä kouluille, koulupiireille tai muille vastaaville laitoksille tilausten kautta ja käytettävissä ainoastaan yksilöllisen ClassFlow-aliosoitteen ja oman URL-osoitteen asettamisen jälkeen (esim. www.yourschooldistrictname.classflow.com) sekä ainoastaan näille tietyille kouluille tai piireille, ja (iii) kaikki muut asiaankuuluvat verkkosivustot, tuotteet, palvelut ja sovellukset, jotka Promethean tarjoaa (mukaan lukien kaikki ClassFlow-liitännäissovellukset, joita voi hankkia iTunes Storesta ja Google Play -kaupasta). 

Sallitun käytön käytäntö sekä ClassFlow-evästekäytäntö, ClassFlow-palveluehdot ja ClassFlow-tietosuojakäytäntö muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen käyttäjän ja Prometheanin välillä (yhdessä ”sopimus”).  Ne on luettava huolellisesti ennen palvelun käytön aloittamista.  Käyttäjä osoittaa palvelua käyttämällä, että hän hyväksyy ClassFlow-palveluehdot, sallitun käytön käytännön, evästekäytännön ja tietosuojakäytännön sekä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä.  Jos näitä ehtoja ja käytäntöjä ei hyväksytä, palvelua ei tule käyttää.  Termit, joita ei määritellä tässä käytännössä, tulee tulkita niille palveluehdoissa annettujen määritelmien mukaan.  Mikäli palveluehdoissa ja tietosuojakäytännöissä havaitaan ristiriitaisuuksia, palveluehdot ovat etusijalla.

”Käyttäjällä” tarkoitetaan palvelun käyttäjää. ”Yksittäinen käyttäjä” voi tarkoittaa ehdoissa maksutonta ClassFlow-palvelua käyttävää opettajaa (tai valvojaa), opiskelijaa tai vanhempaa.  Soveltuvin osin ”käyttäjä” voi tarkoittaa myös ClassFlow for Schools -palvelua käyttävää koulua tai koulupiiriä tai muuta koulutuslaitosta (josta muuten käytetään nimitystä ”yrityskäyttäjä”), johon käyttäjällä on yhteys joko opiskelijana, opettajana tai opiskelijan vanhempana sekä valtuutus palvelun käyttöön yrityskäyttäjältä (”valtuutettu käyttäjä”). ”Käyttäjä/käyttäjät” viittaa kaikkiin palvelun käyttäjiin: yksittäisiin käyttäjiin, valtuutettuihin käyttäjiin ja yrityskäyttäjiin.

1.KIELLETTY KÄYTTÖ

Käyttäjä ei saa käyttää palvelua

1.1 Kaupallisiin/voittoa tuottaviin tarkoituksiin ilman Prometheanin erityistä lupaa.

1.2 Tavalla, joka rikkoo jollakin tavalla voimassa olevia paikallisia, kansallisia tai kansainvälisiä lakeja tai säännöksiä.

1.3 Lainvastaisella tai vilpillisellä tavalla tai tavalla, jolla on laiton tai vilpillinen tarkoitus tai vaikutus.

1.4 Tavalla, joka loukkaa tai rikkoo jonkun toisen henkilön immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.

1.5 Tavalla, joka on haitallinen, uhkaava, loukkaava, ahdistava, halventava, mauton, säädytön tai muilla tavoin vastenmielinen tai ei muuten vastaa sisältöstandardejamme (ks. jäljempänä).

1.6 Siten, että tarkoituksena on vahingoittaa tai yrittää vahingoittaa alaikäisiä tai haavoittuvaisia aikuisia millään tavoin.

1.7 Pyytämättömän tai luvattoman mainos- tai myynninedistämismateriaalin tai muun vastaavan kaupallisen materiaalin (roskapostin) välittämiseen tai lähettämiseen tai

1.8 Siirtääkseen, lähettääkseen tai ladatakseen tietoisesti materiaalia, joka sisältää viruksia, troijalaisia, matoja, aikapommeja, näppäinpainallusten tallentajia, vakoiluohjelmia, mainosohjelmia tai muita haittaohjelmia tai vastaavaa tietokonekoodia, joiden tarkoituksena on haitata tietokoneohjelmistojen ja -laitteistojen toimintaa.

Käyttäjä hyväksyy myös seuraavat ehdot:

1.9 Käyttäjä ei jäljennä, monista, kopioi tai myy edelleen mitään palvelun osaa ClassFlow-palveluehtojen vastaisesti.

1.10 Käyttäjä ei käsittele, vahingoita tai tuhoa ilman valtuutusta seuraavia:

(a) mitään palvelun osaa

(b) mitään välinettä tai verkkoa, johon palvelu on tallennettu

(c) mitään ohjelmistoa, jota käytetään palvelun toimittamisessa tai

(d) mitään kolmannen osapuolen omistamia tai käyttämiä välineitä, verkkoa tai ohjelmistoa.

1.11 Käyttäjä ei käytä pääsykoodia, jonka käyttöön hänellä ei ole oikeutta. Jos käyttäjä on esimerkiksi opiskelija, hän ei saa käyttää pääsykoodia, jota ei ole saanut suoraan opettajaltaan. 

1.12  Käyttäjä säilyttää ClassFlow-käyttäjätunnuksen/-tunnusten luottamuksellisuuden.

2. SISÄLLÖN STANDARDIT

2.1 Nämä sisällön standardit koskevat kaikkea materiaalia, jota toimitat sivustollemme (lähetykset), sekä kaikkea tähän liittyviä interaktiivisia palveluja.

2.2 Käyttäjän täytyy noudattaa seuraavien standardien henkeä ja kirjainta. Standardit koskevat kaikkien toimitusten jokaista osaa sekä kokonaisuutta.

2.3 Lähetysten täytyy:

(a) Olla täsmällisiä (jos ne esittävät tosiasioita).

(b) Olla vilpittömiä (jos ne esittävät mielipiteitä).

(c) Noudattaa lähetysmaan voimassa olevaa lakia.

2.4 Lähetykset eivät saa:

(a) Sisältää mitään henkilöitä loukkaavaa materiaalia.

(b) Sisältää mitään säädytöntä, loukkaavaa, vihamielistä tai yllyttävää materiaalia.

(c) Tukea seksuaalissävytteistä materiaalia.

(d) Tukea väkivaltaa.

(e) Tukea rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää.

(f) Loukata toisen henkilön tekijänoikeus-, tietokanta- tai tavaramerkkioikeuksia.

(g) Todennäköisesti harhauttaa ketään.

(h) Olla kolmannen osapuolen velvoittaman lakisääteisen velvoitteen, kuten sopimusvelvoitteen tai luottamustoimen vastaisia.

(i) Tukea mitään laitonta toimintaa.

(j) Uhata, käyttää väärin tai loukata toisen henkilön yksityisyyttä tai aiheuttaa häiriötä, haittaa tai tarpeetonta pelkoa.

(k) Todennäköisesti häiritä, loukata, nolata, pelottaa tai ärsyttää ketään toista henkilöä.

(l) Olla välineenä toisena henkilönä esiintymiseen tai vääristellä käyttäjän identiteettiä tai yhteyttä johonkin henkilöön.

(m) Antaa vaikutelmaa, että ne ovat lähtöisin Prometheanilta, mikäli näin ei ole.

(n) Kannattaa, edistää tai avustaa mitään laitonta toimea kuten (esimerkiksi) tekijänoikeusloukkausta tai tietokoneen väärinkäyttöä.

3. PURKAMINEN, KESKEYTTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN

3.1 Käyttäjä hyväksyy, että emme esikatsele käyttäjän palvelussa lähettämää sisältöä, mutta meillä on oikeus (mutta ei velvollisuus) tarkkailla palvelun kautta tapahtuu viestintää ja palveluun tehtyjä lähetyksiä.  Mikäli päätämme yksinomaisella oikeudella, että käyttäjä on rikkonut jotakin ClassFlow:n sallitun käytön käytännön osaa, tai että jokin sisällön osa on sopimatonta tai muilla tavoin paheksuttavaa, voimme kieltäytyä hyväksymästä tätä tai poistaa kyseisen sisällön palvelusta ilman mitään vastuuvelvoitteita käyttäjää tai kolmatta osapuolta kohtaan. Jos käyttäjä vastustaa palveluun toimitetun materiaalin julkaisemista, hänen on noudatettava ClassFlow-palveluehdoissa määritettyjä huomautusta ja purkamista koskevia ohjeita.

3.2 Jos käyttäjä uskoo palvelun sisällön loukkaavan tekijänoikeuksia, hänen tulee tehdä reklamaatio Digital Millennium Copyright Act (DMCA) -menettelyn mukaisesti ClassFlow-palveluehtojen ohjeita noudattaen.   

3.3 Sallitun käytön käytännön laiminlyönti rikkoo olennaisella tavalla ClassFlow-palveluehtoja, joiden perusteella käyttäjällä on lupa käyttää palvelua. Tästä voi olla seurauksena seuraavat toimet tai jokin niistä:

(a) Palvelun käyttöoikeuksien välitön, väliaikainen tai pysyvä peruuttaminen.

(b) Käyttäjän palveluun lataaman materiaalin välitön, väliaikainen tai pysyvä poistaminen.

(c) Varoitus käyttäjälle.

(d) Oikeustoimet käyttäjää vastaan kaikkien rikkomuksesta aiheutuvien kulujen täyttä korvausta varten (mukaan lukien mm. kohtuulliset hallinto- ja oikeustoimikustannukset).

(e) Muut oikeustoimet käyttäjää vastaan.

(f) Kyseisten tietojen ilmoittaminen lainvalvontaviranomaisille katsoessamme sen tarpeelliseksi.

(g) Tällaisten tietojen ilmoittaminen koululle/työnantajalle, kun katsomme sen tarkoituksenmukaiseksi.

3.4 Emme ole vastuussa toimista, joihin ryhdytään sallitun käytön käytännön rikkomusten johdosta. Toimet eivät rajoitu tässä käytännössä mainittuihin, vaan voimme ryhtyä tarvittaessa myös muihin toimiin.

4. OIKEUDESTA LUOPUMINEN

4.1 Jos emme onnistu vaatimuksissamme käyttäjää kohtaan sallitun käytön käytännön mukaisten velvoitteiden tai muiden käyttöehtojen noudattamisessa, tai emme onnistu toteuttamaan oikeuksia tai vaatimuksia, joihin meillä on sallitun käytön käytännön mukaan oikeus, tämä ei merkitse kyseisistä oikeuksista tai vaatimuksista luopumista eikä vapauta käyttäjää noudattamasta kyseisiä velvoitteita.

4.2 Laiminlyöntiin liittyvästä oikeudesta luopuminen ei tarkoita luopumista myöhemmistä laiminlyönteihin liittyvistä oikeuksista.

4.3 Luopumisemme jostakin näistä ehdoista ei ole voimassa, ellei sen erikseen ilmoiteta olevan luopuminen ja ellei asiasta kerrota käyttäjälle kirjallisesti ClassFlow-palveluehtojen kappaleen 14 mukaisesti.

5. SALLITUN KÄYTÖN KÄYTÄNNÖN MUUTOKSET

5.1 Palvelumme muuttuu jatkuvasti käyttäjien tarpeiden mukaan.  Palvelumme muuttuessa meidän on tarvittaessa muutettava myös sallitun käytön käytäntöä.  Jos teemme olennaisia muutoksia tähän käytäntöön, kerromme niistä käyttäjälle etukäteen parhaamme mukaan laittamalla ilmoituksen ClassFlow.com-sivustolle tai lähettämällä sähköpostia.  Olennaisista ClassFlow-tietosuojakäytännön muutoksista ilmoitetaan etukäteen tietosuojakäytännössä määritetyllä tavalla.

5.2 Jos käyttäjä ei hyväksy uusia ehtoja sellaisenaan, hän voi kieltäytyä niistä lopettamalla palvelun käytön.  Jos käyttäjä käyttää palvelua ehtojen muutoksen tultua voimaan, hän hyväksyy uudet ehdot.