Personvernerklæring for ClassFlow

 

Ikrafttredelsesdato: _______2020

 

Vårt personvernløfte for elevdata i ClassFlow

Vernet av personlig identifiserbar elevinformasjon er veldig viktig for oss.  Vi er beæret over at kundene våre velger ClassFlow som en pålitelig pedagogisk tjeneste, og vi streber etter å overholde høye krav til personvern og datasikkerhet. Når vi får tilgang til elevers personopplysninger, forplikter vi oss til å overholde følgende prinsipper for datasikkerhet:

 • Vi samler inn, lagrer, behandler og deler elevers personopplysninger bare med det formål å levere tjenesten vår eller som autorisert av skole eller forelder.
 • Vi samler bare inn så mange personopplysninger om elever som kreves for å kunne levere tjenesten vår.
 • Vi skal være klare og åpne om de datarelaterte retningslinjene og fremgangsmåtene våre.
 • Vi deler ikke elevers personopplysninger med eller selger dem til tredjeparter i markedsføringsøyemed.
 • Vi utleverer ikke elevers personopplysninger til bruk i atferdsbasert målretting.
 • Vi bruker ikke elevers personopplysninger til atferdsbasert målretting, bortsett fra mot foreldre som uttrykkelig og eksplisitt har samtykket i dette.
 • Vi kommer ikke til å gjøre betydelige endringer relatert til vår innsamling eller bruk av elevers personopplysninger i personvernerklæringen eller tjenestevilkårene uten først å varsle skolen og gi skolen et valg før elevers personopplysninger brukes på en vesentlig annen måte enn det som ble oppgitt da opplysningene ble samlet inn.
 • Vi vil opprettholde et omfattende datasikkerhetsprogram utviklet spesielt for å beskytte typene elevdata som samles inn i ClassFlow.
 • Vi vil slette eller avidentifisere elevers personopplysninger når det ikke lenger er behov for dem, eller på instruks eller forespørsel fra skole.

 

Vil du vite mer om fremgangsmåtene våre og hvordan vi beskytter elevers personopplysninger, kan du lese denne personvernerklæringen nøye samt retningslinjene for informasjonskapsler, tjenestevilkårene og retningslinjene for akseptabel bruk. Du kan også sende eventuelle spørsmål til privacy@ClassFlow.com.

«ClassFlow», eller «tjenesten», leveres av Promethean Limited («Promethean», «vi», «oss», «vår», «vårt» eller «våre»).  Vi er et aksjeselskap registrert i England og Wales med hovedkontor på følgende adresse: Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannia.

Når vi bruker ordet «tjeneste», «tjenesten», «tjenester» eller «tjenestene» i denne personvernerklæringen, mener vi (i) den offentlige ClassFlow-tjenesten som er gratis tilgjengelig på www.ClassFlow.com eller en annen nettadresse som bestemt av brukerens geografiske plassering eller nettleserspråk, (ii) tjenesten ClassFlow for skoler, som er tilgjengelig på abonnement for skoler, skolekretser eller andre lignende institusjoner, og som bare er tilgjengelig via oppsett av et unikt ClassFlow-underdomene med en privat nettadresse (f.eks. www.navn_på_skolekrets.classflow.com) til bruk bare av den spesifikke skolen eller skolekretsen, og (iii) alle andre relaterte nettsteder, produkter, tjenester og apper som gjøres tilgjengelig av Promethean (inkludert eventuelle ClassFlow-relaterte apper som kan gjøres tilgjengelig via App Store, Google Play Butikk eller andre tredjeparts appbutikker).

 

Denne personvernerklæringen, sammen med retningslinjene for informasjonskapsler i ClassFlowtjenestevilkårene for ClassFlow og retningslinjene for akseptabel bruk av ClassFlow det refereres til her, utgjør en juridisk bindende kontrakt mellom deg og oss (samlet referert til her som «kontrakten»).  Les alt dette nøye før du begynner å bruke tjenesten vår.  Ved å bruke tjenesten vår indikerer du at du godtar ClassFlows tjenestevilkår, retningslinjer for akseptabel bruk og retningslinjer for informasjonskapsler samt denne personvernerklæringen, og at du godtar å være bundet av og å overholde vilkårene i dem alle.  Hvis du ikke godtar disse vilkårene og retningslinjene, må du ikke bruke tjenesten.  Eventuelle begreper vi bruker her uten å definere dem, skal ha definisjonene som står i tjenestevilkårene.  Skulle det være uoverensstemmelser mellom tjenestevilkårene og personvernerklæringen, er det tjenestevilkårene som skal gjelde.

Ordene «du», «din», «ditt» og «dine» betyr en bruker av tjenesten.  I disse vilkårene kan en «enkeltbruker» være en lærer (eller administrator), elev eller forelder som bruker den gratis ClassFlow-tjenesten. Der dette er aktuelt, betyr «du», «din», «ditt» eller «dine» også en skole, skolekrets eller annen utdanningsinstitusjon, også kjent som «bedriftsbruker», der tjenesten ClassFlow for skoler brukes av enten en elev, lærer eller elevs forelder med autorisasjon fra bedriftsbrukeren til å bruke tjenesten (en «autorisert bruker»).  I disse vilkårene refererer ordene «bruker», «brukeren», «brukere» og «brukerne» til alle brukere av tjenesten:  enkeltbrukere, autoriserte brukere og bedriftsbrukere.

Innhold:

 1. Hva er formålet med denne personvernerklæringen?
 2. Hvilke opplysninger samler vi inn?
 3. Hvordan deler Promethean informasjon med andre?
 4. Er informasjon om meg sikker?
 5. Oppbevaring og sletting av personopplysninger
 6. Kommunikasjonspreferanser
 7. Kan jeg få tilgang til, oppdatere, korrigere eller slette personopplysninger?
 8. Hvor havner opplysningene mine?
 9. Barns personvern
 10. Vil Promethean noensinne endre denne personvernerklæringen?
 11. Hva om jeg har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vil klage?

 

Hva er formålet med denne personvernerklæringen?

Promethean respekterer personvernet ditt og er forpliktet til å ivareta det i henhold til disse retningslinjene. Denne personvernerklæringen for ClassFlow (sammen med retningslinjene for informasjonskapsler i ClassFlowtjenestevilkårene for ClassFlow og retningslinjene for akseptabel bruk av ClassFlow samt alle andre dokumenter det refereres til her) beskriver hvordan Promethean samler inn, lagrer, bruker og utleverer personopplysninger som vi samler inn fra deg gjennom din bruk av ClassFlow-tjenesten.

Ordet «personopplysninger» betyr i denne personvernerklæringen all informasjon som kan identifisere en bestemt person.

Denne erklæringen gjelder ikke for tredjeparts nettsteder eller fremgangsmåtene til selskaper som ikke eies eller kontrolleres av Promethean, eller apper vi har koblinger til i tjenesten vår. Du bør alltid lese personvernerklæringen for alle tredjeparts nettsteder før du bruker dem.

 1. Hvilke opplysninger samler vi inn?

2.1 Personopplysningene vi samler inn, avhenger av om du er lærer, elev eller forelder.

 1. Informasjon om skoler, lærere og administratorer:

Vi ber om visse opplysninger når en lærer eller skoleadministrator registrerer en ClassFlow-konto eller korresponderer med oss på nettet, inkludert for- og etternavn, e-postadresse, brukernavn og passord, og alle andre opplysninger du frivillig måtte oppgi i ClassFlow-profilen din, som kan omfatte, men ikke er begrenset til skolen du er tilknyttet, og skolens adresse, hvilke(t) klassetrinn du er lærer for, og fagene du underviser i, stillingen på skolen og typen enheter elevene dine bruker (samlet kalles dette «skoledata»). Vi kan også samle inn skoledata hvis skolen sender oss en melding, en lærer publiserer innhold eller ressurser på nettstedet vårt eller via tjenesten vår eller svarer på e-post og undersøkelser.   Vi bruker disse opplysningene til å drifte, vedlikeholde og levere tjenestens funksjoner, til å analysere og forbedre tjenestens funksjonalitet og tjenestetilbudene våre og til å kommunisere med skoler og brukere.

 1. Informasjon om elever:

Promethean leverer tjenesten til skoler og lærere med det formål å forbedre undervisningen i klasserommet og elevenes læringsresultater. Gjennom leveringen av denne tjenesten til en skole kan vi samle inn eller få tilgang til elevers personopplysninger («elevdata»). Det er bare elever som har fått en klassekode av skolen eller en lærer, som kan registrere en ClassFlow-konto som «elev» og bruke tjenesten. Under registreringen samler vi inn personopplysninger fra eleven. Hva slags opplysninger vi samler inn, avhenger av hvordan læreren, skolen eller skolekretsen bruker tjenesten, men kan omfatte elevens for- og etternavn, e-postadresse, brukernavn og passord, evalueringsdata, oppgavedata og annet klasseromsinnhold. Vi regner elevdata som svært konfidensielle opplysninger og bruker disse dataene utelukkende til å levere tjenestene våre til skolen eller på skolens vegne og, på begrensede måter, til interne formål i henhold til tjenestevilkårene for ClassFlow eller spesifikke avtaler med skoler.  Vår innsamling, bruk og utlevering av elevdata er underlagt avtalene vi har med skolen, bestemmelsene i Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) og gjeldende delstatslover i USA samt andre gjeldende lokale, nasjonale og internasjonale lover. Gjeldende lovgivning eller eventuelle avtaler med en skole har forrang og skal gjelde hvis og i den grad det oppstår konflikter mellom denne personvernerklæringen og gjeldende lovgivning eller bestemmelsene i en avtale med en skole. Har du spørsmål om vår innsamling og bruk av elevdata, kan du kontakte oss på privacy@ClassFlow.com. Har du spørsmål om å sjekke, endre eller slette personopplysningene til en elev, kontakter du den aktuelle utdanningsinstitusjonen direkte.

Se «Hvordan deler Promethean informasjon med andre?» under for å få mer informasjon om de begrensede måtene vi deler skoledata og elevdata på. Se «Barns personvern» under for å få mer informasjon om hvordan vi samler inn og bruker barns personopplysninger.

 1. Informasjon om foreldre og foresatte:

Skulle vi gjøre kontoer for foreldre eller foresatte tilgjengelig i ClassFlow eller gjøre det mulig for foreldre eller foresatte å knytte seg til ClassFlow-kontoen til barnet sitt, vil vi be om visse opplysninger, inkludert, men ikke begrenset til for- og etternavn, e-postadresse, brukernavn og passord samt alle andre opplysninger forelderen eller den foresatte frivillig oppgir, som kan omfatte, men ikke er begrenset til navnet og adressen til barnets skole og relasjonen til barnet (forelder, besteforelder, foresatt osv.). Vi bruker disse opplysningene til å drifte, vedlikeholde og levere tjenestens funksjoner, til å analysere og forbedre tjenestens funksjonalitet og tjenestetilbudene våre og til å kommunisere med deg.

2.2 Informasjon som samles inn ved hjelp av teknologi:

Vi samler automatisk inn visse typer bruksinformasjon når du besøker nettstedet vårt eller bruker tjenesten vår. Når du besøker tjenesten, kan vi sende én eller flere informasjonskapsler (en sporingsenhet) til datamaskinen. En slik informasjonskapsel gir nettleseren din en unik ID, gjør at du kan logge deg på raskere, og forbedrer funksjonaliteten og gjør det lettere å navigere på nettstedet. En informasjonskapsel kan også sende oss informasjon om hvordan du bruker tjenesten (f.eks. sidene du ser på, koblingene du klikker på, og andre ting du gjør i tjenesten). Vi kan samle inn informasjon fra loggfilen til nettleseren eller mobilenheten din hver gang du får tilgang til tjenesten. Informasjonen i loggfilen kan omfatte anonym informasjon som nettforespørsler, IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, informasjon om mobilenheten din, henvisnings- eller utgangssider og nettadresser, antall klikk og hvordan du bruker koblinger i tjenesten, domenenavn, destinasjonssider, sidene du har sett på, og annen lignende informasjon. Vi kan bruke gjennomsiktige GIF-filer (også kjent som nettsignaler) til anonymt å spore bruksmønstrene til brukerne våre på nettet. I tillegg kan vi bruke gjennomsiktige GIF-filer i HTML-baserte e-poster som sendes til brukere som ikke er elever, til å spore hvilke e-poster som åpnes, og hvilke koblinger som mottakerne klikker på. Denne informasjonen gjør det mulig å få mer nøyaktige rapporter og forbedre tjenesten. Vi kan også samle inn analysedata eller bruke analyseverktøy fra tredjeparter for å gjøre det lettere for oss å måle tjenestens trafikk og brukstrender.  Selv om vi gjør vårt beste for å respektere personvernpreferansene til våre besøkende, er vi for øyeblikket ikke i stand til å respondere på ikke-spor-signaler fra nettleseren. Vil du vite nøyaktig hvilke informasjonskapsler som brukes i den gratis ClassFlow-tjenesten, og hvilke som brukes i tjenesten ClassFlow for skoler, kan du lese retningslinjene for informasjonskapsler i ClassFlow.

Når du får tilgang til tjenesten vår på eller via en mobilenhet, kan vi motta eller samle inn og lagre informasjon om mobilenheten, for eksempel mobiloperatør, enhetstype, modell og produsent, operativsystemets navn og versjon og, avhengig av innstillingene på mobilenheten, geografiske posisjonsdata på by-, regions- eller landsnivå. Vi mottar denne informasjonen i aggregert form, slik at vi kan overvåke generelle trender og bruksstatistikk.

Vi bruker eller kan bruke informasjonen som samles inn via informasjonskapsler, loggfil, enhets-ID-er, posisjonsdata og gjennomsiktige GIF-filer, til (a) å huske informasjon, slik at du slipper å oppgi den på nytt under besøket eller neste gang du besøker nettstedet, (b) å tilby skreddersydd innhold og informasjon, inkludert målrettet innhold relatert til tjenesten vår, (c) å levere tjenesten og måle hvor godt den fungerer, (d) å overvåke aggregerte data som totalt antall besøkende, trafikk, bruk og demografiske mønstre på nettstedet vårt og i tjenesten vår, (e) å feilsøke eller løse teknologiske problemer, (f) å granske svindel eller misbruk av tjenesten og (g) på andre måter å planlegge og forbedre tjenesten vår. Vi tillater ikke tredjeparts annonsenettverk å samle inn informasjon om elever, lærere eller foreldre som er logget på tjenesten vår.

 1. Hvordan deler Promethean informasjon med andre?

Vi deler informasjon innad i tjenesten etter behov for å levere tjenesten.  Elevdata og skoledata blir for eksempel delt med læreren, skoleadministratoren og foreldre med autorisasjon til å motta elevdata i undervisningsøyemed.  Deling innad i tjenesten avhenger av innstillingene og funksjonaliteten som er valgt av skolen eller læreren. Promethean deler bare personopplysninger med tredjeparter i de begrensede situasjonene beskrevet under. VI DELER ALDRI ELEVDATA MED ELLER SELGER DEM TIL TREDJEPARTER I MARKEDSFØRINGS- ELLER REKLAMEØYEMED.  Vi deler aldri personopplysninger fra lærere, administratorer eller foreldre med eller selger dem til tredjeparter i markedsførings- eller reklameøyemed med mindre du samtykker i dette.

 1. Hvis du er lærer eller administrator og laster opp ressurser til ClassFlow Marketplace (uansett om det er mot betaling eller gratis), blir det automatisk opprettet en profil for deg. All informasjon du oppgir i profilen din, blir offentlig tilgjengelig for andre lærere med ClassFlow-konto og for alle som finner ressursen din i et søk på Marketplace eller i et søk via en søkemotor som Bing eller Google. Du må oppgi for- og etternavn i profilen, men du kan bruke et pseudonym i stedet for ditt faktiske for- og etternavn hvis du ikke vil at ditt virkelige navn skal være tilknyttet profilen offentlig. Du kan også oppgi annen informasjon om deg selv ved å fylle ut de andre valgfrie feltene på profilsiden.  Denne informasjonen blir også offentlig tilgjengelig i forbindelse med profilen din. Ikke fyll ut de valgfrie feltene hvis du ikke vil at informasjonen skal bli offentlig tilgjengelig.  Se vilkårene for ClassFlow Marketplace.
 2. Vi kan utlevere personopplysningene dine hvis det er lovpålagt, eller når vi mener at utlevering er nødvendig for å rette oss etter rettslige krav, for å håndheve eller anvende våre tjenestevilkår, retningslinjer for akseptabel bruk eller andre avtaler (inkludert utlevering av personopplysninger til politiet, skolen din eller arbeidsgiveren din) eller for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Promethean, våre ansatte, våre brukere eller andre.
 3. Hvis Promethean eller noen av eller alle selskapets aktiva skulle erverves av eller på andre måter overdras til andre, eller hvis Promethean mot all formodning skulle legge ned driften eller gå konkurs, kan brukerinformasjon, inkludert personopplysninger, bli overført til eller erverves av en tredjepart, men bare en tredjepart som er underlagt de samme forpliktelsene for de tidligere innsamlede personopplysningene som Promethean er i henhold til denne personvernerklæringen. I slike tilfeller vil vi varsle deg og gi deg mulighet til å unngå overføring av elevdata ved å avslutte kontoen din.
 4. Vi kan dele personopplysninger med visse klarerte tredjeparts selskaper og enkeltpersoner som utfører oppgaver på våre vegne, men bare for at de skal kunne utføre dette arbeidet, for eksempel for å hjelpe oss å levere tjenesten, forbedre tjenesten, forbedre tjenestens funksjonalitet og brukervennlighet og gi deg en bedre brukeropplevelse. Vi bruker for eksempel Amazon Web Services til å drifte tjenesten på serverne deres, men Amazon Web Services har imidlertid ikke tilgang til personopplysningene til ClassFlow-brukere.

Med mindre vi sier noe annet, har ikke og får ikke eventuelle klarerte tredjeparts selskaper som vi engasjerer for å levere ClassFlow-tjenesten til deg, rett til å bruke personopplysningene dine utover det som er nødvendig for å hjelpe oss å gi deg en best mulig tjeneste.

 

 

 

 1. Vi kan også dele informasjon med andre i en aggregert og anonym form som ikke direkte kan identifisere deg personlig. Vi tilbyr for eksempel analyser og bruksinformasjon via tjenesten ClassFlow for skoler, blant annet kan vi gi skoler rapporter om hvor ofte brukerne bruker eller ikke bruker tjenesten, hvilke funksjoner de bruker mest eller minst, og hvilke ressurser de benytter seg av. Alt dette gjøres for å forbedre tjenesten, forbedre tjenestens funksjonalitet og brukervennlighet og forbedre skolens og brukernes generelle brukeropplevelse.
 2. Slik deles elevdata:I tillegg til handlingene beskrevet over kan Promethean muliggjøre deling av elevdata med tredjeparter gjennom tjenesten, men bare når vi blir bedt om det og har fått autorisasjon til å gjøre det på vegne av skolen. Noen av funksjonene til tjenesten vår gjør det for eksempel mulig for skoler å kommunisere med foreldre, elever, administratorer og andre lærere i den hensikt å styrke undervisningen. Promethean muliggjør ikke deling av noen elevdata med tredjeparter i eller via tjenesten bortsett fra på vegne av skolen og etter at skolen har autorisert slik datadeling.

 

 1. Er informasjon om meg sikker?

Datasikkerhet er svært viktig for Promethean. Promethean har innført strenge administrative, tekniske og fysiske tiltak for å beskytte informasjon som er lagret på serverne våre. Tilgangen til informasjon er begrenset (gjennom brukernavn pluss passord og godkjenning med to faktorer) til de ansatte som trenger tilgang for å gjøre jobben sin. Vi bruker bransjestandarden SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) til å overføre personopplysninger. Andre sikkerhetstiltak inkluderer, men er ikke begrenset til datakryptering, brannmurer og fysisk adgangskontroll til bygninger og filer. Du kan bidra til å beskytte kontoen din og personopplysningene dine mot uautorisert tilgang ved å lage et sterkt passord og håndtere det på riktig måte og ved å begrense tilgangen til datamaskinen og nettleseren ved å logge deg av etter at du er ferdig med å bruke kontoen.

Tjenesten kan inneholde koblinger til andre nettsteder. Hvis du klikker på disse koblingene, forlater du ClassFlow-tjenesten, og denne personvernerklæringen vil ikke lenger gjelde. Vi har intet ansvar for personvernerklæringene og/eller fremgangsmåtene til andre nettsteder (men du bør lese personvernerklæringene til slike tredjeparter for å forsikre deg om at du forstår dem, før du bestemmer deg for å bruke disse andre nettstedene). Denne personvernerklæringen gjelder bare for informasjon som samles inn av Promethean via tjenesten.

 1. Oppbevaring og sletting av personopplysninger:
 2. Vi vil oppbevare opplysningene dine så lenge kontoen din er aktiv, eller så lenge som kreves for å levere tjenesten til deg, eller som beskrevet under. Vil du avslutte kontoen din, ber vi deg kontakte oss på privacy@ClassFlow.com.
 3. Hvis du er bedriftsbruker, vil vi så lenge abonnementet ditt på ClassFlow for skoler varer, oppbevare eller destruere alle personopplysninger i kontoen du har hos ClassFlow for skoler, i henhold til skolens spesifikke retningslinjer eller instruksjoner angående oppbevaring og destruering av skoledata. Unntaket er at vi kan oppbevare og bruke visse personopplysninger som nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser, løse tvister og håndheve avtalene våre.
 4. Hvis du bidro til ClassFlow Marketplace, ble du bedt om å opprette en profil. Når du avslutter ClassFlow-kontoen din, forblir profilen din synlig for alle på ClassFlow Marketplace med mindre du fjerner ressursene dine fra Marketplace før du avslutter kontoen.  Hvis du ikke vil at personopplysningene i profilen din skal forbli synlige, bør du fjerne den valgfrie informasjonen i profilen og erstatte ditt faktiske for- og etternavn med et pseudonym før du avslutter kontoen.
 5. Elevdata. Promethean vil slette eller avidentifisere elevdata på forespørsel eller instruks fra skolen eller læreren innen tretti (30) dager etter at forespørselen eller instruksen er mottatt.  Kontakt oss på privacy@ClassFlow.comfor å be om sletting av kontoen. Vi vil oppbevare, slette eller avidentifisere elevdata i henhold til retningslinjene under:

 

(i) Kontoer hos ClassFlow for skoler.  Ved utløp eller avslutning av en skoles abonnement på ClassFlow for skoler oppbevarer Promethean alle data, inkludert elevdata, i skolens unike ClassFlow-underdomene i nitti (90) dager. I denne perioden har skolen tilgang til ClassFlow-underdomenet i tilfelle behov for tilgang til elev- og skoledata og/eller gjenaktivering av skolekontoen.  Hvis ikke noe annet fremgår av spesifikke vilkår i vår avtale med en skole, blir alle data i skolens unike ClassFlow-underdomene, inkludert elevdata, avidentifisert, noe som betyr at de blir permanent uopprettelige eller destruert, innen nitti (90) dager etter at abonnementet er avsluttet eller utløpt, eller tidligere på forespørsel fra skolen. I forbindelse med analysering eller andre formål innen produktdesign eller -utvikling kan vi oppbevare anonymiserte eller aggregerte elevdata, inkludert bruksdata, i en form som ikke kan identifisere en bestemt enkeltperson.

(ii) Gratis ClassFlow-kontoer. Hver enkelt lærer som oppretter klasselister ved hjelp av den gratis ClassFlow-kontoen sin, er ansvarlig for å slette slike klasser fra ClassFlow-kontoen når undervisningen er ferdig.  Når klassen slettes, deaktiveres klassens klassekode og elever kan ikke lenger logge seg på tjenesten ved hjelp av denne klassekoden.  Elevenes konto blir deaktivert med mindre elevene er tilknyttet en annen klasseliste.  Når en lærer avslutter den gratis ClassFlow-kontoen sin, blir alle elevkontoer som ble opprettet på instruks fra denne læreren, også deaktivert med mindre en elev bruker den samme kontoen på instruks fra én eller flere andre lærere med en nåværende ClassFlow-konto. Promethean vil også deaktivere en elevkonto opprettet i den gratis ClassFlow-tjenesten hvis eleven ikke har logget seg på kontoen på mer enn tolv (12) måneder. Alle elevdata i deaktiverte kontoer blir avidentifisert, noe som betyr at elevdataene i slike deaktiverte kontoer blir permanent uopprettelige.  Etter at en elevkonto er avidentifisert, kan en elev bare opprette en ny konto i fremtiden hvis eleven oppretter en ny ClassFlow-konto og oppgir en gyldig klassekode fra en lærer. Informasjonen i en tidligere elevkonto som har blitt avidentifisert, kan ikke gjenopprettes eller gjøres tilgjengelig for eleven via noen ny elevkonto. Vi kan oppbevare anonymiserte eller aggregerte elevdata, inkludert bruksdata, i en form som ikke kan identifisere en bestemt enkeltperson, til analytiske formål.

