ClassFlow Adatvédelmi szabályzat


Hatályba lépés dátuma: 2018. július 6
A Class Flow diákok adatvédelmére vonatkozó vállalása

A diákok személyazonosításra alkalmas információinak védelme nagyon fontos számunkra.  Megtiszteltetés számunkra, hogy az ügyfeleink a ClassFlow-t választották megbízható oktatási szolgáltatóként, és arra törekszünk, hogy mindenben megfeleljünk a magas szintű adatvédelmi és biztonsági szabványoknak. Amikor hozzáférünk diákok személyes adataihoz, vállaljuk az alábbi adatvédelmi elvek betartását:

 • A diákok személyes adatait csak a Szolgáltatásunk nyújtása céljából vagy valamely iskola vagy szülő által engedélyezett módon gyűjtjük, tároljuk, dolgozzuk fel vagy osztjuk meg.
 • A diákok személyes adatai közül csak annyit gyűjtünk be, amennyi szükséges a Szolgáltatásunk nyújtásához.
 • Egyértelműen és átláthatóan közzétesszük az adatvédelmi szabályzatunkat és gyakorlatainkat.
 • Nem osztjuk meg vagy értékesítjük diákok személyes adatait marketingcélokra harmadik felek számára.
 • Nem tesszük közzé diákok személyes adatait viselkedésalapú célzásra történő felhasználáshoz.
 • Nem használjuk fel a diákok személyes adatait viselkedésalapú célzásra történő felhasználáshoz, kivéve szülők számára, a kifejezett hozzájárulásukkal.
 • Nem hajtunk végre lényeges módosítást a diákok személyes adatainak általunk végzett gyűjtésével vagy felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi szabályzatunkban és a szolgáltatási feltételekben anélkül, hogy arról előzetesen értesítenénk az iskolát, és választási lehetőséget biztosítunk az iskola számára, mielőtt a diákok személyes adatait a diákok személyes adatainak begyűjtésekor közzétettől lényegesen eltérő módon használnánk fel.
 • Átfogó adatbiztonsági programot tartunk fenn, amely úgy van kialakítva, hogy védje a ClassFlow szolgáltatás keretében gyűjtött diákadat-típusokat.
 • A diákok személyes adatait töröljük vagy személyek azonosítására alkalmatlanná tesszük, amikor azokra többé már nincs szükség, vagy valamely iskola utasítására vagy kérésére.

Annak érdekében, hogy többet tudjon meg a gyakorlatainkról és arról, hogy hogyan védjük a diákok személyes adatait, olvassa át gondosan ezt az Adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot, a Szolgáltatási feltételeket és az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, vagy kérdéseivel forduljon hozzánk a privacy@ClassFlow.com címen.
A „ClassFlow” vagy a „Szolgáltatás” rendelkezésre bocsátója a Promethean Limited („Promethean”, „mi”, „minket”, „a miénk”).  Angliában és Walesben bejegyzett korlátozott felelősségű társaság vagyunk, amelynek a székhelye a Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Egyesült Királyság címen található.

Amikor a jelen Adatvédelmi szabályzatban a „Szolgáltatás(ok)” kifejezést használjuk, az alatt az alábbiakat értjük: (i) a www.ClassFlow.com vagy egyéb hasonló, a Felhasználó területe vagy böngészőjének nyelve által meghatározott ilyen URL-címen ingyenesen elérhető nyilvános ClassFlow szolgáltatás; (ii) a ClassFlow for Schools Szolgáltatás, amely előfizetés alapján érhető el iskolák, iskolai körzetek vagy egyéb ilyen intézmények számára, és amely egy privát URL-címmel (pl. www.iskolaikorzetneve.classflow.com) rendelkező egyedi ClassFlow aldomain beállításán keresztül érhető el, kizárólag a meghatározott iskola vagy körzet általi használatra; valamint (iii) a Promethean által rendelkezésre bocsátott minden egyéb kapcsolódó weboldal, termék, szolgáltatás és alkalmazás (beleértve minden olyan ClassFlow-hoz kapcsolódó Alkalmazást is, amely az App Store, Google Play vagy egyéb harmadik fél alkalmazás-áruházakon keresztül elérhető lehet).

A jelen Adatvédelmi szabályzat, a jelen Adatvédelmi szabályzatban említett, a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzatával, a ClassFlow Szolgáltatási feltételeivel és a ClassFlow Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatával együtt kötelező erejű, Ön és miközöttünk létrejött szerződést (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) képez.  A Szolgáltatásunk használatának megkezdése előtt, kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezeket a dokumentumokat.  A Szolgáltatásunk használatával Ön jelzi, hogy elfogadja a ClassFlow Szolgáltatási feltételeit, az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatot, a Cookie-kra vonatkozó szabályzatot és a jelen Adatvédelmi szabályzatot, továbbá ezek mindegyikének feltételeit kötelező érvényűként fogadja el magára nézve.  Ha Ön nem fogadja el ezeket a feltételeket és szabályzatokat, kérjük, hogy ne használja a Szolgáltatást.  Minden olyan kifejezés, amelyet e dokumentumban külön meghatározás nélkül használunk, a Szolgáltatási feltételekben meghatározott jelentéssel bír.  Amennyiben a Szolgáltatási feltételek és az Adatvédelmi szabályzat között ellentmondás van, a Szolgáltatási feltételek élveznek elsőbbséget.

Az „Ön” vagy „az Ön…” kifejezés a Szolgáltatás Felhasználóját jelenti.  Az „Egyéni felhasználó” az e Feltételekben használtak szerint lehet az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó tanár (vagy adminisztrátor), diák vagy szülő. Adott esetben az „Ön” vagy „az Ön …” jelenti azt az iskolát vagy iskolai körzetet vagy egyéb oktatási intézményt is, más néven „Vállalati felhasználót”, amely a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, és akivel a Felhasználó diákként, tanárként vagy valamely diák szülőjeként kapcsolatban van, és amely számára a Vállalati felhasználó engedélyezi a Szolgáltatás használatát („Engedélyezett felhasználó”).  A „Felhasználó(k)” kifejezés az e dokumentumban használt formájában a Szolgáltatás minden felhasználóját jelenti:  Egyéni felhasználók, Engedélyezett felhasználók és Vállalati felhasználók.

Tartalomjegyzék:

 1. Mi a célja ennek az Adatvédelmi szabályzatnak?
 2. Milyen információkat gyűjtünk?
 3. Milyen módon oszt meg a Promethean információkat másokkal?
 4. Biztonságban vannak a rám vonatkozó információk?
 5. A személyes adatok megőrzése és törlése
 6. Kommunikációra vonatkozó preferenciák
 7. Hozzáférhetek a személyes adatokhoz, javíthatom vagy törölhetem azokat?
 8. Hova kerülnek az adataim?
 9. Gyermekek adatainak védelme
 10. Módosíthatja a Promethean ezt az Adatvédelmi szabályzatot?
 11. Mit kell tennem, ha kérdésem van ezzel az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban vagy panaszom van?

 1. Mi a célja ennek az Adatvédelmi szabályzatnak?

A Promethean tiszteletben tartja az Ön adatainak bizalmasságát és elkötelezett azok védelme iránt a jelen szabályzat betartásán keresztül. Ez a ClassFlow Adatvédelmi szabályzat (a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzatával, a ClassFlow Szolgáltatási feltételeivel és a ClassFlow Elfogadható használatára vonatkozó szabályzatával, valamint az azokban hivatkozott bármely egyéb dokumentummal együtt) bemutatja, hogy a Promethean milyen módon gyűjti, tárolja, használja fel és teszi közzé az általunk a ClassFlow szolgáltatás használata során Öntől begyűjtött személyes adatokat.

A „Személyes adatok” a jelen Adatvédelmi szabályzatban bármely olyan információt jelentenek, amely alkalmas egy adott egyén személyes azonosítására.

Ez a szabályzat nem alkalmazandó olyan harmadik fél weboldalakra vagy vállalati gyakorlatokra, amelyek nincsenek a Promethean tulajdonában vagy irányítása alatt, vagy azokra az alkalmazásokra, amelyekre a Szolgáltatásunkból teszünk elérhetővé hivatkozásokat. Mielőtt bármilyen harmadik fél weboldalt használna, mindig olvassa el az adott oldal adatvédelmi szabályzatát.

2. Milyen információkat gyűjtünk?

2.1. Az általunk gyűjtött Személyes adatok köre függ attól, hogy Ön tanár, diák vagy szülő.

 1. Iskolákra, Tanárokra és Adminisztrátorokra vonatkozó információk:Amikor egy Tanár vagy Iskolai adminisztrátor regisztrál egy ClassFlow fiókot vagy velünk online levelezést folytat, bekérünk bizonyos információkat, mint például a vezeték- és keresztnév, e-mail-cím, felhasználónév és jelszó, valamint a ClassFlow profilban önkéntesen megadott további információk, amelyek magukban foglalhatják többek között az alábbiakat: az iskolai szervezet és helyszín, az Ön által tanított szint és tantárgy, az Ön iskolán belüli pozíciója, valamint az Ön diákjai által használt eszközök típusa (együttesen: „Iskolai adatok”).  Akkor is gyűjthetünk Iskolai adatokat, ha az iskola üzenetet küld nekünk, valamelyik tanár tartalmat vagy Erőforrásokat tesz közzé a weboldalunkon vagy a Szolgáltatásunkon keresztül, vagy e-mail üzenetekre vagy felmérésekre válaszol.   Ezeket az információkat a Szolgáltatás funkcióinak és működőképességének üzemeltetéséhez, fenntartásához és rendelkezésre bocsátásához, a Szolgáltatáskínálat és funkciók elemzéséhez és javításához, valamint az Iskolákkal és a felhasználókkal folytatott kommunikációhoz használjuk fel.
 2. A Diákokra vonatkozó információk:A Promethean azzal a céllal nyújtja a Szolgáltatást az iskolák és tanárok számára, hogy javítsa az iskolai oktatás hatékonyságát és a diákok tanulmányi eredményeit. E Szolgáltatásnak egy adott Iskola számára történő nyújtása során gyűjthetünk diákokra vonatkozó Személyes adatokat („Diákadatok”) vagy hozzáférhetünk azokhoz. Csak azok a diákok regisztrálhatnak „Diákként” valamely ClassFlow fiókba és használhatják a Szolgáltatást, akik számára valamely Iskola vagy Tanár osztálykódot adott ki.  A regisztráció során Személyes adatokat gyűjtünk a diáktól. Az általunk gyűjtött információk típusa függ attól, hogy a tanár, az iskola vagy a körzet hogyan használja a Szolgáltatást, de ide tartozhat a diák vezeték- és keresztneve, e-mail-címe, felhasználóneve és jelszava, értékelési adatok, feladatokkal kapcsolatos adatok és egyéb osztálytermi tartalmak. A diákadatokat igen bizalmasnak tekintjük, és ezeket az adatokat kizárólag a Szolgáltatások Iskolák számára vagy Iskolák nevében történő nyújtására használjuk, korlátozott módon, belső célokra, a ClassFlow Szolgáltatási feltételek dokumentumunkban vagy az Iskolákkal megkötött specifikus megállapodásokban foglaltakkal összhangban.  A Diákadatok általunk történő gyűjtésére, felhasználására és közzétételére az Iskolával kötött megállapodások az irányadóak, valamint az Egyesült Államokban a családi oktatási jogokról és adatvédelemről szóló törvény (FERPA) és az alkalmazandó állami jogszabályok, és az egyéb állami, szövetségi és nemzetközi törvények, az adott esetnek megfelelően.  Az alkalmazandó jogszabályok és az iskolákkal kötött bármely szerződések előnyt élveznek, amennyiben és amilyen mértékben ellentmondás áll fenn bármely alkalmazandó jogszabály vagy az iskolákkal kötött szerződés rendelkezései és a jelen adatvédelmi szabályzat között.  Ha bármilyen kérdése van a Diákadatok általunk történő gyűjtésével és használatával kapcsolatban, forduljon hozzánk a privacy@ClassFlow.com címen.  Ha kérdése van egy diák személyes adatainak áttekintésével, módosításával vagy törlésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül az oktatási intézményéhez.Az Iskolai adatok és Diákadatok általunk történő megosztásának korlátozott módjaira vonatkozó további információkat lásd az alábbi „Milyen módon oszt meg a Promethean információkat másokkal” című részben. Ha további információt szeretne arról, hogyan gyűjti össze és használja a gyermekek személyes adatait, olvassa el a “Gyermekek adatainak védelme” című részt.
 3. Szülőkre és gondviselőre vonatkozó információk:Kérjük bizonyos információk megadását, amikor egy szülő vagy gondviselő regisztrál egy ClassFlow fiókba, vagy egy kapcsolódó alkalmazás használata érdekében regisztrál. Az ilyen információk magukban foglalják többek között a vezeték- és keresztnevet, az e-mail-címet, a felhasználónevet és jelszót, valamint bármely további információt, amelyet a szülő vagy gondviselő önkéntesen megad, amely lehet többek között a gyermek iskolájának neve és helye, és a gyermekkel fennálló viszony (szülő, nagyszülő, gondviselő stb.). Ezeket az információkat a Szolgáltatás funkcióinak és működőképességének üzemeltetéséhez, fenntartásához és rendelkezésre bocsátásához, a Szolgáltatáskínálat és funkciók elemzéséhez és javításához, valamint az Önnel folytatott kommunikációhoz használjuk fel.

2.2. A technológia útján gyűjtött információk:

Automatikusan gyűjtünk bizonyos típusú használati információkat, amikor ellátogat a weboldalunkra vagy a Szolgáltatásunkat használja. Amikor ellátogat a Szolgáltatás oldalára, egy vagy több cookie-t (nyomkövető eszközt) küldhetünk az Ön számítógépére, amely egyedi módon azonosítja az Ön böngészőjét és lehetővé teszi számunkra, hogy segítsünk Önnek a gyorsabb bejelentkezésben és jobbá tegyük az oldal Ön általi használatát és az oldalon az Ön által végzett navigálást.  A cookie-k arra vonatkozóan is továbbíthatnak információkat számunkra, hogy Ön hogyan használja a Szolgáltatást (pl. az Ön által megtekintett oldalak, a hivatkozások, amelyekre Ön rákattint, és Ön által a Szolgáltatások keretében végrehajtott egyéb lépések). Gyűjthetünk naplófájl-információkat az Ön böngészőjéből vagy mobileszközéből minden egyes alkalommal, amikor Ön használja a Szolgáltatást.  A naplófájl-információk magukban foglalhatnak olyan névtelen információkat, mint például a Ön webes lekérése, internetprotokoll („IP”) címe, böngészőtípusa, a böngésző nyelve, az Ön mobileszközére vonatkozó információk, a hivatkozó / kilépési oldalak és URL-címek, a kattintások száma és a Szolgáltatás hivatkozásaival való együttműködése módja, domainnevek, fogadó oldalak, megtekintett oldalak és egyéb hasonló információk. Alkalmazhatunk „tiszta” GIF-eket (más néven webes jelzőket), amelyek segítségével anonim módon nyomon követhetjük a felhasználóink online használati mintázatát. Ezen kívül, alkalmazhatunk „tiszta” GIF-eket a nem diák felhasználóinknak küldött HTML-alapú e-mail üzenetekben is, hogy nyomon kövessük, hogy a címzett mely e-mail üzeneteket nyitotta meg, és mely hivatkozásokra kattintott rá.  Ezek az információk lehetővé teszik a pontosabb jelentéskészítést és a Szolgáltatás még jobbá tételét. Gyűjthetünk továbbá analitikai adatokat is vagy alkalmazhatjuk harmadik fél analitikai eszközeit, hogy segítsenek bennünket a Szolgáltatással kapcsolatos forgalmi és használati trendek mérésében.  Bár minden tőlünk telhetőt megteszünk a látogatóink adatvédelmi preferenciáinak tiszteletben tartása érdekében, jelenleg nem tudunk reagálni az Ön böngészőjéből érkező „Ne kövess” jelzésekre. Annak megismerésére, hogy pontosan milyen cookie-kat használunk az ingyenes ClassFlow szolgáltatásban és milyen cookie-kat használunk a ClassFlow for Schools szolgáltatásban, tekintse át a ClassFlow Cookie-kra vonatkozó szabályzatát.

Amikor a Szolgáltatásunkat mobileszközön keresztül éri el, előfordulhat, hogy információkat kapunk vagy gyűjtünk az Ön mobileszközével kapcsolatban, mint például az Ön mobilszolgáltatója, az eszköz típusa, modellje és gyártója, a mobileszköz operációs rendszerének márkája és modellje, valamint – az Ön mobileszközének beállításaitól függően – az Ön földrajzi helyére vonatkozó adatok, város, állam vagy ország szinten. Ezeket az információkat összesítve kapjuk meg, hogy nyomon követhessük a fontosabb trendeket és a használati statisztikákat.

A cookie-kon, a naplófájlon, eszközazonosítókon, a helyadatokon és a „tiszta” GIF-ek információin keresztül gyűjtött adatokat felhasználjuk vagy felhasználhatjuk az alábbiakra:  (a) információk megjegyzése, hogy azokat ne kelljen újból megadni az adott látogatás vagy az oldal következő alkalommal történő meglátogatása során; (b) egyedi, személyre szabott tartalom és információk nyújtása, beleértve a Szolgáltatással kapcsolatos célzott tartalmakat; (c) a Szolgáltatás hatékonyságának biztosítása és nyomon követése; (d) olyan összesített mérőszámok nyomon követése, mint például a látogatók száma, a forgalom, a használati és a demográfiai mintázatok a weboldalunk és a Szolgáltatásunk esetében; (e) a technológiai problémák diagnosztizálása vagy javítása; (f) a Szolgáltatással kapcsolatos csalás vagy visszaélés kivizsgálása és (g) a Szolgáltatás egyéb módon történő tervezése vagy javítása.  Harmadik fél hirdetési hálózatok számára nem engedélyezzük a Szolgáltatásba bejelentkezett Diákokkal, Tanárokkal és Szülőkkel kapcsolatos információgyűjtést.

3. Milyen módon oszt meg a Promethean információkat másokkal?

A Szolgáltatáson belül a Szolgáltatás végrehajtásához szükséges mértékben osztunk meg adatokat.  Például a Diákadatokat és Iskolai adatokat az adott oktatási célra a Diákadatok fogadására jogosult tanárral, az iskolai adminisztrátorral és szülővel osztjuk meg.  A Szolgáltatáson belüli megosztás a beállításoktól és az iskola vagy a tanár által kiválasztott funkciótól függ. A Promethean Személyes adatokat csak az alábbiakban bemutatott korlátozott körülmények között oszt meg harmadik felekkel.  SOHA NEM OSZTUNK MEG VAGY ÉRTÉKESÍTÜNK DIÁKADATOKAT HARMADIK FELEK RÉSZÉRE MARKETINGCÉLOKRA VAGY HIRDETÉSEK KÜLDÉSÉHEZ.  Soha nem osztunk meg vagy értékesítünk Személyes adatokat tanárokról, adminisztrátorokról vagy szülőkről harmadik felek számára marketingcélokra vagy hirdetések küldéséhez, kivéve, ha ehhez Ön a beleegyezését adja.

 1. Ha Ön tanár vagy adminisztrátor, és azt választja, hogy Erőforrásokat tölt fel a ClassFlow Marketplace (ClassFlow Piac) helyre (akár díj ellenében, akár ingyenesen), a rendszer automatikusan létrehoz az Ön számára egy profilt. Az Ön által a profiljában megadott összes információ nyilvánosan elérhető lesz a ClassFlow-fiókok tulajdonosai számára, illetve minden olyan személy számára, aki megtalálja az Ön által rendelkezésre bocsátott Erőforrást vagy a Marketplace helyen végzett offline keresésben vagy az olyan keresőmotorokban végzett keresésben, mint például a Bing vagy a Google. A profilban Önnek ki kell töltenie a vezeték- és keresztnév mezőket, de a valódi vezeték- és keresztneve helyett használhat álnevet is, ha nem kívánja, hogy a valódi neve nyilvánosan hozzákapcsolódjon a profiljához. Választhatja továbbá azt is, hogy további adatokat is megad magáról a profiloldal többi opcionális mezőjének kitöltésével.  Ezek az információk szintén nyilvánosan elérhetőek lesznek az Ön profiljához kapcsolódóan. Kérjük, ne töltse ki az opcionális mezőket, ha nem szeretné, hogy ezek az információk nyilvánosan elérhetők legyenek.  Lásd a ClassFlow Marketplace használati feltételeket.
 2. Közzétehetjük az Ön Személyes adatait a törvényben előírt vagy megengedett módon, vagy amikor úgy véljük, hogy a közzététel szükséges bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek vagy velünk szemben folytatott jogi eljárásnak való megfelelés érdekében; a Szolgáltatási feltételeink, az Elfogadható használatra vonatkozó szabályzatunk vagy egyéb megállapodások betartása érdekében (beleértve a Személyes adatok felfedését a bűnüldözési szervek, az Ön iskolája, az Ön munkaadója előtt); vagy a Promethean, a munkavállalóink, a Felhasználóink vagy mások jogai, tulajdona vagy biztonsága védelme érdekében.
 3. Ha a Promethean vagy annak eszközeinek egy része vagy egésze felvásárlásra vagy egyéb módon átruházásra kerül, vagy abban a valószínűtlen esetben, hogy a Promethean befejezi az üzleti tevékenységét vagy csődeljárás alá kerül, a felhasználói információk, beleértve a Személyes adatokat is, átruházásra kerülhetnek vagy azokat megszerezheti valamely harmadik fél, de csak olyan harmadik fél, amelyre a Promethean vállalatként korábban gyűjtött Személyes adatokra ezen Adatvédelmi szabályzat értelmében vonatkozóval megegyező kötelezettségek vonatkoznak. Ilyen esetben Önt értesítjük és lehetőséget biztosítunk a Diákadatok átruházásának megakadályozására az Ön fiókjának a megszüntetésével.
 4. A Személyes adatokat megoszthatjuk egyes megbízható harmadik fél vállalatokkal és egyénekkel, hogy a nevünkben feladatokat végezzenek el, de szigorúan csak a számunkra végzett munkájuk végrehajtása céljából, például, hogy segítsenek minket a Szolgáltatás nyújtásában, a Szolgáltatás jobbá tételében, a Szolgáltatás funkcionalitásának és felhasználóbarát voltának növelésében, és a Szolgáltatás használata során tapasztalt élmény javításában. Például az Amazon Web Services szolgáltatást használjuk a Szolgáltatás hosztolásához az általuk biztosított szervereken; a Google Analytics szolgáltatást használjuk, hogy segítsen minket a felhasználói viselkedés, a felhasználói forgalom, a látogatói forgalom nyomon követésében és rendszeranalitika biztosításában; a Pardot szolgáltatást használjuk marketing-automatizálási szolgáltatásként, amely a felhasználók által a Szolgáltatásban végrehajtott interakciókat rögzíti; valamint az Intercom szolgáltatást használjuk marketing-automatizáláshoz, felhasználói visszajelzések beszerzéséhez, ügyféltámogatás nyújtásához, a felhasználók megkereséséhez a Szolgáltatáson belüli funkciókkal kapcsolatban, valamint élő csevegés folytatásához a Szolgáltatáson belül. Az Intercom szolgáltatás azonban a Diákfiókok esetében nincs aktiválva (bekapcsolva).  A világos megfogalmazás érdekében: a Diákokkal senki sem lép kapcsolatba az Intercom szolgáltatáson keresztül, és a Diákok számára nem áll rendelkezésre az élő csevegés funkció a fiókjukon belül.

Amennyiben másképpen nem jelezzük, ezek a megbízható harmadik fél vállalatok nem jogosultak az Ön Személyes adatai használatára azon a mértéken túl, amely szükséges ahhoz, hogy a segítségünkre legyenek a lehető legjobb szolgáltatás nyújtásában.  Ha szeretne további információkat megtudni ezekről a harmadik fél vállalatokról, beleértve ezen harmadik fél vállalatok adatvédelmi szabályzatait is, ellátogathat azok saját webhelyeire:

Idővel további szolgáltatókkal is együttműködésbe léphetünk, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy az információkat frissítsük a harmadik fél partnerekre vonatkozóan a jelen Adatvédelmi szabályzatban.

e. Megoszthatunk információkat másokkal összesített és névtelen formában, amely észszerű módon nem alkalmas az Ön személyként történő azonosítására. Például analitikai és használati információkat bocsátunk rendelkezésre a ClassFlow for Schools szolgáltatáson keresztül, mint például jelentések készítése az Iskolák számára annak meghatározása céljából, hogy a Felhasználók használják-e a Szolgáltatást vagy sem, milyen gyakorisággal, mely funkciókat használnak a Felhasználók a legtöbbet és a legkevesebbet, és milyen erőforrásokat érnek el a Felhasználók, mindezt a Szolgáltatás javítása céljából, növelve a Szolgáltatás funkcionalitását és felhasználóbarát voltát, és javítva az Iskola és a Felhasználó általános élményét a Szolgáltatás használata során.

f. Hogyan történik a Diákadatok megosztása: A fent bemutatott lépéseken túl a Promethean lehetővé teheti a Diákadatok harmadok felekkel való megosztását a Szolgáltatáson keresztül, bár csak abban az esetben, ha erre az Iskola nevében kap utasítást és engedélyt. Például, a Szolgáltatás egyes elemei lehetővé teszik az Iskolák számára, hogy együttműködjenek a szülőkkel, diákokkal, adminisztrátorokkal és más tanárokkal a diák oktatásának érdekében. A Promethean nem támogatja semmilyen Diákadat megosztását harmadik felekkel a Szolgáltatásban vagy azon keresztül, kivéve az Iskola nevében, miután az Iskola engedélyezte az ilyen adatmegosztást.

4. Biztonságban vannak a rám vonatkozó információk?

Az adatbiztonság nagyon fontos a Promethean számára.  A Promethean szigorú adminisztratív, műszaki és fizikai eljárásokat tart fenn a szervereinkkel tárolt információk védelme érdekében. Az információkhoz való hozzáférés korlátozott (felhasználó/jelszó hitelesítő adatokkal és kéttényezős hitelesítéssel) azokra az alkalmazottakra, akiknek szükségük van ezen információkra a munkaköri feladataik végrehajtásához. Az ágazati szabvány SSL (Secure Socket Layer technológia) titkosítást használjuk a Személyes adatok átviteléhez. Egyéb biztonsági biztosítékok többek között, de nem kizárólagosan az adattitkosítás, tűzfalak és az épületekhez és aktákhoz/fájlokhoz való fizikai hozzáférés ellenőrzése.  Ön is segíthet a fiókjához és Személyes adataihoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védekezésben a jelszava megfelelő megválasztásával és védelmével, valamint a számítógépéhez és böngészőjéhez való hozzáférés korlátozásával azáltal, hogy kijelentkezik a fiókjában végzett műveletek befejezését követően.

A Szolgáltatás tartalmazhat más oldalakra mutató hivatkozásokat. Ha rákattint ezekre a hivatkozásokra, Ön elhagyja a ClassFlow szolgáltatást, és a jelen Adatvédelmi szabályzat a továbbiakban nem irányadó. Nem tartozunk felelősséggel más oldalak adatvédelmi szabályzataiért és/vagy gyakorlatáért (de el kell olvasnia ezeket a harmadik fél adatvédelmi szabályzatokat, hogy tisztában legyen azok tartalmával, mielőtt ezen más oldalak böngészése mellett döntene). Ez az Adatvédelmi szabályzat csak a Promethean által a Szolgáltatáson keresztül gyűjtött információkra érvényes.

5. A személyes adatok megőrzése és törlése:

 1. Az Ön információit addig őrizzük meg, amíg az Ön fiókja aktív, vagy amíg arra szükség van a Szolgáltatás Ön számára történő nyújtásához, vagy az alábbiakban leírtak szerint. Ha törölni kívánja a fiókját, írjon nekünk az info@ClassFlow.com címre.
 2. Ha Ön Vállalati felhasználó, a ClassFlow For Schools előfizetése ideje alatt a ClassFlow for Schools fiókban található Személyes adatokat az Iskolának az Iskolai adatok megőrzésére vagy megsemmisítésére vonatkozó saját szabályzatával vagy utasításaival összhangban őrizzük meg vagy semmisítjük meg, azzal a kivétellel, hogy megőrizhetünk és felhasználhatunk bizonyos Személyes adatokat, amennyiben azok a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, vitás kérdések megoldása és a megállapodásaink érvényesítése érdekében szükségesek.
 3. Ha Ön hozzájárult a ClassFlow Marketplace helyhez, profilt kellett létrehoznia. Amikor bezárja a ClassFlow fiókját, a profilja továbbra is látható marad a nyilvánosság számára a ClassFlow Marketplace helyen, kivéve, ha a fiókja bezárása előtt eltávolítja az Erőforrásokat a Marketplace helyről. Ha nem szeretné, hogy a profiljában található személyes adatok láthatóak maradjanak, távolítsa el az opcionális információkat a profiljából, és a valódi vezeték- és keresztneve helyett a fiókja bezárása előtt adjon meg valamilyen álnevet.
 4. Diákadatok. A Promethean az Iskola vagy a Tanár kérésére vagy utasítására haladéktalanul törli a Diákadatokat vagy gondoskodik azok beazonosíthatóságának megszüntetéséről ilyen kéréstől vagy utasítástól számított harminc (30) napon belül.  Fiók törlésének kéréséhez írjon nekünk a privacy@ClassFlow.com címre.  A Diákadatok megőrzését, törlését vagy beazonosíthatóságának megszüntetését az alábbi szabályzataink szerint végezzük:
  1. ClassFlow for Schools fiókok.  Az Iskola ClassFlow for Schools előfizetésének lejártával vagy felmondásával az Iskola egyedi ClassFlow aldomainjén található minden adatot, beleértve a Diákadatokat is, a Promethean kilencven (90) napig megőrzi, amely időszak alatt az Iskola hozzáféréssel rendelkezik a ClassFlow aldomainhez a Diákadatok és az Iskolai adatok elérése és/vagy az Iskola fiókjának visszaállítása érdekében.  Amennyiben nem vonatkoznak rá az adott Iskolával kötött megállapodás speciális feltételei, az iskola egyedi ClassFlow aldomainjén belül található adatok, beleértve a Diákadatokat is, az előfizetési időszak felmondását vagy lejáratát követő kilencven (90) nap után, vagy az Iskola kérésére hamarabb, megsemmisítésre kerülnek, vagy azok beazonosíthatóságát megszüntetik, és így véglegesen megszűnik a visszanyerhetőségük. Amennyiben az adott Iskolával kötött megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, az olyan diákfiókok esetében, amelyekbe tizenkét (12) hónapon át nem jelentkezik be az érintett diák, az összes Diákadat beazonosíthatóságát megszüntetjük, és így véglegesen megszűnik a visszanyerhetőségük.   Analitikai célokra megőrizhetünk névtelenné tett vagy összesített Diákadatokat, beleértve a használati adatokat is, olyan formában, amely észszerű módon nem teszi lehetővé egy adott személy azonosítását.
  2. Ingyenes ClassFlow fiókok.  Az osztálynévsorokat beállító, a saját ingyenes ClassFlow fiókjukat használó egyes tanárok felelnek az adott osztályok törléséért a ClassFlow fiókjukból az adott osztályok befejeződése után.  Amikor az osztályt törölték, az osztály osztálykódja letiltásra kerül, és a Diák az adott kóddal nem tud bejelentkezni a Szolgáltatásba.  Ha a Diák nincs hozzárendelve másik osztálynévsorhoz, a Diák fiókja letiltásra kerül.  Amikor egy adott tanár megszünteti a saját ingyenes ClassFlow fiókját, az adott tanár irányítása alatt létrehozott összes Diák fiók szintén letiltásra kerül, kivéve, ha a Diák ugyanazon fiókot más tanár(ok) irányítása alatt is használja, amely tanár(ok) rendelkezik/rendelkeznek érvényes ClassFlow fiókkal.  A Promethean letiltja továbbá az ingyenes ClassFlow szolgáltatásban létrehozott Diákfiókot, ha a fiókba a diák több mint tizenkét (12) hónapon éven át nem jelentkezett be. Az ilyen letiltott fiókok esetében az összes Diákadat beazonosíthatóságát megszüntetjük, és így véglegesen megszűnik a visszanyerhetőségük.  A diákfiók beazonosíthatóságának megszüntetését követően a diák csak abban az esetben hozhat létre új fiókot, ha új ClassFlow-fiókot hoz létre, és megad egy olyan érvényes osztálykódot, amelyet egy tanártól kapott.  A diák korábbi, megszüntetett beazonosíthatóságú fiókjához kapcsolódó adatok nem nyerhetők vissza, és nem tehetők hozzáférhetővé a diák számára egy új diákfiók használatával.  Analitikai célokra megőrizhetünk névtelenné tett vagy összesített Diákadatokat, beleértve a használati adatokat is, olyan formában, amely nem teszi lehetővé egy adott személy azonosítását.Amennyiben Ön az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó tanár és törölni kívánja a fiókját, írjon nekünk az info@ClassFlow.com címre.  A fiók lezárását követően a Tanár a továbbiakban nem fér hozzá a fiókban elmentett anyagokhoz.  Azonban megőrizhetjük az Ön Személyes adatait, amennyiben azok a jogi kötelezettségeinknek való megfelelés, vitás kérdések megoldása, megállapodásaink érvényesítése és az Önnel folytatott kommunikáció érdekében szükségesek.  Észszerű lépéseket teszünk az ilyen információk beazonosíthatóságának biztonságos megszüntetése vagy az ilyen információk biztonságos megsemmisítése érdekében, ha azokra már nincs szükség ilyen követelmények teljesítéséhez.

6. Kommunikációra vonatkozó preferenciák.

A Szolgáltatások részeként, ha Ön tanár/adminisztrátor vagy szülő, a Prometheantól e-mail üzeneteket vagy egyéb típusú megkereséseket kaphat a Szolgáltatások Ön általi használatával vagy az Ön felhasználói profiljával kapcsolatban.  Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatás használatával a Promethean és a Promethean nevében eljáró megbízható harmadik fél vállalatok küldhetnek Önnek e-mail üzenetet, kapcsolatban léphetnek Önnel, vagy egyéb kommunikációt kezdeményezhetnek Önnel, amelyet mi az Ön profiljával vagy a Szolgáltatás használatával kapcsolatosnak ítélünk meg.  Például küldhetünk Önnek e-mail üzenetet, hogy frissítéseket, hírlevelet vagy a Szolgáltatással kapcsolatos egyéb híreket, vagy egyszerűen csak értesítéseket juttassunk el Önhöz.  Önnek mindig lehetősége lesz leiratkozni ezen e-mail üzenetekről az e-mail üzenet szövegtörzsében a „leiratkozás” gombra kattintva.  Ne feledje, hogy nem jogosult leiratkozni az Ön fiókjával kapcsolatos nem promóciós célú üzenetekről, amelyek témája például a fiók hitelesítése, a Szolgáltatás funkcióit érintő változás vagy frissítés, vagy műszaki és biztonsági értesítések.

Kommunikáció a Diákokkal.  A Promethean e-mail értesítést küldhet vagy egyéb módon kommunikálhat a diákokkal az iskola, a tanár vagy a körzet nevében vagy utasítására.  Korlátozott körülmények között küldhetünk továbbá a Szolgáltatással kapcsolatos bizonyos üzeneteket a diákoknak, például a fiók hitelesítése vagy műszaki és biztonsági értesítések esetében.

7. Hozzáférhetek a személyes adatokhoz, javíthatom vagy törölhetem azokat?

Ön hozzáférhet a profilban található Személyes adataihoz, azokat javíthatja, frissítheti vagy törölheti, a módosítást a fiókja profiloldalán megtéve, vagy a privacy@ClassFlow.com címre írva.

Bizonyos információk eltávolításának kérése vagy azok nem megadása azt eredményezheti, hogy Ön nem kap értesítést a Szolgáltatás frissítéseiről vagy a Szolgáltatás használata szempontjából értékes egyéb információkról.  A Promethean által kért információk megadásának elmulasztása vagy bizonyos információk törlése azt jelentheti, hogy Ön nem tud hozzáférni a Szolgáltatás fontos funkcióihoz, és akár azt is eredményezheti, hogy Ön egyáltalán nem tudja használni a Szolgáltatást.

Ha a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, amely integrálva van egy iskolai SIS-rendszerrel, a Diákadatokat tartalmazó Személyes adatok elérésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó minden kérést az Iskolának kell megtennie a SIS-rendszeren keresztül.  Azt követően, hogy a módosítások végrehajtásra kerültek a SIS-rendszerben, a módosítások automatikusan megjelennek a ClassFlow for School szolgáltatáson belül.

Ha a ClassFlow for Schools szolgáltatást használja, és az Iskola nem integrálja a SIS-rendszerét a Szolgáltatással, a Személyes adatok elérésére, módosítására vagy törlésére vonatkozó minden kérést, beleértve a Diákadatokat is, az Iskola kinevezett Felhasználói adminisztrátorának kell megtennie.  A Felhasználói adminisztrátor hozzáférést kap az Iskola Engedélyezett felhasználóinak profiloldalaihoz, hogy frissíthesse, javíthassa vagy törölhesse az azokban található információkat.

Amennyiben Ön az ingyenes ClassFlow szolgáltatást használó egyéni tanár, az Ön által létrehozott, Diákadatokat tartalmazó osztálynévsorokat törölni kell az Ön ClassFlow fiókjából, amikor az adott osztályok befejeződnek.  A Tanárnak az ingyenes ClassFlow szolgáltatásban meglévő fiókjához hozzárendelt Diákadatokat a tanár vagy az iskola ellenőrzi.  Amennyiben kérdése van a Diákadatok tanári fiókból történő áttekintésével, módosításával vagy törlésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül a tanárhoz vagy iskolához, vagy írhat a Prometheannak a privacy@ClassFlow.com címre.

Európai Uniós felhasználók:  A Ön Személyes adatainak elérése, javítása és törlése:  Amennyiben Ön az Európai Unió lakosa, Ön rendelkezik bizonyos jogokkal a Személyes adatai kapcsán:  (i) annak a jogával, hogy tájékoztassák Ön a Személyes adatai felhasználásának módjáról; (ii) annak a jogával, hogy hozzáférhessen az Önről tárolt Személyes adatokhoz; és (iii) annak a jogával, hogy kérje az általunk Önről tárolt pontatlan Személyes adatok javítását, valamint kérje a Személyes adatai zárolását vagy törlését, ha a feldolgozás nem felel meg a helyi adatvédelmi törvényeknek.  Ha élni kíván a fenti jogok bármelyikével, vagy kérdése van a jogaival kapcsolatban, forduljon hozzánk a lenti „Kapcsolat” fejezetben megadott elérhetőségeinken.  Kérjük, hogy a lehető legtöbb információt adja meg a Személyes adatról, amellyel kapcsolatban érdeklődik.  A kérésére harminc (30) napon belül (vagy rövidebb határidőn belül, ha a törvények azt írják elő) válaszolunk.  Ha az Önről általunk tárolt Személyes adatok javítására, frissítésére, törlésére vagy módosítására kér minket, azt megtesszük, ha meggyőződtünk róla, hogy ez szükséges.  Amennyiben úgy döntünk, hogy nem módosítjuk a Személyes adatokat az Ön által kért módon, erről írásban tájékoztatjuk Önt, valamint arról is, hogy hogyan tehet panaszt, ha nem elégedett a döntésünkkel.  Ha Ön a Személyes adatai módosítását kéri, és mi nem tesszük meg a kívánt módosítást, kérheti, hogy a feljegyzéseinkben tüntessük fel, hogy Ön kérte a Személyes adatai módosítását, amelyre nem került sor, valamint a módosítás végre nem hajtásának okait.

