Dasar Kuki

Tarikh Kuat Kuasa:  31 Julai, 2017

“ClassFlow” atau “Perkhidmatan” dibekalkan oleh Promethean Limited (“Promethean”, “kami”, atau “kita”).  Kami adalah sebuah syarikat berhad yang berdaftar di England dan Wales dengan pejabat berdaftar kami beralamat di Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Apabila kami menggunakan perkataan “Perkhidmatan (-perkhidmatan)” di dalam Dasar Privasi ini, kami merujuk kepada (i) Perkhidmatan ClassFlow awam yang boleh didapati secara percuma di www.classflow.com atau URL sedemikian lain seperti yang ditentukan oleh tempat Pengguna (contohnya classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Perkhidmatan ClassFlow untuk Sekolah yang boleh didapati melalui langganan kepada sekolah, daerah sekolah, atau institusi sedemikian lain dan boleh dicapai melalui penyediaan Subdomain ClassFlow unik sahaja dengan URL persendirian (contohnya  www.yourschooldistrictname.classflow.com) untuk kegunaan eksklusif oleh sekolah atau daerah khusus; dan (iii) semua laman web, produk, perkhidmatan dan aplikasi berkaitan lain yang disediakan oleh Promethean (termasuk mana-mana Aplikasi berkaitan ClassFlow yang mungkin boleh didapati melalui iTunes Store dan Google Play).

Dasar Privasi ini, bersama-sama dengan Dasar Kuki ClassFlow, Terma Perkhidmatan ClassFlow dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini, membentuk sebuah Kontrak yang terikat dari segi undang-undang antara anda dan kami (secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Kontrak”).  Sila baca setiap satu dengan teliti sebelum anda mula menggunakan Perkhidmatan kami.  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menandakan bahawa anda menerima Terma Perkhidmatan ClassFlow, Dasar Penggunaan Boleh Diterima, Dasar Privasi dan Dasar Kuki ini, dan anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi setiap satu.  Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan dasar ini, jangan gunakan Perkhidmatan ini.  Mana-mana terma yang kami gunakan di sini tanpa mentakrifkannya hendaklah membawa definisi yang diberikan kepadanya di dalam Terma Perkhidmatan.  Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma Perkhidmatan dan Dasar Kuki ini, Terma Perkhidmatan hendaklah diutamakan.

  1. MENGENAI KUKI

Perkhidmatan ClassFlow menggunakan kuki.  Dengan mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan ClassFlow, anda membenarkan penggunaan kuki Promethean selaras dengan terma dasar ini.  Kuki ialah fail yang dihantar oleh pelayan web ke pelayar web pengguna dan disimpan oleh pelayar web pengguna.  Maklumat kemudiannya dihantar kembali ke pelayan setiap kali pelayar memohon halaman dari pelayan.  Ini membolehkan pelayan web mengenal pasti dan mengesan pelayar web.  Terdapat dua jenis kuki utama:  kuki sesi dan kuki berterusan.  Kuki sesi dihapuskan dari komputer anda apabila pengguna menutup pelayar, manakala kuki berterusan kekal disimpan di dalam komputer anda sehingga ia dihapuskan atau sehingga ia mencapai tarikh luput.

  1. CARA DAN SEBAB KAMI MENGGUNAKAN KUKI

Promethean menggunakan kuki untuk membantu kami memahami cara pengunjung berinteraksi dengan Perkhidmatan kami.

  1. CARA MENGHAPUSKAN KUKI YANG TIDAK DIINGINI

Kebanyakan pelayar internet menerima kuki secara automatik, tetapi sekiranya anda memilih untuk tidak menerima kuki daripada Promethean, anda boleh menukar tetapan pelayar anda kepada:

  • tolak semua kuki;
  • terima kuki dari laman yang “dipercayai” sahaja; atau
  • menerima kuki dari laman web yang sedang dilayari sahaja.

Kami mencadangkan anda untuk membiarkan kuki diaktifkan, namun begitu, kerana sekiranya anda menutup kuki dalam pelayar, anda tidak akan dapat untuk menggunakan Perkhidmatan ini.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kuki dan cara menguruskannya, sila lawati http://www.aboutcookies.org atau http://www.youronlinechoices.com.

  1. KUKI YANG DIGUNAKAN OLEH PROMETHEAN DALAM PERKHIDMATAN CLASSFLOW UNTUK SEKOLAH

Senarai yang berikut membolehkan anda mengenal pasti kuki yang diletakkan di pelayar anda apabila anda melawati Perkhidmatan ClassFlow Untuk Sekolah (Subdomain ClassFlow yang unik dengan URL persendirian (cthnya., www.yourschooldistrictname.classflow.com) untuk digunakan secara eksklusif oleh sekolah atau daerah yang tertentu).

