Respons terhadap perkhidmatan kami untuk menukar Flipcharts betul-betul hebat dan kami tidak dapat mengikut perkhidmatan.

Oleh itu, kami telah memutuskan untuk menggantung perkhidmatan penukaran.

Kami dengan sukacitanya ingin memaklumkan kepada pengguna ActivInspire setia kami bahawa kami akan terus menyokong ActivInspire dan anda boleh terus menggunakan Flipcharts.

Jika anda sudah menyerahkan Flipcharts anda untuk penukaran, kami akan terus menghormati permintaan anda dan memberitahu anda tentang perkembangan kemajuan kami.  Bagaimanapun, kami tidak dapat menerima sebarang penyerahan tambahan pada masa ini. Bagi pelanggan yang ingin menukar Flipcharts mereka kepada format ClassFlow, anda boleh menggunakan penukar automatik yang wujud dalam ClassFlow hari ini.

Jika anda telah menyerahkan Flipcharts anda sebelum ini, yakinlah bahawa kami sedang berusaha untuk melakukan penukaran dan akan berhubung dengan anda.  Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tambahan, sila hubungi kami di convert@prometheanworld.com.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keputusan Promethean untuk terus menyokong ActivInspire, sila baca keseluruhan pengumuman di sini.