ClassFlow-palvelun tietosuojakäytäntö


Voimaantulopäivä:  6. heinäkuuta 2018
ClassFlow-palvelun opiskelijatietosuojavakuutus

Henkilöihin yhdistettävien opiskelijatietojen tietosuoja on meille erittäin tärkeää.  Meille on kunnia-asia, että asiakkaat luottavat Prometheaniin opetuspalveluntarjoajana ja valitsevat ClassFlow-palvelun, ja pyrimme noudattamaan tiukkoja tietosuoja- ja turvallisuusstandardeja. Jos käytössämme on opiskelijoiden henkilötietoja, noudatamme seuraavia tietosuojaperiaatteita:

 • Keräämme, tallennamme, käsittelemme ja luovutamme opiskelijoiden henkilötietoja ainoastaan palvelumme tarjoamiseksi tai koulun tai vanhemman luvalla.
 • Keräämme ainoastaan sen verran opiskelijoiden henkilötietoja, kuin on tarpeen palvelumme tarjoamiseksi.
 • Ilmoitamme tietosuojakäytäntömme selkeästi ja läpinäkyvästi.
 • Emme luovuta emmekä myy opiskelijoiden henkilötietoja ulkopuolisille markkinointitarkoituksiin.
 • Emme paljasta opiskelijoiden henkilötietoja käyttäytymisen analysointiin liittyviin tarkoituksiin.
 • Emme käytä opiskelijoiden henkilötietoja käyttäytymisen analysointiin liittyviin tarkoituksiin paitsi vanhemmalle tämän nimenomaisella ja erillisillä luvalla.
 • Jos muutamme tietosuojakäytäntöämme tai palveluehtoja, jotka liittyvät opiskelijoiden henkilötietojen keräämiseen tai käyttämiseen, ilmoitamme siitä etukäteen koululle ja tarjoamme koululle mahdollisuuden valita ennen opiskelijoiden henkilötietojen käyttämistä selkeästi erilaisella tavalla kuin opiskelijoiden henkilötietojen keräämishetkellä oli ilmoitettu.
 • Käytössämme on jatkuva kattava tietosuojaohjelma, joka on suunniteltu suojaamaan sen tyyppisiä tietoja, joita ClassFlow-palvelussa kerätään.
 • Poistamme opiskelijoiden henkilötiedot tai estämme niiden yhdistettävyyden henkilöihin, jos niitä ei enää tarvita tai koulun ohjeistuksesta tai pyynnöstä.

Voit lukea lisää käytännöistämme ja siitä, miten suojelemme opiskelijoiden henkilötietoja, tästä tietosuojakäytännöstä, evästekäytännöstämme, palveluehdoistamme ja hyväksyttävän käytön käytännöstämme tai kysyä neuvoa sähköpostitse osoitteesta privacy@ClassFlow.com”Palvelun” tai ”ClassFlow”-palvelun tarjoaa Promethean Limited (”Promethean” tai ”me”).  Promethean on osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Yhdistynyt kuningaskunta.

”Palvelu(t)” tarkoittaa tässä tietosuojakäytännössä (i) julkista ja ilmaista ClassFlow-palvelua verkko-osoitteessa www.ClassFlow.com tai muussa verkko-osoitteessa, joka riippuu käyttäjän sijainnista tai selaimen kielestä; (ii) ClassFlow for Schools -palvelua, joka on tilattavissa kouluille, koulupiireille tai muille laitoksille ja saatavilla vain ainutkertaisen ClassFlow-alitoimialueen ja yksityisen verkko-osoitteen kautta (esim. www.koulupiirinnimi.classflow.com) kyseisen koulun tai piirin käyttöön; ja (iii) kaikkia muita palveluun liittyviä verkkosivustoja, tuotteita, palveluja ja sovelluksia, jotka Promethean asettaa saataville (mukaan lukien ClassFlow-palveluun liittyvät sovellukset, jotka saattavat olla saatavilla App Store- tai Google Play -kaupassa tai muussa ulkopuolisessa kaupassa).

Tämä tietosuojakäytäntö ja siinä viitatut ClassFlow-palvelun evästekäytäntö, ClassFlow-palvelun ehdot ja ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytäntö muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen käyttäjän ja Prometheanin välillä (yhdessä ”sopimus”).  Ne on luettava huolellisesti ennen palvelun käytön aloittamista.  Käyttäjä osoittaa palvelua käyttämällä, että hän hyväksyy ClassFlow-palveluehdot, sallitun käytön käytännön, evästekäytännön ja tietosuojakäytännön sekä hyväksyy ehdot ja sitoutuu noudattamaan näitä.  Jos näitä ehtoja ja käytäntöjä ei hyväksytä, palvelua ei tule käyttää.  Termit, joita ei määritellä tässä käytännössä, tulee tulkita niille palveluehdoissa annettujen määritelmien mukaan.  Mikäli palveluehdoissa ja tietosuojakäytännöissä havaitaan ristiriitaisuuksia, palveluehdot ovat etusijalla.

”Käyttäjällä” tarkoitetaan palvelun käyttäjää.  Näissä palveluehdoissa ”yksittäinen käyttäjä” voi tarkoittaa opettajaa (tai hallinnon työntekijää), opiskelijaa tai vanhempaa, joka käyttää ilmaista ClassFlow-palvelua. Tietyissä kohdissa ”käyttäjä” tarkoittaa lisäksi sellaista koulua, koulupiiriä tai muuta oppilaitosta, joka tunnetaan muutoin ”yrityskäyttäjänä” ja joka käyttää ClassFlow for Schools -palvelua ja johon käyttäjä liittyy joko opiskelijana, opettajana tai opiskelijan vanhempana, jolla on yrityskäyttäjän lupa käyttää palvelua (”luvallinen käyttäjä”).  ”Käyttäjä/käyttäjät” viittaa kaikkiin palvelun käyttäjiin:  yksittäisiin käyttäjiin, valtuutettuihin käyttäjiin ja yrityskäyttäjiin.

Sisältö:

 1. Mikä on tämän tietosuojakäytännön tarkoitus?
 2. Mitä tietoa keräämme?
 3. Miten Promethean luovuttaa tietoa muille?
 4. Ovatko käyttäjätiedot turvassa?
 5. Henkilökohtaisten tietojen säilytys ja poisto
 6. Viestintätavat
 7. Voiko omia henkilökohtaisia tietoja päivittää, korjata tai poistaa?
 8. Minne tietoni menevät?
 9. Lasten yksityisyys
 10. Muuttaako Promethean koskaan tätä tietosuojakäytäntöä?
 11. Mistä saa lisätietoja tietosuojakäytännöstä ja miten voi valittaa?

1. Mikä on tämän tietosuojakäytännön tarkoitus?

Promethean kunnioittaa käyttäjän tietosuojaa ja sitoutuu sen suojaamiseen tätä käytäntöä noudattamalla. Tässä ClassFlow-palvelun tietosuojakäytännössä (yhdessä ClassFlow-palvelun evästekäytännön, ClassFlow-palvelun ehtojen, ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännön ja muiden tässä käytännössä mainittujen asiakirjojen kanssa) kerrotaan, miten Promethean kerää, tallentaa, käyttää ja paljastaa henkilötietoja, joita keräämme käyttäjältä tämän käyttäessä ClassFlow-palvelua.

Henkilötiedot” tarkoittaa tietoa, jonka avulla henkilö voidaan tunnistaa.

Tämä tietosuojakäytäntö ei kata ulkopuolisia verkkosivustoja eikä sellaisten yritysten käytäntöjä, joita Promethean ei omista tai valvo eikä sovelluksia, joihin palvelussamme on linkkejä. Käyttäjän tulee aina lukea ulkopuolisten verkkosivustojen tietosuojakäytännöt ennen niiden käyttämistä.

2. Mitä tietoa keräämme?

2.1 Keräämämme henkilötiedot riippuvat siitä, oletko opettaja, opiskelija vai vanhempi.

 1. Kouluja, opettajia ja hallinnon työntekijöitä koskevat tiedot:Pyydämme tiettyjä tietoja, kun opettaja tai koulun hallinnon työntekijä rekisteröi ClassFlow-käyttäjätilin tai ottaa meihin yhteyden verkossa, mukaan lukien etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana ja muita tietoja, joita käyttäjä ilmoittaa vapaaehtoisesti ClassFlow-profiilissaan, kuten koulu ja sen sijainti, opettajan opettama luokkataso ja oppiaine, asema koulussa ja opiskelijoiden käyttämien laitteiden tyyppi (yhdessä ”koulun tiedot”).  Lisäksi saatamme kerätä koulun tietoja, jos koulu lähettää meille viestin, opettaja julkaisee sisältöä tai aineistoa verkkosivustollamme tai palvelumme välityksellä tai vastaa sähköpostiviesteihin ja kyselyihin.   Käytämme tätä tietoa palvelun ylläpitämiseksi ja sen ominaisuuksien ja toimintojen järjestämiseksi, palveluidemme ja toimintojemme parantamiseksi ja analysoimiseksi ja viestintään koulujemme ja käyttäjiemme kanssa.
 2. Opiskelijoita koskevat tiedot:Promethean tarjoaa palvelun kouluille ja opettajille opetuksen ja oppimistulosten parantamiseksi.Järjestäessämme palvelun koululle saatamme kerätä tai saatavillamme voi olla opiskelijoiden henkilötietoja (”opiskelijatiedot”).Vain ne opiskelijat, joille koulu tai opettaja on antanut luokkakoodin, voivat rekisteröidä ClassFlow-käyttäjätilin ”opiskelijana” ja käyttää palvelua.Rekisteröitymisen jälkeen keräämme opiskelijalta henkilötietoja.Keräämämme tiedot riippuvat siitä, miten opettaja, koulu tai koulupiiri käyttää palvelua, mutta ne voivat sisältää opiskelijan etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen, käyttäjänimen ja salasanan, arviointitiedot, tehtävätiedot ja muuta koulutyöhön liittyvää sisältöä. Pidämme opiskelijatietoja erittäin luottamuksellisina ja käytämme niitä vain palveluiden tarjoamiseksi koululle tai koulun puolesta ja rajatuin tavoin sisäisiin tarkoituksiin ClassFlow-palvelun ehtojen tai koulukohtaisten sopimusten mukaisesti.Harjoittamaamme opiskelijatietojen keräämistä, käyttöä ja paljastamista säätelevät sopimuksemme koulun kanssa, Yhdysvalloissa Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) -lain määräykset ja asiaa koskevat osavaltion lait sekä soveltuvin osin muut osavaltion, liittovaltion ja kansainväliset lait.Sovellettava laki tai mikä tahansa sopimus koulun kanssa on etusijalla ja sovellettava, mikäli tämä tietosuojakäytäntö on ristiriidassa minkään sovellettavan lain tai minkään koulun kanssa tehdyn sopimuksen määräysten kanssa.  Mahdolliset kysymykset opiskelijatietojen keräämisestä ja käytöstä on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.Jos käyttäjällä on kysyttävää opiskelijan henkilötietojen tarkistamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta, neuvoa pyydetään kysymään suoraan käyttäjän oppilaitokselta.Alla olevassa kohdassa ”Miten Promethean luovuttaa tietoa muille” kerrotaan rajoitetuista tavoista, joilla luovutamme koulun tietoja ja opiskelijatietoja. Alla olevassa kohdassa ”Lasten yksityisyys” kerrotaan, miten keräämme ja käytämme lasten henkilökohtaisia tietoja.
 3. Tietoa vanhemmista ja huoltajasta:Kun vanhempi tai huoltaja rekisteröi ClassFlow-käyttäjätilin tai rekisteröityy palveluun liittyvän sovelluksen käyttäjäksi, pyydämme tiettyjä tietoja. Tietoihin luetaan muun muassa etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, käyttäjänimi ja salasana sekä muut lisätiedot, jotka vanhempi tai huoltaja ilmoittaa vapaaehtoisesti, kuten käyttäjän lapsen koulun nimi ja sijainti ja käyttäjän suhde lapseen (vanhempi, isovanhempi, huoltaja tms.). Käytämme tätä tietoa palvelun ylläpitämiseksi ja sen ominaisuuksien ja toimintojen järjestämiseksi, palveluidemme ja toimintojemme parantamiseksi ja analysoimiseksi ja viestintään käyttäjän kanssa.

2.2   Tekniikan avulla kerättävät tiedot:

Keräämme automaattisesti tietyn tyyppisiä käyttöä koskevia tietoja, kun käyttäjä käy verkkosivustollamme tai käyttää palveluamme.Kun käyttäjä vierailee palvelussa, saatamme lähettää käyttäjän tietokoneelle yhden tai useita evästeitä (seurantaohjelma), jotka tunnistavat käyttäjän selaimen, nopeuttavat sisäänkirjautumista sekä parantavat sivuston käytettävyyttä ja navigoitavuutta.Eväste voi myös välittää meille tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palvelua (esim. avatut sivut, napsautetut linkit ja muut palvelussa tehdyt toimenpiteet).Voimme kerätä lokitiedoston tietoa käyttäjän selaimesta tai mobiililaitteesta, kun käyttäjä käyttää palvelua.Lokitiedoston tiedot voivat sisältä anonyymiä tietoa, kuten käyttäjän verkkopyyntö, Internet Protocol (”IP”) -osoite, selaimen tyyppi, selaimen kieli, mobiililaitteen tiedot, viittaus- tai poistumissivut, verkko-osoitteet ja napsautusten määrä sekä palvelun linkkien käyttötapa, verkkotunnukset, saapumissivut, avatut sivut ja muita tämän tyyppisiä tietoja.Saatamme käyttää jäljitteitä (web bugeja) käyttäjiemme verkon käyttötapojen seuraamiseen nimettömästi.Lisäksi saatamme käyttää jäljitteitä HTML-pohjaisissa sähköpostiviesteissä, joita lähetetään käyttäjillemme opiskelijoita lukuun ottamatta ja joilla jäljitetään, mitä sähköposteja avataan ja mitä linkkejä vastaanottaja napsauttaa.Tietojen avulla raportointi on tarkempaa ja palvelua voidaan kehittää.Saatamme kerätä myös analyysitietoja tai käyttää ulkopuolisen toimijan analytiikkatyökaluja palvelun tietoliikenteen ja käyttötapojen mittaamiseen.Vaikka pyrimme kunnioittamaan käyttäjiemme tietosuojavalintoja parhaamme mukaan, emme voi tällä hetkellä vastata käyttäjän selaimen seurannankieltopyyntöihin. Tietoa siitä, mihin evästeitä käytetään ilmaisessa ClassFlow-palvelussamme ja mitä evästeitä käytetään ClassFlow for Schools -palvelussa, on luettavissa ClassFlow-palvelun evästekäytännöstä.

Kun käyttäjä käyttää palvelua mobiililaitteella tai sen välityksellä, saatamme vastaanottaa tai kerätä ja tallentaa tietoa mobiililaitteesta, kuten mobiiliverkko-operaattori, laitteen tyyppi, malli ja valmistaja, mobiililaitteen käyttöjärjestelmän merkki ja malli ja riippuen käyttäjän mobiililaitteen asetuksista käyttäjän maantieteellinen sijainti kaupungin, osavaltion tai maan tarkkuudella. Vastaanotamme tiedot koosteena, jotta voimme seurata käytön laajoja suuntauksia ja tilastoja.

Käytämme tai saatamme käyttää evästeiden, lokitiedoston, laitteen tunnisteiden, sijaintitietojen ja jäljitteiden kautta kerättyä tietoa seuraaviin tarkoituksiin:  (a) tiedon muistaminen, jotta käyttäjän ei tarvitse syöttää sitä sivustolla uudelleen istunnon tai seuraavan istunnon aikana; (b) mukautetun, henkilökohtaisen sisällön ja tiedon tarjoaminen, mukaan lukien palveluun liittyvä kohdistettu sisältö; (c) palvelun tarjoaminen ja sen tehokkuuden seuranta; (d) koostetietojen seuranta, kuten kävijöiden kokonaismäärä, tietoliikenne, käyttö ja verkkosivuston ja palvelun väestötieteelliset ilmiöt; (e) teknisten ongelmien diagnoosi tai korjaaminen; (f) huijausten tai palvelun väärinkäytön tutkiminen; ja (g) palvelumme muunlainen suunnittelu ja kehittäminen.  Emme salli kolmansien osapuolten mainontaverkostojen kerätä palveluumme kirjautuneiden opiskelijoiden, opettajien tai vanhempien tietoja.

3. Miten Promethean luovuttaa tietoa muille?

Luovutamme tietoja palvelussa tarvittaessa palvelun järjestämiseksi.  Luovutamme esimerkiksi opiskelijatietoja ja koulun tietoja opettajalle, koulun hallinnon työntekijälle ja sellaiselle vanhemmalle, jolla on lupa vastaanottaa opiskelijatietoa opetustarkoitukseen.  Tiedon luovuttaminen palvelussa riippuu koulun tai opettajan valitsemista asetuksista ja toiminnoista. Promethean luovuttaa henkilötietoa ulkopuolisille vain alla kuvailluissa olosuhteissa.  EMME KOSKAAN LUOVUTA EMMEKÄ MYY OPISKELIJATIETOA ULKOPUOLISILLE MARKKINOINTIA TAI MAINONTAA VARTEN.  Emme koskaan luovuta emmekä myy henkilötietoa opettajista, hallinnon työntekijöistä emmekä vanhemmista ulkopuolisille markkinointia emmekä mainontaa varten ilman käyttäjän lupaa.

 1. Jos opettaja tai hallinnon työntekijä päättää lähettää ClassFlow-torille (ClassFlow Marketplace) aineistoa (ilmaista tai maksullista), käyttäjälle luodaan profiili automaattisesti.Kaikki käyttäjän profiilissaan ilmoittamat tiedot ovat julkisesti toisten ClassFlow-käyttäjätilin omaavien opettajien ja kenen tahansa sellaisen henkilön saatavilla, joka löytää aineiston torin off-line-haussa tai hakukoneella, kuten Bing tai Google.Käyttäjän on ilmoitettava profiilissaan etu- ja sukunimensä, mutta muutetun nimen käyttäminen on sallittua, jos käyttäjä ei halua todellista nimeään julkisesti näkyville profiiliinsa.Käyttäjä voi ilmoittaa profiilissaan muitakin tietoja itsestään täyttämällä profiilisivun vapaaehtoiset kentät.Nämäkin tiedot näkyvät julkisesti käyttäjän profiilin yhteydessä.Jos käyttäjä ei halua tietoja julkisesti saataville, hänen ei pidä täyttää vapaaehtoisia kenttiä. Lue ClassFlow-torin ehdot.
 2. Promethean saattaa paljastaa henkilökohtaisia tietoja lain niin vaatiessa tai salliessa tai Prometheanin uskoessa paljastuksen olevan tarpeen Prometheania koskevan oikeudenkäynnin, oikeuden määräyksen tai oikeudenkäyntimenettelyn vuoksi. Lisäksi Promethean varaa oikeuden paljastaa henkilökohtaisia tietoja palveluehtojen, hyväksyttävän käytön käytännön tai muiden sopimusten toimeenpanoa tai soveltamista varten (mukaan lukien henkilötietojen paljastaminen viranomaiselle, käyttäjän koululle tai käyttäjän työnantajalle) sekä Prometheanin, sen työntekijöiden, käyttäjien tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamista varten.
 3. Jos Promethean tai kaikki tai osa sen varoista ostetaan tai muutoin siirretään tai jos Promethean lopettaa toimintansa tai ajautuu konkurssiin, käyttäjätiedot ja henkilökohtaiset tiedot saattavat siirtyä kolmannelle osapuolelle. Kolmannella osapuolella on kuitenkin samat velvollisuudet aiemmin kerättyjä henkilötietoja kohtaan kuin Prometheanilla tämän tietosuojakäytännön mukaisesti. Sellaisessa tapauksessa ilmoitamme käyttäjälle ja tarjoamme mahdollisuuden kieltäytyä opiskelijatietojen siirrosta irtisanomalla käyttäjän käyttäjätili.
 4. Saatamme luovuttaa henkilötietoja tietyille luotettaville ulkopuolisille yrityksille ja henkilöille, jotka suorittavat tehtäviä puolestamme, mutta vain heidän työnsä suorittamiseen meille esimerkiksi meidän auttamiseksi palvelun järjestämisessä, palvelun kehittämisessä, palvelun toimivuuden ja helppokäyttöisyyden parantamisessa ja käyttäjän palvelukokemuksen parantamisessa. Esimerkkejä: tarjoamme palvelumme Amazon Web Servicesin palvelimien avulla; seuraamme käyttäjien käyttäytymistä, käyttäjäliikennettä ja vierailijaliikennettä ja analysoimme järjestelmää Google Analyticsin avulla; Pardot’n markkinointiautomaatiopalvelun avulla tallennamme käyttäjien vuorovaikutusta palvelussa; ja Intercomin avulla automatisoimme markkinointia, hankimme käyttäjäpalautetta, tarjoamme asiakastukea, otamme käyttäjiin yhteyden palvelun ominaisuuksia koskien ja ylläpidämme palvelun tosiaikaista pikaviestiominaisuutta.  Intercom-palvelu ei kuitenkaan ole käytössä (päällä) opiskelijatileillä.  Selvyyden vuoksi opiskelijoihin ei oteta yhteyttä Intercomin kautta eikä opiskelijoilla ole tosiaikaista pikaviestitoimintoa käytettävissään käyttäjätilillään.

Ellemme kerro käyttäjälle toisin, näillä luottamillamme ulkopuolisilla yrityksillä ei ole mitään oikeutta käyttää käyttäjän henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin on tarpeen parhaan mahdollisen palvelun tarjoamiseksi käyttäjälle.  Käyttäjä voi hankkia lisätietoa näistä ulkopuolisista yrityksistä, mukaan lukien tietosuojakäytännöt, niiden verkkosivustoilla:

Ajan kuluessa saatamme tehdä yhteistyötä muidenkin palveluntarjoajien kanssa ja teemme parhaamme ylläpitääksemme tietosuojakäytännön sisältämät tiedot ulkopuolisista yhteistyökumppaneista ajan tasalla.

e. Lisäksi saatamme luovuttaa muille koostettua ja nimetöntä tietoa, josta käyttäjää ei voida tunnistaa. Tarjoamme ClassFlow for Schools -palvelun kautta analytiikka- ja käyttötietoa, kuten raportteja kouluille käyttäjien palvelun käyttötiheyden määrittämiseksi, käyttäjien useimmin ja harvimmin käyttämien ominaisuuksien määrittämiseksi ja käyttäjien käyttämien aineistojen selvittämiseksi. Näiden toimintojen tarkoituksena on kehittää palvelua, lisätä palvelun toimivuutta ja helpottaa sen käyttöä sekä parantaa koulun ja käyttäjän kokonaiskokemusta palvelusta.

f. Miten opiskelijatietoja luovutetaan: Yllä mainittujen toimenpiteiden lisäksi Promethean voi helpottaa opiskelijatietojen luovuttamista ulkopuolisille palvelun kautta, tosin vain jos koulu neuvoo tekemään niin puolestaan ja antaa siihen luvan. Esimerkiksi tiettyjen palvelun elementtien avulla koulut voivat olla yhteydessä vanhempiin, opiskelijoihin, hallintoon ja muihin opettajiin opiskelijan opintojen hyväksi. Promethean ei mahdollista opiskelijatietojen luovuttamista ulkopuolisille eikä palvelun välityksellä, ellei koulu anna lupaa tehdä niin puolestaan.

4. Ovatko käyttäjätiedot turvassa?

Tietosuoja on Prometheanille erittäin tärkeää.  Promethean suojaa palvelimilleen tallennettua tietoa tiukoin hallinnollisin, teknisin ja fyysisin varotoimenpitein. Tieto on vain niiden työntekijöiden käytettävissä (käyttäjänimellä, salasanalla ja kahdenkertaisella tunnistuksella), jotka tarvitsevat tietoa työtehtäviensä hoitamiseen. Käytämme standardinmukaista SSL-salaustekniikkaa (secure socket layer) henkilökohtaisten tietojen siirtoon. Muita käyttämiämme varotoimenpiteitä ovat muun muassa tietojen salakirjoitus, palomuurit ja rakennusten ja tiedostojen fyysinen kulunvalvonta.  Käyttäjä voi auttaa suojautumaan käyttäjätilinsä ja henkilötietojensa luvattomalta käytöltä valitsemalla ja suojaamalla salasanansa sopivasti ja rajoittamalla tietokoneensa ja selaimensa käyttöä kirjautumalla ulos käyttäjätilinsä käytön jälkeen.

Palvelussa saattaa olla linkkejä muihin sivustoihin. Napsautettuaan linkkejä käyttäjä poistuu ClassFlow-palvelusta eikä tietosuojakäytäntö enää päde kyseissä tilanteessa. Promethean ei ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä (mutta käyttäjän on luettava kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöt, jotta hän ymmärtää ne, ennen kuin hän päättää selailla kyseisiä verkkosivustoja). Tämä tietosuojakäytäntö kattaa vain Prometheanin palvelun kautta keräämät tiedot.

5. Henkilökohtaisten tietojen säilytys ja poisto:

 1. Säilytämme käyttäjän tietoja niin kauan kuin käyttäjätili on aktiivinen tai säilytys on tarpeen palvelun tarjoamiseksi käyttäjälle, tai kuten alla kuvaillaan. Käyttäjä voi lakkauttaa käyttäjätilinsä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse osoitteeseen info@ClassFlow.com.
 2. Yrityskäyttäjän ClassFlow for Schools -tilauksen sopimuskauden aikana säilytämme tai tuhoamme yrityskäyttäjän henkilötiedot, joita ClassFlow for Schools -tili sisältää, sellaisen koulun käytännön tai ohjeiden mukaan, joka liittyy koulun tietojen säilytykseen ja tuhoamiseen lukuun ottamatta sitä, että voimme säilyttää ja käyttää tiettyjä henkilötietoja tarvittaessa lainmukaisten velvoitteidemme täyttämiseen, kiistojen selvittämiseen ja sopimustemme täytäntöönpanemiseen.
 3. Jos käyttäjä on lähettänyt aineistoa ClassFlow-torille, käyttäjän on täytynyt luoda profiili. Käyttäjän suljettua ClassFlow-käyttäjätilinsä käyttäjän profiili pysyy näkyvillä muille ClassFlow-torilla, ellei käyttäjä poista aineistoaan torilta ennen käyttäjätilinsä sulkemista. Jos käyttäjä ei halua käyttäjätietojensa pysyvän näkyvillä, käyttäjän on poistettava vapaaehtoiset tiedot profiilistaan ja korvattava oikea etu- ja sukunimensä muutetulla nimellä ennen tilinsä sulkemista.
 4. Opiskelijatiedot.Promethean poistaa opiskelijatiedot tai järjestää tiedot siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä opiskelijoita, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa koulun tai opettajan pyynnöstä tai ohjeesta. Käyttäjä voi pyytää käyttäjätilin poistamista sähköpostiviestillä osoitteesta privacy@ClassFlow.com.Säilytämme tai poistamme opiskelijatiedot tai poistamme opiskelijatietojen yksilöitävyyden alla olevien käytäntöjemme mukaisesti:
  1. ClassFlow for Schools -käyttäjätilit.Koulun ClassFlow for Schools -tilauksen päätyttyä tai sen irtisanomisen jälkeen Promethean säilyttää kaikki koulun yksilölliselle ClassFlow-aliverkkotunnukselle tallennetut tiedot, mukaan lukien opiskelijatiedot, yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan, jonka kuluessa koulu voi käyttää ClassFlow-aliverkkotunnuksen opiskelijatietoja ja koulun tietoja tai ottaa koulun käyttäjätilin uudelleen käyttöön.Ellei koulun kanssa solmimassamme sopimuksessa toisin mainita, kaikki koulun yksilöllisellä ClassFlow-aliverkkotunnuksella sijaitsevat tiedot, mukaan lukien opiskelijatiedot, muutetaan henkilöitä yksilöimättömiksi tai tuhotaan yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa tilauksen päättymisestä tai irtisanomisesta, tai aiemmin koulun pyynnöstä.Ellei koulun kanssa solmimassamme sopimuksessa ole toisin määritelty, kaikista opiskelijatileistä, joihin opiskelija ei ole kirjautunut kahdentoista (12) kuukauden aikana, muutetaan opiskelijatiedot henkilöitä yksilöimättömiksi siten, että kyseisten tilien opiskelijatiedot eivät ole palautettavissa.Voimme säilyttää anonyymiksi muutettua tai koostettua opiskelijatietoa, mukaan lukien käyttötietoa, analysointia varten sellaisessa muodossa, josta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa kohtuullisella vaivalla.
  2. Ilmaiset ClassFlow-käyttäjätilit.Yksittäiset kurssien opiskelijaluetteloita laativat opettajat, jotka käyttävät ilmaista ClassFlow-käyttäjätiliä, ovat vastuussa kurssien poistamisesta ClassFlow-käyttäjätileiltään kurssien päättyessä.Kun kurssi on poistettu, kurssin kurssikoodi poistetaan käytöstä eikä opiskelija voi enää kirjautua kurssikoodilla palveluun.Jos opiskelija ei kuulu toisen kurssin opiskelijaluetteloon, opiskelijan käyttäjätili poistetaan käytöstä.Kun yksittäinen opettaja irtisanoo ilmaisen ClassFlow-käyttäjätilinsä, kaikki kyseisen opettajan ohjauksessa luodut opiskelijoiden käyttäjätilitkin poistetaan käytöstä, ellei opiskelija käytä samaa käyttäjätiliä toisen, voimassa olevaa ClassFlow-käyttäjätiliä käyttävän opettajan ohjauksessa.Promethean lakkauttaa ilmaisella ClassFlow-palvelulla luodun opiskelijatilin myös, jos opiskelija ei ole kirjautunut tiliinsä yli kahdentoista (12) kuukauden aikana.Kaikki lakkautetun tilin opiskelijatiedot muutetaan henkilöä yksilöimättömiksi siten, että kyseisen tilin opiskelijatiedot eivät ole palautettavissa.Kun opiskelijatili on tehty yksilöimättömäksi, opiskelija voi luoda uuden tilin ainoastaan luomalla uuden ClassFlow-tilin ja syöttämällä opettajan antaman toimivan luokkakoodin.Opiskelijan aikaisempaan, yksilöimättömäksi tehtyyn tiliin liittyviä tietoja ei voida palauttaa tai saattaa opiskelijan käytettäviksi uuden opiskelijatilin kautta.Voimme säilyttää anonyymiksi muutettua tai koostettua opiskelijatietoa, mukaan lukien käyttötietoa, analysointia varten sellaisessa muodossa, josta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.Jos ilmaista ClassFlow-palvelua käyttävä opettaja haluaa irtisanoa käyttäjätilinsä, hänen on ilmoitettava siitä sähköpostitse osoitteeseen info@ClassFlow.com.Kun tili on suljettu, tiliin tallennetut materiaalit eivät enää ole opettajan saatavilla.Henkilökohtaisia tietoja voidaan kuitenkin säilyttää ja käyttää niin kauan kuin lakisääteisten velvollisuuksien täyttäminen, riitojen ratkaisu, sopimusten toimeenpano ja viestintä käyttäjän kanssa edellyttävät.Ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla tiedot muutetaan henkilön tunnistamisen estämiseksi tai tuhotaan, kun niitä ei enää tarvita kyseisiin tarkoituksiin.

6. Viestintätavat.

Opettaja, hallinnon työntekijä tai vanhempi voi vastaanottaa Prometheanilta sähköpostia tai muuta viestintää osana palveluita liittyen käyttäjän palvelun tai käyttäjäprofiilin käyttöön.  Käyttäjä hyväksyy sen ja suostuu siihen, että käyttämällä palvelua Promethean ja ulkopuoliset yritykset, joihin se luottaa, voivat Prometheanin nimissä lähettää käyttäjälle sähköpostia, ottaa käyttäjään yhteyden tai muutoin viestiä, meidän määritelmämme mukaan, liittyen käyttäjän profiiliin tai palvelun käyttöön.  Voimme esimerkiksi lähettää käyttäjälle sähköpostia päivitysten, uutiskirjeen tai muiden palvelua koskevien uutisten tai ilmoitusten lähettämiseksi.  Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa sähköpostien vastaanottamisen napsauttamalla sähköpostiviestissä olevaa tilauksenlopetuspainiketta.  Käyttäjä ei voi lopettaa käyttäjätiliä koskevien ei-kaupallisten viestien vastaanottamista, kuten käyttäjätilin vahvistus, muutos tai päivitykset palvelun ominaisuuksiin, eikä teknisiä eikä turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia.

Viestintä opiskelijoiden kanssa.Promethean voi lähettää sähköposti-ilmoituksia tai muutoin viestiä opiskelijoiden kanssa vain koulun, opettajan tai koulupiirin puolesta ja ohjeistuksella.Lisäksi voimme tietyissä tapauksissa lähettää opiskelijoille tiettyjä palveluun liittyviä viestejä, kuten käyttäjätilin vahvistus tai teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia.

7. Voiko omia henkilökohtaisia tietoja käyttää, päivittää, korjata tai poistaa?

Käyttäjä voi käyttää, korjata, päivittää tai poistaa henkilötietojaan profiilistaan tekemällä muutoksen käyttäjätilinsä profiilisivulla tai ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.

Tietojen poiston pyyntö tai tiettyjen tietojen toimittamatta jättäminen saattaa johtaa siihen, että käyttäjä ei saa palvelun päivitysilmoituksia tai muita palvelun käyttöön liittyviä arvokkaita tietoja.  Jos Prometheanin pyytämiä tietoja ei ilmoiteta tai tiettyjä tietoja poistetaan, käyttäjä ei ehkä voi käyttää palvelun olennaisia ominaisuuksia tai jopa käyttää palvelua ollenkaan.

Koulun OTJ:ään integroitua ClassFlow for Schools -palvelua käytettäessä koulun on tehtävä henkilötietojen, mukaan lukien opiskelijatietojen, käyttö-, muutos- ja poistopyynnöt OTJ:ssä.  Kun muutokset on tehty OTJ:ssä, muutokset ilmestyvät ClassFlow for Schools -palveluun automaattisesti.

Mikäli koulu ei ClassFlow for Schools -palvelua käyttäessään ole integroinut OTJ:tä palveluun, koulun nimittämän käyttäjäylläpitäjän on tehtävä henkilötietojen, mukaan lukien opiskelijatietojen, käyttö-, muutos- ja poistopyynnöt.  Käyttäjäylläpitäjälle myönnetään pääsy koulun luvallisten käyttäjien profiilisivuille niiden sisältämien tietojen päivittämiseksi, korjaamiseksi ja poistamiseksi.

Yksittäisen opettajan käyttäessä ilmaista ClassFlow-palvelua hänen luomansa kurssin opiskelijaluettelot, jotka sisältävät opiskelijatietoja, on poistettava ClassFlow-käyttäjätililtä kurssien päätyttyä.Opettajan ilmaisen ClassFlow-palvelun käyttäjätiliin liittyviä opiskelijatietoja hallitsee opettaja tai koulu.  Jos käyttäjällä on kysyttävää opiskelijatietojen tarkistamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta opettajan käyttäjätililtä, käyttäjän on otettava yhteys suoraan opettajaan tai kouluun tai lähetettävä kysymys Prometheanille sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.

Käyttäjät EU:ssa:Käyttäjän omien henkilötietojen tarkastelu, korjaaminen ja poistaminen:Jos käyttäjä on EU:n kansalainen, käyttäjällä on tiettyjä henkilökohtaisiin tietoihinsa liittyviä oikeuksia:(i) oikeus saada tietoa, miten käyttäjän henkilötietoja käytetään; (ii) oikeus nähdä henkilötiedot, joita meillä on käyttäjästä; ja (iii) oikeus pyytää korjaamaan virheelliset käyttäjää koskevat henkilötiedot, joita meillä on käyttäjästä, sekä estämään tai poistamaan käyttäjän henkilötiedot, jos niiden käsittelyssä ei noudateta paikallisia tietosuojalakeja.Käyttäjä voi harjoittaa yllä olevia oikeuksiaan tai kysyä niistä ottamalla meihin yhteyden alla olevan kohdan ”Yhteydenotto” mukaisesti.Käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisimman paljon tietoa henkilötiedoista, joista hän tiedustelee.Vastaamme pyyntöön kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa (tai nopeammin, jos laki niin edellyttää).Jos käyttäjä pyytää meitä korjaamaan, päivittämään, poistamaan tai muuttamaan henkilötietoja, joita meillä on käyttäjästä, teemme niin, jos se on meistä tarpeellista.Jos me päätämme olla muuttamatta käyttäjän henkilötietoja kuten on pyydetty, ilmoitamme siitä käyttäjälle kirjallisesti ja neuvomme myös, miten päätöksestämme voi valittaa.Jos käyttäjä pyytää muuttamaan henkilötietojaan emmekä tee muutosta, käyttäjä voi pyytää meitä merkitsemään tietoihimme, että käyttäjä on pyytänyt henkilötietojen muutosta, jota ei tehty, ja tekemättä jättämisen syyt.

Henkilötietojen käyttöä, korjausta ja poistamista koskevissa kysymyksissä yhteys on otettava sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.

8. Minne tietoni menevät?

 1. Käyttäjä suostuu siihen, että Promethean säilyttää ja käsittelee henkilötietoja useissa palvelinkeskuksissa eri puolilla maailmaa mukaan lukien Yhdysvalloissa ja että käyttäjän henkilötietoja saatetaan säilyttää tai käsitellä muussa maassa kuin siinä, jossa ne on kerätty, ellei laki toisin edellytä ja vain niiltä osin, kuin laki edellyttää. Jos käyttäjä sijaitsee Euroopan unionissa tai muulla alueella, jolla on tiedonkeruuta ja -käyttöä koskevia Yhdysvaltain laeista poikkeavia lakeja, käyttäjän on huomioitava, että voimme siirtää tietoa, mukaan lukien henkilötietoa, maahan ja lainkäyttöalueelle, jossa ei ole samoja tietosuojalakeja kuin käyttäjän lainkäyttöalueella.  Niinpä Promethean on liittynyt käyttämään EU:n vakiomallin mukaisia sopimuslausekkeita konserninsisäisten yritystensä kanssa, joiden kanssa se jakaa henkilötietoja, varmistaakseen, että EU-kansalaisten henkilötietojen siirto Euroopan talousalueen ulkopuolelle on turvattu samalla tavalla kuin tieto on turvattava EU:n sisäisessä tiedonsiirrossa.  Käyttäjä takaa ja hyväksyy sen, että Promethean voi siirtää ja käsitellä käyttäjän henkilötietoja Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa Prometheanilla tai sen emo-, tytär- tai osakkuusyrityksillä tai palveluntarjoajilla on toimitiloja.  Käyttäjä takaa, mikäli se on asianmukaista, että käyttäjä on hankkinut opiskelijoiltaan ja luvallisilta käyttäjiltään kaikki tarvittavat suostumukset siihen, että Promethean voi käsitellä näiden henkilötietoja Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.
 2. Käyttäjä on vastuussa asuinpaikkansa paikallisten tietosuojalakien ja yksityisyydensuojalakien ymmärtämisestä ja noudattamisesta. Käyttämällä ClassFlow-palvelua käyttäjä suostuu siihen, että käyttäjän henkilötietoja voidaan lähettää ja säilyttää näissä ehdoissa määritetyssä paikassa.

9. Lasten yksityisyys

Promethean ei kerää tarkoituksella tietoa alle 18 lapsilta, ellei koulu tai opettaja ole myöntänyt tarvittavaa lupaa ja suostumusta palveluiden käyttöön alle 18 ja Prometheanille tietojen keräämiseen sellaiselta opiskelijalta, ja ennen kuin se myönnetään.  Käyttäjän on otettava yhteys sähköpostiosoitteeseen privacy@classflow.com, jos hän epäilee, että olemme tahattomasti keränneet alle 18 lapsen henkilötietoja luvatta, jotta voimme poistaa tiedot mahdollisimman pian.

10. Muuttaako Promethean koskaan tätä tietosuojakäytäntöä?

 1. Saatamme muuttaa tietosuojakäytäntöä ajoittain, joten käyttäjän kannattaa tarkistaa tämä sivu säännöllisesti.Jos muutamme olennaisesti tapaamme käyttää henkilötietoja, muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle, kun hän kirjautuu ClassFlow-palveluun.Jos käyttäjä ei halua hyväksyä muutosta tai muutoksia, käyttäjä voi päättää poistaa käyttäjätilinsä.
 2. Tietosuojakäytännön muutokset opiskelijatietojen osalta.Jos muutamme käytäntöä siten, että muutos vaikuttaa olennaisesti siihen, miten keräämme, käytämme, säilytämme, tallennamme tai paljastamme opiskelijatietoa, käyttäjälle ilmoitetaan muutoksista, kun hän kirjautuu ClassFlow-palveluun.Pyrimme parhaamme mukaan varmistamaan, että tietosuojakäytännön muutoksesta ilmoitetaan aina vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen, jos muutos saattaa vaikuttaa olennaisesti opiskelijatietojen keräämiseen, käyttämiseen, säilyttämiseen tai luovuttamiseen, jotta käyttäjällä on riittävästi aikaa arvioida muutosta käytännössä.Jos käyttäjä ei halua hyväksyä muutoksia, käyttäjä voi päättää poistaa käyttäjätilinsä, ennen kuin muutokset astuvat voimaan. Tietosuojakäytännön aiemman version voi pyytää meiltä sähköpostitse osoitteesta privacy@ClassFlow.com.

11. Mistä saa lisätietoja tietosuojakäytännöstä ja miten voi valittaa?

Jos sinulla on valitus, kysymys tai huoli tämän tietosuojakäytännön sisältämistä tiedoista tai siitä, miten olemme käsitelleet henkilötietojasi, lähetä meille yksityiskohtainen viesti osoitteeseen privacy@ClassFlow.com, kirjoita meille osoitteeseen Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Yhdistynyt kuningaskunta tai 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Yhdysvallat tai soita meille +1(888)652-2848. Yritämme käsitellä kaikkia valituksia, kysymyksiä ja huolenaiheita kohtuullisessa ajassa.

 1. Jos käyttäjä on Australian asukas ja tyytymätön tapaamme käsitellä käyttäjän valitusta, käyttäjä voi ottaa yhteyden Australian Federal Privacy Commissioner -viranomaiseen valituksen tekemiseksi. Lisätietoja on osoitteessa www.oaic.gov.au.
 2. Tämän tietosuojakäytännön kopio on saatavilla ilmaiseksi verkkosivustoltamme ClassFlow-palvelun tietosuojakäytäntö tai ottamalla meihin yhteys sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.