ClassFlow privātuma politika


 Spēkā stāšanās datums:  2018. gada 6. jūlijs
Apliecinājums par ClassFlow skolēnu datu privātumu

Personiski identificējamas skolēnu informācijas privātums mums ir ļoti svarīgs.  Mēs jūtamies pagodināti, ka mūsu klienti izvēlas ClassFlow kā uzticamu izglītības pakalpojumu sniedzēju, un darām visu iespējamo, lai atbilstu augstiem datu privātuma un drošības standartiem. Piekļūstot skolēnu personiskajai informācijai, mēs ievērojam šādus datu privātuma principus:

 • Mēs ievācam, glabājam, apstrādājam un izplatām skolēnu personisko informāciju tikai ar nolūku sniegt pakalpojumu vai saskaņā ar skolas vai vecāku atļauju.
 • Mēs ievācam tikai tik daudz skolēnu personiskās informācijas, cik nepieciešams mūsu pakalpojuma sniegšanai.
 • Mēs skaidri un nepārprotami paužam savas datu politikas un praksi.
 • Mēs neizplatām vai nepārdodam skolēnu personisko informāciju trešajām personām tirgvedības mērķiem.
 • Mēs neizpaužam skolēnu personisko informāciju, lai pielāgotu piedāvājumu patērētāju uzvedībai.
 • Mēs neizmantojam skolēnu personisko informāciju, lai pielāgotu piedāvājumu patērētāju uzvedībai, izņemot vecākus ar viņu skaidru un nepārprotamu piekrišanu.
 • Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas mūsu privātuma politikā vai pakalpojuma noteikumos saistībā ar skolēnu personiskās informācijas ievākšanu vai izmantošanu, vispirms neinformējot par to skolu un nepiedāvājot skolai izvēli pirms skolēnu personiskā informācija tiek izmantota būtiski atšķirīgā veidā, nekā tas tika noteikts, kad skolēnu personiskā informācija tika ievākta.
 • Mēs izmantosim plašas datu drošības programmas, kas paredzētas, lai aizsargātu dažādus skolēnu datus, kas ievākti sistēmā ClassFlow.
 • Mēs izdzēsīsim vai deidentificēsim skolēnu personisko informāciju, kad tā vairs nebūs nepieciešama, vai pēc skolas norādījuma vai pieprasījuma.

Lai uzzinātu vairāk par mūsu praksi un skolēnu personiskās informācijas aizsardzības veidiem, lūdzu, rūpīgi izskatiet šo privātuma politiku, kā arī mūsu sīkfailu politiku, pakalpojuma noteikumus un apstiprinātās lietošanas politiku, vai uzdodiet mums jautājumus pa e-pastu privacy@ClassFlow.com. “ClassFlow” jeb “pakalpojumu” nodrošina uzņēmums Promethean Limited (turpmāk tekstā — “Promethean”, “mēs”, “mūs”, “mums” vai “mūsu”).  Anglijā un Velsā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras juridiskā adrese ir Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Lielbritānija.

Šajā sīkfailu politikā ar vārdu “pakalpojums(-i)” apzīmējam: i) publiskos pakalpojumus ClassFlow, kas bez maksas ir pieejami vietnē www.ClassFlow.com vai vietnē ar citu vietrādi URL atbilstoši lietotāja lokalizācijai vai pārlūka valodai; ii) pakalpojumu ClassFlow for Schools (ClassFlow skolām), kas abonementa veidā ir paredzēts skolām, izglītības pārvaldēm vai tamlīdzīgām institūcijām un ir pieejams tikai tad, ja ir iestatīts unikāls ClassFlow apakšdomēns ar privātu vietrādi URL (piemēram, www.yourschooldistrictname.classflow.com), ko ekskluzīvi izmanto tikai attiecīgā skola vai izglītības pārvalde; iii) visas pārējās saistītās Promethean piedāvātās tīmekļa vietnes, produktus, pakalpojumus un lietotnes (tostarp visas ar ClassFlow saistītās lietotnes, kas var būt pieejamas App Store, Google Play veikalā vai citu trešo personu lietotņu veikalos).

Šī privātuma politika kopā ar ClassFlow sīkfailu politiku, Pakalpojuma ClassFlow noteikumiem un ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku, kas minēta privātuma politikā, veido juridiski saistošu līgumu jūsu un mūsu starpā (turpmāk tekstā kopā saukts par “Līgumu”).  Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos dokumentus, pirms sākat lietot mūsu pakalpojumu.  Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs piekrītat pakalpojuma ClassFlow noteikumiem, apstiprinātās lietošanas politikai, sīkfailu politikai un privātuma politikai un apņematies ievērot visos šajos dokumentos ietvertos noteikumus.  Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un politikām, neizmantojiet šo pakalpojumu.  Visi šeit lietotie apzīmējumi, kas šajā dokumentā nav skaidroti, tiek lietoti tajā nozīmē, kāda norādīta pakalpojuma noteikumos.  Ja pakalpojuma noteikumi un privātuma politika ir pretrunā, noteicošie ir pakalpojuma noteikumi.

“Jūs”, “jūsu” vai “jums” apzīmē pakalpojuma lietotāju.  Noteikumos lietotais termins “individuālais lietotājs” var nozīmēt skolotāju (vai administratoru), skolēnu vai vecākus, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow. Attiecīgajos gadījumos “jūs”, “jūsu”, “jums” var nozīmēt arī skolu vai izglītības pārvaldi, vai citu izglītības iestādi, kas izmanto pakalpojumu ClassFlow for Schools (turpmāk tekstā — “iestāde”), vai vecāku, kam iestāde ir atļāvusi izmantot pakalpojumu (turpmāk tekstā — “pilnvarotais lietotājs”).  Šeit izmantotais termins “lietotājs(-i)” attiecas uz visiem pakalpojuma lietotājiem:  individuālajiem lietotājiem, pilnvarotajiem lietotājiem un iestādēm.