  1. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda apabila anda melawati penyewa ClassFlow Untuk Sekolah anda dan sebelum mengelog masuk ke akaun ClassFlow Untuk Sekolah anda:
keepSignedIn Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk mengingati nama pengguna jadi pengguna tidak perlu memasukkan maklumat sekali lagi pada kunjungan mereka yang akan datang.
Class_flow_userid Ini ialah kuki Promethean yang mengingati nama pengguna sebenar.
perujuk Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk menandakan pengguna datang dari url yang mana, supaya selepas pengesahan, pelayar dapat mengubah hala pengguna kembali ke kedudukan mereka.
CFRoleSelection Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk mengingati peranan yang digunakan oleh pengguna sewaktu mengelog masuk (Guru atau Pelajar).
CF_GDRIVE_TENANT Ini ialah Kuki Promethean untuk mengesan penyewa semasa yang pengguna telah menggunakan Google Drive untuk mengakses ClassFlow.
classflow.promethean.tenantUrls Ini ialah Kuki Promethean untuk mengesan semua penyewa yang telah dilog masuk oleh pengguna.
sessionv.2-{tenantUrl} Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk menjalankan pengurusan sesi untuk aplikasi web.

b. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda selepas anda mengelog masuk ke akaun ClassFlow untuk Sekolah anda:

GEODataInfo

 

Ini ialah kuki Promethean dan adalah untuk operasi pengesanan alamat Protokol Internet (IP).  Jika alamat IP dikesan, kuki akan memberitahu perisian untuk tidak mendapatkan alamat IP sekali lagi.
collapseCardNotes Ini ialah kuki Promethean yang digunakan dalam ciri Pembina Pelajaran ClassFlow.  Setelah pengguna memilih untuk meruntuhkan bahagian nota kad, kami menggunakan kuki ini untuk mengingati pilihan itu.
resultViewer.zoom Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk mengingati susun atur pemapar keputusan seperti yang ditetapkan oleh pengguna.
vertx-web.session Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk menjalankan pengurusan sesi untuk aplikasi web masa nyata dan untuk mengesan sesi kerjasama pengguna.

 

  1. KUKI YANG DIGUNAKAN OLEH PROMETHEAN DALAM PERKHIDMATAN CLASSFLOW PERCUMA

Senarai berikut membolehkan anda mengenali kuki yang diletakkan pada pelayar apabila anda melawati Laman ClassFlow.com.

  1. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda apabila anda mengunjungi laman ClassFlow.com tetapi sebelum anda mendaftar atau mengelog masuk ke akaun ClassFlow anda:
ClassFlow_CookieBanner Ini ialah kuki Promethean yang menyimpan keadaan persetujuan kuki pengguna untuk domain semasa yang digunakan oleh pengguna.
ClassFlow_LanguageModal Ini ialah kuki Promethean yang menyimpan pilihan bahasa pengguna untuk domain semasa yang digunakan oleh pengguna.
keepSignedIn Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk mengingati nama pengguna jadi pengguna tidak perlu memasukkan maklumat sekali lagi pada kunjungan mereka yang akan datang.
Class_flow_userid Ini ialah kuki Promethean yang mengingati nama pengguna sebenar.
_ga & _gid Digunakan untuk tujuan pengesanan untuk membezakan pengguna.
_gat Digunakan untuk mempercepatkan kadar tindak balas.
perujuk Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk menandakan pengguna datang dari url yang mana, supaya selepas pengesahan, pelayar dapat mengubah hala pengguna kembali ke kedudukan mereka.
CFRoleSelection Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk mengingati peranan yang digunakan oleh pengguna sewaktu mengelog masuk (Guru atau Pelajar).

b. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda selepas anda membuat pendaftaran dan mengelog masuk ke akaun ClassFlow.com anda:

GEODataInfo

 

Ini ialah kuki Promethean dan adalah untuk operasi pengesanan alamat Protokol Internet (IP).  Jika alamat IP dikesan, kuki akan memberitahu perisian untuk tidak mendapatkan alamat IP sekali lagi.
collapseCardNotes Ini ialah kuki Promethean yang digunakan dalam ciri Pembina Pelajaran ClassFlow.  Setelah pengguna memilih untuk meruntuhkan bahagian nota kad, kami menggunakan kuki ini untuk mengingati pilihan itu.
resultViewer.zoom Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk mengingati susun atur pemapar keputusan seperti yang ditetapkan oleh pengguna.

Walaupun kami berusaha untuk menyenaraikan semua kuki yang digunakan oleh kami atau rakan teknologi kami, jika anda mendapati percanggahan atau beranggapan bahawa sesuatu kuki telah ditinggalkan, sila hubungi info@ClassFlow.com.

6. KUKI PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA LAIN

Kami juga membuat pautan ke laman pihak ketiga lain supaya anda dapat mengakses dan menggunakan peranti storan awan misalnya Google Drive, SkyDrive dan Dropbox serta membolehkan anda mengakses sokongan dan ciri-ciri lain dalam ClassFlow.  Pihak ketiga ini mungkin menyimpan kuki pada komputer anda melalui pelayar anda.  Maklumat pada kuki yang digunakan oleh pihak ketiga ini boleh ditemui pada maklumat yang diberikan di laman web ini.  Sila kunjungi laman pihak ketiga secara langsung untuk membaca maklumat tentang kuki yang mungkin disimpan pada komputer anda: