2023. december 31 től a ClassFlow.com szolgáltatás megszűnik. Ekkor már nem fog tudni hozzáférni osztályfolyamat-fiókjához. Ha szeretné megőrizni a ClassFlow-fiókja tartalmát, 2023. december 31. előtt exportálnia kell azt. támogatási cikk néhány egyszerű lépésben végigvezeti az osztályfolyamat-tartalom exportálásán.

Addig is kérjük, hogy regisztráljon egy Explain Everything fiókra a következő címen: http://www.explaineverything.com , ahol megtalálja a különféle szolgáltatási lehetőségeket. Az Explain Everything segítségével könnyedén importálhatja az osztályfolyamat PDF-leckéit, képeit és videóit, és felfedezheti az interaktív leckék létrehozásának, az oktatóvideók rögzítésének és a tanulóival való valós idejű együttműködésnek a lehetőségeit.

A ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzata

(3-as verzió – 2016. február)

Hatályba lépés dátuma:  2016. február 20.


A „ClassFlow” vagy a „Szolgáltatás” rendelkezésre bocsátója a Promethean Limited („Promethean”, „mi”, „minket”, vagy „a miénk”).  Angliában és Walesben bejegyzett korlátozott felelősségű társaság vagyunk, amelynek a székhelye a Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Egyesült Királyság címen található.

Amikor a jelen Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatban a „Szolgáltatás(ok)” kifejezést használjuk, az alatt az alábbiakat értjük: (i) a www.classflow.com vagy egyéb hasonló, a Felhasználó területe (pl. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) vagy böngészőjének nyelve által meghatározott ilyen URL-címen ingyenesen elérhető nyilvános ClassFlow szolgáltatás; (ii) a ClassFlow for Schools Szolgáltatás, amely előfizetés alapján érhető el iskolák, iskolai körzetek vagy egyéb ilyen intézmények számára, és amely egy privát URL-címmel (pl. www.iskolaikorzetneve.classflow.com) rendelkező egyedi ClassFlow altartomány beállításán keresztül érhető el, kizárólag a meghatározott iskola vagy körzet általi használatra; valamint (iii) a Promethean által rendelkezésre bocsátott minden egyéb kapcsolódó weboldal, termék, szolgáltatás és alkalmazás (beleértve minden olyan ClassFlow-hoz kapcsolódó Alkalmazást is, amely az iTunes Store és a Google Play áruházon keresztül elérhető lehet).

A jelen Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzatával, a ClassFlow Szolgáltatási feltételeivel és a ClassFlow Adatvédelmi szabályzatával együtt kötelező erejű, Ön és miközöttünk létrejött szerződést (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) képez.  A Szolgáltatásunk használatának megkezdése előtt, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezeket a dokumentumokat.  A Szolgáltatásunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a ClassFlow Szolgáltatási feltételeit, az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot és a jelen Adatvédelmi szabályzatot, továbbá ezek mindegyikének feltételeit kötelező érvényűként fogadja el magára nézve.  Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket és szabályzatokat, kérjük, hogy ne használja a Szolgáltatást.  Minden olyan kifejezés, amelyet e dokumentumban külön meghatározás nélkül használunk, a Szolgáltatási feltételekben meghatározott jelentéssel bír.  Amennyiben a Szolgáltatási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat között ellentmondás van, a Szolgáltatási feltételek élveznek elsőbbséget.

Az „Ön” vagy „az Ön…” kifejezés a Szolgáltatás Felhasználóját jelenti. Az „Egyéni felhasználó” az e Feltételekben használtak szerint lehet az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó tanár (vagy adminisztrátor), diák vagy szülő.  Adott esetben az „Ön” vagy „az Ön…” kifejezés jelenti azt az iskolát, iskolai körzetet vagy egyéb oktatási intézményt is, más néven „Vállalati felhasználót”, amely a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, és akivel a Felhasználó diákként, tanárként vagy valamely diák szülőjeként kapcsolatban van, és amely számára a Vállalati felhasználó engedélyezi a Szolgáltatás használatát („Engedélyezett felhasználó”). A „Felhasználó(k)” kifejezés az e dokumentumban használt formájában a Szolgáltatás minden felhasználóját jelenti: Egyéni felhasználók, Engedélyezett felhasználók és Vállalati felhasználók.

  1. TILTOTT HASZNÁLATI ESETEK.

Ön nem használhatja a Szolgáltatást:

1.1          Kereskedelmi/profitszerzési célokra a Promethean kifejezett engedélye nélkül;

1.2         Olyan módon, amely bármilyen szempontból megszegi a vonatkozó helyi, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályokat, illetve előírásokat;

1.3          Olyan módon, amely bármilyen szempontból törvényellenes vagy tisztességtelen, illetve törvényellenes vagy tisztességtelen célú vagy hatású;

1.4          Olyan módon, amely megszegi, illetve sérti bárki más szellemi tulajdonhoz fűződő vagy bármely egyéb jogát;

1.5          Olyan módon, amely hátrányos, fenyegető, sértő, zaklató, becsületsértő, közönséges, szeméremsértő vagy egyéb módon kifogásolható, illetve Tartalomra vonatkozó normáinknak (lásd az alábbiakban) egyéb módon meg nem felelőnek minősül;

1.6          Olyan céllal, amely bármely módon a kiskorúak vagy a segítségre szoruló felnőttek bántalmazására, vagy erre vonatkozó kísérletre irányul;

1.7          Bármely kéretlen vagy illetéktelen reklám- és promóciós anyag, illetve hasonló ajánlattétel (levélszemét) továbbítására vagy küldésének kieszközlésére; vagy

1.8          Vírusokat, trójai faló típusú programokat, férgeket, időzített bombákat, billentyűzetfigyelőket, kém- vagy reklámprogramokat, illetve minden egyéb kártevő programot, valamint bármely számítógépes szoftver vagy hardver működésének káros befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmazó tetszőleges adat szándékos továbbítására, továbbá ilyen anyagok küldésére vagy feltöltésére.

Ön emellett elfogadja az alábbiakat is:

1.9          Nem sokszorosítja, kettőzi meg, másolja le vagy értékesíti tovább a Szolgáltatás semmilyen részét, megszegve a ClassFlow Szolgáltatási feltételeiben szereplő rendelkezéseket.

1.10       Nem fér hozzá felhatalmazás nélkül, akadályozza, károsítja vagy zavarja meg:

(a) a Szolgáltatás semmilyen részét;

(b) azon berendezések egyikét sem, illetve azt a hálózatot, amelyen a Szolgáltatás tárolása történik;

(c) a Szolgáltatás biztosítása során használt szoftverek egyikét sem; vagy

(d) azon berendezéseket, hálózatot vagy szoftvereket, amelyeket bármely harmadik fél birtokol vagy használ.

1.11       Nem használ olyan hozzáférési kódot, amelynek igénybevételére nem jogosult. Ha például Ön egy diák, ez azt jelenti, hogy csak olyan hozzáférési kódot használ fel, amelyet közvetlenül a tanára adott Önnek.

1.12       Megőrzi ClassFlow felhasználói azonosítója (vagy azonosítói) bizalmas jellegét.

  1. TARTALOMRA VONATKOZÓ NORMÁK.

2.1          A tartalomra vonatkozó jelen normák minden olyan anyagra érvényesek, amelyekkel Ön hozzájárul Webhelyünkhöz („Adatküldések”), valamint az ahhoz kapcsolódó interaktív szolgáltatások bármelyikéhez.

2.2          Ön az alábbi normák tartalmának és szellemének egyaránt köteles megfelelni. A normák minden hozzájárulás valamennyi részére, valamint azok egészére egyaránt érvényesek.

2.3          Az Adatküldéseknek kötelező:

(a) Pontosnak lenniük (amennyiben tényeket állítanak).

(b) Őszintén megfogalmazottnak lenniük (amennyiben véleményeket közölnek).

(c) Megfelelni azon ország vonatkozó jogszabályainak, amelyből beküldték azokat.

2.4          Az Adatküldéseknek tilos:

(a) Bármely személyre nézve becsületsértő anyagot tartalmazniuk.

(b) Szeméremsértő, bántó, gyűlölködő vagy lázító anyagot tartalmazniuk.

(c) Szexuálisan szókimondó anyagot népszerűsíteniük.

(d) Támogatniuk az erőszakot.

(e) Támogatniuk a faj, nem, vallás, nemzetiség, akadályozottság vagy szexuális irányultság, illetve életkor szerinti megkülönböztetést.

(f)   Megsérteniük bármely egyéb személy szerzői vagy adatbázishoz kapcsolódó jogát, illetve védjegyét.

(g) Bármely személy számára esetlegesen megtévesztőnek lenniük.

(h) Harmadik félhez kapcsolódó jogi kötelezettséget, például szerződéses vagy titoktartási kötelezettséget megszegő módon lezajlaniuk.

(i)    Bármely illegális tevékenységet támogatniuk.

(j) Mások magánélethez való joga szempontjából fenyegetőnek, sértőnek vagy zavarónak, illetve bosszúságot, kellemetlenséget vagy szükségtelen aggodalmat okozónak lenniük.

(k) Bármely más személy számára esetlegesen zaklatónak, zavarónak, feszélyezőnek, aggasztónak vagy bosszantónak lenniük.

(l)    Részt venniük abban, hogy a segítségükkel megszemélyesítsenek valakit, illetve az Ön személyazonosságát vagy bármely személyhez fűződő kapcsolatát hamis színben tüntessék fel.

(m) Azt a benyomást kelteniük, hogy tőlünk származnak, amennyiben nem ez az eset áll fenn.

(n) Bármilyen törvénytelen cselekedetet, úgy mint (kizárólag példaként említve) a szerzői jog megsértését vagy a számítógéppel történő visszaélést támogatniuk, népszerűsíteniük vagy elősegíteniük.

  1. ELTÁVOLÍTÁS, FELFÜGGESZTÉS ÉS MEGSZÜNTETÉS.

3.1          Ön tudomásul veszi, hogy nem végzünk előzetes szűrést az Ön által a Szolgáltatás keretében közzétett Tartalmon, de jogunk van (ugyanakkor nem vagyunk kötelesek) arra, hogy megfigyeljük a Szolgáltatáson keresztül folytatott kommunikációt, illetve az annak keretében végrehajtott közzétételeket.  Amennyiben kizárólagos belátásunk alapján arra a megállapításra jutunk, hogy Ön vagy egy másik Felhasználó megszegte a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó jelen szabályzatának bármely részét, vagy a Tartalmak bármelyike nem megfelelő, illetve egyéb módon kifogásolható, úgy visszautasíthatjuk bármely Tartalom elfogadását, valamint eltávolíthatjuk azt a Szolgáltatásból, Önnel vagy egy harmadik féllel szembeni bárminemű kötelezettség nélkül. Ha Ön kifogásolja a Szolgáltatás keretében közzétett anyagok valamelyikét, kérjük, kövesse az értesítésre és eltávolításra vonatkozóan a ClassFlow Szolgáltatási feltételeiben szereplő utasításokat.

3.2         Ha úgy véli, hogy a Szolgáltatásban található Tartalmak bármelyike sérti az Ön szerzői jogait, a Digitális millenniumi szerzői jogi törvény (Digital Millennium Copyright Act, „DMCA”) eljárásaival összhangban a ClassFlow Szolgáltatási feltételeiben előírtak szerint az igénybejelentéséről értesítenie kell a Promethean szervezetét.

3.3          Az Elfogadható használatra vonatkozó jelen szabályzat előírásainak be nem tartása a Szolgáltatás Ön általi használatát engedélyező ClassFlow szolgáltatási feltételek lényeges megsértésének minősül, amely részben vagy egészben az alábbi intézkedések meghozatalát eredményezheti:

(a) A Szolgáltatás Ön általi használatára vonatkozó jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása.

(b) Az Ön által a Szolgáltatás keretében közzétett vagy feltöltött anyagok mindegyikének azonnali, ideiglenes vagy végleges eltávolítása.

(c) Figyelmeztetés küldése Önnek.

(d) Jogi eljárás kezdeményezése Ön ellen a kártalanítás elvének megfelelően a jogsértés következtében felmerülő minden költség megtérítése érdekében (ide értve többek között az adminisztrációs és jogi költségek ésszerű összegét).

(e) További jogi fellépés Ön ellen.

(f) A vonatkozó információk bejelentése a bűnüldözési hatóságoknak, amennyiben szükségesnek látjuk megtenni ezt a lépést.

(g) A vonatkozó információk bejelentése az Ön iskolájának/munkáltatójának, amennyiben megfelelőnek véljük megtenni ezt a lépést.

3.4          Az Elfogadható használatra vonatkozó jelen szabályzat megsértésére válaszul meghozott intézkedésekért nem viselünk felelősséget. A jelen szabályzatban bemutatott válaszlépések köre nem korlátozott, így minden egyéb intézkedést meghozhatunk, amelyet ésszerűen indokoltnak tartunk.

  1. JOGFELADÁS.

4.1          Ha bármikor elmulasztjuk az Elfogadható használatra vonatkozó jelen szabályzat, illetve a bemutatott feltételek értelmében Önre háruló kötelezettségek szigorú betarttatását, vagy elmulasztjuk az Elfogadható használatra vonatkozó jelen szabályzat értelmében kapott bármely jogunk vagy jogorvoslati lehetőségünk gyakorlását, ez nem minősül a vonatkozó jogok vagy jogorvoslati lehetőségek feladásának, és nem mentesíti Önt a kérdéses kötelezettségek teljesítése alól.

4.2          Valamely mulasztás esetén az általunk tanúsított jogfeladás nem jelenti az esetleges soron következő mulasztás esetén a jogokról való lemondást.

4.3          A jelen feltételekkel kapcsolatos általunk tanúsított jogfeladás csak abban az esetben érvényes, ha a jogfeladásról kifejezett tájékoztatást adunk Önnek írásban, a ClassFlow Szolgáltatási feltételeinek 14. bekezdésével összhangban.

  1. AZ ELFOGADHATÓ HASZNÁLATRA VONATKOZÓ JELEN SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI.

5.1          Szolgáltatásunk folyamatosan változik, hogy lépést tartson Felhasználóink igényeivel.  Szolgáltatásunk változásával az Elfogadható használatra vonatkozó jelen szabályzat módosítására is szükség lehet.  Amennyiben lényeges módosítást hajtunk végre a jelen Szabályzatban, úgy mindent megteszünk majd, hogy erről előzetesen értesítsük Önt egy ClassFlow.com webhelyen közzétett híradás, vagy Önnek küldött e-mail formájában.  A ClassFlow Adatvédelmi szabályzatát érintő lényeges módosítások előzetes ismertetésére az Adatvédelmi szabályzatban bemutatott módon kerül majd sor.

5.2          Ha Ön nem ért egyet a módosítás révén életbe lépő új feltételekkel, a Szolgáltatás használatának beszüntetésével szabadon elutasíthatja azokat.  Ha a feltételeket érintő módosítás életbe lépését követően bármilyen módon használja a Szolgáltatást, azzal elfogadja az újonnan megváltoztatott feltételeket.