Saturs:

 1. Kāds ir šīs privātuma politikas mērķis?
 2. Kādu informāciju mēs ievācam?
 3. Kā Promethean izplata informāciju citiem?
 4. Vai informācija par lietotāju atrodas drošībā?
 5. Personiskās informācijas saglabāšana un dzēšana
 6. Saziņas preferences
 7. Vai lietotājs var piekļūt, labot vai izdzēst personisko informāciju?
 8. Kur nonāk lietotāju dati?
 9. Bērnu privātums
 10. Vai Promethean kādreiz mainīs šo privātuma politiku?
 11. Kā rīkoties, ja par privātuma politiku ir jautājumi vai sūdzības?

1. Kāds ir šīs privātuma politikas mērķis?

Promethean respektē jūsu privātumu un, ievērojot šo politiku, apņemas to aizsargāt. Šajā ClassFlow privātuma politikā (kopā ar mūsu ClassFlow sīkfailu politiku, Pakalpojuma ClassFlow noteikumiem, ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku un visiem citiem dokumentiem, kas minēti šajā tekstā) ir paskaidrots, kā Promethean ievāc no jums, glabā, lieto un izpauž personisko informāciju, kad lietojat pakalpojumu ClassFlow.

Personiskā informācja” šajā privātuma politikā nozīmē jebkādu informāciju, kas var personiski identificēt konkrētu personu.

Šī politika neattiecas uz trešo personu tīmekļa vietnēm vai tādu uzņēmumu praksi, kuri nepieder Promethean vai nav tā pārziņā, kā arī uz lietotnēm, uz kurām piedāvājam saites mūsu pakalpojumā. Pirms lietojat trešo personu tīmekļa vietnes, vienmēr izlasiet to privātuma politiku.

2. Kādu informāciju mēs ievācam?

2.1.      Tas, kādu personisko informāciju ievācam, ir atkarīgs no tā, vai esat skolotājs, skolēns vai vecāki.

 1. Informācija par skolām, skolotājiem un administratoriem:Kad skolotājs vai skolas administrators reģistrē ClassFlow kontu vai sazinās ar mums tiešsaistē, mēs lūdzam konkrētu informāciju, tostarp vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli, kā arī jebkādu citu papildinformāciju, ko brīvprātīgi norādāt savā ClassFlow profilā un kas var ietvert (bet ne tikai) skolas filiāli un atrašanās vietu, vecumposmu, kam mācāt, un mācību priekšmetus, ko pasniedzat, jūsu amatu skolā un ierīču veidu, ko izmanto skolēni (kopā “Skolas dati”).  Mēs varam arī ievākt skolas datus, ja skola nosūta mums ziņojumu, skolotājs publicē saturu vai resursus mūsu tīmekļa vietnē vai ar mūsu pakalpojuma starpniecību vai atbild uz e-pastiem un aptaujām.   Mēs izmantojam šo informāciju, lai vadītu, uzturētu un nodrošinātu pakalpojuma funkcijas un funkcionalitāti, analizētu un uzlabotu pakalpojuma piedāvātās iespējas un funkcionalitāti, kā arī sazinātos ar skolām un lietotājiem.
 2. Informācija par skolēniem:Promethean nodrošina pakalpojumu skolām un skolotājiem, lai uzlabotu apmācību klasē un skolēnu mācību rezultātus. Sniedzot šo pakalpojumu skolai, mēs varam ievākt vai piekļūt skolēnu personiskajai informācijai (“skolēnu dati”). Tikai tie skolēni, kam skola vai skolotājs ir piešķīris klases kodu, var reģistrēt ClassFlow kontu kā skolēni un izmantot pakalpojumu.  Veicot reģistrāciju, mēs ievāksim skolēnu personisko informāciju. Ievāktās informācijas veids būs atkarīgs no tā, kā skolotājs, skola vai pārvalde izmanto pakalpojumu; informācija var ietvert skolēna vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli, pārbaudes darba datus, uzdevuma datus un citu mācību telpā izmantojamo saturu. Mēs uzskatām, ka skolēnu dati ir konfidenciāli, un izmantojam tos vienīgi mūsu pakalpojumu sniegšanai skolai vai skolu vārdā, kā arī ierobežotā veidā – iekšējiem mērķiem saskaņā ar Pakalpojuma ClassFlow noteikumiem vai īpašiem līgumiem ar skolām.  Skolēnu datu apkopošanu, izmantošanu un izpaušanu regulē mūsu līgumi ar skolu, Amerikas Savienotajās Valstīs — Ģimenes izglītības tiesību un personas datu aizsardzības likuma (Family Educational Rights and Privacy Act — FERPA) nosacījumi un piemērojamie valsts likumi, kā arī citu valstu, federālie un starptautiskie likumi (ja piemērojami).  Piemērojamais likums vai jebkāds līgums ar skolu ir prioritārs gadījumā, ja rodas jebkādas pretrunas starp jebkādu piemērojamo likumu vai jebkāda tāda līguma nosacījumiem, kas slēgts ar skolu, un šo privātuma politiku, un tādā apjomā, ciktāl rodas šādas pretrunas.  Ja jums ir jautājumi par skolēnu datu ievākšanu un izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.  Ja jums ir jautājumi par skolēna personiskās informācijas pārbaudi, pārveidošanu vai dzēšanu, lūdzu, sazinieties tieši ar izglītības iestādi.Lai iegūtu vairāk informācijas par ierobežotajiem veidiem, kā mēs izplatām skolas un skolēnu datus, skatiet sadaļu “Kā Promethean izplata informāciju citiem”. Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kā mēs ievācam un izmantojam personisko informāciju par bērniem, skatiet sadaļu “Bērnu privātums”.
 3. Informācija par vecākiem un aizbildņiem:Kad vecāks vai aizbildnis reģistrē ClassFlow kontu vai reģistrējas, lai izmantotu saistīto lietotni, mēs lūdzam konkrētu informāciju. Tā ietver (bet ne tikai) vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, lietotājvārdu un paroli un jebkuru citu papildu informāciju, ko vecāks vai aizbildnis norāda brīvprātīgi un kas var iekļaut (bet ne tikai) bērna skolas nosaukumu un atrašanās vietu un radniecību ar bērnu (vecāks, vecvecāks, aizbildnis utt.) Mēs izmantojam šo informāciju, lai vadītu, uzturētu un nodrošinātu pakalpojuma funkcijas un funkcionalitāti, analizētu un uzlabotu pakalpojuma piedāvātās iespējas un funkcionalitāti, kā arī sazinātos ar jums.

2.2.   Informācija, kas ievākta, izmantojot tehnoloģijas:

Mēs automātiski ievācam konkrētus lietošanas informācijas veidus, kad apmeklējat mūsu tīmekļa vietni vai izmantojat pakalpojumu. Kad apmeklējat pakalpojumu, mēs varam nosūtīt vienu vai vairākus sīkfailus (izsekošanas ierīce) uz jūsu datoru, kas nepārprotami identificē jūsu pārlūku un palīdz jums pieteikties ātrāk, kā arī uzlabo funkcionalitāti un navigāciju vietnē.  Sīkfails var arī nodot mums informāciju par to, kā jūs izmantojat pakalpojumu (piemēram, kādas lapas apskatāt, uz kādām saitēm noklikšķināt un kādas citas darbības veicat pakalpojumā). Mēs varam ievākt žurnālfaila informāciju no jūsu pārlūka vai mobilās ierīces katru reizi, kad piekļūstat pakalpojumam.  Žurnālfaila informācija var ietvert anonīmu informāciju, piemēram, tīmekļa pieprasījumu, interneta protokola (“IP”) adresi, pārlūka veidu, pārlūka valodu, informāciju par jūsu mobilo ierīci, nosūtīšanas/izejas lapas un vietrāžus URL, klikšķu skaitu un jūsu mijiedarbību ar saitēm pakalpojumā, domēna nosaukumus, mērķlapas, apskatītās lapas un citu šāda veida informāciju. Mēs varam izmantot vienpikseļa GIF attēlus (zināmi arī kā tīmekļa bāksignāli), kas paredzēti mūsu lietotāju tiešsaistes lietošanas modeļu anonīmai izsekošanai. Turklāt mēs varam arī izmantot vienpikseļa GIF attēlus uz HTML balstītos e-pastos, kas nosūtīti mūsu lietotājiem, kuri nav skolēni, ar mērķi noteikt, kuri e-pasti ir saņemti un uz kurām saitēm saņēmēji ir noklikšķinājuši.  Šī informācija ļauj iegūt daudz precīzākus pārskatus un uzlabot pakalpojumu. Mēs varam arī ievākt analīzes datus vai izmantot trešo personu analīzes rīkus, kas palīdz mums noteikt trafiku un pakalpojuma izmantošanas tendences.  Kaut arī mēs darām visu iespējamo, lai ievērotu mūsu apmeklētāju privātumu, šobrīd mēs nevaram atbildēt uz signāliem “Neizsekot” no jūsu pārlūka. Lai noskaidrotu, tieši kādi sīkfaili tiek izmantoti mūsu bezmaksas pakalpojumā ClassFlow un kādi sīkfaili — pakalpojumā ClassFlow for Schools, skatiet mūsu ClassFlow sīkfailu politiku.

Kad jūs piekļūstat pakalpojumam, izmantojot mobilo ierīci, mēs varam saņemt vai ievākt un glabāt informāciju par jūsu mobilo ierīci, piemēram, mobilo sakaru operators, ierīces veids, modelis un ražotājs, mobilās ierīces operētājsistēmas zīmols un modelis un, atkarībā no jūsu mobilās ierīces iestatījumiem, dati par jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu pilsētas, štata vai valsts līmenī. Mēs saņemam šo informāciju apkopotā veidā, lai varētu uzraudzīt vispārējas tendences un lietošanas statistiku.

Mēs izmantojam vai varam izmantot datus, kas iegūti, izmantojot sīkfailus, žurnālfailu, ierīces identifikatorus, informāciju par atrašanās vietu un vienpikseļa GIF attēlus, lai:  (a) iegaumētu informāciju un novērstu nepieciešamību ievadīt to atkārtoti jūsu apmeklējuma laikā vai nākamajā reizē, kad apmeklējat vietni; (b) nodrošinātu pielāgotu un personalizētu saturu un informāciju, tostarp interesēm atbilstošu, ar mūsu pakalpojumu saistītu saturu; (c) nodrošinātu un uzraudzītu pakalpojuma efektivitāti; (d) uzraudzītu kopējos rādītājus, piemēram, kopējo apmeklētāju skaitu, trafiku, lietojumu un demogrāfiskos modeļus mūsu tīmekļa vietnē un pakalpojumā; (e) diagnosticētu vai novērstu tehniskas problēmas; (f) izmeklētu krāpniecības vai pakalpojuma neatļautas lietošanas gadījumus un (g) citādi plānotu un uzlabotu pakalpojumu.  Mēs neļaujam trešo pušu reklāmas tīkliem apkopot informāciju par tiem skolēniem, skolotājiem vai vecākiem, kuri ir pieteikušies mūsu pakalpojumā.

3. Kā Promethean izplata informāciju citiem?

Mēs izplatām datus pakalpojumā, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu.  Piemēram, skolēnu dati un skolas dati tiek izplatīti skolotājam, skolas administratoram un vecākiem, kam ir atļauts saņemt skolēnu datus izglītības nolūkā.  Datu izplatīšana pakalpojumā ir atkarīga no iestatījumiem un funkcionalitātes, ko ir izvēlējusies skola vai skolotājs. Promethean izplata personisko informāciju trešajām personām tikai ierobežotos apstākļos, kā tas minēts tālāk.  MĒS NEKAD NEIZPLATĀM VAI NEPĀRDODAM SKOLĒNU DATUS TREŠAJĀM PERSONĀM TIRGVEDĪBAS VAI REKLĀMAS MĒRĶIEM.  Mēs nekad neizplatām vai nepārdodam skolotāju, administratoru vai vecāku personisko informāciju trešajām personām tirgvedības vai reklāmas mērķiem, ja vien jūs tam nepiekrītat.

 1. Ja esat skolotājs vai administrators un izvēlaties augšupielādēt resursus sistēmā ClassFlow Marketplace (par maksu vai par brīvu), tiks automātiski izveidots jūsu profils. Visa informācija, ko jūs iekļausit savā profilā, būs publiski pieejama citiem skolotājiem, kas ir ClassFlow konta īpašnieki, un ikvienam lietotājam, kurš piekļūs jūsu resursam sistēmas Marketplace meklēšanas rezultātos bezsaistes režīmā vai meklētājprogrammā, piemēram, Google vai Bing. Jums profilā ir jāaizpilda lauki ar vārdu un uzvārdu, taču jūs varat izmantot pseidonīmu sava īstā vārda un uzvārda vietā, ja nevēlaties, lai jūsu īstais vārds tiktu publiski saistīts ar jūsu profilu.  Jums būs arī iespēja norādīt citu informāciju par sevi, aizpildot citus neobligātos laukus profila lapā.  Arī šī informācija būs publiski pieejama saistībā ar jūsu profilu. Lūdzu, neaizpildiet neobligātos laukus, ja nevēlaties, lai šī informācija ir publiski pieejama.  Skatiet ClassFlow Marketplace noteikumus un nosacījumus.
 2. Mēs jūsu personisko informāciju varam izpaust, ja tas tiek pieprasīts vai atļauts saskaņā ar likumu vai ja uzskatām, ka tā ir jāizpauž, lai izpildītu mums iesniegtās tiesvedības, tiesas nolēmuma vai tiesas procesa prasības; lai izpildītu vai piemērotu mūsu pakalpojuma noteikumus, apstiprinātās lietošanas politiku vai citas vienošanās (tostarp par personiskas informācijas izpaušanu tiesībaizsardzības iestādēm, jūsu skolai vai darba devējam); vai lai aizsargātu Promethean, mūsu darbinieku, lietotāju vai citu personu tiesības, īpašumu vai drošību.
 3. Ja Promethean, tā īpašumi vai to daļa tiek pārdoti vai citā veidā nodoti citai personai vai Promethean pārtrauc darbību vai bankrotē (kas ir maz ticams), lietotāju informācija, tostarp personiskā informācija, var tikt nodota vai pārdota trešajai personai, kurai saskaņā ar šo privātuma politiku attiecībā uz iepriekš ievākto personisko informāciju ir jāievēro tās pašas prasības kā Promethean. Šādā gadījumā mēs nosūtīsim jums paziņojumu un nodrošināsim iespēju izvairīties no skolēnu datu nodošanas, slēdzot jūsu kontu.
 4. Dažu darbu veikšanai mūsu vārdā mēs varam izplatīt personisko informāciju noteiktiem uzticamiem trešo personu uzņēmumiem un privātpersonām, taču tikai ar nolūku konkrēta darba izpildei, piemēram, lai tās mums palīdzētu sniegt pakalpojumu, pilnveidotu pakalpojumu, paplašinātu pakalpojuma funkcionalitāti un lietotāju apkalpošanas ērtības, kā arī uzlabotu pakalpojuma lietošanas iespējas un kvalitāti. Kā piemēru šeit varam minēt, ka izmantojam uzņēmumu Amazon Web Services, lai tā serveros viesotu pakalpojumu, uzņēmumu Google Analytics, kas palīdz mums sekot lietotāju darbībai, lietotāju un apmeklētāju trafikam un nodrošina sistēmas analīzi, uzņēmumu Pardot kā mūsu tirgvedības automatizācijas pakalpojumu, ar ko reģistrējam lietotāju veiktās darbības pakalpojumā, bet uzņēmumu Intercom izmantojam tirgvedības automatizēšanai, lai iegūtu klientu atsauksmes, nodrošinātu klientiem atbalstu, sazinātos ar lietotājiem par pakalpojuma funkcijām un īstenotu tiešraides tērzēšanu pakalpojumā.  Tomēr uzņēmuma Intercom pakalpojums nav aktivizēts (pieslēgts) skolēnu kontiem.  Uzņēmums Intercom nesazināsies ar skolēniem, un skolēniem nebūs pieejama tiešraides tērzēšanas funkcija savā kontā.

Ja vien neinformējam par pretējo, šiem uzticamajiem trešo personu uzņēmumiem ir tiesības izmantot jūsu personisko informāciju tikai nolūkā palīdzēt mums nodrošināt jums iespējami labāko apkalpošanu.  Lai uzzinātu vairāk par šiem trešo personu uzņēmumiem, arī katras trešās personas privātumu politiku, varat apmeklēt to tīmekļa vietnes:

Laika gaitā mēs varam sadarboties ar papildu pakalpojumu sniedzējiem, un mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu aktuālo informāciju par trešo personu partneriem šajā privātuma politikā.

e. Mēs varam arī izplatīt informāciju citiem apkopotā un anonīmā veidā, kas tieši neidentificē jūs kā konkrētu personu. Mēs piedāvājam analīzes un lietošanas informāciju pakalpojumā ClassFlow for Schools, piemēram, pārskati skolām ar mērķi noteikt, cik bieži lietotāji izmanto vai neizmanto pakalpojumu; kuras funkcijas lietotāji izmanto visbiežāk vai visretāk; un kuriem resursiem lietotāji piekļūst — tas viss nepieciešams, lai uzlabotu pakalpojumu, paplašinātu pakalpojuma funkcionalitāti un lietotāju apkalpošanas ērtības, kā arī kopumā uzlabotu skolas un lietotāju iespējas, izmantojot pakalpojumu.

f. Kā tiek izplatīti skolēnu dati: Papildus iepriekš aprakstītajām darbībām Promethean var veicināt skolēnu datu izplatīšanu trešajām personām, izmantojot pakalpojumu, tikai saņemot norādījumu un atļauju šādai darbībai skolas vārdā. Piemēram, daži mūsu pakalpojuma elementi dod iespēju skolām mijiedarboties ar vecākiem, skolēniem, administratoriem un citiem skolotājiem skolēnu izglītības labā. Promethean neveicina nekādu skolēnu datu izplatīšanu trešajām personām pakalpojumā vai izmantojot to, izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts skolas vārdā pēc skolas atļaujas saņemšanas šādai datu izplatīšanai.

4. Vai informācija par lietotāju atrodas drošībā?

Promethean ir ļoti svarīga datu drošība. Promethean uztur striktas administratīvās, tehniskās un fiziskās procedūras, lai aizsargātu informāciju, kas glabājas mūsu serveros. Piekļuve informācijai ir ierobežota (izmantojot lietotāja/paroles pierakstīšanās informāciju un divu faktoru autentifikāciju) tiem darbiniekiem, kuriem tā ir nepieciešama, lai pildītu savus darba pienākumus. Personiskas informācijas pārsūtīšanā mēs izmantojam nozares standarta SSL (drošligzdu slāņa tehnoloģijas) šifrēšanu. Citi drošības aizsarglīdzekļi (bet ne tikai): datu šifrēšana, ugunsmūri un fiziskās piekļuves kontrole ēkām un failiem.  Atbilstoši izvēloties un aizsargājot savu paroli un ierobežojot piekļuvi savam datoram un pārlūkam, pēc darba pabeigšanas izrakstoties no konta, jūs varat palīdzēt aizsargāties pret nesankcionētu piekļuvi jūsu kontam un personiskajai informācijai.

Pakalpojumā var būt norādītas saites uz citām vietnēm. Noklikšķinot uz šīm saitēm, jūs izejat no pakalpojuma ClassFlow, un šī privātuma politika vairs nav spēkā. Mēs neatbildam par privātuma politiku un/vai praksi citās vietnēs (taču jums ir jāizlasa šo trešo personu privātuma politikas, lai tās saprastu, un tikai pēc tam vajadzētu doties uz šīm citām vietnēm). Šī privātuma politika attiecas tikai uz informāciju, ko Promethean ievāc, izmantojot pakalpojumu.