Hvis du er en lærer som bruker den gratis ClassFlow-tjenesten, og du vil avslutte kontoen din, må du kontakte oss på privacy@ClassFlow.com. Når en konto er avsluttet, vil ikke læreren lenger ha tilgang til noe materiell som er lagret i kontoen. Vi kan imidlertid oppbevare og bruke personopplysningene dine som nødvendig for å overholde juridiske forpliktelser, løse tvister, håndheve avtalene våre og kommunisere med deg.  Vi vil iverksette rimelige tiltak for å avidentifisere eller destruere slike opplysninger på en sikker måte når vi ikke lenger trenger dem til disse formålene.

 

 1. Kommunikasjonspreferanser.

Hvis du er lærer, administrator eller forelder, kan Promethean som en del av tjenestene sende deg e-post eller andre former for kommunikasjon relatert til din bruk av tjenesten eller brukerprofilen din.  Du er innforstått med og godtar at ved å bruke tjenesten kan Promethean og selskapets klarerte tredjeparts selskaper på vegne av Promethean sende deg e-post, kontakte deg eller kommunisere med deg på andre måter i forbindelse med profilen din eller din bruk av tjenesten.  Vi kan for eksempel bruke e-post til å sende deg oppdateringer, nyhetsbrev eller andre nyheter angående tjenesten eller til ganske enkelt å sende deg varsler.  Du kan alltid melde deg av disse e-postene ved å klikke på knappen for avslutning av abonnement i selve e-posten.  Vær oppmerksom på at du ikke kan melde deg av ikke-kommersielle meldinger angående kontoen din, for eksempel kontoverifisering, endring eller oppdatering av funksjonene til tjenesten eller tekniske og sikkerhetsrelaterte beskjeder.

Kommunikasjon med elever.  Promethean kan bare sende e-postvarsler eller på annen måte kommunisere med elever på vegne av og på instruks fra skolen, læreren eller skolekretsen.  I enkelte situasjoner kan vi også sende visse tjenesterelaterte meldinger til elever, for eksempel kontoverifisering eller tekniske og sikkerhetsrelaterte beskjeder.

 

 1. Kan jeg få tilgang til, oppdatere, korrigere eller slette personopplysninger?

Du kan få tilgang til, oppdatere, korrigere eller slette personopplysningene i profilen din ved å gjøre den aktuelle endringen på profilsiden i kontoen. Hvis du får problemer med å korrigere, oppdatere eller slette noen personopplysninger i profilen din, kan du kontakte oss på privacy@ClassFlow.com.

Vær oppmerksom på at hvis du ber om fjerning av eller ikke oppgir visse opplysninger, kan dette føre til at du ikke blir varslet om oppdateringer av tjenesten eller ikke mottar annen nyttig informasjon om din bruk av tjenesten.  Hvis du ikke oppgir opplysninger som Promethean ber om, eller hvis du fjerner visse opplysninger, kan dette føre til at du ikke får tilgang til relevante funksjoner i tjenesten, og det kan til og med føre til at du ikke kan bruke tjenesten i det hele tatt.

Hvis du bruker tjenesten ClassFlow for skoler og den er integrert med skolens elevinformasjonssystem, må alle forespørsler om tilgang til eller endring eller sletting av personopplysninger, inkludert elevdata, gjøres av skolen i elevinformasjonssystemet.  Når endringene er gjort i elevinformasjonssystemet, vises de automatisk i tjenesten ClassFlow for skoler.

Hvis du bruker tjenesten ClassFlow for skoler og skolen ikke har integrert elevinformasjonssystemet sitt med tjenesten, må alle forespørsler om tilgang til eller endring eller sletting av personopplysninger, inkludert elevdata, gjøres av skolens utnevnte brukeradministrator.  Brukeradministratoren vil få tilgang til skolens profilsider for autoriserte brukere for å oppdatere, korrigere eller slette informasjonen der.

Vær også oppmerksom på at vi har inngått avtaler med visse skoler som krever at vi retter eventuelle forespørsler om endring, oppdatering eller sletting av personopplysninger i en konto som er tilknyttet skolen, til skolen, som vil håndtere dem.  Derfor må vi kanskje i enkelte tilfeller be deg om å kontakte skolen din og be dem om å gi oss instruks om å endre, oppdatere eller slette personopplysningene i ClassFlow-kontoen din.

Hvis du er en lærer som bruker den gratis ClassFlow-tjenesten, må alle klasselister med elevdata som du har opprettet, slettes fra ClassFlow-kontoen din når undervisningen av disse klassene er ferdig.  Elevdata tilknyttet lærerens konto i den gratis ClassFlow-tjenesten kontrolleres av læreren eller skolen.  Har du spørsmål om gjennomgang, endring eller sletting av elevdata i en lærers konto, kan du kontakte læreren eller skolen direkte eller kontakte Promethean på privacy@ClassFlow.com.

 

Brukere i EU:  Tilgang til, korrigering og sletting av personopplysningene dine:  Hvis du er bosatt i EU, har du visse rettigheter relatert til personopplysningene dine:  (i) retten til å bli informert om hvordan personopplysningene dine brukes, (ii) retten til å få tilgang til personopplysningene vi har om deg, og (iii) retten til å be om korrigering av unøyaktige personopplysninger vi har om deg, og til å be om blokkering eller sletting av personopplysningene dine hvis behandlingen ikke er i samsvar med lokale lover om datasikkerhet.  Vil du benytte deg av noen av de ovennevnte rettighetene, eller hvis du har spørsmål om rettighetene dine, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktdetaljene i delen «Kontakte oss» under.  Oppgi så mye informasjon som mulig om personopplysningene forespørselen gjelder.  Vi vil svare på forespørselen din innen tretti (30) dager (eller mindre hvis loven krever det).  Hvis du ber oss om å korrigere, oppdatere, slette eller endre personopplysningene vi har om deg, vil vi gjøre det hvis vi er overbevist om at det er nødvendig.  Hvis vi bestemmer oss for ikke å endre personopplysningene dine slik du har bedt om, vil vi informere deg om dette skriftlig og fortelle deg hvordan du kan klage hvis du er misfornøyd med beslutningen vår.  Hvis du ber om en endring av personopplysningene dine og vi ikke gjør denne endringen, kan du be om at vi protokollfører at du bad om en endring av personopplysningene dine som ikke ble gjort, og årsakene til at endringen ikke ble gjort.

 

Kontakt oss på privacy@ClassFlow.com hvis du har spørsmål om tilgang til, korrigering eller sletting av personopplysningene dine.

 

 

 

 1. Hvor havner opplysningene mine?
 2. Du er innforstått med og godtar at Promethean vil lagre og behandle personopplysninger i forskjellige datasentre rundt om i verden, inkludert USA, og at personopplysningene dine ikke bare kan lagres eller behandles i landet der de ble samlet inn, med mindre og i den grad dette er lovpålagt. Hvis du befinner deg i Den europeiske union («EU») eller andre regioner med lover om innsamling og bruk av data som kan avvike fra lovene i USA, må du være oppmerksom på at vi kan overføre informasjon, inkludert personopplysninger, til et land og en jurisdiksjon som ikke har samme lover om datasikkerhet som din jurisdiksjon. Promethean har derfor inngått avtaler med standard EU-modellklausuler med sine konserninterne selskaper som de deler personopplysninger med, for å sikre at EU-borgeres personopplysninger som overføres utenfor EØS, er beskyttet på samme måte som opplysningene må beskyttes på i EU.  Du er innforstått med og godtar at Promethean kan overføre personopplysningene dine til og behandle dem i USA eller ethvert annet land der Promethean eller dets morselskap, datterselskaper, filialer eller tjenesteleverandører har fasiliteter.  Hvis det er aktuelt, garanterer du også at du har innhentet nødvendig samtykke fra alle elevene dine eller alle autoriserte brukere til at Promethean kan behandle slike personopplysninger i USA og andre steder i verden.
 3. Du har ansvaret for å forstå og overholde lokale lover om datasikkerhet og personvern der du bor. Ved å bruke ClassFlow samtykker du i at personopplysningene dine sendes til og lagres på dertil egnet sted som beskrevet her.
 4. Barns personvern

Promethean samler ikke bevisst inn informasjon fra barn under atten (18) år med mindre og før en skole eller lærer har gitt en elev under atten (18) år gyldig samtykke og autorisasjon til å bruke tjenestene og har gitt Promethean autorisasjon til å samle inn informasjon fra denne eleven. Kontakt oss på privacy@classflow.com hvis du mener at vi ved en feiltakelse har samlet inn personopplysninger fra et barn under atten (18) år uten gyldig samtykke, slik at vi kan slette denne informasjonen så snart som mulig.

 1. Vil Promethean noensinne endre denne personvernerklæringen?
 2. Vi kan gjøre endringer i denne personvernerklæringen fra tid til annen, så du bør sjekke denne siden med jevne mellomrom. Hvis vi gjør betydelige endringer i hvordan vi bruker personopplysninger, blir du varslet om slike endringer når du logger deg på ClassFlow.  Hvis du ikke vil godta slike endringer, kan du slette kontoen din.
 3. Endringer i personvernerklæringen som angår elevdata. Hvis vi endrer noe i erklæringen som får betydelig innvirkning på vår innsamling, bruk, lagring, oppbevaring eller utlevering av elevdata, blir du varslet om slike endringer når du logger deg på ClassFlow. Vi vil gjøre vårt ytterste for å gi deg minst tretti (30) dagers varsel om endringer i personvernerklæringen som kan innebære å samle inn, bruke, lagre eller dele elevdata på en vesentlig annen måte enn det som stod i den forrige erklæringen, slik at du får nok tid til å evaluere endringen. Hvis du ikke vil godta slike endringer, kan du slette kontoen din før endringene trer i kraft. Tidligere versjoner av denne personvernerklæringen kan fås ved å kontakte oss på privacy@ClassFlow.com.

 

 1. For brukere i California
I forbindelse med California AB 1584 (Buchanan) Privacy of Pupil Records: 3rd-Party Digital Storage & Education Software (Education Code section 49073.1) samtykker vi i følgende:

a. Elevinformasjon innhentet av Promethean fra et Local Educational Agency (et «LEA») forblir eiendommen til og fortsetter å kontrolleres av LEA-et. LEA-et beholder alle eierskapsrettigheter til informasjonen i personopplysningene og skoledataene det oppgir til ClassFlow.

b. ClassFlow-brukere kan beholde eierskapet til og kontrollen over sitt eget genererte innhold ved å logge seg på ClassFlow-kontoen sin og laste ned (eller oppdatere) opplysningene sine i ClassFlow. Elever har tilgang til og kontroll over egne opplysninger og elevgenerert innhold, men med de begrensningene pålagt av elevenes lærer. Eksempel: Hvis en elev fullfører en evaluering ved hjelp av Prometheans ClassFlow-tjeneste og sender evalueringen til læreren i ClassFlow, kan eleven bare beholde eierskapet til og kontrollen over (eller endre svar i) evalueringen hvis læreren tillater det.

c. Foreldre, verger eller kvalifiserte elever kan gå gjennom personlig identifiserbar informasjon i elevinformasjonen og korrigere feilaktig informasjon ved å kontakte utdanningsinstitusjonen. I tillegg kan ClassFlow-brukere få tilgang til, korrigere, oppdatere eller slette personopplysninger i profilen sin ved å logge seg på ClassFlow, gå til ClassFlow-kontoen sin og gjøre de nødvendige endringene. De kan også kontakte oss direkte i ClassFlow ved å klikke på spørsmålstegnet (?) øverst til høyre på en ClassFlow-side eller sende forespørselen til oss på privacy@classflow.com.

d. Å ivareta sikkerheten og konfidensialiteten til elevinformasjon har høyeste prioritet hos oss. Vi har derfor iverksatt følgende tiltak: (a) Vi begrenser ansattes tilgang til elevdata til bare de ansatte som trenger slik tilgang for å gjøre jobben sin, (b) vi utfører bakgrunnssjekk av våre ansatte, spesielt av alle ansatte som kan få tilgang til elevdata, (c) vi krever at ansatte signerer taushetserklæringer før de får tilgang til sensitive data, (d) vi gir de ansatte regelmessig opplæring i personvern og datasikkerhet, og (e) vi beskytter personopplysninger med tekniske, kontraktsmessige, administrative og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte dem mot uautorisert tilgang, utlevering eller bruk.

e. Skulle elevdata havne på avveie, vil vi (1) umiddelbart varsle LEA-et med mindre politiet spesifikt gir ordre om ikke å gjøre det, og (2) iverksette beredskapsplanen og prosedyrene beskrevet i Prometheans beredskapsplan ved brudd på datasikkerheten, som LEA-et kan få på forespørsel.

f. Vi vil ikke bruke noen av opplysningene i elevdata til andre formål enn de som kreves eller spesifikt tillates av tjenestevilkårene og personvernerklæringen for ClassFlow.

g. Vi vil ikke bruke noen personopplysninger i en elevs data i ClassFlow til målrettet reklame.

h. Vi vil slette eller avidentifisere elevers personopplysninger når det ikke lenger er behov for dem, ved utløp eller oppsigelse av vår avtale med et LEA, der all sletting eller avidentifisering skal gjøres i henhold til vilkårene i avtalen, eller på instruks eller forespørsel fra et LEA (en skole).

i. Vi vil samarbeide med utdanningsinstitusjonen for å sikre overholdelse av FERPA ved å gi foreldre, verger og elever muligheten til å gå gjennom sine elevdata i ClassFlow samt verktøy til å korrigere eventuelle unøyaktigheter i dem.

j. Vi vil ikke gjøre betydelige endringer i personvernerklæringen vår, inkludert å innføre nye fremgangsmåter relatert til innsamling av nye eller ytterligere data av betydning, eller betydelige endringer som svekker den tidligere beskrevne beskyttelsen, uten å varsle LEA-et på forhånd.

 1. Hva om jeg har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vil klage?

Hvis du lurer på noe, er bekymret for noe eller har en klage angående informasjonen i denne personvernerklæringen eller vår behandling av personopplysningene dine, kan du sende oss en e-post med detaljer på privacy@ClassFlow.com, skrive til oss på adressen Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom eller 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022, USA eller ringe oss på +1 (888) 652-2848. Vi vil prøve å håndtere alle spørsmål, bekymringer eller klager innen rimelig tid.

 

 1. Hvis du er bosatt i Australia og er misfornøyd med utfallet av klagen din, kan du kontakte Australian Federal Privacy Commissioner for å klage på dette. Vil du vite mer, kan du gå til www.oaic.gov.au.

 

 1. For å få en gratis kopi av denne personvernerklæringen kan du gå til personvernerklæringen for ClassFlowpå nettstedet vårt eller kontakte oss på privacy@ClassFlow.com.

 

© 2020 Promethean Limited. Med enerett.