ClassFlow қолжетімді пайдалану саясаты

(V.3 – ақпан, 2016 жыл)

Күшіне енген күні:  20-ақпан, 2016 жыл


«ClassFlow» немесе «Қызмет» Promethean Limited («Promethean», «біз», «бізге» немесе «біздің») ұйымымен көрсетіледі.  Біз — келесі мекенжаймен Англия және Уэльс аумағында тіркелген шектеулі компаниямыз: Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Осы Қолжетімді пайдалану саясатында «Қызмет(тер)» сөзін пайдаланғанда (i) қоғамдық ClassFlow қызметі www.classflow.com немесе Пайдаланушы тілімен анықталған басқа URL мекенжайында (мысалы, classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) тегін қолжетімді; (ii) Мектептерге арналған ClassFlow қызметі мектептер жазылымы, мектеп аудандары немесе басқа осындай мекемелерге қолжетімді және белгілі бір мектеп немесе аудан бойынша пайдалануға арналған жеке URL мекенжайы (мысалы, www.меніңмектепауданымныңатауы.classflow.com) бар бірегей ClassFlow қосалқы домені арқылы ғана қолжетімді; және (iii) барлық басқа қатысты веб-сайттар, өнімдер, қызметтер және қолданбалар Promethean ұйымымен қолжетімді етілді (оның ішінде iTunes Store және Google Play дүкені қызметтерінде қолжетімді болуы мүмкін тек ClassFlow қатысты қолданбалар). 

Осы Қолжетімді пайдалану саясаты ClassFlow «сookie» файлдары саясатымен, ClassFlow қызмет көрсету шарттарымен және ClassFlow құпиялық саясатымен бірге сіз бен біз арасында заңды күші бар Келісімшарт құрады (жалпы бұл құжатта «Келісімшарт» деп аталады).  Қызметті пайдалану алдында оларды мұқият оқып шығыңыз.  Қызметті пайдаланумен сіз ClassFlow қызмет көрсету шарттарын, Қолжетімді пайдалану саясатын, «сookie» файлдары саясатын және осы Құпиялық саясатын қабылдағаныңызды білдіресіз және барлық шарттарды ұстануға және орындауға келісесіз.  Егер осы шарттар мен саясаттарға келіспесеңіз, Қызметті пайдаланбаңыз.  Осы құжатта анықтамасыз пайдаланылған терминдердің анықтамалары Қызмет көрсету шарттарында берілген.  Қызмет көрсету шарттары мен Құпиялық саясаты арасындағы қайшылық жағдайында Қызмет көрсету шарттарына басымдық беріледі.

«Сіз» деп Қызмет пайдаланушысы аталады. Осы Шарттарда пайдаланылатын «Жеке пайдаланушы» ClassFlow қызметін пайдаланатын мұғалім (немесе басшы), студент немесе ата-ана болуы мүмкін.  Қолданбалы орында «сіз» ұғымы мектеп, мектеп ауданы, басқа білім беру мекемесі немесе Мектептер қызметтеріне ClassFlow қызметін пайдаланатын, Пайдаланушы студент, мұғалім немесе студент ата-анасы ретінде байланысты және Пайдаланушыға Қызметті пайдалануға рұқсат берген («Өкілетті пайдаланушы») «Корпоративтік пайдаланушы» деп аталуы мүмкін. Осы құжатта пайдаланылатын «Пайдаланушы(лар)» термині барлық Қызмет пайдаланушыларына қатысты болуы мүмкін: Жеке пайдаланушылар, Өкілетті пайдаланушылар және Корпоративтік пайдаланушылар.

1.ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН ҚОЛДАНЫСТАР.

Қызметті келесі мақсатқа пайдалана алмайсыз:

1.1 Promethean рұқсатынсыз коммерциялық/табыс табу мақсаттары;

1.2 Кез келген қолданбалы жергілікті, ұлттық немесе халықаралық заңды немесе ережені бұзатын әдіс;

1.3 Заңсыз немесе алаяқтық немесе заңсыз жол немесе алаяқтық мақсат немесе әсер;

1.4 Интеллектуалды меншік құқықтарын немесе басқа адам құқықтарын бұзатын немесе нұқсан келтіретін жол;

1.5 Зиянды, қорқынышты, қорлайтын, мазалайтын, жала жабатын, тұрпайы, дөрекі, басқа себептерге байланысты немесе Мазмұн стандарттарына сәйкес емес жол (төменнен көріңіз);

