ClassFlow Marketplace Voorwaarden

V.1 Ingangsdatum      29 juli 2016


De ClassFlow Marketplace (hierin verder de ‘Marketplace’ genoemd) is een functie die wordt aangeboden als onderdeel van de ClassFlow Service. De Marketplace is een doorzoekbare database die originele, door docenten, externe uitgevers en Promethean (de ‘Hulpbronnen’) gemaakte digitale educatieve materialen bevat of daartoe toegang geeft.  Iedereen die ouder is dan 18 jaar en een ClassFlow-account heeft, kan zijn/haar Hulpbronnen gratis delen met andere gebruikers van ClassFlow. Iedereen die ouder is dan 18 jaar met een ClassFlow-account kan toegang krijgen tot de gratis Hulpbronnen of de Hulpbronnen kopen die worden aangeboden tegen betaling.  Wanneer Promethean, ClassFlow-accounthouders of externe uitgevers Hulpbronnen verkopen of de Hulpbronnen gratis aanbieden via de Marketplace, worden ze hierin aangeduid als ‘Verkopers’.  ClassFlow-accounthouders die de Hulpbronnen kopen of de Hulpbronnen gratis openen/downloaden, worden hierin aangeduid als ‘Kopers’. Voor het gebruik van en de deelname aan de Marketplace, als Koper of Verkoper, gelden de ClassFlow Servicevoorwaarden, het ClassFlow Privacybeleid, het ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik, het ClassFlow Beleid voor cookies en deze ClassFlow Marketplace Voorwaarden (alle voorgenoemde worden hierin aangeduid als de ‘ClassFlow Juridische voorwaarden’)  Als u zich niet hebt geregistreerd voor een ClassFlow-account, kunt u, met inachtneming van de ClassFlow Juridische voorwaarden, een voorbeeld van de Hulpbronnen in de Marketplace bekijken of zien, maar u mag pas deelnemen als Koper of Verkoper nadat u zich voor een ClassFlow-account hebt geregistreerd.

De Marketplace is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen met een ClassFlow-account.  U moet 18 jaar of ouder zijn en een ClassFlow-account hebben om als Koper of als Verkoper aan de Marketplace deel te nemen.

Verkopers die Hulpbronnen naar de Marketplace uploaden, erkennen dat zij als Verkoper door de elektronische verzending van een Hulpbron naar de Marketplace instemmen met en verklaren gebonden te zijn aan de ClassFlow Juridische voorwaarden. Kopers die Hulpbronnen kopen of gratis downloaden van de Marketplace, erkennen dat zij als Koper instemmen met en verklaren gebonden te zijn aan de ClassFlow Juridische voorwaarden.

Begrippen in hoofdletters die niet specifiek hierin zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals beschreven in de ClassFlow Servicevoorwaarden of het ClassFlow Privacybeleid.

 1. VERKOPERSVOORWAARDEN In dit gedeelte worden de rechten en plichten uitgelegd van een Verkoper wat betreft de Hulpbronnen die een Verkoper naar de Marketplace uploadt, en de voorwaarden van de licentie die de Verkoper toekent aan Promethean, en/of Kopers wat betreft de Hulpbronnen, zodat Promethean en/of Kopers de Hulpbron kunnen gebruiken.
 1. HULPBRONNEN UPLOADEN NAAR DE MARKETPLACE. Als u zich als docent hebt geregistreerd voor uw ClassFlow-account, kunt u kiezen om een Hulpbron naar de Marketplace te uploaden voor gebruik (zoals hierin beschreven) door iedereen die zich als docent heeft geregistreerd voor een ClassFlow-account. Bij het verzenden van een Hulpbron naar de Marketplace kiest u of de Hulpbron gratis of voor een bepaald bedrag wordt aangeboden. De Verkoper erkent dat als de Hulpbron eenmaal naar de Marketplace is geüpload, de Hulpbron kan worden gevonden via een zoekopdracht in ClassFlow en vervolgens naar de ClassFlow-account van de gebruiker kan worden gedownload. De Hulpbron kan ook worden gevonden d.m.v. zoekmachines buiten de ClassFlow Service, zoals Google of Bing; in dat geval kan de Hulpbron worden bekeken, maar niet worden gedownload of bewerkt. Bevoegde gebruikers (zoals gedefinieerd in de ClassFlow Servicevoorwaarden) die Hulpbronnen naar de Marketplace uploaden namens een Bedrijfsgebruiker (zoals gedefinieerd in de ClassFlow Servicevoorwaarden), moeten dit doen met de betreffende toegangsrechten en bevoegdheid van de Bedrijfsgebruiker.

1.1        Verkopersprofiel.         Om een Hulpbron voor een bepaald bedrag te verkopen of gratis aan te bieden op de Marketplace, kan een Verkoper in ClassFlow een profiel aanmaken. De voor- en achternaam van de Verkoper zijn verplichte velden in het Verkopersprofiel, maar alle andere velden zijn optioneel. Alle informatie die de Verkoper in het Verkopersprofiel opneemt, is openbaar beschikbaar, niet alleen voor ClassFlow-accounthouders, maar voor iedereen die de Hulpbron van de Verkoper tegenkomt tijdens een offline zoekopdracht van de Marketplace of een zoekopdracht via een zoekmachine zoals Bing of Google. De Verkoper begrijpt dat de Verkoper de optionele velden niet moet invullen als de Verkoper die informatie niet openbaar beschikbaar wil stellen.

 1. Als een voorwaarde voor het uploaden van Hulpbronnen naar de Marketplace moeten Verkopers voldoen aan de voorwaarden van het ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik (www.classflow.com/nl/acceptable-use-policy).  In overeenstemming met het Beleid voor acceptabel gebruik zullen Verkopers niet: (a) Hulpbronnen uploaden die reclame- c.q. promotiematerialen, junkmail, spam, kettingbrieven, gerelateerde koppelingen of elke andere vorm van verlokking bevatten; (b) een Hulpbron uploaden die persoonlijke of identificeerbare informatie over een andere persoon bevat zonder de expliciete toestemming van die persoon; (c) een Hulpbron uploaden die virussen, wormen, Trojaanse paarden, spyware of een andere schadelijke computercode bevat; of (d) willens en wetens een Hulpbron uploaden die inbreuk maakt op het recht van een derde.  Het Beleid voor acceptabel gebruik bevat een reeks Inhoudelijke normen die van toepassing zijn op alle Hulpbronnen die door een Verkoper worden geüpload.  Deze Inhoudelijke normen omvatten, maar zijn niet beperkt tot de eis dat een naar de Marketplace geüploade Hulpbron:
 • geen materialen mag bevatten die lasterlijk zijn voor een persoon;
 • geen materialen mag bevatten die aanstootgevend, beledigend, haatdragend of opruiend zijn;
 • niet mag aansporen tot seksueel getinte materialen;
 • niet mag aansporen tot geweld;
 • niet mag aansporen tot discriminatie wegens ras, geslacht, godsdienst, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • niet mag aansporen tot illegale activiteiten;
 • een andere persoon niet mag intimideren, verontrusten, in verlegenheid brengen, alarmeren of irriteren;
 • niet mag worden gebruikt om u voor te doen als een andere persoon of om een verkeerde voorstelling te geven van uw identiteit of banden met een andere persoon; of
 • niet de indruk mag geven dat het van Promethean afkomstig is, wanneer dit niet het geval is.

Verkopers moeten het volledige ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik lezen en opvolgen en Verkopers moeten het ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik lezen voordat zij een Hulpbron naar de Marketplace uploaden.

2.1        Ongepaste Hulpbronnen.       Promethean verbiedt het uploaden van Hulpbronnen die in strijd zijn met het ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik.  Kopers en Verkopers erkennen echter en stemmen ermee in dat (i) Promethean niet verantwoordelijk is en kan zijn voor inhoud, informatie of materialen die door Verkopers naar de Marketplace worden geüpload; (ii) Gebruikers van de Marketplace kunnen worden blootgesteld aan ongepast materiaal; en (iii) Gebruikers alle risico’s dragen die verband houden met de blootstelling aan of het gebruik van alle dergelijke Hulpbronnen, inclusief, maar niet beperkt tot het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van dergelijke Hulpbronnen.  Promethean behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om toezicht te houden op uw gebruik van de Marketplace en Promethean zal zich naar redelijkheid inspannen om ongepaste Hulpbronnen van de Marketplace te verwijderen.  Zonder beperking van de rechtsmiddelen die Promethean kan hebben, behoudt Promethean zich het recht voor om elke Hulpbron, geheel of gedeeltelijk, op elk gewenst moment en geheel naar eigen goeddunken van Promethean te verwijderen; de mogelijkheid van een Verkoper te beëindigen om aanvullende Hulpbronnen naar de Marketplace te uploaden; of de ClassFlow-account van een Verkoper te beëindigen. Als u van mening bent dat een naar de Marketplace geüploade Hulpbron inhoud bevat die kwetsend of ongepast is en daarom in strijd is met het ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik, verzoeken wij u ons te helpen door een e-mail te sturen naar support@classflow.com en de details van de Hulpbron in de e-mail te vermelden.

 1. LICENTIE VAN VERKOPER AAN PROMETHEAN EN KOPERS.
 • De Verkoper blijft eigenaar van alle rechten in en op de Hulpbron die de Verkoper uploadt. Door de Hulpbron op de Marketplace beschikbaar te stellen, kent elke docent die Hulpbronnen via de Marketplace verkoopt of gratis aanbiedt (een ‘Verkoper-docent’), Promethean hierbij echter een royalty-vrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-sublicentieerbaar, niet-exclusief recht en licentie toe voor het uitoefenen van alle auteursrechten, handelsmerkrechten, publiciteitsrechten en/of databaserechten van de Verkoper voor de Hulpbron, in elke media die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, uitsluitend voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om de Hulpbron op de Marketplace beschikbaar te stellen. Dit is alleen een licentie – de eigendomsrechten van de Verkoper op de Hulpbron worden niet aangetast.
 • Tenzij anders specifiek overeengekomen in een aparte licentieovereenkomst tussen Promethean en een externe uitgever die Hulpbronnen via de Marketplace verkoopt of gratis aanbiedt (een ‘Verkoper-uitgever’), kent deze Verkoper-uitgever Promethean hierbij een royalty-vrij, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-sublicentieerbaar, niet-exclusief recht en licentie toe voor het uitoefenen van alle auteursrechten, handelsmerkrechten, publiciteitsrechten en/of databaserechten van de Verkoper voor de Hulpbron, in elke media die nu bekend is of later wordt ontwikkeld, uitsluitend voor zover redelijkerwijs noodzakelijk om de Hulpbron op de Marketplace beschikbaar te stellen. Dit is alleen een licentie – de eigendomsrechten van de Verkoper op de Hulpbron worden niet aangetast.
 • Door het uploaden van een Hulpbron naar de Marketplace kent de Verkoper-uitgever of Verkoper-docent, waar van toepassing, de Koper hierbij een licentie op de Hulpbron toe. De Verkoper is ervoor verantwoordelijk om de Kopers te informeren over de licentievoorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot auteursrechten en handelsmerkrechten) waaronder de Verkoper de Hulpbron op de Marketplace aan Kopers aanbiedt. Zo kan een docent die een Hulpbron op de Marketplace verkoopt of gratis aanbiedt, overwegen om een van de auteursrechtlicenties toe te passen die via Creative Commons aan de Hulpbron beschikbaar is gesteld. Meer informatie over deze licenties is te vinden op de website van Creative Commons op creativecommons.org. De Verkoper is verantwoordelijk voor het beschermen en afdwingen van alle voorwaarden waaronder een Verkoper een Hulpbron via de Marketplace aanbiedt, en de Verkoper stemt ermee in dat Promethean niet verplicht is dit namens de Verkoper te doen. Voor zover de Verkoper de Koper niet informeert over alle specifieke licentievoorwaarden voor een Hulpbron, stemt de Verkoper ermee in dat hij of zij aan de Koper een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, onherroepelijke licentie toekent voor het gebruiken, reproduceren en aanpassen van de Hulpbron (geheel of gedeeltelijk) zonder enig recht op het delen van de Hulpbron met of verspreiden van de Hulpbron naar enige derde, behalve de studenten van de Koper voor educatieve doeleinden of naar andere derden om educatieve doeleinden te ondersteunen of vergemakkelijken.
 • Elke verwijdering van de Hulpbron van de Marketplace door de Verkoper verwijdert gewoon het recht van Promethean op het beschikbaar stellen van de Hulpbron voor het verder downloaden door Kopers; het tast niet het recht van Promethean aan om die Hulpbron beschikbaar te blijven stellen aan Kopers die deze hebben gedownload voordat de Verkoper de betreffende Hulpbron verwijderde. De door de Verkoper toegekende licentie (zoals beschreven in lid 3.3 in deze voorwaarden) aan Kopers die de Hulpbron van de Verkoper van de Marketplace hebben gedownload voordat de Hulpbron werd verwijderd, blijft geldig onder de toepasselijke voorwaarden van de licentie.
 • Als een Verkoper besluit om zijn ClassFlow-account te annuleren of als de ClassFlow-account van een Verkoper door Promethean wordt beëindigd, stemt de Verkoper ermee in dat – voorafgaand aan het beëindigen of annuleren van de ClassFlow-account – de Verkoper alle door de Verkoper geüploade Hulpbronnen zal verwijderen. Elke verwijdering van de Hulpbron van de Marketplace door de Verkoper verwijdert gewoon het recht van Promethean op het beschikbaar stellen van de Hulpbron voor het verder downloaden door Kopers; het tast niet het recht van Promethean aan om die Hulpbron beschikbaar te blijven stellen aan Kopers die deze hebben gedownload voordat de Verkoper de betreffende Hulpbron verwijderde. De door de Verkoper toegekende licentie aan Kopers die de Hulpbronnen van de Verkoper van de Marketplace hebben gedownload voorafgaand aan het annuleren of beëindigen van de account van de Verkoper, zullen ook na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.
 • Na beëindiging of annulering van de ClassFlow-account van de Verkoper is Promethean niet meer verplicht om de Verkoper een bepaald bedrag of vergoeding te betalen voor de verkoop van de Hulpbronnen van de Verkoper die beschikbaar blijven voor verkoop op de Marketplace na de datum waarop de ClassFlow-account van de Verkoper werd beëindigd of gesloten. De Verkoper is verantwoordelijk voor het verwijderen van de Hulpbronnen van de Verkoper van de Marketplace vóór de datum waarop de ClassFlow-account van de Verkoper wordt beëindigd of gesloten.  Als de Verkoper de Hulpbronnen van de Verkoper niet van de Marketplace verwijdert voordat de ClassFlow-account van de Verkoper wordt beëindigd of gesloten, kan Promethean, naar eigen keuze van Promethean, de Hulpbronnen van de Verkoper van de Marketplace verwijderen, of de Hulpbronnen via de Marketplace blijven aanbieden.
 1. VERKLARINGEN EN GARANTIES VAN DE VERKOPER. Door het uploaden of posten van Hulpbronnen op de Marketplace verklaart en garandeert de Verkoper dat (a) de Hulpbron uitsluitend door de Verkoper werd gemaakt of dat de Verkoper alle rechten en/of licenties heeft die noodzakelijk zijn voor het gebruiken, publiceren, verspreiden, reproduceren, verkopen en/of anderszins benutten van de Hulpbron, inclusief het recht op toekenning aan Promethean en andere ClassFlow-gebruikers van de hierin genoemde rechten en licenties; (b) de Hulpbron geen inbreuk maakt op of anderszins in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot de auteurs- of handelsmerkrechten) of andere rechten van een derde; (c) de Verkoper de instemming, vrijgave en/of toestemming heeft van elke identificeerbare persoon die in de Hulpbron van de Verkoper wordt beschreven, voor het uploaden, verzenden, publiceren, in sublicentie geven en/of verspreiden van hun naam en/of gelijkenis via de Marketplace; en (d) elke Hulpbron die de Verkoper uploadt naar de Marketplace, de gehele Hulpbron is die volledig in zijn geheel kan worden gedownload, en dat geen enkel deel van een dergelijke Hulpbron apart kan worden geleverd of een aparte of aanvullende aankoop vereist, bijvoorbeeld via een externe website of ander kanaal.  Voor zover de Verkoper weet dat een Hulpbron die de Verkoper heeft geüpload, in strijd is met een dergelijk recht, zal de Verkoper die Hulpbron onmiddellijk van de Marketplace verwijderen.
 1. VRIJWARING DOOR DE VERKOPER. De Verkoper stemt ermee in om Promethean en de dochter- en moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven, bestuurders, agenten, vertegenwoordigers en werknemers van Promethean te vrijwaren van alle claims, vorderingen, aansprakelijkheden, onkosten of belastingaanslagen, inclusief redelijke advocaatkosten die voortvloeien uit een claim ingediend door een derde of een handeling van een overheids- of regelgevende instantie, vanwege, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) elke Hulpbron die de Verkoper uploadt, verkoopt, plaatst, verzendt, levert of anderszins beschikbaar stelt via de Marketplace; (ii) de daadwerkelijke of vermeende schending door de Verkoper van de ClassFlow Juridische voorwaarden; (iii) de daadwerkelijke of vermeende inbreuk door de Verkoper op de eigendomsrechten van een derde, of (iv) de daadwerkelijke of vermeende overtreding van enige toepasselijke wetten, regels, voorschriften of rechten van een andere persoon.
 1. PRIJZEN VAN HULPBRONNEN, DELEN VAN OPBRENGSTEN, KOSTEN EN BETALINGEN.

6.1        Prijzen van Hulpbronnen.        De Verkopers zijn alleen zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van de prijzen voor de verkoop van hun Hulpbronnen op de Marketplace (de ‘Catalogusprijs’) mits die prijs (als de betreffende Hulpbron niet gratis wordt aangeboden) niet lager is dan de door Promethean geëiste minimumprijs. De door Promethean geëiste minimumprijs kan door Promethean worden gewijzigd, geheel naar eigen inzicht van Promethean, maar de dan geldende geëiste minimumprijs wordt aan de Verkoper getoond als de Verkoper probeert de Hulpbron op de Marketplace aan te bieden tegen een prijs die lager is dan de geëiste minimumprijs. De Catalogusprijs is inclusief BTW of soortgelijke belastingen die onderdeel uitmaken van de koopprijs die aan Kopers wordt getoond.  De Catalogusprijs mag uitsluitend in Amerikaanse dollars (USD) worden vermeld.

6.2        Belastingen en soort relatie met Verkoper.     De Verkoper is geheel zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor alle nationale, provinciale, regionale of plaatselijke belastingen, inclusief de omzetbelastingen die van toepassing kunnen zijn op elke verkoop van de Verkoper via de Marketplace.  Eveneens is de Verkoper geheel zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor alle inkomsten- of andere belastingen die verschuldigd zijn voor alle betalingen aan de Verkoper. Als u een Hulpbron of Hulpbronnen via de Marketplace verkoopt, stemt u ermee in dat u Promethean alle formulieren, documenten of andere verklaringen verstrekt waarom Promethean kan verzoeken om te voldoen aan alle informatieverstrekkings- of belastingverplichtingen wat betreft uw gebruik van de Marketplace. Niets in de ClassFlow Juridische voorwaarden vormt een dienstverband, agentschap of samenwerkingsverband tussen Promethean en enige Verkoper.

6.3        Gedeelde opbrengst en transactievergoeding.         Als tegenprestatie voor het feit dat Promethean een plaats biedt waarop een Verkoper de Hulpbronnen van de Verkoper voor verkoop kan aanbieden, stemt de Verkoper ermee in dat Promethean 35% ontvangt van de Catalogusprijs voor elke via de Marketplace geüploade en verkochte Hulpbron en dat de Verkoper 65% van de Catalogusprijs (‘Gedeelde opbrengst’) ontvangt minus een transactievergoeding van USD 0,25 per verkochte Hulpbron (‘Transactievergoeding’).  Bij de berekening van het bedrag dat aan de Verkoper wordt uitbetaald, wordt uitgegaan van de Catalogusprijs minus belastingen.  Met andere woorden, als de Catalogusprijs voor de Hulpbron USD 2,00 is, behoudt Promethean, na verkoop van de Hulpbron, 35% van het totaalbedrag van USD 2,00 als Gedeelde opbrengst en een aanvullend bedrag van USD 0,25 per Hulpbron als Transactievergoeding, ongeacht eventuele omzetbelasting die onderdeel kan uitmaken van de Catalogusprijs.  Voor een Hulpbron met een Catalogusprijs van USD 2,00 houdt Promethean dus een bedrag van USD 0,70 als Gedeelde opbrengst en een extra USD 0,25 als Transactievergoeding en de Verkoper ontvangt dan USD 1,05.  De Gedeelde opbrengst en Transactievergoeding worden automatisch in mindering gebracht op de verkoopprijs die van de Koper is ontvangen via een externe betalingsverwerkingsdienst waardoor Verkopers online betalingen kunnen accepteren en Kopers online kunnen betalen.  Promethean behoudt zich het recht voor om de externe betalingsverwerkingsdienst die door Promethean wordt gebruikt voor het mogelijk maken van transacties tussen Verkopers en Kopers via de Marketplace, toe te voegen, te verwijderen of anderszins te wijzigen.

6.4        Betalingen aan de Verkoper.  De Verkoper accepteert en erkent dat geen enkele mondelinge of schriftelijke verklaring van Promethean, en niets in de ClassFlow Juridische voorwaarden, de verwachting wekt of heeft gewekt van een verkoop of een specifiek verkoop- of vergoedingsniveau voor de Verkoper voor Hulpbronnen die door de Verkoper zijn geüpload voor verkoop of distributie via de Marketplace. Voor het gemak van de Verkoper stelt Promethean de diensten van een externe betalingsverwerkingsdienst beschikbaar. Om betalingen te ontvangen voor de Hulpbronnen die via de Marketplace zijn verkocht, moet de Verkoper een koppeling maken met een bestaande rekening bij de externe betalingsverwerkingsdienst of een nieuwe rekening openen. Betalingen worden alleen uitgevoerd in Amerikaanse dollars (USD). Mits de Verkoper voldoet aan de ClassFlow Juridische voorwaarden, zullen de bedragen automatisch worden overgemaakt naar de rekening van de Verkoper bij de externe betalingsverwerkingsdienst en wel uiterlijk dertig (30) dagen na de verkoopdatum van de Hulpbron. Promethean doet geen uitspraken over de diensten die door de externe betalingsverwerkingsdienst worden geleverd, en Promethean is niet verantwoordelijk voor vertragingen van betalingen die kunnen worden veroorzaakt door een derde, inclusief, maar niet beperkt tot een externe betalingsverwerkingsdienst.  Daarnaast doet de Verkoper afstand van elk recht op het opeisen van betaling op elke andere manier dan zoals hierin beschreven en accepteert dat er geen sprake is van schuld krachtens de ClassFlow Juridische voorwaarden.

6.5        Terugbetalingsbeleid.  Voor zover Promethean besluit tot een terugbetaling aan een Koper (zoals beschreven onder B lid 4 hieronder) voor een Hulpbron die de Koper heeft gedownload, zal Promethean de Verkoper van die Hulpbron hierover informeren. Promethean behoudt zich het recht voor om elke Hulpbron van de Marketplace te verwijderen als die Hulpbron heeft geleid tot een terugbetaling. Binnen 10 dagen na ontvangst van een mededeling van Promethean is de Verkoper verplicht tot terugbetaling aan Promethean via de externe betalingsverwerkingsdienst van Promethean van het volledige bedrag dat de Verkoper voor die Hulpbron heeft ontvangen.  Als de Verkoper het volledige bedrag niet aan Promethean terugbetaalt, behoudt Promethean zich het recht voor om (i) de Hulpbron of Hulpbronnen van de Verkoper van de Marketplace te verwijderen; (ii) het uploaden van verdere Hulpbronnen naar de Marketplace door de Verkoper te beperken; of (iii) de ClassFlow-account van de Verkoper te beëindigen.

 1. Afwijzingen van garanties. PROMETHEAN IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR (I) INHOUDELIJKE FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONJUISTHEDEN, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK, VOORTVLOEIENDE UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE, (III) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DOOR DE VERKOPER AAN DE EXTERNE BETALINGSVERWERKINGSDIENST IS VERSTREKT, (IV) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN VERZENDING NAAR OF VAN DE MARKETPLACE, (IV) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF IETS DERGELIJKS DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE MARKETPLACE DOOR EEN DERDE, EN/OF (V) ALLE FOUTEN OF OMISSIES IN ELKE HULPBRON, OF VOOR ELK VERLIES OF SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN EEN HULPBRON DIE IS VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE MARKETPLACE. PROMETHEAN ZAL GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP WELKE MANIER DAN OOK VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN DE KOPER, VERKOPER EN EXTERNE BETALINGSVERWERKINGSDIENST. DAARNAAST IS PROMETHEAN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE OF ELK WINSTVERLIES VEROORZAAKT DOOR TRANSACTIES DIE BUITEN DE MARKETPLACE WERDEN UITGEVOERD, INCLUSIEF TRANSACTIES DIE AFKOMSTIG KUNNEN ZIJN VIA DE MARKETPLACE, MAAR OFFLINE OF BUITEN DE MARKETPLACE PLAATSVINDEN.
 1. KOPERSVOORWAARDEN
 1. Hulpbronnen downloaden van de ClassFlow Marketplace. Om een Hulpbron van de Marketplace te downloaden, moet een Koper beschikken over een ClassFlow-account.  Een Koper kan een Hulpbron op de Marketplace kopen door gebruik van een bestaande rekening of het openen van een nieuwe rekening bij de externe betalingsverwerkingsdienst die door Promethean is aangegeven, of met een creditcard of betaalpas. Alle via de Marketplace beschikbare Hulpbronnen zijn digitale hulpbronnen. Als zodanig zal Promethean, na ontvangst van de betaling via de externe betalingsverwerkingsdienst, de betreffende Hulpbron onmiddellijk beschikbaar stellen [de Hulpbron leveren] aan een Koper voor zijn of haar directe gebruik en toegang in de map ‘Mijn Hulpbronnen’ in de ClassFlow-account van de Koper. In het algemeen stelt Promethean een door een Koper gekochte Hulpbron voor onbeperkte tijd beschikbaar aan de Koper zolang de Hulpbron via de Marketplace beschikbaar is.  Promethean garandeert dit echter niet en de Hulpbron kan door de Verkoper van de Marketplace op elk gewenst moment worden verwijderd of deze kan door Promethean worden verwijderd in reactie op een klacht over de Hulpbron.
 1. Rechten en plichten van de Koper voor de Hulpbron. Een koper koopt Hulpbronnen op de Marketplace uitsluitend krachtens een licentie; er vindt geen volledige overdracht van eigendomsrecht op een dergelijke Hulpbron plaats. De licentievoorwaarden waaronder de Koper de gekochte Hulpbron mag gebruiken, komen overeen met de voorwaarden die zijn vastgesteld door de Verkoper zoals beschreven onder A lid 3.3 in deze voorwaarden. Door aankoop van de Hulpbron gaat de Koper ermee akkoord dat hij of zij instemt met en gebonden is aan de licentievoorwaarden die gelden voor de specifieke Hulpbron, inclusief alle auteursrechtmededelingen, handelsmerkregels, informatie en licentie- of gebruiksbeperkingen die door de Verkoper zijn aangegeven. In elk geval gaat u ermee akkoord dat u elke Hulpbron die u koopt of gratis verkrijgt via de Marketplace, niet zult gebruiken in strijd met of als schending van de licentievoorwaarden die gelden voor uw gebruik van de Hulpbron.
 1. Betaling voor Hulpbronnen. De Koper gaat ermee akkoord dat hij of zij verantwoordelijk is voor en het volledige bedrag zal betalen voor alle Hulpbronnen die hij of zij via de Marketplace heeft gekocht via de door Promethean aangegeven externe betalingsverwerkingsdienst.  Bovendien gaat de Koper ermee akkoord dat Promethean de rekening van de Koper bij de externe betalingsverwerkingsdienst kan belasten voor elke door de Koper gekochte Hulpbron.  De Koper is ervoor verantwoordelijk om Promethean geldige en actuele informatie over zijn of haar rekening te verstrekken voor het betalen van alle kosten.
 1. Alle via de Marketplace beschikbare Hulpbronnen zijn digitale hulpbronnen die, na aankoop, aan een Koper ter beschikking worden gesteld voor onmiddellijk gebruik en toegang in de map ‘Mijn Hulpbronnen’ in de ClassFlow-account van de Koper.  De Koper erkent en accepteert dat alle aankopen van Hulpbronnen via de Marketplace definitief zijn en dat er geen terugbetalingen beschikbaar zijn. Ondanks het bovenstaande beleid kan Promethean, geheel naar eigen goeddunken, in bepaalde gevallen uitzonderingen maken op dit beleid, bijvoorbeeld als een Hulpbron door een Koper niet kan worden gebruikt, gedownload of geopend vanwege een defect of gebrek van de Hulpbron.  Als in dat geval een uitzondering wordt gemaakt, kan Promethean de Koper die aankoop vergoeden op elke manier die Promethean passend acht, inclusief – zonder enige beperking – in de vorm van een Marketplace-tegoedbon.
 1. Koppelingen naar andere sites en hulpbronnen. Een Hulpbron kan koppelingen naar andere websites of hulpbronnen bevatten.  Promethean heeft geen controle over dergelijke externe sites en hulpbronnen.  De Koper gaat ermee akkoord dat (i) Promethean niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid of juistheid van dergelijke externe sites en hulpbronnen, en (ii) Promethean niet onderschrijft en niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enige inhoud, reclame, producten, diensten of materialen op of verkrijgbaar via dergelijke externe sites en hulpbronnen.  Als de Koper die externe sites of hulpbronnen opent, doet de Koper dit op eigen risico en de Koper aanvaardt alle verantwoordelijkheden en gevolgen die daarvan het gevolg kunnen zijn.
 1. Afwijzingen van garanties. DE KOPER GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE AANKOOP VAN EEN HULPBRON VAN DE MARKETPLACE DOOR DE KOPER PLAATSVINDT ‘IN DE HUIDIGE STAAT’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ EN DAT DE KOPER DE DOOR PROMETHEAN VERSTREKTE MARKETPLACE GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIKT. IN DE VOLLEDIGE WETTELIJKE TOEGESTANE MATE WIJZEN PROMETHEAN, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN ZIJN EN HUN BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN AGENTEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE MARKETPLACE, DE TOEGANG EN HET GEBRUIK ERVAN DOOR DE KOPER, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, EIGENDOMSRECHT, NIET-INBREUK OF ELKE IMPLICIETE GARANTIE VOORTVLOEIEND UIT DE MANIER VAN ZAKEN DOEN OF HANDELSGEBRUIK. PROMETHEAN GEEFT GEEN GARANTIES AF OVER DE WAARHEIDSGETROUWHEID, JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE HULPBRONNEN DIE OP DE MARKETPLACE WORDEN GEVONDEN; OF OVER DE BESCHIKBAARHEID, KWALITEIT, KENMERKEN, LEGITIMITEIT, FUNCTIONALITEIT, BEVEILIGING OF VEILGHEID VAN ENIGE HULPBRON (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE EDUCATIEVE INHOUD) DIE VOOR VERKOOP OF GRATIS OP DE MARKETPLACE BESCHIKBAAR IS. PROMETHEAN GEEFT OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES AF DAT DE INHOUD VAN DE HULPBRONNEN DIE OP DE MARKETPLACE BESCHIKBAAR ZIJN, GESCHIKT IS VOOR ELK SPECIFIEK DOEL OF AAN DE EISEN VAN DE KOPER ZAL VOLDOEN, EN IS NIET AANSPRAKELIJK OF VERANTWOORDELIJK VOOR (I) INHOUDELIJKE FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONJUISTHEDEN, (II) PERSOONLIJK LETSEL OF MATERIËLE SCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK, VOORTVLOEIENDE UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE, (III) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DIE DOOR U AAN DE EXTERNE BETALINGSVERWERKINGSDIENST IS VERSTREKT, (IV) ELKE ONDERBREKING OF BEËINDIGING VAN VERZENDING NAAR OF VAN DE MARKETPLACE, (IV) ALLE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF IETS DERGELIJKS DIE KUNNEN WORDEN VERZONDEN NAAR OF VIA DE MARKETPLACE DOOR EEN DERDE, EN/OF (V) ALLE FOUTEN OF OMISSIES IN ELKE HULPBRON, OF VOOR ELK VERLIES OF SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN EEN HULPBRON DIE IS VERKOCHT OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR IS GESTELD VIA DE MARKETPLACE, EN/OF (VI) ELKE HULPBRON, OF DEEL VAN ELKE HULPBRON, DIE INBREUK MAAKT OP DE INTELLECTUELE – EIGENDOMSRECHTEN OF RECHTEN VAN EEN DERDE. PROMETHEAN GARANDEERT OF ONDERSCHRIJFT NIET OF AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELKE HULPBRON DIE DOOR EEN VERKOPER WORDT AANGEBODEN VIA DE MARKETPLACE OF ELKE GEKOPPELDE WEBSITE, EN PROMETHEAN IS GEEN PARTIJ BIJ OF IS OP GEEN ENKELE MANIER VERANTWOORDELIJK VOOR HET TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN KOPER, VERKOPER EN EXTERNE BETALINGSVERWERKINGSDIENST. NET ZOALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ELK MEDIUM OF IN ELKE OMGEVING MOET DE KOPER ZIJN OF HAAR GEZONDE VERSTAND GEBRUIKEN EN, WAAR NOODZAKELIJK, VOORZICHTIG ZIJN. DAARNAAST IS PROMETHEAN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ELKE SCHADE OF ELK WINSTVERLIES VEROORZAAKT DOOR TRANSACTIES DIE BUITEN DE MARKETPLACE WERDEN UITGEVOERD, INCLUSIEF TRANSACTIES DIE AFKOMSTIG KUNNEN ZIJN VIA DE MARKETPLACE, MAAR OFFLINE OF BUITEN DE MARKETPLACE PLAATSVINDEN.
 1. MELDING VAN AUTEURSRECHT EN VERWIJDERING.
 2. Melding van inbreuk. Als u meent dat een op de Marketplace gevonden Hulpbron inbreuk maakt op uw auteursrecht, dient u Promethean over uw claim te informeren in overeenstemming met de volgende procedures.  Promethean verwerkt meldingen van vermeende inbreuk in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (‘DMCA’) en andere toepasselijke wetten op het gebied van auteursrecht.  De DMCA vereist dat meldingen van vermeende inbreuk schriftelijk moeten plaatsvinden en per e-mail naar Promethean moeten worden gestuurd, naar copyright@prometheanworld.com.

De informatie die moet worden opgenomen in de Melding van Inbreuk, is bedoeld om te waarborgen dat partijen die problemen melden, de rechtmatige eigenaars zijn, of zijn gemachtigd door de rechtmatige eigenaars, en om ons in staat te stellen te bepalen welke Hulpbron precies moet worden verwijderd. De Melding van Inbreuk dient de volgende informatie te bevatten om effectief te kunnen zijn:

(a)             Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van een exclusief recht, of een persoon die bevoegd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gepleegd;

(b)             Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gepleegd, of, indien één melding betrekking heeft op meerdere auteursrechtelijke werken, een representatieve lijst van dergelijke werken;

(c)             Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of onderwerp is van de activiteit die inbreuk maakt, en dat moet worden verwijderd, of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te vinden;

(d)             Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop de klagende partij kan worden bereikt;

(e)             Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd, niet is goedgekeurd door de auteursrechtelijke eigenaar, zijn/haar agent of de wet; en

(f)               Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed dat de klagende partij is gemachtigd om op te treden in naam van de eigenaar van een exclusief recht waarop de vermeende inbreuk is gemaakt.

 1. Proces na ontvangst van een Melding van Inbreuk. Na ontvangst van een Melding van Inbreuk behouden we ons het recht voor om:

(a)             het materiaal dat inbreuk maakt, te verwijderen of de toegang ertoe blokkeren;

(b)             de Verkoper die van de inbreuk wordt beschuldigd, op de hoogte te stellen dat we het materiaal hebben verwijderd of de toegang ertoe hebben geblokkeerd;

(c)              de toegang van de betreffende Verkoper tot de Marketplace te beëindigen; en

(d)             de ClassFlow-account van de Verkoper te beëindigen.

Als de Verkoper meent dat de Hulpbron die is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, geen inbreuk maakt, of als de Verkoper meent dat de Verkoper het recht heeft om de betreffende Hulpbron te plaatsen en gebruiken, heeft de Verkoper het recht een tegenmelding met de volgende informatie te sturen naar copyright@prometheanworld.com:

(a)              een elektronische handtekening van de Verkoper, of een persoon die bevoegd is namens de Verkoper te handelen;

(b)              identificatie van de Hulpbron die is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd, en de plaats waar de Hulpbron zich bevond voordat deze werd verwijderd of geblokkeerd;

(c)              een verklaring dat de Verkoper te goeder trouw van mening is dat de Hulpbron is verwijderd of geblokkeerd als gevolg van een vergissing of verkeerde identificatie van de Hulpbron; en

(d)              naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres van de Verkoper.

Indien wij een tegenmelding ontvangen, kunnen wij een kopie daarvan naar de oorspronkelijk klagende partij sturen om deze te informeren dat wij de verwijderde Hulpbron binnen 14 werkdagen na ontvangst van de tegenmelding mogelijk opnieuw zullen publiceren, zulks geheel naar goeddunken van Promethean.

 1. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

KOPER EN VERKOPER GAAN ERMEE AKKOORD DAT PROMETHEAN, ZIJN GELIEERDE BEDRIJVEN EN ZIJN EN HUN BESTUURDERS, DIRECTEUREN, WERKNEMERS EN/OF AGENTEN NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ELKE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF ALS VOORBEELD DIENENDE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE DOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, REPUTATIE, GEBRUIK OF GEGEVENS- OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN, VEROORZAAKT DOOR TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID VAN TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE MARKETPLACE OF ELKE ANDERE ZAAK DIE VERBAND HOUDT MET DE MARKETPLACE. SOMMIGE AMERIKAANSE STATEN OF ANDERE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE; IN DAT GEVAL KUNNEN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PROMETHEAN TEN OPZICHTE VAN EEN VERKOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL, IN ZIJN TOTALITEIT, HOGER DAN HET LAGERE BEDRAG VAN (A) DE TOTALE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD DOOR PROMETHEAN AAN DE VERKOPER TIJDENS DE TWAALF (12) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE CLAIM OF HANDELING DIE NAAR VERLUIDT LEIDT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF (B) EEN HONDERD DOLLAR (USD 100,00).  DE AANSPRAKELIJKHEID VAN PROMETHEAN TEN OPZICHTE VAN EEN KOPER IS IN GEEN ENKEL GEVAL, IN ZIJN TOTALITEIT, HOGER DAN HET LAGERE BEDRAG VAN (A) DE TOTALE BEDRAGEN DIE ZIJN BETAALD DOOR DE KOPER AAN PROMETHEAN TIJDENS DE TWAALF (12) MAANDEN DIRECT VOORAFGAAND AAN DE CLAIM OF HANDELING DIE NAAR VERLUIDT LEIDT TOT EEN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID, OF (B) EEN HONDERD DOLLAR (USD 100,00).

DE VERKOPER EN KOPER ERKENNEN EN BEGRIJPEN HIERMEE DAT DOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE DIENST EN INSTEMMING MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST DE VERKOPER EN KOPER AFSTAND KUNNEN DOEN VAN RECHTEN VOOR CLAIMS DIE OP DIT MOMENT NIET BEKEND OF NIET TE VERWACHTEN ZIJN. ALS DE KOPER OF VERKOPER IN CALIFORNIË WOONT, ERKENNEN DE KOPER OF VERKOPER DAT ZIJ ARTIKEL 1542 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN CALIFORNIË HEBBEN GELEZEN EN BEGREPEN, EN HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND DAARVAN DOEN, DAT ALS VOLGT LUIDT: “EEN ALGEMENE VRIJWARING GELDT NIET VOOR CLAIMS DIE DE SCHULDEISER NIET KENT OF VERWACHT TE BESTAAN IN ZIJN VOORDEEL OP HET MOMENT VAN UITVOERING VAN DE VRIJGAVE, DIE – INDIEN HIJ DAARVAN OP DE HOOGTE ZOU ZIJN GEWEEST – ZIJN SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR AANZIENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED.” BOVENDIEN, ALS DE KOPER OF VERKOPER EEN INWONER VAN EEN ANDERE AMERIKAANSE STAAT OF ANDERE JURISDICTIE IS, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BIJ VOORBAAT AFSTAND DOET VAN ALLE SOORTGELIJKE WETTEN VAN DIE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE.

 1. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.

Zoals hierboven aangegeven, bestaan de ClassFlow Juridische voorwaarden uit deze ClassFlow Marketplace Voorwaarden, de ClassFlow Servicevoorwaarden, het ClassFlow Privacybeleid, het ClassFlow Beleid voor acceptabel gebruik en het ClassFlow Beleid voor cookies.  De ClassFlow Juridische voorwaarden regelen het gebruik van de Marketplace en vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Promethean en tussen de Verkoper en Promethean. Voor de verkoop of aankoop van elke Hulpbron via de Marketplace geldt (ongeacht of de Hulpbron al of niet gratis is) dat: (i) de specifieke voorwaarden van deze ClassFlow Marketplace Voorwaarden van toepassing zijn, en (ii) bij een conflict tussen deze ClassFlow Marketplace Voorwaarden en elke andere bepaling in de ClassFlow Juridische voorwaarden de voorwaarden van deze ClassFlow Marketplace Voorwaarden prevaleren.

©2016 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.