Ha kérdése van a Személyes adatai elérésével, javításával és törlésével kapcsolatban, írjon a privacy@ClassFlow.com címre.

8. Hova kerülnek az adataim?

 1. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Promethean a Személyes adatokat a világ különböző részein – beleértve az Egyesült Államokat is – található különböző adatközpontokban tárolja és dolgozza fel, és hogy az Ön Személyes adatait nem feltétlenül csak azon országon belül tárolják és dolgozzák fel, ahol az begyűjtötték, kivéve, ha és amennyiben a törvények másképpen rendelkeznek. Ha Ön az Európai Unióban („EU”) vagy egyéb olyan régióban tartózkodik, ahol az adatgyűjtésre és -használatra vonatkozó törvények eltérhetnek az Egyesült Államok törvényeitől, az információkat – beleértve a Személyes adatokat – olyan országba vagy joghatósághoz továbbíthatjuk, amely nem az Ön joghatóságával megegyező adatvédelmi törvényekkel rendelkezik. Ebből a célból a Promethean szabványos EU-mintaszerződéseket kötött a csoportjába tartozó vállalatok között, amelyekkel megosztja a személyes adatokat, annak a biztosítására, hogy az EU-állampolgárok adatainak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítása ugyanolyan védelem alá essen, amely védelmet az EU-n belül kell biztosítani.  Ön kijelenti és elfogadja, hogy a Promethean továbbíthatja az Ön Személyes adatait az Egyesült Államokba vagy valamely más országba, ahol a Promethean, annak anya-, leányvállalatai, fiókvállalatai vagy szolgáltatói létesítményeket tartanak fenn.  Adott esetben Ön kijelenti és vállalja továbbá, hogy Ön minden szükséges beleegyezést megszerzett a diákjaitól és az Engedélyezett felhasználóktól, hogy a Promethean feldolgozza az ilyen Személyes adatokat az Egyesült Államokban vagy a világ más részén.
 2. Ön tartozik felelősséggel az Ön tartózkodási helye szerinti helyi adatvédelmi törvények megismeréséért és betartásáért. A ClassFlow használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Személyes adatait az itt meghatározott adott helyszínre küldjék és ott tárolják.

9. Gyermekek adatainak védelme

A Promethean tudatosan semmilyen információkat nem gyűjt 18 év alatti gyermekektől, kivéve akkor és addig, amikor és ameddig az Iskola vagy a tanár megfelelő jóváhagyást és engedélyt adott valamely 18 év alatti gyermek számára a Szolgáltatások használatára, a Promethean számára pedig információk gyűjtésére az ilyen diáktól.  Ha Ön úgy véli, hogy véletlenül 18 év alatti személytől gyűjtöttünk személyes adatokat a megfelelő beleegyezések nélkül, írjon nekünk a privacy@classflow.com címre, hogy a lehető leghamarabb törölhessük az ilyen információkat.

10. Módosíthatja a Promethean ezt az Adatvédelmi szabályzatot?

 1. Ezt az Adatvédelmi szabályzatot időről időre módosíthatjuk, ezért javasolt rendszeresen áttekinteni ezt az oldalt. Ha a Személyes adatok általunk való felhasználásnak módjában jelentős módosítást eszközölünk, az ilyen módosításokról tájékoztatjuk Önt a ClassFlow rendszerbe való belépéskor.  Ha Ön nem kívánja elfogadni a módosítást/módosításokat, a fiókja törlésével választhatja azok nem elfogadását.
 2. Az Adatvédelmi szabályzat Diákadatokat érintő módosításai. Amennyiben a szabályzatban módosítunk bármit, ami jelentős hatással van a Diákadatok általunk történő gyűjtésére, felhasználására, tárolására, megőrzésére vagy közzétételére, Ön az ilyen módosításokról értesítést kap, amikor belép a ClassFlow rendszerbe.  Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy legalább harminc (30) nappal előzetesen tájékoztassuk az Adatvédelmi szabályzat olyan módosításairól, amelyek azzal járhatnak, hogy a Diákadatok gyűjtése, felhasználása, tárolása vagy megosztása jelentősen másképpen történik a korábbi szabályzatban közzétetthez képest, hogy Önnek kellő idő álljon rendelkezésre a szabályzat módosításának értékelésére.  Ha Ön nem fogadja el a módosításokat, a fiókjának a módosítások hatálybalépése előtti törlésével választhatja azok el nem fogadását. Ha a jelen Adatvédelmi szabályzat korábbi verzióit szeretné megkapni, írjon nekünk a privacy@ClassFlow.com címre.

11. Mit kell tennem, ha kérdésem van ezzel az Adatvédelmi szabályzattal kapcsolatban vagy panaszom van?

Ha panasza, kérdése vagy aggodalma van az adatvédelmi irányelvben megfogalmazott információkkal vagy arról, hogy hogyan kezeltük személyes adatait, kérjük, küldjön nekünk egy részletes üzenetet a privacy@ClassFlow.com címre, írjon nekünk a Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk ipari ingatlan, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Egyesült Királyság vagy 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Egyesült Államok, vagy hívjon minket a +1(888)652-2848 címre. Megpróbálunk minden panaszt, kérdést és problémát kezelni ésszerű határidőn belül.

 1. Ha Ön ausztrál lakos és nem elégedett a panasza megoldásának módjával, panaszt tehet az ausztrál szövetségi adatvédelmi biztosnál. További információért lépjen a www.oaic.gov.au oldalra.
 2. A jelen Adatvédelmi szabályzat egy példánya ingyenesen elérhető a weboldalunkon a ClassFlow Adatvédelmi szabályzat helyen, vagy kapcsolatba lépve velünk a privacy@ClassFlow.com címen.

©2018 Promethean Limited. Minden jog fenntartva.