2023. december 31 től a ClassFlow.com szolgáltatás megszűnik. Ekkor már nem fog tudni hozzáférni osztályfolyamat-fiókjához. Ha szeretné megőrizni a ClassFlow-fiókja tartalmát, 2023. december 31. előtt exportálnia kell azt. támogatási cikk néhány egyszerű lépésben végigvezeti az osztályfolyamat-tartalom exportálásán.

Addig is kérjük, hogy regisztráljon egy Explain Everything fiókra a következő címen: http://www.explaineverything.com , ahol megtalálja a különféle szolgáltatási lehetőségeket. Az Explain Everything segítségével könnyedén importálhatja az osztályfolyamat PDF-leckéit, képeit és videóit, és felfedezheti az interaktív leckék létrehozásának, az oktatóvideók rögzítésének és a tanulóival való valós idejű együttműködésnek a lehetőségeit.

ClassFlow Adatvédelmi szabályzat

 

Hatálybalépés dátuma: _______2020

 

ClassFlow tanulói adatok védelmére vonatkozó kötelezettségvállalás

A diákok személyazonosításra alkalmas adatainak védelme kiemelten fontos számunkra.  Megtiszteltetés számunkra, hogy ügyfeleink a ClassFlow-t választják megbízható oktatási szolgáltatásként, és arra törekszünk, hogy a legmagasabb szintű adatvédelmi és biztonsági szabványoknak is megfeleljünk. Amikor hozzáférünk a diákok személyes adataihoz, vállaljuk az alábbi adatvédelmi elvek betartását:

 • A diákok személyes adatait csak a Szolgáltatásunk nyújtása céljából vagy valamely iskola vagy szülő által engedélyezett módon gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk fel vagy osztjuk meg.
 • A diákoktól csak annyi személyes adatot gyűjtünk be, amennyi a Szolgáltatásunk nyújtásához szükséges.
 • Egyértelműen és átláthatóan közzétesszük az adatvédelmi szabályzatunkat és gyakorlatainkat.
 • Nem osztjuk meg a diákok személyes adatait marketingcélokból harmadik felekkel, illetve nem értékesítjük ilyen célokból ezeket az adatokat.
 • Nem tesszük közzé a diákok személyes adatait viselkedésalapú célzásra történő felhasználáshoz.
 • Nem használjuk fel a diákok személyes adatait viselkedésalapú célzással kapcsolatos célokra, kivéve szülők számára, a kifejezett hozzájárulásukkal.
 • A diákok személyes adatainak gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi szabályzat és a szolgáltatási feltételek minden lényeges módosítása előtt értesítjük az iskolát, és választási lehetőséget biztosítunk az iskola számára, mielőtt a diákok személyes adatait a diákok személyes adatainak begyűjtésekor közzétettől lényegesen eltérő módon használnánk fel.
 • Átfogó adatbiztonsági programot tartunk fenn, amelynek célja, hogy védje a ClassFlow szolgáltatás keretében gyűjtött különböző típusú diákadatokat.
 • Ha a diákok adataira már nincs szükség, illetve ha egy iskola erre utasít vagy kér minket, töröljük vagy személyazonosításra alkalmatlanná tesszük a diákadatokat.

 

Ha többet szeretne megtudni gyakorlatainkról és arról, hogy hogyan védjük a diákok személyes adatait, olvassa el figyelmesen a jelen Adatvédelmi szabályzatot, valamint a Cookie-kra vonatkozó szabályzatunkat, a Szolgáltatási feltételeket és az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, vagy kérdéseivel forduljon hozzánk a privacy@ClassFlow.com címen.

A „ClassFlow” vagy a „Szolgáltatás” rendelkezésre bocsátója a Promethean Limited („Promethean”, „mi”, „minket”, „a miénk”).  Angliában és Walesben bejegyzett korlátozott felelősségű társaság vagyunk. Székhelyünk címe: Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Egyesült Királyság.

A jelen Adatvédelmi szabályzatban használt „Szolgáltatás(ok)” kifejezés alatt a következőket értjük: (i) a www.ClassFlow.com címen vagy egyéb hasonló, a felhasználó területe vagy böngészőjének nyelve által meghatározott hasonló URL-címen ingyenesen elérhető nyilvános ClassFlow szolgáltatás; (ii) a ClassFlow for Schools szolgáltatás, amely előfizetéses rendszerben érhető el iskolák, iskolai körzetek vagy egyéb hasonló intézmények számára, és amely egy privát URL-címmel (pl. www.yourschooldistrictname.classflow.com) rendelkező egyedi ClassFlow aldomain beállításán keresztül érhető el az adott iskola vagy körzet általi használatra; valamin (iii) a Promethean által rendelkezésre bocsátott minden egyéb kapcsolódó webhely, termék, szolgáltatás és alkalmazás (beleértve minden olyan ClassFlow-hoz kapcsolódó alkalmazást is, amely az App Store-on, a Google Play-en vagy egyéb harmadik fél alkalmazás-áruházakon keresztül elérhető lehet).

 

A jelen Adatvédelmi szabályzat, valamint a jelen Adatvédelmi szabályzatban említett ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzatClassFlow Szolgáltatási feltételek és ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzat együtt kötelező erejű, Ön és köztünk létrejött szerződést (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) képez.  A Szolgáltatásunk használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el ezeket.  A Szolgáltatás használatával Ön kijelenti, hogy elfogadja a ClassFlow Szolgáltatási feltételeit, az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot és a jelen Adatvédelmi szabályzatot, és vállalja, hogy az ezekben a szabályzatokban foglalt feltételeket kötelező érvényűként fogadja el, és mindig betartja.  Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket és szabályzatokat, kérjük, hogy ne használja a Szolgáltatást.  A jelen dokumentumban külön meghatározás nélkül használt kifejezések definícióját a Szolgáltatási feltételek tartalmazzák.  A Szolgáltatási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat közötti ellentmondás esetén a Szolgáltatási feltételekben meghatározott feltételek élveznek elsőbbséget.

Az „Ön” vagy „az Ön…” kifejezés a Szolgáltatás felhasználóját jelenti.  A jelen Feltételekben az „Egyéni felhasználó” kifejezés az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó tanárt (vagy rendszergazdát), diákot vagy szülőt jelöli. Adott esetben az „Ön” vagy „az Ön …” kifejezés jelöli azt az iskolát, iskolai körzetet vagy egyéb oktatási intézményt is, más néven „Vállalati felhasználót”, amely a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, és akivel a felhasználó diákként, tanárként vagy valamely diák szülőjeként kapcsolatban van, és aki számára a Vállalati felhasználó engedélyezi a Szolgáltatás használatát („Engedélyezett felhasználó”).  A jelen dokumentumban a „Felhasználó(k)” kifejezés a Szolgáltatás minden felhasználójára kiterjed:  Egyéni felhasználók, Engedélyezett felhasználók és Vállalati felhasználók.

Tartalomjegyzék:

 1. Mi a célja ennek az Adatvédelmi szabályzatnak?
 2. Milyen információkat gyűjtünk?
 3. Hogyan oszt meg a Promethean információt másokkal?
 4. Biztonságban vannak a rám vonatkozó információk?
 5. A személyes adatok megőrzése és törlése
 6. Kommunikációra vonatkozó preferenciák
 7. Hozzáférhetek a személyes adatokhoz, illetve javíthatom vagy törölhetem azokat?
 8. Hova kerülnek az adataim?
 9. Gyermekek adatainak védelme
 10. Módosíthatja a Promethean ezt az Adatvédelmi szabályzatot?
 11. Mit tegyek, ha kérdésem merül fel az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy valamilyen panaszom van?

 

Mi a célja ennek az Adatvédelmi szabályzatnak?

A Promethean tiszteletben tartja az Ön adatainak bizalmasságát, és elkötelezett amellett, hogy a jelen szabályzat betartásán keresztül megvédje azokat. A ClassFlow Adatvédelmi szabályzat (a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzatávala ClassFlow Szolgáltatási feltételeivel,  a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatával, valamint az itt említett bármely egyéb dokumentummal együtt) bemutatja, hogy a Promethean hogyan gyűjti, tárolja, használja fel és teszi közzé az általunk a ClassFlow szolgáltatás használata során Öntől begyűjtött személyes adatokat.

Személyes adatok” alatt ebben az Adatvédelmi szabályzatban azokat az információkat értjük, amelyek alkalmasak egy adott egyén személyes azonosítására.

Ez a szabályzat nem vonatkozik a nem a Promethean tulajdonában vagy irányítása alatt álló webhelyekre és vállalati gyakorlatokra, valamint azokra az alkalmazásokra, amelyekhez Szolgáltatásunkon keresztül biztosítunk hivatkozásokat. Mielőtt bármilyen harmadik fél webhelyet használna, mindig olvassa el az adott webhely adatvédelmi szabályzatát.

 1. Milyen információkat gyűjtünk?

2.1 Az általunk gyűjtött személyes adatok köre függ attól, hogy Ön tanár, diák vagy szülő.

 1. Iskolákra, tanárokra és rendszergazdákra vonatkozó információk:

Amikor egy tanár vagy iskolai rendszergazda ClassFlow-fiókot hoz létre, vagy online levelezést folytat velünk, bekérünk bizonyos információkat, mint például a vezeték- és utónév, e-mail-cím, felhasználónév és jelszó, valamint a ClassFlow-profilban önkéntesen megadott további információk, amelyek magukban foglalhatják többek között az alábbiakat: az iskolai szervezet és helyszín, az Ön által tanított évfolyam és tantárgy, az Ön iskolán belüli pozíciója, valamint az Ön diákjai által használt eszközök típusa (együttesen: „Iskolai adatok”). Iskolai adatokat olyan esetben is gyűjthetünk, ha az iskola üzenetet küld nekünk, egy tanár tartalmat vagy erőforrásokat tesz közzé a webhelyünkön vagy a Szolgáltatásunkon keresztül, vagy e-mail-üzenetekre vagy felmérésekre válaszol.   Ezeket az információkat a Szolgáltatás funkcióinak működtetéséhez, fenntartásához és rendelkezésre bocsátásához, a szolgáltatáskínálat és a funkciók elemzéséhez és javításához, valamint az iskolákkal és a felhasználókkal folytatott kommunikációhoz használjuk fel.

 1. Diákokra vonatkozó információk:

A Promethean az iskolai oktatás hatékonyabbá tétele, valamint a diákok tanulási eredményeinek javítása érdekében biztosítja a Szolgáltatást az iskolák és tanárok számára. A Szolgáltatás iskolák számára történő nyújtása során diákokra vonatkozó személyes adatokat („Diákadatok”) gyűjthetünk, illetve ilyen adatokhoz férhetünk hozzá. Csak azok a diákok regisztrálhatnak „Diákként” ClassFlow-fiókot és használhatják a Szolgáltatást, akiknek az iskola vagy egy tanár osztálykódot adott ki. A regisztráció során személyes adatokat gyűjtünk a diákoktól. Az általunk gyűjtött információk típusa függ attól, hogy a tanár, az iskola vagy a körzet hogyan használja a Szolgáltatást. A gyűjtött adatok a következőket foglalhatják magukba: a diákok vezeték- és utóneve, e-mail-címe, felhasználóneve és jelszava, értékelési adatok, feladatokkal kapcsolatos adatok, valamint egyéb osztálytermi tartalmak. A diákadatokat rendkívül bizalmas információknak tekintjük, és ezeket az adatokat kizárólag a Szolgáltatások iskolák számára vagy iskolák nevében történő nyújtására használjuk, korlátozott módon, belső célokra, a ClassFlow Szolgáltatási feltételeivel vagy az iskolákkal kötött specifikus megállapodásokban foglaltakkal összhangban.  A Diákadatok gyűjtését, felhasználását és közzétételét az Iskolával kötött megállapodások, az Egyesült Államokban a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA), valamint adott esetben az alkalmazandó állami jogszabályok és egyéb állami, szövetségi és nemzetközi törvények szabályozzák. Amennyiben és amilyen mértékben ellentmondás áll fenn bármely alkalmazandó jogszabály vagy az iskolákkal kötött szerződés rendelkezései és a jelen adatvédelmi szabályzat között, az alkalmazandó jogszabályokban és az iskolákkal kötött szerződésekben megfogalmazott feltételek a mérvadóak. Ha bármilyen kérdése merül fel a Diákadatok gyűjtésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@ClassFlow.com címen. Ha kérdése van egy diák személyes adatainak áttekintésével, módosításával vagy törlésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül az oktatási intézményéhez.

Az iskolai adatok és diákadatok általunk történő megosztásának korlátozott módjaira vonatkozó további információkért tekintse meg az alábbi, „Hogyan oszt meg a Promethean információt másokkal?” című részt. Ha többet szeretne megtudni arról, a Promethean hogyan gyűjti és használja a gyermekek személyes adatait, olvassa el a „Gyermekek adatainak védelme” című részt.

 1. Szülőkre és gondviselőre vonatkozó információk:

Amikor a ClassFlow szolgáltatáson belül szülői vagy gondviselői fiókot teszünk elérhetővé, vagy lehetővé tesszük a szülők és gondviselők számára, hogy gyermekük ClassFlow-fiókjához társítsák magukat, bizonyos információk megadását kérjük tőlük. Ezek az információk magukban foglalják többek között a vezeték- és utónevet, az e-mail-címet, a felhasználónevet és jelszót, valamint bármely további információt, amelyet a szülő vagy gondviselő önkéntesen megad, például a gyermek iskolájának neve és helye vagy a gyermekhez fűződő kapcsolat (szülő, nagyszülő, gondviselő stb.). Ezeket az információkat a Szolgáltatás funkcióinak működtetéséhez, fenntartásához és rendelkezésre bocsátásához, a szolgáltatáskínálat és funkciók elemzéséhez és javításához, valamint az Önnel folytatott kommunikációhoz használjuk fel.

2.2 Technológiák használatával gyűjtött információk:

Automatikusan gyűjtünk bizonyos típusú használati információkat, amikor ellátogat a webhelyünkre vagy a Szolgáltatásunkat használja. Amikor ellátogat a Szolgáltatás oldalára, egy vagy több cookie-t (nyomkövető eszközt) küldhetünk az Ön számítógépére, amely egyedi módon azonosítja az Ön böngészőjét, és lehetővé teszi számunkra, hogy gyorsabb bejelentkezést biztosítsunk Önnek, és jobbá tegyük a szolgáltatás használatát és az oldalon való navigálást. A cookie-k arról is információkat szolgáltathatnak számunkra, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatást (pl. a megtekintett oldalak, a hivatkozások, amelyekre rákattint, valamint a Szolgáltatás keretében végrehajtott egyéb műveletek). Minden alkalommal, amikor Ön a Szolgáltatást használja, naplófájl-információkat gyűjthetünk az Ön böngészőjéből vagy mobileszközéről. A naplófájl-információk olyan névtelen információkat foglalhatnak magukban, mint például a Ön webes lekérése, az internetprotokoll („IP”) címe, a böngésző típusa, a böngésző nyelve, a mobileszközére vonatkozó információk, a hivatkozó/kilépési oldalak és URL-címek, a kattintások száma és a Szolgáltatásban megjelenített hivatkozások használata, tartománynevek, fogadó oldalak, megtekintett oldalak és egyéb hasonló információk. „Tiszta” GIF-eket (más néven webes jelzőket) is használhatunk, amelyek segítségével anonim módon nyomon követhetjük a felhasználóink online használati mintázatát. „Tiszta” GIF-eket a nem diák felhasználóinknak küldött HTML-alapú e-mail-üzenetekben is használhatunk annak érdekében, hogy nyomon kövessük, hogy a címzett mely e-mail-üzeneteket nyitotta meg, és mely hivatkozásokra kattintott rá. Ezek az információk a pontosabb jelentésekhez és a szolgáltatás jobbá tételéhez is hozzájárulnak. A Szolgáltatással kapcsolatos forgalmi és használati trendek mérése érdekében analitikai adatokat gyűjthetünk, illetve harmadik felektől származó analitikai eszközöket használhatunk.  Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk a látogatóink adatvédelmi preferenciáinak tiszteletben tartása érdekében, jelenleg nem tudunk reagálni az Ön böngészőjéből érkező „Ne kövess” jelzésekre. Annak megismerésére, hogy pontosan milyen cookie-kat használunk az ingyenes ClassFlow szolgáltatásban és a ClassFlow for Schools szolgáltatásban, tekintse át a ClassFlow Cookie-ra vonatkozó szabályzatát.

Amikor a Szolgáltatásunkat mobileszközön keresztül éri el, előfordulhat, hogy olyan információkat kapunk vagy gyűjtünk Öntől a mobileszközével kapcsolatban, mint a mobilszolgáltató, az eszköz típusa, modellje és gyártója, a mobileszköz operációs rendszerének márkája és modellje, valamint – a mobileszköz beállításaitól függően – a földrajzi helyre vonatkozó adatok, város, állam vagy ország szinten. Ezeket az információkat összesítve kapjuk meg, hogy nyomon követhessük az általános trendeket és a használati statisztikákat.

A cookie-kon, a naplófájlon, az eszközazonosítókon, a helyadatokon és a „tiszta” GIF-eken keresztül gyűjtött adatokat a következőkre használjuk vagy használhatjuk fel: (a) információk megjegyzése, hogy azokat ne kelljen újból megadnia az adott látogatás vagy az oldal következő alkalommal történő felkeresése során; (b) egyedi, személyre szabott tartalmak és információk biztosítása, a Szolgáltatással kapcsolatos célzott tartalmakat is beleértve; (c) a Szolgáltatás hatékonyságának biztosítása és nyomon követése; (d) olyan, a webhellyel és a Szolgáltatással kapcsolatos összesített mérőszámok nyomon követése, mint a látogatók száma, a forgalom, valamint a használati és demográfiai mintázatok; (e) a technológiai problémák diagnosztizálása vagy javítása; (f) a Szolgáltatással kapcsolatos csalás vagy visszaélés kivizsgálása, valamint (g) a Szolgáltatás egyéb módon történő tervezése vagy javítása. Harmadik fél hirdetési hálózatok számára nem engedélyezzük a Szolgáltatásba bejelentkezett diákokkal, tanárokkal és szülőkkel kapcsolatos információgyűjtést.

 1. Hogyan oszt meg a Promethean információt másokkal?

A Szolgáltatáson belül a Szolgáltatás végrehajtásához szükséges mértékben osztunk meg adatokat.  Például a diákadatokat és iskolai adatokat oktatási célokból megosztjuk a diákadatok fogadására jogosult tanárral, az iskolai rendszergazdával és szülővel.  A Szolgáltatáson belüli megosztás a beállításoktól és az iskola vagy a tanár által kiválasztott funkciótól függ. A Promethean csak az alábbiakban ismertetett korlátozott esetekben oszt meg harmadik felekkel személyes adatokat. SOHA NEM OSZTUNK MEG DIÁKADATOKAT MARKETING – ÉS REKLÁMCÉLOKBÓL HARMADIK FELEKKEL, ILLETVE NEM ÉRTÉKESÍTJÜK ILYEN CÉLOKBÓL EZEKET AZ ADATOKAT.  Soha nem osztjuk meg a tanárok, rendszergazdák és szülők személyes adatait harmadik felekkel marketing- és reklámcélokból, kivéve abban az esetben, ha Ön ehhez a hozzájárulását adta.

 1. Ha Ön tanár vagy rendszergazda, és Erőforrásokat szeretne feltöltenie a ClassFlow Marketplace-re (akár díj ellenében, akár ingyenesen), a rendszer automatikusan létrehoz az Önnek egy profilt. A profiljában megadott minden információ nyilvánosan elérhető lesz a ClassFlow-fiókkal rendelkező tanárok, illetve minden olyan személy számára, aki megtalálja az Ön által rendelkezésre bocsátott erőforrást a Marketplace-en végzett offline keresés vagy valamely keresőmotorban (pl.: Bing vagy Google) végzett keresés során. A profilban ki kell töltenie a vezeték- és utónév mezőket, de valódi vezeték- és utóneve helyett álnevet is használhat, ha nem szeretné, hogy a valódi neve nyilvánosan hozzákapcsolódjon a profiljához. A profiloldal további opcionális mezőinek kitöltésével további információkat is megjeleníthet magáról.  Ezek az információk szintén nyilvánosan elérhetőek lesznek a profiljához kapcsolódóan. Kérjük, ne töltse ki az opcionális mezőket, ha nem szeretné, hogy ezek az információk nyilvánosan elérhetők legyenek.  Lásd: ClassFlow Marketplace Felhasználási feltételek.
 2. Az Ön Személyes adatait közzétehetjük a törvény által előírt vagy megengedett módon, valamint amikor úgy véljük, hogy a közzétételre valamilyen bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek vagy velünk szemben folytatott jogi eljárásnak való megfelelés érdekében, a Szolgáltatási feltételeink, az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunk vagy egyéb megállapodások betartása érdekében (beleértve a Személyes adatok felfedését a bűnüldözési szervek, az Ön iskolája, az Ön munkaadója előtt) vagy a Promethean, a munkavállalóink, a felhasználók vagy mások jogai, tulajdona vagy biztonsága védelme érdekében van szükség.
 3. Ha a Promethean vagy annak eszközeinek egy része vagy egésze felvásárlásra vagy más módon átruházásra kerül, vagy abban a valószínűtlen esetben, hogy a Promethean befejezi az üzleti tevékenységét vagy csődbe megy, a felhasználói információk, beleértve a személyes adatokat is, átruházásra kerülhetnek vagy azokat megszerezheti valamely harmadik fél, de csak olyan harmadik fél, amelyre a korábban gyűjtött személyes adatokkal kapcsolatban a jelen Adatvédelmi szabályzatban foglalt kötelezettségekkel megegyező kötelezettségek vonatkoznak. Ilyen esetben értesítjük Önt, és lehetőséget biztosítunk arra, hogy fiókja megszüntetésével megakadályozza a diákadatok továbbítását.
 4. A személyes adatokat megoszthatjuk egyes, a nevünkben tevékenykedő megbízható harmadik fél vállalatokkal és személyekkel annak érdekében, hogy a nevünkben feladatokat végezzenek el, de szigorúan csak a számunkra végzett munka teljesítése céljából, például, hogy segítsenek minket a Szolgáltatás nyújtásában, a Szolgáltatás jobbá tételében, a Szolgáltatás funkcionalitásának és felhasználóbarát voltának növelésében, valamint a Szolgáltatás által nyújtott felhasználói élmény javításában. Például az Amazon Web Services szolgáltatást használjuk a Szolgáltatás hosztolásához az általuk biztosított szervereken, azonban az Amazon Web Services nem fér hozzá a ClassFlow-felhasználók személyes adataihoz.

Amennyiben másképpen nem jelezzük, a ClassFlow szolgáltatás biztosításában érintett, megbízható harmadik fél vállalatok sem most, sem a jövőben nem jogosultak az Ön személyes adatainak használatára azon a mértéken túl, amely szükséges ahhoz, hogy a segítségünkre legyenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában.

 

 

 

 1. Az információkat megoszthatjuk másokkal olyan összesített és névtelen formában, amely észszerű módon nem alkalmas az Ön személyként történő azonosítására. Például a ClassFlow for Schools szolgáltatáson keresztül analitikai és használati információkat bocsátunk rendelkezésre, többek között jelentéseket készítünk az iskolák számára annak meghatározása céljából, hogy a felhasználók milyen gyakorisággal használják a szolgáltatást, mely funkciókat használják a legtöbbet és a legkevesebbet, és milyen erőforrásokat érnek el – mindezt a Szolgáltatás javítása, a Szolgáltatás funkcionalitásának és felhasználóbarát voltának növelése és az iskola és a felhasználók általános élményének javítása érdekében.
 2. A diákadatok megosztása:A fent ismertetett lépések mellett a Promethean lehetővé teheti a diákadatok harmadik felekkel való megosztását a Szolgáltatáson keresztül, de csak abban az esetben, ha erre az iskola nevében kap utasítást és engedélyt. Például a Szolgáltatás egyes elemei lehetővé teszik az iskolák számára, hogy a diákok oktatása érdekében együttműködjenek a szülőkkel, diákokkal, rendszergazdákkal és más tanárokkal. A Promethean csak abban az esetben oszt meg Diákadatokat harmadik felekkel a Szolgáltatáson keresztül, ha erre az iskola nevében kap utasítást és engedélyt.

 

 1. Biztonságban vannak a rám vonatkozó információk?

Az adatbiztonság nagyon fontos a Promethean számára. A Promethean szigorú adminisztratív, műszaki és fizikai eljárásokkal rendelkezik a kiszolgálóinkon tárolt adatok védelme érdekében. Az információkhoz való hozzáférést azokra az alkalmazottakra korlátozzuk (felhasználónév/jelszó és kéttényezős hitelesítés használatával), akiknek a munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van az adott információkra. A személyes adatok átviteléhez az iparági szabványnak megfelelő SSL (Secure Socket Layer) titkosítást használjuk. További biztonsági óvintézkedésként többek között adattitkosítást, tűzfalakat, valamint az épületekhez és aktákhoz/fájlokhoz való hozzáférést szabályozó fizikai óvintézkedéseket használunk. Ön is segíthet a fiókjához és a személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védekezésben a jelszava megfelelő megválasztásával és védelmével, a számítógépéhez és a böngészőjéhez való hozzáférés korlátozásával és azzal, hogy a szükséges műveletek elvégzése után kijelentkezik a fiókjából.

A Szolgáltatás webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Ha rákattint ezekre a hivatkozásokra, elhagyja a ClassFlow szolgáltatást, és a jelen Adatvédelmi szabályzat a továbbiakban nem lesz irányadó. Nem vállalunk felelősséget más webhelyek adatvédelmi szabályzataiért és/vagy gyakorlataiért (azonban mielőtt ilyen oldalakra látogatna, feltétlenül olvassa el ezeket a harmadik fél adatvédelmi szabályzatokat, hogy tisztában legyen azok tartalmával). Ez az Adatvédelmi szabályzat csak a Promethean által a Szolgáltatáson keresztül gyűjtött információkra vonatkozik.

 1. A személyes adatok megőrzése és törlése:
 2. Adatait addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, vagy amíg arra szükség van a Szolgáltatás biztosításához, vagy az alábbiakban leírtak szerint. Ha törölni szeretné fiókját, írjon nekünk a privacy@ClassFlow.com címre.
 3. Ha Ön Vállalati felhasználó, a ClassFlow For Schools-előfizetése ideje alatt a ClassFlow for Schools-fiókban található személyes adatokat az iskolának az iskolai adatok megőrzésére vagy megsemmisítésére vonatkozó saját szabályzatával vagy utasításaival összhangban őrizzük meg vagy semmisítjük meg, azzal a kivétellel, hogy megőrizhetünk és felhasználhatunk bizonyos személyes adatokat, amennyiben azokra a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, vitarendezés és a megállapodásaink érvényesítése érdekében van szükség.
 4. Ha Ön hozzájárult a ClassFlow Marketplace-hez, létre kellett hoznia egy profilt. Amikor megszünteti ClassFlow-fiókját, a profilja továbbra is látható marad a nyilvánosság számára a ClassFlow Marketplace-en, kivéve, ha a fiók megszüntetése előtt eltávolítja az erőforrásait a Marketplace-ről.  Ha nem szeretné, hogy a profiljában található személyes adatok láthatóak maradjanak, a fiók megszüntetése előtt távolítsa el az opcionális információkat a profiljából, és a valódi vezeték- és utóneve helyett adjon meg egy álnevet.
 5. Diákadatok. A Promethean az iskola vagy a tanár kérésére vagy utasítására a kéréstől vagy utasítástól számított harminc (30) napon belül törli a diákadatokat vagy gondoskodik azok beazonosíthatóságának megszüntetéséről.  Ha törölni szeretné fiókját, írjon nekünk a privacy@ClassFlow.comcímre. A diákadatok megőrzését, törlését vagy beazonosíthatóságának megszüntetését az alábbi szabályzataink szerint végezzük:

 

(i)    ClassFlow for Schools-fiókok.  Az iskola ClassFlow for Schools-előfizetésének lejárta vagy megszüntetése után a Promethean kilencven (90) napig megőrzi az iskola egyedi ClassFlow aldomainjén található adatokat, beleértve a diákadatokat is, amely időszak alatt az iskola hozzáféréssel rendelkezik a ClassFlow aldomainhez a diákadatok és az iskolai adatok elérése és/vagy az iskola fiókjának visszaállítása érdekében.  Az adott iskolával kötött megállapodás speciális feltételeitől függően az iskola egyedi ClassFlow aldomainjén található adatokat, beleértve a diákadatokat is, az előfizetési időszak felmondását vagy lejáratát követő kilencven (90) nap után (vagy az Iskola kérésére hamarabb) megsemmisítjük, vagy azok beazonosíthatóságát megszüntetjük, és így véglegesen megszűnik a visszanyerhetőségük. Analitikai célokra megőrizhetünk névtelenné tett vagy összesített diákadatokat, beleértve a használati adatokat is, olyan formában, amely észszerű módon nem teszi lehetővé egy adott személy azonosítását.

(ii)  Ingyenes ClassFlow-fiókok. Az osztályok befejeződése után az osztályok törléséért azok a tanárok felelősek, akik ingyenes ClassFlow-fiókjuk használatával beállították az osztálynévsorokat.  Az osztály törlése után az osztály osztálykódja letiltásra kerül, és a diákok az adott kóddal a továbbiakban nem jelentkezhetnek be a szolgáltatásba.  Ha a diák nincs hozzárendelve másik osztálynévsorhoz, a diák fiókja letiltásra kerül.  Amikor egy tanár megszünteti a saját ingyenes ClassFlow-fiókját, az adott tanár irányítása alatt létrehozott összes diákfiók is letiltásra kerül, kivéve, ha a diák ugyanazt a fiókot más, érvényes ClassFlow-fiókkal rendelkező tanár irányítása alatt is használja. A Promethean emellett azokat az ingyenes ClassFlow szolgáltatásban létrehozott diákfiókokat is letiltja, amelyekbe a diák több mint tizenkét (12) hónapja nem jelentkezett be. A letiltott fiókokhoz kapcsolódó összes diákadat beazonosíthatóságát megszüntetjük, így véglegesen megszűnik azok visszanyerhetősége.  A diákfiók beazonosíthatóságának megszüntetését követően a diák a jövőben csak abban az esetben hozhat létre új fiókot, ha új ClassFlow-fiókot hoz létre, és megad egy olyan érvényes osztálykódot, amelyet egy tanártól kapott. A diák korábbi, megszüntetett beazonosíthatóságú fiókjához kapcsolódó adatok nem nyerhetők vissza, és nem tehetők hozzáférhetővé a diák számára az új diákfiókon keresztül. Analitikai célokból megőrizhetünk névtelenné tett vagy összesített diákadatokat, beleértve a használati adatokat is, olyan formában, amely nem teszi lehetővé egy adott személy azonosítását.

Ha Ön az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó tanárként törölni szeretné a fiókját, írjon nekünk a privacy@ClassFlow.com címre. A fiók megszüntetését követően a tanár a továbbiakban nem fér hozzá a fiókba mentett anyagokhoz. Azonban megőrizhetjük és továbbra is használhatjuk az Ön személyes adatait, amennyiben arra a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, vitarendezés, megállapodásaink érvényesítése és az Önnel folytatott kommunikáció érdekében van szükség.  Ha az adatokra már nincs szükség a fenti követelmények teljesítéséhez, észszerű lépéseket teszünk az ilyen információk beazonosíthatóságának biztonságos megszüntetéséért, illetve az ilyen információk biztonságos megsemmisítéséért.

 

 1. Kommunikációra vonatkozó preferenciák.

Ha Ön tanár/rendszergazda vagy szülő, a szolgáltatások részeként e-mail-üzeneteket vagy egyéb típusú megkereséseket kaphat a Prometheantól a szolgáltatás használatával vagy felhasználói profiljával kapcsolatban.  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatával a Promethean és a Promethean nevében eljáró megbízható harmadik fél vállalatok e-maileket küldhetnek Önnek, kapcsolatba léphetnek Önnel, vagy egyéb olyan kommunikációt kezdeményezhetnek Önnel, amelyet az Ön profiljával vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatosnak ítélünk meg.  Például frissítéseket, hírleveleket, a Szolgáltatással kapcsolatos egyéb híreket és értesítéseket küldhetünk Önnek e-mailben.  Az e-mail szövegtörzsében a „Leiratkozás” lehetőségre kattintva bármikor leiratkozhat ezekről az e-mailekről.  Vegye figyelembe, hogy nem iratkozhat le a fiókjával kapcsolatos olyan, nem promóciós célú üzenetekről, amelyek témája például a fiók hitelesítése, a Szolgáltatás funkcióit érintő változás vagy frissítés, illetve műszaki és biztonsági értesítések.

Kommunikáció a diákokkal.  A Promethean csak az iskola, a tanár vagy a körzet nevében vagy utasítására küldhet e-mailes értesítést a diákoknak, illetve csak ilyen esetben kommunikálhat a diákokkal.  Korlátozott körülmények között a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket is küldhetünk a diákoknak, például a fiók hitelesítése vagy műszaki és biztonsági értesítések esetén.

 

 1. Hozzáférhetek a személyes adatokhoz, illetve frissíthetem, javíthatom vagy törölhetem azokat?

Ön hozzáférhet a profiljában található személyes adataihoz, és a profioldalán végzett módosításokkal javíthatja, frissítheti, illetve törölheti azokat. Ha problémába ütközik a profiljában lévő személyes adatok javítása, frissítése vagy törlése során, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@ClassFlow.com címen.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben bizonyos információk eltávolítását kéri, vagy nem ad meg bizonyos információkat, előfordulhat, hogy nem fog értesítést kapni a Szolgáltatás frissítéseiről vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatos egyéb fontos információkról.  A Promethean által kért információk megadásának elmulasztása vagy bizonyos információk törlése azt jelentheti, hogy Ön nem tud hozzáférni a Szolgáltatás releváns funkcióihoz, és akár azt is eredményezheti, hogy egyáltalán nem használhatja a Szolgáltatást.

Ha az iskolai SIS-rendszerbe integrált ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, a személyes adatok, többek között diákadatok elérésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó minden kérést az iskolának kell megtennie az SIS-rendszeren keresztül.  Miután a módosítások végrehajtásra kerültek az SIS-rendszerben, a módosítások automatikusan megjelennek a ClassFlow for Schools szolgáltatáson belül.

Ha a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, és az iskola nem integrálja az SIS-rendszerét a Szolgáltatással, a személyes adatok, többek között a diákadatok elérésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó minden kérést az iskola kinevezett felhasználói adminisztrátorának kell megtennie.  A felhasználói adminisztrátor hozzáférést kap az iskola engedélyezett felhasználóinak profiloldalaihoz, és frissítheti, javíthatja vagy törölheti az azokban található információkat.

Vegye figyelembe, hogy bizonyos iskolákkal olyan megállapodásokat kötöttünk, amelyek értelmében minden, az adott iskolához tartozó fiókokban található személyes adatok módosítására, frissítésére vagy törlésére vonatkozó kérdést az iskolához kell irányítanunk.  Ennek megfelelően bizonyos esetekben arra kérhetjük Önt, hogy vegye fel a kapcsolatot az iskolával, és kérje meg az iskolát arra, hogy utasítson minket a ClassFlow-fiókjában található személyes adatok módosítására, frissítésére vagy törlésére.

Amennyiben Ön az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó egyéni tanár, az Ön által létrehozott, diákadatokat tartalmazó osztálynévsorokat törölnie kell a ClassFlow-fiókból, amikor az adott osztályok befejeződnek.  A tanárnak az ingyenes ClassFlow szolgáltatásban létrehozott fiókjához hozzárendelt diákadatokat a tanár vagy az iskola ellenőrzi.  Ha kérdései merülnek fel a diákadatok tanári fiókból történő áttekintésével, módosításával vagy törlésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül a tanárhoz vagy az iskolához, vagy írjon a Prometheannak a privacy@ClassFlow.com címen.

 

Európai Uniós felhasználók:  A személyes adatok elérése, javítása és törlése:  Amennyiben Ön az Európai Uniós állampolgár, Önt megilletik bizonyos jogok a személyes adataival kapcsolatban:  (i) jogában áll, hogy tájékoztatást kérjen az Ön a személyes adatai felhasználásának módjáról; (ii) jogában áll, hogy hozzáférjen az Önről tárolt személyes adatokhoz (iii) jogában áll, hogy az általunk Önről tárolt pontatlan személyes adatok javítását, valamint a személyes adatok zárolását vagy törlését kérje, ha a feldolgozás nem felel meg a helyi adatvédelmi törvényeknek.  Ha élni kíván a fenti jogok bármelyikével, vagy kérdése van a jogaival kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a lenti „Kapcsolat” című részben megadott elérhetőségeinken.  Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg a személyes adatról, amellyel kapcsolatban érdeklődik.  A kérésére harminc (30) napon belül (vagy rövidebb időn belül, ha a törvények azt írják elő) válaszolunk.  Ha az Önről általunk tárolt személyes adatok javítására, frissítésére, törlésére vagy módosítására kér minket, teljesítjük a kérését, ha meggyőződtünk róla, hogy ez szükséges.  Amennyiben úgy döntünk, hogy nem módosítjuk a személyes adatokat az Ön által kért módon, a döntésről és a panasztételi lehetőségekről írásban tájékoztatjuk Önt.  Ha Ön a személyes adatai módosítását kéri, és mi nem teljesítjük a kívánt módosítást, kérheti, hogy a nyilvántartásunkban tüntessük fel, hogy Ön személyes adatai módosítását kérte, és a módosításra milyen okok miatt nem került sor.

 

Ha kérdése van a személyes adatai elérésével, javításával és törlésével kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@ClassFlow.com címen.

 

 

 

 1. Hova kerülnek az adataim?
 2. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Promethean a személyes adatokat a világ különböző részein (beleértve az Egyesült Államokat is) működtetett különböző adatközpontokban tárolja és dolgozza fel, és az Ön személyes adatait nem feltétlenül csak azon országon belül tároljuk és dolgozzuk fel, ahol azokat begyűjtöttük, kivéve, ha és amennyiben a törvények másképpen rendelkeznek. Ha Ön az Európai Unióban („EU”) vagy egyéb olyan térségben tartózkodik, ahol az adatgyűjtésre és -használatra vonatkozó törvények eltérhetnek az Egyesült Államok törvényeitől, vegye figyelembe, hogy az információkat (a személyes adatokat is beleértve) olyan országokba vagy joghatósághoz továbbíthatjuk, amely nem az Ön joghatóságával megegyező adatvédelmi törvényekkel rendelkezik. Ebből a célból a Promethean szabványos EU-mintaszerződéseket kötött a csoportjába tartozó azon vállalatokkal, amelyekkel megosztja a személyes adatokat, annak érdekében, hogy az EU-állampolgárok adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítása ugyanolyan védelem alá essen, mint amilyen védelmet az EU-n belül kell biztosítani.  Ön beleegyezik abba és elfogadja azt, hogy a Promethean az Ön személyes adatait az Egyesült Államokba vagy más olyan országokba továbbíthatja, ahol a Promethean, annak anyavállalatai, leányvállalatai, kapcsolódó vállalkozásai vagy szolgáltatói létesítményeket tartanak fenn.  Adott esetben Ön kijelenti és vállalja továbbá, hogy minden szükséges hozzájárulást megszerzett a diákjaitól vagy az engedélyezett felhasználóktól ahhoz, hogy a Promethean feldolgozza az ilyen személyes adatokat az Egyesült Államokban vagy a világ más részén.
 3. Ön tartozik felelősséggel a tartózkodási helye szerinti helyi adatvédelmi törvények megismeréséért és betartásáért. A ClassFlow használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az itt meghatározott adott helyszínre továbbítsuk és ott tároljuk.
 4. Gyermekek adatainak védelme

A Promethean tudatosan semmilyen adatot nem gyűjt 18 év alatti gyermekektől, kivéve akkor és addig, amikor és ameddig az iskola vagy a tanár megfelelő jóváhagyást és engedélyt adott valamely 18 év alatti gyermek számára a Szolgáltatások használatára, a Promethean számára pedig információk gyűjtésére az ilyen diáktól. Ha úgy gondolja, hogy véletlenül, megfelelő beleegyezés nélkül 18 év alatti személytől gyűjtöttünk személyes adatokat, írjon nekünk a privacy@classflow.com címre, hogy a lehető leghamarabb törölhessük az ilyen információkat.

 1. Módosíthatja a Promethean ezt az Adatvédelmi szabályzatot?
 2. Az Adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt. Ha a személyes adatok felhasználásának módjában jelentős módosításokat eszközölünk, az ilyen módosításokról tájékoztatjuk Önt a ClassFlow rendszerbe való belépéskor.  Ha nem kívánja elfogadni a módosítást/módosításokat, fiókja törlésével elutasíthatja az ilyen módosításokat.
 3. Az Adatvédelmi szabályzat diákadatokat érintő módosításai. Amennyiben a szabályzatban olyan módosítást eszközölünk, amely jelentős hatással van a diákadatok gyűjtésére, felhasználására, tárolására, megőrzésére vagy közzétételére, tájékoztatjuk Önt az ilyen módosításokról, amikor bejelentkezik a ClassFlow rendszerbe. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy legalább harminc (30) nappal korábban értesítsük az Adatvédelmi szabályzat minden olyan módosításáról, amelynek következtében a korábbi szabályzatban közzétetthez képest jelentősen módosul a diákadatok gyűjtésének, felhasználásának, tárolásának vagy megosztásának módja, hogy Önnek kellő idő álljon rendelkezésre a szabályzat módosításának értékelésére. Ha nem fogadja el a módosításokat, a fiókjának a módosítások hatálybalépése előtti törlésével elutasíthatja az ilyen módosításokat. A jelen Adatvédelmi szabályzat korábbi verzióinak igényléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@ClassFlow.com címen.

