Dasar Kuki

Tarikh Kuat Kuasa:  20 Februari, 2016


“ClassFlow” atau “Perkhidmatan” dibekalkan oleh Promethean Limited (“Promethean”, “kami”, atau “kita”).  Kami adalah sebuah syarikat berhad yang berdaftar di England dan Wales dengan pejabat berdaftar kami beralamat di Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

Apabila kami menggunakan perkataan “Perkhidmatan (-perkhidmatan)” di dalam Dasar Privasi ini, kami merujuk kepada (i) Perkhidmatan ClassFlow awam yang boleh didapati secara percuma di www.classflow.com atau URL sedemikian lain seperti yang ditentukan oleh tempat Pengguna (contohnya classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Perkhidmatan ClassFlow untuk Sekolah yang boleh didapati melalui langganan kepada sekolah, daerah sekolah, atau institusi sedemikian lain dan boleh dicapai melalui penyediaan Subdomain ClassFlow unik sahaja dengan URL persendirian (contohnya  www.yourschooldistrictname.classflow.com) untuk kegunaan eksklusif oleh sekolah atau daerah khusus; dan (iii) semua laman web, produk, perkhidmatan dan aplikasi berkaitan lain yang disediakan oleh Promethean (termasuk mana-mana Aplikasi berkaitan ClassFlow yang mungkin boleh didapati melalui iTunes Store dan Google Play).

Dasar Privasi ini, bersama-sama dengan Dasar Kuki ClassFlow, Terma Perkhidmatan ClassFlow dan Dasar Penggunaan Boleh Diterima yang dirujuk dalam Dasar Privasi ini, membentuk sebuah Kontrak yang terikat dari segi undang-undang antara anda dan kami (secara kolektif dirujuk di sini sebagai “Kontrak”).  Sila baca kontrak tersebut dengan teliti sebelum anda mula menggunakan Perkhidmatan kami.  Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda menunjukkan bahawa anda menerima Terma Perkhidmatan ClassFlow, Dasar Penggunaan Boleh Diterima, Dasar Kuki dan Dasar Privasi ini, dan anda bersetuju untuk terikat dan mematuhi semua termanya.  Jika anda tidak bersetuju dengan terma dan dasar ini, jangan gunakan Perkhidmatan ini.  Mana-mana terma yang kami gunakan di sini tanpa mentakrifkannya hendaklah membawa definisi yang diberikan di dalam Terma Perkhidmatan.  Sekiranya terdapat sebarang percanggahan di antara Terma Perkhidmatan dan Dasar Privasi, Terma Perkhidmatan hendaklah diberi keutamaan.

  1. MENGENAI KUKI

Perkhidmatan ClassFlow menggunakan kuki.  Dengan mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan ClassFlow, anda membenarkan penggunaan kuki Promethean selaras dengan terma dasar ini.  Kuki ialah fail yang dihantar oleh pelayan web ke pelayar web pengguna dan disimpan oleh pelayar web pengguna.  Maklumat kemudiannya dihantar kembali ke pelayan setiap kali pelayar memohon halaman dari pelayan.  Ini membolehkan pelayan web mengenal pasti dan mengesan pelayar web.  Terdapat dua jenis kuki utama:  kuki sesi dan kuki berterusan.  Kuki sesi dihapuskan dari komputer anda apabila pengguna menutup pelayar, manakala kuki berterusan kekal disimpan di dalam komputer anda sehingga ia dihapuskan atau sehingga ia mencapai tarikh luput.

  1. CARA DAN SEBAB KAMI MENGGUNAKAN KUKI

Promethean menggunakan kuki untuk membantu kami memahami cara pengunjung berinteraksi dengan Perkhidmatan kami.

  1. CARA MENGHAPUSKAN KUKI YANG TIDAK DIINGINI

Kebanyakan pelayar internet menerima kuki secara automatik, tetapi sekiranya anda memilih untuk tidak menerima kuki daripada Promethean, anda boleh menukar tetapan pelayar anda kepada:

  • menolak semua kuki;
  • menerima kuki dari laman “dipercayai” sahaja; atau
  • menerima kuki dari laman web yang sedang dilayari sahaja.

Kami mencadangkan anda untuk membiarkan kuki diaktifkan, namun begitu, kerana sekiranya anda menutup kuki dalam pelayar, anda tidak akan dapat untuk menggunakan Perkhidmatan ini.

Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang kuki dan cara menguruskannya, sila lawati https://www.aboutcookies.org atau https://www.youronlinechoices.com.

  1. KUKI YANG DIGUNAKAN OLEH PROMETHEAN DALAM PERKHIDMATAN CLASSFLOW UNTUK SEKOLAH

Senarai berikut membolehkan anda mengenali kuki yang diletakkan pada pelayar apabila anda melawati Perkhidmatan ini. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda selepas anda mengelog masuk ke dalam akaun ClassFlow untuk Sekolah anda.

GEODataInfo

 

Ini ialah kuki Promethean dan adalah untuk operasi pengesanan alamat Protokol Internet (IP).  Jika alamat IP dikesan, kuki akan memberitahu perisian untuk tidak mendapatkan alamat IP sekali lagi.
downloadPopupShown

 

Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk menunjukkan bahawa operasi tertentu telah berlaku jadi perisian tidak perlu melakukan operasi tersebut sekali lagi.  Sebagai contoh, jika perisian menunjukkan mesej pop-timbul, apabila Pengguna menutup mesej pop-timbul tersebut, kuki akan memberitahu perisian untuk tidak menunjukkan mesej pop-timbul sekali lagi.
keepSignedIn Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk mengingati nama pengguna jadi pengguna tidak perlu memasukkan maklumat sekali lagi pada kunjungan mereka yang akan datang.
Class_flow_userid Ini ialah kuki Promethean yang mengingati nama pengguna sebenar.
flipchartImport/notebookImport message Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk menunjukkan bahawa operasi tertentu telah berlaku jadi perisian tidak perlu melakukan operasi tersebut sekali lagi.  Sebagai contoh, perisian akan menunjukkan mesej pop-timbul kepada Pengguna sebelum Pengguna memuat naik carta selak atau fail buku nota ke dalam Perkhidmatan bahawa bukan semua ciri carta selak atau fail buku nota mungkin disokong sepenuhnya atau boleh dilihat.  Kuki memberitahu perisian untuk tidak menunjukkan mesej pop-timbul sekali lagi.
Card: video/webpage Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk menunjukkan mesej amaran pop-timbul kepada Pengguna apabila Pengguna cuba untuk membenamkan video atau halaman web yang tidak selamat.
toolbarDock/toolbarHide Ini ialah kuki Promethean yang mengingati tempat Pengguna memilih untuk menetapkan bar alat.
outdated.browser
Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk mengesan sama ada Pengguna telah mengakui bahawa pelayar tidak memenuhi keperluan versi pelayar minimum, oleh itu kami tidak menunjukkan mesej tersebut sekali lagi.
  1. KUKI YANG DIGUNAKAN OLEH PROMETHEAN DALAM PERKHIDMATAN CLASSFLOW PERCUMA

Senarai berikut membolehkan anda mengenali kuki yang diletakkan pada pelayar apabila anda melawati Perkhidmatan ini.

A. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda apabila anda mengunjungi laman ClassFlow.com tetapi sebelum anda mendaftar untuk akaun ClassFlow.

ClassFlow_CookieBanner Menyimpan negeri persetujuan cookie pengguna untuk domain semasa
ClassFlow_LanguageModal Menyimpan pilihan bahasa pengguna

Semua kuki ini diletakkan oleh pihak ke-3: Google Analytics. Untuk maklumat lanjut tentang dasar privasi dan cookies mereka, sila pergi ke laman web mereka.

_ga Digunakan untuk membezakan pengguna.
_gat Digunakan untuk Kadar permintaan pendikit.
_gid Tidak dikelaskan. cookies tidak dikelaskan cookies bahawa kita berada dalam proses mengklasifikasikan, bersama-sama dengan penyedia kuki individu.

B. Kuki-kuki ini diletakkan pada pelayar anda selepas anda membuat pendaftaran dan mengelog masuk ke dalam akaun ClassFlow anda.

GEODataInfo

 

Ini ialah kuki Promethean dan adalah untuk operasi pengesanan alamat Protokol Internet (IP).  Jika alamat IP dikesan, kuki akan memberitahu perisian untuk tidak mendapatkan alamat IP sekali lagi.
downloadPopupShown

 

Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk menunjukkan bahawa operasi tertentu telah berlaku jadi perisian tidak perlu melakukan operasi tersebut sekali lagi.  Sebagai contoh, jika perisian menunjukkan mesej pop-timbul, apabila Pengguna menutup mesej pop-timbul tersebut, kuki akan memberitahu perisian untuk tidak menunjukkan mesej pop-timbul sekali lagi.
keepSignedIn Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk mengingati nama pengguna jadi pengguna tidak perlu memasukkan maklumat sekali lagi pada kunjungan mereka yang akan datang.
Class_flow_userid Ini ialah kuki Promethean yang mengingati nama pengguna sebenar.
flipchartImport/notebookImport message Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk menunjukkan bahawa operasi tertentu telah berlaku jadi perisian tidak perlu melakukan operasi tersebut sekali lagi.  Sebagai contoh, perisian akan menunjukkan mesej pop-timbul kepada Pengguna sebelum Pengguna memuat naik carta selak atau fail buku nota ke dalam Perkhidmatan bahawa bukan semua ciri carta selak atau fail buku nota mungkin disokong sepenuhnya atau boleh dilihat.  Kuki memberitahu perisian untuk tidak menunjukkan mesej pop-timbul sekali lagi.
Card: video/webpage Ini ialah kuki Promethean yang menetapkan bendera untuk menunjukkan mesej amaran pop-timbul kepada Pengguna apabila Pengguna cuba untuk membenamkan video atau halaman web yang tidak selamat.
toolbarDock/toolbarHide Ini ialah kuki Promethean yang mengingati tempat Pengguna memilih untuk menetapkan bar alat.
outdated.browser Ini ialah kuki Promethean yang digunakan untuk mengesan sama ada Pengguna telah mengakui bahawa pelayar tidak memenuhi keperluan versi pelayar minimum, dan dengan itu kami tidak menunjukkan mesej tersebut sekali lagi.

Walaupun kami berusaha untuk menyenaraikan semua kuki yang digunakan oleh kami atau rakan teknologi kami, jika anda mendapati percanggahan atau beranggapan bahawa sesuatu kuki telah ditinggalkan, sila hubungi info@ClassFlow.com.

6. KUKI PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA LAIN

Kami juga menghubungkan ke laman pihak ketiga lain supaya anda boleh mengakses dan mengggunakan peranti storan awan misalnya Google Drive, SkyDrive dan Dropbox serta membenarkan anda mengakses sokongan ClassFlow kami melalui GetSatisfaction.  Pihak ketiga ini mungkin menyimpan kuki pada komputer anda melalui pelayar anda.  Seterusnya, mereka boleh menggunakan maklumat tentang kunjungan anda untuk menyasarkan iklan kepada anda di laman web mereka.  Maklumat pada kuki yang digunakan oleh pihak ketiga ini boleh ditemui pada maklumat yang diberikan di laman web ini.  Sila kunjungi laman pihak ketiga secara langsung untuk membaca maklumat tentang kuki yang mungkin disimpan pada komputer anda: