No 2023. gada 31. decembra pakalpojuma ClassFlow.com darbība tiks pārtraukta. Tajā laikā jūs vairs nevarēsit piekļūt savam klases plūsmas kontam. Ja vēlaties paturēt kādu saturu savā ClassFlow kontā, šis saturs būs jāeksportē līdz 2023. gada 31. decembrim. Mūsu atbalsta raksts palīdzēs jums eksportēt klases plūsmas saturu, veicot dažas vienkāršas darbības.

Tikmēr mēs aicinām jūs reģistrēties Explain Everything kontam vietnē http://www.explaineverything.com , kur atradīsiet dažādas pakalpojumu iespējas. Paskaidrojiet Viss ļauj viegli importēt klases plūsmas PDF mācības, attēlus un videoklipus, kā arī izpētīt iespējas izveidot interaktīvas nodarbības, ierakstīt video pamācības un reāllaikā sadarboties ar saviem skolēniem.

Pakalpojuma ClassFlow noteikumi

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada 6. jūlijs

“ClassFlow” vai “pakalpojumu” nodrošina uzņēmums Promethean Limited (“Promethean”, “mēs”, “mūs” vai “mūsu”). Anglijā un Velsā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību (uzņēmuma reģistrācijas Nr.1308938), kuras juridiskā adrese ir Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Lielbritānija.

Ar vārdu “pakalpojums(-i)” apzīmējam: i) pakalpojumu ClassFlow, kas pieejams vietnē www.classflow.com vai vietnē ar citu vietrādi URL atbilstoši lietotāja lokalizācijai (piemēram, classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); ii) pakalpojumu ClassFlow for Schools (ClassFlow skolām), kas abonementa veidā ir paredzēts skolām, izglītības pārvaldēm vai tamlīdzīgām institūcijām un ir pieejams tikai tad, ja ir iestatīts unikāls ClassFlow apakšdomēns ar privātu vietrādi URL (piemēram,  www.yourschooldistrictname.classflow.com), ko ekskluzīvi izmanto tikai attiecīgā skola vai izglītības pārvalde; iii) visas pārējās saistītās tīmekļa vietnes, produkti, pakalpojumi un ar ClassFlow saistītās lietotnes, ko Promethean piedāvā, izmantojot iTunes un Google Play veikalu.  Ja jums ir jautājumi, piezīmes vai neskaidrības par šiem pakalpojuma noteikumiem vai mūsu pakalpojumu, sazinieties ar mums pa e-pastu support@ClassFlow.com.

Šie pakalpojuma noteikumi kopā ar ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku, ClassFlow privātuma politiku un ClassFlow sīkfailu politiku, kas minēta šajos pakalpojuma noteikumos, veido juridiski saistošu līgumu jūsu un mūsu starpā (turpmāk tekstā kopā saukts par “Līgumu”). Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos dokumentus, pirms sākat lietot mūsu pakalpojumu. Izmantojot mūsu pakalpojumu, jūs piekrītat pakalpojuma ClassFlow noteikumiem, apstiprinātās lietošanas politikai, attiecīgajai sīkfailu politikai un privātuma politikai un piekrītat ievērot šajos dokumentos ietvertos noteikumus. Ja nepiekrītat šiem noteikumiem un politikām, lūdzu, neizmantojiet šo pakalpojumu.

“Jūs”, “jūsu” vai “jums” nozīmē pakalpojuma lietotāju. Noteikumos lietotais termins “individuālais lietotājs” var nozīmēt skolotāju (vai administratoru), skolēnu vai vecākus/aizbildņus, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow.  Attiecīgajos gadījumos “jūs”, “jūsu”, “jums” var nozīmēt arī skolu vai izglītības pārvaldi, vai citu izglītības iestādi, kas izmanto pakalpojumu ClassFlow for Schools (turpmāk tekstā — “iestāde”), vai vecāku, kam iestāde ir atļāvusi izmantot pakalpojumu (turpmāk tekstā — “pilnvarotais lietotājs”). Šeit izmantotais termins “lietotājs(-i)” attiecas uz individuālajiem lietotājiem, pilnvarotajiem lietotājiem vai iestādēm.

 1. JŪSU PAROLE UN KONTS

1.1.       Lai piekļūtu pakalpojumam, jums ir jāreģistrējas konta saņemšanai, norādot lietotājvārdu un paroli (jūsu “ClassFlow lietotāja ID”).

1.2.       Jūs atbildat par sava ClassFlow lietotāja ID konfidencialitātes uzturēšanu un piekļuves liegšanu savam ClassFlow lietotāja ID un ClassFlow kontam. Tāpat jūs piekrītat, ka vienīgi jūs esat atbildīgs par darbībām, kas veiktas ar jūsu kontu. Jūs apņematies gādāt, lai informācija jūsu kontā būtu precīza un aktuāla. Jūs piekrītat nekavējoties informēt mūs, ja uzskatāt, ka notikusi nesankcionēta piekļuve jūsu kontam.

1.3.       Visiem lietotājiem (izņemot skolēniem) ir jāreģistrē savs ClassFlow konts, izmantojot derīgu e-pasta adresi, kuru lietotājs regulāri izmanto. Ja esat skolotājs/administrators, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow kā individuālais lietotājs neatkarīgi no izglītības iestādes, ar kuru esat saistīts, nevis kā pilnvarotais lietotājs pēc iestādes norādījuma, tad, lai izveidotu kontu pakalpojumā, jums jāizprot un jāievēro izglītības iestādes politikas un noteikumi par izglītības iestādes e-pasta adreses izmantošanu konta izveidei pakalpojumā.

Savam ClassFlow lietotāja ID jūs nevarat izvēlēties vārdu, kuru jums nav tiesību lietot, vai citas personas vārdu, lai uzdotos par šo personu. Konti, kas reģistrēti ar kādas citas personas e-pasta adresi vai ar pagaidu e-pasta adresēm, var tikt slēgti bez brīdinājuma. Mēs varam pieprasīt, lai lietotāji atkārtoti apstiprina savu kontu, ja uzskatām, ka viņi izmanto nederīgu e-pasta adresi. Konstatējot, ka kāds pakalpojuma lietotājs nepatiesi apgalvo, ka ir saistīts ar jūsu izglītības iestādi, jums nekavējoties par to ir jāinformē Promethean.

Ja esat  skolēns, kas ir jaunāks par 18 gadiem, jums  nav atļauts izmantot pakalpojumu, ja vien jums nav sniegta piekļuve pakalpojumam, izmantojot klases kodu, ko piešķīris skolotājs vai izglītības iestāde vai tas piešķirts pēc skolotāja vai izglītības iestādes norādījuma vai tās vadībā. Kad jums sniegta piekļuve pakalpojumam, jūs nedrīkstat nodot minēto klases kodu vai ClassFlow lietotāja ID nevienam citam.

Ja lietotājs ir iestāde, kas izmanto pakalpojumu ClassFlow for Schools, jūs saņemat unikālu skolas vai pārvaldes “ClassFlow apakšdomēnu” (vai “nomnieku”) pakalpojumā ClassFlow (piemēram, jūsuskolasnosaukums.classflow.com), ko drīkst ekskluzīvi izmantot tikai konkrētās iestādes (skolas vai izglītības pārvaldes) pilnvarotie lietotāji.  Katra iestāde saviem pilnvarotajiem lietotājiem sava ClassFlow apakšdomēna ietvaros piešķir ClassFlow lietotāja ID.

Ja lietotājs ir iestāde un skolotājs izbeidz darba attiecības ar to vai skolēns izstājas no skolas, šiem pilnvarotajiem lietotājiem tiek prasīts atdot un pārstāt lietot visus viņu rīcībā esošos klases kodus, ko iestāde viņiem izsniegusi. Ja pilnvarotā lietotāja kontu vēlaties nodot citam individuālajam lietotājam (piemēram, kāds skolotājs izbeidz darba attiecības, un jūs vēlaties nodot nu jau bijušā skolotāja kontu skolotājam, kas strādās viņa vietā), sazinieties ar mums pa e-pastu info@ClassFlow.com, un mūsu pārstāvis jums palīdzēs.  Jūs nedrīkstat nodot savu kontu nevienam citam bez Promethean atļaujas.

 1. PERSONISKĀ INFORMĀCIJA UN SKOLĒNU DATI

2.1.       “Personiskā informācija” ir jebkāda informācija, kas var personiski identificēt konkrētu personu.  “Skolēnu dati” ir personiskā informācija, kas ir tieši saistīta ar identificējamu pašreizējo vai kādreizējo skolēnu un ko uzglabā skola, izglītības pārvalde, saistīta iestāde vai organizācija vai mēs.  Ciktāl nosaka ASV likumi, skolēnu dati var ietvert skolēnu mācību uzskaites datus saskaņā ar Ģimenes izglītības tiesību un personas datu aizsardzības likumu (“FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g).

2.2.       “Sensitīva personiskā informācija” nozīmē šādas personiskās informācijas kategorijas: sociālās apdrošināšanas numurs (tikai lietotājiem ASV), dzimšanas datums, rase vai etniskā izcelsme, politiskie uzskati, piederība politiskajām organizācijām, fiziskā vai garīgā veselība vai stāvoklis, ar veselības stāvokli saistīti personiskie dati, dalība valsts programmās, reliģiskie vai līdzīga veida uzskati, filozofiskie uzskati, piederība profesionālām vai nozaru asociācijām vai arodbiedrībām, seksuālā orientācija vai prakse, noziedzības reģistra dati, ģenētiskā informācija un biometriskie dati. MŪSU MĒRĶIS NAV IEVĀKT SENSITĪVU PERSONISKO INFORMĀCIJU NE NO VIENA LIETOTĀJA. Lūdzu, nenorādiet pakalpojumam šo informāciju brīvprātīgi.

2.3.       Konfidencialitāte. Promethean piekrīt uztvert personisko informāciju kā konfidenciālu un neizpaust to trešajām personām, kas nav noteiktas šajos noteikumos un ClassFlow privātuma politikā.

2.4.       Skolas pārstāvja piekļūšana skolēnu datiem saskaņā ar FERPA. Ciktāl nepieciešams pakalpojuma nodrošināšanai, mēs varam piekļūt un ievākt skolēnu datus dažādos veidos. ASV mēs piekļūstam, ievācam un apstrādājam skolēnu datus kā skolas pārstāvis ar likumīgu interesi izglītības nolūkos saskaņā ar FERPA 34 CFR 99.31(a)(1) daļu.  Jūs piekrītat, ka attiecībā uz pusēm skolai vai izglītības iestādei pieder vai ir tās pārziņā visi skolēnu dati, ko ir sniegusi skola, skolas administrators, skolēns, vecāks/aizbildnis vai jebkura cita trešā persona.

(i)   Ja lietotājs ir iestāde, kas izmanto pakalpojumu ClassFlow for Schools un izvēlas savas skolas vai pārvaldes skolēnu informācijas pārvaldības sistēmu (“SIS”) integrēt ar pakalpojumu, mēs no SIS ievācam un apstrādājam tikai to informāciju, kas ir nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai. Izmantojot pakalpojumu un integrējot to ar SIS, iestāde piekrīt šai datu ievākšanai un atļauj to. Ja nesniedzat piekļuvi SIS, jums ir jānodrošina attiecīga metode, kā mēs varam iegūt šo informāciju, piemēram, izmantojot drošu lietu nodošanu vai manuālu datu ievadi. Jūs piekrītat nesniegt mums par saviem pilnvarotajiem lietotājiem nekādu personisku informāciju, kas nav nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai, un piekrītat nekad nesniegt mums nekādu sensitīvu personisko informāciju par saviem pilnvarotajiem lietotājiem.

(ii)   Ja lietotājs ir individuālais skolotājs, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow, skolēnu datus var iesniegt, manuāli izveidojot klases žurnālu katrai klasei. Jūs piekrītat nesniegt mums par saviem skolēniem nekādu personisku informāciju, kas nav nepieciešama pakalpojuma nodrošināšanai, un piekrītat nekad nesniegt mums nekādu sensitīvu personisko informāciju par saviem skolēniem. Jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir nepieciešamā atļauja piekrist šiem noteikumiem skolas vai iestādes vārdā.

(iii)  Mēs varam ievākt informāciju, tostarp personisko informāciju, no skolēniem, kam ir atļauts izmantot pakalpojumu, taču Promethean ievāc šādu informāciju tikai pēc skolas vai skolotāja rīkojuma un skolas vai skolotāja vārdā.

2.5.       Piekrišana un atļauja personiskās informācijas un skolēnu datu izpaušanai.  Jums ir jābūt nepieciešamajai piekrišanai un atļaujai, lai sniegtu skolēnu datus Promethean vai atļautu Promethean ievākt skolēnu datus, izmantojot pakalpojumu.

(i) Ja lietotājs ir iestāde, kas izmanto pakalpojumu ClassFlow for Schools, vai ja lietotājs ir individuālais skolotājs, skola vai pārvalde, kas izmanto bezmaksas pakalpojumu ClassFlow, tas apliecina un garantē, ka tam ir atļauja sniegt Promethean personisko informāciju, tostarp skolēnu datus, ar mērķi nodrošināt pakalpojumu un ka tas ir paziņojis pilnvarotajiem lietotājiem vai jebkuriem citiem gala lietotājiem par personiskās informācijas izpaušanu Promethean .  Promethean  un skola, izglītības pārvalde vai skolotājs piekrīt veikt savus pienākumus saskaņā ar likumiem par personisko informāciju un skolēnu datiem, tostarp ASV Ģimenes izglītības tiesību un personas datu aizsardzības likums (“FERPA”), Likums par skolēnu tiesību grozīšanas aizsardzību (“PPRA”) un Likums par bērnu konfidencialitātes aizsardzību tiešsaistē (“COPPA”).  Mēs paļaujamies, ka katra skola vai skolotājs iegūs un nodrošinās attiecīgu piekrišanu un nepieciešamo informāciju, lai Promethean varētu ievākt skolēnu datus, tostarp skolēnu datu ievākšana tieši no skolēniem, saskaņā ar COPPA.  Mēs iesakām izsniegt ClassFlow privātuma politikas kopiju vecākiem un aizbildņiem.

(ii) Ja atrodaties ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, jums ir jāievēro šie noteikumi un visi tiesību akti, kas nosaka bērnu privātumu un bērna personiskās informācijas aizsardzību reģionā, kur atrodaties. Jūs apliecināt un garantējat, ka ievērojat visus piemērojamos datu aizsardzības likumus, kas nosaka personiskās informācijas aizsardzību un skolēnu mācību uzskaites datu izpaušanu.

(iii)  Ja esat skolotājs, kas strādā Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā vai Vācijā, pirms ClassFlow izmantošanas jums ir jānoskaidro, vai vispirms nepieciešams saņemt atļauju no tās izglītības iestādes administrācijas, kurā strādājat. ClassFlow informāciju glabā mākonī, nevis ierīcēs, tomēr, tā kā personisku informāciju par skolēniem varat saglabāt savās ierīcēs, tad, lai izvairītos no neatļautas lietošanas, glabāšanai ir jānotiek drošā veidā (piemēram, izmantojot ar paroli aizsargātu dublējumu atsevišķā cietajā diskā). Turklāt jums ir jāgarantē, ka skolēnu personiskā informācija, ko ievācat, izmantojat vai glabājat pakalpojumā, patiešām ir nepieciešama jūsu mācību priekšmetu mācīšanā. Šaubu gadījumā vērsieties pie tās izglītības iestādes administrācijas, kurā strādājat. Ja nepieciešama plašāka informācija par jebkuru no šajā sadaļā izklāstītajiem jautājumiem, varat sazināties arī ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.

(iv)  Ja konstatējam, ka personiska informācija par skolēnu, kas jaunāks par 18 gadiem, ir izpausta vai ievākta ClassFlow vidē bez nepieciešamās piekrišanas vai atļaujas, mēs darām visu iespējamo, lai šo informāciju iznīcinātu droši un pēc iespējas ātri, kā arī varam apturēt vai izbeigt saistītā konta izmantošanu. Ja uzskatāt, ka esam saņēmuši personisku informāciju par skolēnu vai skolēniem, pārkāpjot šā punkta noteikumus, sazinieties ar mums: privacy@ClassFlow.com.

2.6.       Skolēnu datu izmantošana. Piešķirot vai nodrošinot mums piekļuvi skolēnu datiem, jūs piekrītat, ka Promethean drīkst izmantot skolēnu datus vienīgi tam, lai (i) nodrošinātu pakalpojumu, (ii) uzlabotu un attīstītu pakalpojumu, (iii) īstenotu savas tiesības saskaņā ar šiem noteikumiem un (iv) rīkotos saskaņā ar pilnvarotā lietotāja atļauju vai individuālā lietotāja piekrišanu. Neraugoties ne uz ko citu, mēs nedrīkstam izmantot skolēnu datus, lai iesaistītos mērķtiecīgās reklāmās.

2.7.       Anonimizētu skolēnu datu izmantošana. Jūs piekrītat, ka mēs varam apkopot un gan šī līguma darbības laikā, gan pēc tā izmantot datus, kas iegūti no skolēnu datiem, saviem mērķiem ar noteikumu, ka šie dati tiks anonimizēti un/vai apkopoti, lai izvairītos no konkrēta pilnvarotā lietotāja vai individuālā lietotāja identifikācijas.

2.8.       Personiskās informācijas izmantošana tirgvedības nolūkiem. Jūs piekrītat, ka Promethean drīkst nodrošināt ar pakalpojumu saistītu pielāgotu saturu un ziņojumus skolas vai reģiona administratīvajiem lietotājiem un skolotājiem, ja šāda satura un ziņojumu pamatā nav skolēnu dati, kas saistīti ar atsevišķi identificējamiem skolēniem. Promethean var arī nodrošināt ar pakalpojumu saistītu pielāgotu saturu un ziņojumus arī vecākiem vai aizbildņiem, kas ir piekrituši saņemt šādu saturu un ziņojumus ar noteikumu, ka šāda satura un ziņojumu pamatā nav skolēnu dati, ja vien mēs no vecākiem, aizbildņiem vai skolas neesam saņēmuši skaidru piekrišanu skolēnu datu izmantošanai šādam mērķim un tādā apjomā, kādā šādu datu izmantošanu atļauj piemērojamie likumi. Skolotājiem, administratoriem un vecākiem, kas saņem informāciju no Promethean, vienmēr būs iespēja atteikties no šādas informācijas saņemšanas. Promethean neadresēs reklāmas vai tirgvedības ziņojumus skolēniem, kas izmanto pakalpojumu.

2.9.       Promethean trešo personu pakalpojumu sniedzēji. Jūs atzīstat un piekrītat, ka Promethean var sniegt piekļuvi skolēnu datiem saviem darbiniekiem, saistītajām personām un noteiktiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kam ir likumīga nepieciešamība piekļūt šādai informācijai, lai nodrošinātu mums savus pakalpojumus.  Mums, mūsu darbiniekiem, saistītajām personām, pakalpojumu sniedzējiem vai aģentiem, kas rīkojas ar skolēnu datiem un ir iesaistīti to nodošanā un apstrādē, būs nepieciešams ievērot šādu datu konfidencialitāti.  Jūs atzīstat arī to, ka saistībā ar šiem noteikumiem un likumos noteiktajā apjomā saistīto personu vai trešo personu pakalpojumu sniedzēju personāls ārvalstīs, tostarp valstīs, kuru jurisdikcija atšķiras no valsts, kurā personiskā informācija tika ievākta, var piekļūt personiskajai informācijai, tostarp skolēnu datiem, kā arī apstrādāt to, un jūs atļaujat šādu piekļuvi un apstrādi. Lai noskaidrotu, kur mūsu trešo personu pakalpojumu sniedzēji apstrādā personisko informāciju, sazinieties pa e-pastu privacy@classflow.com.

2.10.     Skolēnu datu saglabāšanas un dzēšanas pieprasījumi. Promethean nekavējoties dzēsīs vai deidentificēs skolēnu datus, saņemot pieprasījumu vai norādījumu no skolas vai skolotāja, trīsdesmit (30) dienu laikā pēc šāda pieprasījuma vai norādījuma. Lai pieprasītu konta dzēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu privacy@ClassFlow.com.  Mēs saglabāsim, dzēsīsim vai deidentificēsim skolēnu datus saskaņā ar mūsu ClassFlow privātuma politiku.

2.11.     Datu lokalizācija.  Jūs atzīstat un piekrītat, ka Promethean glabās un apstrādās personisko informāciju dažādos datu centros visā pasaulē, tostarp ASV, un ka jūsu personiskā informācija var tikt glabāta vai apstrādāta ne tikai valstī, kurā tā tika ievākta, ja vien tas nav noteikts likumos, kā arī tiktāl, ciktāl tas ir noteikts likumos.  Jūs garantējat un piekrītat, ka esat ieguvuši nepieciešamo piekrišanu no pilnvarotajiem lietotājiem, lai Promethean varētu apstrādāt personisko informāciju ASV un citās pasaules vietās. Lai iegūtu vairāk informācijas par savu datu atrašanās vietu, skatiet ClassFlow privātuma politiku.

 1. DROŠĪBA, DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMI, PIEKĻUVE UN ATBALSTS

3.1.       Datu drošība.  Mēs esam ieviesuši komerciāli izdevīgus administratīvos, fiziskos un tehniskos aizsarglīdzekļus, kas paredzēti, lai pasargātu personisko informāciju, tostarp skolēnu datus, no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas vai izmantošanas. Aizsarglīdzekļi ietver datu šifrēšanu, ugunsmūrus, fiziskās piekļuves kontroli ēkām un failiem un nepārtrauktu darbinieku apmācību un izglītošanu. Mēs piemērojam politikas un procedūras, lai atļautu piekļuvi mūsu sistēmām tikai tiem darbiniekiem un uzticamām trešajām personām, kam ir atbilstošas zināšanas par konkrētu darba funkciju vai lomu.

3.2.       Paziņojumi par datu aizsardzības pārkāpumiem un atlīdzināšana.  Gadījumā, ja mums radīsies pamatota, godprātīga pārliecība par piekļuves piešķiršanu personiskajai informācijai, tostarp skolēnu datiem, ko mēs esam ievākuši vai saņēmuši pakalpojuma ietvaros, vai tās izpaušanu nepilnvarotai personai (“drošības pārkāpums”), mēs nekavējoties informēsim jūs kā skolas datu īpašnieku un darīsim visu iespējamo, lai sadarbotos ar jums drošības pārkāpuma izmeklēšanā.  Ja šādu drošības pārkāpumu izraisa Promethean vai tā aģentu nevērīgas darbības vai darbības neesamība, un šāds pārkāpums izraisa jebkuras trešās personas paziņojumu prasības saskaņā ar piemērojamajiem privātuma likumiem, Promethean ir jāatlīdzina skolai jebkādas ar paziņojumiem saistītās faktiskās un pamatotās izmaksas, kas tai radušās, atbildot par drošības pārkāpumu likumos noteiktajā apjomā.  Promethean ir turpmāk jāatlīdzina skolai visas faktiskās un pamatotās izmaksas, kas tai radušās skolēnu datu neatļautas lietošanas dēļ, ko tieši izraisījusi Promethean vai tā aģentu apzinātas vai tīšas darbības vai darbības neesamība. Promethean neatbild par drošības pārkāpumu, ko izraisa skolas aģenti, līgumpartneri, darbinieki vai pārstāvji.

3.3.       Mēs neuzņemamies atbildību par pakalpojuma (vai tā daļas) nepieejamību kādā laikā vai kādu laika periodu nekādu iemeslu dēļ.   Turklāt piekļuve pakalpojumam var tikt uz laiku bez brīdinājuma apturēta sistēmas atteices, apkopes, remonta vai citu no mums neatkarīgu apstākļu dēļ. Turklāt par piekļuvi internetam (ja tas tiek izmantots) atbildat vienīgi jūs un jūsu izvēlētais interneta pakalpojumu sniedzējs. Promethean neuzņemas atbildību par pakalpojuma atteici, ko izraisa interneta ierīces, tostarp ar to saistītās telekomunikācijas un aprīkojums.

3.4.       Pakalpojuma tiešsaistes atbalsts ir pieejams visiem lietotājiem, izmantojot ClassFlow atbalsta dienestu. Ja lietotājs ir iestāde, skatiet abonementa līgumu un pasūtījuma dokumentus, lai noskaidrotu, vai lietotājam ir tiesības saņemt plašākas atbalsta iespējas.

 1. LIETOTĀJA RĪCĪBA

Izmantojot pakalpojumu, jums jāievēro visi uz jums attiecināmie likumi.  Turklāt uz pakalpojuma izmantošanu attiecas ClassFlow apstiprinātās lietošanas politikas noteikumi, kas nosaka, ko jūs drīkstat un nedrīkstat darīt pakalpojumā un saistībā ar to. Pirms pakalpojuma lietošanas jums jāiepazīstas ar ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku.  ClassFlow apstiprinātās lietošanas politikas pārkāpums var būt par pamatu Resursu/publikāciju izņemšanai, un jūs varat pat zaudēt tiesības piekļūt pakalpojumam un to izmantot.

 1. SAITES UZ MŪSU PAKALPOJUMU

Saiti uz mūsu pakalpojuma sākumlapu jūs drīkstat ievietot, ja tas ir godīgi un likumīgi un nekaitē mūsu reputācijai vai neizmanto to, bet jūs nedrīkstat izveidot saiti tā, lai radītu iespaidu par kaut kāda veida saistību ar mums, apstiprinājumu vai atzīšanu no mūsu puses gadījumos, kad tāda nepastāv. Mēs saglabājam tiesības atsaukt atļauju veidot saites bez iepriekšēja brīdinājuma.

 1. SAITES UZ TREŠO PERSONU TĪMEKĻA VIETNĒM, RESURSIEM UN PAKALPOJUMIEM

Pakalpojumā var būt saites vai savienojumi ar trešo personu vietnēm vai pakalpojumiem, kas nepieder uzņēmumam Promethean, ko tas nesniedz un nekontrolē. Kad piekļūstat trešo personu vietnēm vai izmantojat trešo personu pakalpojumus, jūs piekrītat, ka šādas darbības ir saistītas ar risku un ka Promethean neuzņemas šo risku. Noteikti izlasiet tās trešās personas vietnes vai pakalpojuma, ko apmeklējat vai izmantojat, noteikumus un privātuma politiku. Izmantojot pakalpojumu, jūs atbrīvojat uzņēmumu Promethean, tā amatpersonas, darbiniekus, aģentus un tiesību pārņēmējus no jebkādas atbildības, kas var rasties no tā, ka jūs izmantojat trešo personu vietni vai pakalpojumu.

Jūsu darbības ar organizācijām un/vai individuālām personām, kas atrodamas pakalpojumā vai ar tā palīdzību, tostarp maksājumi, preču un pakalpojumu piegāde un visi noteikumi, nosacījumi, garantijas vai apliecinājumi saistībā ar šādām darbībām, ir vienīgi starp jums un šīm organizācijām un/vai personām. Pirms tiešsaistes vai bezsaistes darījumu veikšanas ar šādām trešajām personām jums jāveic tāda izpēte, kādu jūs uzskatāt par nepieciešamu vai atbilstošu. Jūs piekrītat, ka Promethean neatbild ne par kāda veida zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies šādu darbību rezultātā, tostarp zudumiem vai zaudējumiem, ko radījusi jūsu personiski identificējamās informācijas izmantošana šajās darbībās.

 1. PAĻAUŠANĀS UZ PUBLICĒTO INFORMĀCIJU

Komentāri, tērzēšana, nodarbības, PDF faili, tīmekļa vietnes un citi sistēmā ClassFlow Marketplace augšupielādēti/publicēti materiāli (“Resursi”) nav uzskatāmi par ieteikumiem, uz kuriem jāpaļaujas, kā arī nevaram garantēt, ka publicētā informācija ir pilnīga, precīza vai aktuāla un ka šādu resursu autors ir atļāvis šādus materiālus izmantot. Tāpēc mēs atsakāmies no jebkādām zaudējumu atlīdzības saistībām un atbildības par to, ka kāds mūsu pakalpojuma lietotājs vai kāds, kurš varētu būt informēts par tā saturu, paļaujas uz šādiem materiāliem vai informāciju.

 1. DALĪBA SISTĒMĀ CLASSFLOW MARKETPLACE

8.1.       Ikreiz, kad izmantojat jebkādu tādu pakalpojuma līdzekli, kas sniedz iespēju piedalīties diskusijās vai sarunās ar citiem pakalpojuma lietotājiem vai publicēt jautājumus vai komentārus pakalpojumā, jums ir jānodrošina atbilstība ClassFlow apstiprinātās lietošanas politikā izklāstītajiem satura standartiem. Pirms jebkādu materiālu vai informācijas publicēšanas pakalpojumā jums ir jāizlasa ClassFlow apstiprinātās lietošanas politika. Jebkādam saturam, ko iesniedzat, ir obligāti jāatbilst satura standartiem, kas izklāstīti ClassFlow apstiprinātās lietošanas politikā, un jūs piekrītat, ka kompensēsit mums, mūsu partneriem vai saistītajām personām jebkādus šī nosacījuma pārkāpumus. Pilnvarotie lietotāji, kas uzņēmuma lietotāja vārdā publicē jebkādu saturu pakalpojumā, apstiprina, ka viņi to dara ar uzņēmuma lietotāja attiecīgu atļauju un pilnvarojumu.

8.2.       Pakalpojumā esošā funkcija ClassFlow Marketplace ļauj jums piekļūt meklējamai datubāzei, kas satur vai sniedz piekļuvi oriģināli veidotiem digitāliem izglītojošiem materiāliem, ko radījuši skolotāji, trešo personu izdevēji un Promethean, tostarp (bet ne tikai) nodarbības, jautājumu krājumi, pārbaudes darbu paraugi, uzdevumu paraugi un citi šāda veida resursi (“Resursi”). Piekrītot ClassFlow Marketplace noteikumiem un nosacījumiem, kas ir iekļauti šajos pakalpojuma noteikumos un ir daļa no tiem, lietotājs, kas vecāks par 18 gadiem, var augšupielādēt Resursus Marketplace, lai kopīgotu tos ar citiem lietotājiem par brīvu vai par maksu.  Tāpat ClassFlow lietotāji, kas vecāki par 18 gadiem, saskaņā ar ClassFlow Marketplace noteikumiem un nosacījumiem var lejupielādēt par brīvu vai iegādāties ClassFlow Marketplace esošos Resursus. Pirms iesaistīšanās ClassFlow Marketplace kā Pārdevējam vai Pircējam (saskaņā ar definīcijām ClassFlow Marketplace noteikumos un nosacījumos) jums ir jāizlasa un jāpiekrīt ClassFlow Marketplace noteikumiem un nosacījumiem, kuros ir ietverts arī rīcības kodekss un ClassFlow apstiprinātās lietošanas politikas ievērošana.

 1. ZIŅOŠANA UN NOŅEMŠANA

9.1.       Neraugoties uz prasībām ievērot ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku, noteikts saturs, kas publicēts pakalpojumā, var ietvert tādas tīmekļa vietnes vai novirzīt lietotāju uz tādām tīmekļa vietnēm, kas ietver informāciju, ko varat uzskatīt par aizvainojošu vai nepiemērotu, un Promethean nevar to kontrolēt.  Mēs neuzraugām visu saturu, kas publicēts pakalpojumā. Tomēr, ja uzskatāt, ka jebkāds pakalpojumā publicētais vai iesniegtais saturs ir apmelojošs un/vai pārkāpj šos pakalpojuma noteikumus vai ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku, palīdziet mums, ziņojot to rakstiski un tēmas rindiņā ierakstot “Ziņojums par apmelojošu saturu”.  Ziņojumā jābūt norādītam jūsu vārdam un uzvārdam, pasta adresei, uzņēmuma nosaukumam un norādei par jūsu uzrunu (ja tāda tiek lietota). Ziņojumā jānorāda, kurus konkrētos vārdus jūs uzskatāt par apmelojošiem vai kuri konkrētie vārdi pārkāpj apstiprinātās lietošanas politiku, un paziņojumā jāiekopē attiecīgās tīmekļa lapas adrese.  Norādiet, kāpēc uzskatāt, ka attiecīgie vārdi pārkāpj apstiprinātās lietošanas politiku vai ceļ neslavu, un, ja vārdi ir apmelojoši, paskaidrojiet, kāpēc apstrīdētie vārdi ir nepatiesi un kāda, jūsuprāt, ir patiesā situācija.  Nosūtiet ziņojumu uz e-pasta adresi support@ClassFlow.com. Mēs veiksim atbilstošus pasākumus, lai pieņemamā laikā un jebkurā gadījumā saskaņā ar piemērojamajos tiesību aktos noteikto laikposmu noņemtu no mūsu pakalpojuma saturu, ko uzskatām par apmelojošu vai kas pārkāpj apstiprinātās lietošanas politiku.

9.2.       Saskaņā ar autortiesību paziņojumu un noņemšanas nosacījumiem ClassFlow Marketplace noteikumos un nosacījumos, ja uzskatāt, ka kāds no ClassFlow Marketplace esošajiem Resursiem pārkāpj jūsu autortiesības vai kāda cita intelektuālā īpašuma tiesības, informējiet par to Promethean, vadoties pēc detalizētiem norādījumiem ClassFlow Marketplace noteikumos un nosacījumos.  Ziņojumus par iespējamajiem tiesību pārkāpumiem Promethean izskata saskaņā ar Digitālās tūkstošgades autortiesību likumu (Digital Millenium Copyright Act — “DMCA”) un citiem piemērojamajiem autortiesību likumiem.  Saskaņā ar DMCA likumu ziņojumiem par iespējamajiem autortiesību pārkāpumiem jābūt noformētiem rakstiski un tie jānosūta uzņēmumam Promethean uz e-pasta adresi support@ClassFlow.com.

 1. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Promethean ir visu pakalpojuma intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks vai licences turētājs, tostarp vairāku mūsu ar zīmolu saistīto prečzīmju īpašnieks vairākās jurisdikcijās dažādās pasaules vietās. Visas šīs tiesības ir aizsargātas. Nekas no šajos pakalpojuma noteikumos minētā nedod jums tiesības izmantot kādu mūsu tirdzniecības nosaukumu, prečzīmi, pakalpojuma zīmi, logotipu, domēna nosaukumu vai citu zīmola raksturīgo iezīmi bez nepārprotamas Promethean rakstiskas atļaujas.

Tādā apjomā, kādā jūs pakalpojumā publicējat jebkādas “idejas” vai “ierosinājumus” vai citādā veidā uzņēmumam Promethean paužat šādas idejas vai ierosinājumus, tostarp (bet ne tikai) jaunas reklāmas kampaņas, jaunas reklāmas akcijas, jaunus vai uzlabotus produktus vai tehnoloģijas, izstrādājumu uzlabojumus, procesus, produktu nosaukumus un citus izgudrojumus vai atklājumus (turpmāk tekstā kopā “Idejas”), jūs saprotat un piekrītat, ka šādas idejas ir Promethean īpašums un jums nav tiesību uz nekādu atlīdzību, autoratlīdzību, atzinību vai piedēvējumu saistībā ar to, ka Promethean lieto šīs idejas vai to rezultātā veic kādas darbības. Promethean pieprasītajā apjomā jūs piekrītat piešķirt Promethean visas tiesības, īpašumtiesības un ekonomiskās intereses attiecībā uz šādām idejām un sastādīt un piegādāt Promethean visus dokumentus un veikt visas tiesiskās darbības, ko Promethean uzskata par nepieciešamām vai vēlamām, lai sagatavotu, ierosinātu, izdotu, sagādātu un saglabātu autortiesības vai patentus saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu vai ārzemju jurisdikciju piemērojamajiem likumiem.  Visus šeit noteiktos dokumentus Promethean sagatavos par saviem līdzekļiem.

 1. ATRUNAS UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

11.1.     Mūsu pakalpojums tiek sniegts “tāds, kāds tas ir” un “kāds tas ir pieejams” (ja vien šajos pakalpojuma noteikumos nav konkrēti norādīts citādi). Ciktāl to nosaka piemērojamie likumi, mēs kategoriski noraidām visas garantijas, apliecinājumus, nosacījumus vai citus jebkāda veida noteikumus, tiešus vai netiešus, tostarp (bet ne tikai) netiešas garantijas, apliecinājumus, nosacījumus vai citus noteikumus par atbilstību pārdošanai, pieņemamu kvalitāti, atbilstību konkrētam nolūkam vai par intelektuālā īpašuma tiesību nepārkāpšanu.

11.2.     Mēs nesniedzam nekādas garantijas, ka i) pakalpojums atbildīs jūsu prasībām; ii) pakalpojums būs pieejams bez traucējumiem, laikus, droši un bez kļūdām; iii) no pakalpojuma lietošanas iegūtie rezultāti būs precīzi un uz tiem varēs paļauties; iv) ar pakalpojuma starpniecību iegūto produktu, pakalpojumu, informācijas vai citu materiālu kvalitāte atbildīs jūsu prasībām; un v) kļūdas programmatūrā tiks izlabotas.

11.3.     Jūs atzīstat un piekrītat, ka pakalpojuma lietošanas rezultātā lejupielādētie vai citādi saņemtie materiāli ir iegūti pēc jūsu izvēles un ka vienīgi jūs atbildat par jebkādiem jūsu datorsistēmas zaudējumiem vai datu zudumu, kas radies, lejupielādējot šādus materiālus.

11.4.     Saskaņā ar 11.5. punktu, nav nevienas juridiskas doktrīnas (arī (bet ne tikai) likumiskas (ieskaitot nolaidību), līgumiskas, stingri noteiktas atbildības vai citas, pat ja mēs būtu bijuši brīdināti par šāda zuduma vai bojājuma iespējamību), ar kuru Promethean uzņemtos atbildību pret jums vai jebkuru citu personu par:

 1. peļņas zaudēšanu;
 2. reputācijas zaudēšanu;
 3. datu zudumu;
 4. darbu apstāšanos;
 5. rezultātu precizitāti;
 6. datora atteici vai nepareizu darbību;
 7. jebkādiem netiešiem, nejaušiem, īpašiem, izrietošiem zaudējumiem vai sodoša rakstura atlīdzību par zaudējumiem, kas izriet no šiem noteikumiem vai ir saistībā ar tiem vai no tā, ka jūs izmantojat (vai nespējat izmantot) mūsu pakalpojumu.

11.5.     Nekas no šajos pakalpojuma noteikumos minētā neierobežo vai neizslēdz mūsu atbildību par:

 1. bojāeju vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi mūsu nolaidība;
 2. krāpniecību vai krāpnieciskiem apgalvojumiem;
 3. jebkādām darbībām, par kurām mums būtu nelikumīgi izvairīties vai mēģināt izvairīties no atbildības jebkurā jurisdikcijā.

11.6.     Dažās jurisdikcijās noteiktu garantiju izslēgšana vai noteiktu saistību ierobežošana vai izslēgšana nav atļauta. Attiecīgi daži no iepriekšminētajiem ierobežojumiem uz jums var neattiekties. Konkrēti, ja jūs izmantojat mūsu pakalpojumu kā patērētājs, nekas no šajos pakalpojuma noteikumos minētā neietekmē jūsu likumiskās tiesības.

 1. DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

Izņemot šajos pakalpojuma noteikumos minēto, attiecībā uz individuāliem skolotājiem, kas izmanto pakalpojumu: jūsu ClassFlow konts paliek jums pieejams tik ilgi, kamēr pakalpojums ir pieejams vai līdz brīdim, kad lūdzat izdzēst savu kontu. Iestāžu ClassFlow konti tām ir pieejami, kamēr ir spēkā iestādes pakalpojuma ClassFlow for Schools abonements vai līdz brīdim, kad skola vai pārvalde lūdz izbeigt pakalpojuma sniegšanu. Šajā dokumentā norādītie noteikumi uz jums attiecas, kamēr izmantojat pakalpojumu.  Noteikumi, kas pēc sava rakstura paliek spēkā un darbojas pat pēc tam, kad vairs neizmantojat pakalpojumu, paliek spēkā un turpina darboties.  Piemēram, viss tālāk minētais paliek spēkā pēc pakalpojuma izbeigšanas: saistības samaksāt vai atlīdzināt mums zaudējumus, mūsu atbildības ierobežojumi, noteikumi par īpašumtiesībām vai intelektuālā īpašuma tiesībām, ieskaitot 10. sadaļā piešķirtās licences, un noteikumi par savstarpējiem strīdiem.

Jūs piekrītat, ka mēs varam pēc saviem ieskatiem apturēt vai pārtraukt pakalpojumu vai jebkuru tā daļu vai pakalpojuma vai jūsu konta izmantošanu jebkādu apsvērumu dēļ, tostarp, ja pārkāpjat šos pakalpojuma noteikumus (tai skaitā ClassFlow Marketplace noteikumus un nosacījumus), ClassFlow apstiprinātās lietošanas politiku, ClassFlow privātuma politiku, vai iestādes gadījumā — ja pārkāpjat abonēšanas līgumu.  Tikai mums ir tiesības izlemt, vai jūs pārkāpjat minētos noteikumus.

 1. PAZIŅOJUMI

Ja šajā dokumentā nav norādīts citādi, visi jūsu mums paredzētie paziņojumi ir jānogādā uzņēmumam Promethean Limited ierakstītā vēstulē uz adresi, kas norādīta šo pakalpojuma noteikumu pirmajā lappusē. Mēs savus paziņojumus jums varam nosūtīt e-pastā vai pa pastu uz adresi, ko norādāt, veicot pasūtījumu (ja lietotājs ir iestāde), vai ko norādāt reģistrējoties. Paziņojums uzskatāms par saņemtu un pienācīgi piegādātu 24 stundas pēc e-pasta nosūtīšanas vai piecas dienas pēc vēstules nosūtīšanas datuma. Lai pierādītu paziņojuma piegādi, ir pietiekami pierādīt, ka, sūtot vēstuli, vēstule ir pareizi adresēta, ar atbilstošu marku un nodota pastā, bet, sūtot e-pastu, ka e-pasts ir nosūtīts uz norādīto adresāta e-pasta adresi.

 1. TIESĪBU UN SAISTĪBU NODOŠANA

14.1.     Jūs nedrīkstat nodot, piešķirt vai citādi rīkoties ar šo līgumu vai jebkurām no tā izrietošajām tiesībām vai saistībām bez iepriekšējas rakstiskas Promethean atļaujas.

14.2.     Promethean drīkst jebkurā brīdī nodot, piešķirt vai citādi rīkoties ar šo līgumu vai jebkurām no tā izrietošajām tiesībām vai saistībām līguma darbības laikā.

 1. RAKSTISKĀ SAZIŅA

Piemērojamie likumi nosaka, ka noteiktai informācijai vai paziņojumiem, ko mēs jums sūtām, jābūt noformētiem rakstiski. Izmantojot pakalpojumu, jūs piekrītat, ka saziņa ar mums galvenokārt notiek elektroniski. Mēs ar jums sazināmies pa e-pastu vai sniedzam jums informāciju, publicējot paziņojumus pakalpojumā. Līgumisko attiecību kontekstā jūs piekrītat izmantot šo elektroniskās saziņas līdzekli un atzīstat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācija un cita saziņa, kas notiks ar jums elektroniski, atbildīs visām tiesiskajām prasībām par to, ka šādai saziņai jābūt rakstiskai.

 1. NEKONTROLĒJAMI NOTIKUMI

16.1.     Mēs neuzņemamies saistības un neatbildam par nespēju pildīt vai laikus pildīt savas šai līgumā noteiktās saistības, ja to izraisa notikumi, kas ir ārpus mūsu kontroles (“nepārvarama vara“).

16.2.     Nepārvarama vara ir jebkāda darbība, notikums, darbības neesamība, nepilnība vai negadījums, ko mēs nevaram kontrolēt un kas jo īpaši ietver (bet ne tikai):

 1. streikus, lokautus un citus strādnieku protestus;
 2. pilsoniskus nemierus, sacelšanās, iebrukumus, teroristu uzbrukumus vai teroristu uzbrukuma draudus, karu (pieteiktu vai nepieteiktu) vai kara draudus, vai gatavošanos karam;
 3. ugunsgrēku, eksploziju, vētru, plūdus, zemestrīci, augsnes nosēšanos, epidēmiju vai citas stihiskas nelaimes;
 4. zaudētu iespēju izmantot dzelzceļu, kuģus, lidmašīnas, ceļu transportu vai citus publiskā vai privātā transporta līdzekļus;
 5. zaudētu iespēju izmantot publiskus vai privātus telekomunikāciju tīklus;
 6. jebkādas valdības aktus, dekrētus, likumus, noteikumus vai ierobežojumus;
 7. interneta atteici vai interneta savienojamības traucējumus.

16.3.     Mūsu līguma izpilde ir uzskatāma par apturētu, kamēr turpinās nepārvarama vara, un, ja mums ir līgumā paredzētas saistības nepārvaramas varas laikā, visas šīs līgumā paredzētās saistības tiek pagarinātas, kamēr turpinās nepārvarama vara un vēl pietiekami ilgu laiku pēc tam, lai mēs paspētu izpildīt šīs līgumā paredzētās saistības. Mēs veiksim attiecīgus pasākumus, lai izbeigtu nepārvaramas varas apstākļus, vai meklēsim risinājumu, lai izpildītu līgumā paredzētās saistības, neskatoties uz nepārvaramu varu. Ja nepārvarama vara ilgst vairāk par diviem mēnešiem, mēs varam lauzt šo līgumu.

 1. EKSPORTA KONTROLES LIKUMI

Jūs atzīstat, ka uz pakalpojuma izmantošanu attiecas ASV Eksporta administrācijas noteikumi un citi eksporta likumi, ierobežojumi un noteikumi (kopā “eksporta likumi”) un ka jūs ievērosiet eksporta likumus. Jūs nedrīkstat piegādāt, nodot, eksportēt vai reeksportēt pakalpojumu, pārkāpjot piemērojamos eksporta likumus. Turklāt jūs atbildat par piemērojamo vietējo likumu ievērošanu, kas var ierobežot pakalpojuma, programmatūras vai materiālu importu, eksportu vai lietošanu. Visas tiesības izmantot pakalpojumu ir piešķirtas ar nosacījumu, ka šādas tiesības tiek zaudētas, ja jūs neievērojat šī līguma noteikumus. Ja Promethean ir informācija vai pamatotas aizdomas, ka noticis kāds pārkāpums, Promethean var nākties pārtraukt pakalpojuma uzturēšanu un atbalstu un/vai Promethean var liegt jums turpmāk izmantot pakalpojumu.

 1. NODALĀMĪBA

Ja tiek konstatēts, ka kāds šī līguma noteikums nav izpildāms vai nav spēkā, šis noteikums tiek ierobežots vai likvidēts pēc iespējas mazākā apjomā, lai šie pakalpojuma noteikumi citādi paliktu pilnā spēkā un būtu izpildāmi.

 1. ATTEIKŠANĀS NO TIESĪBĀM

19.1.     Ja kāds no mums kaut kādā veidā neizmanto līgumā paredzētās tiesības, tas nenozīmē, ka jūs atsakāties no citām šeit noteiktajām tiesībām, un neatbrīvo jūs no saistību ievērošanas.

19.2.     Ja mēs pieļaujam, ka jūs neizpildāt kādas saistības, tas nenozīmē, ka mēs pieļausim arī citu saistību neizpildi.

19.3.     Mūsu atteikšanās no kāda noteikuma nav spēkā, kamēr nepārprotami netiek paziņots, ka tā ir atteikšanās no tiesībām, un par to jums netiek paziņots rakstiski saskaņā ar 14. punktu.

 1. LĪGUMS KOPUMĀ

20.1.     Mēs vienojamies, ka šī līguma nosacījumi ir pilns un ekskluzīvs jūsu un Promethean savstarpējās vienošanās teksts un ka tas aizstāj un atceļ visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās un informācijas apmaiņu un citas vienošanās attiecībā uz pakalpojuma lietošanu un ka visi šī līguma grozījumi noformējami rakstiski un jāparaksta abām pusēm (ja šajā dokumentā nav norādīts citādi).

20.2.     Abas puses atzīst, ka neviena no tām nav paļāvusies ne uz kādiem citiem apliecinājumiem, apņemšanos vai solījumu, ko devusi otra puse, vai izdarījusi pieņēmumus no savstarpējo sarunu procesā sacītā vai rakstītā, kā tikai uz to, kas skaidri pasacīts šajos noteikumos.

 1. IZMAIŅAS

21.1.     Pakalpojums tiek pastāvīgi pilnveidots, lai atbilstu jūsu prasībām un vajadzībām.  Tādēļ mēs ik pa laikam varam grozīt pakalpojuma noteikumus.  Ja pakalpojuma noteikumos tiek veikti būtiski grozījumi, jums par tiem tiek paziņots nākamajā reizē, kad piesakāties pakalpojumā ClassFlow.  Ja grozījumiem nepiekrītat, jūs vairs nevarat turpināt izmantot pakalpojumu ClassFlow.

21.2.     Ja lietotājs ir iestāde, kam ir pakalpojuma ClassFlow for Schools abonements, uz lietotāju attiecas politikas un noteikumi, kas ir spēkā laikā, kad lietotājs reģistrējas mūsu pakalpojumā, ja vien likums vai valsts iestādes neprasa veikt izmaiņas šajās politikās vai noteikumos vai ja mēs nepaziņojam lietotājam par izmaiņām šajās politikās vai noteikumos.

 1. NOTEICOŠIE LIKUMI

Ja esat lietotājs, kas dzīvo Amerikas Savienotajās Valstīs (un to teritorijās), Kanādā vai Karību reģionā, šos pakalpojuma noteikumus regulē Džordžijas štata (Amerikas Savienotās Valstis) likumi, ja vien konkrētos līguma noteikumos ar skolu nav noteikts citādi. Uz strīdiem, kas rodas saistībā ar šiem pakalpojuma noteikumiem, attiecas ekskluzīvā Fultonas apgabala štata tiesu jurisdikcija, Džordžijas štats (Amerikas Savienotās Valstis).  Ja esat lietotājs, kas dzīvo jebkurā citā pasaules vietā, šos pakalpojuma noteikumus regulē Anglijas un Velsas likumi, ja vien konkrētos līguma noteikumos ar skolu nav noteikts citādi. Uz strīdiem, kas rodas saistībā ar šiem noteikumiem, attiecas ekskluzīvā Anglijas tiesu jurisdikcija.

 1. TIKAI LIETOTĀJIEM AUSTRĀLIJĀ

23.1.     Tādā apjomā, kādā jūs iegādājaties no mums preces vai pakalpojumus kā patērētājs Austrālijas Patērētāju likuma izpratnē, Austrālijā jums var būt noteiktas tiesības un tiesiskie līdzekļi (ieskaitot (bet ne tikai) patērētāja garantijas tiesības), ko nevar izslēgt, ierobežot vai grozīt ar līgumu.  Nekas no šajos noteikumos minētā (iekļaujot (bet ne tikai) 11. punktu) neizslēdz, neierobežo un negroza neviena ietvertā nosacījuma vai garantijas, noteikuma, tiesību vai tiesiska līdzekļa izlietošanu vai atbildības uzlikšanu saskaņā ar Austrālijas patērētāju likumu vai citu tiesību aktu gadījumā, kad tas būtu pretrunā šim tiesību aktam vai padarītu jebkuru šī līguma noteikumu par spēkā neesošu (“neizslēdzamās saistības”).

23.2.     Attiecībā uz neizslēdzamajām saistībām (kas nav garantija attiecībā uz īpašumtiesībām, apgrūtinājumiem vai netraucēta valdījuma tiesībām, ko piešķir Austrālijas Patērētāju likums), izņemot jebkāda veida preces vai pakalpojumus, ko parasti iegādājas personiskām, mājas vai mājsaimniecības vajadzībām vai patēriņam (kuru gadījumā mūsu atbildība nav ierobežota saskaņā ar 23.2. sadaļu), mūsu atbildība pret jums par jebkuras neizslēdzamās saistības neievērošanu (pēc mūsu izvēles) aprobežojas ar: a) pakalpojumu gadījumā — pakalpojuma atkārtotas piegādes izmaksām vai maksājumu par pakalpojuma atkārtotās piegādes izmaksām; b) preču gadījumā — preču aizstāšanas izmaksām vai preču remonta izmaksām, vai ar maksājumu par preču aizstāšanas, ekvivalentu preču piegādes vai preču remonta izmaksām.

©2017 Promethean Limited. Visas tiesības aizsargātas.