No 2023. gada 31. decembra pakalpojuma ClassFlow.com darbība tiks pārtraukta. Tajā laikā jūs vairs nevarēsit piekļūt savam klases plūsmas kontam. Ja vēlaties paturēt kādu saturu savā ClassFlow kontā, šis saturs būs jāeksportē līdz 2023. gada 31. decembrim. Mūsu atbalsta raksts palīdzēs jums eksportēt klases plūsmas saturu, veicot dažas vienkāršas darbības.

Tikmēr mēs aicinām jūs reģistrēties Explain Everything kontam vietnē http://www.explaineverything.com , kur atradīsiet dažādas pakalpojumu iespējas. Paskaidrojiet Viss ļauj viegli importēt klases plūsmas PDF mācības, attēlus un videoklipus, kā arī izpētīt iespējas izveidot interaktīvas nodarbības, ierakstīt video pamācības un reāllaikā sadarboties ar saviem skolēniem.

ClassFlow apstiprinātās lietošanas politika

(Versija 3 — 2016. g. februāris)

Spēkā stāšanās datums:  2016. gada 20. februāris


“ClassFlow” jeb “pakalpojumu” nodrošina uzņēmums Promethean Limited (turpmāk tekstā — “Promethean”, “mēs”, “mūs”, “mums” vai “mūsu”):  Anglijā un Velsā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Lielbritānija.

Šajā apstiprinātās lietošanas politikā ar vārdu “pakalpojums(-i)” apzīmējam: i) publiskos ClassFlow pakalpojumus, kas bez maksas ir pieejami vietnē www.classflow.com vai vietnē ar citu vietrādi URL atbilstoši lietotāja lokalizācijai (piemēram, classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); ii) pakalpojumu ClassFlow for Schools (ClassFlow skolām), kas abonementa veidā ir paredzēts skolām, izglītības pārvaldēm vai līdzīgām institūcijām un ir pieejams tikai tad, ja ir iestatīts unikāls ClassFlow apakšdomēns ar privātu vietrādi URL (piemēram, www.yourschooldistrictname.classflow.com), ko ekskluzīvi izmanto tikai attiecīgā skola vai izglītības pārvalde; iii) visas pārējās saistītās Promethean piedāvātās tīmekļa vietnes, produktus, pakalpojumus un lietotnes (tostarp visas ar ClassFlow saistītās lietotnes, kas var būt pieejamas iTunes vai Google Play veikalā).

Šī apstiprinātās lietošanas politika kopā ar ClassFlow sīkfailu politiku, ClassFlow pakalpojuma noteikumiem un ClassFlow privātuma politiku veido juridiski saistošu līgumu jūsu un mūsu starpā (turpmāk tekstā kopā saukts par “Līgumu”).  Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos dokumentus, pirms sākat lietot mūsu pakalpojumu.  Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs piekrītat ClassFlow pakalpojuma noteikumiem, apstiprinātās lietošanas politikai, sīkfailu politikai un privātuma politikai un apņematies ievērot visos šajos dokumentos ietvertos noteikumus.  Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un politikām, neizmantojiet šo pakalpojumu.  Visi šeit lietotie apzīmējumi, kas šajā dokumentā nav skaidroti, tiek lietoti tajā nozīmē, kāda norādīta pakalpojuma noteikumos.  Ja pakalpojuma noteikumi un privātuma politika ir pretrunā, noteicošie ir pakalpojuma noteikumi.

“Jūs”, “jūsu” vai “jums” apzīmē pakalpojuma lietotāju. Noteikumos lietotais termins “individuālais lietotājs” var nozīmēt skolotāju (vai administratoru), skolēnu vai vecākus, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow.  Attiecīgajos gadījumos “jūs”, “jūsu”, “jums” var nozīmēt arī skolu vai izglītības pārvaldi, vai citu izglītības iestādi jeb “iestādi” (kas izmanto pakalpojumu ClassFlow for Schools), ar kuru lietotājs ir saistīts kā skolēns, skolotājs vai skolēna vecāks, kam iestāde ir atļāvusi izmantot pakalpojumu (turpmāk tekstā — “pilnvarotais lietotājs”). Šeit izmantotais termins “lietotājs(-i)” attiecas uz visiem pakalpojuma lietotājiem: individuālajiem lietotājiem, pilnvarotajiem lietotājiem un iestādēm.

 1. AIZLIEGTĀ IZMANTOŠANA

Jūs nedrīkstat izmantot pakalpojumu:

1.1.         komerciālos vai peļņas gūšanas nolūkos, ja nav saņemta nepārprotama Promethean atļauja;

1.2.         veidā, kas pārkāpj vietējos, valsts vai starptautiskos likumus vai noteikumus;

1.3.         veidā, kas ir nelikumīgs vai krāpniecisks vai kam ir nelikumīgs vai krāpniecisks nolūks vai sekas;

1.4.         veidā, kas aizskar vai pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai jebkādas citas citu personu tiesības;

1.5.         veidā, kas rada kaitējumu, izsaka draudus, aizvaino, apmelo vai ir uzmācīgs, neķītrs, vulgārs vai citādi nepieņemams, vai neatbilst mūsu satura standartiem (skatiet tālāk);

1.6.         ja jūsu nolūks ir jebkādā veidā radīt kaitējumu vai mēģināt radīt kaitējumu nepilngadīgajiem vai viegli ievainojamiem pieaugušajiem;

1.7.         lai pārsūtītu nevēlamas vai neatļautas reklāmas vai reklāmmateriālus vai nodrošinātu to pārsūtīšanu, vai izplatītu cita veida piedāvājumus (surogātpastu); vai

1.8.         lai apzināti pārsūtītu datus, nosūtītu vai augšupielādētu materiālus, kas satur vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, laika bumbas, taustiņspiedienu reģistrētājus, spiegprogrammatūru, reklāmprogrammatūru vai citas kaitīgas programmas un līdzīga veida datorkodus ar nolūku negatīvi ietekmēt datoru aparatūras vai programmatūras darbību.

Turklāt jūs piekrītat:

1.9.         nepavairot, nedublēt, nekopēt un nepārdot nekādas pakalpojuma daļas, pārkāpjot ClassFlow pakalpojuma noteikumus;

1.10.      bez atļaujas nepiekļūt, nebojāt un neiejaukties:

 1. a) nevienā pakalpojuma daļā;
 2. b) iekārtā vai tīklā, kurā pakalpojums tiek glabāts;
 3. c) programmatūrā, ko izmanto pakalpojuma sniegšanā;
 4. d) iekārtā vai tīklā, vai programmatūrā, kas pieder kādai trešajai personai un ko tā lieto;

1.11.      neizmantot piekļuves kodu, ko neesat pilnvarots izmantot. Piemēram, ja esat skolēns, tas nozīmē, ka jūs neizmantojat nevienu piekļuves kodu, ko jums tieši nav izsniedzis skolotājs;

1.12.      saglabāt savu ClassFlow lietotāja datu (ID) konfidencialitāti.

 1. SATURA STANDARTI

2.1.         Šie satura standarti attiecas uz visiem materiāliem, ko jūs iesniedzat mūsu vietnē (“iesniegtie materiāli”), un ar to saistītajiem interaktīvajiem pakalpojumiem.

2.2.         Jums jāievēro gan šo, gan nākamo standartu būtība. Standarti attiecas uz katru iesniegto materiāla daļu un iesniegto materiālu kopumā.

2.3.         Iesniegtajiem materiāliem ir:

 1. a) jābūt precīziem (ja tie izklāsta faktus);
 2. b) jābūt patiesiem (ja tie pauž viedokļus);
 3. c) jāievēro tās valsts likumi, no kuras tie tiek iesniegti.

2.4.         Iesniegtie materiāli nedrīkst:

 1. a) saturēt neko, kas apmelo kādu personu;
 2. b) saturēt neķītru, aizskarošu, naidpilnu vai musinošu informāciju;
 3. c) izplatīt seksuāli nepiedienīgu saturu;
 4. d) propagandēt vardarbību;
 5. e) propagandēt diskrimināciju pēc rases, dzimuma, reliģiskās pārliecības, nacionalitātes, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma;
 6. f) pārkāpt personu autortiesības, datu bāzu tiesības vai preču zīmes;
 7. g) potenciāli maldināt kādu personu;
 8. h) pārkāpt juridiskas saistības pret kādu trešo personu, piemēram, līgumiskas saistības vai informācijas neizpaušanas saistības;
 9. i) veicināt nelegālu darbību;
 10. j) paust draudus, aizvainot vai pārkāpt citas personas privātumu, radīt apgrūtinājumu, neērtības vai nevajadzīgu satraukumu;
 11. k) potenciāli uzmākties, radīt neērtības kādai personai, satraukt vai aizkaitināt kādu personu;
 12. l) tikt izmantoti, lai atdarinātu kādu personu vai norādītu nepatiesu identitāti vai saistību ar kādu personu;
 13. m) radīt iespaidu, ka tie ir mūsu radīti gadījumos, kad tas neatbilst patiesībai;
 14. n) aizstāvēt, veicināt vai atbalstīt kādu prettiesisku rīcību, piemēram, autortiesību pārkāpumu vai datora ļaunprātīgu izmantošanu.
 1. SATURA IZŅEMŠANA, DARBĪBAS APTURĒŠANA VAI IZBEIGŠANA

3.1.         Jūs apzināties, ka mēs iepriekš neatsijājam saturu, ko jūs publicējat pakalpojumā, bet ka mums ir tiesības (bet ne pienākums) uzraudzīt saskarsmi, kas notiek ar pakalpojuma starpniecību, un pakalpojumā izvietotos materiālus.  Ja mēs pēc saviem ieskatiem konstatējam, ka jūs vai kāds cits lietotājs ir pārkāpis kādu šīs ClassFlow apstiprinātās lietošanas politikas daļu vai ka saturs ir neatbilstošs vai citādi nepieņemams, mēs varam nepieņemt vai izņemt saturu no pakalpojuma bez jebkādām saistībām pret jums vai kādu trešo personu. Ja jums ir iebildumi pret kādu pakalpojumā publicēto materiālu, lūdzu, izpildiet ClassFlow pakalpojuma noteikumos esošos norādījumus par to, kā ziņot par iebildumiem, un to, kā materiāli tiek izņemti.

3.2.       Ja uzskatāt, ka pakalpojuma saturs pārkāpj autortiesības, jums uzņēmumam Promethean ir jāiesniedz prasība saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumā (Digital Millenium Copyright Act — “DMCA”) noteikto kārtību, kas izklāstīta ClassFlow pakalpojuma noteikumos.

3.3.         Apstiprinātās lietošanas politikas neievērošana uzskatāma par būtisku ClassFlow pakalpojuma noteikumu pārkāpumu; noteikumu ievērošana ir pakalpojuma izmantošanas pamats, un to neievērošana var izraisīt visas vai dažas šādas darbības:

 1. a) tūlītēja, pagaidu vai pastāvīga pakalpojuma izmantošanas tiesību atcelšana;
 2. b) tūlītēja, pagaidu vai pastāvīga pakalpojumā augšupielādētās publikācijas vai materiāla izņemšana;
 3. c) brīdinājuma izteikšana;
 4. d) tiesvedības ierosināšana pret jums, lai uz kompensācijas pamata atgūtu izmaksas (ieskaitot (bet ne tikai) atbilstošās administratīvās un juridiskās izmaksas), ko radījis pārkāpums;
 5. e) citas tiesiskas darbības pret jums;
 6. f) šīs informācijas izpaušana tiesībaizsardzības iestādēm, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu;
 7. g) šīs informācijas izpaušana jūsu skolai, darba devējam, ja mēs uzskatām to par nepieciešamu.

3.4.         Mēs neatbildam par darbībām, kas veiktas, reaģējot uz šīs apstiprinātās lietošanas politikas pārkāpumiem. Šajā politikā nav aprakstītas visas atbildes darbības, un mēs varam veikt citas darbības pēc saviem ieskatiem.

 1. ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

4.1.         Ja mēs kādreiz pieļaujam to, ka jūs neievērojat kādu šajā apstiprinātās lietošanas politikā vai noteikumos minēto saistību vai ja mēs neizmantojam kādu no savām tiesībām vai tiesiskajiem līdzekļiem, ko paredz šī apstiprinātās lietošanas politika, tas nenozīmē atteikšanos no šādām tiesībām vai līdzekļiem un neatbrīvo jūs no saistībām.

4.2.         Ja mēs pieļaujam, ka jūs neizpildāt kādas saistības, tas nenozīmē, ka mēs pieļausim arī citu saistību neizpildi.

4.3.         Mūsu atteikšanās no kāda noteikuma nav spēkā, kamēr nepārprotami netiek paziņots, ka tā ir atteikšanās no tiesībām, un kamēr tā nav paziņota jums rakstiski saskaņā ar ClassFlow pakalpojuma noteikumu 14. punktu.

 1. IZMAIŅAS APSTIPRINĀTĀS LIETOŠANAS POLITIKĀ

5.1.         Mūsu pakalpojums tiek pastāvīgi pilnveidots, lai atbilstu mūsu lietotāju vajadzībām.  Mainot pakalpojumu, var rasties nepieciešamība mainīt apstiprinātās lietošanas politiku.  Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā politikā, mēs centīsimies informēt jūs iepriekš, publicējot paziņojumu vietnē ClassFlow.com vai nosūtot jums e-pastu.  Par būtiskām izmaiņām ClassFlow privātuma politikā tiek paziņots iepriekš, kā aprakstīts privātuma politikā.

5.2.         Ja jaunie noteikumi jūs neapmierina, jūs varat tos noraidīt, pārstājot izmantot pakalpojumu.  Ja jūs turpināt izmantot pakalpojumu pēc izmaiņu stāšanās spēkā, jūs esat piekritis izmainītajiem noteikumiem.