ClassFlow-torin ehdot

V.1 Voimaantulopäivä:29. heinäkuuta 2016


ClassFlow-tori (jäljempänä Tori) on ominaisuus, jota tarjotaan ClassFlow-palvelun osana. Tori on haettava tietokanta, joka sisältää alkuperäisiä, digitaalisia opettajien, kolmansina osapuolina toimivien kustantajien tai Prometheanin luomia opetusmateriaaleja (”Resurssit”) tai tarjoaa pääsyn niihin.  Yli 18-vuotiaat ClassFlow-tilin omistajat voivat jakaa omia Resurssejaan ilmaiseksi tai maksua vastaan muille ClassFlow’n käyttäjille. Yli 18-vuotiaat ClassFlow-tilin omistajat voivat käyttää ilmaisia Resursseja tai ostaa maksullisia Resursseja.  Jos Promethean, ClassFlow-tilin omistaja tai kolmantena osapuolena toimiva kustantaja myy Resursseja tai tarjoaa Resursseja ilmaiseksi Torin kautta, siihen viitataan tässä asiakirjassa nimellä ”Myyjä”.  ClassFlow-tilin omistajaan, joka ostaa Resursseja tai käyttää/lataa ilmaisia resursseja, viitataan tässä asiakirjassa nimellä ”Ostaja”. Torin käyttöön Myyjänä tai Ostajana sovelletaan ClassFlow’n käyttöehtoja, ClassFlow’n tietosuojakäytäntöä, ClassFlow’n sallitun käytön käytäntöä, ClassFlow’n evästekäytäntöä sekä näitä ClassFlow-torin ehtoja (näihin kaikkiin viitataan jäljempänä yhdessä käsitteellä ”ClassFlow’n ehdot”).  Jos et ole rekisteröinyt ClassFlow-tiliä, voit ClassFlow’n ehtojen mukaisesti tarkastella Torilla Resursseja tai niiden esikatselua mutta et käyttää Toria Myyjänä tai Ostajana, ennen kuin olet rekisteröinyt ClassFlow-tilin.

Tori on tarkoitettu vain ClassFlow-tilin omistavien aikuisten käyttöön.  Vain 18 vuotta täyttäneet ClassFlow-tilin omistajat voivat käyttää Toria Myyjinä tai Ostajina.

Myyjä, joka lataa Resursseja Torille, hyväksyy, että lähettämällä Resursseja sähköisesti Torille Myyjä hyväksyy ClassFlow’n ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä. Ostaja, joka ostaa maksullisia tai lataa ilmaisia Resursseja Torilta, hyväksyy, että ostamalla tai lataamalla Resursseja Ostaja hyväksyy ClassFlow’n ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Isolla alkukirjaimella kirjoitetut käsitteet, joita ei ole määritelty tässä asiakirjassa, noudattavat ClassFlow’n käyttöehdoissa ja/tai ClassFlow’n tietosuojakäytännössä esitettyjä määritelmiä.

A. MYYJÄN KÄYTTÖEHDOT. Tässä osassa esitetään Myyjän oikeudet ja velvollisuudet suhteessa Resursseihin, jotka Myyjä lataa Torille sekä ehdot Resursseja koskevalle lisenssille, jonka Myyjä myöntää Prometheanille ja/tai Ostajille Resurssin käyttöä varten.

1. RESURSSIEN LATAAMINEN TORILLE. Jos olet rekisteröinyt ClassFlow-tilin opettajana, voit ladata Resurssin Torille, jolloin Resurssia voi käyttää (tässä kuvatulla tavalla) kuka tahansa, joka on rekisteröinyt ClassFlow-tilin opettajana. Kun lähetät Resurssin Torille, voit valita, tarjoatko Resurssia ilmaiseksi vai maksua vastaan. Myyjä hyväksyy, että kun Resurssi on ladattu Torille, Resurssi tulee löydettäväksi ClassFlow’n haussa, ja se myös ladataan käyttäjän ClassFlow-tiliin. Resurssi voi olla myös löydettävissä ClassFlow-palvelun ulkopuolisilla hakukoneilla, kuten Googlella tai Bingillä, jolloin Resurssia voidaan tarkastella mutta sitä ei voi ladata Torilta tai muokata. Valtuutetut käyttäjät (jotka on määritelty ClassFlow’n käyttöehdoissa), jotka tekevät latauksia Torille Yrityskäyttäjän (joka on määritelty ClassFlow’n käyttöehdoissa) puolesta, tarvitsevat siihen asianmukaisen luvan ja valtuutuksen Yrityskäyttäjältä.

1.1 Myyjäprofiili. Voidakseen tarjota Resursseja ilmaiseksi tai maksua vastaan Torilla Myyjä voi luoda ClassFlow’ssa profiilin. Myyjän profiilin pakollisia tietoja ovat Myyjän etu- ja sukunimi, mutta kaikki muut kentät ovat vapaavalintaisia. Kaikki tiedot, jotka Myyjä syöttää Myyjän profiiliin, näkyvät julkisesti sekä ClassFlow-tilin omistajille että kaikille muille, jotka löytävät Myyjän Resurssin Torin offline-haussa tai hakukoneella, kuten Bingillä tai Googlella. Myyjä ymmärtää, että Myyjän ei tule täyttää valinnaisia kenttiä, jos Myyjä ei halua julkaista niiden tietoja.

2. TOIMINTASÄÄNNÖT. Jotta Myyjä voi ladata Resursseja Torille, hänen tulee noudattaa ClassFlow’n sallitun käytön käytäntöä (www.classflow.com/acceptable-use-policy).  Sallitun käytön käytännön mukaisesti Myyjä ei (a) lataa Torille Resursseja, jotka sisältävät mainoksia, myynninedistämismateriaalia, roskapostia, roskasisältöä, ketjukirjeitä, mainoslinkkejä tai muuta mainossisältöä, (b) lataa Torille Resursseja, jotka sisältävät jonkun muun henkilö- tai tunnistetietoja, ilman kyseisen henkilön nimenomaista lupaa, (c) lataa Torille Resursseja, jotka sisältävät viruksia, matoja, troijalaisia, vakoiluohjelmia tai muuta haitallista ohjelmakoodia tai (d) lataa Torille Resursseja, joiden se tietää loukkaavan kolmannen osapuolen oikeuksia. Sallitun käytön käytännössä esitetään sisällön standardit, jotka koskevat kaikkia Myyjän lataamia Resursseja.  Sisällön standardit edellyttävät muun muassa, että Torille ladattavat Resurssit eivät saa

  1. sisältää mitään henkilöitä loukkaavaa materiaalia
  2. sisältää mitään säädytöntä, loukkaavaa, vihamielistä tai yllyttävää materiaalia
  3. tukea seksuaalissävytteistä materiaalia
  4. tukea väkivaltaa
  5. tukea rotuun, sukupuoleen, uskontoon, kansallisuuteen, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai ikään perustuvaa syrjintää
  6. tukea laitonta toimintaa
  7. todennäköisesti häiritä, loukata, nolata, pelottaa tai ärsyttää ketään toista henkilöä
  8. olla välineenä toisena henkilönä esiintymiseen tai vääristellä käyttäjän identiteettiä tai yhteyttä johonkin henkilöön
  9. antaa vaikutelmaa, että ne ovat lähtöisin Prometheanilta, mikäli näin ei ole. 

Myyjän tulee lukea ClassFlow’n sallitun käytön käytäntö kokonaan ja noudattaa sitä. Lisäksi Myyjän tulee lukea ClassFlow’n sallitun käytön käytäntö ennen Resurssien lataamista Torille.

2.1 Sopimattomat Resurssit. Promethean kieltää Resurssien lataamisen Torille, jos ne ovat ClassFlow’n sallitun käytön käytännön vastaisia. Ostajat ja Myyjät kuitenkin ymmärtävät ja hyväksyvät, että (i) Promethean ei ole eikä sitä voida pitää vastuussa mistään sisällöstä, tiedoista tai materiaaleista, jotka Myyjät ovat lähettäneet Torille, (ii) Torin Käyttäjät saattavat kohdata sopimatonta materiaalia ja (iii) Käyttäjät kantavat kaikki riskit, jotka liittyvät tällaisten Resurssien kohtaamiseen ja/tai käyttöön mukaan lukien Käyttäjän luottaminen Resurssien paikkansapitävyyteen, puutteettomuuteen tai hyödyllisyyteen. Promethean varaa oikeuden valvoa (mutta ei ole velvollinen siihen) Torin käyttöäsi ja Promethean pyrkii kohtuullisin toimin poistamaan sopimattomat Resurssit Torilta. Rajoittamatta mahdollisia oikeuskeinojaan Promethean pidättää oikeuden poistaa Resursseja kokonaan tai osittain koska tahansa omalla päätöksellään, poistaa Myyjältä mahdollisuuden ladata uusia Resursseja Torille tai sulkea Myyjän ClassFlow-tilin. Jos uskot, että jokin Torille ladattu Resurssi sisältää sopimatonta tai loukkaavaa sisältöä ClassFlow’n sallitun käytön käytännön vastaisesti, toivomme, että ilmoitat asiasta meille sähköpostilla osoitteeseen support@classflow.com ja annat viestissä kyseisen Resurssin tiedot.

3. MYYJÄN LISENSSI PROMETHEANILLE JA OSTAJILLE.

3.1 Myyjä pitää itsellään kaikki oikeudet Resurssiin, jonka Myyjä lataa Torille.  Asettamalla Resurssin saataville Torilla opettaja, joka tarjoaa Resursseja ilmaiseksi tai maksua vastaan Torilla (”Myyjäopettaja”), kuitenkin myöntää Prometheanille rojaltittoman, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, alilisensoitavan, ei-yksinomaisen oikeuden ja lisenssin käyttää kaikkia tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, julkisuusoikeuksia ja/tai tietokantaoikeuksia, jotka Myyjällä on suhteessa Resurssiin, missä tahansa olemassa olevassa tai tulevaisuudessa kehitettävässä muodossa kuin on kohtuullisesti tarpeen Resurssin tarjoamiseksi Torilla. Tämä on vain lisenssi, eikä se vaikuta Myyjän omistusoikeuksiin suhteessa Resurssiin.

3.2. Jolleivät Promethean ja kolmantena osapuolena toimiva kustantaja, joka tarjoaa Resursseja ilmaiseksi tai maksua vastaan Torilla (”Myyjäkustantaja”), ole muuta sopineet erillisellä lisenssisopimuksella, kyseinen Myyjäkustantaja myöntää Prometheanille rojaltittoman, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, alilisensoitavan, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää kaikkia tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, julkisuusoikeuksia ja/tai tietokantaoikeuksia, jotka Myyjällä on suhteessa Resurssiin, missä tahansa olemassa olevassa tai tulevaisuudessa kehitettävässä muodossa kuin on kohtuullisesti tarpeen Resurssin tarjoamiseksi Torilla. Tämä on vain lisenssi, eikä se vaikuta Myyjän omistusoikeuksiin suhteessa Resurssiin.

3.3. Lähettämällä Resurssin Torille Myyjäkustantaja tai Myyjäopettaja myöntää Ostajalle lähettämäänsä Resurssia koskevan lisenssin. Myyjällä on velvollisuus ilmoittaa Ostajille lisenssiehdoista (jotka sisältävät muun muassa tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet), joiden mukaan Myyjä tarjoaa Resurssia Ostajille Torilla. Esimerkiksi myyjä, joka tarjoaa Resurssia ilmaiseksi tai maksua vastaan Torilla voi käyttää Resurssissa jotakin Creative Commonsin tekijänoikeuslisenssiä. Lisätietoja näistä lisensseistä on Creative Commonsin verkkosivuilla osoitteessa www.creativecommons.org. Myyjällä on velvollisuus suojella ja panna täytäntöön ehtoja, joiden mukaan Myyjä tarjoaa Resurssia Torilla, ja Myyjä hyväksyy, ettei Prometheanilla ole velvollisuutta tehdä sitä Myyjän puolesta. Siinä laajuudessa kuin Myyjä ei ilmoita Ostajalle tietyistä lisenssiehdoista, jotka Resurssia koskevat, Myyjä sitoutuu myöntämään Ostajalle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, alilisensoimattoman, peruuttamattoman lisenssin käyttää, jäljentää ja muokata Resurssia (kokonaan tai osittain) ilman oikeutta jakaa tai levittää Resurssia kolmansille osapuolille muuten kuin Ostajan oppilaille opetustarkoitusta varten tai muille kolmansille osapuolille opetustarkoitusten avuksi tai tueksi.

3.4 Jos Myyjä poistaa Resurssin Torilta, Promethean menettää oikeuden pitää Resurssia uusien Ostajien saatavilla, mutta poisto ei vaikuta Prometheanin oikeuteen pitää Resurssia niiden Ostajien saatavilla, jotka ovat ladanneet Resurssin, ennen kuin Myyjä on poistanut sen. Myyjän näiden ehtojen kohdan 3.3 mukaisesti myöntämä lisenssi Ostajille, jotka ovat jo ladanneet Myyjän Resurssin Torilta ennen Resurssin poistamista, jatkuu voimassa olevien lisenssiehtojen mukaisesti.

3.5. Jos Myyjä peruuttaa ClassFlow-tilinsä tai Promethean sulkee Myyjän ClassFlow-tilin, Myyjä suostuu poistamaan lähettämänsä Resurssit Torilta ennen ClassFlow-tilin peruuttamista tai sulkemista.  Kun Myyjä poistaa Resurssin Torilta, Promethean menettää oikeuden pitää Resurssia uusien Ostajien saatavilla, mutta poisto ei vaikuta Prometheanin oikeuteen pitää Resurssia niiden Ostajien saatavilla, jotka ovat ladanneet Resurssin, ennen kuin Myyjä on poistanut sen. Myyjän myöntämä lisenssi Ostajille, jotka ovat jo ladanneet Myyjän Resurssin Torilta ennen Myyjän tilin peruuttamista tai sulkemista, pysyy voimassa myös peruutuksen tai sulkemisen jälkeen.

3.6. Kun Myyjän ClassFlow-tili peruutetaan tai suljetaan, Prometheanilla ei ole mitään velvollisuutta maksaa Myyjälle maksua tai korvausta Myyjän sellaisten Resurssien myynnistä, jotka jäävät myyntiin Torille Myyjän ClassFlow-tilin peruuttamisen tai sulkemisen tultua voimaan.  Myyjä vastaa Myyjän Resurssien poistamisesta Torilta ennen Myyjän ClassFlow-tilin peruuttamisen tai sulkemisen voimaantulopäivää.  Jos Myyjä ei poista Myyjän Resursseja Torilta ennen Myyjän ClassFlow-tilin peruuttamista tai sulkemista, Promethean voi peruuttamisen tai sulkemisen yhteydessä omalla päätöksellään poistaa Myyjän Resursseja Torilta tai jatkaa Resurssien tarjoamista Torilla. 

4. MYYJÄN ESITYKSET JA TAKUUT. Lataamalla tai lähettämällä Resursseja Torille Myyjä esittää ja takaa, että (a) Resurssi on kokonaan Myyjän luoma tai Myyjällä on kaikki tarvittavat oikeudet ja/tai lisenssit kyseisen Resurssin käyttöön, julkaisuun, jakeluun, jäljentämiseen, myymiseen ja muuhun hyödyntämiseen, mukaan lukien oikeus myöntää Prometheanille ja muille ClassFlow’n käyttäjille näissä ehdoissa kuvatut oikeudet ja lisenssit, (b) Resurssi ei loukkaa tai muulla tavoin riko minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia (mukaan luettuina esimerkiksi tekijänoikeudet ja tavaramerkkioikeudet) tai muita oikeuksia, (c) Myyjällä on jokaiselta Myyjän Resurssissa tunnistettavasti esiintyvältä henkilöltä saatu suostumus, lupa ja/tai julkaisulupa lähettää, siirtää, julkaista, alilisensoida ja/tai levittää henkilön nimeä ja/tai kuvaa Torin kautta ja (d) jokainen Resurssi, jonka Myyjä lataa Torille, on ladattavissa kokonaan sellaisenaan niin ettei mitään Resurssin osaa toimiteta erikseen tai erillistä tai lisämaksua vastaan esimerkiksi kolmannen osapuolen verkkosivuston tai muun kanavan kautta. Mikäli Myyjän tiedossa on, että jokin Myyjän lataama Resurssi loukkaa tällaisia oikeuksia, Myyjän tulee viipymättä poistaa kyseinen Resurssi Torilta.