1.6 Кәмелетке толмағандарға немесе қорғалмаған ересектерге кез келген жолмен зиян немесе нұқсан келтіру мақсаты;

1.7 Келісілмеген немесе рұқсатсыз жарнаманы, науқандық материалды немесе басқа ұқсас дәмешілдік (спам) пішінін жіберу немесе жіберілуін қамтамасыз ету;

1.8 Вирустардан, трояндық вирустардан, құрттардан, уақыт бомбаларынан, пернетақта жұмысын тіркегіштерден, тыңшы бағдарламалардан, жарнамалық бағдарламадан, басқа зиянды бағдарламалардан немесе компьютер бағдарламалық жасақтамасына немесе жабдығына кері әсер ететін ұқсас компьютер кодынан тұратын материалды және деректерді әдейі жіберу, жүктеп салу немесе тасымалдау.

Сонымен қатар, келесіге келісесіз:

1.9 ClassFlow қызмет көрсету шарттарын жағдайларына қайшы Қызметтің кез келген бөлігін таратпау, көшірмесін жасамау, көшірмеу немесе қайта сатпау.

1.10 Рұқсатсыз кірмеу, келесіні зақымдамау, араласпау немесе бұзбау:

(a) Қызметтің кез келген бөлігі;

(ә) Қызмет сақталған кез келген жабдық немесе желі;

(б) Қызмет жағдайында пайдаланылатын кез келген бағдарламалық жасақтама;

(в) үшінші тарапқа тиесілі немесе пайдаланылатын кез келген жабдық, желі немесе бағдарламалық жасақтама.

1.11 Пайдалануға рұқсатыңыз жоқ қатынас кодын пайдаланбау. Мысалы, егер сіз студент болсаңыз, бұл сізге мұғаліммен тікелей берілмеген қатынас коды пайдаланылмайтынын білдіреді.

1.12 ClassFlow пайдаланушы идентификатор(лар)ы құпиялығын сақтау.

2. МАЗМҰН СТАНДАРТТАРЫ.

2.1 Осы мазмұн стандарттары Біздің сайтқа (жіберілімдер) және онымен байланысты интерактивті қызметтерге енгізген кез келген және барлық материалға қолданылады.

2.2 Сіз келесі стандарттар мен хат рухына сәйкес болуыңыз қажет. Стандарттар кез келген үлестің әрбір бөлігіне және толығымен қолданылады.

2.3 Жіберілімдер келесідей болуы қажет:

(a) Дұрыс (фактілер айтылуы керек).

(ә) Нақты сақталған (пікірлер айтылуы керек).

(б) Хабарланған еліндегі қолданбалы заңға сәйкес.

2.4 Жіберілімдер келесідей болмауы қажет:

(a) Кез келген адамға жала жабу болып табылатын қандай да бір материалдың қамтылуы.

(ә) Әдепсіз, қорлау, ызалы немесе азғырушылық болып табылатын кез келген материалдың қамтылуы.

(б) Ашық сексуалды сипаттағы материалдарды насихаттау.

(в) Зорлық-зомбылықты насихаттау.

(г) Нәсілі, жынысы, діні, ұлты, шектелген мүмкіндігі, сексуалды бағдары немесе жасына қарай бөліп-жаруды насихаттау.

(ғ) Кез келген авторлық құқық, дерекқор құқығын немесе бас тұлғаның сауда белгісін бұзу.

(д) Кез келген тұлғаны алдау.

(е) Келісімшарттық міндеттеме немесе сенімділік міндеттемесі сияқты үшінші тарапқа тиесілі заңды міндеттемені бұзу.

(ж) Заңға қайшы іс-әрекеттерді насихаттау.

(з) Басқа адам құпиялығына қауіп төндіру, қорлау немесе араласу не жайсыздық немесе қажетсіз алаңдаушылық тудыру.

(и) Басқа біреуді жәбірлеуге, ренжітуге, ұялтуға, абыржытуға немесе ашуландыруға ниетті болу.

(к) Өзін басқа адамның атынан таныстыру немесе сіздің жеке басыңызды бұрмалау не басқа адамға тиістілік.

(қ) Олардың бізден шығып жатқандығын (олай емес болса да) білдіру.

(л) Авторлық құқықты бұзу немесе компьютерді дұрыс пайдаланбау сияқты (тек мысал ретінде) заңсыз әрекетті қорғау, насихаттау немесе көмектесу.

3. ЖОЮ, УАҚЫТША ТОҚТАТУ ЖӘНЕ ТОҚТАТУ.

