ClassFlow құпиялық саясаты


 Күшіне енген күні:  2018 жылғы 6 шілде
ClassFlow студент деректері құпиялығының кепілі

Студентің жеке басын анықтайтын ақпарат құпиялығы біз үшін өте маңызды.  Біз тұтынушыларымыздың ClassFlow қызметін сенімді білім беру қызметінің провайдері ретінде таңдағанымен мақтанамыз және жоғары деректер құпиялығы мен қауіпсіздік стандарттарын сақтауға тырысамыз. Студенттердің жеке деректеріне кірген кезде келесі деректер құпиялығы қағидаларын ұстанамыз:

 • Студенттің жеке ақпаратын тек Қызмет көрсету немесе мектеппен немесе ата-анамен рұқсат беру мақсатына жинаймыз, сақтаймыз, өңдейміз және ортақ пайдаланамыз.
 • Қызмет көрсетуге қажет студенттің жеке ақпаратын ғана жинаймыз.
 • Деректер саясаттары мен тәжірибелерін анық және ашық жариялаймыз.
 • Студенттің жеке ақпаратын маркетинг мақсаттарында үшінші тараптармен бөліспейміз немесе сатпаймыз.
 • Студент жеке ақпаратын мінез-құлық таргетингі мақсаттарына жарияламаймыз.
 • Студент жеке ақпаратын мінез-құлық таргетингі мақсаттарына пайдаланбаймыз, ата-ананың анық және айқын келісімін ескерілмейді.
 • Мектепке хабарландыру бермей және студенттің жеке ақпаратын жинау кезінде студенттің жеке ақпараты жарияланғаннан басқа материалдық түрде пайдаланылмай тұрып таңдау бермей студенттің жеке ақпаратын жинауға немесе пайдалануға қатысты қызмет көрсету шарттарына немесе құпиялық саясатына материалдық өзгеріс жасамаймыз.
 • ClassFlow қызметінде жиналған студент деректері түрлерін қорғауға арналған кешенді деректер қауіпсіздігі бағдарламасын жүргіземіз.
 • Студенттің жеке ақпараты енді керек болмаса немесе мектеп бағытында немесе сұрауында болса, оны өшіреміз немесе анықтаусыз етеміз.

Студенттің жеке ақпаратын сақтау жолдарымыз мен тәжірибелеріміз туралы қосымша ақпаратты Құпиялық саясаты, «Cookie» файлы саясаты, Қызмет көрсету шарттары және Қолжетімді пайдалану саясаты ішінен қараңыз немесе сұрақтарыңыз болған жағдайда privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласыңыз. «ClassFlow» немесе «Қызмет» Promethean Limited («Promethean», «біз», «бізге» немесе «біздің») ұйымымен көрсетіледі.  Біз — келесі мекенжаймен Англия және Уэльс аумағында тіркелген шектеулі компаниямыз: Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Осы Құпиялық саясатында «Қызмет(тер)» сөзін пайдаланғанда (i) қоғамдық ClassFlow қызметі www.ClassFlow.com немесе Пайдаланушы немесе шолғыш тілімен анықталған басқа URL мекенжайында тегін қолжетімді; (ii) Мектептерге арналған ClassFlow қызметі мектептер жазылымы, мектеп аудандары немесе басқа осындай мекемелерге қолжетімді және белгілі бір мектеп немесе аудан бойынша пайдалануға арналған жеке URL мекенжайы (мысалы, www.меніңмектепауданымныңатауы.classflow.com) бар бірегей ClassFlow қосалқы домені арқылы ғана қолжетімді; және (iii) барлық басқа қатысты веб-сайттар, өнімдер, қызметтер және қолданбалар Promethean ұйымымен қолжетімді етілді (оның ішінде App Store, Google Play дүкені немесе басқа үшінші тараптың қолданба дүкендерінде қолжетімді болуы мүмкін тек ClassFlow қатысты қолданбалар).

Осы Құпиялық саясаты ClassFlow «сookie» файлдары саясатымен, ClassFlow қызмет көрсету шарттарымен және осы Құпиялық саясатында сілтеме жасалған ClassFlow қолжетімді пайдалану саясатымен бірге сіз бен біз арасында заңды күші бар Келісімшарт құрады (жалпы бұл құжатта «Келісімшарт» деп аталады).  Қызметті пайдалану алдында оларды мұқият оқып шығыңыз.  Қызметті пайдаланумен сіз ClassFlow қызмет көрсету шарттарын, Қолжетімді пайдалану саясатын, «сookie» файлдары саясатын және осы Құпиялық саясатын қабылдағаныңызды білдіресіз және барлық шарттарды ұстануға және орындауға келісесіз.  Егер осы шарттар мен саясаттарға келіспесеңіз, Қызметті пайдаланбаңыз.  Осы құжатта анықтамасыз пайдаланылған терминдердің анықтамалары Қызмет көрсету шарттарында берілген.  Қызмет көрсету шарттары мен Құпиялық саясаты арасындағы қайшылық жағдайында Қызмет көрсету шарттарына басымдық беріледі.

«Сіз» деп Қызмет пайдаланушысы аталады.  Осы Шарттарда пайдаланылатын «Жеке пайдаланушы» ClassFlow қызметін пайдаланатын мұғалім (немесе басшы), студент немесе ата-ана болуы мүмкін. Қолданбалы орында «сіз» ұғымы мектеп, мектеп ауданы, басқа білім беру мекемесі немесе Мектептер қызметтеріне ClassFlow қызметін пайдаланатын, Пайдаланушы студент, мұғалім немесе студент ата-анасы ретінде байланысты және Пайдаланушыға Қызметті пайдалануға рұқсат берген («Өкілетті пайдаланушы») «Корпоративтік пайдаланушы» деп аталуы мүмкін.  Осы құжатта пайдаланылатын «Пайдаланушы(лар)» термині барлық Қызмет пайдаланушыларына қатысты болуы мүмкін:  Жеке пайдаланушылар, Өкілетті пайдаланушылар және Корпоративтік пайдаланушылар.

Мазмұны:

 1. Құпиялық саясатының мақсаты не?
 2. Біз қандай ақпарат жинаймыз?
 3. Promethean ұйымы басқалармен ақпаратты қалай бөліседі?
 4. Мен туралы ақпарат қауіпсіз бе?
 5. Жеке ақпаратты сақтау және өшіру
 6. Байланыс теңшелімдері
 7. Жеке ақпаратқа кіруге, түзетуге немесе өшіруге болады ма?
 8. Деректерімді қайта кетеді?
 9. Балалар құпиялығы
 10. Promethean ұйымы құпиялық саясатын өзгертеді ме?
 11. Осы Құпиялық саясаты немесе шағым туралы сұрағым болса не істеймін?

 1. Құпиялық саясатының мақсаты не?

Promethean ұйымы құпиялығыңызды сыйлайды және осы саясатпен сәйкестендірумен қорғайды. Бұл ClassFlow құпиялық саясаты (ClassFlow «сookie» файлдары саясатымен, ClassFlow қызмет көрсету шарттарымен, ClassFlow қолжетімді пайдалану саясатымен және осы құжатта сілтеме жасалған басқа құжаттармен бірге) Promethean ұйымы сіздің ClassFlow қызметін пайдалануыңыз арқылы жиналған кез келген жеке ақпаратты жинайды, сақтайды, пайдаланады және жариялайды.

Осы Құпиялық саясатында пайдаланылатын «Жеке ақпарат» ұғымы белгілі бір жеке тұлғаны анықтайтын ақпаратты білдіреді.

Бұл саясат үшінші тарап веб-сайттарына, Promethean ұйымына тиесілі немесе бақылауында емес компаниялар тәжірибелеріне немесе Қызметтен сілтемелер жасалған қолданбаларға қолданылмайды. Үшінші тарап веб-сайттарының құпиялық саясатын пайдаланусыз оқуыңыз керек.

2. Біз қандай ақпарат жинаймыз?

2.1 Жиналған жеке ақпарат мұғалім, студент немесе ата-ана рөліне байланысты.

 1. Мектептер, мұғалімдер және басшылар туралы ақпарат:Мұғалім немесе мектеп басшысы ClassFlow тіркелгісіне тіркелгенде немесе бізбен онлайн хабарласқанда белгілі бір ақпаратты сұраймыз, оның ішінде аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы, пайдаланушы аты және құпия сөзі, сондай-ақ, ClassFlow профилінде ерікті түрде берілген кез келген қосымша ақпарат: мектеп ұйымы және орны, оқытылатын тақырып пен сапа деңгейі, мектептегі орныңыз және студенттер пайдаланатын құрылғылар түрі (жалпы айтқанда «Мектеп деректері»).  Сонымен қатар, мектеп бізге хабар жіберсе, мұғалім веб-сайтқа немесе қызмет арқылы мазмұн немесе ресурстар жарияласа, электрондық хабарлар мен сауалнамаларға жауап берсе, Мектеп деректерін жинауымыз мүмкін.   Қызмет ұсыныстары мен функциясын талдап жетілдіруге және Мектептермен және пайдаланушылармен байланысуға Қызмет мүмкіндіктері мен функцияларын беру, жүргізу және басқару үшін осы ақпаратты пайдаланамыз.
 2. Студенттер туралы ақпарат:Promethean ұйымы сынып нұсқауын және студент оқыту нәтижелерін жетілдіру үшін мектептер мен мұғалімдерге Қызмет көрсетеді. Осы Қызметті мектепке көрсетумен студенттер туралы Жеке ақпаратты («Студент деректері») жинауымыз немесе қатынасуымыз мүмкін. Мектеппен немесе мұғаліммен сынып коды берілген студенттер ғана ClassFlow тіркелгісіне «Студент» ретінде тіркеліп, Қызметті пайдалана алады.  Тіркеу кезінде студенттің Жеке ақпаратын жинаймыз. Біз жинайтын ақпарат түрі мұғалім, мектеп немесе ауданның Қызметті пайдалану жолына байланысты, бірақ студенттің аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы, пайдаланушы аты мен құпия сөзі, бағалау деректері, тағайындау деректері және басқа сынып мазмұны қосылуы мүмкін. Студент деректерін өте құпия сақтаймыз және осы деректерді тек Мектепке немесе Мектептер атынан немесе ClassFlow қызмет көрсету шарттарына немесе Мектептермен жасалған белгілі бір келісімдерге сәйкес ішкі мақсаттарға шектеулі жолмен Қызметтер көрсетуге пайдаланамыз.  Студент деректерін жинау, пайдалану және жариялау Мектеппен жасалған келісімдер бойынша басқарылады, ал АҚШ-та Отбасының білім алу құқықтары және құпиялығы туралы заң (FERPA) талаптары, қолданбалы штаттық заңдар және басқа штаттық, федералдық және халықаралық заңдар бойынша басқарылады.  Мектепке қолданылатын заң немесе кез келген келісім мектеп пен осы құпиялылық туралы саясатқа қатысты кез келген қолданыстағы заң немесе кез келген келісімнің ережелерінде қандай да бір қайшылық болған жағдайда басымырақ болуы және басқарылуы тиіс.  Егер Студент деректерін жинау және пайдалану туралы сұрақтарыңыз болса, privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласыңыз.  Егер студенттің Жеке деректерін қарап шығу, өзгерту немесе өшіру туралы сұрақтарыңыз болса, тікелей білім беру мекемесіне хабарласыңыз.Мектеп деректері мен Студент деректері бөлісетін шектеулі жолдар туралы қосымша ақпаратты төмендегі «Promethean ұйымының басқалармен ақпаратты бөлісу жолы» бөлімінен көріңіз. кіші балалардың жеке деректерін жинау және пайдалану жолы туралы қосымша ақпаратты төмендегі «Балалар құпиялығы» бөлімінен көріңіз.
 3. Ата-ана және қамқоршы туралы ақпарат:Ата-ана немесе қамқоршы ClassFlow тіркелгісін тіркегенде немесе байланысты қолданбаны пайдалануға тіркелгенде белгілі бір ақпарат сұралады. Ол ақпаратқа аты-жөні, электрондық пошта мекенжайы, пайдаланушы аты мен құпия сөзі және ата-ана немесе қамқоршы ерікті түрден берген кез келген қосымша ақпарат кіреді, оның ішінде бала мектебінің аты мен орны және сіздің баламен туыстығыңыз (ата-ана, ата, қамқоршы, т.б.). Қызмет ұсыныстары мен функциясын талдап жетілдіруге және сізбен байланысуға Қызмет мүмкіндіктері мен функцияларын беру, жүргізу және басқару үшін осы ақпаратты пайдаланамыз.

2.2 Технология арқылы жиналған ақпарат:

Веб-сайтқа кіргенде немесе Қызметті пайдаланғанда қолданыс ақпаратының белгілі бір түрлерін автоматты түрде жинаймыз. Сіз Қызметке кірген кезде шолғышыңызды бірегей анықтап, сізді жүйеге жылдам кіргізіп, функцияларыңыз бен сайт бойынша навигацияңызды кеңейтуге көмектесетін «cookie» файлдарын компьютеріңізге жіберуіміз мүмкін.  Сонымен қатар, «cookie» файлы Қызметті пайдалану жолыңыз туралы ақпаратты береді (мысалы, сіз көрген беттер, сіз басқан сілтемелер және Қызметте орындалған басқа әрекеттер). Қызметке кірген сайын шолғыштан немесе ұялы құрылғыдан журнал файлы ақпаратын жинауымыз мүмкін.  Журнал файлы ақпаратына веб-сұрау, Интернет протоколы («IP») мекенжайы, шолғыш түрі, шолғыш тілі, ұялы құрылғы туралы ақпарат, беттер мен URL мекенжайларын ашу/шығу, басулар саны, Қызметтегі сілтемелермен байланысу жолы, домен аттары, мақсатты беттер, көрген беттер және басқа ұқсас ақпарат кіруі мүмкін. Пайдаланушылардың онлайн қолданыс үлгілерін жасырын бақылауға пайдаланылатын анық gif кескіндері (веб-маяктер ретінде белгілі) қолданылуы мүмкін. Оған қоса, алушылармен ашылған электрондық хабарларды және басылған сілтемелерді бақылау үшін студент емесе пайдаланушыларға жіберілген HTML негізінде электрондық хабарлардағы анық gif кескіндері пайдаланылуы мүмкін.  Ақпарат Қызметті жетілдіруге және дәл есеп беруге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, Қызмет трафигін және қолданыс трендтерін өлшеуге талдау деректерін жинауымыз мүмкін үшінші тараптың талдау құралдарын пайдалануымыз мүмкін.  Дегенмен, кірушілердің құпиялық теңшелімдерін сақтауға барын саламыз, біз дәл қазір шолғыштың Бақыламау сигналдарына жауап бере алмаймыз. Тегін ClassFlow қызметінде пайдаланылатын «cookie» файлдарын және Мектептерге арналған ClassFlow қызметі «cookie» файлдарын нақты түсіну үшін ClassFlow «cookie» файлдары саясатын қарап шыға аласыз.

Қызметке ұялы құрылғы арқылы кірген кезде ұялы оператор, құрылғы түрі, үлгі және өндіруші, ұялы құрылғының операциялық жүйесінің бренді және үлгісі және ұялы құрылғы параметрлеріне байланысты қала, облыс немесе ел деңгейіндегі географиялық орын деректері сияқты ақпаратты алуымыз жинауымыз және сақтауымыз мүмкін. Жалпы трендтер мен қолданыс статистикасын бақылай алу үшін осы ақпаратты бірге аламыз.

Біз «cookie» файлдары, журнал файлы, құрылғы идентификаторлары, орын деректері және анық gif кескіндері ақпараты арқылы жиналған деректерді келесі мақсатта пайдаланамыз немесе пайдалануымыз мүмкін:  (a) сайтқа кірген сайын немесе келесі рет кіргеніңізде ақпаратты қайта енгізбеуіңіз үшін оны есте сақтау; (ә) Қызметке қатысты мақсатты мазмұнмен қоса, реттелетін, жекелендірілген мазмұн мен ақпаратты беру; (б) Қызмет тиімділігін беру және бақылау; (в) жалпы кірушілер саны, трафик, қолданыс және веб-сайт пен Қызметтегі демографиялық үлгілер сияқты біріккен метриканы бақылау; (г) технологиялық мәселелерді анықтау немесе шешу; (ғ) Қызмет ақауын немесе бұрыс қолданысын зерттеу; (д) Қызметті жоспарлау және кеңейту.  Біз үшінші тараптың жарнама желілеріне Қызметке кірген студенттер, мұғалімдер немесе ата-аналар туралы ақпарат жинауға рұқсат етпейміз.

