Slapuku nuostatos

Įsigaliojimo data:  2016 m. vasario 20 d.


„ClassFlow“, arba Paslaugą, teikia „Promethean Limited“ (toliau – „Promethean“, mes arba mūsų).  Mes esame uždaroji akcinė bendrovė, registruota Anglijoje ir Velse. Mūsų registruotoji buveinė yra adresu „Promethean Limited“, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lankašyras, BB1 5TH, Jungtinė Karalystė.

Šiose Privatumo nuostatose vartodami žodį (žodžius) „Paslauga“ („Paslaugos“), turime mintyje i) viešąsias „ClassFlow“ paslaugas, nemokamai prieinamas www.classflow.com, arba kitą tokį universalųjį ištekliaus adresą su naudotojo lokale (pvz., classflow.it / classflow.nl / classflow.de / classflow.co.uk); ii) „ClassFlow“ paslaugą mokykloms, kuri mokykloms, mokyklų apskritims ir kitoms panašioms įstaigoms teikiama prisiregistravus, pasiekiama tik nustačius unikalųjį „ClassFlow“ posritį su privačiuoju universaliuoju ištekliaus adresu (pvz., www.yourschooldistrictname.classflow.com) ir skirta naudoti išimtinai konkrečiai mokyklai arba apskričiai; iii) visas kitas susijusias interneto svetaines, produktus, paslaugas ir programas, kurias galima pasiekti per „Promethean“ (įskaitant bet kokias su „ClassFlow“ susijusias taikomąsias programėles, kurios gali būti pasiekiamos per „iTunes Store“ ir „Google Play store“). 

Šios Privatumo nuostatos kartu su „ClassFlow“ Slapukų nuostatomis, „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis arba Tinkamo naudojimo nuostatomis, nurodytomis šiose Privatumo nuostatose, sudaro teisiškai privalomą laikytis sutartį, ir ją sudarote jūs ir mes (toliau viskas kartu – Sutartis).  Prieš pradėdami naudotis mūsų Paslaugomis, atidžiai ją perskaitykite.  Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nurodote, kad sutinkate su „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis, „ClassFlow“ Tinkamo naudojimo nuostatomis, Slapukų nuostatomis ir Privatumo nuostatomis, ir įsipareigojate laikytis visuose šiuose dokumentuose nurodytų sąlygų.  Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.  Visas sąvokas, kurias čia vartojame jų neapibrėždami, vartojame pagal apibrėžtis, pateiktas Paslaugų naudojimo sąlygose.  Jeigu Paslaugų naudojimo sąlygose ir Privatumo nuostatose būtų nustatyta neatitikimų, pirmumas teikiamas Paslaugų naudojimo sąlygoms.

1. APIE SLAPUKUS

„ClassFlow“ paslaugose naudojami slapukai.  Registruodamiesi naudoti „ClassFlow“ paslaugas, sutinkate, kad „Promethean“ naudotų slapukus pagal šių nuostatų sąlygas.  Slapukai – tai tinklo serverių failai, siunčiami į naudotojo tinklo naršykles ir ten laikomi.  Tada informacija vėl siunčiama atgal į serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė iš serverio prašo puslapio.  Tai suteikia tinklo serveriui galimybę nustatyti tinklo naršykles ir jas sekti.  Yra dvi pagrindinės slapukų rūšys:  seanso slapukai ir ilgalaikiai slapukai.  Seanso slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio, kai naudotojas užveria naršyklę, o ilgalaikiai slapukai lieka jūsų kompiuteryje, kol yra ištrinami arba kol sueina jų naudojimo data.

2. KAIP IR KODĖL NAUDOJAME SLAPUKUS

„Promethean“ naudoja slapukus, kad padėtų mums suprasti, kaip lankytojai naudoja mūsų Paslaugas.

3. KAIP ELGTIS SU NEPAGEIDAUJAMAIS SLAPUKAIS

Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, bet jeigu nenorite gauti slapukų iš „Promethean“, galite pakeisti savo naršyklės nuostatas taip:

  • atmesti visus slapukus;
  • priimti slapukus tik iš patikimų svetainių arba
  • priimti slapukus tik iš tų svetainių, kuriose lankotės šiuo metu.

Mes primygtinai rekomenduojame jums palikti slapukus aktyvintus, nes, jeigu savo naršyklėje išjungsite slapukus, nebegalėsite naudotis Paslaugomis.

Jeigu norėtumėte daugiau sužinoti apie slapukus ir kaip juos tvarkyti, apsilankykite https://www.aboutcookies.org arba https://www.youronlinechoices.com.

4. SLAPUKAI, KURIUOS „PROMETHEAN“ NAUDOJA „CLASSFLOW“ MOKYKLOS PASLAUGOMS

Toliau pateikti sąrašai padės jums atpažinti slapukus, kurie įkeliami į jūsų naršyklę, kai apsilankote Paslaugų puslapyje. Šie slapukai įkeliami į jūsų naršyklę, kai prisijungiate prie „ClassFlow“ mokykloms skirtos paskyros.

GEODataInfo – Tai „Promethean“ slapukas, skirtas interneto protokolo (IP) adreso aptikimo operacijai.  Aptikęs IP adresą, slapukas praneša programinei įrangai pakartotinai nebeieškoti IP adreso.

downloadPopupShown – Tai „Promethean“ slapukas, skirtas palikti žymai, nurodančiai, kad tam tikros operacijos jau buvo atliktos, todėl programinei įrangai šios operacijos pakartotinai atlikti nebereikia.  Pavyzdžiui, jeigu programinė įranga rodo Naudotojui iškylančiojo lango pranešimą, kai Naudotojas šį pranešimą užveria, slapukas praneša programinei įrangai, kad šio iškylančiojo lango pranešimo neberodytų.

keepSignedIn – Tai „Promethean“ slapukas, kurio paskirtis palikti žymą, skirtą Naudotojo vardui įsiminti, kad naudotojui nebereikėtų pakartotinai įvesti tos informacijos per kitą apsilankymą.

Class_flow_userid – Tai „Promethean“ slapukas, įsimenantis faktinį Naudotojo vardą.

flipchartImport/notebookImport message – Tai „Promethean“ slapukas, skirtas palikti žymai, nurodančiai, kad tam tikros operacijos jau buvo atliktos, todėl programinei įrangai šios operacijos pakartotinai atlikti nebereikia.  Pavyzdžiui, prieš Naudotojui įkeliant „flipchart“ arba „notebook“ failą į Paslaugos sistemą programinė įranga rodys Naudotojui iškylančiojo lango pranešimą, kad ne visos „flipchart“ arba „notebook“ failų ypatybės gali būti iki galo palaikomos arba matomos.  Slapukai praneša programinei įrangai, kad nerodytų šio iškylančiojo lango pranešimo dar kartą.

Card: video/webpage – Tai „Promethean“ slapukas, kurio paskirtis palikti žymą ir Naudotojui rodyti iškylančiojo lango įspėjamąjį pranešimą, kai jis bando įterpti nesaugų vaizdo įrašą arba interneto puslapį.

toolbarDock/toolbarHideTai „Promethean“ slapukas, įsimenantis, kur Naudotojas nusprendė nustatyti savo priemonių juostą.

outdated.browser – Tai „Promethean“ slapukas, naudojamas sekti, ar Naudotojas supranta ir sutinka, kad ši naršyklė neatitinka mažiausių naršyklei keliamų reikalavimų, ir tada šio pranešimo daugiau nerodome.

5. SLAPUKAI, KURIUOS „PROMETHEAN“ NAUDOJA NEMOKAMOMS „CLASSFLOW“ PASLAUGOMS

Toliau pateikti sąrašai padės jums atpažinti slapukus, kurie įkeliami į jūsų naršyklę, kai apsilankote Paslaugų puslapyje.

A. Šie slapukai įkeliami į jūsų naršyklę, kai apsilankote svetainėje Classflow.com, bet esate dar neužsiregistravę „ClassFlow“, kad gautumėte paskyrą.

ClassFlow_CookieBanner – Saugo vartotojo sutikimą dėl slapukų būseną dabartinio domeno

ClassFlow_LanguageModal – Saugo vartotojo kalbos pasirinkimą

Visi šie slapukai dedami pagal 3rd party: „Google Analytics“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo privatumo ir slapukų politika, eikite į savo svetainę.

_ga – Naudojamas atskirti vartotojams.

_gat – Naudojamas akseleratoriaus Užklausus norma.

 

_gid – Slapta. Neklasifikuojamos slapukai yra, kad mes esame klasifikuoti procese, kartu su atskirų slapukus teikėjams.

 

B. Šie slapukai įkeliami į jūsų naršyklę, kai registravote „ClassFlow“ paskyrą ir prie jos prisijungėte.

GEODataInfo – Tai „Promethean“ slapukas, skirtas interneto protokolo (IP) adreso aptikimo operacijai.  Aptikęs IP adresą, slapukas praneša programinei įrangai pakartotinai nebeieškoti IP adreso.

downloadPopupShown – Tai „Promethean“ slapukas, skirtas palikti žymai, nurodančiai, kad tam tikros operacijos jau buvo atliktos, todėl programinei įrangai šios operacijos pakartotinai atlikti nebereikia.  Pavyzdžiui, jeigu programinė įranga rodo Naudotojui iškylančiojo lango pranešimą, kai Naudotojas šį pranešimą užveria, slapukas praneša programinei įrangai, kad šio iškylančiojo lango pranešimo neberodytų.

keepSignedIn – Tai „Promethean“ slapukas, kurio paskirtis palikti žymą, skirtą Naudotojo vardui įsiminti, kad naudotojui nebereikėtų pakartotinai įvesti tos informacijos per kitą apsilankymą.

Class_flow_userid – Tai „Promethean“ slapukas, įsimenantis faktinį Naudotojo vardą.

flipchartImport/notebookImport message – Tai „Promethean“ slapukas, skirtas palikti žymai, nurodančiai, kad tam tikros operacijos jau buvo atliktos, todėl programinei įrangai šios operacijos pakartotinai atlikti nebereikia.  Pavyzdžiui, prieš Naudotojui įkeliant „flipchart“ arba „notebook“ failą į Paslaugos sistemą programinė įranga rodys Naudotojui iškylančiojo lango pranešimą, kad ne visos „flipchart“ arba „notebook“ failų ypatybės gali būti iki galo palaikomos arba matomos.  Slapukai praneša programinei įrangai, kad nerodytų šio iškylančiojo lango pranešimo dar kartą.

Card: video/webpage – Tai „Promethean“ slapukas, kurio paskirtis palikti žymą ir Naudotojui rodyti iškylančiojo lango įspėjamąjį pranešimą, kai jis bando įterpti nesaugų vaizdo įrašą arba interneto puslapį.

toolbarDock/toolbarHide – Tai „Promethean“ slapukas, įsimenantis, kur Naudotojas nusprendė nustatyti savo priemonių juostą.

outdated.browser – Tai „Promethean“ slapukas, kuris naudojamas sekti, ar Naudotojas supranta ir sutinka, kad ši naršyklė neatitinka mažiausių naršyklei keliamų reikalavimų, ir tada šio pranešimo daugiau nerodome.

Stengiamės į sąrašą įtraukti visus mūsų ar mūsų technologijų paslaugas teikiančių partnerių slapukus, bet radę neatitikimų arba manydami, kad kuris nors slapukas buvo praleistas, susisiekite su mumis el. paštu info@ClassFlow.com.

6. KITI TREČIOSIOS ŠALIES PASLAUGŲ SLAPUKAI

Mes susieti su trečiosios šalies svetainėmis, kad jūs galėtumėte prisijungti prie debesijų atmintinių prietaisų, tokių kaip „Google Drive“, „SkyDrive“ ir „Dropbox“, ir kad turėtumėte prieigą prie „ClassFlow“ pagalbos per „GetSatisfaction“.  Šios trečiosios šalys gali įkelti slapukus į jūsų kompiuterį per jūsų naršyklę.  Tada jos gali naudoti informaciją apie jūsų apsilankymą, kad savo interneto svetainėse skelbtų tikslinę, jums pritaikytą reklamą.  Informacija apie trečiųjų šalių naudojamus slapukus pateikta kartu su informacija šiose interneto svetainėse.  Norėdami perskaityti apie tai, kokie slapukai gali būti įkelti į jūsų kompiuterį, apsilankykite šių trečiųjų šalių interneto svetainėse: