ClassFlow.com palvelu lopetetaan 31. joulukuuta 2023. Tuolloin et voi enää käyttää classflow-tiliäsi. Jos haluat säilyttää jonkin ClassFlow-tilisi sisällöstä, sinun on vietävä kyseinen sisältö ennen 31. joulukuuta 2023. tukiartikkeli opastaa sinut luokkakulkusi sisällön viemisen läpi muutamassa helpossa vaiheessa.

Sillä välin pyydämme sinua rekisteröitymään Explain Everything -tilille osoitteessa http://www.explaineverything.com , josta löydät erilaisia ​​palveluvaihtoehtoja. Explain Everything -sovelluksen avulla voit helposti tuoda classflow PDF -oppitunteja, kuvia ja videoita ja tutkia vaihtoehtojasi luoda interaktiivisia oppitunteja, tallentaa video-opetusohjelmia ja tehdä yhteistyötä reaaliajassa oppilaidesi kanssa.

ClassFlow-palvelun ehdot

Voimaantulopäivä: 6. heinäkuuta 2018

”Palvelun” tai ”ClassFlow”-palvelun tarjoaa Promethean Limited (”Promethean” tai ”me”). Promethean on osakeyhtiö, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yritystunnuksella 1308938 ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Yhdistynyt kuningaskunta.

”Palvelu(t)” tarkoittaa (i) ClassFlow-palvelua verkko-osoitteessa www.classflow.com tai muussa verkko-osoitteessa, joka riippuu käyttäjän sijainnista (esim. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) ClassFlow for Schools -palvelua, joka on tilattavissa kouluille, koulupiireille tai muille laitoksille ja saatavilla vain ainutkertaisen ClassFlow-alitoimialueen ja yksityisen verkko-osoitteen kautta (esim. www.koulupiirinnimi.classflow.com) kyseisen koulun tai piirin käyttöön; ja (iii) kaikkia muita palveluun liittyviä verkkosivustoja, tuotteita, palveluja ja ClassFlow-palveluun liittyviä sovelluksia, jotka Promethean asettaa saataville iTunes- ja Google Play -kauppaan.  Kysymyksiä tai kommentteja palveluehdoista tai palvelustamme voi lähettää sähköpostiosoitteeseen support@ClassFlow.com.

Nämä palveluehdot ja niissä viitatut ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytäntö, ClassFlow-palvelun tietosuojakäytäntö ja ClassFlow-palvelun evästekäytäntö muodostavat oikeudellisesti sitovan sopimuksen käyttäjän ja Prometheanin välillä (yhdessä ”sopimus”). Ne on luettava huolellisesti ennen palvelun käytön aloittamista.  Käyttäjä osoittaa palvelua käyttämällä, että hän hyväksyy ClassFlow-palvelun ehdot, hyväksyttävän käytön käytännön, palvelua koskevan eväste- ja tietosuojakäytännön ja että hän sitoutuu näiden ehtojen noudattamiseen. Jos näitä ehtoja ja käytäntöjä ei hyväksytä, palvelua ei tule käyttää.

”Käyttäjä” määritellään palvelun käyttäjäksi. Näissä palveluehdoissa ”yksittäinen käyttäjä” tarkoittaa opettajaa (tai hallinnon työntekijää), opiskelijaa, vanhempaa tai huoltajaa, joka käyttää ilmaista ClassFlow-palvelua.  Soveltuvin osin ”käyttäjä” tarkoittaa lisäksi sellaista koulua, koulupiiriä tai muuta oppilaitosta, joka tunnetaan muutoin ”yrityskäyttäjänä” ja joka käyttää ClassFlow for Schools -palvelua ja johon käyttäjä liittyy joko opiskelijana, opettajana tai opiskelijan vanhempana tai huoltajana, jolla on yrityskäyttäjän lupa käyttää palvelua (”luvallinen käyttäjä”). Näissä palveluehdoissa ”käyttäjä” tarkoittaa yksittäistä käyttäjää, luvallista käyttäjää tai yrityskäyttäjää.

 1. SALASANA JA TILI

1.1        Jotta käyttäjä voi käyttää palvelua, tämän on rekisteröitävä käyttäjätili, jolla on yksilöllinen käyttäjänimi ja salasana (käyttäjän ”ClassFlow-käyttäjätunnukset”).

1.2        Käyttäjä on vastuussa ClassFlow-käyttäjätunnustensa salassapidosta ja ClassFlow-käyttäjätunnustensa ja ClassFlow-tilinsä käytön rajoittamisesta. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että hän on yksin vastuussa tilillä tehdyistä toimista.  Käyttäjä vakuuttaa, että hänen antamansa häntä itseään koskevat tiedot ovat oikein ja ajan tasalla. Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Prometheanille välittömästi, jos hän epäilee, että tiliä on käytetty luvatta.

1.3        Kaikkien käyttäjien (lukuun ottamatta opiskelijoita) on rekisteröitävä ClassFlow-käyttäjätilinsä sellaisen voimassa olevan sähköpostiosoitteen avulla, jonka käyttäjä tarkistaa säännöllisesti. Jos käyttäjä on opettaja tai hallintotyöntekijä, joka käyttää ilmaista ClassFlow-palvelua yksittäisenä käyttäjänä riippumatta oppilaitoksesta, johon käyttäjä yhdistetään, eikä yrityskäyttäjän ohjeistama luvallinen käyttäjä, käyttäjän on ymmärrettävä ja noudatettava oppilaitoksensa käytäntöjä ja sääntöjä, jotka koskevat oppilaitoksen sähköpostiosoitteen käyttöä käyttäjätilin luomiseksi palveluun.

Käyttäjä ei voi valita ClassFlow-käyttäjätunnustensa käyttäjänimeksi nimeä, jonka käyttämiseen käyttäjällä ei ole oikeutta, eikä toisen henkilön nimeä tarkoituksenaan esiintyä kyseisenä henkilönä. Toisen henkilön sähköpostiosoitteen tai väliaikaisen sähköpostiosoitteen avulla rekisteröidyt käyttäjätilit voidaan sulkea ilmoittamatta siitä. Voimme vaatia käyttäjiä vahvistamaan käyttäjätilinsä uudelleen, jos epäilemme, että käyttäjät ovat käyttäneet kelpaamattomia sähköpostiosoitteita. Jos käyttäjä milloin tahansa saa tietää, että toinen palvelun käyttäjä väittää tosiasioiden vastaisesti liittyvänsä käyttäjän oppilaitokseen millään tavalla, käyttäjän on ilmoitettava siitä välittömästi Prometheanille.

