ClassFlow Marketplace használati feltételek

V.1 Hatálybalépés napja:         2016. július 29.


A ClassFlow Marketplace (itt a továbbiakban „Marketplace”) a ClassFlow szolgáltatás részeként biztosított funkció. A Marketplace egy kereshető adatbázis, amely tanárok, harmadik fél kiadók és a Promethean által létrehozott eredeti digitális oktatási anyagokat (az „Erőforrások”) tartalmaz vagy ér el.  Bármely 18. életévét betöltött és ClassFlow-fiókkal rendelkező személy ingyenesen megoszthatja az Erőforrásait a ClassFlow egyéb felhasználóival, vagy értékesítheti azokat számukra. Bármely 18. életévét betöltött, ClassFlow-fiókkal rendelkező személy hozzáférhet az ingyenes Erőforrásokhoz, vagy megvásárolhatja a díj ellenében kínált Erőforrásokat.  Amikor a Promethean, a ClassFlow-fiók tulajdonosai vagy harmadik fél kiadók Erőforrásokat értékesítenek vagy Erőforrásokat kínálnak fel térítésmentesen a Marketplace rendszerén keresztül, akkor e dokumentumban „Eladóként” hivatkozunk rájuk.  Azokra a ClassFlow-fióktulajdonosokra, akik Erőforrásokat vásárolnak vagy Erőforrásokat érnek el/töltenek le térítésmentesen, e dokumentumban „Vevőként” hivatkozunk. A Marketplace használatára és az ott történő részvételre – akár Vevőkét, akár Eladóként – a ClassFlow Szolgáltatási feltételek, a ClassFlow Adatvédelmi szabályzat, a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat, a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzat, valamint a ClassFlow Marketplace használati feltételek (a fentiek mindegyike e dokumentumban együttesen a továbbiakban: a „ClassFlow jogi feltételei”) vonatkoznak.  Ha nem regisztrált ClassFlow-fiókra, akkor a ClassFlow jogi feltételei szerint megtekintheti az Erőforrásokat, vagy megnézheti azok előnézetét a Marketplace helyen, de nem vehet részt Vevőkét vagy Eladóként, amíg nem regisztrál egy ClassFlow-fiókot.

A Marketplace funkciót csak ClassFlow-fiókkal rendelkező felnőttek használhatják.  A Marketplace helyen Vevőként vagy Eladóként való részvételhez 18 évesnek vagy annál idősebbnek kell lennie, és rendelkeznie kell ClassFlow-fiókkal.

Azok az Eladók, akik Erőforrásokat töltenek fel a Marketplace helyre, tudomásul veszik a tényt, hogy az Erőforrások Eladó általi elektronikus elküldése a Marketplace helyre az Eladó beleegyezését és szándékát jelenti, hogy a ClassFlow jogi feltételei vonatkozzanak rá. A Marketplace helyen vásárló vagy ingyenesen letöltő Vevők tudomásul veszik, hogy az ilyen vásárlások és letöltések a Vevő beleegyezését és szándékát jelentik, hogy a ClassFlow jogi feltételei vonatkozzanak rá.

Az e dokumentumban kifejezetten nem meghatározott, nagy kezdőbetűvel írt kifejezések a ClassFlow Szolgáltatási feltételek és/vagy a ClassFlow Adatvédelmi szabályzat dokumentumban hozzájuk rendelt jelentéssel bírnak.

 1. AZ ELADÓRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK. Ez a rész bemutatja az Eladó jogait és kötelességeit az Eladó által a Marketplace helyre feltöltött Erőforrásokkal kapcsolatban, valamint az Eladó által a Promethean és/vagy Vevők részére az Erőforrások tekintetében adott, a Promethean és/vagy Vevők számára az Erőforrás használatát lehetővé tevő licenc feltételeit.
 1. ERŐFORRÁSOK FELTÖLTÉSE A MARKETPLACE HELYRE. Ha Ön tanárként regisztrálta a ClassFlow-fiókját, választhatja azt, hogy az adott Erőforrást csak (az e dokumentumban foglaltak szerint) tanárként regisztrált ClassFlow-fiókkal rendelkező személyek használhatják fel. A Erőforrások a Marketplace helyre történő elküldésekor kiválasztja, hogy az Erőforrást ingyenesen vagy díj ellenében kínálja. Az Eladó tudomásul veszi, hogy amint egy adott Erőforrás feltöltésre kerül a Marketplace helyre, az Erőforrás megtalálható a ClassFlow keresési funkcióján keresztül, és ezt követően letölthető a felhasználó ClassFlow-fiókjába. Az Erőforrás a ClassFlow szolgáltatáson kívüli keresőmotorokkal – mint például a Google vagy a Bing – is megtalálható, amely esetben az Erőforrás megtekinthető, de nem tölthető le, és nem szerkeszthető. A Marketplace helyre valamely (a ClassFlow Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerinti) Vállalati felhasználó nevében anyagot feltöltő (a ClassFlow Szolgáltatási feltételekben meghatározottak szerinti) Engedélyezett felhasználónak ezt a Vállalati felhasználó megfelelő engedélyei és felhatalmazása birtokában kell tennie.

1.1          Eladói profil.      Valamely Erőforrás Marketplace helyen történő eladása vagy ingyenes felkínálása érdekében az Eladó létrehozhat egy profilt a ClassFlow rendszerén belül. Az Eladó vezeték- és utónevét kötelező megadni az Eladói profilban, de az összes többi mező kitöltése opcionális. Az Eladó által az Eladói profilban megadott összes információ nyilvánosan elérhető lesz, nem csupán a ClassFlow-fiókok tulajdonosai számára, de minden olyan személy számára is, aki megtalálja az Eladó Erőforrását a Marketplace helyen végzett offline keresésben vagy olyan keresőmotoron keresztül, mint például a Bing vagy a Google. Az Eladó elfogadja, hogy nem tölti ki az opcionális mezőket, ha nem szeretné, hogy ezek az információk nyilvánosan elérhetők legyenek.

 1. MAGATARTÁSI KÓDEX. Az Erőforrások Marketplace helyre történő feltöltésének feltételeként az Eladóknak teljesíteniük kell a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat (classflow.com/hu/acceptable-use-policy) feltételeit.  Az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat értelmében az Eladók: a) nem töltenek fel olyan Erőforrásokat, amelyek hirdetést, promóciós anyagokat, levélszemetet, kéretlen elektronikus hirdetéseket, láncleveleket, kapcsolt hivatkozásokat vagy bármely egyéb megkeresési formát tartalmaznak; b) nem töltenek fel olyan Erőforrást, amely személyes vagy azonosításra alkalmas információkat tartalmaz egy másik személyről, az adott személy kifejezett hozzájárulása nélkül; c) nem töltenek fel olyan Erőforrást, amely vírusokat, féregvírusokat, trójai falovat, kémprogramokat vagy egyéb káros számítógépes kódokat tartalmaz; d) és nem töltenek fel tudatosan olyan Erőforrást, amely valamely harmadik fél jogát sérti.  Az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat az Eladó által feltöltött összes Erőforrásra alkalmazandó Tartalmi előírásokat tartalmaz.  Ezek a Tartalmi előírások tartalmazzák azt a követelményt, de nem korlátozódnak arra, hogy a Marketplace helyre feltöltött bármely Erőforrás:
 • nem tartalmaz bármely személyre nézve becsületsértő anyagot;
 • nem tartalmaz szeméremsértő, bántó, gyűlölködő vagy lázító anyagot;
 • nem népszerűsít szexuálisan szókimondó anyagot;
 • nem támogatja az erőszakot;
 • nem támogat a faj, nem, vallás, nemzetiség, akadályozottság vagy szexuális irányultság, illetve életkor szerinti megkülönböztetést;
 • nem támogat jogellenes tevékenységet;
 • nem valószínű, hogy bármely más személy számára zaklatónak, zavarónak, feszélyezőnek, aggasztónak vagy bosszantónak minősül;
 • nem kerül felhasználásra, hogy a segítségükkel megszemélyesítsenek valakit, illetve az Ön személyazonosságát vagy bármely személyhez fűződő kapcsolatát hamis színben tüntessék fel; és
 • nem keltik azt a benyomást, hogy a Prometheantól származnak, amennyiben nem ez az eset áll fenn.

Az Eladóknak el kell olvasniuk a teljes ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, és azt be kell tartaniuk, és az Eladóknak a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot azt megelőzően kell elolvasniuk, hogy bármely Erőforrást közzétennének a Marketplace helyen

2.1          Nem megfelelő erőforrások.    A Promethean tiltja olyan Erőforrások feltöltését, amelyek megszegik a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatát.  Azonban a Vevők és az Eladók tudomásul veszik és elfogadják, hogy (i) a Promethean nem és nem lehet felelős az Eladók által a Marketplace helyen közzétett bármely tartalomért, információért vagy anyagért; (ii) a Marketplace Felhasználói nem megfelelő anyagoknak lehetnek kitéve; és (iii) a Felhasználók viselik az ilyen Erőforrásoknak való kitettséggel vagy azok felhasználásával kapcsolatos minden kockázatot, beleértve, de nem kizárólagosan az ilyen Erőforrások pontosságára, teljességére vagy hasznosságára való hagyatkozást.  A Promethean fenntartja magának a jogot (de nem vállal semminemű kötelezettséget), hogy nyomon kövesse a Marketplace Ön általi használatát, és a Promethean minden észszerű erőfeszítést megtesz a nem megfelelő Erőforrások Marketplace helyről való eltávolítása érdekében.  A Promethean számára esetlegesen rendelkezésre álló bármely jogorvoslati lehetőség korlátozása nélkül a Promethean fenntartja magának a jogot, hogy egészben vagy részben bármikor a Promethean saját belátása szerint eltávolítson bármely Erőforrást; megszüntesse az Eladó azon képességét, hogy további Erőforrásokat töltsön fel a Marketplace helyre; vagy megszüntesse az Eladó ClassFlow-fiókját. Ha Ön úgy véli, hogy a Marketplace helyre feltöltött bármely Erőforrás sértő vagy nem megfelelő tartalmat tartalmaz, és ennélfogva megszegi a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, segítsen nekünk a support@classflow.com címre e-mailt küldve, és abban jelezve az adott Erőforrás részleteit.

 1. AZ ELADÓ ÁLTAL A PROMETHEAN ÉS A VEVŐK SZÁMÁRA ADOTT LICENC.
 • Az Eladó megtartja az Eladó által feltöltött Erőforráshoz kapcsolódó bármely jog tulajdonjogát. Azonban az Erőforrásnak a Marketplace helyen való rendelkezésre bocsátásával a Marketplace helyen Erőforrásokat értékesítő vagy ingyenesen kínáló bármely tanár („Eladó tanár”) ezennel a Promethean számára jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, továbbengedélyezhető, nem kizárólagos jogot és engedélyt ad az Eladó által az Erőforrásban birtokolt szerzői jog, védjegyjog, közzétételi jogok és/vagy adatbázisjogok gyakorlására, bármely most ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett adathordozóban, kizárólag az Erőforrásnak a Marketplace helyen történő rendelkezésre bocsátásához észszerűen szükséges mértékben. Ez csak engedélyezést (licenc) jelent – az Eladó Erőforrásra vonatkozó tulajdonjogai nem érintettek
 • Amennyiben nem születik ettől eltérő, külön licencmegállapodásba foglalt kifejezett megállapodás a Promethean és a Marketplace helyen Erőforrásokat értékesítő vagy ingyenesen kínáló valamely harmadik fél kiadó(„Eladó kiadó”) között, az ilyen Eladó kiadó ezennel a Promethean számára jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, továbbengedélyezhető, nem kizárólagos jogot ad az Eladó által az Erőforrásban birtokolt szerzői jog, védjegyjog, közzétételi jogok és/vagy adatbázisjogok gyakorlására, bármely most ismert vagy a későbbiekben kifejlesztett adathordozóban, kizárólag az Erőforrásnak a Marketplace helyen történő rendelkezésre bocsátásához észszerűen szükséges mértékben. Ez csak engedélyezést (licenc) jelent – az Eladó Erőforrásra vonatkozó tulajdonjogai nem érintettek.
 • Valamely Erőforrás Marketplace helyre történő küldésével az Eladó kiadó vagy Eladó tanár – az adott eset szerint – ezennel a Vevő számára engedélyt (licenc) ad az Erőforrásra. Az Eladó felelőssége, hogy a Vevőket tájékoztassa a licencfeltételekről (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat és a védjegyjogokat), amelyek értelmében az Eladó az Erőforrást a Vevők számára kínálja a Marketplace helyen. Például a Marketplace helyen Erőforrást értékesítő vagy ingyenesen kínáló tanár alkalmazhatja az Erőforrásra a Creative Commons által rendelkezésre bocsátott szerzői jogi licencek valamelyikét. Ezekről a licencekről a Creative Commons creativecommons.org címen található webhelyén tudhat meg további információkat. Az Eladó felelős azon feltételek védelméért és végrehajtásáért, amelyek értelmében az Eladó Erőforrást kínál a Marketplace helyen, és az Eladó elfogadja, hogy a Promethean nem köteles ezt az Eladó nevében megtenni. Amennyiben az Eladó nem értesíti a Vevőt egy adott Erőforrásra vonatkozó specifikus licencfeltételekről, az Eladó vállalja, hogy a Vevő számára az egész világra kiterjedő, nem kizárólagos, nem továbbengedélyezhető, visszavonhatatlan engedélyt ad az Erőforrás (egészben vagy részben) történő felhasználására, reprodukálására és adaptálására, az Erőforrás valamely harmadik féllel való megosztására vagy terjesztésére vonatkozó bárminemű jog nélkül, kivéve a Vevő diákjai részére tanítási célból vagy egyéb harmadik felek részére a tanítási elősegítése vagy megkönnyítése céljából történő megosztást vagy terjesztést.
 • Az Erőforrásnak a Marketplace helyről az Eladó általi bármely eltávolításával a Promethean számára megszűnik a jog, hogy az Erőforrást elérhetővé tegye a Vevők általi további letöltésre; nem érinti mindez a Promethean azon jogát, hogy az adott Erőforrást továbbra is elérhetővé tegye azon Vevők számára, akik azt az említett Erőforrás Eladó általi eltávolítása előtt töltötték le. Az Eladó által az Eladó Erőforrását a Marketplace helyről már az Erőforrás eltávolítása előtt letöltött Vevőknek (e dokumentum 3.3. szakaszában foglaltak szerint) adott engedélye továbbra is érvényben marad a licenc alkalmazandó feltételei szerint.
 • Amennyiben az Eladó úgy dönt, hogy törli a ClassFlow-fiókját, vagy az Eladó ClassFlow-fiókját a Promethean szünteti meg, az Eladó elfogadja, hogy a ClassFlow-fiók megszüntetését vagy törlését megelőzően az Eladó eltávolítja a Marketplace helyről az Eladó által beküldött Erőforrásokat. Az Erőforrásnak a Marketplace helyről az Eladó általi bármely eltávolításával a Promethean számára megszűnik a jog, hogy az Erőforrást elérhetővé tegye a Vevők általi további letöltésre; nem érinti mindez a Promethean azon jogát, hogy az adott Erőforrást továbbra is elérhetővé tegye azon Vevők számára, akik az ilyen Erőforrást az említett Erőforrás Eladó általi eltávolítása előtt töltötték le. Az Eladó által az Eladó Erőforrásait a Marketplace helyről az Eladó fiókjának törlése vagy megszüntetése előtt letöltő Vevők számára adott engedély az ilyen megszüntetést követően is érvényben marad.
 • Az Eladó ClassFlow fiókjának megszüntetésekor vagy törlésekor a Promethean nem kötelezett semminemű díj vagy kompenzáció megfizetésére az Eladó részére az Eladó olyan Erőforrásainak értékesítése után, amelyek az Eladó ClassFlow-fiókja megszüntetésének vagy bezárásának hatálybalépési dátumát követően továbbra is értékesítésre elérhetők maradnak a Marketplace helyen. Az Eladó felelős az Eladó Erőforrásainak a Marketplace helyről való eltávolításáért az Eladó ClassFlow-fiókja megszüntetése vagy bezárása hatálybalépési dátumát megelőzően.  Amennyiben az Eladó elmulasztja az Eladó Erőforrásainak eltávolítását a Marketplace helyről az Eladó ClassFlow-fiókjának megszüntetése vagy törlése előtt, az ilyen megszüntetés vagy törlés idején a Promethean, a Promethean saját belátása szerint, eltávolíthatja az Eladó Erőforrásait a Marketplace helyről, vagy továbbra is kínálhatja azokat a Marketplace helyen keresztül.
 1. AZ ELADÓ KIJELENTÉSEI ÉS GARANCIAVÁLLALÁSAI. A Marketplace helyre Erőforrások feltöltésével és ott történő közzétételével az Eladó kijelenti és garantálja, hogy a) az Erőforrást kizárólag az Eladó hozta létre, vagy az Eladó rendelkezik az Erőforrás használatához, közzétételéhez, terjesztéséhez, reprodukálásához, értékesítéséhez és/vagy egyéb módon történő kiaknázásához szükséges minden joggal vagy engedéllyel, beleértve az arra vonatkozó jogot, hogy a Promethean és egyéb ClassFlow-felhasználók számára az e dokumentum szerinti jogokat és engedélyeket adjon; b) az Erőforrás nem sérti egyetlen harmadik fél szellemi tulajdonjogait (beleértve, de nem kizárólagosan a szerzői jogokat vagy a védjegyjogokat) vagy bármely egyéb jogát sem; c) az Eladó rendelkezik az Eladó Erőforrásában bemutatott minden egyes azonosítható személy beleegyezésével, mentesítésével és/vagy engedélyével a neve vagy hasonló adata Marketplace helyen keresztüli feltöltésére, küldésére, továbbengedélyezésére vagy terjesztésére; és d) bármely, az Eladó által feltöltött Erőforrás a teljes egészében letölthető Erőforrás, és az ilyen Erőforrások egyetlen része sem kerül külön szállításra vagy tesz szükségessé különálló vásárlást, például egy harmadik fél által üzemeltetett webhelyen vagy egyéb csatornán keresztül.  Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogy az Eladó által feltöltött bármely Erőforrás megszegi valamely ilyen jogot, az Eladó haladéktalanul eltávolítja az ilyen Erőforrást a Marketplace helyről.
 1. ELADÓ ÁLTALI KÁRTALANÍTÁS. Az Eladó vállalja, hogy kártalanítja és kármentesíti a Prometheant és a Promethean leányvállalatait, anyavállalatát, kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, ügynökeit, képviselőit és munkavállalóit bármely harmadik fél által tett követelés vagy bármely kormányzati vagy szabályozói szerv által tett intézkedés nyomán felmerülő bármely és minden követeléssel, igénnyel, felelősséggel, kiadással vagy adómegállapítással szemben, amely az alábbiaknak köszönhető, azokból fakad, vagy azokkal kapcsolatos: (i) az Eladó által a Marketplace helyre elküldött, ott értékesített, közzétett, oda továbbított, ott kínált vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott bármely Erőforrása; (ii) a ClassFlow jogi feltételeinek az Eladó általi tényleges vagy állítólagos megszegése; (iii) bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogainak vagy tulajdonjogainak az Eladó általi tényleges vagy állítólagos megsértése; vagy (iv) az alkalmazandó törvények, előírások, jogszabályok vagy mások jogainak az Eladó általi tényleges vagy állítólagos megszegése.
 1. AZ ERŐFORRÁSOK ÁRAZÁSA, A BEVÉTELI RÉSZESEDÉS, DÍJAK ÉS KIFIZETÉSEK.