5. Personiskās informācijas saglabāšana un dzēšana:

 1. Mēs saglabāsim jūsu informāciju tik ilgi, cik ilgi jūsu konts būs aktīvs, cik būs nepieciešams pakalpojuma sniegšanai vai kā minēts tālāk. Ja vēlaties atcelt savu kontu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@ClassFlow.com.
 2. Ja lietotājs ir iestāde, tad tās ClassFlow For Schools abonementa darbības laikā mēs atbilstoši skolas konkrētajai politikai vai norādījumiem par skolas datu saglabāšanu vai dzēšanu saglabājam vai iznīcinām visu tās ClassFlow For Schools kontā esošo personisko informāciju, ja vien konkrētas personiskās informācijas saglabāšana un izmantošana nav nepieciešama, lai mēs vajadzības gadījumā izpildītu savas juridiskās saistības, atrisinātu domstarpības un īstenotu mūsu vienošanās.
 3. Ja iesniedzāt saturu sistēmā ClassFlow Marketplace, jums bija jāizveido profils. Kad slēgsit savu ClassFlow kontu, jūsu profils paliks publiski redzams sistēmā ClassFlow Marketplace, ja vien neizņemsit resursus no Marketplace pirms sava konta slēgšanas.  Ja nevēlaties, lai personiskā informācija jūsu profilā paliktu redzama, jums pirms konta slēgšanas ir jānoņem neobligātā informācija savā profilā un jāaizstāj savs īstais vārds un uzvārds ar pseidonīmu.
 4. Skolēnu dati. Promethean nekavējoties dzēsīs vai deidentificēs skolēnu datus, saņemot pieprasījumu vai norādījumu no skolas vai skolotāja, trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma.  Lai pieprasītu konta dzēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.  Mēs saglabāsim, dzēsīsim vai deidentificēsim skolēnu datus saskaņā ar mūsu politikām.
  1.  Pakalpojuma ClassFlow for Schools konti.  Beidzoties skolas ClassFlow for Schools abonementa termiņam vai abonementu izbeidzot, visus datus, tostarp skolēnu datus, kas atrodas skolas unikālajā ClassFlow apakšdomēnā, Promethean patur deviņdesmit (90) dienas, un šajā laikā skolai ir iespēja lietot ClassFlow apakšdomēnu ar mērķi piekļūt skolēnu datiem un skolas datiem un/vai atjaunot skolas kontu.  Ja vien ar skolu noslēgtā līguma konkrētajos noteikumos nav noteikts citādi, visi dati, kas atrodas skolas unikālajā ClassFlow apakšdomēnā, tostarp skolēnu dati, tiks anonimizēti, padarot tos neatgriezeniski neizgūstamus, vai iznīcināti deviņdesmit (90) dienu laikā pēc abonementa pārtraukšanas vai abonementa derīguma beigām, vai agrāk, saņemot šādu pieprasījumu no skolas. Ja vien ar skolu noslēgtā līguma noteikumos nav noteikts citādi, jebkurā skolēna kontā, kurā skolēns nepieteiksies divpadsmit (12) mēnešu laikā, visi skolēna dati tiks anonimizēti, padarot šādā kontā ietvertos skolēna datus neatgriezeniski neizgūstamus.   Analīzes mērķiem mēs varam uzturēt anonimizētus vai apkopotus skolēnu datus, tostarp lietošanas datus, tādā formā, kas neidentificē konkrētu personu.

  2. Bezmaksas ClassFlow konti
   .  Individuālie skolotāji, kuri izveido klases žurnālus, izmantojot savu bezmaksas ClassFlow kontu, ir atbildīgi par to izdzēšanu no sava ClassFlow konta, tiklīdz klase vairs nepastāv.  Kad klase ir izdzēsta, klases kods konkrētajai klasei tiek deaktivizēts, un skolēns vairs nevar pieteikties pakalpojumā, izmantojot šo klases kodu.  Ja skolēns nav saistīts ar citu klases žurnālu, skolēna konts tiks deaktivizēts.  Tiklīdz individuālais skolotājs izbeidz sava bezmaksas ClassFlow konta izmantošanu, visi skolēnu konti, kas tika izveidoti pēc šī skolotāja norādījuma, arī tiks deaktivizēti, ja vien skolēns neizmanto to pašu kontu pēc cita skolotāja norādījuma, kurš uztur aktīvu ClassFlow kontu.  Promethean arī atspējos bezmaksas pakalpojumā ClassFlow izveidotu skolēna kontu, ja attiecīgais skolēns nepieteiksies kontā ilgāk nekā divpadsmit (12) mēnešus. Visi skolēna dati visos atspējotajos kontos tiks anonimizēti, padarot skolēnu datus visos šādos atspējotos kontos neatgriezeniski neizgūstamus.  Pēc skolēna konta anonimizācijas skolēns var izveidot jaunu kontu, tikai izveidojot jaunu ClassFlow kontu un ievadot derīgu klases kodu, ko nodrošinājis skolotājs.  Skolēns nevarēs izmantot nevienu jaunu skolēna kontu, lai izgūtu ar savu iepriekšējo, anonimizēto kontu saistīto informāciju.  Analīzes nolūkos mēs varam uzturēt anonimizētus vai apkopotus skolēnu datus (tostarp lietojuma datus) tādā formā, kas neidentificē konkrētu personu.Ja esat skolotājs, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow un vēlaties atcelt savu kontu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@ClassFlow.com.  Tiklīdz konts tiks slēgts, skolotājs vairs nevarēs piekļūt jebkādiem materiāliem, kas saglabāti kontā.  Mēs varam saglabāt un izmantot jūsu personisko informāciju, lai pēc vajadzības varētu izpildīt savas juridiskās saistības, atrisināt domstarpības un īstenot tiesības, ko nosaka mūsu vienošanās, kā arī sazināties ar jums.  Mēs darām visu, kas nepieciešams, lai drošā veidā deidentificētu vai iznīcinātu šādu informāciju, kad tā vairs nav nepieciešama minētajām vajadzībām.

6. Saziņas preferences

Ja esat skolotājs/administrators vai kāds no vecākiem, pakalpojuma ietvaros no Promethean varat saņemt e-pasta ziņojumus vai sazināties citā veidā par pakalpojuma lietošanu vai jūsu lietotāja profilu.  Jūs atzīstat un piekrītat, ka, ja lietojat pakalpojumu, Promethean un uzticamas trešās personas tā vārdā var sūtīt jums e-pasta ziņojumus, sazināties ar jums vai veikt cita veida saziņu, kas pēc mūsu ieskatiem attiecas uz jūsu profilu vai pakalpojuma lietošanas veidu.  Piemēram, mēs varam jums e-pastā nosūtīt atjauninājumus, biļetenus vai citus jaunumus par pakalpojumu vai vienkārši sūtīt jums informāciju.  Jums vienmēr būs iespēja atteikties no šo e-pastu saņemšanas, noklikšķinot uz pogas “atteikties” e-pasta tekstā.  Lūdzu, ņemiet vērā, ka jūs nevarat atteikties vai izvairīties no ziņojumu saņemšanas, kas nav saistīti ar reklāmām, bet ir saistīti ar jūsu kontu, piemēram, konta verifikācija, pakalpojuma funkciju izmaiņas vai atjauninājumi, tehniskie un drošības paziņojumi.

Saziņa ar skolēniem.  Promethean var sūtīt e-pasta paziņojumus vai citādi sazināties ar skolēniem tikai skolas, skolotāja vai pārvaldes vārdā vai pēc skolas, skolotāja vai pārvaldes norādījuma.  Ierobežotos apstākļos mēs varam arī sūtīt noteiktus ar pakalpojumu saistītus ziņojumus skolēniem, piemēram, paziņojumus par konta verifikāciju vai tehniskajiem un drošības jautājumiem.

7. Vai lietotājs var piekļūt personiskajai informācijai, to atjaunināt, labot vai izdzēst?

Jūs varat piekļūt savai personiskajai informācijai, to labot, atjaunināt vai izdzēst savā profilā, veicot izmaiņas sava konta profila lapā vai sazinoties pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.

Ņemiet vērā, ka noteiktas informācijas noņemšanas pieprasīšana vai tās nenorādīšana var novest pie tā, ka jūs nesaņemat paziņojumus par pakalpojuma atjauninājumiem vai citu vērtīgu informāciju, kas attiecas uz pakalpojuma lietošanu.  Ja nenorādāt informāciju, ko prasa Promethean, vai noņemat noteiktu informāciju, tas var nozīmēt, ka nevarēsit piekļūt vajadzīgām pakalpojuma funkcijām, vai pat novest pie tā, ka vispār nevarat lietot pakalpojumu.

Ja izmantojat pakalpojumu ClassFlow for Schools, kas ir integrēts ar skolas SIS, visi pieprasījumi piekļūt personiskajai informācijai, tostarp skolēnu datiem, tos mainīt vai dzēst, ir jāveic skolai SIS sistēmā.  Kad izmaiņas ir veiktas SIS sistēmā, tās automātiski parādās pakalpojumā ClassFlow for Schools.

Ja izmantojat pakalpojumu ClassFlow for Schools un skola neintegrē savu SIS ar pakalpojumu, visi pieprasījumi piekļūt personiskajai informācijai, tostarp skolēnu datiem, tos mainīt vai dzēst, ir jāveic skolas norīkotam lietotāju administratoram.  Lietotāju administratoram tiek izsniegta piekļuve skolas pilnvaroto lietotāju profilu lapām, lai tajās esošo informāciju varētu atjaunināt, labot vai dzēst.

Ja lietotājs ir individuālais skolotājs, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow, visi izveidotie klases žurnāli, kas satur skolēnu datus, ir jāizdzēš no ClassFlow konta, tiklīdz klase vairs nepastāv.  Skolotājs vai skola kontrolē skolēnu datus, kas ir saistīti ar skolotāja kontu bezmaksas pakalpojumā ClassFlow.  Ja jums ir jautājumi par skolēnu datu pārbaudi, pārveidošanu vai izdzēšanu skolotāja kontā, lūdzu, sazinieties tieši ar skolotāju vai skolu, vai varat sazināties arī ar Promethean pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.

Lietotāji ES:  Piekļūšana personiskajai informācijai, tās labošana un dzēšana:  Ja esat ES iedzīvotājs, jums ir noteiktas tiesības saistībā ar savu personisko informāciju:  (i) tiesības saņemt informāciju par to, kā jūsu personiskā informācija tiek izmantota; (ii) tiesības piekļūt jūsu personiskajai informācijai, kas ir mūsu rīcībā; un (iii) tiesības pieprasīt mūsu rīcībā esošas neprecīzas personiskās informācijas labošanu un pieprasīt jūsu personiskās informācijas bloķēšanu vai dzēšanu, ja tās apstrāde neatbilst vietējiem datu aizsardzības likumiem.  Lai īstenotu jebkuras no iepriekš minētajām tiesībām vai, ja jums ir jautājumi saistībā ar jūsu tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju sadaļā “Sazināšanās ar mums”.  Lūdzu, norādiet pēc iespējas vairāk datu par personisko informāciju, par ko uzdodat jautājumus.  Mēs uz jūsu pieprasījumu atbildēsim trīsdesmit (30) dienu laikā (vai agrāk, ja to nosaka likums).  Ja mūs lūdzat labot, atjaunināt, izdzēst vai mainīt jūsu personisko informāciju, kas ir mūsu rīcībā, mēs to darām, ja uzskatām lūgumu par pamatotu.  Ja nolemjam nemainīt jūsu personisko informāciju tā, kā to lūdzat, mēs par to jūs informējam rakstiski, norādot, kā varat iesniegt pretenzijas, ja mūsu lēmums jūs neapmierina.  Ja pieprasāt veikt izmaiņas savā personiskajā informācijā, bet mēs šīs izmaiņas neveicam, jūs drīkstat pieprasīt, lai mēs savos reģistros atzīmējam, ka esat pieprasījis izmaiņas personiskajā informācijā, bet tās netika veiktas, kā arī iemeslus, kādēļ izmaiņas nav veiktas.

Ja jums ir jautājumi par piekļūšanu personiskajai informācijai, tās labošanu vai dzēšanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.

8. Kur nonāk lietotāju dati?

 1. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Promethean glabās un apstrādās personisko informāciju dažādos datu centros visā pasaulē, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, un ka jūsu personiskā informācija var tikt glabāta vai apstrādāta ne tikai valstī, kurā tā tika ievākta, ja vien tas nav noteikts likumos, kā arī tiktāl, ciktāl tas ir noteikts likumos. Ja atrodaties Eiropas Savienībā (“ES”)vai citos reģionos, kur likumi par datu apkopošanu un izmantošanu var atšķirties no ASV likumiem, ņemiet vērā, ka mēs varam pārsūtīt informāciju (tostarp personisko informāciju) valstij un jurisdikcijai, kurā datu aizsardzības likumi var atšķirties no jūsu jurisdikcijā spēkā esošajiem datu aizsardzības likumiem.  Uzņēmums Promethean ir vienojies par standarta ES modeļa līguma punktiem ar saviem iekšgrupas uzņēmumiem, ar kuriem uzņēmums koplieto personisko informāciju, lai gādātu par to, ka ES pilsoņu personas datu pārsūtīšana ārpus Eiropas Ekonomikas zonas būtu aizsargāta atbilstoši datu aizsardzības prasībām ES.  Jūs garantējat un piekrītat, ka Promethean var nodot un apstrādāt jūsu personisko informāciju Amerikas Savienotajās Valstīs vai jebkurā citā valstī, kurā uzņēmums Promethean vai tā mātesuzņēmums, meitasuzņēmumi, filiāles vai pakalpojumu sniedzēji uztur telpas.  Vajadzības gadījumā jūs turpmāk garantējat un piekrītat, ka esat ieguvuši nepieciešamo piekrišanu no skolēniem vai pilnvarotajiem lietotājiem, lai Promethean varētu apstrādāt personisko informāciju Amerikas Savienotajās Valstīs un citās pasaules vietās.
 2. Jūs esat atbildīgs par savas mītnes vietas vietējo datu aizsardzības un datu privātuma tiesību aktu saprašanu un ievērošanu. Ja lietojat ClassFlow, jūs piekrītat, ka jūsu personiskā informācija tiek sūtīta un glabāta attiecīgajā atrašanās vietā, kā izklāstīts šajā tekstā.

9. Bērnu privātums

Promethean apzināti neievāc nekādu informāciju no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem, ja vien un kamēr skola vai skolotājs nav sniedzis atbilstošu piekrišanu un atļauju skolēniem, kas jaunāki par 18 gadiem, izmantot pakalpojumus un uzņēmumam Promethean ievākt informāciju no šādiem skolēniem.  Lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@classflow.com, ja uzskatāt, ka esam netīši ievākuši personisko informāciju no bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, bez atbilstošas piekrišanas, lai mēs varētu dzēst šādu informāciju pēc iespējas ātri.

10. Vai Promethean kādreiz mainīs šo privātuma politiku?

 1. Mēs ik pa laikam varam mainīt šo privātuma politiku, tādēļ jums vajadzētu to periodiski pārskatīt. Ja gatavosimies būtiski mainīt personiskās informācijas izmantošanas veidu, jūs par to saņemsit informāciju, kad pierakstīsities pakalpojumā ClassFlow.  Ja nevēlaties pieņemt izmaiņas, jūs varat no tā izvairīties, izdzēšot savu kontu.
 2. Privātuma politikas izmaiņas attiecībā uz skolēnu datiem. Ja mēs veiksim izmaiņas politikā, un tas būtiski ietekmēs skolēnu datu ievākšanu, izmantošanu, glabāšanu, saglabāšanu vai izpaušanu, jūs tiksit par šādām izmaiņām informēts, piesakoties ClassFlow. Mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņotu par privātuma politikas izmaiņām saistībā ar skolēnu datu ievākšanas, izmantošanas, glabāšanas vai izplatīšanas ietekmēšanu būtiski citādā veidā, nekā tas tika noteikts mūsu iepriekšējā politikā, vismaz trīsdesmit (30) dienas iepriekš, lai jums būtu pietiekami daudz laika novērtēt izmaiņas praksē.  Ja izvēlaties nepieņemt izmaiņas, jūs varat no tām izvairīties, izdzēšot savu kontu pirms izmaiņas stājas spēkā. Šīs privātuma politikas iepriekšējās versijas var saņemt, sazinoties ar mums: privacy@ClassFlow.com.

11. Kā rīkoties, ja par privātuma politiku ir jautājumi vai sūdzības?

Ja jums ir sūdzība, jautājums vai bažas par šajā konfidencialitātes politikā sniegto informāciju vai par to, kā mēs esam apstrādājuši jūsu personisko informāciju, lūdzu, nosūtiet mums detalizētu ziņojumu privacy@classflow.com, rakstiet mums Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Apvienotā Karaliste vai 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Amerikas Savienotās Valstis, vai zvaniet mums pa +1 (888) 652-2848. Mēs mēģināsim izskatīt visas sūdzības, jautājumus un bažas saprātīgā termiņā.

 1. Ja esat Austrālijas iedzīvotājs un neesat apmierināts ar to, kā esam atrisinājuši jūsu sūdzību, varat iesniegt par to sūdzību Austrālijas Federālajam komisāram privātuma jautājumos (Australian Federal Privacy Commissioner). Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet vietni www.oaic.gov.au.
 2. Šīs privātuma politikas kopija bez maksas ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē ClassFlow privātuma politika vai to var iegūt, rakstot uz privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Visas tiesības aizsargātas.