Vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen

V.1 Gjeldende fra:29. juli 2016


ClassFlow-markedsplassen (henvist til heri som «markedsplassen») er en funksjon som tilbys som en del av ClassFlow-tjenesten. Markedsplassen er en søkbar database som inneholder eller får tilgang til originale digitale utdanningsressurser opprettet av lærere, tredjeparts utgivere og Promethean («ressursene»).  Personer over 18 år som har en ClassFlow-konto, kan dele ressursene sine vederlagsfritt, eller selge dem til andre brukere av ClassFlow. Personer over 18 år som har en ClassFlow-konto får tilgang til de gratis ressursene, eller kan kjøpe prisbelagte ressurser.  Når Promethean, eiere av en ClassFlow-konto eller tredjepart utgivere selger ressurser eller tilbyr ressurser vederlagsfritt via markedsplassen, henvises de til heri som «selgere».  Eiere av ClassFlow-kontoer som kjøper ressurser eller skaffer tilgang til / laster ned ressurser vederlagsfritt, henvises til heri som «kjøpere». Bruk av og deltakelse i markedsplassen, enten som en kjøper eller selger, er underlagt vilkårene og betingelsene for ClassFlow-tjenesten, personvernerklæringen for ClassFlow, akseptabel brukerpraksis for ClassFlow, informasjonskapselpraksis for ClassFlow, i tillegg til disse vilkårene og betingelsene for ClassFlow-markedsplassen (alle foregående henvises til samlet heri som «juridiske betingelser for ClassFlow»).  Hvis du ikke har registrert deg for en ClassFlow-konto, kan du under de juridiske betingelsene for ClassFlow vise eller se en forhåndsvisning av ressursene på markedsplassen, men du kan ikke delta som en kjøper eller selger før du har registrert deg for en ClassFlow-konto.

Markedsplassen er kun ment for bruk av voksne som har en ClassFlow-konto.  Du må være 18 år eller eldre og ha en ClassFlow-konto for å delta som en kjøper eller selger i markedsplassen.

Selgere som laster opp ressurser til markedsplassen godtar at selgers elektroniske innsendelse av en ressurs til markedsplassen representerer en salgsavtale og intensjon om å bindes av de juridiske betingelsene for ClassFlow. Kjøper som betaler for eller vederlagsfritt laster ned ressurser fra markedsplassen godtar at slike kjøp og nedlastinger representerer en kjøpsavtale og intensjon om å bindes av de juridiske betingelsene for ClassFlow.

Betingelser i store bokstaver som ikke er spesifikt definert heri, skal ha den betydningen de er gitt i tjenestevilkårene for ClassFlow og/eller i personvernerklæringen for ClassFlow.

 1. SELGERS VILKÅR OG BETINGELSER.Denne delen forklarer en selgers rettigheter og plikter i forhold til ressurser som en selger laster opp til markedsplassen, og vilkårene for lisensen som selgeren innvilger Promethean og/eller kjøpere med hensyn til ressursene for å gjøre det mulig for Promethean og/eller kjøpere å bruke ressursen.
 1. OPPLASTING AV RESSURSER TIL MARKEDSPLASSEN.Hvis du registrerer ClassFlow-kontoen din som en lærer, kan du velge å laste opp en ressurs til markedsplassen for bruk (som fremsatt heri) av enhver som har registrert seg for en ClassFlow-konto som en lærer. Ved å sende inn en ressurs til markedsplassen velger du om du tilbyr ressursen vederlagsfritt eller mot betaling. Selger aksepterer at så snart en ressurs er lastet opp til markedsplassen, kan ressursen finnes via en søkende spørring i ClassFlow og deretter lastes ned til brukerens ClassFlow-konto.Ressursen kan også finnes via søkemotorer utenfor ClassFlow-tjenesten, slik som Google eller Bing, i hvilket tilfelle ressursen kan vises, men ikke lastes ned eller redigeres.Autoriserte brukere (som definert i vilkårene og betingelsene for ClassFlow-tjenesten) som laster opp til markedsplassen på vegne av en bedriftsbruker (som definert i vilkårene og betingelsene for ClassFlow-tjenesten), må gjøre dette med legitime tillatelser og autorisering fra bedriftsbrukeren.

1.1        Selgers profil.   For å kunne selge mot betaling eller tilby en ressurs vederlagsfritt på markedsplassen, må selger opprette en profil i ClassFlow. Selgers fornavn og etternavn er påkrevd i selgers profil, men alle de andre feltene er valgfrie. All informasjonen som selger skriver inn i selgers profil, blir offentlig tilgjengelig, ikke bare for eiere av ClassFlow-kontoer, men også hvem som helst som finner selgers ressurs i et frakoblet søk i markedsplassen eller et søk via en søkemotor som Bing eller Google. Selger forstår at selger ikke skal fylle ut de valgfrie feltene hvis selger ikke ønsker at denne informasjonen skal være offentlig tilgjengelig.

 1. ETISKE RETNINGSLINJER. Som et vilkår for å laste opp ressurser til markedsplassen, må selger må overholde betingelsene for akseptabel brukerpraksis for ClassFlow (classflow.com/no/acceptable-use-policy). I samsvar med betingelsene for akseptabel praksis vil selger ikke: (a) laste opp noen ressurs som inneholder annonser, reklamemateriell, søppelpost, kjedebrev, koblinger til virksomheter eller noen annen form for anmodninger; (b) laste opp noen ressurs som inneholder personlig eller identifiserende informasjon om en annen person uten den personens uttrykkelige samtykke; (c) laste opp noen ressurs som inneholder virus, ormer, trojanske hester, spionprogrammer eller annen skadelig datamaskinkode; eller (d) med vitende laste opp en ressurs som krenker tredjeparts rettigheter. Betingelsene for akseptabel bruk omfatter et sett med standarder for innhold som gjelder alle ressurser som lastes opp av en selger. Disse standardene for innhold inkluderer, men er ikke begrenset til, kravet om at en ressurs som lastes opp til markedsplassen ikke kan:
 • inneholde materiale som er nedsettende om en person;
 • inneholde materiale som er obskønt, støtende, hatefullt eller provoserende;
 • befordre seksuelt eksplisitt materiale;
 • oppmuntre til vold;
 • oppmuntre til diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, seksuell legning eller alder;
 • oppmuntre til ulovlig virksomhet;
 • være slik at det sannsynligvis vil virke trakasserende, uroligende, fornærmende, alarmerende eller irriterende på en annen person;
 • brukes til å utgi seg for en annen person eller å oppgi feil identitet eller tilknytning til en person; eller
 • gi inntrykk av at de utgår fra Promethean, hvis dette ikke er tilfelle.

Selgere må lese og overholde ClassFlows betingelser for akseptabel bruk i deres fulle omfang, og selger må lese ClassFlows betingelser for akseptabel bruk før vedkommende publiserer en ressurs til markedsplassen.

2.1        Upassende ressurser.   Promethean forbyr opplasting av ressurser som krenker betingelsene for akseptabel bruk av ClassFlow-tjenesten. Kjøpere og selgere aksepterer og samtykker imidlertid i at (i) Promethean ikke er og ikke kan holdes ansvarlig for noe som helst innhold, noen som helst informasjon eller noen som helst materialer som publiseres av selgere på markedsplassen; (ii) brukere av markedsplassen kan eksponeres for upassende materiale; og (iii) brukerne bærer all risiko forbundet med eksponering for og bruk av noen slike upassende ressurser, inkludert uten begrensning enhver tillit til nøyaktighet, fullstendighet eller nytteverdi av slike ressurser. Promethean forbeholder seg retten til (men påtar seg ikke noen forpliktelse til) å overvåke bruken din av markedsplassen, og Promethean vil iverksette rimelige tiltak for å eliminere upassende ressurser fra markedsplassen. Uten noen begrensning av Prometheans rettigheter, forbeholder Promethean seg retten til når som helst å fjerne, i sin helhet eller deler av, en hvilken som helst ressurs helt etter Prometheans eget skjønn; stenge av en selgers mulighet til å laste opp flere ressurser til markedsplassen; eller stenge en selgers ClassFlow-konto. Hvis du mener at en ressurs som er lastet opp til markedsplassen, inneholder innhold som er støtende eller upassende og derfor krenker betingelsene for akseptabel bruk av ClassFlow-tjenesten, ber vi deg bistå oss ved å sende e-post til support@classflow.com og oppgi informasjon om ressursen i e-posten.

 1. SELGERS LISENS TIL PROMETHEAN OG KJØPERE.
 • Selger beholder eierrettighetene i og til ressursen som selger laster opp. Ved å gjøre ressursen tilgjengelig på markedsplassen gir imidlertid enhver lærer som selger eller tilbyr ressurser vederlagsfritt via markedsplassen (en «selgende lærer») Promethean herved en provisjonsfri, verdensomspennende, vedvarende, ugjenkallelig, underlisensierbar, ikke-eksklusiv rett og lisens til å hevde enhver opphavsrett, varemerkerettighet, publisitetsrettighet og/eller databaserettighet som selger har i ressursen, i et hvilken som helst medium, som kjent eller som utvikles senere, utelukkende som en rimelig nødvendighet for å gjøre ressursen tilgjengelig på markedsplassen. Dette er kun en lisens – selgers eierrettigheter i ressursen påvirkes ikke.
 • Med mindre annet er uttrykkelig avtalt via separate lisensavtaler mellom Promethean og en tredjeparts utgiver som selger eller tilbyr ressurser vederlagsfritt via markedsplassen (en «selgende utgiver»), gir en slik selgende utgiver Promethean herved en provisjonsfri, verdensomspennende, vedvarende, ugjenkallelig, underlisensierbar, ikke-eksklusiv rett og lisens til å hevde enhver opphavsrett, varemerkerettighet, publisitetsrettighet og/eller databaserettighet som selger har i ressursen, i et hvilken som helst medium, som kjent eller som utvikles senere, utelukkende som en rimelig nødvendighet for å gjøre ressursen tilgjengelig på markedsplassen. Dette er kun en lisens – selgers eierrettigheter i ressursen påvirkes ikke.
 • Ved å sende inn en ressurs til markedsplassen, gir den selgende utgiveren eller selgende læreren, som relevant, herved kjøperen en lisens til ressursen. Det er selgers ansvar å informere kjøpere om lisensvilkårene (inkludert, men ikke begrenset til opphavsretter og varemerkerettigheter) under hvilke selger tilbyr ressursen til kjøpere på markedsplassen. En lærer som selger eller tilbyr en ressurs vederlagsfritt på markedsplassen, kan for eksempel vurdere å anvende en av opphavsrettslisensene på ressursen, som gjøres tilgjengelig gjennom Creative Commons. Du finner mer informasjon om disse lisensene på nettsiden for Creative Commons, på adressen creativecommons.org. Selger er ansvarlig for å beskytte og håndheve ethvert vilkår under hvilket selger tilbyr en ressurs via markedsplassen, og selger godtar at Promethean ikke har noen forpliktelse til å gjøre dette på selgers vegne. I den grad selger ikke varsler kjøperen om noen bestemte lisensvilkår for en ressurs, aksepterer selger at vedkommende gir kjøper en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, ikke-underlisensierbar, ugjenkallelig lisens til å bruke, reprodusere og tilpasse ressursen (i sin helhet eller delvis) uten noen rett til å dele eller distribuere ressursen til en tredjepart unntatt kjøperens elever for undervisningsformål eller til andre tredjeparter for å bistå eller legge til rette for undervisningsformål.
 • Enhver fjerning av ressursen fra markedsplassen fra selgers side skal ganske enkelt oppheve Prometheans rettigheter til å gjøre ressursen tilgjengelig for videre nedlasting av kjøpere; det skal ikke påvirke Prometheans rett til fortsatt å gjøre ressursen tilgjengelig for kjøpere som har lastet den ned før selger fjernet ressursen. Lisensen som innvilges av selgeren (som fremsatt i avsnitt 3.3 heri), vedvarer i samsvar med de gjeldende betingelsene i lisensen for brukere som allerede har lastet ned selgerens ressurs fra markedsplassen før ressursen ble fjernet.
 • Hvis en selger velger å avslutte ClassFlow-kontoen sin eller en selgers ClassFlow-konto stenges av Promethean, aksepterer selger at før avslutningen eller stengingen av ClassFlow-kontoen, vil selger fjerne alle ressurser fra markedsplassen som selger har lastet opp dertil. Fjerningen av ressursen fra markedsplassen fra selgers side skal ganske enkelt oppheve Prometheans rettigheter til å gjøre ressursen tilgjengelig for videre nedlasting av kjøpere; det skal ikke påvirke Prometheans rett til fortsatt å gjøre ressursen tilgjengelig for kjøpere som har lastet ned denne ressursen før selger fjernet ressursen. Lisensen som innvilges av selger til kjøpere som allerede har lastet ned selgers ressurser fra markedsplassen før selgers konto ble avsluttet eller stengt, overlever slik avslutning/stenging.
 • Ved avslutning eller stenging av selgers ClassFlow-konto skal Promethean ikke ha noen forpliktelse til å betale selger noe vederlag eller kompensasjon for salget av noen av selgers ressurser som fortsatt blir tilgjengelig for salg på markedsplassen etter ikrafttredelsesdato for avslutningen eller stengingen av selgers ClassFlow-konto. Selger er ansvarlig for å fjerne selgers ressurser fra markedsplassen før ikrafttredelsesdatoen for avslutning eller stenging av selgers ClassFlow-konto.  Hvis selger ikke fjerner selgers ressurser fra markedsplassen før avslutning eller stenging av selgers ClassFlow-konto, kan Promethean, ved avslutningen eller stengingen, og helt etter Prometheans eget skjønn, fjerne selgers ressurser fra markedsplassen, eller fortsette å tilby ressursen via markedsplassen.
 1. SELGERS FORSIKRINGER OG GARANTIER. Ved å laste opp eller publisere ressurser på markedsplassen, forsikrer og garanterer selger at (a) ressursen ble opprettet utelukkende av selger eller at selger har alle rettigheter og lisens til å bruke, publisere, distribuere, reprodusere, selge og/eller på andre måter utnytte ressursen, inkludert rettigheten til å innvilge de rettighetene og lisensene som er fremsatt heri til Promethean og andre ClassFlow-brukere; (b) ressursen ikke vil krenke eller på andre måter bryte med de immaterielle eiendomsrettighetene (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettigheter eller varemerkerettigheter) eller noen andre rettigheter tilhørende en tredjepart; (c) selger har samtykke, frigivelse og/eller tillatelse fra hver identifiserbar person fremstilt i selgers ressurs til å laste opp, overføre, publisere, underlisensiere og/eller utbre deres navn og/eller likhet gjennom markedsplassen; og (d) enhver ressurs selger laster opp til markedsplassen vil være hele ressursen med kapasitet for nedlasting i sin helhet i fullt omfang og at ingen del av en slik ressurs skal leveres separat eller kreve et separat eller ytterligere kjøp, for eksempel via en tredjeparts nettside eller annen kanal.I den grad selger har kjennskap til at en ressurs som selger har lastet opp, krenker noen slik rettighet, vil selger umiddelbart fjerne en slik ressurs fra markedsplassen.
 1. ELGERS SKADETILSAGN.Selger aksepterer å erstatte og holde Promethean og Prometheans datterselskaper, eierselskaper, ansvarlige, agenter, representanter og ansatte skadesløse fra ethvert og alle krav, påstander, ansvar, utgifter eller avgiftsvurderinger, inkludert rimelige utgifter til advokat, som følger fra noe krav fremsatt av en tredjepart og/eller noen andre tiltak iverksatt av noen som helst offentlig eller regulerende myndighet, på grunn av, som følge av, eller i tilknytning til (i) en ressurs som selger sender inn, selger, publiserer, overfører, leverer eller gjør tilgjengelig på andre måter gjennom markedsplassen; (ii) selgers faktiske eller påståtte mislighold av de juridiske betingelsene for ClassFlow-tjenesten; (iii) selgers faktiske eller påståtte krenkelse av en tredjeparts immaterielle eiendom eller eiendomsrettigheter, eller (iv) selgers faktiske eller påståtte krenkelse av gjeldende lover, regler, regulativer eller andres rettigheter.
 1. PRISSETTING AV RESSURSER, OMSETNINGSANDELER, AVGIFTER OG BETALINGER.

6.1        Prissetting av ressurser. Selgerne alene er ansvarlig for prissetting ved salg av ressursene sine på markedsplassen («listeprisen»), forutsatt at slik prissetting (hvis en slik ressurs ikke tilbys vederlagsfritt) ikke er under minimumsprisen som kreves av Promethean. Minimumsprisen som kreves av Promethean, kan endres av Promethean ene og alene etter Prometheans eget skjønn, men kravet til den da gjeldende minimumsprisen vil bekjentgjøres for selgeren hvis selgeren prøver å føre opp ressursen på markedsplassen for en pris under den påkrevde minimumsprisen. Listeprisen skal inkludere MVA eller lignende avgifter i kjøpsprisen som vises til kjøpere.  Listeprisen skal bare oppgis i US dollar.

6.2        Avgifter og karakter av forholdet til selger.     Selger alene og utelukkende er ansvarlig for føderale, nasjonale, statlige, provinsielle eller lokale avgifter, inkludert salgsavgifter som kan gjelde for salg som selger foretar via markedsplassen.  Selger er på samme måte alene og utelukkende ansvarlig for enhver inntekt eller andre skatter som påløper og forfaller til betaling som resultat av betalinger foretatt til selger. Hvis du selger en ressurs eller ressurser gjennom markedsplassen, samtykker du i å utlevere til Promethean ethvert skjema, dokument eller andre sertifiseringer som Promethean krever for innfri forpliktelser til rapportering eller innbetaling av skatt med hensyn til bruken din av markedsplassen. Ingenting i de juridiske betingelsene for ClassFlow-tjenesten representerer et ansettelsesforhold, en agentvirksomhet for eller et partnerskap mellom Promethean og en selger.

6.3        Omsetningsandel og transaksjonsavgift.        Med henvisning til at Promethean leverer en plassering som en selger kan tilby selgers ressurser for salg fra, aksepterer selger at Promethean mottar 35 % av listeprisen for hver ressurs som lastes opp og selges via markedsplassen og at selger vil motta 65 % av listeprisen («omsetningsandelen») minus en transaksjonsavgift på USD 0,25 per solgte ressurs («transaksjonsavgift»).  For formålet å beregne beløpet som skal betales til selger, utelukkes avgifter fra listeprisen.  Med andre ord, hvis listeprisen for ressursen er USD 2,00, beholder Promethean ved salget av ressursen 35 % av totalbeløpet på USD 2,0 som sin omsetningsandel og ytterligere USD 0,25 per ressurs som en transaksjonsavgift, uavhengig av eventuelle salgsavgifter som kan være inkludert i listeprisen.  For en ressurs med en listepris på USD 2,0 beholder således Promethean USD 0,70 som omsetningsandelen og ytterligere USD 0,25 som transaksjonsavgiften, og selger har rett til å motta USD 1,05.  Omsetningsandelen og transaksjonsavgiften trekkes automatisk fra utsalgsprisen innkrevd av selger ved bruk av en tredjeparts betalingsformidlingstjeneste som gjør det mulig for selgere å motta og kjøpere å foreta betalinger over Internett.  Promethean forbeholder seg retten til å legge til, fjerne eller på andre måter endre tredjeparts betalingsformidler som anvendes av Promethean for å muliggjøre transaksjoner mellom selgere og kjøpere via markedsplassen.

6.4        Betalinger til selger.     Selger aksepterer og godtar at ingenting som er uttalt eller skrevet av Promethean, og at ingenting som fremsettes i de juridiske betingelsene for ClassFlow-tjenesten, utgjør eller har utgjort noen forventninger om salg, noen bestemte salgsnivåer eller godtgjørelse for selger for noen ressurs som lastes opp av selger for salg eller distribusjon via markedsplassen. Promethean gjør tilgjengelig tjenestene fra en tredjeparts betalingsformidler for selgers beleilighet. For å kunne motta betalinger for ressursen som selges via markedsplassen, må selger enten koble til en eksisterende konto eller opprette en konto hos tredjeparts betalingsformidler. Betalinger foretas kun i USD. Forutsatt at selger overholder de juridiske vilkårene for ClassFlow-tjenesten, distribueres betalinger automatisk til selgers konto av tredjeparts betalingsformidler ikke senere enn tretti (30) ager fra dato da ressursen ble solgt. Promethean gir ingen forsikringer med hensyn til tjenestene som leveres av tredjeparts betalingsformidler og Promethean er ikke ansvarlig for forsinkelser i betaling som kan forårsakes av en tredjepart for å inkludere, men ikke være begrenset til, noen tredjeparts betalingsformidler.  Selger fraskriver seg enhver rett til å kreve betaling ved noen andre mekanismer enn som fremsatt heri og aksepterer at ingen andre skyldnader følger under de juridiske betingelsene for ClassFlow-tjenesten.

6.5        Refusjonspraksis.          I den grad Promethean velger å utstede en refusjon til en kjøper (som fremsatt i seksjon B, avsnitt 4 nedenfor) for en ressurs som kjøperen har lastet ned, vil Promethean melde fra til selger av denne ressursen. Promethean forbeholder seg retten til å fjerne en ressurs fra markedsplassen hvis en slik ressurs har medført utstedelse av en refusjon. Innen 10 dager etter mottak av en melding fra Promethean, er selger forpliktet til å utstede en refusjon til Promethean via Prometheans tredjeparts betalingsformidler tilsvarende den fullstendige betalingen mottatt av kjøper for den ressursen.  Hvis selger ikke utsteder refusjonen til Promethean, forbeholder Promethean seg retten til å (i) fjerne selgers ressurs eller ressurser fra markedsplassen; (ii) begrense selgers tilgang til videre opplasting av ressurser til markedsplassen; eller (iii) stenge selgers ClassFlow-konto.

 1. Garantifraskrivelser. PROMETHEAN AKSEPTERER IKKE NOEN ERSTATNINGSPLIKT ELLER NOE ANSVAR FOR NOEN (I) FEIL, UHELL, ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD, (II) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM AV EN HVILKEN SOM HELST KRAKTER OVERHODE RESULTERENDE FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV MARKEDSPLASSEN, (III) ENHVER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV NOEN OG ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON OPPGITT AV SELGER TIL TREDJEPARTS BETALINGSFORMIDLER, (IV) ETHVERT AVBRUDD I ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA MARKEDSPLASSEN, (V) ENHVER PROGRAMFEIL, ETHVERT VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM MARKEDSPLASSEN AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (VI) FEIL VED ELLER UTELATELSE I EN RESSURS, ELLER FOR NOE TAP ELLER SKADE AV NOE SOM HELST SLAG PÅLØPT SOM FØLGER AV BRUKEN AV EN RESSURS SOM BLE SOLGT ELLER PÅ ANDRE MÅTER GJORT TILGJENGELIG VIA MARKEDSPLASSEN. PROMETHEAN VIL IKKE DELTA I ELLER PÅ NOEN SOM HELST MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR OVERVÅKNING AV TRANSAKSJONER MELLOM KJØPER, SELGER OG TREDJEPARTS BETALINGSFORMIDLER.PROMETHEAN ER I TILLEGG IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE ELLER NOE TAP AV FORTJENESTE RESULTERENDE FRA TRANSAKSJONER GJENNOMFØRT UTENFOR MARKEDSPLASSEN, INKLUDERT TRANSAKSJONER SOM KAN HA UTGANGSPUNKT I MARKEDSPLASSEN, MEN SOM VIDEREFØRES FRAKOBLET ELLER UTENFOR MARKEDSPLASSEN.
 1. KJØPERS VILKÅR OG BETINGLESER.
 1. Nedlasting av ressurser fra ClassFlow-markedsplassen. For å kunne laste ned en ressurs fra markedsplassen, må en kjøper ha en ClassFlow-konto.  En kjøper kan anskaffe en ressurs fra markedsplassen ved bruk av en eksisterende konto eller ved å opprette en konto med tredjeparts betalingsformidler oppgitt av Promethean, eller ved bruk av kredittkort eller debetkort. Alle ressurser som er tilgjengelige via markedsplassen, er digitale ressurser. Ved mottak av betaling via tredjeparts betalingsformidler skal Promethean som sådan umiddelbart gjøre slike ressurser tilgjengelig (levere en slik ressurs) til en kjøper for kjøpers umiddelbare bruk og tilgang i Mine ressurser-mappen i kjøpers ClassFlow-konto. Promethean vil vanligvis gjøre en ressurs som en kjøper kjøper tilgjengelig for kjøperen uten tidsbegrensning så lenge som ressursen er tilgjengelig via markedsplassen.Promethean gir imidlertid ingen garantier med hensyn til dette, og ressursen kan fjernes av selger fra markedsplassen når tid som helst eller den kan fjernes av Promethean i svar på en klage om ressursen.
 1. Kjøpers rettigheter og forpliktelser i ressursen. Kjøpers anskaffelse av ressurser fra markedsplassen foretas kun under en lisens; det skal ikke forekomme noen direkte overføring av eiendomsrettigheter i en slik ressurs. Lisensvilkårene under hvilke kjøper kan bruke den anskaffede ressursen, skal være de betingelsene som er fremsatt av selgeren og fremsatt i seksjon A, avsnitt 3.3 heri. Ved anskaffelse av ressursen godtar kjøper å akseptere og være bundet av lisensvilkårene vedheftet den bestemte ressursen, inkludert alle opphavsrettsmerknader, varemerkeregler, informasjons- og lisensierings- eller bruksbegrensninger oppgitt av selger.I et hvilket som helst tilfelle aksepterer du å ikke bruke en ressurs du kjøper eller anskaffer vederlagsfritt via markedsplassen på en måte som krenker eller bryter lisensvilkårene som styrer bruken din av ressursen.
 1. Betaling for ressurser. Kjøper aksepterer å være ansvarlig for og betale fullt ut for alle ressurser som kjøpes via markedsplassen via tredjeparts betalingsformidler oppgitt av Promethean.  Kjøper aksepterer at Promethean kan belaste kjøpers konto opprettet med tredjeparts betalingsformidler for en ressurs anskaffet av kjøper.Kjøper er ansvarlig for å oppgi til Promethean gyldige og gjeldende kontodetaljer for betaling av alle avgifter.
 1. Alle ressurser som er tilgjengelig via markedsplassen er digitale ressurser som, ved kjøp, gjøres tilgjengelig for en kjøper for kjøperens umiddelbare bruk og tilgang i Mine ressurser-mappen i kjøperens ClassFlow-konto.  Kjøper godtar og aksepterer at alle salg av ressurser via markedsplassen er endelige og at det ikke gis noen refusjoner. Til tross for foregående erklæring, kan Promethean, helt og holdent etter eget skjønn, gjøre visse unntak fra denne praksisen på grunnlag av enkelttilfeller, for eksempel hvis en ressurs ikke kan brukes, lastes ned eller åpnes av en kjøper på grunn av en defekt eller feil med ressursen.Hvis det gjøres slikt unntak, kan Promethean utstede en refusjon for et slikt kjøp på en måte som Promethean mener er egnet, inkludert uten begrensning i form av en kreditt på markedsplassen.
 1. Koblinger til andre nettsteder og ressurser. En ressurs kan inneholde koblinger til andre nettsteder eller ressurser.  Promethean har ingen kontroll over slike eksterne nettsteder og ressurser.  Kjøper aksepterer at (i) Promethean ikke er ansvarlig for tilgjengeligheten eller nøyaktigheten til slike eksterne nettsteder og ressurser, og at (ii) Promethean ikke bifaller eller er ansvarlig for noe innhold, annonsering, produkter, tjenester eller materiale på eller tilgjengelig fra slike eksterne nettsteder og ressurser.Hvis kjøper går til disse eksterne nettstedene eller ressursene, gjør kjøper dette på kjøpers egen risiko og kjøper aksepterer alt ansvar og alle konsekvenser som kan følge.
 1. KJØPER AKSEPTERER AT VED Å KJØPE EN RESSURS FRA MARKEDSPLASSEN, GJØR KJØPER DETTE PÅ EN «SOM ER» OG «SOM TILGJENGELIG» BASIS OG AT KJØPERS BRUK AV MARKEDSPLASSEN LEVERT AV PROMETHEAN GJØRES PÅ KJØPERS RISIKO ALENE. I FULLT OMFANG TILLATT AV LOVEN FRASKRIVER PROMETHEAN, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DETS OG DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG AGENTER SEG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISERTE, I FORBINDELSE MED MARKEDSPLASSEN, KJØPERS TILGANG TIL OG BRUK DERAV, INKLUDERT UTEN BEGRESNING NOEN SOM HELST IMPLISERTE GARANTERIER OM SALGBARHET, RETTIGHET, IKKE-KRENKELSE ELLER NOEN SOM HELST ANDRE GARANTIER SOM FØLGE AV HANDELEN ELLER BRUKEN AV HANDELSVAREN. PROMETHEAN GIR INGEN GARANTIER OM SANNFERDIGHET, NØYAKTIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV RESSURSENE SOM FINNES PÅ MARKEDSPLASSEN; ELLER OM TILGJENGELIGHET, KVALITET, EGENSKAPER, LEGITIMITET, FUNKSJONALITET, SIKKERHET ELLER TRYGGHET FOR EN RESSURS (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING ALT UNDERVISNINGSINNHOLD) FØRT OPP FOR SALG ELLER TILBUDT VEDERLAGSFRITT PÅ MARKEDSPLASSEN. PROMETHEAN GIR HELLER INGEN FORSIKRINGER ELLER GARANTIER OM AT INNHOLDET I RESSURSENE SOM ER TILGJENGELIG PÅ MARKEDSPLASSEN ER EGNET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER VIL INNFRI KJØPERENS KRAV, OG AKSEPTERER IKKE NOE ERSTATNINGSPLIKT ELLER ANSVAR FOR NOEN (I) FEIL, UHELL, ELLER UNØYAKTIGHETER I INNHOLD, (II) PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ EIENDOM AV EN HVILKEN SOM HELST KARAKTER OVERHODE RESULTERENDE FRA DIN TILGANG TIL OG BRUK AV MARKEDSPLASSEN, (III) ENHVER UAUTORISERT TILGANG TIL ELLER BRUK AV NOEN OG ALL PERSONLIG INFORMASJON OG/ELLER ØKONOMISK INFORMASJON OPPGITT AV DEG TIL TREDJEPARTS BETALINGSFORMIDLER, (IV) ETHVERT AVBRUDD I ELLER OPPHØR AV OVERFØRING TIL ELLER FRA MARKEDSPLASSEN, (V) ENHVER PROGRAMFEIL, ETHVERT VIRUS, TROJANSKE HESTER ELLER LIGNENDE, SOM KAN OVERFØRES TIL ELLER GJENNOM MARKEDSPLASSEN AV EN TREDJEPART, OG/ELLER (VI) FEIL VED ELLER UTELATELSE I EN RESSURS, ELLER FOR NOE TAP ELLER SKADE AV NOE SOM HELST SLAG PÅLØPT SOM FØLGE AV BRUKEN AV EN RESSURS SOM BLE SOLGT ELLER PÅ ANDRE MÅTER GJORT TILGJENGELIG VIA MARKEDSPLASSEN, OG/ELLER (VII) ENHVER RESSURS ELLER DELER AV EN RESSURS SOM KRENKER DE IMMATERIELLE EIENDOMSRETTIGHETENE ELLER RETTIGHETENE TILHØRENDE EN TREDJEPART. PROMETHEAN GIR INGEN FORSIKRINGER OM, TILSLUTNINGER TIL, GARANTIER FOR ELLER AKSEPTERER IKKE NOE ANSVAR FOR EN RESSURS SOM TILBYS AV EN SELGER GJENNOM MARKEDSPLASSEN ELLER EN HYPERKOBLET NETTSIDE, OG PROMOTHEAN VIL IKKE DELTA I ELLER PÅ NOEN MÅTE VÆRE ANSVARLIG FOR OVERVÅKNING AV EN TRANSAKSJON MELLOM KJØPER, SELGER OG TREDJEPARTS BETALINGSFORMIDLER. SOM MED KJØPET AV ET PRODUKT ELLER EN TJENESTE GJENNOM ET MEDIUM ELELR I ET MILJØ, SKAL KJØPER BRUKE KJØPERS BESTE VURDERING OG UTØVE FORSIKTIGHET DER DETTE ER PASSENDE.PROMETHEAN ER I TILLEGG IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADE ELLER NOE TAP AV FORTJENESTE RESULTERENDE FRA TRANSAKSJONER GJENNOMFØRT UTENFOR MARKEDSPLASSEN, INKLUDERT TRANSAKSJONER SOM KAN HA UTGANGSPUNKT I MARKEDSPLASSEN, MEN SOM VIDEREFØRES FRAKOBLET ELLER UTENFOR MARKEDSPLASSEN.
 1. OPPHAVSRETTSMERKNAD OG FJERNING.
 2. Melding om krenkelse. Hvis du mener at noe innhold eller informasjon som finnes på markedsplassen krenker din opphavsrett, må du melde fra til Promethean om kravet ditt i samsvar med følgende prosedyrer. Promethean vil behandle alle meldinger om angivelig krenkelse i samsvar med Digital Millennium Copyright Act («DMCA») (Digital årtusen opphavsrettslov) og andre gjeldende opphavsrettslover. DMCA krever at melding om påstått krenkelse fremsettes skriftlig og sendes inn til Promethean med e-post til copyright@prometheanworld.com.

Informasjonen som det bes om i Melding om krenkende innhold er utformet for å sikre at partene som rapporterer elementer enten er rettighetseierne eller er autorisert av rettighetseierne, og for å gjøre det mulig for oss korrekt å identifisere ressursen som skal fjernes. For å være effektiv må meldingen om krenkelse inneholde følgende informasjon:

(a) En fysisk eller elektronisk signatur fra eieren av en eksklusiv rettighet, eller en person autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som påstås krenket;

(b) Identifikasjon av det opphavsrettslige arbeidet som hevdes å være krenket, eller, hvis flere opphavsrettslige arbeider dekkes av en enkeltmelding, en representativ liste over slike arbeider;

(c)             Identifisering av materialet som det hevdes er krenkende eller som vil være emne for krenkende aktivitet og som skal fjernes eller til hvilket tilgang skal deaktiveres, samt rimelig tilstrekkelig informasjon for å gjøre det mulig for tjenesteleverandøren å finne materialet;

(d)             Rimelig tilstrekkelig informasjon for å gjøre det mulig for tjenesteleverandøren å ta kontakt med vedkommende part, som f.eks. en adresse, et telefonnummer og, hvis tilgjengelig, en elektronisk e-postadresse der klagende part kan kontaktes;

(e) En uttalelse om at den klagende parten er i god tro om at bruken av materialet på den måten det klages på ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes representant eller loven; og

(f)               En uttalelse om at informasjonen i meldingen er nøyaktig og underlagt regler om falsk forklaring, at den klagende parten er autorisert til å handle på vegne av eieren av en eksklusiv rettighet som påstås krenket.

 1. Prosess ved mottak av en melding om krenkelse.Ved mottak av en korrekt melding om krenkelse, forbeholder vi oss retten til å:

(a)             fjerne eller deaktivere tilgang til det krenkede materialet;

(b)             melde fra til selgeren som er anklaget for krenkelsen om at vi har fjernet eller deaktivert tilgang til det gjeldende materialet;

(c)              utelukke en slik selger fra tilgang til markedsplassen; og

(d)             stenge selgerens ClassFlow-konto.

Hvis selgeren mener at ressursen som ble fjernet eller som det nektes tilgang til, ikke er krenkende, eller hvis selgeren mener at selgeren har rett til å legge ut og bruke en slik ressurs, har selger rett til å sende oss en motmelding med den følgende informasjonen til copyright@prometheanworld.com:

(a) en elektronisk signatur fra selger, eller en person autorisert til å handle på vegne av selger;

(b)             identifikasjon av ressursen som har blitt fjernet eller som tilgangen har blitt deaktivert til, og plasseringen der ressursen ble vist før den ble fjernet eller deaktivert;

(c)             en uttalelse om at selger er i god tro om at ressursen ble fjernet eller deaktivert som et resultat av en feil eller feilidentifisering av materialet; og

(d) selgers navn, adresse, telefonnummer og, hvis tilgjengelig, e-postadresse.

Hvis vi mottar en motmelding, kan vi sende en kopi av motmeldingen til den opprinnelige klagende parten med informasjon om at vi kan komme til å sette opp igjen den fjernede ressursen eller slutte å deaktivere den innen 14 arbeidsdager fra mottak av motmeldingen utelukkende etter Prometheans eget skjønn.

 1. BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR.

KJØPER OG SELGER AKSEPTERER AT PROMETHEAN, DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER OG DERES LEDERE, DIREKTØRER, ANSATTE OG/ELLER AGENTER IKKE SKAL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGESSKADER ELLER STRAFFEERSTATNIGNER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, SKADER FOR TAP AV FORTJENESTE, GODVILJE, OMDØMME, BRUK ELLER DATA ELLER NOEN ANDRE IMMATERIELLE TAP, SOM FØLGER FRA TILGANG TIL, BRUK AV ELLER MANGLENDE TILGANG TIL BRUK AV MARKEDSPLASSEN ELLER NOEN ANDRE FORHOLD FORBUNDET MED MARKEDSPLASSEN. NOEN AMERIKANSKE STATER ELLER ANDRE JURISDIKSJONER TILLATER IKKE UTELUKKELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, I HVILKET TILFELLE DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE OG UTELUKKELSENE KANSKJE IKKE GJELDER. PROMETHEANS ANSVAR OVERFOR EN SELGER SKAL IKKE I NOE TILFELLE I SUM VÆRE STØRRE ENN DET LAVESTE AV (A) TOTALBELØPET BETALT AV PROMETHEAN TIL SELGER I LØPET AV DE TOLV (12) FOREGÅENDE MÅNEDENE UMIDDELBART FORUT FOR KRAVET ELLER HANDLINGEN SOM ANGIVELIG MEDFØRER SLIKT ANSVAR, ELLER (B) ETT HUNDRE DOLLAR (USD 100,00).  PROMETHEANS ANSVAR OVERFOR EN KJØPER SKAL IKKE I NOE TILFELLE I SUM VÆRE STØRRE ENN DET LAVESTE AV (A) TOTALBELØPET BETALT AV KJØPER TIL PROMETHEAN I LØPET AV DE TOLV (12) FOREGÅENDE MÅNEDENE UMIDDELBART FORUT FOR KRAVET ELLER HANDLINGEN SOM ANGIVELIG MEDFØRER SLIKT ANSVAR, ELLER (B) ETT HUNDRE DOLLAR (USD 100,00).

SELGER OG KJØPER AKSEPTERER HERVED OG FORSTÅR AT VED Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE TJENESTEN OG AKSEPTERE BETINGELSENE I DENNE AVTALEN, KAN DET VÆRE AT SELGER OG KJØPER FRASIER SEG RETTIGHETER MED HENSYN TIL KRAV SOM PÅ NÅVÆRENDE TIDSPUNKT ER UKJENT ELLER IKKE MISTENKES. HVIS KJØPER ELLER SELGER ER BOSATT I CALIFORNIA, TLKJENNEGIR KJØPER OG SELGER AT DE HAR LEST OG FORSTÅTT OG HERVED UTTRYKKELIG FRASKRIVER SEG RETTIGHETENE I SEKSJON 1542 I CALIFORNIAS SIVILE LOVER, SOM BESTEMMER FØLGENDE: «EN GENERELL FRASKRIVELSE OMFATTER IKKE KRAV SOM KREDITOR IKKE KJENNERTIL ELLER MISTENKER Å EKSISTERE TIL SIN FORDEL PÅ TIDSPUNKTET FOR UTØVELSE AV FRASKRIVELSEN, SOM HVIS KJENT AV HAM VILLE HATT MATERIELL BETYDNING FOR AVTALEN MED SKYLDNEREN.» HVIS KJØPER ELLER SELGER VIDERE ER BOSATT I ANDRE AMERIKANSKE DELSTATER ELLER JURISDIKSJONER, SAMTYKKER DU I Å FRASKRIVE DEG PÅ FORHÅND ENHVER LIGNENDE LOVFESTET RETT I EN SLIK ANNEN DELSTAT ELLER JURISDIKSJON.

 1. HELE AVTALEN.

Som fremsatt ovenfor, omfatter de juridiske betingelsene for ClassFlow-tjenesten disse vilkårene og betingelsene for markedsplassen, vilkårene for ClassFlow-tjenesten, personvernerklæringen for ClassFlow, betingelsene for akseptabel bruk og informasjonskapselpraksis for ClassFlow.  De juridiske betingelsene for ClassFlow styrer bruken av markedsplassen og utgjøre hele avtalen mellom kjøperen og Promethean og mellom selgeren og Promethean. Med hensyn til kjøp eller salg av en ressurs via markedsplassen (enten ressursen er vederlagsfri eller prisbelagt): (i) skal de spesifikke vilkårene og betingelsene i disse vilkårene og betingelsene for ClassFlow-markedsplassen råde, og (ii) i tilfelle av en konflikt mellom disse vilkårene og betingelsene for ClassFlow-markedsplassen og en hvilken som helst annen bestemmelse inneholdt i de juridiske betingelsene for ClassFlow-tjenesten, skal vilkårene og betingelsene i disse vilkårene og betingelsene for ClassFlow-markedsplassen råde.

© 2016 Promethean Limited. Med enerett.