„ClassFlow Marketplace“ sąlygos

V.1 Įsigaliojimo data: 2016 m. liepos 29 d.


„ClassFlow Marketplace“ (toliau – „Marketplace“) – tai priemonė, siūloma kaip paslaugos „ClassFlow Service“ dalis. „Marketplace“ – tai duomenų bazė, kurioje galima vykdyti paiešką ir kurioje pateikta originaliai mokytojų, trečiųjų šalių leidėjų ir „Promethean“ sukurta skaitmeninė ugdomoji medžiaga (toliau – Ištekliai) arba per kurią ją galima pasiekti.  Visi asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus ir turintys „ClassFlow“ paskyrą, gali su kitais „ClassFlow“ naudotojais nemokamai dalytis arba jiems parduoti savo Išteklius. Visi asmenys, vyresni nei 18 metų amžiaus ir turintys „ClassFlow“ paskyrą, gali pasiekti Išteklius arba įsigyti jų už mokestį.  „Promethean“, „ClassFlow“ paskyros turėtojai arba trečiųjų šalių leidėjai, parduodantys Išteklius arba siūlantys jų „Marketplace“ nemokamai, toliau vadinami Pardavėjais.  „ClassFlow“ paskyros turėtojai, kurie įsigyja Išteklių arba pasiekia (parsisiunčia) Išteklių nemokamai, toliau vadinami Pirkėjais. Pirkėjui arba Pardavėjui naudojantis „Marketplace“, taikomos „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygos, „ClassFlow“ privatumo nuostatos, „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos, „ClassFlow“ slapukų nuostatos ir šios „ClassFlow Marketplace“ sąlygos (tai, kas išvardyta pirmiau, toliau kartu vadinama „ClassFlow“ teisinėmis nuostatomis).  Jeigu nesate užsiregistravę ir neturite „ClassFlow“ paskyros, pagal „ClassFlow“ teisines nuostatas, galite peržiūrėti „Marketplace“ Išteklius arba matyti jų anonsą, bet negalite dalyvauti kaip Pirkėjas arba Pardavėjas, kol užregistruosite „ClassFlow“ paskyrą.

„Marketplace“ skirta naudoti tik suaugusiesiems, kurie turi „ClassFlow“ paskyrą.  Norėdami dalyvauti „Marketplace“ kaip Pirkėjas arba Pardavėjas, privalote būti bent 18 metų amžiaus ir turėti „ClassFlow“ paskyrą.

Pardavėjai, kurie įkelia Išteklius į „Marketplace“, pripažįsta, kad, Pardavėjui elektroniniu būdu pateikus Išteklių į „Marketplace“, sudaroma Pardavėjo sutartis ir kad jis sutinka laikytis „ClassFlow“ teisinių nuostatų. Pirkėjai, kurie įsigyja Išteklių arba nemokamai jų parsisiunčia iš „Marketplace“, pripažįsta, kad įsigyjant ir parsisiunčiant sudaroma Pirkėjo sutartis ir kad jie sutinka laikytis „ClassFlow“ teisinių nuostatų.

Didžiosiomis raidėmis pateiktos sąvokos, kurios čia konkrečiai neapibrėžtos, suprantamos taip, kaip nurodyta „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygose arba „ClassFlow“ privatumo nuostatose.

A.PARDAVĖJO SĄLYGOS  Šiame skyriuje paaiškinamos Pardavėjo teisės ir pareigos, susijusios su Ištekliais, kuriuos Pardavėjas įkelia į „Marketplace“, ir licencijos, kurią Pardavėjas suteikia „Promethean“ ir (arba) Pirkėjams, sąlygos dėl Išteklių, kad „Promethean“ ir (arba) Pirkėjams būtų suteikta teisė naudoti Išteklių.

1.IŠTEKLIŲ ĮKĖLIMAS Į „MARKETPLACE Jeigu savo „ClassFlow“ paskyrą registravote kaip mokytojas, galite pasirinkti įkelti Išteklių į „Marketplace“ naudoti (kaip nustatyta šiame dokumente) visiems, kurie turi registruotąją „ClassFlow“ paskyrą kaip mokytojai. Pateikdami Išteklių į „Marketplace“, pasirinksite, ar siūlote šį Išteklių nemokamai, ar už mokestį. Pardavėjas sutinka, kad, įkėlus Išteklių į „Marketplace“, Išteklių galima surasti per „ClassFlow“ paieškos sistemą ir atitinkamai parsisiųsti į naudotojo „ClassFlow“ paskyrą. Išteklių taip pat galima rasti ir per tokias už „ClassFlow Service“ ribų esančias paieškos sistemas kaip „Google“ arba „Bing“, šiuo atveju Išteklių galima peržiūrėti, bet jo negalima parsisiųsti arba redaguoti. Įgaliotieji naudotojai (kaip nustatyta „ClassFlow“ naudojimo sąlygose), įkeldami į „Marketplace“ Naudotojos įmonės (kaip nustatyta „ClassFlow“ naudojimo sąlygose) vardu, gali tai daryti tik turėdami tinkamus leidimus ir Naudotojos įmonės įgaliojimą.

1.1 Pardavėjo profilis Kad Išteklių „Marketplace“ būtų galima pardavinėti už mokestį, Pardavėjas „ClassFlow“ gali susikurti profilį. Pardavėjo profilyje reikalaujama nurodyti Pardavėjo vardą ir pavardę, bet visi kiti laukai pildomi pasirinktinai. Visa informacija, kurią Pardavėjas pateikia Pardavėjo profilyje, bus viešai prieinama ne tik „ClassFlow“ paskyrų turėtojams, tačiau ir bet kam, kas randa Pardavėjo Išteklių ne internetinėje „Marketplace“ paieškoje arba naudodamas tokias paieškos sistemas kaip „Google“ ar „Bing“. Pardavėjas supranta, kad neturėtų pildyti pasirenkamųjų laukų, jeigu nenori, kad ši informacija būtų prieinama viešai. 

2.ELGESIO KODEKSAS  Būtina sąlyga, kad būtų galima įkelti Išteklių į „Marketplace“, – Pardavėjas turi atitikti „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatas ir jų laikytis (www.classflow.com/acceptable-use-policy).  Pagal Tinkamo naudojimo nuostatas Pardavėjas negali: a) įkelti bet kokių Išteklių, kuriuose yra reklamos, reklaminės medžiagos, brukalų, grandininių laiškų, įmonių nuorodų ar kitokių neužsakytų paslaugų; b) įkelti bet kokio Ištekliaus, kuriame yra asmeninės arba identifikuoti leidžiančios informacijos apie kitą asmenį, neturėdamas aiškaus to asmens sutikimo; c) įkelti bet kokio Ištekliaus, kuriame yra virusų, kirminų, Trojos arklys, šnipinėjimo programa ar kitoks kenksmingas kompiuterio kodas arba d) tyčia įkelti Ištekliaus, kuriuo pažeidžiama bet kokia trečiosios šalies teisė.  Tinkamo naudojimo nuostatose pateiktas Turinio standartų rinkinys, ir jis taikomas visiems Pardavėjo įkeliamiems Ištekliams.  Šie Turinio standartai apima ir reikalavimą (bet juo neapsiribojama), kad bet kokiame į „Marketplace“ įkeltame Ištekliuje:

  1. negali būti bet kokios medžiagos, kuri būtų šmeižikiška bet kurio asmens atžvilgiu;
  2. negali būti bet kokios medžiagos, kuri būtų nepadori, įžeidžianti arba skatinanti neapykantą;
  3. negali būti atvirai seksualinio turinio medžiagos;
  4. negali būti skatinama prievarta;
  5. negali būti skatinama diskriminacija dėl rasės, lyties, religijos, tautybės, negalios, lytinės orientacijos ar amžiaus;
  6. negali būti skatinama nelegali veikla;
  7. negali būti priekabiaujamojo pobūdžio prie kito asmens, jį liūdinančios, gluminančios, bauginančios ar pykdančios informacijos;
  8. informacija negali būti naudojama tam, kad būtų apsimetama bet kuriuo kitu asmeniu arba klaidingai pateikiama jūsų tapatybė ar įmonė taip, kad ją būtų galima palaikyti kitu asmeniu; arba
  9. informacija negali sudaryti įspūdžio, kad yra kilusi iš „Promethean“, jeigu taip nėra. 

Pardavėjai privalo perskaityti „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatas, taip pat privalo jas perskaityti ir prieš skelbdami bet kokius Išteklius „Marketplace“.

2.1 Netinkami ištekliai   „Promethean“ draudžia įkelti Išteklius, kuriais pažeidžiamos „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos.  Tačiau Pirkėjai ir Pardavėjai pripažįsta ir sutinka, kad i) „Promethean“ nėra ir negali būti atsakinga už bet kokį turinį, informaciją ar medžiagas, kurias Pirkėjai pateikė į „Marketplace“; ii) „Marketplace“ naudotojai gali būti pristatyti tinkamoje medžiagoje ir iii) naudotojai prisiima visą riziką, susijusią su pristatymu bet kokiame Ištekliuje arba su jo naudojimu, įskaitant bet kokį (be apribojimų) patikimumą, susijusį su šių Išteklių tikslumu, išsamumu ar naudingumu.  „Promethean“ pasilieka teisę (bet neįgyja prievolės) prižiūrėti, kaip naudojate „Marketplace“, ir „Promethean“ dės pagrįstas pastangas, kad pašalintų netinkamus Išteklius iš „Marketplace“.  Neribodama teisės į gynybą, kurią gali turėti „Promethean“, „Promethean“ pasilieka sau teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokį Išteklių (visą ar jo dalį) vienašališku „Promethean“ sprendimu, atimti iš Pardavėjo galimybę įkelti kitus Išteklius į „Marketplace“ arba sustabdyti Pardavėjo „ClassFlow“ paskyrą. Jeigu manote, kad kuriuose nors į „Marketplace“ įkeltuose Ištekliuose yra įžeidžiančio ir netinkamo turinio, todėl pažeidžiamos „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos, praneškite mums apie tai el. paštu support@classflow.com, laiške nurodydami išsamius duomenis apie tą Išteklių.

3.PARDAVĖJO LICENCIJA „PROMETHEAN“ IR PIRKĖJAMS

3.1 Pardavėjas išsaugo bet kokias nuosavybės teises į Išteklių, kurį įkelia.  Tačiau, pateikdamas Išteklių prieigai per „Marketplace“, bet kuris mokytojas, parduodantis arba siūlantis Išteklių nemokamai (toliau ‒ Pardavėjas mokytojas), taip suteikia „Promethean“ neatlygintiną, pasaulinę, neapribotą laiku, neatšaukiamą, sublicencijuojamą, neišimtinę teisę ir licenciją naudotis autorių teisėmis, prekių ženklo teisėmis, viešinimo teisėmis ir duomenų bazės teisėmis, kurias Pardavėjas turi savo Ištekliui, bet kurioje dabartinėje ar vėliau sukurtoje medijoje, išskirtinai tam ir tiek, kiek pagrįstai būtina, kad Išteklius būtų pasiekiamas per „Marketplace“. Tai tik licencija – Pardavėjo Ištekliaus nuosavybės teisėms tai poveikio nedaro.

3.2 Jeigu konkrečiu atveju nebuvo susitarta kitaip pagal atskirą licencinę sutartį, kurią sudarė „Promethean“ ir trečiosios šalies leidėjas, kuris parduoda arba siūlo Išteklių nemokamai (toliau ‒ Pardavėjas leidėjas), toks Pardavėjas leidėjas suteikia „Promethean“ neatlygintiną, pasaulinę, neapribotą laiku, neatšaukiamą, sublicencijuojamą, neišimtinę teisę naudotis autorių teisėmis, prekių ženklo teisėmis, viešinimo teisėmis ir duomenų bazės teisėmis, kurias Pardavėjas turi savo Ištekliui, bet kurioje dabartinėje ar vėliau sukurtoje medijoje, išskirtinai tam ir tiek, kiek pagrįstai būtina, kad Išteklius būtų pasiekiamas per „Marketplace“. Tai tik licencija – Pardavėjo Ištekliaus nuosavybės teisėms tai poveikio nedaro.

3.3 Pateikdamas Išteklių į „Marketplace“, Pardavėjas leidėjas arba Pardavėjas mokytojas (kiekvienu konkrečiu atveju) suteikia Pirkėjui Ištekliaus licenciją. Pardavėjo pareiga informuoti Pirkėją apie licencijos sąlygas (įskaitant autorių ir prekių ženklo teises, bet jomis neapsiribojant), kuriomis Pardavėjas siūlo Pirkėjams Išteklių „Marketplace“. Pavyzdžiui, mokytojas, parduodantis arba nemokamai teikiantis Išteklių „Marketplace“, gali Ištekliui taikyti vieną iš autorių teisių licencijų, prieinamų per „Creative Commons“. Daugiau apie šias licencijas galite sužinoti „Creative Commons“ interneto svetainėje šiuo adresu: www.creativecommons.org. Pardavėjas atsakingas už tai, kad būtų saugomos ir vykdomos bet kurios nuostatos, pagal kurias Pardavėjas siūlo Išteklių „Marketplace“, ir Pardavėjas sutinka su tuo, kad „Promethean“ neturi prievolės to daryti Pardavėjo vardu. Jeigu Pardavėjas neinformuoja Pirkėjo apie bet kokias konkrečias Ištekliaus licencijos nuostatas, Pardavėjas sutinka, kad suteikia Pirkėjui pasaulinę, neišimtinę, nesublicencijuojamą, neatšaukiamą licenciją naudoti, atgaminti ir adaptuoti Išteklių (visą ar jo dalį), be teisės dalytis Ištekliumi su bet kokia trečiąja šalimi arba jį jai platinti, išskyrus Pirkėjo studentus mokymo tikslais arba kitoms trečiosioms šalims, kad paremtų arba palengvintų mokymo procesą.

3.4 Pardavėjo bet koks Ištekliaus pašalinimas iš „Marketplace“ tiesiog pašalina „Promethean“ teisę teikti Išteklių kitiems Pirkėjams parsisiųsti; tai nedaro poveikio „Promethean“ teisei toliau teikti Išteklių tiems Pirkėjams, kurie tą Išteklių parsisiuntė pirmiau, negu Pardavėjas jį pašalino. Pardavėjo suteikta licencija (kaip nustatyta šio dokumento 3.3 punkte) Pirkėjams, kurie iš „Marketplace“ jau parsisiuntė Pardavėjo Išteklių pirmiau, negu Išteklius buvo pašalintas, ir toliau išlieka pagal jai nustatytas sąlygas.

3.5 Jeigu Pardavėjas nusprendžia atšaukti savo „ClassFlow“ paskyrą arba Pardavėjo „ClassFlow“ paskyra yra sustabdoma, Pardavėjas sutinka, kad, prieš sustabdydamas arba atšaukdamas „ClassFlow“ paskyrą, Pardavėjas pašalins iš „Marketplace“ bet kokius Pardavėjo pateiktus Išteklius.  Pardavėjo Ištekliaus pašalinimas iš „Marketplace“ tiesiog pašalina „Promethean“ teisę teikti Išteklių kitiems Pirkėjams parsisiųsti; tai nedaro poveikio „Promethean“ teisei toliau teikti Išteklių tiems Pirkėjams, kurie tą Išteklių parsisiuntė pirmiau, negu Pardavėjas tą Išteklių pašalino. Pardavėjo suteiktai licencijai Pirkėjams, kurie iš „Marketplace“ jau parsisiuntė Pardavėjo Išteklių pirmiau, negu Pardavėjo paskyra buvo atšaukta arba sustabdyta, toks sustabdymas įtakos nedaro.

3.6 Sustabdžius arba atšaukus Pardavėjo „ClassFlow“ paskyrą, „Promethean“ nėra įpareigota mokėti Pardavėjui jokių mokesčių ar kompensacijos už bet kokių Pardavėjo Išteklių pardavimą „Marketplace“, kai Pardavėjo „ClassFlow“ paskyra jau buvo sustabdyta arba uždaryta.  Pardavėjas atsakingas už tai, kad jo Ištekliai iš „Marketplace“ būtų pašalinti pirmiau, negu bus sustabdyta arba uždaryta Pardavėjo „ClassFlow“ paskyra.  Jeigu Pardavėjas nepašalina Pardavėjo Išteklių iš „Marketplace“ pirmiau, negu sustabdoma arba atšaukiama Pardavėjo „ClassFlow“ paskyra, „Promethean“ gali vienašališku „Promethean“ pasirinkimu pašalinti Pardavėjo Išteklius iš „Marketplace“ arba toliau siūlyti tuos Išteklius per „Marketplace“. 

4. PARDAVĖJO PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS   Įkeldamas arba paskelbdamas Išteklius „Marketplace“, Pardavėjas pareiškia ir garantuoja, kad a) Išteklius buvo sukurtas tik paties Pardavėjo arba Pardavėjo, kuris turi visas teises ir licencijas, būtinas šiam Ištekliui naudoti, skelbti, platinti, atgaminti, pardavinėti ir (arba) kaip kitaip panaudoti, įskaitant teisę suteikti „Promethean“ ar kitiems „ClassFlow“ naudotojams čia nurodytas teises ir licencijas; b) Ištekliumi nebus pažeistos ar kaip kitaip sulaužytos intelektinės nuosavybės teisės (įskaitant autorių ir prekių ženklo teises, bet jomis neapsiribojant) ar bet kokios kitos bet kokių kitų trečiųjų šalių teisės; c) Pardavėjas turi kiekvieno Ištekliuje nurodyto identifikuoti galimo asmens sutikimą, pritarimą arba leidimą įkelti, perduoti, skelbti, sublicencijuoti ir (arba) skleisti jo vardą ir (arba) panašumą per „Marketplace“ ir d) bet koks Išteklius, kurį Pardavėjas įkelia į „Marketplace“, bus toks Išteklius, kurį įmanoma parsisiųsti visą ir nedalomą, ir kad jokia šio Ištekliaus dalis nebus teikiama atskirai ir jai nereikės atskiro ar papildomo pirkimo sandorio, pavyzdžiui, pasitelkiant trečiosios šalies interneto svetainę ar kurį kitą kanalą.  Jeigu Pardavėjui žinoma, kad bet kuriuo iš Pardavėjo įkeltų Išteklių pažeidžiama bet kuri šių teisių, Pardavėjas nedelsdamas pašalina tokius Išteklius iš „Marketplace“.

5. PARDAVĖJO TEIKIAMAS ŽALOS ATLYGINIMAS   Pardavėjas sutinka atlyginti žalą ir apsaugoti „Promethean“ ir „Promethean“ patronuojamąsias bendroves, patronuojančiąsias bendroves, įmones, pareigūnus, agentus, atstovus ir darbuotojus nuo bet kokių pretenzijų, reikalavimų, atsakomybės, išlaidų ar mokesčių vertinimų, įskaitant pagrįstas advokato paslaugų išlaidas, atsiradusias iš bet kokios pretenzijos, kurią pareiškė bet kuri trečioji šalis, ar bet kokių veiksmų, kurių ėmėsi bet kuri vyriausybė ar reguliavimo institucija, nuo tos žalos, kilusios dėl ar susijusios su i) bet kuriuo Ištekliumi, kurį Pardavėjas pateikia, parduoda, paskelbia, perduoda, suteikia ar kaip kitaip daro pasiekiamą per „Marketplace“; ii) Pardavėjo faktiniu ar tariamu „ClassFlow“ teisinių nuostatų pažeidimu; iii) Pardavėjo faktiniu ar tariamu bet kokios trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisės pažeidimu arba iv) Pardavėjo faktiniu ar tariamu bet kokių įstatymų, taisyklių, reglamentų ar kitų asmenų teisių pažeidimu.

6. IŠTEKLIŲ KAINOS NUSTATYMAS, PAJAMŲ DALIS, MOKESČIAI IR MOKĖJIMAI

6.1 Išteklių kainos nustatymas Pardavėjai patys atsakingi už kainų nustatymą ar savo Išteklių pardavimą „Marketplace“ (toliau ‒ Kainoraštis), jei ši nustatyta kaina (jeigu Išteklius nesiūlomas nemokamai) būtų ne mažesnė negu minimali kaina, reikalaujama „Promethean“. Minimalią „Promethean“ nustatytą kainą „Promethean“ gali keisti vienašališku „Promethean“ sprendimu, bet tuo metu galiojantis minimalios kainos reikalavimas bus atskleistas Pardavėjui, kai Pardavėjas bandys pateikti Išteklių į „Marketplace“ už bet kokią kainą, kuri yra mažesnė negu minimali reikalaujama kaina. Kainoraštyje į Pirkėjams rodomą kainą yra įtrauktas PVM ar bet koks kitas panašus mokestis.  Kainoraštis pateikiamas tik JAV doleriais.

6.2 Mokesčiai ir santykių su Pardavėju pobūdis Tik išskirtinai patys Pardavėjai yra atsakingi už bet kokius federalinius, nacionalinius, valstybinius, provincijų ar vietinius mokesčius, įskaitant pardavimo mokesčius, kurie gali būti taikomi bet kokiam pardavimui, kurį Pardavėjas vykdo per „Marketplace“.  Taip pat tik išskirtinai Pardavėjas yra atsakingas už bet kokius privalomus pajamų ar kitus mokesčius ir mokėtinas sumas, atsiradusius iš bet kokių Pardavėjui padarytų mokėjimų. Jeigu per „Marketplace“ parduodate bet kokį Išteklių ar Išteklius, sutinkate pateikti „Promethean“ bet kokias formas, dokumentus ar kitus sertifikatus, kurių „Promethean“ galėtų pareikalauti, kad gautų bet kokią informaciją su ataskaitomis arba mokestinėmis prievolėmis, susijusiomis su tuo, kaip jūs naudojate „Marketplace“. „ClassFlow“ teisinės nuostatos nesudaro prielaidų darbo santykiams, agentūros ar partnerystės santykiams tarp „Promethean“ ir bet kurio Pardavėjo.

6.3 Pajamų dalis ir Sandorio mokestis Atsižvelgdamas į tai, kad „Promethean“ suteikia vietą, kurioje Pardavėjas gali siūlyti įsigyti Pardavėjo Išteklių, Pardavėjas sutinka, kad „Promethean“ gaus 35 % už kiekvieną kainoraštyje nurodytą Išteklių, kuris buvo įkeltas ir parduotas „Marketplace“, o Pardavėjas gaus 65 % kainoraštyje nurodytos kainos (toliau ‒ Pajamų dalis), atėmus 0,25 JAV dolerio sandorio mokestį už kiekvieną parduotą Išteklių (toliau ‒ Sandorio mokestis).  Siekiant apskaičiuoti sumą, kuri bus mokama Pardavėjui, mokesčiai nuskaitomi iš Kainoraščio.  Kitaip tariant, jeigu kainoraštyje Ištekliaus kaina nurodyta 2 JAV doleriai, pardavus Išteklių, „Promethean“ tenka 35 % nuo visų 2 JAV dolerių kaip jos Pajamų dalis ir papildomai 0,25 JAV dolerio kaip Sandorio mokestis, neatsižvelgiant į bet kokius pardavimo mokesčius, kurie gali būti įtraukti į kainoraštį.  Todėl už 2 JAV dolerius kainuojantį Išteklių „Promethean“ tenka 0,70 JAV dolerio kaip jos Pajamų dalis ir papildomai 0,25 JAV dolerio kaip Sandorio mokestis, o Pardavėjui tenka 1,05 JAV dolerio.  Pajamų dalis ir Sandorio mokestis automatiškai nuskaitomi nuo pardavimo kainos ir surenkami iš Pirkėjo naudojant trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemą ‒ per ją sudaromos sąlygos Pardavėjams priimti ir Pirkėjams atlikti mokėjimus internetu.  „Promethean“ pasilieka teisę pridėti, pašalinti ar kaip kitaip keisti trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemą, kurią naudoja „Promethean“, kad galėtų sudaryti sąlygas Pirkėjų ir Pardavėjų sandoriams sudaryti per „Marketplace“.

6.4 Mokėjimai Pardavėjui Pardavėjas sutinka ir pripažįsta, kad niekas, kas teigiama ar rašoma iš „Promethean“ pusės, ir niekas „ClassFlow“ teisinėse nuostatose nesukuria ir nesukūrė jokios pardavimo tikimybės ar kokio konkretaus pardavimo lygio arba atlygio Pardavėjui už bet kokius Pardavėjo parduoti arba platinti per „Marketplace“ įkeltus Išteklius. Pardavėjo patogumui „Promethean“ sudaro galimybę naudotis trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistema. Kad gautų mokėjimus už Išteklius, parduotus per „Marketplace“, Pardavėjas turi susieti savo jau turimą sąskaitą trečiosios šalies mokėjimų sistemoje arba ją atsidaryti. Mokėjimai vykdomi tik JAV doleriais. Jei Pardavėjas atitinka „ClassFlow“ teisines nuostatas, mokėjimai trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistema automatiškai pervedami į Pardavėjo sąskaitą ne vėliau kaip per trisdešimt (30) dienų nuo Ištekliaus pardavimo datos. „Promethean“ nedaro jokių pareiškimų dėl trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemos teikiamų paslaugų ir „Promethean“ neatsako už mokėjimų vėlavimus, jei jie kils dėl bet kurios trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemos, kuri įtraukta, bet ja neapsiribojant.  Be to, Pardavėjas atsisako bet kokių teisių reikalauti, kad mokėjimai būtų atlikti pasitelkiant bet kokį kitą, nei čia nurodyta, mechanizmą, ir pripažįsta, kad pagal „ClassFlow“ teisines nuostatas nesusidaro jokių kitų skolų.

6.5 Grąžinimo nuostatos Jeigu „Promethean“ pasirenka suteikti grąžinimą Pirkėjui (kaip nustatyta tolesniame B skyriaus 4 punkte) už Išteklių, kurį Pirkėjas parsisiuntė, „Promethean“ informuos Pardavėją apie tą Išteklių. „Promethean“ pasilieka teisę pašalinti bet kokį Išteklių iš „Marketplace“, jeigu šis Išteklius atsirado dėl suteikto grąžinimo. Per 10 dienų, gavęs pranešimą iš „Promethean“, Pardavėjas privalo atlikti grąžinimą „Promethean“ per „Promethean“ trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemą visai sumai, kurią Pardavėjas gavo už tą Išteklių.  Jeigu Pardavėjas neatlieka grąžinimo „Promethean“, „Promethean“ pasilieka sau teisę i) pašalinti Pardavėjo Išteklių arba Išteklius iš „Marketplace“; ii) uždrausti Pardavėjui įkelti kitus Išteklius į „Marketplace“ arba iii) sustabdyti Pardavėjo „ClassFlow“ paskyrą.

7. Atsisakymas suteikti garantiją „PROMETHEAN“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL I) TURINIO KLAIDŲ ARBA NETIKSLUMŲ, II) BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENINIŲ SUŽALOJIMŲ AR MATERIALINĖS ŽALOS, KILUSIOS DĖL TO, KAD PRISIJUNGĖTE PRIE „MARKETPLACE“ AR JA NAUDOJATĖS, III) BET KOKIO NELEGALAUS BET KOKIOS IR VISOS ASMENINĖS INFORMACIJOS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS, KURIĄ PATEIKĖ PARDAVĖJAS TREČIOSIOS ŠALIES MOKĖJIMŲ APDOROJIMO SISTEMAI, PASIEKIMO AR NAUDOJIMO, (IV) SANDORIO PAVEDIMO Į „MARKETPLACE“ ARBA IŠ „MARKETPLACE“ BET KOKIOS TRIKTIES AR NUTRAUKIMO, (IV) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PAN., KURIE GALI BŪTI PERDUOTI Į „MARKETPLACE“ ARBA PER „MARKETPLACE“ BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES, IR (ARBA) V) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KURIAME IŠTEKLIUJE AR DĖL BET KOKIO POBŪDŽIO BET KOKIO PRARADIMO AR ŽALOS, JEI JI ATSIRADO NAUDOJANT BET KURĮ PARDUOTĄ AR KITAIP PER „MARKETPLACE“ PASIEKIAMĄ IŠTEKLIŲ. „PROMETHEAN“ NEBUS SANDORIO TARP PIRKĖJO, PARDAVĖJO IR TREČIOSIOS ŠALIES MOKĖJIMŲ APDOROJIMO SISTEMOS ŠALIS IR NEBUS ATSAKINGA UŽ JO PRIEŽIŪRĄ. BE TO, „PROMETHEAN“ NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ AR PRARASTĄ PELNĄ DĖL SANDORIŲ, SUDARYTŲ NE „MARKETPLACE“, ĮSKAITANT SANDORIUS, KURIE GALI PRASIDĖTI PER „MARKETPLACE“, BET SUDAROMI NE INTERNETU ARBA NE „MARKETPLACE“.

B. PIRKĖJO SĄLYGOS

1. Išteklių parsisiuntimas iš „ClassFlow Marketplace“. Norėdamas parsisiųsti Išteklių iš „Marketplace“, Pirkėjas turi turėti „ClassFlow“ paskyrą.  Pirkėjas gali įsigyti Išteklių iš „Marketplace“, naudodamasis jau turima arba atsidarydamas naują trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemos sąskaitą, nurodytą „Promethean“, arba naudodamas kredito arba debeto kortelę. Visi per „Marketplace“ pasiekiami Ištekliai yra elektroniniai ištekliai. Todėl, gavusi mokėjimą per trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemą, „Promethean“ nedelsdama padarys tokį Išteklių prieinamą (išsiųs tokį Išteklių) Pirkėjui, kad Pirkėjas nedelsdamas galėtų jį naudoti ir pasiekti aplanke „Mano Ištekliai“, esantį Pirkėjo „ClassFlow“ paskyroje. „Promethean“ iš esmės neribotam laikui suteiks prieigą Pirkėjui prie Pirkėjo įsigyto Ištekliaus tol, kol Išteklius yra pasiekiamas per „Marketplace“.  Tačiau „Promethean“ dėl to nesuteikia jokių garantijų ir Išteklių iš „Marketplace“ bet kuriuo metu gali pašalinti Pardavėjas arba jį gali pašalinti „Promethean“, atsiliepdama į skundą dėl šio Ištekliaus. 

2. Pirkėjo teisės ir atsakomybės, susijusios su Ištekliumi. Pirkėjas Išteklių iš „Marketplace“ įsigyja tik pagal licenciją; bet kurio tokio Ištekliaus pavadinimas ir nuosavybės teisė tiesiogiai neperduodama. Licencijos, pagal kurią Pirkėjas gali naudoti įsigytą Išteklių, nuostatos – tai tos nuostatos, kurias nustatė Pardavėjas, kaip numatyta šio dokumento A skyriaus 3.3 punkte. Įsigydamas Išteklių, Pirkėjas sutinka priimti licencija nustatytas sąlygas ir įsipareigoja laikytis šių sąlygų, susijusių su konkrečiu Ištekliumi, įskaitant visus autorių teisių pranešimus, prekių ženklo taisykles, informaciją, arba licencijavimo, arba naudojimo apribojimų, nustatytų Pirkėjo. Bet kokiu atveju jūs sutinkate nenaudoti bet kokio jūsų įsigyto arba nemokamai parsisiųsto iš „Marketplace“ Ištekliaus, pažeisdamas ir laužydamas licencijos, kuria reguliuojamas Ištekliaus naudojimas, nuostatas.

3. Mokėjimas už Išteklius Pirkėjas sutinka prisiimti atsakomybę ir sumokėti visą kainą už visus per „Marketplace“ įsigytus Išteklius, naudodamasis trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistema, nustatyta „Promethean“.  Taip pat Pirkėjas sutinka, kad „Promethean“ gali nuskaityti mokesčius iš Pirkėjo sąskaitos, atidarytos per trečiosios šalies mokėjimų apdorojimo sistemą, už bet kurį Pirkėjo įsigytą Išteklių.  Pirkėjas atsakingas už tai, kad pateiktų „Promethean“ galiojančius dabartinius sąskaitos duomenis mokėjimams ir visiems mokesčiams.

4. Grąžinimo nuostatos Visi Ištekliai, pasiekiami per „Marketplace“, yra elektroniniai Ištekliai, tad įsigijęs Pirkėjas nedelsdamas gali juos naudoti ir pasiekti aplanke „Mano Ištekliai“, esančiame Pirkėjo „ClassFlow“ paskyroje.  Pirkėjas pripažįsta ir sutinka, kad Išteklių pardavimas per „Marketplace“ yra galutinis ir grąžinimas nesuteikiamas. Nepažeidžiant pirmiau nurodytos nuostatos, „Promethean“ vienašališku savo sprendimu gali pritaikyti tam tikras šios nuostatos išimtis konkrečiu atveju, pavyzdžiui, jeigu Ištekliaus Pirkėjui neįmanoma naudoti, parsisiųsti arba pasiekti dėl gedimo ar klaidos, susijusios su Ištekliumi.  Pritaikius tokią išimtį, „Promethean“ gali suteikti Pirkėjui grąžinimą už tokį sandorį bet kokiu „Promethean“ priimtinu būdu, įskaitant (bet neapsiribojant) „Marketplace“ kreditą.

5. Nuorodos į kitas interneto svetaines ir Išteklius Ištekliuje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines ar išteklius.  „Promethean“ nekontroliuoja tokių išorinių svetainių ir išteklių.  Pirkėjas sutinka, kad i) „Promethean“ nėra atsakinga už tokių išorinių svetainių ir išteklių prieinamumą ar tikslumą ir ii) „Promethean“ neteikia rekomendacijų dėl bet kokio turinio, reklamos, produktų, paslaugų ar medžiagos, prieinamų šiose išorinėse svetainėse ir ištekliuose, ir neprisiima už juos atsakomybės ar kokių nors įsipareigojimų.  Jeigu Pirkėjas pasiekia tas išorines svetaines arba išteklius, Pirkėjas taip daro savo paties rizika ir prisiima visą atsakomybę už pasekmes, kurių gali kilti.

6. Atsisakymas suteikti garantiją PIRKĖJAS SUTINKA, KAD, ĮSIGYDAMAS IŠTEKLIŲ IŠ „MARKETPLACE“, ĮSIGYJA JĮ „TOKĮ, KOKS YRA“, IR NAUDODAMASIS „PROMETHEAN“ TEIKIAMA „MARKETPLACE“ DARO TAI VISIŠKAI TIK SAVO PATIES RIZIKA. DIDŽIAUSIU MASTU, KOKS TIK LEIDŽIAMAS ĮSTATYMAIS, „PROMETHEAN“, JOS ĮMONĖS, JOS IR JŲ PAREIGŪNAI, DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI IR AGENTAI NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, PATEIKTŲ AR NUMANOMŲ, SUSIJUSIŲ SU „MARKETPLACE“, PIRKĖJO PRIEIGA PRIE JOS IR JOS NAUDOJIMU, ĮSKAITANT (BET NEAPSIRIBOJANT) BET KOKIĄ NUMANOMĄ GARANTIJĄ DĖL GALIMYBĖS PARDUOTI, PAVADINIMO, NEKENKIMO AR BET KOKIĄ NUMANOMĄ GARANTIJĄ, ATSIRANDANČIĄ IŠ SANDORIO KURSO AR PREKYBOS NAUDOJIMO. „PROMETHEAN“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ DĖL „MARKETPLACE“ ESANČIŲ IŠTEKLIŲ TEISINGUMO, TIKSLUMO AR IŠSAMUMO ARBA DĖL BET KURIO IŠTEKLIAUS, PATEIKTO „MARKETPLACE“ PARDUOTI ARBA PARSISIŲSTI NEMOKAMAI, PRIEINAMUMO, KOKYBĖS, YPATYBIŲ, TEISĖTUMO, FUNKCIONALUMO, SAUGUMO AR SAUGOS (ĮSKAITANT BET KOKĮ MOKYMO TURINĮ, BET JUO NEAPSIRIBOJANT). TAIP PAT „PROMETHEAN“ NEDARO JOKIŲ PAREIŠKIMŲ IR NETEIKIA GARANTIJŲ, KAD „MARKETPLACE“ PASIEKIAMŲ IŠTEKLIŲ TURINYS YRA TINKAMAS BET KOKIAI KONKREČIAI PASKIRČIAI ARBA KAD ATITINKA BET KOKIUS PIRKĖJO REIKALAVIMUS, IR NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS AR ĮSIPAREIGOJIMŲ DĖL I) TURINIO KLAIDŲ ARBA NETIKSLUMŲ, II) BET KOKIO POBŪDŽIO ASMENINIŲ SUŽALOJIMŲ AR MATERIALINĖS ŽALOS, KILUSIOS DĖL TO, KAD PRISIJUNGĖTE PRIE „MARKETPLACE“ AR JA NAUDOJATĖS, III) BET KOKIO NELEGALAUS BET KOKIOS IR VISOS ASMENINĖS INFORMACIJOS IR (ARBA) FINANSINĖS INFORMACIJOS, KURIĄ PATEIKĖTE TREČIOSIOS ŠALIES MOKĖJIMŲ APDOROJIMO SISTEMAI, PASIEKIMO AR NAUDOJIMO, (IV) SANDORIO PAVEDIMO Į „MARKETPLACE“ ARBA IŠ „MARKETPLACE“ BET KOKIOS TRIKTIES AR NUTRAUKIMO, (IV) BET KOKIŲ KLAIDŲ, VIRUSŲ, TROJOS ARKLIŲ AR PAN., KURIE GALI BŪTI PERDUOTI Į „MARKETPLACE“ ARBA PER „MARKETPLACE“ BET KURIOS TREČIOSIOS ŠALIES, IR (ARBA) V) BET KOKIŲ KLAIDŲ AR PRALEIDIMŲ BET KURIAME IŠTEKLIUJE AR DĖL BET KOKIO POBŪDŽIO BET KOKIO PRARADIMO AR ŽALOS, KURI ATSIRADO NAUDOJANT BET KURĮ PARDUOTĄ AR KITAIP PER „MARKETPLACE“ PASIEKIAMĄ IŠTEKLIŲ. „PROMETHEAN“ NETEIKIA GARANTIJŲ, REKOMENDACIJŲ, PATIKINIMO IR NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKĮ IŠTEKLIŲ, KURĮ PARDAVĖJAS SIŪLO „MARKETPLACE“, ARBA UŽ BET KOKIĄ NURODYTĄ INTERNETO SVETAINĘ, TAIP PAT „PROMETHEAN“ NEBUS SANDORIO TARP PIRKĖJO, PARDAVĖJO IR TREČIOSIOS ŠALIES MOKĖJIMŲ APDOROJIMO SISTEMOS ŠALIS IR NEBUS ATSAKINGA UŽ JO PRIEŽIŪRĄ. ĮSIGYDAMAS PRODUKTĄ AR PASLAUGĄ, NAUDODAMASIS BET KOKIA MEDIJA AR BET KOKIA APLINKA, PIRKĖJAS TURĖTŲ KUO GERIAU JĮ ĮVERTINTI IR BŪTI ATITINKAMAI ATSARGUS IR ATIDUS. BE TO, „PROMETHEAN“ NĖRA ATSAKINGA UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ AR PRARASTĄ PELNĄ DĖL SANDORIŲ, SUDARYTŲ NE „MARKETPLACE“, ĮSKAITANT SANDORIUS, KURIE GALI PRASIDĖTI PER „MARKETPLACE“, BET SUDAROMI NE INTERNETU ARBA NE „MARKETPLACE“.

C. AUTORIŲ TEISĖS APSAUGOS ŽENKLAS IR ŠALINIMAS  

1. Pranešimas apie pažeidimą. Jeigu manote, kad bet kuriuo „Marketplace“ esančiu Ištekliumi pažeidžiamos jūsų autorių teisės, turėtumėte pranešti „Promethean“, laikydamasis toliau nurodytų procedūrų.  „Promethean“ pretenzijas dėl tariamo pažeidimo nagrinėja pagal Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymą (toliau ‒ DMCA) ir kitus galiojančius autorių teisių įstatymus.  Pagal DMCA reikalaujama, kad pranešimas dėl pretenzijos būtų pateiktas raštu ir išsiųstas „Promethean“ el. pašto adresu copyright@prometheanworld.com.   

Pranešime apie pažeidimą reikalaujama informacija skirta užtikrinti, kad apie pažeidimą pranešančios šalys būtų arba teisių savininkai, arba teisių savininkų įgaliotieji asmenys, ir leisti mums tinkamai nustatyti Išteklių, kuris turi būti pašalintas. Kad pranešimas apie pažeidimą būtų galiojantis, jame turi būti pateikta ši informacija: 

a) išskirtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko arba išskirtinės teisės savininko vardu veikti įgaliotojo asmens fizinis arba elektroninis parašas; 

b) autorių teisėmis apsaugoto veikalo, teisės į kurį tariamai buvo pažeistos, tapatybė arba, jeigu vienu pranešimu apimama keletas autorių teisėmis saugomų veikalų, atitinkamas šių veikalų sąrašas; 

c) medžiagos, kuria, kaip teigiama, pažeidžiamos autorių teisės arba kuri susijusi su pažeidinėjimo veikla ir kurią reikia pašalinti arba prie kurios prieiga turi būti nutraukta, identifikaciniai duomenys ir pagrįstai pakankama informacija, kad paslaugų teikėjas galėtų nustatyti šios medžiagos buvimo vietą; 

d) pagrįstai pakankama informacija, pagal kurią paslaugų teikėjas galėtų susisiekti su pretenziją pateikusia šalimi, pavyzdžiui, adresas, telefono numeris ir, jeigu yra, el. pašto adresas, kuriuo galima susisiekti su pretenziją pateikusia šalimi; 

e) pareiškimas, kad pretenziją pateikusi šalis yra įsitikinusi, jog naudoti medžiagą, dėl kurios pateikta pretenzija, autorių teisių savininkas, jo agentas arba įstatymai įgaliojimų nesuteikė ir 

f) pareiškimas, kad pranešime pateikta informacija yra tiksli ir pateikta žinant, kad už melagingą liudijimą numatyta bausmė, kad pretenziją pateikusi šalis yra įgaliota veikti išimtinės teisės, kuri tariamai pažeista, savininko vardu.

2. Procedūros, vykdomos gavus pranešimą apie pažeidimą. Gavę tinkamai pateiktą pranešimą apie pažeidimą, pasiliekame teisę:

a) pašalinti medžiagą, kuria pažeidžiamos autorių teisės, arba nutraukti prieigą prie jos;

b) informuoti Pardavėją, kuris kaltinamas pažeidimu, kad pašalinome atitinkamą medžiagą arba nutraukėme prieigą prie jos;

c) nutraukti tokio Pardavėjo prieigą prie „Marketplace“ ir

d) sustabdyti Pardavėjo „ClassFlow“ paskyrą.

Jeigu Pardavėjas mano, kad Išteklius, kuris buvo pašalintas arba prie kurio prieiga buvo nutraukta, nepažeidžia autorių teisių, arba jeigu Pardavėjas mano, kad jis turi teisę skelbti ir naudoti tokį Išteklių, Pardavėjas turi teisę atsiųsti mums atsakomąjį pranešimą el. paštu copyright@prometheanworld.com, pateikdamas šią informaciją:

a) Pardavėjo arba asmens, kuris įgaliotas veikti Pardavėjo vardu, elektroninį parašą;

b) medžiagos, kuri buvo pašalinta arba prie kurios buvo sustabdyta, prieigą, identifikacinius duomenis ir vietą, kurioje medžiaga buvo pateikta prieš ją pašalinant arba nutraukiant prie jos prieigą;

c) pareiškimą, kad Pardavėjas įsitikinęs, jog Išteklius buvo pašalintas arba prieiga prie jo buvo sustabdyta per klaidą arba neteisingai nustačius Išteklių, ir

d) pardavėjo vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir, jeigu yra, el. pašto adresą.

Gavę atsakomąjį pranešimą, galime išsiųsti atsakomojo pranešimo kopiją pretenziją pateikusiai šaliai, informuodami ją, kad vienašališku „Promethean“ sprendimu galime vėl įkelti pašalintą medžiagą ir nenutraukti prie jos prieigos per 14 darbo dienų nuo tada, kai buvo gautas atsakomasis pranešimas.

D. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

DIREKTORIAI, DARBUOTOJAI IR (ARBA) AGENTAI NĖRA ATSAKINGI UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, NETYČINĘ, SPECIFINĘ, KILUSIĄ IŠ PASEKMIŲ AR DĖL ATGRASOMŲJŲ VEIKSMŲ ŽALĄ, ĮSKAITANT (BET JA NEAPSIRIBOJANT) ŽALĄ DĖL PELNO, PRESTIŽO, REPUTACIJOS ARBA DUOMENŲ PRARADIMO IR KITĄ NEMATERIALINĘ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL PRIEIGOS PRIE „MARKETPLACE“, JOS NAUDOJIMO ARBA NEGEBĖJIMO PASIEKTI „MARKETPLACE“ AR BET KOKIOS KITOS MEDŽIAGOS, SUSIJUSIOS SU „MARKETPLACE“. KAI KURIOS JAV VALSTIJOS IR KITOS JURISDIKCIJOS DRAUDŽIA NETAIKYTI ARBA APRIBOTI ATSAKOMYBĘ UŽ NETYČINĘ AR DĖL PASEKMIŲ ATSIRADUSIĄ ŽALĄ, TOKIU ATVEJU PIRMIAU NURODYTI NETAIKYMO ARBA APRIBOJIMO ATVEJAI GALI NEGALIOTI. „PROMETHEAN“ ATSAKOMYBĖ PARDAVĖJUI NIEKADA KARTU PAĖMUS NEBUS DIDESNĖ NEGU MAŽIAUSIA SUMA IŠ ŠIŲ: A) BENDRA SUMA, SUMOKĖTA „PROMETHEAN“ PARDAVĖJUI PER DVYLIKOS (12) MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PRIEŠ GAUNANT TOKIĄ PRETENZIJĄ ARBA PRIEŠ VYKDANT VEIKSMUS, TARIAMAI NULEMIANČIUS TOKIĄ ATSAKOMYBĘ, ARBA B) VIENAS ŠIMTAS DOLERIŲ (100 JAV DOLERIŲ).  „PROMETHEAN“ ATSAKOMYBĖ PIRKĖJUI NIEKADA KARTU PAĖMUS NEBUS DIDESNĖ NEGU MAŽIAUSIA SUMA IŠ ŠIŲ: A) BENDRA SUMA, SUMOKĖTA PARDAVĖJO „PROMETHEAN“ PER DVYLIKOS (12) MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ PRIEŠ GAUNANT TOKIĄ PRETENZIJĄ ARBA PRIEŠ VYKDANT VEIKSMUS, TARIAMAI LEMIANČIUS TOKIĄ ATSAKOMYBĘ, ARBA B) VIENAS ŠIMTAS DOLERIŲ (100 JAV DOLERIŲ).

PARDAVĖJAS IR PIRKĖJAS PRIPAŽĮSTA IR SUPRANTA, KAD, TURĖDAMI PRIEIGĄ IR NAUDODAMIESI PASLAUGA BEI SUTIKDAMI SU ŠIOMIS NUOSTATOMIS IR SĄLYGOMIS, PIRKĖJAS IR PARDAVĖJAS GALI ATSISAKYTI TEISIŲ, SUSIJUSIŲ SU PRETENZIJOMIS, KURIOS ŠIUO METU YRA NEŽINOMOS AR NEĮTARIAMOS. JEIGU PIRKĖJAS ARBA PARDAVĖJAS YRA KALIFORNIJOS GYVENTOJAS, PIRKĖJAS ARBA PARDAVĖJAS PRIPAŽĮSTA, KAD PERSKAITĖ IR SUPRATO, TODĖL AIŠKIAI ATSISAKO KALIFORNIJOS CIVILINIO KODEKSO 1542 SKYRIAUS, KURIAME TEIGIAMA: „BENDRASIS PRANEŠIMAS NETAIKOMAS PRETENZIJOMS, APIE KURIAS KREDITORIUS NEŽINO ARBA NEĮTARIA JŲ ESANT JO NAUDAI PRANEŠIMO VYKDYMO LAIKU, KURIE, JEIGU JAM BUVO ŽINOMI, TURĖJO MATERIALIAI PAVEIKTI JO SUSITARIMĄ SU SKOLININKU.“ BE TO, JEIGU PIRKĖJAS ARBA PARDAVĖJAS YRA KITOS JAV VALSTIJOS GYVENTOJAI ARBA PRIKLAUSO KITAI JURISDIKCIJAI, JŪS IŠ ANKSTO ATSISAKOTE BET KOKIŲ ŠIŲ VALSTIJŲ AR JURISDIKCIJŲ PANAŠIŲ ĮSTATYMŲ.

E. VISA SUTARTIS

Kaip nurodyta pirmiau, „ClassFlow“ teisines nuostatas sudaro šios „ClassFlow“ sąlygos, „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygos, „ClassFlow“ privatumo nuostatos, „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatos, „ClassFlow“ slapukų nuostatos.  „ClassFlow“ teisinėmis nuostatomis reguliuojamas „Marketplace“ naudojimas, jos sudaro visą Pirkėjo ir „Promethean“ sudarytą sutartį ir Pardavėjo ir „Promethean“ sudarytą sutartį. Atsižvelgiant į bet kokio Ištekliaus pirkimą arba pardavimą per „Marketplace“ (ar Išteklius būtų siūlomas nemokamai, ar už mokestį): i) šių „ClassFlow Marketplace“ nuostatų ir sąlygų konkrečios nuostatos ir sąlygos yra viršesnės ir ii) kilus bet kokiam konfliktui tarp šių „ClassFlow Marketplace“ nuostatų ir sąlygų ir bet kurios kitos „ClassFlow“ teisinėse nuostatose esančios nuostatos, viršesnės yra šios „ClassFlow Marketplace“ sąlygos.

©2016 „Promethean Limited“. Visos teisės saugomos.