 

 1. Kaliforniai felhasználók
Kalifornia állam diákadatok védelméről és harmadik fél digitális adattárolási és oktatási szoftverekről szóló AB 1584 (Buchanan) törvényéhez kapcsolódóan (Education Code section 49073.1) kijelentjük a következőket:

a. A Promethean által a helyi oktatási hivataloktól (Local Educational Agency, a továbbiakban: „LEA”) megszerzett tanulói iratok továbbra is az LEA tulajdonát képezik, és annak ellenőrzése alatt állnak. Az LEA teljes körű tulajdonjoggal rendelkezik a ClassFlow számára biztosított személyes adatokkal és oktatási rekordokkal kapcsolatban.

b. A ClassFlow-felhasználók megtarthatják az általuk generált tartalmak feletti tulajdonjogot és irányítást azáltal, hogy bejelentkeznek ClassFlow-fiókjukba, és letöltik (vagy frissítik) a ClassFlow rendszerben lévő adataikat. A tanulók hozzáféréssel rendelkeznek saját adataikhoz és az általuk generált tartalmakhoz, a tanuló tanára által meghatározott korlátozások függvényében. Ha például egy tanuló a Promethean ClassFlow szolgáltatás használatával végez el egy értékelést, majd a ClassFlow rendszeren keresztül küldi el azt a tanárnak, a tanuló csak akkor tarthatja meg az értékelés feletti tulajdonjogot és irányítást (illetve csak akkor módosíthatja az értékelésre adott válaszokat), ha azt a tanár engedélyezte.

c. A szülők, a törvényes gondviselők vagy az arra jogosult tanulók az oktatási intézményükhöz fordulva ellenőrizhetik a tanuló nyilvántartásában szereplő, személyes azonosításra alkalmas információkat, és javíthatják a téves információkat. Ezenkívül a ClassFlow-felhasználók hozzáférhetnek a profiljukban szereplő személyes adatokhoz, és javíthatják, frissíthetik és törölhetik azokat, ha ClassFlow-fiókjukba bejelentkezve elvégzik a megfelelő módosításokat, a ClassFlow rendszerben bármely ClassFlow-oldal jobb felső sarkában lévő kérdőjelre („?”) kattintva közvetlenül felveszik velünk a kapcsolatot, vagy elküldik nekünk kérésüket a privacy@classflow.com címre.

d. Elkötelezettek vagyunk a tanulói nyilvántartások biztonságának és titkosságának fenntartása mellett. Ennek érdekében a következő intézkedéseket tesszük: a) az alkalmazottak tanulói adatokhoz való hozzáférését azokra az alkalmazottakra korlátozzuk, akiknek az ilyen hozzáférésre munkaköri kötelezettségeik teljesítéséhez van szükségük; (b) háttérellenőrzéseket végzünk alkalmazottainkon és minden olyan alkalmazotton, akik hozzáférhetnek a tanulói adatokhoz; (c) megköveteljük az alkalmazottaktól, hogy titoktartási megállapodást írjanak alá, mielőtt bármilyen érzékeny adathoz férhetnének hozzá; d) alkalmazottainkat rendszeresen adatvédelmi és adatbiztonsági képzésben és oktatásban részesítjük; és (e) a személyes adatokat technikai, szerződéses, adminisztratív és fizikai biztonsági óvintézkedésekkel védjük az illetéktelen hozzáférés, közzététel vagy felhasználás ellen.

e. A tanulói nyilvántartások jogosulatlan nyilvánosságra hozatala esetén (1) haladéktalanul értesítjük az LEA-t, kivéve abban az esetben, ha a bűnüldöző szervek kifejezetten megtiltják az ilyen értesítést; és (2) végrehajtjuk a Promethean adatvédelmi incidensek esetére szóló elhárítási tervét, amelyet kérésre az LEA számára is megküldünk.

f. A tanulói nyilvántartásokban szereplő információkat csak a ClassFlow Szolgáltatási feltételekben és Adatvédelmi szabályzatban kifejezetten előírt vagy engedélyezett célokra használjuk fel.

g. A ClassFlow tanulói nyilvántartásaiban szereplő személyes adatokat soha nem használjuk célzott hirdetésekhez.

h. Az LEA-val kötött megállapodásunk lejártakor vagy felmondásakor, az LEA (iskola) utasítására vagy kérésére, illetve amikor már nincs szükség az adatokra, töröljük vagy személyazonosításra alkalmatlanná tesszük a tanulók személyes adatait, és a törlést vagy a személyazonosításra alkalmatlanná tételt az LEA-val kötött megállapodás feltételeinek megfelelően végezzük.

i. Az oktatási intézménnyel együttműködve biztosítjuk a FERPA-nak való megfelelést azáltal, hogy a szülőknek, a törvényes gondviselőknek és a tanulóknak lehetőséget nyújtunk a ClassFlow rendszeren belüli tanulói nyilvántartásuk ellenőrzésére és áttekintésére, valamint a pontatlan adatok javítására.

j. Az Adatvédelmi szabályzatunkon nem fogunk lényeges változtatásokat eszközölni az LEA előzetes értesítése nélkül, többek között nem adunk ahhoz hozzá lényeges új vagy további adatok gyűjtésével kapcsolatos gyakorlatokat, illetve nem végzünk olyan módosításokat, amelyek csökkentik a korábban ismertetett védelem szintjét.

 1. Mit tegyek, ha kérdésem merül fel az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban, vagy valamilyen panaszom van?

Ha kérdése, aggálya vagy panasza van az Adatvédelmi szabályzatban megfogalmazott információkkal vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeltük személyes adatait, küldjön nekünk egy részletes üzenetet a privacy@ClassFlow.com e-mail-címre, írjon nekünk a Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Egyesült Királyság vagy a 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022 Egyesült Államok címre, vagy hívjon minket a következő telefonszámon: +1(888) 652-2848. Megpróbálunk minden panaszt, kérdést és problémát észszerű határidőn belül feldolgozni.

 

 1. Ha Ön ausztrál lakos és nem elégedett a panasza megoldásának módjával, panaszt tehet az ausztrál szövetségi adatvédelmi biztosnál. További információ: www.oaic.gov.au.

 

 1. A jelen Adatvédelmi szabályzat ingyenesen elérhető példányáért látogasson el webhelyünkre (ClassFlow Adatvédelmi szabályzat), vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a privacy@ClassFlow.com címen.

 

©2020 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.