Jos käyttäjä on alle 18-vuotias opiskelija, käyttäjä ei saa käyttää palvelua, ellei opettaja tai oppilaitos ole myöntänyt käyttäjälle palvelun käyttöoikeutta luokkakoodin avulla ja antanut palvelun käyttöön opastusta ja ohjausta. Kun käyttäjä on saanut palvelun käyttöoikeuden, käyttäjä ei saa luovuttaa luokkakoodiaan eikä ClassFlow-käyttäjätunnuksiaan kenellekään muulle.

Jos käyttäjä on yrityskäyttäjä, joka käyttää ClassFlow for Schools -palvelua, käyttäjä saa ainutkertaisen koulun tai koulupiirin ”ClassFlow-alitoimialueen” (tai ”vuokralaisen”) ClassFlow-palvelusta (esim. koulupiirinnimi.classflow.com) kyseisen yrityskäyttäjän (koulu tai koulupiiri) luvallisten käyttäjien käyttöön.  Jokainen yrityskäyttäjä osoittaa luvallisille käyttäjilleen ClassFlow-käyttäjätunnukset ClassFlow-alitoimialueelleen.

Opettajan työsuhteen päätyttyä yrityskäyttäjään tai opiskelijan läsnäolon päätyttyä yrityskäyttäjän on vaadittava kyseisiä luvallisia käyttäjiä palauttamaan kaikki yrityskäyttäjän näille myöntämät luokkakoodit, joita kyseisillä luvallisilla käyttäjillä on hallussaan, ja lopettamaan niiden käyttö. Jos käyttäjä haluaa siirtää luvallisen käyttäjän käyttäjätilin toiselle yksittäiselle käyttäjälle (esim. jos yrityskäyttäjän opettajan työsuhde yrityskäyttäjään päättyy ja yrityskäyttäjä haluaa siirtää kyseisen opettajan käyttäjätilin tämän tilalle tulevalle opettajalle), käyttäjän on otettava yhteys sähköpostitse osoitteeseen info@ClassFlow.com, josta asiakaspalvelija vastaa.  Käyttäjä ei saa siirtää käyttäjätiliään kenellekään ilman Prometheanin lupaa.

 1. HENKILÖTIEDOT JA OPISKELIJATIEDOT

2,1.       ”Henkilötiedot” ovat tietoja, joiden avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa.  ”Opiskelijatiedot” ovat koulun, koulupiirin, asiaan liittyvän tahon tai organisaation tai tämän palvelun tarjoajan hallinnoimia henkilötietoja, jotka liittyvät suoraan tunnistettavaan nykyiseen tai entiseen opiskelijaan.  Niiltä osin kuin sovelletaan Yhdysvaltain lainsäädäntöä, opiskelijatiedot voivat sisältää ”koulutustietoja” siten kuin on määritelty Family Educational Rights and Privacy Act (”FERPA”) -laissa, 20 U.S.C. § 1232(g).

2.2        ”Arkaluonteiset henkilötiedot” tarkoittavat seuraavia henkilötietoja: sosiaaliturvatunnus (vain yhdysvaltalaiset käyttäjät), syntymäaika, rotu tai etninen tausta, poliittinen mielipide, jäsenyys poliittisessa järjestössä, fyysisen terveyden tai mielenterveyden tila tai sairaus, terveyteen liittyvät henkilötiedot, jäsenyys valtion ohjelmassa, uskonnollinen tai elämänkatsomuksellinen vakaumus, filosofinen vakaumus, ammattiliiton tai -järjestön jäsenyys tai työmarkkinajärjestön jäsenyys, seksuaalinen suuntautuminen tai käytännöt, rikosrekisteri, perimään liittyvä tieto ja biometrinen tieto. EMME AIO KERÄTÄ KÄYTTÄJILTÄMME ARKALUONTEISIA HENKILÖTIETOJA. Käyttäjää pyydetään olemaan ilmoittamatta sellaisia tietoja palveluun vapaaehtoisesti.

2,3.       Luottamuksellisuus. Promethean vakuuttaa, että se käsittelee henkilötietoja luottamuksellisesti eikä luovuta niitä ulkopuolisille lukuun ottamatta palveluehdoissa ja ClassFlow-tietosuojakäytännössämme mainittuja poikkeuksia.

2,4.       Kouluviranomaisen FERPAn mukainen opiskelijatietojen käyttö. Voimme tarkastella ja kerätä opiskelijatietoja eri tavoin siinä määrin kuin on tarpeellista palvelun tarjoamiseksi. Yhdysvalloissa voimme tarkastella, kerätä ja käsitellä opiskelijatietoja kouluviranomaisena, jolla on laillinen koulutuksellinen tavoite FERPA-lain 34 CFR Part 99.31(a)(1) mukaisesti.  Käyttäjä hyväksyy sen, että osapuolten välillä koulu tai oppilaitos omistaa kaikki opiskelijatiedot ja hallitsee niitä riippumatta siitä, ovatko tiedot koulun, koulupiirin, opiskelijan, vanhemman, huoltajan tai ulkopuolisen ilmoittamia.

(i)   Jos ClassFlow for Schools -palvelun yrityskäyttäjä päättää integroida koulunsa tai koulupiirinsä opiskelijatietojärjestelmän (”OTJ”) palveluun, keräämme ja käsittelemme vain sellaisia OTJ:n tietoja, jotka ovat välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi. Käyttämällä palvelua ja integroimalla palvelun OTJ:ään yrityskäyttäjä hyväksyy tietojen keräämisen ja antaa siihen luvan. Jos käyttäjä ei tarjoa pääsyä OTJ:äänsä, käyttäjän on järjestettävä meille järkevä menetelmä tietojen hankkimiseen, kuten suojattu tiedostonsiirto tai manuaalinen tietojen syöttö. Käyttäjä suostuu olemaan toimittamatta meille luvallisten käyttäjiensä henkilötietoja, joita ei tarvita palvelun järjestämiseen, ja luvallisten käyttäjiensä arkaluonteisia henkilötietoja.

(ii)   Jos ilmaisen ClassFlow-palvelun käyttäjä on yksittäinen opettaja, hän voi ilmoittaa opiskelijatietoja laatimalla jokaisesta luokastaan opiskelijaluettelon manuaalisesti. Käyttäjä suostuu olemaan toimittamatta meille opiskelijoidensa henkilötietoja, joita ei tarvita palvelun järjestämiseen, ja opiskelijoidensa arkaluonteisia henkilötietoja. Käyttäjä takaa, että käyttäjällä on koulunsa tai laitoksensa lupa hyväksyä nämä palveluehdot.

(iii)  Voimme kerätä tietoja, kuten henkilötietoja, opiskelijoista, joilla on lupa käyttää palvelua, mutta Promethean tekee niin vain koulun tai opettajan ohjeistuksella ja puolesta.

2.5        Suostumus ja lupa henkilötietojen ja opiskelijatietojen keräämiseen.  Käyttäjällä on oltava tarvittava suostumus ja valtuutus opiskelijatietojen ilmoittamiseen Prometheanille tai luvan antamiseen Prometheanille kerätä opiskelijatietoja palvelun kautta.

(i) ClassFlow for Schools -palvelua käyttävä yrityskäyttäjä ja ilmaista ClassFlow-palvelua käyttävä yksittäinen opettaja, koulu tai koulupiiri takaa, että käyttäjällä on lupa ilmoittaa henkilötietoja, mukaan lukien opiskelijatiedot, Prometheanille palvelun järjestämiseksi ja että käyttäjä on ilmoittanut luvallisille käyttäjille tai muille loppukäyttäjille henkilötietojen ilmoittamisesta Prometheanille.  Promethean ja koulu, koulupiiri tai opettaja takaavat osaltaan täyttää velvollisuutensa, jotka on määrätty henkilötieto- ja opiskelijatietolainsäädännössä mukaan lukien Yhdysvaltain lait Family Educational Rights and Privacy Act (”FERPA”), Protection of Pupil Rights Amendment (”PPRA”) ja Children’s Online Privacy and Protection Act (”COPPA”).  Luotamme siihen, että jokainen koulu tai opettaja hankkii ja toimittaa tarvittavat suostumukset ja ilmoitukset Prometheanille opiskelijatietojen keräämiseen, vuotiailta opiskelijoilta COPPA-lain mukaisesti.  Suosittelemme käyttäjää jakamaan vanhemmille ja huoltajille ClassFlow-tietosuojakäytännön.

(ii) Jos käyttäjä on Yhdysvaltain ulkopuolella, käyttäjän on noudatettava näitä palveluehtoja ja sijaintialueensa kaikkia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat lasten yksityisyyttä ja lasten henkilötietoja. Käyttäjä takaa, että käyttäjä noudattaa kaikkia tietosuojalakeja, jotka koskevat henkilötietoja ja opiskelijoiden koulutustietojen käsittelyä.

(iii) Jos käyttäjä on opettaja Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa tai Saksassa, käyttäjän on ennen ClassFlow-palvelun käyttöä selvitettävä, tarvitaanko käyttöön lupa sen oppilaitoksen hallinnolta, jossa käyttäjä työskentelee. ClassFlow säilyttää tietoa pilvessä eikä laitteilla, mutta mikäli käyttäjä säilyttää opiskelijoiden henkilötietoja laitteillaan, se on tehtävä turvallisesti (tiedoista on esimerkiksi salasanalla suojattu varmuuskopio erillisellä kiintolevyllä) väärinkäytösten estämiseksi. Lisäksi käyttäjä takaa, että opiskelijoiden henkilötietoja, joita käyttäjä kerää, käyttää tai säilyttää palvelussa, tarvitaan kurssien järjestämiseen. Epäselvissä tilanteissa käyttäjän on kysyttävä neuvoa sen oppilaitoksen hallinnosta, jossa hän työskentelee. Kaikissa tätä kohtaa koskevissa asioissa käyttäjä voi ottaa meihin yhteyden myös sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.

(iv) Jos epäilemme, että alle 18-vuotiaan opiskelijan henkilötietoja on luovutettu ClassFlow-palveluun tai kerätty ClassFlow-palvelulla ilman tarvittavia suostumuksia tai lupia, ryhdymme kohtuullisiin toimenpiteisiin kyseisten tietojen poistamiseksi turvallisesti ja mahdollisimman nopeasti ja saatamme keskeyttää tai irtisanoa käyttäjätilin, jota tiedot koskevat. Jos käyttäjä epäilee, että olemme vastaanottaneet opiskelijan tai opiskelijoiden henkilötietoja tämän kappaleen vastaisesti, käyttäjän on otettava meihin yhteys sähköpostitse osoitteeseen privacy@ClassFlow.com.

2,6.       Opiskelijatietojen käyttö. Lähettämällä meille opiskelijatietoja tai järjestämällä meille mahdollisuuden saada opiskelijatietoja käyttöömme käyttäjä suostuu siihen, että Promethean voi käyttää opiskelijatietoja ainoastaan (i) palvelun järjestämiseen, (ii) palvelun parantamiseen ja kehittämiseen, (iii) näiden palveluehtojen mukaisten oikeuksiemme toimeenpanemiseen ja (iv) luvallisen käyttäjän tai yksittäisen käyttäjän suostumuksen mukaisesti. Ellei toisin ole ilmoitettu, emme käytä opiskelijatietoja kohdennettuun mainontaan.

2,7.       Yksilöimättömien opiskelijatietojen käyttö. Käyttäjä suostuu siihen, että saatamme kerätä ja käyttää sekä sopimuskauden aikana että sen jälkeen tämän sopimuksen mukaisesti opiskelijatiedoista johdettuja tietoja omiin tarkoituksiimme edellyttäen, että sellaisia tietoja koostetaan tai muutetaan siten, ettei tietoja voida yhdistää yksittäiseen luvalliseen käyttäjään tai henkilöön.

2.8        Henkilötietojen käyttö markkinointiin. Käyttäjä suostuu siihen, että Promethean voi tarjota mukautettua sisältöä ja palveluun liittyvää viestintää koulun tai koulupiirin hallinnon käyttäjille ja opettajille edellyttäen, että sisältö ja viestintä eivät perustu yksilöitäviin opiskelijoihin liittyviin opiskelijatietoihin. Lisäksi Promethean saattaa tarjota mukautettua sisältöä ja palveluun liittyvää viestintää vanhemmille tai huoltajille, jotka ovat suostuneet sellaisen sisällön ja viestinnän vastaanottamiseen edellyttäen, että sisältö ja viestintä eivät perustu opiskelijatietoihin, ellemme ole vastaanottaneet vanhemmalta, huoltajalta tai koululta nimenomaista suostumusta opiskelijatietojen käyttämiseen kyseisiin tarkoituksiin siinä määrin, kuin tietojen käyttö on lain mukaan sallittua. Opettajilla, hallintotyöntekijöillä ja vanhemmilla, jotka vastaanottavat viestintää Prometheanilta, on aina oikeus lopettaa viestinnän vastaanottaminen. Promethean ei kohdista mainontaa eikä markkinointiviestintää palvelua käyttäviin opiskelijoihin.

2.9        Prometheanin ulkopuoliset palveluntarjoajat. Käyttäjä hyväksyy, että Promethean voi järjestää opiskelijatietojen käyttömahdollisuuden työntekijöilleen, tytäryhtiöilleen ja tietyille ulkopuolisille palveluntarjoajille, joilla on laillinen tarve käyttää tietoja palveluidensa tarjoamiseksi meille.  Meidän ja työntekijöidemme, tytäryhtiömme, palveluntarjoajamme ja opiskelijatietojen käsittelyssä, lähettämisessä ja analysoinnissa mukana olevien tahojen on pidettävä opiskelijatiedot salassa.  Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että tytäryritystemme tai ulkopuolisten palveluntarjoajiemme työntekijät ulkomailla voivat käyttää ja käsitellä henkilötietoja, mukaan lukien opiskelijatietoja, näiden palveluehtojen mukaisesti ja lain sallimissa rajoissa. Työntekijät voivat sijaita muissa maissa kuin sillä lainsäädäntöalueella, jossa henkilötiedot kerättiin, ja käyttäjä antaa luvan tähän tietojen käyttöön ja käsittelyyn. Käyttäjä voi tarkistaa, missä ulkopuoliset palveluntarjoajamme käsittelevät käyttäjän henkilötietoja, ottamalla yhteyden sähköpostitse osoitteeseen privacy@classflow.com.

2.10      Opiskelijatietojen säilytys ja poistopyynnöt. Promethean poistaa viipymättä opiskelijatiedot tai järjestää tiedot siten, ettei niistä voida tunnistaa yksittäisiä opiskelijoita, kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa koulun tai opettajan pyynnöstä tai ohjeesta. Käyttäjä voi pyytää käyttäjätilin poistamista sähköpostiviestillä osoitteesta privacy@ClassFlow.com.  Säilytämme tai poistamme opiskelijatiedot tai poistamme opiskelijatietojen yksilöitävyyden ClassFlow-palvelun tietosuojakäytännön mukaisesti.

2.11      Tietojen sijainti.  Käyttäjä suostuu siihen, että Promethean säilyttää ja käsittelee henkilötietoja useissa palvelinkeskuksissa eri puolilla maailmaa, mukaan lukien Yhdysvalloissa, ja että käyttäjän henkilötietoja saatetaan säilyttää muussa maassa kuin siinä, jossa ne on kerätty, ellei laki toisin edellytä ja vain niiltä osin kuin laki edellyttää.  Käyttäjä takaa, että käyttäjä on hankkinut luvallisilta käyttäjiltään kaikki tarvittavat suostumukset siihen, että Promethean voi käsitellä näiden henkilötietoja Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa. Lisätietoa käyttäjän tietojen sijainnista on luettavissa ClassFlow-palvelun tietosuojakäytännöstä.

 1. TURVALLISUUS, TIETOMURROT, KÄYTTÖ JA TUKI

3.1        Tietoturva.  Käytämme kaupallisesti kohtuullisia hallinnollisia, fyysisiä ja teknisiä tietoturvatoimenpiteitä suojaamaan henkilötiedot, mukaan lukien opiskelijatiedot, luvattomalta tarkastelulta, paljastamiselta ja käytöltä. Toimenpiteisiin voidaan lukea tietojen salaus, palomuurit, rakennusten ja tiedostojen fyysinen kulunvalvonta sekä jatkuva työntekijöiden koulutus. Käytäntömme ja toimenpiteemme rajoittavat järjestelmiemme käytön vain niille työntekijöille ja luotettaville ulkopuolisille palveluntarjoajille, joilla on työtehtävänsä tai roolinsa vuoksi peruste käyttää järjestelmiämme.

3.2        Ilmoitus ja vahingonkorvaus tietomurrosta.  Jos meillä on järkevä ja vilpitön epäilys, että luvaton osapuoli on saanut käyttöönsä henkilötietoja, mukaan lukien opiskelijatietoja, joita olemme keränneet tai vastaanottaneet palvelun kautta, tai että niitä on paljastettu luvattomalle osapuolelle (”tietoturvatapaus”), ilmoitamme siitä viipymättä koulun tietojen omistajana toimivalle käyttäjälle ja käytämme kohtuullisesti voimavaroja yhteistyöhön käyttäjän kanssa tietoturvatapauksen tutkimiseksi.  Jos tietoturvatapauksen on aiheuttanut Prometheanin tai sen asiamiesten piittaamaton teko tai laiminlyönti ja tapahtuma johtaa ulkopuolisen tahon ilmoitusvaatimukseen sovellettavan tietosuojalain nojalla, Promethean on korvausvelvollinen koululle toteutuneista ja kohtuullisista ilmoitukseen liittyvistä koululle aiheutuneista kuluista tietoturvatapaukseen reagoimiseksi siinä määrin, kuin laki edellyttää.  Lisäksi Promethean on korvausvelvollinen koululle kaikista toteutuneista ja kohtuullisista koululle aiheutuneista kuluista, jotka johtuvat opiskelijatietojen väärinkäytöstä, jonka aiheuttaa suoraan Prometheanin tai sen asiamiesten tahallinen tai tietoinen teko tai laiminlyönti. Promethean ei ole korvausvelvollinen, mikäli tietoturvatapauksen aiheuttavat koulun asiamiehet, alihankkijat, työntekijät tai edustajat.

3.3        Promethean ei ole vastuussa, jos palvelu (tai sen osa) ei ole käytettävissä milloin tai kuinka pitkään tahansa.   Lisäksi palvelun käyttö voidaan keskeyttää väliaikaisesti ilman ennakkovaroitusta järjestelmävian, ylläpidon tai korjauksen tai Prometheanista riippumattomien syiden takia.  Lisäksi mahdollinen Internet-yhteys on käyttäjän ja hänen valitsemiensa Internet-palveluntarjoajien vastuulla. Promethean ei hyväksy vastuuta palvelun keskeytymisestä, joka johtuu Internet-toiminnoista ja niihin liittyvistä laitteista tai tietoliikenteestä.

3.4        Käyttäjät voivat hyödyntää palvelun verkkotukea, joka on saatavilla ClassFlow-palvelun tuen kautta. Jos käyttäjä on yrityskäyttäjä, tilaussopimuksessa ja tilausasiakirjoissa määritellään, onko käyttäjä oikeutettu laajempaan tukeen.

 1. KÄYTTÖ

Palvelua käytettäessä on noudatettava kaikkia käyttäjää koskevia lakeja.    Lisäksi palvelun käytön on oltava ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännön mukaista. Asiakirjassa määritellään, mitä palvelussa saa ja ei saa tehdä. Käyttäjän on luettava ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytäntö ennen palvelun käyttöä.  ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännön rikkominen voi olla peruste resurssien tai julkaisujen poistamiseen ja jopa käyttäjän palvelun käyttöoikeuksien peruuttamiseen.

 1. PALVELUUN LINKITTÄMINEN

Palvelun kotisivuun saa linkittää, jos se tehdään vilpittömästi ja laillisesti ja se ei vahingoita Prometheanin mainetta tai käytä sitä hyväksi. Linkkiä ei saa kuitenkaan muodostaa tavalla, jolla annetaan ymmärtää Prometheanin hyväksyvän tai tukevan linkittävää osapuolta tai liittyvän tähän jollakin tavalla, jos näin ei ole. Promethean varaa oikeuden poistaa linkitysoikeuden ilmoittamatta.

 1. LINKIT ULKOPUOLISIIN VERKKOSIVUSTOIHIN, RESURSSEIHIN JA PALVELUIHIN

Palvelussa saattaa olla linkkejä tai yhteyksiä kolmansien osapuolten verkkosivustoihin tai palveluihin, joita Promethean ei omista, hallinnoi tai hallitse. Kun käyttäjä käyttää kolmansien osapuolten verkkosivustoja tai palveluja, hän hyväksyy, että tähän sisältyy riskejä, eikä Promethean ole vastuussa tällaisista riskeistä. Käyttäjän on luettava kunkin käyttämänsä kolmannen osapuolen verkkosivuston tai palvelun käyttöehdot ja tietosuojakäytäntö. Palvelua käyttämällä käyttäjä vapauttaa Prometheanin, sen toimihenkilöt, työntekijät, asiamiehet ja seuraajat kaikesta vastuusta, joka aiheutuu kolmannen osapuolen verkkosivuston tai palvelun käytöstä.

Käyttäjän vuorovaikutus palvelusta tai palvelun kautta löydettyjen organisaatioiden tai henkilöiden kanssa, mukaan lukien tuotteiden tai palveluiden maksu ja toimitus ja tällaisiin toimiin liittyvät muut ehdot, takuut ja väitteet, on yksin käyttäjän ja tällaisten organisaatioiden tai yksilöiden välillä. Käyttäjän on tutkittava tällaiset kolmannet osapuolet tarpeelliseksi tai asianmukaiseksi katsomallaan tavalla ennen ryhtymistä liiketoimiin niiden kanssa verkossa tai muulla tavalla. Käyttäjä hyväksyy, että Promethean ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat tällaisista toimista, mukaan lukien menetys tai vahinko, jonka kolmannet osapuolet aiheuttavat käyttäjän yksilöivien tietojen käytöllä.

 1. JULKAISTUJEN TIETOJEN LUOTETTAVUUS

Kommentit, pikaviestikeskustelut, oppitunnit, PDF-tiedostot, verkkosivustot ja muu materiaali (”aineisto”), jota ladataan ClassFlow-torille (ClassFlow Marketplace) tai julkaistaan siellä, ei ole tarkoitettu luotettaviksi neuvoiksi, emmekä voi taata, että julkaistut tiedot ovat täydellisiä, tarkkoja tai ajantasaisia tai että aineiston laatija on suostunut materiaalien käyttöön. Promethean sanoutuu irti kaikesta palvelun käyttäjän tai muiden palvelun sisällöstä tietoisten henkilöiden tällaisiin materiaaleihin tai tietoihin asettaman luottamuksen muodostamasta vastuusta.

 1. OSALLISTUMINEN CLASSFLOW-TORILLE

8.1        Jos käyttäjä hyödyntää palvelun ominaisuuksia, joiden avulla käyttäjä voi osallistua keskusteluihin tai pikaviestikeskusteluihin muiden palvelun käyttäjien kanssa, tai julkaista kysymyksiä tai kommentteja palvelussa, käyttäjän on noudatettava sisältöstandardeja, jotka on määritelty ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännössä. Käyttäjän tulee lukea ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytäntö ennen minkään materiaalin tai tiedon julkaisemista palvelussa. Käyttäjän lähettämän sisällön on oltava ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännön sisältöstandardien mukaista, ja käyttäjä on korvausvelvollinen meille, yhteistyökumppaneillemme ja tytäryhtiöillemme tämän ehdon rikkomisesta. Yrityskäyttäjän puolesta ClassFlow-palveluun julkaisevien luvallisten käyttäjien on hyväksyttävä, että he voivat tehdä niin yrityskäyttäjän asianmukaisilla luvilla ja valtuutuksella.

8.2        ClassFlow-tori (ClassFlow Marketplace) on palvelun ominaisuus, jossa käyttäjä voi etsiä tietokannasta alkuperäisiä digitaalisia opettajien, Prometheanin ja muiden julkaisijoiden laatimia oppimateriaaleja mukaan lukien oppitunteja, kysymyssarjoja, näytearviointeja, näytetehtäviä ja muuta vastaavaa aineistoa (”aineisto”). Hyväksyttyään ClassFlow-torin ehdot, jotka on liitetty näihin palveluehtoihin ja jotka sisältyvät täten niihin, yli 18-vuotias käyttäjä voi lähettää aineistoa torille muiden käyttäjien ilmaiseen tai maksulliseen käyttöön.  Lisäksi yli 18-vuotiaat ClassFlow-palvelun käyttäjät voivat ClassFlow-torin ehtojen mukaisesti ladata kyseisiä aineistoja ClassFlow-torilta ilmaiseksi tai maksua vastaan. Ennen ClassFlow-torin käyttöä ja ehtona sen käytölle myyjänä tai ostajana (kuten määritellään ClassFlow-torin ehdoissa) käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä ClassFlow-torin ehdot, jotka sisältävät myös toimintasäännöt ja ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännön noudattamisen.

 1. ILMOITUS JA POISTO

9.1        Huolimatta vaatimuksista noudattaa ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytäntöä, palvelussa julkaistu sisältö voi olla tietoa, joka saattaa olla käyttäjästä loukkaavaa tai sopimatonta, tai ohjata käyttäjän sellaista tietoa sisältäville verkkosivustoille, eikä Promethean voi hallita sitä.  Promethean ei valvo kaikkea palvelussa julkaistua sisältöä. Jos käyttäjä kuitenkin uskoo palveluun lähetetyn tai siinä julkaistun sisällön olevan herjaavaa tai rikkovan näitä palveluehtoja tai ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytäntöä, käyttäjää pyydetään toimittamaan Prometheanille kirjallinen lausunto, jonka aiherivi on ”Notice of Defamatory Content”.  Ilmoituksessa on oltava käyttäjän nimi, osoite, yrityksen nimi ja työtehtävä (jos on).  Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä sanoja käyttäjä pitää herjaavina tai hyväksyttävän käytön käytännön vastaisena, ja asianmukaisen verkkosivuston osoite on liitettävä ilmoitukseen.  Käyttäjän tulee perustella, miksi sanat rikkovat hyväksyttävän käytön käytäntöä tai ovat herjaavia, tai miksi sanat eivät pidä paikkaansa ja mikä on todellinen asiainlaita.  Ilmoitus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen support@ClassFlow.com. Jos katsomme, että sisältö on herjaavaa tai hyväksyttävän käytön käytännön vastaista, ryhdymme kaikin kohtuullisin toimenpitein poistamaan sisältöä palvelustamme kohtuullisen ajan kuluessa ja joka tapauksessa asiaa koskevan lainsäädännön asettaman ajan kuluessa.

9.2        Jos käyttäjä epäilee ClassFlow-torin ehtojen tekijänoikeushuomautuksen ja poistamismääräysten mukaisesti, että ClassFlow-torin aineisto rikkoo käyttäjän tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, käyttäjän on ilmoitettava korvausvaatimuksesta tarkasti Prometheanille ClassFlow-torin ehtojen mukaisesti.  Promethean käsittelee ilmoitukset väitetyistä loukkauksista Digital Millennium Copyright Act (”DMCA”) -lain ja muiden sovellettavien tekijänoikeuslakien mukaisesti.  DMCA-lain mukaan ilmoitus väitetystä loukkauksesta on lähetettävä kirjallisesti Prometheanille sähköpostiosoitteeseen copyright@prometheanworld.com.

 1. IMMATERIAALIOIKEUDET

Promethean on kaikkien palvelun immateriaalioikeuksien omistaja tai niiden käyttöoikeuksien haltija, mukaan lukien useiden merkkiin liittyvien tavaramerkkien omistaja useilla lainsäädäntöalueilla ympäri maailmaa. Kaikki tällaiset oikeudet pidätetään. Mikään näissä palveluehdoissa ei anna käyttäjälle oikeutta käyttää Prometheanin kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä, logoja, toimialueiden nimiä ja muita erottuvia merkkitoimintoja ilman Prometheanin nimenomaista kirjallista lupaa.

Jos käyttäjä julkaisee palvelun yhteisöosiossa ideoita tai ehdotuksia tai muulla tavalla tarjoaa Prometheanille ideoita tai ehdotuksia koskien esimerkiksi uusia mainoskampanjoita, uusia tarjouksia, uusia tai paranneltuja tuotteita tai tekniikoita tai tuoteparannuksia, prosesseja, tuotenimiä, muita keksintöjä tai oivalluksia (yhteisnimityksenä ”ideat”), käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ideat ovat Prometheanin omaisuutta, eikä käyttäjällä ole mitään oikeutta korvaukseen, tekijänoikeusmaksuihin eikä tunnustukseen eikä osuutta Prometheanin ideoiden käyttöön tai ideoiden seurauksena suorittamiin toimenpiteisiin. Siinä määrin kuin Promethean pyytää, käyttäjän on suostuttava siirtämään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja osuudet ideoihin Prometheanille ja suoritettava ja toimitettava Prometheanille kaikki sellaiset asiakirjat ja suoritettava kaikki lailliset toimenpiteet, joita Promethean pitää välttämättöminä tai suositeltavina tekijänoikeuksien tai patenttien laatimiseksi, syyttämiseksi, myöntämiseksi, hankkimiseksi ja ylläpitämiseksi asiaa koskevien Yhdysvaltain tai muiden lainkäyttöalueiden lakien mukaisesti.  Kaikki tässä vaaditut sellaiset asiakirjat laatii ja kustantaa Promethean.

 1. VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET JA VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET

11.1      Palvelumme tarjotaan sellaisena kuin se on ja siten kuin se on saatavilla (ellei näissä palveluehdoissa toisin mainita). Promethean sanoutuu sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa irti kaikista nimenomaisista tai oletetuista takuista, väitteistä ja kaikenlaisista ehdoista, mukaan lukien rajoituksetta oletetuista takuista, väitteistä, ehdoista tai muista kaupankäyntiin soveltuvuuden ehdoista, kelvollisesta laadusta, tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta ja immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta.

11.2      Promethean ei takaa tai väitä, että (i) palvelu vastaa käyttäjän tarpeita, (ii) palvelu toimii keskeytyksettä, turvallisesti tai virheettömästi, (iii) palvelun käytöstä mahdollisesti saatavat tulokset ovat oikeita tai luotettavia, (iv) palvelun kautta saatujen tuotteiden, palveluiden, tietojen tai muiden materiaalien laatu vastaa käyttäjän odotuksia eikä että (v) ohjelmiston mahdolliset virheet korjataan.

11.3      Käyttäjä myöntää ja hyväksyy, että palvelun kautta ladatut tai muutoin hankitut materiaalit hankitaan omalla vastuulla ja että käyttäjä on yksin vastuussa tällaisten materiaalien latauksesta mahdollisesti johtuvasta tietokoneen vahingoittumisesta tai tietojen menetyksestä.

11.4      Kohta 11.5 huomioiden ei ole mitään oikeusteoriaa (mukaan lukien rajoituksetta rikkomusvastuu (mukaan lukien huolimattomuus), sopimus, ankara vastuu tai muutoin, vaikka Prometheanille olisi ilmoitettu tällaisten menetysten tai vahinkojen mahdollisuudesta), jonka mukaan Promethean on vastuussa käyttäjälle tai muulle henkilölle seuraavista asioista:

 1. voittojen menetys
 2. liikearvon menetys
 3. tietojen menetys
 4. työn keskeytys
 5. tulosten oikeellisuus
 6. tietokonevika tai -häiriö
 7. mikä tahansa epäsuora, satunnainen, erityinen, seurannainen tai ennakkotapauksellinen menetys tai vahinko, joka aiheutuu näistä palveluehdoista tai palvelun käytöstä (tai kyvyttömyydestä käyttää palvelua) tai niihin liittyen.

11.5      Mikään näissä palveluehdoissa ei rajoita tai sulje pois Prometheanin vastuuta:

 1. Prometheanin huolimattomuudesta aiheutuneesta kuolemasta tai vammasta
 2. petoksesta tai erehdyttämisestä
 3. mistään asiasta, jonka vastuun poissulkeminen tai sen yrittäminen olisi laitonta millä tahansa lainsäädäntöalueella.

11.6      Jotkin lainsäädäntöalueet eivät salli tiettyjen takuiden poissulkemista tai tiettyjen vastuiden rajoitusta tai poissulkemista. Tästä syystä jotkin yllä esitetyt rajoitukset eivät välttämättä koske käyttäjää.  Jos palvelua käytetään kuluttajana, mikään näissä palveluehdoissa ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiin.

 1. SOPIMUSKAUSI JA SOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Ellei näissä palveluehdoissa toisin mainita, yksittäisen opettajan ClassFlow-käyttäjätili pysyy käyttäjän käytettävissä niin kauan kuin palvelu on käytettävissä tai kunnes käyttäjä pyytää käyttäjätilin poistamista. Yrityskäyttäjien ClassFlow-käyttäjätili on käyttäjän käytettävissä niin kauan kuin käyttäjällä on voimassa oleva ClassFlow for Schools -palvelun tilaus tai kunnes käyttäjän koulu tai koulupiiri pyytää päättämään palvelun. Nämä ehdot pätevät niin kauan kuin palvelua käytetään.  Luonnostaan palvelun käytön lopettamisen jälkeen pätevät ehdot pysyvät edelleen voimassa.  Esimerkiksi kaikki seuraavista ovat voimassa palvelun käytön lopettamisen jälkeen: käyttäjän mahdolliset maksu- tai korvausvelvollisuudet, Prometheanin vastuuvelvollisuuden rajoitukset, omistusta tai immateriaalioikeuksia koskevat ehdot, mukaan lukien osiossa 10 myönnetyt käyttöoikeudet, ja kiistoja koskevat ehdot.

Käyttäjä suostuu siihen, että voimme oman harkintamme mukaisesti keskeyttää tai päättää palvelun tai minkä tahansa sen osan tai käyttäjän palvelun käytön tai käyttäjän käyttäjätilin mistä tahansa syystä mukaan lukien käyttäjän palveluehtojen (mukaan lukien ClassFlow-torin ehdot), ClassFlow-palvelun hyväksyttävän käytön käytännön tai ClassFlow-palvelun tietosuojakäytännön rikkomus, ja yrityskäyttäjän tilaussopimuksen rikkomus.  Promethean voi päättää yksin, onko käyttäjä rikkonut tällaisia ehtoja.

 1. ILMOITUKSET

Ellei palveluehdoissa toisin mainita, kaikkien käyttäjän meille tekemien ilmoitusten on oltava kirjallisia, ja ne on lähetettävä kirjattuna kirjeenä Prometheanille palveluehtojen ensimmäisellä sivulla ilmoitettuun osoitteeseen. Voimme tehdä ilmoituksia käyttäjälle joko sähköpostiosoitteeseen tai postiosoitteeseen, jonka käyttäjä on ilmoittanut tilauksen yhteydessä (jos käyttäjä on yrityskäyttäjä) tai jonka käyttäjä on ilmoittanut rekisteröinnin jälkeen. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi 24 tuntia sähköpostiviestin lähetyksen jälkeen tai viisi päivää kirjeen lähetyksen jälkeen. Jos ilmoitus on annettu kirjeitse, ilmoituksen antamisen todistamiseen riittää, että kirjeen osoite on oikein, sen postimaksu on maksettu ja se on jätetty postiin, ja jos ilmoitus on annettu sähköpostitse, että sähköpostiviesti on lähetetty oikeaan vastaanottajan sähköpostiosoitteeseen.

 1. OIKEUKSIEN JA VELVOLLISUUKSIEN SIIRTO

14.1      Sopimusta tai siitä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa siirtää, niistä ei saa veloittaa eikä niitä saa muutoin luovuttaa ilman Prometheanin ennakkoon antamaa kirjallista suostumusta.

14.2      Promethean voi siirtää, veloittaa, antaa muille alihankintatyöksi tai muutoin luovuttaa sopimuksen tai siitä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet milloin vain sopimuskauden aikana.

 1. KIRJALLINEN VIESTINTÄ

Sovellettavat lait edellyttävät, että joidenkin käyttäjälle lähetettyjen tietojen tai viestintöjen on oltava kirjallisia. Palvelua käyttäessään käyttäjä hyväksyy, että viestintä Prometheanin kanssa tapahtuu pääasiassa sähköisesti. Käyttäjälle toimitetaan tietoja sähköpostitse tai julkaisemalla ilmoituksia palvelussa. Sopimukseen liittyen käyttäjä hyväksyy tämän sähköisen viestintätavan ja myöntää, että kaikki hänelle sähköisesti lähetetyt sopimukset, ilmoitukset, tiedot ja muut viestinnät täyttävät mahdolliset kirjallista viestintää edellyttävät lakimääräykset.

 1. TAPAHTUMAT, JOITA PROMETHEAN EI HALLITSE

16.1      Promethean ei ole vastuussa sopimuksen velvollisuuksien laiminlyönnistä tai niiden täyttämisen viivästymisestä, jos tämä johtuu tapahtumista, joiden ei voi kohtuudella katsoa olevan Prometheanin hallinnassa (”ylivoimainen este”).

16.2      Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan mikä tahansa teko, tapahtuma, tapahtumatta jääminen, laiminlyönti tai onnettomuus, jonka ei voi kohtuudella katsoa olevan Prometheanin hallinnassa, ja niihin kuuluvat (rajoituksetta) seuraavat:

 1. lakot, työnsulut ja muut työtaistelut
 2. kansalaislevottomuus, mellakka, hyökkäys, terroristi-isku tai sen uhka, sota (julistettu tai ei) tai sodan uhka tai valmistelu
 3. tulipalo, räjähdys, myrsky, tulva, maanjäristys, maanvajoaminen, epidemia tai muu luonnonkatastrofi
 4. rautateiden, laiva-, lento- ja autoliikenteen tai muiden julkisten tai yksityisten kuljetusmuotojen käytön estyminen
 5. julkisten tai yksityisten tietoliikenneverkkojen käytön estyminen
 6. minkä tahansa valtion lait, määräykset, säännökset tai rajoitukset
 7. Internet-yhteyden vika tai keskeytys.

16.3      Niin kauan kuin ylivoimainen este on olemassa, velvollisuutemme toimeenpanna tämän sopimuksen velvollisuutemme on keskeytetty, ja siinä määrin kuin meillä on suoritusvelvollisuuksia ylivoimaisen esteen aikana, niiden suoritusaikaa lykätään ylivoimaisen esteen ajan sekä kohtuullisen ajan ylivoimaisen esteen päättymisen jälkeen, jotta voimme kohtuudella täyttää kyseiset suoritusvelvollisuudet. Promethean pyrkii kohtuullisin keinoin päättämään ylivoimaisen esteen tai löytämään ratkaisun, jonka avulla sopimuksen edellyttämät velvollisuudet voidaan suorittaa ylivoimaisesta esteestä huolimatta. Jos ylivoimainen este jatkuu kahden kuukauden ajan, Promethean voi päättää tämän sopimuksen.

 1. VIENTISÄÄNNÖSTELYLAIT

Käyttäjä hyväksyy, että palvelun käyttö on Yhdysvaltain vientihallinnon säännösten ja muiden vientilakien, -rajoitusten ja -säännösten alaista (yhdessä ”vientilait”) ja että käyttäjä noudattaa vientilakeja. Käyttäjä ei saa hankkia, siirtää, viedä eikä viedä uudelleen palvelua minkään soveltuvan vientilain vastaisesti. Lisäksi käyttäjä vastaa asianmukaisten paikallisten lakien noudattamisesta, jotka voivat rajoittaa palvelun, ohjelman tai materiaalien tuontia, vientiä tai käyttöä. Palvelun käyttöoikeudet annetaan sillä ehdolla, että oikeudet raukeavat, jos käyttäjä ei noudata tämän sopimuksen ehtoja. Jos Promethean tietää rikkomuksesta tai Prometheanilla on kohtuullinen syy epäillä, että rikkomus on tapahtunut, Prometheanin ei ehkä ole mahdollista tarjota ylläpitoa ja tukea palvelulle ja Promethean saattaa päättää käyttäjän palvelun käyttöoikeuden.

 1. EROTETTAVUUS

Jos jokin tämän sopimuksen ehdoista osoittautuu mitättömäksi tai täytäntöpakottomaksi, kyseinen ehto poistetaan tai sitä rajoitetaan vain niin paljon kuin tarpeellista, jotta nämä palveluehdot pysyvät muutoin voimassa ja toimeenpanokelpoisina.

 1. LUOPUMINEN

19.1      Käyttäjän tai Prometheanin näissä palveluehdoissa lueteltujen oikeuksien käyttämättä jättäminen ei tarkoita luopumista palveluehtojen oikeuksista, eikä se vapauta käyttäjää tällaisten velvollisuuksien noudattamisesta.

19.2      Laiminlyöntiin liittyvästä oikeudesta luopuminen ei tarkoita myöhemmistä laiminlyönteihin liittyvistä oikeuksista luopumista.

19.3      Prometheanin luopuminen jostakin näistä ehdoista ei ole voimassa, ellei sen erikseen ilmoiteta olevan luopuminen ja ellei asiasta kerrota käyttäjälle kirjallisesti yllä olevan kappaleen 14 mukaisesti.

 1. KOKO SOPIMUS

20.1      Promethean hyväksyy, että tämän sopimuksen ehdot ovat täydellinen ja yksinomainen lausunto käyttäjän ja Prometheanin välisestä yhteisymmärryksestä ja että se korvaa ja peruuttaa kaikki aikaisemmat palvelun käyttöön liittyvät kirjalliset ja suulliset sopimukset, viestinnät ja muut yhteisymmärrykset ja että kaikki muutokset tämän sopimuksen ehtoihin on tehtävä kirjallisesti ja että molempien osapuolten on allekirjoitettava ne (ellei palveluehdoissa erikseen toisin mainita).

20.2      Promethean ja käyttäjä myöntävät, että kumpikin osapuoli turvautuu näissä ehdoissa nimenomaisesti ilmoitettuun eikä toisen antamaan väitteeseen tai lupaukseen tai osapuolten välisten suullisten tai kirjallisten neuvottelujen epäsuoriin johtopäätöksiin.

 1. MUUTTAMINEN

21.1      Palvelua muutetaan jatkuvasti käyttäjien tarpeiden täyttämistä varten.  Tästä syystä näitä palveluehtoja voidaan muuttaa ajoittain.    Jos palveluehtoja muutetaan olennaisesti, muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle, kun hän seuraavan kerran kirjautuu ClassFlow-palveluun.  Jos käyttäjä päättää olla hyväksymättä muutoksia, käyttäjä ei voi jatkaa ClassFlow-palvelun käyttöä.

21.2      Jos käyttäjä on yrityskäyttäjä, joka on tilannut ClassFlow for Schools -palvelun, käyttäjää koskevat käytännöt ja ehdot, jotka ovat voimassa palveluun rekisteröidyttäessä, ellei valtio tai laki edellytä muutoksia näihin käytäntöihin tai ehtoihin tai ellei Promethean ilmoita käyttäjän koululle tai koulupiirille näiden käytäntöjen ja ehtojen muutoksista kirjallisesti.

 1. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Ellemme ole sopineet toisin koulun kanssa, jos käyttäjä sijaitsee Yhdysvalloissa (tai Yhdysvaltojen hallitsemalla alueella), Kanadassa tai Karibialla, näihin palveluehtoihin sovelletaan Yhdysvaltain Georgian osavaltion lakeja. Näitä palveluehtoja koskevat tai niistä johtuvat kiistat ja erimielisyydet ratkaistaan Fulton Countyn osavaltion oikeusistuimissa Georgiassa Yhdysvalloissa.  Ellei koulun kanssa ole toisin sovittu, jos käyttäjä sijaitsee missä tahansa muualla maailmassa, näihin palveluehtoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Kaikki ehtoja koskevat riidat tai eriävät mielipiteet käsitellään englantilaisten tuomioistuinten yksinomaisessa toimivallassa.

 1. VAIN AUSTRALIALAISET KÄYTTÄJÄT

23.1      Australiassa, siinä määrin kuin käyttäjä hankkii tuotteita tai palveluita meiltä kuluttajana, siten kuin Australian kuluttajansuojalaki sen määrittelee, käyttäjällä voi olla tiettyjä oikeuksia ja muutoksenhakukeinoja (mukaan lukien kuluttajan takuuoikeudet), joita ei voida sivuuttaa, rajoittaa eikä muuttaa sopimuksella.  Mikään näissä ehdoissa (mukaan lukien rajoituksetta kohta 11) ei sulje pois, rajoita eikä muuta minkään konkludenttisen ehdon, takuun tai määräyksen soveltamista, oikeuden tai muutoksenhakukeinon käyttämistä eikä Australian kuluttajansuojalain tai muun lain alaisen vahingonkorvauksen määräämistä, jos sen tekeminen rikkoisi kyseistä lakia tai mitätöisi jonkin tämän sopimuksen ehdon (”sivuuttamattomat velvollisuudet”).

23.2      Sivuuttamattomien velvollisuuksien suhteen (lukuun ottamatta omistusoikeuden takausta, rasituksia tai Australian kuluttajasuojalain nojalla myönnettyä hiljaista omistusta), lukuun ottamatta henkilökohtaiseen, kotitalouden tai sisäiseen käyttöön tai kulutukseen tavallisesti hankittuja tuotteita tai palveluita (joita koskien vahingonkorvausvelvollisuutemme ei ole siten rajoitettu tämän kohdan 23.2 mukaisesti), vahingonkorvausvelvollisuutemme sivuuttamattoman velvollisuuden laiminlyömisestä rajoittuu (valinnastamme) seuraaviin: (a) jos kyseessä on palvelu, palveluiden uudelleenjärjestämisen kustannus tai palveluiden uudelleenjärjestämisen kustannuksen maksaminen; ja (b) jos kyseessä on tuote, tuotteen korvaamisen kustannus, vastaavien tuotteiden toimittaminen tai tuotteiden korjaaminen tai tuotteiden korvaamisen, vastaavien tuotteiden toimittamisen tai tuotteiden korjaamisen kustannuksen maksaminen.

©2017 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.