3. Promethean ұйымы басқалармен ақпаратты қалай бөліседі?

Қызметті көрсету қажет болғанда деректерді Қызмет аясында бөлісеміз.  Мысалы, студент және мектеп деректері мұғаліммен, мектеп басшысымен және білім беру мақсатында студент деректерін алуға өкілетті ата-анамен ортақ пайдаланылады.  Қызмет аясында бөлісу мектеппен немесе мұғаліммен таңдалған параметрлерге және функцияларға байланысты болады. Promethean ұйымы жеке ақпаратты тек төменде сипатталған шектеулі жағдайларда үшінші тараппен бөліседі.  БІЗ СТУДЕНТ ДЕРЕКТЕРІН МАРКЕТИНГ МАҚСАТТАРЫ НЕМЕСЕ ЖАРНАМАЛАР ҮШІН ҮШІНШІ ТАРАПТАРМЕН ЕШҚАШАН БӨЛІСПЕЙМІЗ НЕМЕСЕ САТПАЙМЫЗ.  Сіз келісіміңізді бермейінше мұғалімдер, басшылар немесе ата-аналар туралы жеке ақпаратты маркетинг мақсаттары немесе жарнамалар үшін үшінші тараптармен ешқашан бөліспейміз немесе сатпаймыз.

 1. Егер мұғалім немесе басшы болсаңыз және ресурстарды ClassFlow Marketplace (ақылы немесе тегін) жүйесіне ресурстарды жүктеп салуды таңдасаңыз, сіз үшін профиль автоматты түрде жасалады. Профильге енгізілген барлық ақпарат ClassFlow тіркелгісі бар барлық мұғалімдер мен ресурсыңыз бойынша келген барлық адамдарға Marketplace офлайн іздеуі немесе Bing немесе Google сияқты іздеу құралы арқылы қолжетімді болады. Профильдегі аты-жөніңізге арналған өрістерді толтыруыңыз керек, бірақ профиліңізбен нақты аты-жөніңізді жариялағыңыз келмесе, нақты аты-жөніңіздің орнына лақап ат пайдалана аласыз. Сонымен қатар, профиль бетіндегі басқа қосымша өрістерді толтырумен өзіңіз туралы басқа ақпаратты қосу таңдауыңыз болады.  Сонымен қатар, бұл ақпарат профиліңізбен байланысты жалпыға қолжетімді болады. Егер осы ақпаратты жалпыға қолжетімді еткіңіз келмесе, қосымша өрістерді толтырмаңыз.  ClassFlow Marketplace шарттары мен талаптары бөлімін көріңіз.

ә. Жеке ақпаратыңыз не заңмен талап етілген немесе рұқсат етілген жағдайда, не сот ісіне, сот бұйрығына немесе заңды іске, не Қызмет көрсету шарттарын, Қолжетімді пайдалану саясатын немесе басқа келісімдерді сақтауға немесе қолдануға, не Promethean, қызметкерлер, Пайдаланушылар немесе басқа адамдардың құқықтарын, меншігін немесе қауіпсіздігін қорғауға қажет болған жағдайда жариялануы мүмкін.

б. Егер Promethean немесе активтерінің кейбірі немесе барлығы алынса немесе тасымалданса не Promethean ұйымы бизнестен шығуды немесе банкроттық жариялағысы келсе, Жеке ақпаратпен қоса пайдаланушы ақпараты үшінші тараппен алынуы немесе тасымалдануы мүмкін, бірақ осы Құпиялық саясатына сәйкес Promethean ұйымымен бастапқыда жиналған Жеке ақпарат міндеттемелері ұқсас үшінші тарапқа ғана беріледі.  Бұндай жағдайда тіркелгіңізді тоқтатумен Студент деректері тасымалынан бас тарту мүмкіндігі мен хабарландыру беріледі.

в. Біз Жеке ақпаратты тапсырмаларды орындау үшін, бірақ тек олардың бізге жұмыс жасау мақсатында белгілі бір сенімді үшінші тарап компанияларымен бөлісуіміз мүмкін, мысалы, Қызметті көрсетуге, Қызметті кеңейтуге, Қызмет функциялары мен пайдалану ыңғайлылығын жетілдіруге және Қызметті пайдаланумен тәжірибені жетілдіруге көмек.  Мысалы, Қызметті серверлерге орналастыру үшін Amazon веб-қызметтерін пайдаланамыз; пайдаланушының мінез-құлығын, пайдаланушы трафигін, кіруші трафигін бақылауға және жүйе талдауын беруге Google Analytics қызметін пайдаланамыз; маркетингті автоматтандыруға, пайдаланушы кері байланысын алуға, тұтынушы қолдауын көрсетуге, Қызметтегі мүмкіндіктер туралы пайдаланушылармен хабарласуға және Қызмет аясында нақты уақытта чаттар құруға Intercom қызметін пайдаланамыз.  Дегенмен, Intercom қызметі студент тіркелгілері үшін белсендірілмеген (қосылған).  Яғни, студенттер Intercom арқылы байланыспайды және студенттерге тіркелгілерінде нақты уақыттағы чат функциясы қолжетімді болмайды.

Басқаша айтылмаса, үздік қызмет көрсетуге қажет болмаған жағдайда осы сенімді үшінші тарап компанияларының Жеке ақпаратты пайдалану құқығы болмайды.  Осы үшінші тарап компаниялары, оның ішінде осы үшінші тараптардың әрқайсысының құпиялық саясаты, туралы қосымша ақпарат үшін әрқайсысының веб-сайтына өте аласыз:

Уақыт өте келе қосымша қызмет провайдерлерімен серіктесіп, осы Құпиялық саясатындағы үшінші тарап серіктестері туралы ағымдағы ақпаратты сақтауға барымызды саламыз.

г. Сонымен қатар, ақпаратты басқалармен сізді жеке тұлға ретінде тікелей анықтамайтын жасырын және біріккен пішінде бөлісуіміз мүмкін.  Мысалы, пайдаланушылардың Қызметті пайдалану немесе пайдаланбау жиілігін, пайдаланушылар ең көп немесе ең аз пайдаланатын мүмкіндіктерді және пайдаланушылар кіретін ресурстарды анықтау мақсатында Мектептерге есептер беру сияқты Мектептерге арналған ClassFlow қызметі арқылы талдау және қолданыс ақпаратын береміз, бұның барлығы Қызметті жетілдіру, Қызмет функциялары мен пайдалану ыңғайлылығын арттыру және мектеп пен пайдаланушының жалпы Қызмет пайдалану тәжірибесін жетілдіру мақсатына арналған.

ғ. Студент деректерін бөлісу жолы:  Жоғарыда сипатталған әрекеттерге қоса, Promethean ұйымы тек Мектеп тарапынан нұсқау берілгенде және орындауға рұқсат берілгенде Студент деректерін Қызмет арқылы үшінші тараптармен бөлісуі мүмкін. Мысалы, Қызметтің кейбір элементтері студент білімін арттыру мақсатында мектептердің ата-аналармен, студенттермен, басшылармен және басқа мұғалімдермен байланысуына мүмкіндік береді. Promethean ұйымы мектеп деректер бөлісуге рұқсат берген жағдайды ескермегенде Қызмет арқылы Студент деректерін үшінші тараппен бөліспейді.

4. Мен туралы ақпарат қауіпсіз бе?

Promethean ұйымы үшін деректер қауіпсіздігі өте маңызды.  Promethean ұйымы серверлерде сақталған ақпаратты қорғау үшін әкімшілік, техникалық және физикалық процедураларды жүргізеді. Ақпаратқа қатынас жұмыс функцияларын орындауға талап етілетін қызметкерлерге шектеулі (пайдаланушы/құпия сөз деректемелері және екі факторлы түпнұсқалық растама арқылы). Жеке ақпаратты тасымалдау үшін өндірістік SSL (қауіпсіз байланыстар протоколы) стандартын пайдаланамыз. Басқа қауіпсіздік шараларына деректерді шифрлау, брандмауэрлер және құрастырылымдар мен файлдарға физикалық қатынасты басқару құралдары кіреді.  Құпия сөзіңізді сәйкесінше таңдап қорғаумен және тіркелгіге қатынасыңыз аяқталғаннан кейін жүйеден шығумен компьютерге және шолғышқа қатынасты шектеумен тіркелгі мен жеке ақпаратқа рұқсатсыз қатынастан қорғауға көмектесе аласыз.

Қызметте басқа сайттарға сілтемелер болуы мүмкін. Егер осы сілтемелерді бассаңыз, ClassFlow қызметінен шығасыз және Құпиялық саясаты енді басқарылмайды. Біз басқа сайттардағы құпиялық саясаттарға және/немесе тәжірибелерге жауапты болмаймыз (бірақ басқа сайттарды шолмас бұрын оларды түсінгеніңізді растау үшін үшінші тараптардың құпиялық саясаттарын оқып шығуыңыз керек). Бұл Құпиялық саясаты Promethean ұйымының Қызмет арқылы жинаған ақпаратын ғана басқарады.

5. Жеке ақпаратты сақтау және өшіру:

 1. Сізге Қызмет көрсету немесе төменде сипатталған мақсатта ақпаратыңызды тіркелгіңіз белсенді болғанша немесе қажетінше сақтаймыз. Егер тіркелгіден бас тарту керек болса, info@ClassFlow.com мекенжайына хабарласыңыз.

ә. Егер Корпоративтік пайдаланушы болсаңыз, Мектептерге арналған ClassFlow жазылымы мерзімінде мектепке тән саясатқа немесе мектеп деректерін сақтауға және жоюға қатысты нұсқауларға сәйкес Мектептерге арналған ClassFlow тіркелгісінде сақталған кез келген Жеке ақпаратты сақтаймыз немесе жоямыз, заңды міндеттемелерді орындауға, дауларды шешуге және келісімдерді ұстануға қажетті белгілі бір Жеке ақпаратты сақтап пайдалану жағдайы ескерілмейді.

б.  Егер ClassFlow Marketplace қызметіне қатыссаңыз, профиль жасауыңыз қажет.  ClassFlow тіркелгіңізді жапқан кезде тіркелгіні жаппай тұрып Marketplace жүйесінен ресурстарды жойғанша, профиліңіз ClassFlow Marketplace жүйесінде жалпыға көрінетін болып қалады.  Егер профиліңізде жеке ақпараттың көрінетін болып қалуын қаламасаңыз, профильден қосымша ақпаратты жойып, тіркелгіні жабу алдында нақты аты-жөніңізді балама атпен ауыстыруыңыз керек.

