Pamokas, apklausas, užduotis ir vertinimus sukursite ir pateiksite greitai ir be vargo

Intuityvūs ir paprastai naudojami „ClassFlow“ įrankiai suteikia galimybių kurti kūrybišką mokymo turinį, įkvepiantį mokinius ir pagyvinantį nuotolinį ar mišrųjį mokymą.

Apklausos

Siųskite momentines apklausas mokiniams visos pamokos metu ir įsitikinkite, kad jie įsitraukę bei supranta medžiagą.

Klausimų tipai
Pasirinkite iš aštuonių klausimų tipų, įskaitant skaitinius klausimus, klausimus su keliais atsakymų variantais, klausimus, į kuriuos atsakoma „Teisinga“ arba „Klaidinga“, klausimus, į kuriuos atsakoma „Taip“ arba „Ne“. Pasiekiamos kiekvienam lygiui ir turinio sričiai tinkančios parinktys.
Pagalba mokiniams
Naudodami mokinių atsakymus, realiuoju laiku matykite, kuriems mokiniams sekasi sunkiau, ir jiems padėkite.

Sąveika su mokiniais
Sąveikiai tvarkykite mokinių atsakymus, pažymėdami juos skirtingomis spalvomis, sugrupuodami, pridėdami pastabų bei vaizdų ir sudėdami visus mokinių atsakymus.
Atsiliepimų rinkimas
Be vargo realiuoju laiku rinkite tobulėjimą skatinančius mokinių atsiliepimus, kurie automatiškai įrašomi jūsų paskyroje.

Veikla

  • Sukurkite linksmas, spalvingas užduotis įtraukdami teksto ir vaizdų, kad nudžiugintumėte mokinius ir jiems mokytis būtų smagu.
  • Pasirinkite iš 10 skirtingų veiklos rūšių, įskaitant kryžiažodžius, žodžių paieškas, atminties žaidimus, „Flash“ korteles, etiketes ir suderinimo užduotis.
  • Raskite kiekvienam lygiui ir turinio sričiai pritaikytų užduočių, padedančių mokiniams praktiškai tobulinti įgūdžius ir mokytis sąvokų.
  • Lengvai keiskite užduočių rūšis, kad galėtumėte efektyviai diferencijuoti mokinių poreikiams pritaikytą turinį.

Testai

Mokinių pažangos vertinimas

Naudodami testus bei vertinimus nustatykite mokinių daromą pažangą ir patikrinkite, kaip jie supranta medžiagą.

Įvairiausių tipų klausimai

Pasirinkite iš įvairių klausimų tipų, įskaitant, klausimus su keliais atsakymų variantais, klausimus su trumpais atsakymais, matematinius klausimus, klausimus, į kuriuos atsakoma „Teisinga“ arba „Klaidinga“, rašinius ir klausimus, į kuriuos reikia pateikti kūrybinius atsakymus.

Pagalba nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams

Naudodami testus įsitikinkite, kad nuotoliniu būdu besimokantys mokiniai supranta dėstomas pamokas ir yra į jas įsitraukę.

Sutaupykite laiko ruošdamiesi pamokoms, susikurkite nemokamą paskyrą tuojau pat

Vienintelis reikalingas pamokų pateikimo programinės įrangos sprendimas

„ClassFlow“ yra vienos bendros prieigos principu veikianti programinė įrangą, kurią naudodami rasite viską, ko reikia, kad nuotolinio ar mišriojo mokymosi aplinka būtų sėkminga. Šiuos lanksčius įrankius galima pritaikyti prie jūsų konkrečių aplinkybių, todėl nereikės rinktis jokių alternatyvų.

Tiesioginis pateikimas

Mokymo medžiaga tiesiogiai pateikiama mokinių įrenginiuose, kad galėtumėte juos pasiekti bet kur ir bet kada.

Patikimai užtikrinamas saugumas

Kadangi patikimai užtikrinamas saugumas ir taikomi saugūs sertifikatai, mokinių ir jūsų saugumas bei duomenys yra apsaugoti.

Bendradarbiavimas

Lengvai prisijunkite prie „Google“ arba „Microsoft“ sistemos, kad galėtumėte be vargo integruoti programas ir bendradarbiauti.

Skaitmeniniai ženkleliai

Teikiant skaitmeninius ženklelius apdovanojama už tinkamą elgesį ir mokinių pasiekimus, taip sustiprinant teigiamus rezultatus.