Personvernerklæring for ClassFlow


Gjeldende fra:  6. juli 2018
Vårt løfte om personvern for studentinformasjon i ClassFlow

Personvernet omkring personlig identifiserbar studentinformasjon er svært viktig for oss.  Vi er glade for at kundene våre velger ClassFlow som en pålitelig lærerik tjenesteleverandør, og det er vårt mål å etterleve høye standarder for personvern og sikkerhet. Når vi har tilgang til studenters personlige informasjon, forplikter vi oss til følgende prinsipper for personvern:

 • Vi samler inn, lagrer, behandler og deler studenters personlige informasjon kun for yte tjenestene våre, eller som autorisert av skole eller foresatte.
 • Vi innhenter kun så mye av studenters personlige informasjon som er nødvendig for å tilby tjenesten vår.
 • Vi skal klart og synlig informere om retningslinjer og praksis for data.
 • Vi deler eller selger ikke studenters personlige informasjon med tredjeparter for markedsføringsformål.
 • Vi videreformidler ikke studenters personlige informasjon for atferdsbestemte målrettede formål.
 • Vi bruker ikke studenters personlige informasjon for atferdsbestemte målrettede formål unntatt til foresatte med deres uttrykkelige og eksplisitte samtykke.
 • Vi gjør ikke vesentlige endringer i retningslinjene for personvern og tjenestevilkårene som er knyttet til innsamling og bruk av studenters personlige informasjon, uten først å varsle skolen og å gi den valget før studenters personlige informasjon brukes på en vesentlig annerledes måte enn det som ble fremlagt da studentens personlige opplysninger ble samlet inn.
 • Vi opprettholder et omfattende datasikkerhetsprogram utformet for å beskytte typene studentinformasjon som er innsamlet i ClassFlow.
 • Vi vil slette eller avidentifisere studenters personlige informasjon når den ikke lenger er nødvendig, eller etter anvisning eller forespørsel fra skolen.

Hvis du vil vite mer om praksisen vår og hvordan vi beskytter studenters personlige informasjon, kan du lese nøye gjennom personvernerklæringen, retningslinjer for informasjonskapsler, tjenestevilkår og erklæringen om akseptabel bruk, eller kontakte oss på privacy@ClassFlow.com med spørsmål.
ClassFlow, eller «tjenesten» leveres av Promethean Limited («Promethean», «vi», «oss» eller «vår»).  Vi er et aksjeselskap registrert i England og Wales, med registrerte kontorer hos Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannia.

Når vi bruker ordet «tjeneste» eller «tjenester» i denne personvernerklæringen, mener vi (i) den offentlige ClassFlow-tjenesten som er gratis tilgjengelig på www.ClassFlow.com eller andre slike URL-er, som fastsatt av brukerens lokale eller nettleserspråk, (ii) ClassFlow-tjenesten for skoler, som er tilgjengelig via abonnement for skoler, skolekretser eller andre slike institusjoner og er kun tilgjengelig via oppsett av et unikt ClassFlow-underdomene med en privat URL (f.eks. www.dinskolekretsnavn.classflow.com) for bruk utelukkende av den bestemte skolen eller kretsen; og (iii) alle andre tilknyttede nettsteder, produkter, tjenester og applikasjoner som gjøres tilgjengelig av Promethean (inkludert alle ClassFlow-relaterte apper som kan være tilgjengelig via App Store, Google Play-butikken eller andre tredjeparts appbutikker).

Denne personvernerklæringen, sammen med ClassFlows erklæring om informasjonskapsler («cookie») tjenestevilkår for ClassFlow og erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow henvist til i denne personvernerklæringen, utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss (samlet henvist til heri som «kontrakten»).  Vi ber deg lese disse nøye, før du begynner å bruke tjenesten vår.  Ved å bruke tjenesten vår angir du at du aksepterer ClassFlows’ tjenestevilkår, erklæring om informasjonskapsler, personvernerklæring og denne erklæringen om akseptabel bruk, og du aksepterer å være bundet av vilkårene i alle disse erklæringene.  Hvis du ikke aksepterer disse vilkårene og erklæringene, ber vi deg om ikke å bruke tjenesten.  Alle begreper som vi bruker i dette dokumentet uten videre definisjon, skal ha den betydningen de er gitt i tjenestevilkårene.  I tilfelle manglende overensstemmelse mellom tjenestevilkårene og personvernerklæringen, skal tjenestevilkårene har prioritet.

«Du» eller «din» betyr brukeren av tjenesten.  En «individuell bruker» kan i forbindelse med disse vilkårene være en lærer (eller administrator), student eller foreldre som bruker gratistjenesten ClassFlow. Når relevant betyr «du» og «din» også skolen eller skolekretsen eller andre utdanningsinstitusjoner, ellers kjent som «bedriftsbruker», som bruker ClassFlow-tjenesten for skoler, som brukeren er forbundet med enten som en student, lærer eller foreldre av en student, og som har tillatelse fra bedriftsbrukeren til å bruke tjenesten (en «autorisert bruker»).  Begrepet «bruker» eller «brukere», som brukt heri, viser til alle brukere av tjenesten:  individuelle brukere, autoriserte brukere og bedriftsbrukere.

Innholdsfortegnelse:

 1. Hva er formålet med denne personvernerklæringen?
 2. Hva slags informasjon innhenter vi?
 3. Hvordan deler Promethean informasjon med andre?
 4. Er informasjonen om meg trygg??
 5. Oppbevaring og sletting av personlig informasjon
 6. Kommunikasjonspreferanser
 7. Kan jeg få tilgang til, oppdatere, korrigere eller slette personlig informasjon?
 8. Hvor sendes dataene mine til?
 9. Personvern for barn
 10. Vil Promethean på noe tidspunkt endre denne personvernerklæringen?
 11. Hva hvis jeg har et spørsmål om denne personvernerklæringen, eller en klage?

1. Hva er formålet med denne personvernerklæringen?

Promethean respekterer ditt privatliv og forplikter seg til å beskytte det gjennom vår overholdelse av denne erklæringen. Denne personvernerklæringen for ClassFlow (sammen med ClassFlows erklæring om informasjonskapsler, tjenestevilkår for ClassFlow, og erklæringen om akseptabel bruk av ClassFlow, og alle andre dokumenter henvist til heri) forklarer hvordan Promethean samler inn, oppbevarer, bruker og videreformidler personlig informasjon som vi samler inn fra deg gjennom din bruk av ClassFlow-tjenesten.

«Personlig informasjon» som brukt i denne personvernerklæringen, betyr enhver informasjon som kan identifisere en bestemt person.

Denne praksisen gjelder ikke nettsteder tilhørende tredjeparter eller praksiser i selskaper som Promethean ikke eier eller kontrollerer, eller applikasjoner som vi tilbyr koblinger til fra vår tjeneste. Du bør alltid lese personvernerklæringen for tredjeparts nettsteder før du bruker dem.

2. Hva slags informasjon innhenter vi?

2.1 Den personlige informasjonen vi samler inn, avhenger av om du er lærer, elev eller foresatt.

 1. Informasjon om skoler, lærere og administratorer:Vi ber om visse typer informasjon når en lærer eller skoleadministrator registrer en ClassFlow-konto eller korresponderer med oss på Internett, inkludert for- og etternavn, e-postadresse, brukernavn og passord samt eventuell tilleggsinformasjon du frivillig oppgir i ClassFlow-profilen din, som kan inkludere, men er ikke begrenset til, skolens tilknytning og plassering, hvilke klassenivåer og emner du underviser i, stillingen din ved skolen og hvilken type enheter studentene bruker (samlet «skoleinformasjon»).  Vi kan også samle inn skoleinformasjon hvis skolen sender oss en melding, en lærer legger ut innhold eller ressurser gjennom nettstedet eller tjenesten vår, eller svarer på e-postmeldinger og undersøkelser.   Vi bruker denne informasjonen til å betjene, vedlikeholde og levere tjenestens funksjoner og funksjonalitet, for å analysere og forbedre tjenestetilbud og funksjonalitet samt for å kommunisere med skolene og brukerne våre.
 2. Informasjon om studenter:Promethean leverer tjenesten til skoler og lærere for å forbedre klasseromsundervisning og studentenes læringsutbytte. Gjennom levering av denne tjenesten til en skole, kan vi samle inn eller ha tilgang til personlig informasjon om studenter («studentinformasjon»). Bare studenter som har blitt gitt en klassekode av en skole eller en lærer, kan registrere seg som «student» for en ClassFlow-konto og bruke tjenesten. Ved registrering innhenter vi personlig informasjon fra studenten. Typen opplysninger vi samler inn, avhenger av hvordan læreren, skolen eller distriktet bruker tjenesten, men kan inkludere studentens fornavn og etternavn, e-postadresse, brukernavn og passord, vurderingsdata, oppgavedata og annet klasseromrelatert innhold. Vi vurderer studentinformasjon som svært konfidensiell, og bruker disse dataene utelukkende til å levere tjenestene til skolen eller på skolens vegne, og i begrensede former, til intern bruk i samsvar med våre ClassFlow tjenestevilkår eller spesifikke avtaler med skolene. Vår innsamling, bruk og avsløring av studentinformasjon er underlagt avtalene våre med skolen, i USA etter bestemmelsene i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) og gjeldende lokale lover og andre statlige, føderale og internasjonale lover der det er aktuelt. Gjeldende lov eller avtale med skolen har prioritet, og styrer der det er konflikter mellom gjeldende lov eller bestemmelser i avtalen med skolen og denne personvernerklæringen.  Hvis du har spørsmål om innsamling og bruk av studentinformasjon, kan du kontakte oss på privacy@ClassFlow.com. Hvis du har spørsmål om gjennomgang, endring eller sletting av en students personlige informasjon, kan du kontakte utdanningsinstitusjonen direkte.Se «Hvordan Promethean deler informasjon med andre» nedenfor, for mer informasjon om de begrensede måtene vi deler skoleinformasjon og studentinformasjon på. Se «Personvern for barn» nedenfor, for mer informasjon om hvordan vi samler inn og bruke personlig informasjonen om barn.
 3. Informasjon om foreldre og foresatte:Vi ber om noen typer informasjon når foreldre eller foresatte registrer en ClassFlow-konto eller registrer bruk av et tilhørende program. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, fornavn og etternavn, e-postadresse, brukernavn og passord samt eventuell tilleggsinformasjon forelderen eller vergen frivillig avgir, hvilket kan inkludere, men er ikke begrenset til, navnet og plasseringen til barnets skole og hva du er i forhold til barnet (overordnet, forelder, foresatt osv.). Vi bruker denne informasjonen til å betjene, vedlikeholde og levere tjenestens funksjoner og funksjonalitet, for å analysere og forbedre tjenestetilbud og funksjonalitet samt for å kommunisere med dere.

2.2 Informasjon innsamlet gjennom teknologi:

Vi samler automatisk inn visse typer bruksinformasjon når du besøker nettstedet eller bruker tjenesten vår. Når du besøker tjenesten, kan vi sende en eller flere informasjonskapsler (sporingsenheter) til datamaskinen din, som identifiserer nettleseren din og lar oss hjelpe deg med å logge inn raskere og forbedrer funksjonaliteten og navigeringen på nettstedet. En informasjonskapsel kan også formidle informasjon til oss om hvordan du bruker tjenesten (f.eks. sidene du viser, koblingene du klikker og andre handlinger du foretar deg på tjenesten). Vi kan samle inn logginformasjon fra nettleseren eller den mobile enheten hver gang du benytter tjenesten. Loggfilinformasjon kan inkludere anonym informasjon som webforespørsel, Internet Protocol-adresse («IP-adresse»), type nettleser, nettleserspråk, informasjon om den mobile enheten, henvisende/avsluttende sider og URL-adresser, antall klikk og hvordan du kommuniserer med tjenestens koblinger, domenenavn, målsider, sider vist og annen lignende informasjon. Vi kan benytte websignaler (også kjent som klare gif-er) som brukes til anonym sporing av brukernes digitale bruksmønstre. I tillegg kan vi også bruke websignaler i HTML-baserte e-poster sendt til brukere som ikke er studenter, for å spore hvilke e-poster mottakerne åpner og hvilke koblinger de klikker. Informasjonen tillater mer nøyaktig rapportering og forbedring av tjenesten. Vi kan også samle inn analysedata, eller bruke tredjeparts analyseverktøy, for å hjelpe oss måle trafikk og brukstrender for tjenesten.  Selv om vi gjør vårt beste for å respekterer våre besøkendes personvernpreferanser, kan vi ikke svare på Do Not Track-signaler (Ikke spor) fra nettleseren din enda. For å forstå nøyaktig hvilke informasjonskapsler som brukes på vår gratis ClassFlow-tjeneste og hvilke informasjonskapsler som brukes på ClassFlow-tjenesten for skoler, kan du lese ClassFlows erklæring om informasjonskapsler.

Når du får tilgang til tjenesten vår via eller gjennom en mobilenhet, kan vi motta eller samle inn og lagre informasjon om den mobile enheten, som f.eks. mobiloperatør, enhetstype, modell og produsent, mobilenhetens operativsystem, merke og modell samt, avhengig av mobilenhetens innstillinger, ditt geografiske plassering på by-, stat-, eller landsnivå. Vi mottar denne informasjonen samlet, slik at vi kan overvåke omfattende trender og bruksstatistikk.

Vi bruker eller kan bruke data innsamlet via informasjonskapsler, loggfiler, enhetsidentifikatorer, posisjonsdata og websignaler til å:  (a) huske informasjon slik at du slipper å taste den inn igjen i løpet av besøket eller neste gang du besøker området; (b) levere personlig tilpasset innhold og informasjon, inkludert målrettet innhold relatert til tjenesten vår; (c) gi og overvåke effektiviteten til tjenesten vår; (d) overvåke samlede målinger av f.eks. totalt antall besøkende, trafikk, bruk og demografiske mønstre på nettstedet vårt og tjenesten; (e) diagnostisere eller løse teknologiske problemer; (f) undersøke svindel eller misbruk av tjenesten og (g) ellers planlegge for og utføre forbedringer i tjenesten vår.  Vi tillater ikke at tredjeparters annonsenettverk innhenter informasjon om elever, lærere eller foreldre som er logget på tjenesten vår.

3. Hvordan deler Promethean informasjon med andre?

Vi deler data innenfor tjenesten, såfremt det er nødvendig for å utføre tjenesten.  For eksempel vil studentinformasjon og skoleinformasjon bli delt med læreren, skoleadministratoren og foresatte med autoritet til å motta skoleinformasjon i utdanningsformål.  Deling innenfor tjenesten vil avhenge av innstillinger og funksjonalitet valgt av skolen eller læreren. Promethean deler kun personlig informasjon med tredjeparter under begrensede omstendigheter, beskrevet nedenfor.  VI DELER ELLER SELGER ALDRI STUDENTINFORMASJON TIL TREDJEPARTER FOR MARKEDSFØRING ELLER ANNONSER.  Vi deler eller selger aldri personlig informasjon om lærere, administratorer eller foreldre med/til tredjeparter for markedsføring eller annonser, med mindre du gir oss ditt samtykke til å gjøre det.

 1. Hvis du er en lærer eller administrator, og du velger å laste opp ressurser til ClassFlow-markedsplassen (om gratis eller mot en avgift), blir en profil automatisk opprettet for deg. All informasjonen du legger inn på profilen din, vil være offentlig tilgjengelig for andre lærere som er ClassFlow-kontoinnehavere, og for alle som finner ressursen din gjennom et frakoblet søk i markedsplassen eller gjør et vanlig søk via en søkemotor, slikt som Bing eller Google. Du må fylle ut feltene for fornavn og etternavn i profilen, men du kan bruke et pseudonym i stedet for det faktiske navnet hvis du ikke ønsker at ditt virkelige navn blir offentlig tilknyttet profilen din. Du vil også ha muligheten til å inkludere annen informasjon om deg selv, ved å fylle ut andre valgfrie felt på profilsiden. Denne informasjonen vil også være offentlig tilgjengelig i forbindelse med profilen din. Ikke fyll ut valgfrie felt hvis du ikke ønsker at informasjon blir gjort offentlig tilgjengelig. Se vilkår og betingelser for ClassFlow-markedsplassen.
 2. Vi kan bekjentgjøre din personlige informasjon som påkrevd eller autorisert i henhold til loven eller når vi mener at bekjentgjøringen er nødvendig ifølge rettslige prosedyrer, rettslige pålegg eller saksanlegg mot oss; for å håndheve eller anvende våre tjenestevilkår, erklæringen om akseptabel bruk eller andre avtaler (inkludert å bekjentgjøre personlig informasjon til rettsmyndigheter, skolen din eller din arbeidsgiver); eller beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Promethean, våre ansatte, våre brukere eller andre.
 3. Hvis Promethean eller noen av eller alle dets aktiva erverves av andre eller overdras på andre måter, eller i det usannsynlige tilfelle at Promethean skulle legge ned eller gå konkurs, kan brukerinformasjon, inkludert personlig informasjon, overføres til eller erverves av en tredjepart, men kun til/av en tredjepart som er underlagt de samme forpliktelsene som Promethean for den tidligere innsamlede personlige informasjonen under denne personvernerklæringen. I slike tilfeller vil vi varsle deg og gi deg muligheten til å trekke deg fra overføring av studentinformasjon ved å avslutte kontoen.
 4. Vi kan dele personlig informasjon med visse klarerte tredjepartsselskaper og -enkeltpersoner som utfører oppgaver på våre vegne, men kun for det formålet, for eksempel for å hjelpe oss med å yte tjenesten, forbedre tjenesten, for å øke tjenestens funksjonalitet og brukervennlighet samt forbedre tjenestens brukeropplevelse. Vi bruker for eksempel Amazon Web Services som vert for tjenesten på deres servere; vi bruker Google Analytics for å hjelpe oss spore brukeratferd, brukertrafikk, besøkstrafikk og levere systemanalyser; vi bruker Pardot som vår tjeneste for markedsføringsautomatisering, som vi bruker til å registrere brukersamhandling med tjenesten; og vi bruker Intercom for markedsføringsautomatisering for innhenting av tilbakemeldinger fra brukere, levere kundestøtte, kontakte brukere vedrørende funksjoner innenfor tjenesten og gjennomføre direktesamtaler innenfor tjenesten. Intercom-tjenesten er derimot ikke aktivert (slått på) for studentkontoer.  For å at det skal være helt klart: Studenter vil ikke bli kontaktet via Intercom, og studenter vil ikke ha nettpratfunksjonalitet tilgjengelig innenfor kontoen.

Med mindre vi sier noe annet til deg, har disse betrodde tredjepartsselskapene ikke noen rett til å bruke din personlige informasjon utover det som er nødvendig for å bistå oss i levering av den best mulige tjenesten til deg.  For å lese mer om disse tredjepartsselskapene, inkludert personvernpraksis for hver av disse tredjepartene, kan du besøke nettsidene deres:

Over tid kan vi bli partner med flere tjenesteleverandører, og vi gjør vårt beste for å opprettholde gjeldende informasjon om våre tredjepartspartnere i denne personvernerklæringen.

e. Vi kan også dele informasjon med andre i samlet og anonym form som ikke rimelig identifiserer deg direkte som enkeltperson. Vi leverer for eksempel analyser og bruksinformasjon gjennom vår ClassFlow for skoler-tjeneste, som blant annet leverer rapporterer til skoler med den hensikt å avgjøre hvor ofte brukerne benytter eller ikke benytter tjenesten, hvilke funksjoner brukerne bruker mest eller minst, og hvilke ressurser brukerne åpner, alt med formål i å forbedre tjenesten, øke funksjonaliteten og brukervennligheten til tjenesten og forbedre skolens og brukerens totale brukeropplevelse i tjenesten.

f. Hvordan studentinformasjon deles: I tillegg til handlingene som er beskrevet ovenfor, kan Promethean gjøre det enklere å dele studentinformasjon med tredjeparter gjennom tjenesten, men kun når instruert og autorisert til å gjøre dette på vegne av skolen. For eksempel muliggjør noen elementer av tjenesten vår at skoler samhandler med foreldre, studenter, administratorer og andre lærere, til fordel for studentens utdanning. Promethean tilrettelegger ikke for deling av studentinformasjon med tredjeparter på eller gjennom tjenesten, unntatt på vegne av skolen etter at den har godkjent slike deling av data.

4. Er informasjonen om meg trygg??

Datasikkerhet er svært viktig for Promethean.  Promethean opprettholder strenge administrative, teknisk og fysisk prosedyrer for å beskytte informasjon lagret på serverne våre. Tilgang til informasjon er begrenset (gjennom brukerautentisering og godkjenning med faktorer) til ansatte som trenger det for å gjøre jobbene sine. Vi bruker industristandarden SSL (secure socket layer technology)-kryptering til overføring av personlig informasjon. Andre sikkerhetsbeskyttelse inkluderer, men er ikke begrenset til, datakryptering, brannmurer og fysiske tilgangskontroller for bygninger og filer.  Du kan bidra til beskyttelse mot uautorisert tilgang til kontoen og den personlige informasjonen din, ved å velge og beskytte passordet ditt riktig og begrense tilgang til datamaskinen og nettleseren din ved å logge ut etter at du er ferdig med arbeid i kontoen din.

Tjenesten kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Hvis du klikker på disse koblingene, går du ut av ClassFlow-tjenesten og denne personvernerklæringen er ikke lenger rådende. Vi er ikke ansvarlige for personvernerklæringer og/eller andre praksiser på andre nettsteder (men du bør lese disse tredjepartenes personvernerklæringer for å påse at du forstår dem før du bestemmer deg for å bla gjennom disse andre nettstedene). Denne personvernerklæringen regulerer kun informasjon som samles inn av Promethean via tjenesten.

5. Oppbevaring og sletting av personlig informasjon:

 1. Vi oppbevarer informasjonen din så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge som nødvendig for å levere tjenesten til deg, eller som beskrevet nedenfor. Hvis du ønsker å avbryte kontoen din, kan du kontakte oss på info@ClassFlow.com.
 2. Hvis du er bedriftsbruker, vil vi, i tidsrommet for abonnementet ditt på ClassFlow-tjenesten for skoler, bibeholde eller destruere personlig informasjon i din ClassFlow-konto for skoler i samsvar med skolens spesifikke praksis eller instrukser i tilknytning til oppbevaring og destruksjon av skoleinformasjon, med det unntak at vi kan bibeholde og bruke bestemt personlig informasjon som påkrevd for å overholde våre juridiske forpliktelse, løse tvister og håndheve avtalene våre.
 3. Hvis du har bidratt til ClassFlow-markedsplassen, måtte du opprette en profil. Når du stenger ClassFlow-kontoen, forblir profilen din synlig for allmennheten på ClassFlow-markedsplassen, med mindre du fjerner ressursene dine fra markedsplassen før du stenger kontoen. Hvis du ikke ønsker at de personlige opplysningene dine i profilen forblir synlige, bør du fjerne den valgfrie informasjon i profilen og bytte ut det faktiske for- og etternavnet med et pseudonym før du stenger kontoen din.
 4. Studentinformasjon. Promethean vil umiddelbart slette eller avidentifisere studentinformasjon etter krav eller forespørsel fra skole eller lærer, innen tretti (30) dager etter at forespørselen er formidlet.  Ta kontakt med oss på privacy@ClassFlow.com for å be sletting av konto.  Vi vil oppbevare, slette, eller avidentifisere studentinformasjon i henhold til retningslinjene våre nedenfor:
  1. ClassFlow for skoler-kontoer.Ved utløp eller oppsigelse av en skoles abonnement på ClassFlow for skoler, vil alle data, inkludert studentinformasjon innenfor skolens unike ClassFlow-underdomene, bli vedlikeholdt av Promethean i en periode på nitti (90) dager. I løpet av denne tid har skolen tilgang til ClassFlow-underdomenet for å få tilgang til studentinformasjon og skoleinformasjon, og/eller gjenoppta skolekontoen. Med mindre de er underlagt spesielle betingelser i avtalen vår med skolen, blir alle dataene i skolens unike ClassFlow-underdomene, inkludert studentinformasjon, avidentifisert slik at de aldri kan gjenopprettes eller destruert etter nitti (90) dager etter at abonnementsperioden opphører eller utløper, eller før om skolen forespør det. Med mindre annet er angitt i avtalen vi har med skolen, vil alle studentkontoer som studenten ikke logger på over en periode på tolv (12) måneder, få alt av studentinformasjon i alle slike kontoer avidentifisert slik at studentinformasjonen i kontoene aldri kan gjenopprettes.   Vi kan ajourholde anonymisert eller samlet studentinformasjon, inkludert bruksdata, i et skjema som ikke rimelig identifiserer bestemt personer, for analyseformål.
  2. Gratis ClassFlow-kontoer.  Individuelle lærere som setter opp klasselister gjennom gratis ClassFlow-kontoer, er ansvarlige for å slette disse klassene fra ClassFlow-kontoene sine når klassene er ferdige.  Når klassen er slettet, blir klassekoden deaktivert og studentene ikke vil kunne logge seg inn på tjenesten ved hjelp av denne klassekoden.  Hvis student ikke er knyttet en annen klasseliste, blir studentens konto deaktivert.  Når én lærer avslutter sin gratis ClassFlow-konto, blir alle studentkontoer som ble opprettet etter ordre fra denne læreren, også deaktivert, med mindre studenten bruker samme konto etter anvisning fra en annen lærer som opprettholder en aktiv ClassFlow-konto.  Promethean vil også deaktivere studentkontoer etablert i den gratis ClassFlow-tjenesten om studenten ikke har logget på kontoen på over tolv (12) måneder. Alle studentinformasjon i deaktiverte konto blir avidentifisert, slik at studentinformasjonen i slike deaktiverte kontoer aldri kan gjenopprettes.  Etter at en studentkonto har blitt avidentifisert, kan studenten kun opprette en ny konto i fremtiden hvis de oppretter en ny ClassFlow-konto og registrerer en gyldig klassekode levert av en lærer.  Informasjon som var knyttet til studentens tidligere konto, som har blitt avidentifisert, kan ikke hentes eller gjøres tilgjengelig til studenten via en ny studentkonto.  Vi kan ajourholde anonymisert eller samlet studentinformasjon, inkludert bruksdata, i et skjema som ikke identifiserer bestemt personer, for analyseformål.Hvis du er en lærer som bruker gratistjenesten ClassFlow, og du ønsker å avslutte kontoen din, må du kontakte oss på info@ClassFlow.com.  Når en konto er stengt, vil læreren ikke lenger ha tilgang til materialer lagret i kontoen.  Vi kan uansett oppbevare og bruke den personlige informasjonen din som nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, løse tvister, håndheve avtalene våre og kommunisere med deg.  Vi vil iverksette rimelige tiltak for sikkert å avidentifisere eller destruere slik informasjon når det ikke lenger er behov for den i henhold til disse kravene.

6. Kommunikasjonspreferanser.

Hvis du er en lærer/administrator eller forelder, kan du som en del av tjenesten, motta e-poster eller andre typer meldinger fra Promethean relatert til bruken din av tjenesten eller brukerprofilen din.  Du aksepterer og samtykker i at ved din bruk av tjenesten, kan Promethean og deres betrodde tredjeparter på vegne av Promethean sende deg e-poster, ta kontakt med deg eller henvende seg til deg med meldinger som vi fastsetter er tilknyttet din profil eller bruk av tjenesten.  Vi vil for eksempel sende deg e-poster med oppdateringer, nyhetsblad eller andre nyheter som gjelder tjenesten, eller bare sende deg varsler.  Du vil alltid ha muligheten til å avslutte abonnementet på disse e-postene ved å klikke på «stoppe abonnementet»-knappen i e-postens brødtekst.  Vær oppmerksom på at du ikke kan avslutte abonnementet eller velge bort ikke-markedsførende meldinger vedrørende kontoen din, for eksempel kontobekreftelse eller endringer og oppdateringer til tjenestens funksjoner eller tekniske varsler og sikkerhetsvarsler.

Kommunikasjon med studenter.  Promethean kan sende e-postvarsler, eller kommunisere med studenter på andre måter, kun på vegne av og etter ønske fra skole, lærer eller distrikt.  Vi kan i sjeldne tilfeller også sende studentene visse tjenesterelaterte meldinger, for eksempel kontobekreftelse eller tekniske varsler og sikkerhetsvarsler.

7. Kan jeg få tilgang til, oppdatere, korrigere eller slette personlig informasjon ?

Du kan få tilgang til, korrigere, oppdatere eller slette den personlige informasjonen din i profilen din, ved å utføre endringen på kontoens profilside eller kontakte privacy@ClassFlow.com.

Vi ber deg være oppmerksom på at en forespørsel om fjerning av eller ikke å oppgi bestemt informasjon, kan medføre at du ikke vil motta meldinger om oppdateringer av tjenesten eller annen verdifull informasjon angående din bruk av tjenesten.  Dersom du ikke oppgir informasjon forespurt av Promethean eller fjerner bestemt informasjon, kan dette innebære at du ikke vil få tilgang til relevante funksjoner i tjenesten og kan til og med medføre at du ikke vil kunne bruke tjenesten i det hele tatt.

Hvis du bruker ClassFlow for skoler-tjenesten som er integrert med en skole SIS, må enhver forespørsel om tilgang til eller endring/sletting av personlig informasjon, inkludert studentinformasjon, gjøres av skolen innenfor SIS.  Når endringene er foretatt innenfor SIS, vil endringene automatisk bli vist i ClassFlow-tjenesten for skoler.

Hvis du bruker ClassFlow for skoler-tjenesten og skolen ikke har integrert sin SIS med tjenesten, må forespørsler om tilgang til eller endring/sletting av personlig informasjon, inkludert studentinformasjon, gjøres av skolens utnevnte brukeradministrator.  Brukeradministratoren vil bli gitt tilgang til skolens autoriserte brukerprofilsider, for å kunne oppdatere, korrigere eller slette informasjon deri.

Hvis du er en individuell lærer og bruker gratistjenesten ClassFlow, må enhver klasseliste du har opprettet (som inneholder studentinformasjon), slettes fra ClassFlow-kontoen din med én gang disse klassene avsluttes.  Studentinformasjon tilknyttet lærerens konto på gratistjenesten ClassFlow styres av læreren eller skole.  Hvis du har spørsmål om gjennomgang, endring eller sletting av studentinformasjon fra en lærers konto, ta kontakt med læreren eller skole direkte, eller ta kontakt med Promethean på privacy@ClassFlow.com.

EU-brukere:  Tilgang til samt korrigering og sletting av din egen personlig informasjon:  Hvis du er bosatt innenfor EU, har du visse rettigheter i forhold til personlig informasjon:  (i) rett til å bli informert om hvordan din personlige informasjon brukes; (ii) rett til tilgang til personlig informasjon vi har om deg; og (iii) rett til å be om rettelser av unøyaktige personlig informasjon vi har om deg, og til å be om blokkeringen eller sletting av personlig informasjon der behandling ikke er i samsvar med lokale lover om datavern.  Hvis du ønsker å bruke noen av ovennevnte rettigheter, eller hvis du har spørsmål angående rettighetene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av informasjonen i delen «Kontakte oss» nedenfor.  Oppgi så mye informasjon du kan om den personlige informasjonen du spør om.  Vi vil svare på henvendelsen din innen 30 (tretti) dager (eller mindre, hvis påkrevd i henhold til loven).  Hvis du ber oss korrigere, oppdatere, slette eller endre den personlige informasjonen vi har om deg, vil vi gjøre dette hvis vi er sikker på at dette er påkrevd.  Hvis vi beslutter ikke å endre den personlige informasjonen din på den måten du har bedt om, vil vi formidle dette til deg skriftlig og forklare hvordan du kan klage dersom du ikke er enig i beslutningen.  Hvis du ber om en endring i den personlige informasjonen din og vi ikke foretar den endringen, kan du be om at vi legger til i våre registre at du har bedt om en endring i den personlige informasjonen din som ble avvist, og begrunnelsene for at endringen ikke ble foretatt.

Ta kontakt med oss på privacy@ClassFlow.com hvis du har spørsmål om tilgang til, korrigering eller sletting av din personlig informasjon.

8. Hvor sendes dataene mine til?

 1. Du erkjenner og samtykker i at Promethean vil lagre og behandle personlig informasjon i ulike datasentre over hele verden, inkludert USA, og at personlig informasjon kan oppbevares eller behandles utenfor det landet der den ble samlet inn, med mindre og unntatt i den grad dette kreves ved lov. Hvis du befinner deg innenfor EU, eller i andre regioner med lover som styrer innsamling og bruk av data som kan være forskjellig fra amerikansk lov, vær oppmerksom på at vi kan overføre informasjon, inkludert personlige informasjon, til et land og en jurisdiksjon som ikke har samme lover for datavern som din jurisdiksjon har. Som sådan, har Promethean inngått standard kontraktklausuler etter EU-modellen med sine konserninterne selskaper som de deler personopplysninger med, for å sikre at overføring av personlig data for EU-borgere utenfor EØS-området er sikret på samme måte som kreves for data innenfor EU.  Du garanterer og godtar at Promethean kan overføre og behandle dine personlige informasjon i USA, eller andre land der Promethean eller deres overordnede selskaper, datterselskaper, tilknyttede selskaper, eller tjenesteleverandører har fasiliteter.  Hvis aktuelt, garanterer og godtar du også at du har innhentet alle nødvendige godkjenninger fra studentene dine eller Prometheans autoriserte brukere til å behandle slik personlig informasjon i USA og andre steder i verden.
 2. du er ansvarlig for å forstå og overholde lokale databeskyttelses- og datapersonvernlover der du oppholder deg. Ved å bruke ClassFlow samtykker du i at den personlige informasjonen din sendes til og lagres på det gjeldende stedet som angitt heri.

9. Personvern for barn

Promethean samler med overlegg ikke inn informasjon fra mindreårige under 18 år, med mindre og før en skole eller lærer har gitt riktig samtykke og godkjenning til at en student under 18 år kan bruke tjenestene og for at Promethean kan samle inn informasjon fra en slik student.  Kontakt oss på privacy@classflow.com hvis du tror vi utilsiktet har samlet inn personlig informasjon fra et barn under 18 år uten nødvendig samtykke, slik at vi kan slette slik informasjon så snart som mulig.

10. Vil Promethean på noe tidspunkt endre denne personvernerklæringen?

 1. Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen fra tid til annen, så du bør gjennomgå denne siden med jevne mellomrom. Hvis vi foretar noen materielle endringer i måten vi bruker personlig informasjon på, vil du få melding om slike endringer når du logger inn til ClassFlow.  Hvis du ikke ønsker å godta endringen, kan du tilbakeholde samtykke ved å slette kontoen din.
 2. Personvernerklæringen endres med hensyn til studentinformasjon. Hvis vi endrer noe i erklæringen som i betydelig grad påvirker vår innsamling, bruk, lagring, oppbevaring, eller videreformidling studentinformasjon, vil du bli varslet om disse endringene når du logger på ClassFlow.  Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi minst tretti (30) dagers varsel om endringer i personvernerklæringen som kan involverer innsamling, bruk, lagring, eller deling av studentinformasjon i en vesentlig annen form enn det som ble fremlagt i vår forrige erklæring, slik at du har nok tid til å evaluere endringen i praksis.  Hvis du velger å ikke godta endringene, kan du tilbakeholde samtykke ved å slette kontoen din før endringene trer i kraft. Du kan få tilsendt tidligere versjoner av denne personvernerklæringen ved å kontakte oss på privacy@ClassFlow.com.

11. Hva hvis jeg har et spørsmål om denne personvernerklæringen, eller en klage?

Hvis du har en klage, et spørsmål eller en bekymring for informasjonen i denne personvernreglene eller om hvordan vi har håndtert dine personlige opplysninger, vennligst send oss en detaljert melding til privacy@ClassFlow.com, skriv oss hos Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannia eller 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009, eller ring oss på +1(888)652-2848. Vi vil forsøke å håndtere alle klager, spørsmål og bekymringer innen en rimelig tidsramme.

 1. Hvis du er bosatt i Australia, og ikke er tilfreds med hvordan vi har løst klagen din, kan du ta kontakt med det føderale australske personvernkontoret for å fremme en klage. Du kan lese mer om dette på www.oaic.gov.au.
 2. En kopi av denne personvernerklæringen vil være tilgjengelig gratis på nettsiden vår, personvernerklæringen for ClassFlow, eller ved å kontakte oss på privacy@ClassFlow.com.

© 2018 Promethean Limited. Med enerett.