в. Студент деректері.  Promethean ұйымы мектеп немесе мұғалім сұрауымен немесе нұсқауымен Студент деректерін сұрау немесе нұсқау алынған күннен бастап отыз (30) күн ішінде жояды немесе анықтаусыз етеді.  Тіркелгінің өшірілуін сұрау үшін privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласыңыз.  Студент деректерін төмендегі саясаттарға сәйкес сақтаймыз, өшіреміз немесе анықтаусыз етеміз:

 1. Мектепке арналған ClassFlow тіркелгілері.  Мектептерге арналған ClassFlow жазылымының мерзімі аяқталғанда немесе тоқтағанда мектептің бірегей ClassFlow қосалқы доменіндегі студент деректерімен қоса барлық деректер Promethean ұйымымен тоқсан (90) күнге дейін сақталады, осы уақыт ішінде мектеп студент деректеріне қатынасу және/немесе мектеп тіркелгісін қайта орнату мақсатында ClassFlow қосалқы доменіне қатынаса алады.  Мектеппен жасалған келісімдегі белгілі бір шарттарға қатысты, студент деректерімен қоса мектептің бірегей ClassFlow қосалқы доменіндегі барлық деректер жазылым мерзімі аяқталғаннан немесе тоқтағаннан кейін тоқсан (90) күн ішінде немесе мектеп сұрауымен одан бұрын біржола анықтаусыз етіледі немесе жойылады. Мектеппен отырған келісім шарттарында басқалай көрсетілмеген жағдайда, он екі (12) ай бойы кірмеген кез келген студент тіркелгісі үшін осындай тіркелгідегі барлық студент деректері анықтаусыз етіледі, осылайша әрбір осындай тіркелгідегі студент деректері біржола жойылады.   Студент деректерін қолданыс деректерімен қоса талдау мақсаттары үшін белгілі бір жеке тұлғаны негізді түрде анықтамайтын пішінде жасырын немесе біріккен күйде сақтауымыз мүмкін.
 2. Тегін ClassFlow тіркелгілері.  Сынып тізімдерін тегін ClassFlow тіркелгісі арқылы орнатқан жеке мұғалімдер сыныптар аяқталған кезде осы сыныптарды ClassFlow тіркелгілерінен өшіруге жауапты.  Сынып өшірілген кезде сынып коды өшіріліп, студент осы сынып кодымен Қызметке кіре алмайды.  Егер студент басқа сынып тізімімен байланысты болмаса, студент тіркелгісі өшіріледі.  Жеке мұғалім тегін ClassFlow тіркелгісін тоқтатқан кезде осы мұғаліммен орнатылған барлық студент тіркелгілері ағымдағы ClassFlow тіркелгісін жүргізетін басқа мұғалім(дер) нұсқауында дәл сол тіркелгіні пайдаланбаған жағдайда өшіріледі.  Promethean, сонымен қатар, студент тіркелгіге он екі (12) айдан көп уақыт бойы кірмеген болса, тегін ClassFlow қызметінде жасалған студент тіркелгісін өшіреді. Әрбір өшірілген тіркелгідегі барлық студент деректері анықтаусыз етіледі, осылайша, әрбір өшірілген тіркелгідегі студент деректері біржола жойылады.  Студент тіркелгісі анықтаусыз етілгеннен кейін, студент алдағы уақытта жаңа тіркелгіні жаңа ClassFlow тіркелгісін жасаған және мұғалімі тарапынан берілген жарамды сынып кодын енгізген жағдайда ғана жасай алады.  Анықтаусыз етілген студенттің бастапқы тіркелгісімен байланысты ақпаратты студент қандай да бір жаңа студент тіркелгісі арқылы ала алмайды немесе қолжетімді ете алмайды.  Студент деректерін қолданыс деректерімен қоса талдау мақсаттары үшін белгілі бір жеке тұлғаны анықтамайтын пішінде жасырын немесе біріккен күйде сақтауымыз мүмкін.

Егер тегін ClassFlow қызметін пайдаланатын мұғалім болсаңыз және тіркелгіден бас тарту керек болса, info@ClassFlow.com мекенжайына хабарласуыңыз керек.  Тіркелгі жабылса, мұғалім тіркелгідегі ешбір материалға енді қатынаса алмайды.  Дегенмен, заңды міндеттемелерді орындау, дауларды шешу, келісімдерді ұстану мен сізбен байланысуға қажет Жеке ақпаратты сақтап пайдалануымыз мүмкін.  Осы талаптарға керек болмаған кезде осындай ақпаратты анықтаусыз ету немесе жою үшін сенімді қадамдар жасаймыз.

6. Байланыс теңшелімдері.

Қызметтер бөлігі ретінде мұғалім/басшы немесе ата-ана болсаңыз, Қызметті немесе пайдалану профилін пайдалануға қатысты Promethean электрондық хабарларын немесе басқа байланыс түрлерін алуыңыз мүмкін.  Сіз қызметті пайдаланумен Promethean және оның сенімді үшінші тарап компаниялары Promethean атынан сізге электрондық хабар жіберетінін, сізге хабарласатынына немесе Қызмет қолданысына немесе профиліңізге байланысты анықталатын басқа байланысқа қосылатынына келісіп растайсыз.  Мысалы, сізге жаңартулар, газет немесе басқа Қызметке қатысты жаңалықтар жіберу туралы электрондық хабар жіберілуі мүмкін немесе жай ғана хабарландырулар жіберіледі.  Электрондық хабар мәтініндегі «жазылымнан бас тарту» түймесін басумен осы электрондық хабарларды алудан бас тарта аласыз.  Тіркелгіні тексеру, Қызмет мүмкіндіктерін өзгерту немесе жаңарту немесе техникалық және қауіпсіздік ескертпелері сияқты тіркелгіге байланысты науқандық емес хабарлардан бас тартуға немесе қабылдамауға рұқсатыңыз жоқтығын ескеріңіз.

Студенттермен байланыс.  Promethean ұйымы электрондық хабарландырулар жіберуі мүмкін немесе студенттермен мектеп, мұғалім немесе аудан атынан және нұсқауымен хабарласуы мүмкін.  Сонымен қатар, шектеулі жағдайларда тіркелгіні тексеру немесе техникалық және қауіпсіздік ескертпелері сияқты белгілі бір Қызметке қатысты хабарларды студенттерге жіберуіміз мүмкін.

7. Жеке ақпаратқа кіруге, жаңартуға түзетуге немесе өшіруге болады ма?

Тіркелгі профилі бетінде өзгеріс жасаумен немесе privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласумен профильдегі Жеке ақпаратқа кіруге, жаңартуға немесе өшіруге болады.

Жою сұрауы немесе белгілі бір ақпаратты бермеу Қызмет жаңартулары немесе Қызмет қолданысына қатысты басқа маңызды ақпарат туралы хабарландыруды алмауыңызға әкелуі мүмкін екендігін ескеріңіз.  Promethean ұйымымен сұралған ақпаратты бермеу немесе белгілі бір ақпаратты жою Қызметтің қатысты мүмкіндіктеріне кіре алмайтыныңызды және Қызметті толығымен пайдалана алмайтыныңызды білдіреді.

Егер мектептің САЖ қызметімен біріктірілген Мектептерге арналған ClassFlow қызметін пайдаланатын болсаңыз, студент деректерімен қоса жеке деректерге қатынасу немесе өзгерту сұрауы САЖ қызметіндегі мектеппен жасалуы қажет.  САЖ ауқымында өзгерістер жасалса, өзгерістер Мектептерге арналған ClassFlow қызметінде автоматты түрде пайда болады.

Егер Мектептерге арналған ClassFlow қызметін пайдаланатын болсаңыз және мектеп САЖ қызметімен біріктірілмесе, студент деректерімен қоса жеке деректерге қатынасу немесе өзгерту сұрауы мектептің арнайы Пайдаланушы әкімшісімен жасалуы қажет.  Пайдаланушы әкімшісіне осында қамтылған ақпаратты жаңарту, түзету немесе өшіру мақсатында Мектептің өкілетті пайдаланушылар профилі беттеріне қатынас беріледі.

Егер тегін ClassFlow қызметін пайдаланатын жеке мұғалім болсаңыз, студент деректерінен тұратын сізбен жасалған кез келген сынып кестелері сыныптар аяқталған кезде ClassFlow тіркелгісінен өшірілуі қажет.  Тегін ClassFlow қызметінде мұғалім тіркелгісімен байланысты студент деректері мұғаліммен немесе мектеппен басқарылады.  Егер мұғалім тіркелгісінен студент деректерін қарап шығу, өзгерту немесе өшіру туралы сұрағыңыз болса, мұғалімге немесе мектепке тікелей хабарласыңыз немесе privacy@ClassFlow.com мекенжайы бойынша Promethean ұйымына хабарласа аласыз.

ЕО пайдаланушылары:  Жеке ақпаратқа қатынасу, түзету және өшіру:  Егер ЕО резиденті болсаңыз, жеке ақпаратқа қатысты белгілі бір құқықтарыңыз бар:  (i) жеке ақпаратты пайдалану жолы туралы хабардар болу құқығы; (ii) сіз туралы сақталған жеке ақпаратқа кіру құқығы; (iii) сіз туралы сақталған дұрыс емес жеке ақпаратты сұрау және өңдеу жұмысы жергілікті деректер қорғау заңдарына сәйкес емес орындағы жеке ақпаратты құлыптауды немесе өшіруді сұрау құқығы.  Жоғарыдағы құқықтардың бірін пайдалануға немесе құқықтарға байланысты сұрақтарыңыз болғанда төмендегі «Бізге хабарласу» бөлімінде көрсетілген мәліметтерді пайдаланумен бізге хабарласыңыз.  Сізден сұралған жеке ақпарат туралы барынша көп ақпарат беріңіз.  Сұрауыңызға 30 (отыз) күн (немесе заңмен талап етілген жағдайда одан да аз уақыт) ішінде жауап береміз.  Егер сіз туралы сақталған жеке ақпаратты түзету, жаңарту, өшіру немесе өзгерту сұралса, осы талаппен қанағаттанған жағдайда солай істейміз.  Егер жеке ақпаратты сұралған әдіспен өзгертпеу шешімі қабылданса, шешімімізбен қанағаттанбаған жағдайда осыны жазуды және шағымдану жолын ұсынамыз.  Егер жеке ақпаратты өзгерту сұралса және осындай өзгеріс жасалмаса, жасалмаған жеке ақпаратты өзгерту сұрауы жасалғанын және өзгерістің жасалу себептерін ескергенімізді сұрауымыз мүмкін.

Егер жеке ақпаратты кіру, түзету немесе өшіру туралы сұрақтарыңыз болса, privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласыңыз.

8. Деректерімді қайта кетеді?

a. Сіз Promethean ұйымының Америка Құрама Штаттарымен қоса дүниежүзіндегі түрлі деректер орталықтарындағы жеке ақпарат пен сақтап өңдейтініне және жеке ақпарат заңмен талап етілген жағдайды ескермегенде жиналған елде ғана сақталмайтынына немесе өңделмейтініне келісіп растайсыз. Егер деректер жинау және пайдалану заңдары АҚШ заңынан өзгеше Еуропалық Одақ («ЕО») аумағында немесе басқа аудандарда орналассаңыз, жеке ақпаратпен қоса ақпаратты деректерді қорғау заңдары бірдей емес елге немесе құзыретке тасымалдайтынымызды ескеріңіз. Осыған байланысты, Promethean ЕО азаматтарының жеке деректерін Еуропалық экономикалық аймақтан тыс жіберу ЕО аймағында дәл деректер қорғалатындай қорғалатынына кепіл болу үшін, жеке ақпаратпен бөлісетін өзінің ішкі топтық компанияларымен стандартты ЕО үлгісіндегі келісімшарттарын жасады.  Promethean ұйымының жеке ақпаратты Америка Құрама Штаттарына немесе Promethean, бас компаниясы, еншілестері, филиалдары немесе қызмет провайдері қызмет көрсететін басқа елге тасымалдауына келісіп кепілдік бересіз.  Қолданылған жағдайда жеке ақпаратты Америка Құрама Штаттары мен дүниежүзінде осындай жеке ақпаратты өңдеуге қажет барлық келісімдерді студенттерден немесе Promethean өкілетті пайдаланушыларынан алғаныңызға кепілдік беріп келісесіз.

ә. Сіз тұрғылықты жеріңіздегі жергілікті деректерді қорғау және деректер құпиялығы заңдарын түсініп ұстануға жауаптысыз.  ClassFlow қызметін пайдаланумен жеке ақпаратты осында айтылған қолданбалы орынға жіберуге және сақтауға келісесіз.

9. Балалар құпиялығы

Promethean ұйымы мектеп немесе мұғалім тиісті келісімін бермейінше және 18 жастан кіші студент Қызметтерді пайдалану және Promethean ұйымының осы студент ақпаратын жинау рұқсатын алмайынша 18 жастан кіші балалар ақпаратын жинамайды.  Егер дұрыс келісім алмай 18 жастан кіші баланың жеке ақпаратын жинағанымызды анықтасаңыз, privacy@classflow.com мекенжайына хабарласыңыз, біз ол ақпаратты бірден өшіреміз.

10. Promethean ұйымы құпиялық саясатын өзгертеді ме?

a. Уақыт өте келе осы Құпиялық саясатын өзгертуіміз мүмкін, сол себепті осы бетті жүйелі түрде қарап отыруыңыз керек. Егер жеке ақпаратты пайдалану жолына материалдық өзгерістер жасалса, ClassFlow жүйесіне кірген кезіңізде осындай өзгерістер туралы хабардар боласыз.  Егер өзгеріс(тер)ді қабылдағыңыз келмесе, тіркелгіңізді өшірумен бас тарта аласыз.

ә. Студент деректеріне қатысты Құпиялық саясатының өзгерістері.  Егер саясатқа студент деректерін жинау, пайдалану, сақтау, ұстау немесе жариялау жолына материалдық түрде әсер ететін өзгеріс жасалса, ClassFlow жүйесіне кірген кезіңізде осындай өзгерістер туралы хабардар боласыз.  Алдыңғы Саясатта жарияланған студент деректерін жинау, пайдалану, сақтау немесе бөлісу жолынан өзгеше материалдық өзгеріс туралы хабарландыруды кемінде отыз (30) күн хабарлауға тырысамыз, сондықтан өзгерісті тәжірибе жүзінде бағалауға жеткілікті уақытыңыз болады.  Егер өзгерістерді қабылдау таңдалмаса, өзгерістер күшіне енбей тұрып тіркелгіні өшірумен бас тарта аласыз. Осы Құпиялық саясаттың алдыңғы нұсқаларын privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласумен ала аласыз.

11. Осы Құпиялық саясаты немесе шағым туралы сұрағым болса не істеймін?

Егер сізде осы Құпиялылық саясатында немесе жеке мәліметтеріңізді қалай өңдегеніміз туралы шағым, мәселе немесе алаңдаушылық бар болса, онда privacy@ClassFlow.com сайтына толығырақ хабар жіберіп, Promethean үйінде жазыңыз, Төменде Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Блэкберн, Ланкашир, BB1 5TH, Біріккен Корольдік немесе 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Джорджия 30009 АҚШ-та немесе +1(888)652-2848 телефоны бойынша хабарласыңыз. Біз ақылға қонымды мерзімде барлық шағымдармен, сұрақтармен және мәселелермен күресуге тырысамыз.

а. Егер Австралия резиденті болсаңыз және шағымды шешу жолымен қанағаттанбасаңыз, шағым жасау үшін Австралияның федералдық құпиялық комиссарына хабарласа аласыз.  Қосымша ақпарат үшін www.oaic.gov.au сайтына өтіңіз.

ә. Осы Құпиялылық туралы саясат көшірмесі ClassFlow құпиялылық туралы саясат веб-сайтында тегін қолжетімді немесе бізге privacy@ClassFlow.com мекенжайына хабарласумен ала аласыз.

©2018 Promethean Limited. Барлық құқықтары қорғалған.