„ClassFlow“ privatumo nuostatos


 Įsigaliojimo data:  2018 m. Liepos 6 d
Mūsų „ClassFlow“ studentų duomenų privatumo įsipareigojimas

Mums labai svarbus studentų informacijos, kurios tapatumą galima asmeniškai nustatyti, privatumas.  Jaučiamės pagerbti, kad mūsų klientai renkasi „ClassFlow“ kaip patikimą ugdymo paslaugų teikėją, ir siekiame atitikti aukštus duomenų privatumo ir saugumo standartus. Kai pasiekiame privačią studentų informaciją, įsipareigojame laikytis toliau nurodytų duomenų privatumo principų:

 • Renkame, įrašome, apdorojame studentų privačią informaciją ir dalijamės ja tik tiek, kiek reikia mūsų Paslaugoms teikti, arba tiek, kiek esame įgalioti mokyklos arba tėvų.
 • Renkame tik tiek studento privačios informacijos, kiek reikia mūsų Paslaugoms teikti.
 • Mes aiškiai ir skaidriai atskleisime nuostatas ir praktikas, kurias taikome duomenims.
 • Nesidalijame studentų privačia informacija ir jos neparduodame trečiosioms šalims rinkodaros tikslais.
 • Neatskleidžiame studentų privačios informacijos elgesiu pagrįstos atrankos tikslais.
 • Nenaudojame studentų privačios informacijos elgesiu pagrįstos atrankos tikslais, išskyrus tėvams, gavus jų aiškų sutikimą.
 • Nekeisime savo privatumo nuostatų ar paslaugos naudojimo sąlygų medžiagos pakeitimų, kurie būtų susiję su studento privačios informacijos rinkimu arba naudojimu, pirma nepranešę apie tai mokyklai ir nesuteikę mokyklai galimybės pasirinkti dar prieš pradedant naudoti studento privačią informaciją iš esmės kitaip, nei buvo pareikšta tuo metu, kai studento asmeninė informacija buvo renkama.
 • Toliau laikysimės visapusiškos duomenų apsaugos programos, kuri buvo sukurta apsaugoti „ClassFlow“ renkamiems studento duomenų tipams.
 • Mes ištrinsime studento asmeninius duomenis arba pašalinsime galimybę nustatyti jų tapatumą, kai jie daugiau bus nebereikalingi arba taip nurodžius ar paprašius mokyklai.

Norėdami daugiau sužinoti apie mūsų praktiką ir būdus, kuriais saugome studentų asmeninę informaciją, atidžiai perskaitykite šias Privatumo nuostatas, taip pat mūsų Slapukų nuostatas, Paslaugų naudojimo sąlygas ir Tinkamo naudojimo nuostatas. Jei kils klausimų, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com. „ClassFlow“, arba „Paslaugą“, teikia „Promethean Limited“ (toliau – „Promethean“, „mes“ arba „mūsų“).  Mes esame uždaroji akcinė bendrovė, registruota Anglijoje ir Velse. Mūsų registruotoji buveinė yra adresu „Promethean Limited“, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lankašyras, BB1 5TH, Jungtinė Karalystė.

Šiose Privatumo nuostatose vartodami žodį (žodžius) „Paslauga“ („Paslaugos“), turime mintyje i) viešąsias „ClassFlow“ paslaugas, nemokamai prieinamas www.ClassFlow.com, arba kitą tokį universalųjį ištekliaus adresą su Naudotojo lokale arba naršyklės kalba; ii) „ClassFlow“ paslaugą mokykloms, kuri mokykloms, mokyklų apskritims ir kitoms panašioms įstaigoms teikiama prisiregistravus, pasiekiama tik nustačius unikalųjį „ClassFlow“ posritį su privačiuoju universaliuoju ištekliaus adresu (pvz., www.yourschooldistrictname.classflow.com) ir skirta naudoti išimtinai konkrečiai mokyklai arba apskričiai; iii) visas kitas susijusias interneto svetaines, produktus, paslaugas ir programas, kurias galima pasiekti per „Promethean“ (įskaitant bet kokias su „ClassFlow“ susijusias taikomąsias programėles, kurios gali būti pasiekiamos per „App Store“ ir „Google Play store“ arba kitą trečiosios šalies taikomųjų programų parduotuvę).

Šios Privatumo nuostatos kartu su „ClassFlow“ slapukų nuostatomis, „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis, arba „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis nurodytomis šiose Privatumo nuostatose, sudaro teisiškai privalomą laikytis sutartį, ir ją sudarote jūs ir mes (toliau viskas kartu – „Sutartis“).  Prieš pradėdami naudotis mūsų paslaugomis, atidžiai ją perskaitykite.  Naudodamiesi mūsų Paslaugomis, nurodote, kad sutinkate su „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis, „ClassFlow“ Tinkamo naudojimo nuostatomis, Slapukų nuostatomis ir Privatumo nuostatomis, ir įsipareigojate laikytis visuose šiuose dokumentuose nurodytų sąlygų.  Jeigu nesutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis, šiomis Paslaugomis nesinaudokite.  Visas sąvokas, kurias čia vartojame jų neapibrėždami, vartojame pagal apibrėžtis, pateiktas Paslaugų naudojimo sąlygose.  Jeigu Paslaugų naudojimo sąlygose ir Privatumo nuostatose būtų nustatyta neatitikimų, pirmumas teikiamas Paslaugų naudojimo sąlygoms.

„Jūs“ arba „jūsų“ reiškia Paslaugų naudotoją.  „Pavienis naudotojas“ šiose Nuostatose reiškia mokytoją (arba administratorių), studentą arba vieną iš tėvų, kurie naudojasi nemokamomis „ClassFlow“ paslaugomis. Tam tikrais atvejais „jūs“ arba „jūsų“ taip pat reiškia mokyklą arba mokyklos apskritį ar kokią kitą ugdymo įstaigą, dar vadinamą „Naudotoja įmone“, kuri naudojasi „ClassFlow“ mokyklos paslaugoms, su kuriomis Naudotojas susijęs arba kaip studentas, mokytojas, arba kaip vienas iš tėvų, ir turi Naudotojos įmonės įgaliojimą naudotis Paslaugomis (toliau – „Įgaliotasis naudotojas“).  Čia vartojama sąvoka „Naudotojas“ („Naudotojai“) reiškia visus Paslaugos naudotojus:  Pavienius naudotojus, Įgaliotuosius naudotojus ir Naudotojas įmones.

Turinys:

 1. Kam reikia šių Privatumo nuostatų?
 2. Kokią informaciją renkame?
 3. Kaip „Promethean“ dalijasi informacija su kitais?
 4. Ar informacija apie mane yra apsaugota?
 5. Asmeninės informacijos saugojimas ir pašalinimas
 6. Komunikacijos parinktys
 7. Ar galiu pasiekti, taisyti arba pašalinti asmeninę informaciją?
 8. Kur patenka mano duomenys?
 9. Vaikų privatumas
 10. Ar „Promethean“ kada nors pakeis šias Privatumo nuostatas?
 11. Ką daryti, jeigu turiu klausimų arba pretenzijų dėl šių Privatumo nuostatų?
 12. Kam reikia šių Privatumo nuostatų?

„Promethean“ gerbia jūsų privatumą ir yra įsipareigojusi saugoti jį, laikydamasi šių nuostatų. Šiose „ClassFlow“ privatumo nuostatose (kartu su mūsų „ClassFlow“ slapukų nuostatomis, „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygomis arba „ClassFlow“ tinkamo naudojimo nuostatomis, arba kuriais kitais dokumentais) paaiškinama, kaip „Promethean“ renka, įrašo, naudoja ir atskleidžia bet kokią asmeninę informaciją, kurią surenka iš jūsų, jums naudojantis „ClassFlow“ paslauga.

”Asmeninė informacija“ šiose Privatumo nuostatose yra bet kokia informacija, pagal kurią galima nustatyti bet kurio konkretaus asmens tapatumą.

Šios nuostatos netaikomos trečiosios šalies interneto svetainėms ar bendrovėse taikomoms praktikoms, kurios „Promethean“ nėra žinomos ir kurių ji nevaldo, arba programoms, į kurias, teikdami savo Paslaugas, pateikiame nuorodas. Prieš naudodami bet kokios trečiosios šalies interneto svetaines, visada turėtumėte perskaityti jų privatumo nuostatas.

2. Kokią informaciją renkame?

2.1 Kokią asmeninę informaciją renkame, priklauso nuo to, ar esate mokytojas, studentas ar vienas iš tėvų.

 1. Informacija apie mokyklas, mokytojus ir administratorius:

Mes prašome pateikti tam tikrą informaciją, kai mokytojas ar mokyklos administratorius registruoja „ClassFlow“ paskyrą arba susisiekia su mumis internetu, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį ir bet kurią kitą papildomą informaciją, kurią savo noru pateikiate savo „ClassFlow“ paskyroje, ir ji, be kita ko, gali apimti tokią informaciją kaip jūsų mokyklos kilmė ir vieta, klasė arba dalykas, kurio mokote, jūsų pareigos mokykloje ir jūsų studentų naudojamų prietaisų tipas (viskas kartu – Mokyklos duomenys).  Mes taip pat galime rinkti Mokyklos duomenis, jeigu mokykla atsiunčia mums pranešimą, mokytojas paskelbia turinį arba Išteklius mūsų interneto svetainėje ar naudodamasis mūsų Paslauga arba atsako į el. pašto pranešimus ar apklausas.   Šią informaciją naudojame siekdami vykdyti, palaikyti ir teikti Paslaugų ypatybes ir funkcijas, analizuoti ir gerinti savo Paslaugų pasiūlymus ir funkcionalumą ir palaikyti ryšį su savo Mokyklomis ir naudotojais.

b. Informacija apie jūsų studentus:

„Promethean“ teikia Paslaugą mokykloms ir mokytojams, siekdama pagerinti taisykles klasėse ir studentų mokymosi rezultatus. Teikdami šią Paslaugą mokykloms, mes galime rinkti Asmeninę informaciją apie studentus arba turime prie jos prieigą (toliau – „Studento duomenys“). Tik tie studentai, kuriems mokykla arba mokytojas suteikė klasės kodą, gali registruoti „ClassFlow“ paskyrą kaip studentas ir naudotis mūsų Paslauga.  Registruojantis mes rinksime iš studento asmeninius duomenis. Informacijos, kurią renkame, tipas priklausys nuo to, kaip mokytojas, mokykla arba apskritis naudojasi Paslaugomis, bet ji gali apimti studento vardą, pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį, vertinimo duomenis, paskyrimo duomenis ir kitokį klasės turinį. Studento duomenis laikome itin konfidencialiais ir juos naudojame išimtinai tik tiek, kiek reikia Paslaugoms teikti mokyklai arba mokyklos vardu, vidaus paskirčiai ir laikydamiesi savo „ClassFlow“ paslaugų naudojimo sąlygų ar konkrečių sutarčių su mokyklomis.  Tai, kaip renkame, naudojame ir atskleidžiame Studento duomenis, reglamentuojama mūsų sutartimis su mokyklomis, JAV šeimos ugdymo teisių ir privatumo įstatymu (FERPA) ir galiojančiais valstijos įstatymais bei kitais galiojančiais valstijos, federaliniais ir tarptautiniais įstatymais.  Galiojantys įstatymai ar bet kokia sutartis su Mokykla yra viršesnė ir jie taikomi būtent tokiu mastu, kuriuo iškiltų (jeigu iškiltų) bet koks konfliktas tarp bet kokio galiojančio įstatymo ar bet kokios sutarties su Mokykla nuostatos ir šių Privatumo nuostatų.  Jeigu jums kyla kokių nors klausimų apie tai, kaip renkame ir naudojame Studento duomenis, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.  Jeigu jums kyla kokių nors klausimų apie tai, kaip peržiūrima, keičiama arba pašalinama studento Asmeninė informacija, tiesiogiai susisiekite su savo ugdymo įstaiga.

Daugiau informacijos apie ribotus būdus, kuriais dalijamės Mokyklos duomenimis ir Studento duomenimis, rasite toliau pateiktame skyriuje „Kaip „Promethean“ dalijasi informacija su kitais?“. Daugiau informacijos apie tai, kaip renkame ir naudojame jaunesnių nei 13 metų amžiaus vaikų asmeninę informaciją, rasite toliau pateiktame skyriuje „Vaikų privatumas“.

c. Informacija apie Tėvus ir Globėjus.

Kai tėvai arba globėjai registruoja savo „ClassFlow“ paskyrą arba registruojasi norėdami naudoti susijusią programą, mes prašome tam tikros informacijos. Tai apima (bet tuo neapsiriboja) vardą ir pavardę, el. pašto adresą, naudotojo vardą ir slaptažodį ir bet kokią papildomą informaciją, kurią tėvai arba globėjai suteikia savo noru, ir ji gali apimti (neapsiribojant) jūsų vaiko mokyklos pavadinimą ir vietą ir jūsų ryšį su vaiku (tėvai, seneliai, globėjai ir pan.). Šią informaciją naudojame siekdami vykdyti, palaikyti ir teikti Paslaugų ypatybes ir funkcijas, analizuoti ir gerinti savo Paslaugų pasiūlymus ir funkcionalumą ir komunikuoti su jumis.

2.2 Technologijomis renkama informacija.

Mes automatiškai renkame tam tikro tipo jūsų prieigos informaciją, kai apsilankote mūsų interneto svetainėje ar naudojatės mūsų Paslaugomis. Kai apsilankote mūsų Paslaugų svetainėje, galime išsiųsti vieną ar kelis slapukus (sekimo priemonę) į jūsų kompiuterį, ir jie unikaliai nustato jūsų naršyklę ir sudaro mums galimybę padėti jums prisijungti greičiau ir pagerinti svetainės funkcionalumą ir galimybes joje naršyti.  Slapukas taip pat gali suteikti mums informacijos apie tai, kaip naudojatės Paslaugomis (pvz., kuriuos tinklalapius atveriate ir apie kitus veiksmus, kuriuos atliekate naudodamiesi Paslaugomis). Galime rinkti žurnalo failo informaciją iš jūsų naršyklės arba mobiliojo prietaiso kaskart, kai pasiekiate Paslaugas.  Žurnalo failo informacija gali apimti tokią anoniminę informaciją kaip tinklo užklausa, interneto protokolo („IP“) adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, informacija apie jūsų mobilųjį prietaisą, susiję ir (arba) išėjimo tinklalapiai, universalieji ištekliaus adresai, spustelėjimų skaičius ir kiek jūs naudojate nuorodas, pateiktas Paslaugos svetainėje, sričių pavadinimai, įėjimo tinklalapiai, peržiūrėti tinklalapiai ir kita panaši informacija. Galime naudoti skaidrius gif failus (dar vadinamus tinklo signalais). Jie skirti anonimiškai sekti naudotojų interneto prieigos įpročiams. Be to, skaidrius gif failus galime naudoti ir HTML pagrindo el. pašto pranešimuose, kurie siunčiami mūsų naudotojams ne studentams, siekdami sekti, kurie el. pašto pranešimai atveriami ir kurias nuorodas spustelėję gavėjai.  Ši informacija leidžia pateikti tikslesnes ataskaitas ir gerinti Paslaugas. Taip pat galime rinkti analitinius duomenis arba naudoti trečiosios šalies analitines priemones ‒ tai padeda mums matuoti mūsų Paslaugų duomenų srautą ir prieigos tendencijas.  Nors dedame visas pastangas, kad gerbtume savo lankytojų privatumo nuostatas, šiuo metu negalime reaguoti į signalus nesekti iš jūsų naršyklės. Norėdami gerai suprasti, kokie konkrečiai slapukai naudojami mūsų nemokamai teikiamose „ClassFlow“ paslaugose ir kokie slapukai naudojami teikiant „ClassFlow“ mokyklos paslaugas, perskaitykite mūsų „ClassFlow“ slapukų nuostatas.

Jeigu mūsų paslaugas pasiekiate naudodami mobilųjį prietaisą, galime gauti, rinkti ir įrašyti informaciją apie jūsų mobilųjį prietaisą, tokią kaip mobilioji duomenų laikmena, prietaiso tipas, operacinės sistemos prekių ženklas ir modelis ir, atsižvelgiant į jūsų mobiliojo prietaiso nuostatas, duomenys apie jūsų geografinę padėtį miesto, valstijos arba šalies lygmeniu. Šią informaciją gauname apibendrintą, kad galėtume stebėti bendras tendencijas ir prieigos statistiką.

Mes naudojame arba galime naudoti duomenis, surinktus naudojant slapukus, žurnalo failą, prietaiso identifikatorius, vietovės duomenis ir skaidrius gif failus, siekdami:  a) įsiminti informaciją, kad jums nereikėtų pakartotinai jos įvesti per savo apsilankymą ar per kitą savo apsilankymą svetainėje; b) teikti tinkintą, suasmenintą turinį ir informaciją, įskaitant tikslinį turinį, susijusį su mūsų Paslaugomis; c) teikti savo Paslaugas ir prižiūrėti jų veiksmingumą; d) stebėti apibendrintas metrikas, tokias kaip bendras lankytojų skaičius, duomenų srautas, prieiga ir demografiniai požymiai mūsų interneto svetainėje ir Paslaugose; e) diagnozuoti arba šalinti technologines problemas; f) tirti sukčiavimo arba piktnaudžiavimo atvejus naudojantis Paslaugomis; g) kitaip planuoti ir plėsti savo Paslaugas.  Draudžiame trečiųjų šalių reklamos tinklams rinkti informaciją apie Studentus, Mokytojus arba Tėvus, kurie yra registruoti mūsų Paslaugų platformoje.

3. Kaip „Promethean“ dalijasi informacija su kitais?

Dalijamės duomenimis Paslaugų ribose tiek, kiek to reikia Paslaugoms teikti.  Pavyzdžiui, Studento duomenimis ir Mokyklos duomenimis bus dalijamasi su mokytojais, mokyklos administratoriumi ir vienu iš tėvų, kuris įgaliotas gauti Studento duomenis ugdymo tikslais.  Dalijimasis Paslaugų ribose priklausys nuo mokyklos arba mokytojo pasirinktų nuostatų ir funkcijų. „Promethean“ Asmenine informacija su trečiosiomis šalimis dalijasi tik ribotomis situacijomis; jos aprašytos toliau.  NIEKADA NESIDALIJAME STUDENTO DUOMENIMIS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS IR JŲ JOMS NEPARDUODAME RINKODAROS TIKSLAIS.  Niekada nesidalijame Asmenine informacija (ir jos nepardavinėjame) apie mokytojus, administratorius arba tėvus su trečiosiomis šalimis rinkodaros arba reklamos tikslais, jeigu nesate mums suteikę tam leidimo.

 1. Jeigu esate mokytojas arba administratorius ir pasirenkate įkelti Išteklius į „ClassFlow Marketplace“ (už mokestį arba nemokamai), jums automatiškai bus sukurtas profilis. Visa informacija, kurią pateikiate savo profilyje, bus viešai prieinama kitiems mokytojams, kurie turi „ClassFlow“ paskyras, ir bet kam, kas randa jūsų Išteklių ne internetinėje „Marketplace“ paieškoje arba naudodamas tokias paieškos sistemas kaip „Bing“ ar „Google“. Savo profilyje būsite paprašytas užpildyti privalomus vardo, pavardės laukus, bet vietoj tikrojo savo vardo ir pavardės galite naudoti pseudonimą, jeigu nenorite, kad jūsų profilis būtų viešai susietas su jūsų tikru vardu ir pavarde. Jūs taip pat turėsite galimybę įtraukti kitą informaciją apie save, savo profilio tinklalapyje užpildydami kitus pasirenkamuosius laukus.  Ši informacija taip pat bus viešai prieinama kartu su jūsų profiliu. Nepildykite pasirenkamųjų laukų, jeigu nenorite, kad ši informacija būtų prieinama viešai.  Žr. „ClassFlow Marketplace“ sąlygas.
 2. Galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, kaip to reikalaujama arba tam įgaliojama pagal įstatymus, arba jeigu manome, kad tai būtina siekiant laikytis teisminių procedūrų, teismų įsakymų ar mums taikomų teisinių procesų, siekdami vykdyti arba taikyti savo Paslaugų naudojimo sąlygas, Tinkamo naudojimo nuostatas ar kitas sutartis (įskaitant Asmeninės informacijos atskleidimą jūsų mokyklai arba jūsų darbdaviui vykdant įstatymus) arba siekiant apsaugoti „Promethean“, mūsų darbuotojų ir mūsų naudotojų teises, nuosavybę arba užtikrinti jų saugumą.
 3. Jeigu „Promethean“ arba kuris nors ar visas jos turtas būtų nupirktas ar kitaip perduotas arba jeigu „Promethean“ (mažai tikėtinu atveju) pasitrauktų iš verslo ar bankrutuotų, naudotojo informacija, įskaitant Asmeninę informaciją, gali būti perduota trečiajai šaliai arba jos įsigyta, bet tik tokiai trečiajai šaliai, kuri laikytųsi tokių pačių įsipareigojimų kalbant apie pirmiau surinktą Asmeninę informacija, kaip „Promethean“ pagal šias Privatumo nuostatas. Tokiu atveju mes jus informuosime ir suteiksime jums galimybę atsisakyti perduoti Studento duomenis uždarant savo paskyrą.
 4. Mes galime dalytis Asmenine informacija su tam tikromis patikimomis trečiųjų šalių bendrovėmis ir asmenimis, kad jie mūsų vardu atliktų tam tikras užduotis, bet griežtai tik tuo tikslu, kad ji atliktų mūsų užsakytą darbą, pavyzdžiui, padėtų mums teikti Paslaugas, plėsti Paslaugas, didinti Paslaugų funkcionalumą ir patogumą naudotojui ir gerinti jūsų naudojimąsi Paslaugomis. Pavyzdžiui, mes naudojame „Amazon Web Services“, kad įkeltume savo Paslaugas į jų serverius, mes pasitelkiame „Google Analytics“, norėdami sekti savo naudotojų elgesį, jų srautus, lankytojų srautus ir atlikti sistemines analizes, mes naudojame „Pardot“ kaip savo rinkodaros automatizavimo paslaugą, kurią taikome naudotojų veiksmams naudojant Paslaugą registruoti, taip pat naudojame „Intercom“ rinkodarai automatizuoti, norėdami gauti naudotojų atgalinį ryšį, teikti paramą klientams, susisiekti su naudotojais dėl funkcijų Paslaugos ribose ir palaikyti tiesioginius pokalbius Paslaugų ribose. Tačiau „Intercom“ paslauga nėra aktyvinta (įjungta) Studentų paskyroms.  Tiksliau su Studentais per „Intercom“ susisiekiama nebus ir Studentams jų paskyroje nebus prieinama tiesioginių pokalbių funkcija.Jeigu neinformuosime jūsų kitaip, šios patikimos trečiųjų šalių bendrovės neturės jokios teisės naudoti jūsų Asmeninės informacijos, išskyrus tiek, kiek būtina padėti mums teikti jums kuo geriausias paslaugas.  Norėdami sužinoti daugiau apie šias trečiųjų šalių bendroves, įskaitant kiekvienos iš šių trečiųjų šalių privatumo nuostatas, apsilankykite kiekvienos jų interneto svetainėje:

Bėgant laikui galime užmegzti partnerystės ryšius su kitais paslaugų teikėjais ir dėsime visas galimas pastangas, kad išlaikytume tą pačią informaciją apie savo trečiųjų šalių partnerius, pateiktą šiose Privatumo nuostatose.

e. Taip pat galime su kitais dalytis apibendrinta ir anonimine informacija, pagal kurią negalima pagrįstai nustatyti, kas esate kaip asmuo tiesiogiai. Pavyzdžiui, mes teikiame analitinę ir prieigos informaciją per „ClassFlow“ mokyklos paslaugas, tokią kaip ataskaitos mokykloms siekiant nustatyti, kaip dažnai Naudotojai naudoja ar nenaudoja Paslaugų, kokias funkcijas Naudotojai naudoja daugiausia ar mažiausia, kuriuos Išteklius Naudotojai pasiekia. Visų šių veiksmų tikslas – gerinti mūsų Paslaugą, plėsti jos funkcijas ir Paslaugų patogumą Naudotojui ir gerinti bendrą Mokyklos ir Naudotojo patirtį naudojant Paslaugas.

f. Kaip dalijamasi Studento duomenimis? Be pirmiau aprašytų veiksmų, „Promethean“ dar gali palengvinti dalijimąsi Studento duomenimis su trečiąją šalimi per Paslaugą, bet tik tuo atveju, kai taip nurodoma ir įgaliojama Mokyklos vardu. Pavyzdžiui, tam tikri mūsų Paslaugų elementai sudaro Mokyklai galimybę bendrauti su tėvais, studentais, administratoriais ir kitais mokytojais Studento ugdymo naudai. „Promethean“ nepalengvina dalijimosi Studento duomenimis su trečiosiomis šalimis per Paslaugas, išskyrus Mokyklos vardu, kai tokiais duomenimis dalytis įgalioja Mokykla.

4. Ar informacija apie mane yra apsaugota?

„Promethean“ labai svarbi duomenų apsauga.  „Promethean“ laikosi griežtų administracinių, techninių ir fizinių procedūrų, siekdama apsaugoti mūsų serveriuose skelbiamą informaciją. Prieiga prie informacijos yra apribota (naudojant naudotojo vardo / slaptažodžio asmens duomenis ir dviejų veiksnių tapatumo nustatymą) tiems darbuotojams, kuriems ji reikalinga savo darbo užduotims atlikti. Perduodami informaciją naudojame šiam pramonės sektoriui standartinę SSL (angl. secure socket layer) kodavimo technologiją. Kitos apsauginės saugos priemonės apima (jomis neapsiribojant) duomenų kodavimą, ugniasienes ir fizinio patekimo į pastatus ir prieigos prie failų kontrolę.  Galite padėti apsisaugoti nuo neteisėtos prieigos prie savo paskyros ir Asmeninės informacijos, tinkamai pasirinkę ir saugodami savo slaptažodį, ribodami prieigą prie savo kompiuterio ir naršyklės, išsiregistruodami iš savo paskyros, kai baigiate ja naudotis.

Paslaugose gali būti pateiktos nuorodos į kitas svetaines. Kai paspaudžiate tas nuorodas, išeinate iš „ClassFlow“ paslaugų ir šios Privatumo nuostatos nebetaikomos. Mes neatsakome už kitose svetainėse taikomas privatumo nuostatas ir (arba) praktikas (bet jūs turėtumėte perskaityti tas trečiųjų šalių privatumo nuostatas, kad įsitikintumėte, jog suprantate jas, prieš nutardami naršyti tose kitose svetainėse). Šiomis Privatumo nuostatomis reguliuojama tik ta informacija, kurią renka „Promethean“ per šias Paslaugas.

5. Asmeninės informacijos saugojimas ir pašalinimas

 1. Mes saugosime jūsų informaciją tol, kol bus aktyvi jūsų paskyra, arba tol, kol reikės jums teikti Paslaugas, arba toliau aprašytais atvejais. Jeigu norite atšaukti savo paskyrą, susisiekite su mumis el. paštu info@ClassFlow.com.
 2. Jeigu esate Naudotoja įmonė, paslaugos „ClassFlow“ mokyklos registracijos laikotarpiu išsaugosime arba sunaikinsime bet kokią Asmeninę informaciją, esančią jūsų „ClassFlow“ mokyklos paskyroje, pagal konkrečias Mokyklos nuostatas ar nurodymus, susijusius su Mokyklos duomenų išsaugojimu ar sunaikinimu, išskyrus tuos atvejus, kai galime išsaugoti ir naudoti tam tikrą Asmeninę informaciją tiek, kiek tai būtina mūsų teisiniams įsipareigojimams laikytis, ginčams spręsti ir savo sutartims vykdyti.
 3. Jeigu dalyvavote „ClassFlow Marketplace“, jūsų buvo paprašyta susikurti profilį. Kai užveriate savo „ClassFlow“ paskyrą, jūsų profilis išliks matomas viešai „ClassFlow Marketplace“, jeigu nepašalinsite savo Išteklių iš „Marketplace“, prieš užverdami savo paskyrą. Jeigu nenorite, kad jūsų Asmeninė informacija jūsų profilyje liktų matoma, prieš užverdami savo paskyrą, turėtumėte pašalinti pasirinktinai pildomą informaciją iš savo profilio ir pakeisti savo tikrą vardą ir pavardę pseudonimu.
 4. Studento duomenys. Gavusi mokyklos arba mokytojo prašymą ar nurodymą, „Promethean“ per trisdešimt (30) dienų pašalins Studento duomenis arba panaikins galimybę nustatyti jų tapatumą. Norėdami pateikti prašymą dėl paskyros pašalinimo, susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.  Mes išsaugosime, pašalinsime Studento duomenis arba panaikinsime galimybę nustatyti jų tapatumą, laikydamiesi toliau nurodytų nuostatų.
  1. ClassFlow“ mokyklos paskyros.  Pasibaigus „ClassFlow“ mokyklos paslaugų registracijai arba ją sustabdžius, visi duomenys, įskaitant Studento duomenis, esantys Mokyklos unikaliame „ClassFlow“ posrityje, bus išlaikyti „Promethean“ devyniasdešimt (90) dienų, per šį laikotarpį Mokykla turės prieigą prie „ClassFlow“ posričio, kad pasiektų Studento duomenis, Mokyklos duomenis ir (arba) iš naujo įdiegtų Mokyklos paskyrą.  Jeigu mūsų sutartyje su Mokykla nenurodyta konkreti kita nuostata, visi mokyklos unikaliame „ClassFlow“ posrityje esantys duomenys, įskaitant Studento duomenis, bus sunaikinti (arba panaikinta galimybė nustatyti jų tapatumą) tokiu būdu, kad jų būtų nebeįmanoma atkurti, per devyniasdešimt (90) dienų, kai sustabdoma registracija, arba tam laikotarpiui pasibaigus, arba anksčiau, Mokyklai pateikus tokį prašymą. Jeigu mūsų sutartyje su Mokykla nenurodyta konkreti kita nuostata, kiekvieno studento paskyroje, prie kurios studentas nebuvo prisijungęs per dvylika (12) mėnesių, Studento duomenys kiekvienoje tokių paskyrų bus sunaikinti (arba panaikinta galimybė nustatyti jų tapatumą) tokiu būdu, kad jų būtų nebeįmanoma atkurti.   Analizės tikslais mes galime laikyti anonimiškus arba apibendrintus Studento duomenis, įskaitant prieigos duomenis, tokia forma, pagal kurią negalima pagrįstai nustatyti konkretaus asmens.
  2. Nemokamos „ClassFlow“ paskyros. Pavieniai mokytojai, sudarantys pamokų sąrašus naudodami savo nemokamą „ClassFlow“ paskyrą, atsakingi už tai, kad ištrintų tas pamokas iš savo „ClassFlow“ paskyrų, pamokoms pasibaigus.  Kai pamoka ištrinta, pamokos kodas tai pamokai nustoja galioti ir Studentas nebegali prisijungti prie Paslaugų, naudodamas tos pamokos kodą.  Jeigu Studentas nesusietas su kitos pamokos sąrašu, Studento paskyra bus išjungta.  Jeigu pavienis mokytojas sustabdo savo „ClassFlow“ paskyrą, visos Studentų paskyros, kurios buvo sukurtos to mokytojo nurodymu, taip pat bus išjungtos, nebent Studentas naudoja tą pačią paskyrą kito mokytojo (kitų mokytojų), kuris (kurie) turi dabar veikiančią „ClassFlow“ paskyrą, nurodymu.  „Promethean“ taip pat išjungs Studento paskyrą, kuri buvo sukurta naudojantis nemokama „ClassFlow“ paslauga, jeigu studentas nebuvo prie jos prisijungęs per dvylika (12) mėnesių. Visi Studento duomenys kiekvienoje išjungtoje paskyroje bus sunaikinti (arba panaikinta galimybė nustatyti jų tapatumą) tokiu būdu, kad jų būtų nebeįmanoma atkurti.  Sunaikinus studento duomenis, studentas ateityje galės susikurti naują paskyrą tik tuo atveju, jeigu susikurs naują „ClassFlow“ paskyrą ir įves galiojantį klasės kodą, kurį jam suteikė mokytojas.  Informacijos, kuri susijusi su ankstesne studento paskyra ir kuri buvo sunaikinta, nebus galima atkurti ar suteikti prieigos prie jos per naująją studento paskyrą.  Analizės tikslais mes galime laikyti anonimiškus arba apibendrintus Studento duomenis, įskaitant prieigos duomenis, tokia forma, pagal kurią negalima nustatyti konkretaus asmens.

Jeigu esate mokytojas, kuris naudojasi „ClassFlow“ paslauga, ir norėtumėte atšaukti savo paskyrą, susisiekite su mumis el. paštu info@ClassFlow.com.  Kai tik paskyra bus užverta, Mokytojas nebeturės prieigos prie bet kokios paskyroje išsaugotos medžiagos.  Tačiau mes galime išsaugoti ir naudoti jūsų Asmeninę informaciją, kiek tai būtina, kad laikytumėmės savo teisinių įsipareigojimų, spręstume ginčus, vykdytume sutartis ir palaikytume su jumis ryšį.  Imsimės pagrįstų veiksmų, kad sunaikintume šią informaciją arba pašalintume galimybę jos tapatumui nustatyti, kai ši informacija šiais tikslais daugiau nebus reikalinga.

6. Komunikacijos parinktys

Jeigu esate mokytojas ir (arba) administratorius ar vienas iš tėvų, kaip dalį Paslaugos iš „Promethean“ galite gauti el. pašto ar kito tipo pranešimus, susijusius su tuo, kaip naudojate Paslaugas ar savo naudotojo paskyrą.  Pripažįstate ir sutinkate su tuo, kad jums naudojantis Paslaugomis „Promethean“ ir jos patikimos trečiosios šalys „Promethean“ vardu gali siųsti jums el. pašto pranešimus, susisiekti su jumis ar naudoti tam kitas ryšio priemones su jumis susisiekti su klausimais, kurie, mūsų manymu, susiję su jūsų profiliu arba tuo, kaip naudojate Paslaugas.  Pavyzdžiui, galime atsiųsti jums el. pašto pranešimą su naujiniais, naujienlaiškiais ar kitomis naujienomis, susijusiomis su Paslaugomis ar tiesiog norėdami atsiųsti jums pranešimus.  Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti gauti šiuos el. pašto pranešimus, spustelėdami mygtuką „Atsisakyti“, esantį el. pašto pranešime.  Įsidėmėkite, kad jums draudžiama atsisakyti nereklaminių pranešimų, susijusių su jūsų paskyra, tokių kaip paskyros patvirtinimas, pakeitimas arba Paslaugų funkcijų pakeitimai, techniniai ir saugos pranešimai.

Komunikacija su studentais.  „Promethean“ gali atsiųsti el. pašto pranešimų ar kaip kitaip susisiekti su studentais tik mokyklos, mokytojo arba apskrities vardu ar nurodymu.  Ribotomis aplinkybėmis galime taip pat atsiųsti tam tikrų su Paslaugomis susijusių žinučių studentams, pavyzdžiui, paskyros patvirtinimus arba techninius ir saugos pranešimus.

7. Ar galiu pasiekti, naujinti, taisyti arba pašalinti asmeninę informaciją?

Galite pasiekti, taisyti, naujinti arba pašalinti savo Asmeninę informaciją savo profilyje, darydami pakeitimus savo profilio paskyros tinklalapyje arba susisiekę el. paštu privacy@ClassFlow.com.

Įsidėmėkite, kad paprašę pašalinti tam tikrą informaciją arba jos nesuteikę, galite nebegauti pranešimų apie Paslaugų naujinius ar kitos vertingos informacijos, susijusios su tuo, kaip naudojate Paslaugas.  Nepateikus informacijos, kurios prašo „Promethean“, arba pašalinus tam tikrą informaciją, gali būti, kad negalėsite naudotis susijusiomis Paslaugų funkcijomis ir gal net negalėsite naudotis Paslaugomis apskritai.

Jeigu naudojate „ClassFlow“ mokyklos paslaugą, kuri yra sudėtinė mokyklos SIS dalis, bet koks prašymas gauti prieigą ar daryti pakeitimus arba ištrinti Asmeninę informaciją, įskaitant Studento duomenis, turi būti pateiktas Mokyklos per SIS.  Kai tik pakeitimai per SIS padaryti, jie automatiškai bus pritaikyti „ClassFlow“ mokyklos paslaugai.

Jeigu naudojate „ClassFlow“ mokyklos paslaugą ir mokykla neįtraukia savo SIS į Paslaugas, bet koks prašymas gauti prieigą, daryti pakeitimus arba ištrinti Asmeninę informaciją, įskaitant Studento duomenis, turi būti pateiktas Mokyklos paskirto Naudotojo administratoriaus.  Naudotojui administratoriui bus suteikta prieiga prie Mokyklos įgaliotojo Naudotojo profilio tinklalapių, kad galėtų atnaujinti, taisyti arba pašalinti juose esančią informaciją.

Jeigu esate pavienis mokytojas, kuris naudojasi nemokama „ClassFlow“ paslauga, visi jūsų sukurti pamokų sąrašai, kuriuose yra Studentų duomenų, turi būti ištrinti iš „ClassFlow“ paskyros iš karto pasibaigus pamokai.  Studento duomenis, susietus su Mokytojo paskyra nemokamoje „ClassFlow“ paslaugoje, kontroliuoja mokytojas arba mokykla.  Jeigu turite klausimų apie tai, kaip peržiūrėti, keisti arba šalinti Studento duomenis iš mokytojo paskyros, susisiekite su mokytoju arba mokykla tiesiogiai arba su „Promethean“ el. paštu privacy@ClassFlow.com.

ES naudotojai  Prieiga prie jūsų Asmeninės informacijos, jos taisymas ir pašalinimas:  Jeigu esate ES gyventojas, turite tam tikrų su savo Asmenine informacija susijusių teisių:  i) teisę būti informuotas apie tai, kaip naudojama jūsų Asmeninė informacija; ii) prieigos prie Asmeninės informacijos, kurią apie jus turime, teisę ir iii) teisę prašyti, kad pataisytume netikslią Asmeninę informaciją, kurią apie jus turime, ir teisę prašyti, kad blokuotume arba pašalintume jūsų Asmeninę informaciją, kai jos apdorojimas neatitinka vietos duomenų apsaugos įstatymų.  Norėdami pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių arba jeigu turite klausimų apie savo teises, susisiekite su mumis pagal informaciją, pateiktą tolesniame skirsnyje „Kaip su mumis susisiekti?“.  Pateikite kuo daugiau informacijos apie Asmeninę informaciją, kurios teiraujatės.  Į jūsų užklausą atsakysime per trisdešimt (30) dienų (arba greičiau, jeigu to reikalaujama pagal įstatymus).  Jeigu paprašysite mūsų pataisyti, atnaujinti, pašalinti arba pakeisti Asmeninę informaciją, kurią apie jus turime, padarysime tai, jeigu tai privaloma.  Jeigu nuspręsime nekeisti jūsų Asmeninės informacijos taip, kaip to prašėte, pranešime jums apie tai raštu ir informuosime apie tai, kaip galite apskųsti šį sprendimą, jeigu esate juo nepatenkintas.  Jeigu paprašysite pakeisti savo Asmeninę informaciją, o mes jos nepakeisime, galite prašyti, kad savo įrašuose pažymėtume, kad prašėte pakeisti savo Asmeninius duomenis, tai nebuvo padaryta ir nurodytume priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta.

Susisiekite su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com, jeigu turite klausimų apie tai, kaip pasiekti, taisyti ar pašalinti savo Asmeninę informaciją.

8. Kur patenka mano duomenys?

 1. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Promethean“ laikys ir apdoros Asmeninę informaciją skirtinguose duomenų centruose visame pasaulyje, įskaitant Jungtines Valstijas, ir kad jūsų Asmeninė informacija gali būti laikoma ir apdorojama ne tik toje šalyje, kurioje buvo surinkta, nebent to būtų reikalaujama ir tiek, kiek to reikalaujama pagal įstatymus. Jeigu jūs esate Europos Sąjungoje (ES) arba kituose regionuose, kuriuose galioja įstatymai dėl duomenų rinkimo ir galiojimo, kurie gali skirtis nuo JAV įstatymų, įsidėmėkite, kad mes galime perduoti informaciją, įskaitant asmeninę informaciją, į šalį ir jurisdikciją, kurioje negalioja tokie patys duomenų apsaugos įstatymai, kaip jūsų jurisdikcijoje. Su savo intragrupės bendrovėmis, su kuriomis dalijasi Asmenine informacija, „Promethean“ sudarė sutartis, kuriose numatytos standartinės ES modelio sąlygos, siekdama užtikrinti, kad ES piliečių Asmeninė informacija, perduodama už Europos Sąjungos teritorijos, būtų apsaugota tokiu pačiu lygiu, kokiu reikalaujama duomenis apsaugoti ES.  Jūs leidžiate ir sutinkate, kad „Promethean“ gali perduoti ir apdoroti jūsų Asmeninę informaciją į Jungtines Valstijas ar bet kurią kitą šalį, kurioje „Promethean“ arba jos patronuojančioji bendrovė, patronuojamosios bendrovės, įmonės arba paslaugų teikėjai turi savo įmones.  Jeigu taikoma, jūs toliau garantuojate ir sutinkate, kad gavote iš savo studentų arba Įgaliotųjų naudotojų visus būtinus sutikimus, kad „Promethean“ galėtų apdoroti tokią Asmeninę informaciją Jungtinėse Valstijose ar bet kur kitur pasaulyje.
 2. Jūs atsakingas už tai, kad suprantate savo gyvenamojoje vietoje galiojančius duomenų apsaugos ir privatumo įstatymus ir kad jų laikotės. Naudodami „ClassFlow“, jūs sutinkate, kad jūsų Asmeninė informacija būtų siunčiama į atitinkamą vietą ir laikoma ten, kaip nustatyta šiame dokumente.

9. Vaikų privatumas

„Promethean“ tyčia nerenka jokios informacijos iš jaunesnių nei 18 metų amžiaus vaikų, jeigu Mokykla arba mokytojas nesuteikė atitinkamo sutikimo ir įgaliojimo jaunesniam nei 18 metų amžiaus studentui naudoti Paslaugas, o „Promethean“ rinkti informaciją iš tokio studento ir tik tada, kai tokie sutikimai ir įgaliojimai suteikti.  Susisiekite su mumis el. paštu privacy@classflow.com, jeigu manote, kad netyčia rinkome asmeninę informaciją iš jaunesnio nei 18 metų amžiaus vaiko, negavę tinkamo sutikimo, kad kuo greičiau galėtume ištrinti tokią informaciją.

10. Ar „Promethean“ kada nors pakeis šias Privatumo nuostatas?

 1. Kartais pakeičiame šias Privatumo nuostatas, todėl šį tinklalapį turėtumėte reguliariai peržiūrėti.  Jeigu būdas, kuriuo naudojame Asmeninę informaciją, būtų pakeistas iš esmės, apie tokius pakeitimus būsite informuotas, kai prisijungsite prie „ClassFlow“.  Jeigu nenorite sutikti su pakeitimu (pakeitimais), galite atsisakyti jo (jų), pašalindami savo paskyrą.
 2. Studento duomenų Privatumo nuostatų pakeitimai. Jeigu nuostatose padarytume bet kokių pakeitimų, kuriais iš esmės būtų paveikta, kaip renkame, naudojame, saugome ir laikome Studento duomenis, apie tokius pakeitimus būsite informuotas, kai prisijungsite prie „ClassFlow“. Dėsime visas pastangas, kad apie Privatumo nuostatų pakeitimus, kurie iš esmės kitaip, negu pateikta ankstesnėje nuostatų versijoje, paveiktų būdą, kuriuo renkame, naudojame, laikome Studento duomenis ar jais dalijamės, praneštume bent prieš trisdešimt (30) dienų, kad turėtumėte pakankamai laiko įvertinti pakeitimus praktiškai.  Jeigu pasirenkate nesutikti su pakeitimais (pakeitimais), galite atsisakyti jų, pašalindami savo paskyrą, iki pakeitimams įsigaliojant. Ankstesnę privatumo nuostatų versiją galima gauti susisiekus su mumis el. paštu privacy@ClassFlow.com.

11. Ką daryti, jeigu turiu klausimų arba pretenzijų dėl šių Privatumo nuostatų?

Jei turite skundą, klausimą ar susirūpinimą dėl šios privatumo politikos nurodytos informacijos ar apie tai, kaip mes tvarkome jūsų asmeninę informaciją, išsiųskite mums išsamų pranešimą privacy@ClassFlow.com, parašykite mums Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Jungtinė Karalystė arba 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 JAV, arba skambinkite mums +1 (888) 652-2848. Mes stengiamės išspręsti visus skundus, klausimus ir problemas per pagrįstą laikotarpį.

 1. Jeigu esate Australijos gyventojas ir esate nepatenkintas tuo, kaip išsprendėme jūsų pretenziją, galite susisiekti su Australijos federaliniu privatumo komisaru ir pateikti jam pretenziją. Daugiau informacijos rasite adresu oaic.gov.au.
 2. Nemokamą šių Privatumo nuostatų egzempliorių rasite mūsų interneto svetainėje „ClassFlow“ privatumo nuostatos arba gausite susisiekę su mumis paštu privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Visos teisės saugomos.