5. MYYJÄN KORVAUSVELVOLLISUUS. Myyjä suostuu suojaamaan Prometheania ja Prometheanin tytäryhtiöitä, emoyhtiötä, osakkuusyhtiöitä, toimihenkilöitä, agentteja, edustajia ja työntekijöitä ja vapauttamaan ne vastuusta liittyen kaikkiin kanteisiin, vaatimuksiin, vastuisiin, kustannuksiin tai veroihin (kohtuulliset asianajokulut mukaan luettuina), jotka aiheutuvat kolmannen osapuolen tekemästä kanteesta tai viranomaisen tai sääntelyelimen toimenpiteestä, jonka perusteena tai taustalla on tai johon liittyy (i) Resurssi, jonka Myyjä lähettää, myy, välittää, tarjoaa tai muuten asettaa saataville Torin kautta, (ii) Myyjän todellinen tai väitetty ClassFlow’n ehtojen rikkomus, (iii) Myyjän todellinen tai väitetty kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksien tai omistusoikeuksien rikkomus tai (iv) Myyjän todellinen tai väitetty voimassa olevien lakien, sääntöjen, määräysten tai muiden oikeuksien rikkomus.

6.RESURSSIEN HINNOITTELU, PROVISIO, KULUT JA MAKSUT.

6.1 Resurssien hinnoittelu. Myyjillä on yksinomainen vastuu asettaa Torilla myytävien Resurssiensa myyntihinta (”Myyntihinta”), joka ei voi olla Prometheanin vaatimaa vähimmäishintaa pienempi, paitsi jos Resurssia tarjotaan ilmaiseksi. Promethean voi omalla päätöksellään muuttaa vaatimaansa vähimmäishintaa. Voimassa oleva vähimmäishinta ilmoitetaan Myyjälle, jos Myyjä yrittää asettaa Resurssin myyntihinnan Torilla vaadittua vähimmäishintaa pienemmäksi. Myyntihinnan tulee sisältää ALV ja mahdolliset verot, jotka sisältyvät Ostajille näkyvään myyntihintaan. Myyntihinnan valuutan tulee olla Yhdysvaltain dollari.

6.2 Verot ja suhde Myyjään. Myyjällä on yksinomainen vastuu huolehtia myyntiveroista ja muista mahdollisista veroista, jotka koskevat Myyjän myyntiä Torin kautta. Vastaavasti Myyjällä on yksinomainen vastuu huolehtia tuloveroista ja muista veroista, jotka peritään Myyjälle suoritetuista maksuista. Jos myyt Resursseja Torilla, sitoudut toimittamaan Prometheanille kaikki Prometheanin pyytämät lomakkeet, asiakirjat ja muut todistukset kaikkien raportointi- ja verovelvollisuuksien noudattamiseen suhteessa Torin käyttöösi. Mikään ClassFlow’n ehdoissa ei muodosta työ-, edustus- tai kumppanuussuhdetta Prometheanin ja Myyjän välillä.

6.3 Provisio ja Tapahtumakulu. Vastineena siitä, että Promethean tarjoaa paikan, jossa Myyjä voi myydä Resurssejaan, Myyjä hyväksyy, että Promethean saa 35 % jokaisen Torille lähetetyn ja Torin kautta myydyn Resurssin Myyntihinnasta (”Provisio”) ja Myyjä saa 65 % Myyntihinnasta vähennettynä 0,25 $:n tapahtumakululla yhtä Resurssin myyntitapahtumaa kohden (”Tapahtumakulu”). Myyjälle maksettavan summan laskennassa käytetään verotonta Myyntihintaa. Jos esimerkiksi Resurssin Myyntihinta on 2,00 $, Promethean pidättää 2,00 $:n hinnasta 35 % Provisiona ja lisäksi Tapahtumakuluna 0,25 $ Myyntihinnasta, josta on vähennetty mahdollinen myyntivero. Promethean pidättää siis Resurssin 2,00 $:n Myyntihinnasta Provisiona 0,70 $ ja lisäksi 0,25 $ Tapahtumakuluna, jolloin Myyjälle maksetaan 1,05 $. Provisio ja Tapahtumakulu vähennetään automaattisesti Ostajalta peritystä myyntihinnasta kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalvelussa, jossa Ostajat voivat tehdä verkkomaksuja ja Myyjät ottaa vastaan suorituksia. Promethean pidättää oikeuden lisätä tai poistaa kolmantena osapuolena toimivan maksujenkäsittelijän, jota se käyttää Myyjien ja Ostajien välisten tapahtumien toteuttamiseksi Torin kautta, tai muuttaa sitä muulla tavoin.

6.4 Myyjälle suoritettavat maksut. Myyjä ymmärtää ja hyväksyy, etteivät Prometheanin lausunnot tai kirjalliset esitykset tai ClassFlow’n ehdot muodosta tai ole muodostaneet odotusta myynnistä, tietyn tasoisesta myynnistä tai korvauksesta Myyjälle vastineena Resursseista, jotka Myyjä lataa myytäväksi tai jaeltavaksi Torin kautta. Promethean helpottaa myyntiä Myyjän näkökulmasta hyödyntämällä kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalveluita. Jotta myyjä voi vastaanottaa maksuja Torin kautta myytävistä Resursseista, Myyjän tulee linkittää olemassa oleva tili tai luoda uusi tili kolmannen osapuolen maksunkäsittelypalveluun. Maksusuoritusten valuutta on Yhdysvaltain dollari. Mikäli Myyjä noudattaa ClassFlow’n ehtoja, maksusuoritukset maksetaan automaattisesti Myyjän tilille kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalvelussa viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua Resurssin myyntipäivästä. Promethean ei anna mitään esityksiä liittyen kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalveluihin, eikä Promethean ole vastuussa maksujen viivästyksistä, jotka aiheutuvat kolmantena osapuolena toimivasta maksujenkäsittelijästä tai muusta kolmannesta osapuolesta. Lisäksi Myyjä luopuu oikeuksistaan vaatia maksuja muilla kuin tässä kuvatuilla tavoilla ja hyväksyy, ettei ClassFlow’n ehtojen nojalla muodostu muita saatavia.

6.5 Hyvityskäytäntö. Siinä laajuudessa kuin Promethean päättää myöntää Ostajalle hyvityksen (alla osan B kohdassa 4 kuvatulla tavalla) Resurssista, jonka Ostaja on ladannut, Promethean ilmoittaa asiasta Resurssin Myyjälle. Promethean pidättää oikeuden poistaa Torilta minkä tahansa Resurssin, josta on myönnetty hyvitys. Saatuaan Prometheanilta ilmoituksen hyvityksestä, Myyjän tulee 10 päivän kuluessa hyvittää Prometheanille Prometheanin käyttämän kolmannen osapuolen maksunkäsittelypalvelun kautta kokonaisuudessaan summa, joka Myyjälle on maksettu kyseisestä Resurssista. Jos Myyjä ei maksa Prometheanille hyvitystä, Promethean pidättää oikeuden (i) poistaa Myyjän Resurssi tai Resursseja Torilta, (ii) estää Myyjää lataamasta uusia Resursseja Torille ja (iii) sulkea Myyjän ClassFlow-tilin.

7. Takuun vastuuvapauslausekkeet. PROMETHEAN EI HYVÄKSY KORVAUSVELVOLLISUUTTA TAI MUUTA VASTUUTA MISTÄÄN (I) SISÄLLÖN VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, (II) MINKÄÄNLAISISTA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TORIN KÄYTÖSTÄ, (III) SELLAISTEN HENKILÖ- JA/TAI TALOUSTIETOJEN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, JOTKA MYYJÄ ON TOIMITTANUT KOLMANTENA OSAPUOLENA TOIMIVALLE MAKSUJENKÄSITTELIJÄLLE, (IV) TORILLE TAI TORILTA TAPAHTUVAN TIEDONSIIRRON KESKEYTYKSESTÄ TAI EPÄKÄYTETTÄVYYDESTÄ, (IV) OHJELMOINTIVIRHEISTÄ, VIRUKSISTA, TROIJALAISISTA TAI VASTAAVISTA, JOITA KOLMANNET OSAPUOLET SAATTAVAT VÄLITTÄÄ TORIN KAUTTA JA/TAI (V) VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA MISSÄ TAHANSA RESURSSISSA TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TORIN KAUTTA MYYTÄVÄN TAI MUUTEN JAELTAVAN RESURSSIN KÄYTÖSTÄ. PROMETHEAN EI OLE OSALLISENA OSTAJAN, MYYJÄN JA KOLMANTENA OSAPUOLENA TOIMIVAN MAKSUJENKÄSITTELIJÄN VÄLISISSÄ TAPAHTUMISSA EIKÄ MISSÄÄN VASTUUSSA NIIDEN VALVONNASTA. PROMETHEAN EI MYÖSKÄÄN OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI TUOTON MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TORIN ULKOPUOLELLA SUORITETUISTA TAPAHTUMISTA MUKAAN LUKIEN TAPAHTUMAT, JOIDEN SUORITUS ALKAA TORIN KAUTTA MUTTA JOTKA SUORITETAAN VERKON TAI TORIN ULKOPUOLELLA.

B. OSTAJAN KÄYTTÖEHDOT.

1. Resurssien lataaminen ClassFlow-torilta. Ostaja tarvitsee ClassFlow-tilin ladatakseen Resursseja Torilta. Ostaja voi ostaa Resursseja Torilta käyttämällä olemassa olevaa tiliä tai luomalla uuden tilin Prometheanin ilmoittamassa kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalvelussa tai luotto- tai debitkortilla. Kaikki Torin kautta tarjottavat Resurssit ovat digitaalisia resursseja. Saatuaan maksun kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalvelun kautta Promethean asettaa ostetun Resurssin välittömästi Ostajan saataville [toimittaa ostetun Resurssin], jolloin Ostaja pääsee heti käyttämään sitä ClassFlow-tilinsä Omat resurssit -kansiossa. Pääsääntöisesti Promethean asettaa Ostajan ostamat Resurssit saataville niin kauaksi aikaa kuin Resurssit ovat tarjolla Torilla. Promethean ei kuitenkaan takaa tätä. Myyjä voi poistaa Resurssinsa koska tahansa Torilta tai Promethean voi poistaa Resursseja valitusten perusteella.

2. Ostajan oikeudet ja velvollisuudet suhteessa Resurssiin. Ostaessaan Torilta Resurssin, Ostaja saa vain lisenssin, eikä hänelle siirry varsinaista omistusoikeutta Resurssiin. Lisenssiehdot, joiden mukaan Ostaja voi käyttää ostamaansa Resurssia, määrittelee Myyjä tämän asiakirjan osan A kohdan 3.3 mukaisesti. Ostamalla Resurssin Ostaja hyväksyy siihen liittyvät lisenssiehdot, kuten kaikki Myyjän määrittelemät tekijänoikeusilmoitukset, tavaramerkkisäännöt, tiedot ja lisensoinnin tai käytön rajoitukset, ja sitoutuu noudattamaan niitä. Sitoudut käyttämään Torin kautta ostamiasi tai ilmaiseksi hankkimiasi Resursseja niihin liittyvien lisenssiehtojen mukaisesti.

3. Resursseista maksaminen. Ostaja suostuu olemaan vastuussa ja maksamaan täyden summan kaikista Resursseista, jotka ostetaan Torilta Prometheanin ilmoittaman kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalvelun kautta. Lisäksi Ostaja hyväksyy, että Promethean voi veloittaa tililtä, jonka Ostaja on luonut kolmannen osapuolen maksujenkäsittelypalvelussa, Ostajan ostamien Resurssien hinnan. Ostajalla on velvollisuus toimittaa Prometheanille voimassa olevat ja ajantasaiset tilitiedot kaikkien kulujen maksamista varten.

4. Hyvityskäytäntö. Kaikki Torin kautta tarjottavat Resurssit ovat digitaalisia resursseja, jotka tulevat ostohetkellä Ostajan saataville, jolloin Ostaja pääsee heti käyttämään niitä ClassFlow-tilinsä Omat resurssit -kansiossa. Ostaja ymmärtää ja hyväksyy, että Resurssien ostoksia Torilta ei voi peruuttaa eikä palauttaa hyvitystä vastaan. Edellä mainitusta käytännöstä huolimatta Promethean voi omalla päätöksellään poiketa tästä käytännöstä tapauskohtaisesti esimerkiksi tilanteissa, joissa Ostaja ei voi käyttää, ladata tai avata Resurssia johtuen viasta tai virheestä Resurssissa. Jos Promethean tekee tällaisen poikkeuksen, se voi antaa Ostajalle hyvityksen ostoksesta asianmukaiseksi katsomallaan tavalla, kuten Torin lahjakorttina.

5. Linkit muille sivustoille ja muihin resursseihin. Resurssi voi sisältää linkkejä muille sivustoille ja muihin resursseihin. Promethean ei hallitse tällaisia ulkopuolisia sivustoja ja resursseja. Ostaja hyväksyy, että (i) Promethean ei ole vastuussa ulkopuolisten sivustojen ja resurssien saatavuudesta tai paikkansapitävyydestä ja (ii) Promethean ei tue tällaisilla ulkopuolisilla sivustoilla tai resursseissa tai niiden kautta esitettävää sisältöä, mainontaa, tuotteita, palveluita tai materiaaleja eikä ole niistä vastuussa. Jos Ostaja käyttää tällaisia ulkopuolisia sivustoja tai resursseja, Ostaja tekee sen omalla riskillään ja ottaa vastuun käytöstä ja sen mahdollisista seurauksista.

6. Takuun vastuuvapauslausekkeet. OSTAJA HYVÄKSYY, ETTÄ TORILLA MYYTÄVÄT RESURSSIT OSTETAAN SELLAISINAAN JA SELLAISINA KUIN NE OVAT SAATAVILLA JA ETTÄ PROMETHEANIN TARJOAMAN TORIN KÄYTTÖ OSTAJAN TOIMESTA TAPAHTUU OSTAJAN OMALLA RISKILLÄ. LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA PROMETHEAN, SEN OSAKKUUSYHTIÖT JA NIIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA EDUSTAJAT KIELTÄYTYVÄT KAIKISTA NIMENOMAISISTA JA KONKLUDENTTISISTA TAKUISTA, JOTKA LIITTYVÄT TORIIN JA SEN KÄYTTÖÖN OSTAJAN TOIMESTA MUKAAN LUETTUINA KONKLUDENTTISET TAKUUT MARKKINOITAVUUDESTA, OMISTUSOIKEUDESTA, OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA KONKLUDENTTISET TAKUUT, JOTKA PERUSTUVAT AIKAISEMPIIN LIIKETOIMIIN TAI KÄYTÄNTÖIHIN. PROMETHEAN EI ANNA MITÄÄN TAKUITA TORILLA TARJOTTAVIEN RESURSSIEN TODENMUKAISUUDESTA, PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ TAI PUUTTEETTOMUUDESTA EIKÄ TORILLA ILMAISEKSI TAI MAKSUA VASTAAN TARJOTTAVIEN RESURSSIEN SAATAVUUDESTA, LAADUSTA, PIIRTEISTÄ, LEGITIIMIYDESTÄ, TOIMIVUUDESTA, SUOJAUKSESTA TAI TURVALLISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN KAIKKI OPETUSSISÄLTÖ). PROMETHEAN EI MYÖSKÄÄN ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ TAI TAKUITA SIITÄ, ETTÄ TORILLA TARJOTTAVIEN RESURSSIEN SISÄLTÖ SOVELTUU MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI VASTAA OSTAJIEN VAATIMUKSIA, EIKÄ PROMETHEAN HYVÄKSY KORVAUSVELVOLLISUUTTA TAI MUUTA VASTUUTA MISTÄÄN (I) SISÄLLÖN VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, (II) MINKÄÄNLAISISTA HENKILÖ- TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TORIN KÄYTÖSTÄ, (III) SELLAISTEN HENKILÖ- JA/TAI TALOUSTIETOJEN LUVATTOMASTA KÄYTÖSTÄ, JOTKA OLET TOIMITTANUT KOLMANTENA OSAPUOLENA TOIMIVALLE MAKSUJENKÄSITTELIJÄLLE, (IV) TORILLE TAI TORILTA TAPAHTUVAN TIEDONSIIRRON KESKEYTYKSESTÄ TAI EPÄKÄYTETTÄVYYDESTÄ, (IV) OHJELMOINTIVIRHEISTÄ, VIRUKSISTA, TROIJALAISISTA TAI VASTAAVISTA, JOITA KOLMANNET OSAPUOLET SAATTAVAT VÄLITTÄÄ TORIN KAUTTA, (V) VIRHEISTÄ TAI PUUTTEISTA MISSÄ TAHANSA RESURSSISSA TAI MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TORIN KAUTTA MYYTÄVÄN TAI MUUTEN JAELTAVAN RESURSSIN KÄYTÖSTÄ JA/TAI (VI) MISTÄ TAHANSA RESURSSISTA TAI RESURSSIN OSASTA, JOKA LOUKKAA MINKÄ TAHANSA KOLMANNEN OSAPUOLEN IMMATERIAALIOIKEUTTA TAI MUITA OIKEUKSIA. PROMETHEAN EI TUE MITÄÄN RESURSSIA, JOTA MYYJÄ TARJOAA TORIN TAI HYPERLINKITETYN SIVUSTON KAUTTA, ANNA SIIHEN LIITTYVIÄ TAKUITA EIKÄ OTA SIITÄ VASTUUTA, EIKÄ PROMETHEAN OLE OSALLISENA OSTAJAN, MYYJÄN JA KOLMANTENA OSAPUOLENA TOIMIVAN MAKSUJENKÄSITTELIJÄN VÄLISISSÄ TAPAHTUMISSA EIKÄ MISSÄÄN VASTUUSSA NIIDEN VALVONNASTA. KUTEN MUUSSAKIN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN HANKINNASSA MINKÄ TAHANSA KANAVAN KAUTTA TAI MISSÄ TAHANSA YMPÄRISTÖSSÄ OSTAJAN TULEE KÄYTTÄÄ PARASTA HARKINTAANSA JA TOIMIA TARVITTAESSA HARKITEN. PROMETHEAN EI MYÖSKÄÄN OLE KORVAUSVASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA TAI TUOTON MENETYKSISTÄ, JOTKA AIHEUTUVAT TORIN ULKOPUOLELLA SUORITETUISTA TAPAHTUMISTA MUKAAN LUKIEN TAPAHTUMAT, JOIDEN SUORITUS ALKAA TORIN KAUTTA MUTTA JOTKA SUORITETAAN VERKON TAI TORIN ULKOPUOLELLA.