3.1 Сіз Қызметке жариялаған Мазмұнды алдын ала сканерлемейтінімізді растайсыз, бірақ орын алған байланыстарды және Қызметке жарияланған хабарларды бақылау құқығымыз (міндеттеме емес) бар.  Егер өз тарапымыздан сіздің немесе басқа Пайдаланушының осы ClassFlow қолжетімді пайдалану саясатының кез келген бөлігін бұзғанын немесе кез келген Мазмұнның тиісті еместігін немесе қолайсыздығын анықтасақ, қабылдаудан бас тарта аламыз немесе сіз немесе үшінші тарап рұқсатынсыз Қызметтегі кез келген Мазмұнды жоя аламыз. Егер Қызметке орналастырылған кез келген материал жарияланымына қарсы болсаңыз, ClassFlow қызмет көрсету шарттарындағы Хабарлау және жою нұсқауларын орындаңыз.

3.2 Егер Қызметтегі кез келген Мазмұн сіздің авторлық құқығыңызды бұзатынына сенсеңіз, сіз ClassFlow қызмет көрсету шарттарында көрсетілген Сандық дәуірдегі авторлық құқықты қорғау заңына («DMCA») сәйкес Promethean компаниясына өз шағымыңызды хабарлауыңыз керек.

3.3 Осы Қолжетімді пайдалану саясатын ұстанбау оның негізінде Қызметті пайдалануға рұқсат берілген ClassFlow қызмет көрсету шарттарын материалдық түрде бұзу болып табылады және келесі әрекеттердің барлығын немесе кез келгенін орындауға әкелуі мүмкін:

(a) Қызметті пайдалану құқығынан бірден, уақытша немесе тұрақты түрде айыру.

(ә) Сізбен Қызметке жүктеп салынған кез келген хабарды немесе материалды бірден, уақытша немесе тұрақты түрде жою.

(б) Сізге ескерту шығару.

(в) Бұзудан болған барлық шығындарды өтемақы негізінде (оның ішінде ақылға қонымды әкімшілік-құқықтық шығындар) қайтару бойынша заңды сот ісі.

(г) Сізге қарсы қосымша заңды әрекет.

(ғ) Қажет деп танылған жағдайда осындай ақпаратты құқық қорғау органдарына беру.

(д) Тиісті деп танылған жағдайда осындай ақпаратты мектепке/жұмыс берушіге беру.

3.4 Осы Қолжетімді пайдалану саясатын бұзуларға қарсы орын алған әрекеттерге жауапты болмаймыз. Осы саясатта сипатталған жауаптар шектелмеген және тиісті деп танылған басқа әрекетті орындауымыз мүмкін.

4. БАС ТАРТУ.

4.1 Егер осы Қолжетімді пайдалану саясаты және осы шарттар мен талаптар бойынша міндеттемелердің кез келгенін орындай отырып қорғай алмасақ немесе осы Қолжетімді пайдалану саясаты негізінде берілген құқықтарымызды немесе құралдарымызды пайдалана алмасақ, бұл осы құқықтардан немесе құралдардан бас тарту болып есептелмейді және сізді осы міндеттемелерден босатпайды.

4.2 Кез келген орындамаушылықтан бас тарту келесі орындаушылықтан бас тарту болып есептелмейді.

4.3 Осы шарттар мен талаптардан бас тартпау бас тарту ретінде мәлімденбейінше және ClassFlow қызмет көрсету шарттарының 14-параграфына сәйкес жазбаша түрде хабарланбайынша күшіне енбейді.

5. ОСЫ ҚОЛЖЕТІМДІ ПАЙДАЛАНУ САЯСАТЫНЫҢ ӨЗГЕРІСТЕРІ.

5.1 Біздің Қызмет Пайдаланушылар қажеттіліктеріне сәйкес тұрақты түрде өзгеріп отырады.  Қызмет өзгерістерімен осы Қолжетімді пайдалану саясатын да өзгертіп отыру керек.  Егер осы Саясатқа материалдық өзгеріс жасалса, ClassFlow.com сайтына хабарландыру орналастырумен немесе электрондық хабар жіберумен алдын ала хабардар етеміз.  ClassFlow құпиялық саясатының материалдық өзгерістері Құпиялық саясатында сипатталғандай алдын ала беріледі.

5.2 Егер түзетілген жаңа терминдер ұнамаса, Қызметті енді пайдаланбаумен олардан бас тарта аласыз.  Егер терминдер өзгерісі күшіне енгеннен кейін Қызметті пайдалансаңыз, жаңадан түзетілген терминдерге келісесіз.