6.1          Az Erőforrások árazása.               Az Eladók kizárólagosan felelnek az Erőforrásaik Marketplace helyen történő értékesítése árainak (a „Listaár”) meghatározásáért, feltéve, hogy az ilyen árazás (ha az adott Erőforrást nem térítésmentesen kínálják) nem a Promethean által előírt minimális ár alatt van. A Promethean által előírt minimális árat a Promethean a Promethean saját belátása szerint bármikor módosíthatja, de az éppen aktuális minimumár-elvárást az Eladó számára közzé kell tenni, amikor az Eladó az Erőforrást a Marketplace helyen az előírt minimális árnál alacsonyabb áron kívánja listázni. A Listaárat áfával vagy hasonló adóval együtt, azt az eladási árban feltüntetve kell közzétenni a Vevők számára.  A Listaárat csak amerikai dollárban lehet megadni.

6.2          Adózás és a Vevővel fennálló kapcsolat jellege.         Egyedül és kizárólagosan az Eladó felel az Eladó által a Marketplace helyen végzett bármely értékesítés után esedékes bármely szövetségi, országos, állami, tartományi vagy helyi adó megfizetéséért, beleértve a forgalmi adót is.  Az Eladó hasonlóképpen egyedül és kizárólagosan felel az Eladó részére tett bármely kifizetésből fakadó bármely esedékessé váló és befizetendő jövedelem- vagy egyéb adó megfizetéséért. Amennyiben Ön bármilyen Erőforrást vagy Erőforrásokat értékesít a Marketplace helyen keresztül, Ön vállalja, hogy a Promethean rendelkezésére bocsát a Promethean által esetlegesen kért bármely űrlapot, dokumentumot vagy egyéb tanúsítványt a Marketplace Ön általi használatára vonatkozó bármely bejelentési vagy adózási kötelezettség kielégítése érdekében. A ClassFlow jogi feltételeinek egyetlen rendelkezése sem értelmezhető munkavállalói, ügynökségi vagy partneri viszony fennállásaként a Promethean és bármely Eladó között.

6.3          Bevételi részesedés és a tranzakciós díj.            Annak ellenszolgáltatásaként, hogy a Promethean helyet biztosít az Eladó számára, ahol az Eladó értékesítésre kínálhatja az Erőforrásait, az Eladó vállalja, hogy a Promethean a Marketplace helyre feltöltött és azon keresztül értékesített minden egyes Erőforrás Listaárából 35%-ot kap, az Eladó pedig a Listaár 65%-át kapja meg („Bevételi részesedés”), amelyből levonásra kerül 0,25 USD tranzakciós díj minden egyes értékesített Erőforrás után („Tranzakciós díj”).  Az Eladó által fizetendő összeg kiszámításához a Listaárban nem szerepelnek az adók.  Más megfogalmazásban, ha az Erőforrás Listaára 2,00 USD az Erőforrás értékesítésekor, a Promethean a teljes 2,00 USD 35%-át tartja meg Bevételi részesedésként, valamint további 0,25 USD-t Tranzakciós díjként, függetlenül a Listaárban esetlegesen benne foglalt forgalmi adótól.  Ennélfogva egy 2,00 USD Listaárú Erőforrás után a Promethean 0,70 USD-t tart meg Bevételi részesedésként és további 0,25 USD-t Tranzakciós díjként, és az Eladó 1,05 USD átvételére lesz jogosult.  A Bevételi részesedés és a Tranzakciós díj automatikusan levonásra kerül a Vevőtől egy harmadik fél által üzemeltetett, az Eladó számára az online fizetések fogadását, a Vevők számára pedig online fizetések végrehajtását lehetővé tevő feldolgozási szolgáltatás használatával begyűjtött eladási árból.  A Promethean fenntartja magának a jogot, hogy a Promethean által az Eladók és Vevők között a Marketplace helyen folytatott tranzakciók lehetővé tételére használt harmadik fél fizetésfeldolgozó megoldást hozzáadja, eltávolítsa, vagy egyéb módon megváltoztassa.

6.4          Kifizetések az Eladónak.             Az Eladó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Promethean által kijelentettek vagy leírtak egyetlen része, és a ClassFlow jogi feltételeiben foglalt egyetlen rendelkezés sem keletkeztet vagy keletkeztetett bármilyen értékesítésre, bármilyen meghatározott szintű értékesítésre vagy az Eladónak járó díjazásra vonatkozó elvárást az Eladó által a Marketplace helyen keresztüli értékesítésre vagy terjesztésre feltöltött bármely Erőforrás tekintetében. Az Eladó kényelme érdekében a Promethean harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltató szolgáltatásait teszi elérhetővé. Annak érdekében, hogy megkapja a Marketplace helyen keresztül értékesített Erőforrásokért járó kifizetést, az Eladónak hozzá kell rendelnie egy meglévő fiókot vagy létre kell hoznia egy új fiókot a harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatónál. A kifizetések csak amerikai dollárban történnek. Feltéve, hogy az Eladó teljesíti a ClassFlow jogi feltételeiben foglaltakat, a kifizetések automatikusan átkerülnek az Eladó harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatónál vezetett számlájára legkésőbb az Erőforrás értékesítésétől számított harminc (30) napon belül. A Promethean nem tesz a harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltató által nyújtott szolgáltatókra vonatkozó vállalást, és a Promethean nem felelős a kifizetésben bármely harmadik fél – beleértve, de nem kizárólagosan a harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatót is – által okozott késedelemért.  Továbbá az Eladó lemond azon jogáról, hogy a kifizetést az e dokumentumban vázoltaktól eltérő mechanizmussal kérje, és elfogadja, hogy a ClassFlow jogi feltételei semmilyen egyéb tartozást nem keletkeztetnek.

6.5          Visszatérítési szabályzat.             Amennyiben a Promethean úgy dönt, hogy visszatérítést ad valamely Vevőnek (az alábbi B. szakasz 4. pontjában foglaltak szerint) a Vevő által letöltött Erőforrásra, a Promethean tájékoztatja az Eladót erről az Erőforrásról. A Promethean fenntartja magának a jogot, hogy bármely Erőforrást eltávolítson a Marketplace helyről, ha az adott Erőforrás visszatérítés kifizetését tette szükségessé. A Prometheantól kapott értesítés kézhez vételétől számított 10 napon belül az Eladónak visszatérítést kell kibocsátania a Promethean részére, a Promethean harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatóján keresztül, az Eladó által az adott Erőforrásért kapott teljes összegben.  Amennyiben az Eladó elmulasztja a visszatérítés kiadását a Promethean részére, a Promethean fenntartja magának a jogot, hogy (i) eltávolítsa az Eladó Erőforrását vagy Erőforrásait a Marketplace helyről; (ii) korlátozza az Eladó számára további Erőforrások feltöltését a Marketplace helyre; vagy (iii) megszüntesse az Eladó ClassFlow-fiókját.

 1. Jótállási nyilatkozatok. A PROMETHEAN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET (I) A TARTALMI HIBÁKÉRT, TÉVEDÉSEKÉRT VAGY PONTATLANSÁGOKÉRT, (II) A MARKETPLACE HELY ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY VAGYONI KÁRÉRT, (III) AZ ELADÓ ÁLTAL A HARMADIK FÉL FELDOLGOZÓ SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT BÁRMELY ÉS MINDEN SZEMÉLYES ADAT ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ BÁRMELY JOGOSULATLAN ELÉRÉSÉÉRT VAGY FELHASZNÁLÁSÁÉRT, (IV) A MARKETPLACE HELY FELÉ IRÁNYULÓ VAGY ONNAN KIINDULÓ BÁRMELY ÁTVITEL MEGSZAKADÁSÁÉRT VAGY MEGSZŰNÉSÉÉRT, (V) A MARKETPLACE HELYRE VAGY AZON KERESZTÜL ESETLEGESEN VALAMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL ÁTVITT BÁRMELY HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TRÓJAI FALÓÉRT VAGY HASONLÓ OBJEKTUMÉRT, ÉS/VAGY (VI) BÁRMELY ERŐFORRÁSBAN TAPASZTALHATÓ BÁRMELY HIBÁÉRT VAGY KIHAGYÁSÉRT VAGY BÁRMELY, A MARKETPLACE HELYEN KERESZTÜL ÉRTÉKESÍTETT VAGY EGYÉB MÓDON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT ERŐFORRÁS HASZNÁLATA EREDMÉNYEKÉPPEN ELŐFORDULÓ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT. A PROMETHEAN NEM VESZ RÉSZT A VEVŐ, AZ ELADÓ ÉS A HARMADIK FÉL FIZETÉSFELDOLGOZÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI BÁRMELY TRANZAKCIÓ NYOMON KÖVETÉSÉBEN, ÉS AZÉRT SEMMILYEN MÓDON NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL. TOVÁBBÁ A PROMETHEAN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A MARKETPLACE HELYEN KÍVÜL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ BÁRMELY KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, BELEÉRTVE AZ ESETLEGESEN MARKETPLACE HELYRŐL SZÁRMAZÓ, DE OFFLINE MÓDON VAGY A MARKETPLACE HELYEN KÍVÜL BEFEJEZETT TRANZAKCIÓKAT.
 1. A VEVŐRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK.
 1. Erőforrások letöltése a ClassFlow Marketplace helyről. Annak érdekében, hogy egy Erőforrás letölthető legyen számára a Marketplace helyről, a Vevőnek rendelkeznie kell ClassFlow-fiókkal.  A Vevő a Marketplace helyről úgy vásárolhat Erőforrást, ha a Promethean által meghatározott harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatónál meglévő fiókját használja, vagy új fiókot hoz létre ennél a szolgáltatónál, illetve hitel- vagy bankkártya használatával. A Marketplace helyen rendelkezésre álló minden Erőforrás digitális erőforrás. Ennek megfelelően a fizetés harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatón keresztüli kézhez vételét követően a Promethean azonnal rendelkezésre bocsátja az adott Erőforrást (leszállítja az adott Erőforrást) a Vevő számára a Vevő általi azonnali használatra és elérésre a Vevő ClassFlow-fiókjának „Saját erőforrások” mappájában. A Promethean a Vevő által megvásárolt Erőforrást a Vevő számára meghatározatlan ideig rendelkezésre bocsátja, amíg az adott Erőforrás elérhető a Marketplace helyen.  Azonban a Promethean erre vonatkozóan nem vállal garanciát, és az Eladó bármikor eltávolíthatja az Erőforrást a Marketplace helyről, vagy azt eltávolíthatja a Promethean is az Erőforrással kapcsolatos panaszra adott válaszként.
 1. A Vevő Erőforrással kapcsolatos jogai és kötelességei. Az Erőforrásoknak a Vevő általi megvásárlása a Marketplace helyről csak licenc szerint történik; az adott Erőforrás tulajdonjoga nem kerül ténylegesen átadásra. Az Erőforrásnak a Vevő általi használatát szabályozó licencfeltételek az Eladó által az e dokumentum A. szakaszának 3.3. pontjában foglalt feltételek. Az Erőforrás megvásárlásával a Vevő elfogadja, hogy rá az adott Erőforráshoz kapcsolódó licencfeltételek vonatkoznak, beleértve az összes szerzői jogi értesítést, védjegyszabályt, információt, valamint az Eladó által azonosított licenc- vagy használati korlátozást. Ön minden esetben vállalja, hogy az Ön által a Marketplace helyen megvásárolt vagy ingyenesen beszerzett egyetlen Erőforrást sem használ az Erőforrás Ön általi használatát szabályozó licencfeltételeket megsértő módon.
 1. Az Erőforrások kifizetése. A Vevő vállalja, hogy felelős a Marketplace helyen vásárolt összes Erőforrás teljes árának megfizetéséért, és azt megfizeti a Promethean által meghatározott harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgáltatón keresztül.  A Vevő vállalja továbbá, hogy a Promethean megterhelheti a Vevő által vásárolt bármely Erőforrás kapcsán a Vevőnek a harmadik fél fizetésfeldolgozási szolgálatónál fennálló számláját.  A Vevő felelős azért, hogy a Promethean számára érvényes és aktuális fiókadatokat adjon meg az összes díj kifizetéséhez.
 1. Visszatérítési szabályzat. A Marketplace helyen keresztül kínált összes Erőforrás digitális erőforrás, amelyeket a vásárlást követően a Vevő rendelkezésére bocsátanak Vevő általi azonnali használatra és elérésre a Vevő ClassFlow-fiókjának „Saját erőforrások” mappájában.  A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Erőforrások Marketplace helyen keresztül történő minden értékesítése végleges, és nincs lehetőség visszatérítésre. A fenti szabályzattól függetlenül a Promethean – saját belátása szerint – eseti alapon tehet bizonyos kivételeket e szabályzat alól, például ha az Erőforrást a Vevő nem tudja használni, letölteni vagy elérni az Erőforrás hibája miatt.  Ilyen kivétel esetén a Promethean a Vevő számára visszatérítést adhat ki az ilyen vásárlásra, a Promethean által megfelelőnek ítélt bármely módon, beleértve, de nem kizárólagosan a Marketplace helyen felhasználható kredit formájában.
 1. Hivatkozások egyéb oldalakra és erőforrásokra. Egy adott Erőforrás tartalmazhat hivatkozásokat egyéb weboldalakra vagy erőforrásokra.  A Promethean nem rendelkezik felügyelettel az ilyen külső oldalak és erőforrások felett.  A Vevő elfogadja, hogy (i) a Promethean nem tartozik felelősséggel az ilyen külső oldalak és erőforrások elérhetőségéért vagy pontosságáért, és (ii) a Promethean nem támogatja az ilyen külső oldalakon és erőforrásokban elérhető tartalmat, hirdetést, termékeket, szolgáltatásokat vagy anyagokat, és azokért nem tartozik felelősséggel.  Amennyiben a Vevő eléri ezeket a külső oldalakat vagy erőforrásokat, azt a Vevő a saját kockázatára teszi, és a Vevő vállal minden esetlegesen felmerülő felelősséget és következményt.
 1. Jótállási nyilatkozatok. VEVŐ VÁLLALJA, HOGY AZ ERŐFORRÁS MARKETPLACE HELYEN TÖRTÉNŐ MEGVÁSÁRLÁSÁT A VEVŐ „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS A „RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS SZERINT” HAJTJA VÉGRE, ÉS A PROMETHEAN ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT MARKETPLACE VEVŐ ÁLTALI HASZNÁLATA KIZÁRÓLAGOSAN A VEVŐ KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A PROMETHEAN, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI, ÉS A PROMETHEAN ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÜGYNÖKEI KIZÁRNAK MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT A MARKETPLACE HELLYEL, ANNAK A VEVŐ ÁLTALI ELÉRÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOSAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, JOGCÍMRE, JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ VAGY BÁRMELY EGYÉB VÉLELMEZETT GARANCIÁT, AMELY A KERESKEDELMI KEZELÉS VAGY HASZNÁLAT SORÁN MERÜL FEL. A PROMETHEAN NEM VÁLLAL GARANCIÁT A MARKETPLACE HELYEN ELÉRHETŐ ERŐFORRÁSOK VALÓDISÁGÁÉRT, PONTOSSÁGÁÉRT VAGY TELJESSÉGÉÉRT; VAGY A MARKETPLACE HELYEN ELADÁSRA KÍNÁLT VAGY INGYENESEN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT BÁRMELY ERŐFORRÁS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁÉRT, MINŐSÉGÉÉRT, JELLEMZŐIÉRT, JOGSZERŰSÉGÉÉRT, MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉÉRT, BIZTONSÁGÁÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ESETLEGES TANÍTÁSI TARTALMAKAT IS). A PROMETHEAN NEM VÁLLAL GARANCIÁT TOVÁBBÁ A ARRA, HOGY A MARKETPLACE HELYEN ELÉRHETŐ ERŐFORRÁSOK TARTALMA MEGFELEL EGY ADOTT CÉLNAK, VAGY MEGFELEL A VEVŐ KÖVETELMÉNYEINEK, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET (I) A TARTALMI HIBÁKÉRT, TÉVEDÉSEKÉRT VAGY PONTATLANSÁGOKÉRT, (II) A MARKETPLACE HELY ÖN ÁLTALI ELÉRÉSÉBŐL ÉS HASZNÁLATÁBÓL FAKADÓ BÁRMILYEN JELLEGŰ SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY VAGYONI KÁRÉRT, (III) AZ ÖN ÁLTAL A HARMADIK FÉL FELDOLGOZÓ SZÁMÁRA RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT BÁRMELY ÉS MINDEN SZEMÉLYES ADAT ÉS/VAGY PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓ BÁRMELY JOGOSULATLAN ELÉRÉSÉÉRT VAGY FELHASZNÁLÁSÁÉRT, (IV) A MARKETPLACE HELY FELÉ IRÁNYULÓ VAGY ONNAN KIINDULÓ BÁRMELY ÁTVITEL MEGSZAKADÁSÁÉRT VAGY MEGSZŰNÉSÉÉRT, (V) A MARKETPLACE HELYRE VAGY AZON KERESZTÜL ESETLEGESEN VALAMELY HARMADIK FÉL ÁLTAL ÁTVITT BÁRMELY HIBÁÉRT, VÍRUSÉRT, TRÓJAI FALÓÉRT VAGY HASONLÓ OBJEKTUMÉRT, (VI) BÁRMELY ERŐFORRÁSBAN TAPASZTALHATÓ BÁRMELY HIBÁÉRT VAGY KIHAGYÁSÉRT VAGY BÁRMELY, A MARKETPLACE HELYEN KERESZTÜL ÉRTÉKESÍTETT VAGY EGYÉB MÓDON RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT ERŐFORRÁS HASZNÁLATA EREDMÉNYEKÉPPEN ELŐFORDULÓ BÁRMELY VESZTESÉGÉRT VAGY KÁRÉRT ÉS/VAGY (VII) BÁRMELY OLYAN ERŐFORRÁSÉRT VAGY ANNAK VALAMELY RÉSZÉÉRT, AMELY MEGSZEGI VALAMELY HARMADIK FÉL SZELLEMI TULAJDONJOGAIT VAGY JOGAIT. A PROMETHEAN NEM VÁLLAL, TÁMOGAT VAGY GARANTÁL SEMMINEMŰ FELELŐSSÉGET AZ ELADÓ ÁLTAL A MARKETPLACE HELYEN VAGY HIPERHIVATKOZÁSON KERESZTÜL ELÉRT WEBHELYEN KÍNÁLT SEMMILYEN ERŐFORRÁSÉRT, ÉS A PROMETHEAN NEM VESZ RÉSZT A VEVŐ, AZ ELADÓ ÉS A HARMADIK FÉL FIZETÉSFELDOLGOZÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI TRANZAKCIÓ NYOMON KÖVETÉSÉBEN, ÉS AZÉRT SEMMILYEN MÓDON NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL. AHOGY BÁRMELY EGYÉB MÓDON ÉS EGYÉB KÖRNYEZETBEN VÉGREHAJTOTT TERMÉK- VAGY SZOLGÁLTATÁSVÁSÁRLÁS ESETÉN IS, A VEVŐNEK A LEGJOBB BELÁTÁSA SZERINT ÉS KÖRÜLTEKINTŐEN KELL ELJÁRNIA, AZ ADOTT ESETNEK MEGFELELŐEN. TOVÁBBÁ A PROMETHEAN NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A MARKETPLACE HELYEN KÍVÜL FOLYTATOTT TRANZAKCIÓKBÓL SZÁRMAZÓ BÁRMELY KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, BELEÉRTVE AZ ESETLEGESEN MARKETPLACE HELYRŐL SZÁRMAZÓ, DE OFFLINE MÓDON VAGY A MARKETPLACE HELYEN KÍVÜL BEFEJEZETT TRANZAKCIÓKAT.
 1. SZERZŐI JOGI ÉRTESÍTÉS ÉS ELTÁVOLÍTÁS.
 2. Jogsértési értesítés. Amennyiben Ön úgy véli, hogy a Marketplace helyen található valamely Erőforrás szerzői jogot sért, erről az állításáról a következő eljárásokkal összhangban kell értesítenie a Prometheant.  A Promethean az állítólagos jogsértésekre vonatkozó bejelentéseket a Digital Millennium Copyright Act („DMCA”) törvénnyel és egyéb alkalmazandó szerzői jogi törvényekkel összhangban kezeli.  A DMCA előírja, hogy az állítólagos jogsértésre vonatkozó értesítés írásban kerüljön benyújtásra a Promethean számára a copyright@prometheanworld.com címre.

A Jogsértési értesítés által előírt információk célja annak biztosítása, hogy a bejelentést tevő felek jogok tulajdonosai vagy a jogok tulajdonosai által felhatalmazottak legyenek, illetve hogy megfelelően azonosítani tudjuk az eltávolítandó Erőforrást. A hatékonyság érdekében a jogsértési értesítésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

(a)                 azon kizárólagos jog birtokosának vagy a kizárólagos jog birtokosa nevében eljárni jogosult személy fizikai vagy elektronikus aláírása, amely kizárólagos jogot állítólagosan megszegték;

(b)                 az állítás szerint megsértett, szerzői jogi oltalom alatt álló munka azonosítása, vagy ha több szerzői jogi oltalom alatt álló munka képezi egyetlen értesítés tárgyát, akkor az ilyen munkák reprezentatív listája;

(c)                 az állítás szerint jogsértést elkövető vagy jogsértő tevékenység tárgyát képező anyag azonosítása, amelyet el kell távolítani, vagy amelyhez a hozzáférést le kell tiltani, és az anyag megtalálásához észszerűen elegendő információ a szolgáltató számára;

(d)                 a panaszos féllel való kapcsolat felvételéhez szükséges, észszerűen elegendő mennyiségű információ, mint például cím, telefonszám és adott esetben elektronikus levelezési cím, amelyen a panasztevő fél elérhető;

(e)                 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a panasztevő fél jóhiszeműen úgy véli, hogy az adott anyag használatát a panasz szerinti módon nem engedélyezte a szerzői jog tulajdonosa, annak ügynöke vagy a jogszabályok; és

(f)                   arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, valamint büntetőjogi felelősség tudatában arra vonatkozó nyilatkozat tétele, hogy a panasztevő fél jogosult az állítólagosan megszegett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

 1. A jogsértési értesítés kézhezvételét követő eljárás. A megfelelő jogsértési értesítés kézhezvételét követőn fenntartjuk magunknak a jogot, hogy:

(a)                 eltávolítsuk a jogsértő anyagot, vagy letiltsuk az ahhoz való hozzáférést;

(b)                 értesítsük a jogsértéssel vádolt Eladót, hogy eltávolítottuk az adott anyagot, vagy letiltottuk az ahhoz való hozzáférést;

(c)                  megszüntessük az adott Eladó hozzáférését a Marketplace helyhez; és

(d)                  megszüntessük az Eladó ClassFlow-fiókját.

Amennyiben az Eladó úgy véli, hogy az Erőforrás, amely eltávolításra került, vagy amelyhez való hozzáférést letiltották, nem jogsértő, vagy az Eladó úgy véli, hogy az Eladónak joga van az ilyen Erőforrás közzétételéhez és használatához, az Eladó jogosult ellenértesítést küldeni nekünk a copyright@prometheanworld.com címre az alábbi információkkal:

(a)                 az Eladó vagy az Eladó nevében eljárni jogosult személy elektronikus aláírása;

(b)                 az Erőforrás azonosítása, amely eltávolításra került, vagy amelyhez való hozzáférést letiltották, és az a hely, ahol az Erőforrás az eltávolítása vagy letiltása előtt megjelent;

(c)                 arra vonatkozó nyilatkozat, hogy az Eladó jóhiszeműen úgy véli, hogy az Erőforrást hiba vagy az Erőforrás nem megfelelő azonosítása eredményeképpen távolították el vagy tiltották le; és

(d)                 az Eladó neve, címe, telefonszáma és e-mail-címe, ha van.