C. TEKIJÄNOIKEUSILMOITUS JA SISÄLLÖN POISTAMINEN.  

1. Ilmoitus tekijänoikeusloukkauksesta. Jos uskot, että jokin Torilla tarjottava Resurssi loukkaa tekijänoikeuttasi, toimita Prometheanille ilmoitus asiasta seuraavan menettelyn mukaisesti. Promethean käsittelee ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeusloukkauksista Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) -lain ja muiden sovellettavien tekijänoikeuslakien mukaisesti. DMCA-lain mukaan ilmoitus väitetystä loukkauksesta on lähetettävä kirjallisesti Prometheanille sähköpostiosoitteeseen copyright@prometheanworld.com.   

Loukkausilmoituksessa edellytettävien tietojen tarkoituksena on varmistaa, että ilmoituksen lähettäjä on loukattujen oikeuksien omistaja tai toimii oikeuksien omistajan valtuuttamana. Tiedot myös auttavat meitä tunnistamaan poistettavan Resurssin. Loukkausilmoituksessa on oltava seuraavat tiedot:

(a)  väitetysti loukatun yksinomaisen oikeuden omistajan tai omistajan valtuuttamana toimivan henkilön omakätinen tai sähköinen allekirjoitus 

(b)  väitetysti loukatun tekijänoikeudella suojatun teoksen tunnistetiedot tai luettelo teoksista, jos yhdellä ilmoituksella viitataan useisiin tekijänoikeudella suojattuihin teoksiin. 

(c)  tunnistetiedot väitetysti loukkaavasta materiaalista, joka on poistettava tai jonka käyttö on estettävä, ja riittävät tiedot, joiden perusteella palveluntarjoaja pystyy paikallistamaan materiaalin 

(d)  riittävät tiedot, joiden perusteella palveluntarjoajan on mahdollista ottaa yhteys ilmoittajaan, kuten ilmoittajan osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite 

(e)  lausunto, jonka mukaan ilmoittaja uskoo vilpittömästi, että tekijänoikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei anna lupaa materiaalin käyttöön ilmoituksen mukaisella tavalla 

(f)  lausunto, jonka mukaan ilmoituksen tiedot pitävät paikkansa, ja perätöntä lausumaa koskevan rangaistuksen uhalla lausunto, että ilmoittajalla on valtuutus toimia väitetysti loukatun yksinomaisen oikeuden omistajan puolesta.

2. Toiminta tekijänoikeusloukkausilmoituksen saavuttuaSaatuamme asianmukaisen ilmoituksen tekijänoikeusloukkauksesta varaamme oikeuden

(a)   poistaa loukkaavan materiaalin tai estää sen käytön

(b) ilmoittaa Myyjälle, jota loukkauksesta syytetään, että olemme poistaneet materiaalin tai estäneet sen käytön

(c) poistaa kyseiseltä Myyjältä oikeuden käyttää Toria

(d) sulkea Myyjän ClassFlow-tilin.

Jos Myyjä uskoo, että Resurssi, joka on poistettu tai jonka käyttö on estetty, ei loukkaa oikeuksia tai että Myyjällä on oikeus julkaista ja käyttää kyseistä Resurssia, Myyjällä on oikeus lähettää seuraavat tiedot sisältävä vastailmoitus osoitteeseen copyright@prometheanworld.com:

(a)  Myyjän tai Myyjän valtuuttaman edustajan sähköinen allekirjoitus

(b)  poistetun tai estetyn Resurssin tunnistetiedot ja Resurssin sijainti ennen sen poistamista tai käytön estämistä

(c)  lausunto, jonka mukaan Myyjä uskoo vilpittömästi, että Resurssi on poistettu tai sen käyttö on estetty virheellisesti tai Resurssin virheellisen tunnistamisen vuoksi

(d)  Myyjän nimi, osoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.

Jos saamme vastailmoituksen, saatamme lähettää alkuperäisen ilmoituksen lähettäjälle kopion vastailmoituksesta ja ilmoittaa hänelle, että Promethean voi omalla päätöksellään palauttaa poistetun tai estetyn Resurssin 14 arkipäivän kuluttua vastailmoituksen vastaanotosta.

D. VASTUUNRAJOITUS.

OSTAJA JA MYYJÄ HYVÄKSYVÄT, ETTÄ PROMETHEAN JA SEN OSAKKUUSYHTIÖT SEKÄ NIIDEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT JA/TAI EDUSTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISLUONTEISISTA, VÄLILLISISTÄ TAI VAROITTAVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA MUKAAN LUETTUINA ESIMERKIKSI VAHINGONKORVAUKSET TUOTON, LIIKEARVON, MAINEEN, KÄYTETTÄVYYDEN TAI DATAN MENETYKSESTÄ TAI MUUSTA AINEETTOMASTA MENETYKSESTÄ, JOKA AIHEUTUU TORIN KÄYTÖSTÄ TAI EPÄKÄYTETTÄVYYDESTÄ TAI MUUSTA TORIIN LIITTYVÄSTÄ SEIKASTA. JOISSAKIN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOISSA TAI MUILLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGONKORVAUKSISTA KIELTÄYTYMISTÄ TAI NIIDEN RAJOITTAMISTA, JOLLOIN EDELLÄ KUVATUT RAJOITUKSET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ OLE VOIMASSA. PROMETHEANIN KOKONAISVASTUU MYYJÄÄ KOHTAAN EI MILLOINKAAN OLE SUUREMPI KUIN SEURAAVISTA PIENEMPI: (A) KOKONAISSUMMA, JONKA PROMETHEAN ON MAKSANUT MYYJÄLLE KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN AIKANA ENNEN VAATIMUSTA TAI TOIMENPIDETTÄ, JOKA VÄITETYSTI MUODOSTAA TÄLLAISEN VASTUUN, TAI (B) SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 $).  PROMETHEANIN KOKONAISVASTUU OSTAJAA KOHTAAN EI MILLOINKAAN OLE SUUREMPI KUIN SEURAAVISTA PIENEMPI: (A) KOKONAISSUMMA, JONKA OSTAJA ON MAKSANUT PROMETHEANILLE KAHDENTOISTA (12) KUUKAUDEN AIKANA ENNEN VAATIMUSTA TAI TOIMENPIDETTÄ, JOKA VÄITETYSTI MUODOSTAA TÄLLAISEN VASTUUN, TAI (B) SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100,00 $).

MYYJÄ JA OSTAJA YMMÄRTÄVÄT JA HYVÄKSYVÄT, ETTÄ KÄYTTÄMÄLLÄ PALVELUA JA HYVÄKSYMÄLLÄ TÄMÄN SOPIMUKSEN EHDOT MYYJÄ JA OSTAJA SAATTAVAT LUOPUA OIKEUKSISTAAN LIITTYEN SAATAVIIN, JOTKA EIVÄT OLE SOPIMUSHETKELLÄ TIEDOSSA TAI ENNAKOITAVISSA. JOS OSTAJA TAI MYYJÄ ASUU KALIFORNIASSA, OSTAJA TAI MYYJÄ VAHVISTAA LUKENEENSA JA YMMÄRTÄNEENSÄ KALIFORNIAN SIVIILILAIN PYKÄLÄN 1542 JA LUOPUVANSA SIITÄ NIMENOMAISESTI. KYSEISEN PYKÄLÄN SISÄLTÖ: ”YLEINEN VAPAUTUS EI KOSKE SAATAVIA, JOITA VELKOJA EI TIEDÄ TAI EPÄILE OLEVAN OLEMASSA HÄNEN EDUKSEEN VAPAUTUKSEN ANTOHETKELLÄ JA JOTKA OLISIVAT VAIKUTTANEET OLENNAISESTI VELALLISEN KANSSA SOVITTUUN RATKAISUUN.” JOS OSTAJA TAI MYYJÄ ASUU MUUSSA YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI MUULLA OIKEUDENKÄYTTÖALUEELLA, HÄN LUOPUU ETUKÄTEEN TOISEN OSAVALTION TAI OIKEUDENKÄYTTÖALUEEN VASTAAVIEN LAKIEN MUKAISISTA OIKEUKSISTAAN.

E. KOKO SOPIMUS.

Kuten yllä on esitetty, ClassFlow’n ehdot koostuvat näistä ClassFlow-torin ehdoista, ClassFlow’n käyttöehdoista, ClassFlow’n tietosuojakäytännöstä, ClassFlow’n sallitun käytön käytännöstä sekä ClassFlow’n evästekäytännöstä.  ClassFlow’n ehdot säätelevät Torin käyttöä, ja ne katsotaan Ostajan ja Prometheanin tai Myyjän ja Prometheanin väliseksi koko Sopimukseksi. Resurssin ostamisessa tai myynnissä Torin kautta (riippuen siitä, tarjotaanko Resurssia ilmaiseksi vai maksua vastaan) (i) sovelletaan näitä ClassFlow-torin ehtoja ja (ii) mikäli nämä ClassFlow-torin ehdot ovat ristiriidassa muiden ClassFlow’n ehtojen kanssa, ensisijaisesti sovelletaan näitä ClassFlow-torin ehtoja.

©2016 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.