Amikor az ellenértesítés beérkezik hozzánk, annak másolatát megküldhetjük az eredeti panasztevő félnek, tájékoztatva őket arról, hogy előfordulhat, hogy visszahelyezzük az eltávolított Erőforrást, vagy megszüntetjük annak letiltását az ellenértesítés kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül, a Promethean saját belátása szerint.

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

A VEVŐ ÉS AZ ELADÓ ELFOGADJÁK, HOGY A PROMETHEAN, ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ÉS A PROMETHEAN ÉS LEÁNYVÁLLALATAINAK TISZTVISELŐI, IGAZGATÓI, MUNKAVÁLLALÓI ÉS/VAGY ÜGYNÖKEI NEM TARTOZNAK FELELŐSSÉGGEL A MARKETPLACE VAGY A MARKETPLACE HELLYEL KAPCSOLATOS BÁRMELY EGYÉB ANYAG ELÉRÉSÉBŐL, HASZNÁLATÁBÓL, ELÉRÉSRE, HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMATLANSÁGÁBÓL FAKADÓ SEMMINEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES VAGY PÉLDASZERŰ KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG, CÉGÉRTÉK, JÓ HÍRNÉV, HASZNÁLAT VAGY ADATOK ELVESZTÉSÉVEL VAGY EGYÉB NEM KÉZZEL FOGHATÓ VESZTESÉGGEL JÁRÓ KÁROKAT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK EGYES ÁLLAMAI ÉS EGYÉB JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A VÉLETLENÜL VAGY SZÁNDÉKOSAN BEKÖVETKEZETT KÁRÉRT VALÓ FELELŐSSÉG KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, AMELY ESETBEN ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KIZÁRÁSOK VAGY KORLÁTOZÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. A PROMETHEAN ÁLTAL AZ ELADÓ FELÉ FENNÁLLÓ FELELŐSSÉG ÖSSZESSÉGÉBEN SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ALÁBBIAK KÖZÜL A KISEBB ÖSSZEGET: (A) A PROMETHEAN ÁLTAL AZ ILYEN FELELŐSSÉGET ÁLLÍTÓLAGOSAN KELETKEZTETŐ IGÉNYLÉST VAGY KERESETET KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) HÓNAP SORÁN AZ ELADÓNAK KIFIZETETT TELJES ÖSSZEG, VAGY (B) SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD).  A PROMETHEAN ÁLTAL A VEVŐ FELÉ FENNÁLLÓ FELELŐSSÉG ÖSSZESSÉGÉBEN SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG AZ ALÁBBIAK KÖZÜL A KISEBB ÖSSZEGET: (A) A VEVŐ ÁLTAL AZ ILYEN FELELŐSSÉGET ÁLLÍTÓLAGOSAN KELETKEZTETŐ IGÉNYLÉST VAGY KERESETET KÖZVETLENÜL MEGELŐZŐ TIZENKÉT (12) HÓNAP SORÁN A PROMETHEANNAK KIFIZETETT TELJES ÖSSZEG, VAGY (B) SZÁZ AMERIKAI DOLLÁR (100,00 USD).

AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ EZENNEL ELISMERI ÉS TUDOMÁSUL VESZI, HOGY E SZOLGÁLTATÁS ELÉRÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL ÉS E MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁVAL AZ ELADÓ ÉS A VEVŐ LEMOND A JELENLEG ISMERETLEN VAGY NEM FELTÉTELEZETT KÖVETELÉSEK TEKINTETÉBEN. HA A VEVŐ VAGY AZ ELADÓ KALIFORNIA ÁLLAM LAKOSA, A VEVŐ VAGY ELADÓ KIJELENTI, HOGY ELOLVASTA ÉS MEGÉRTETTE KALIFORNIA ÁLLAM POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK 1542. SZAKASZÁT, ÉS EZENNEL KIFEJEZETTEN LEMOND AZ ABBAN FOGLALT JOGÁRÓL, AMELY SZERINT: „AZ ÁLTALÁNOS MENTESÍTÉS NEM TERJED KI AZON KÖVETELÉSEKRE, AMELYEK ELŐNYÉRE SZOLGÁLÓ LÉTEZÉSÉRŐL A HITELEZŐ NEM TUD, VAGY ARRÓL NINCS SEJTÉSE A MENTESÍTÉS MEGTÉTELEKOR, ÉS AMELYEK ISMERETE JELENTŐS HATÁSSAL LETT VOLNA AZ ADÓSSAL TÖRTÉNŐ MEGEGYEZÉSÉRE.” TOVÁBBÁ HA A VEVŐ VAGY AZ ELADÓ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK MÁS ÁLLAMÁBAN VAGY MÁS JOGHATÓSÁG TERÜLETÉN RENDELKEZIK ILLETŐSÉGGEL, ÖN BELEEGYEZIK, HOGY ELŐZETESEN LEMOND MINDEN HASONLÓ JOGÁRÓL AZ ADOTT ÁLLAMBAN VAGY JOGHATÓSÁGBAN.

 1. A TELJES MEGÁLLAPODÁS.

A fentiekben jelzettek szerint a ClassFlow jogi feltételeit a ClassFlow Marketplace használati feltételek, a ClassFlow szolgáltatási feltételek, a ClassFlow Adatvédelmi szabályzat, a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat és a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzat alkotja.  A ClassFlow jogi feltételei szabályozzák a Marketplace használatát és képezik a teljes megállapodást a Vevő és a Promethean, valamint az Eladó és a Promethean között. Bármely Erőforrásnak a Marketplace helyen keresztül történő vételét vagy eladását illetően (akár ingyenesen, akár díj ellenében bocsátják rendelkezésre az Erőforrást): (i) a jelen ClassFlow Marketplace használati feltételek specifikus használati feltételei alkalmazandók, és (ii) a jelen ClassFlow Marketplace használati feltételek és a ClassFlow jogi feltételeiben található bármely egyéb rendelkezés közötti ütközés esetén a jelen ClassFlow Marketplace használati feltételekben foglalt feltételek az irányadók.

©2016 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.