ClassFlow-privacybeleid


 Ingangsdatum:  6 juli 2018
Onze ClassFlow privacybelofte voor leerlinggegevens

De privacy van persoonlijk identificeerbare informatie over leerlingen is zeer belangrijk voor ons.  Wij zijn vereerd dat onze klanten ClassFlow kiezen als serviceverlener op onderwijsgebied en wij streven ernaar strenge gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen na te leven. Wanneer wij toegang hebben tot persoonsgegevens van leerlingen houden wij ons aan de volgende gegevensbeschermingsprincipes:

 • Wij verzamelen, bewaren, verwerken en delen persoonsgegevens alleen om onze Service te verlenen of als we daartoe gemachtigd zijn door een school of ouder.
 • Wij verzamelen alleen persoonsgegevens van leerlingen voor zover dat nodig is voor het verlenen van onze Service.
 • Wij zullen onze beleidsrichtlijnen en praktijken ten aanzien van gegevens duidelijk en transparant openbaar maken.
 • Persoonsgegevens van leerlingen worden door ons niet gedeeld met, noch verkocht aan derden voor marketingdoeleinden.
 • Wij openbaren geen persoonsgegevens van leerlingen voor behavioral targeting.
 • Wij gebruiken geen persoonsgegevens van leerlingen voor behavioral targeting behalve voor een ouder met zijn of haar uitdrukkelijke en expliciete toestemming.
 • Wij zullen geen wezenlijke verandering aanbrengen in ons privacybeleid of onze servicevoorwaarden die verband houden met het verzamelen of gebruiken van persoonsgegevens van leerlingen zonder eerst de school daarover te informeren en de school een keuze te geven voordat persoonsgegevens van leerlingen op een wezenlijk andere manier worden gebruikt dan werd meegedeeld toen de persoonsgegevens van leerlingen werden verzameld.
 • Wij zullen een uitgebreid gegevensbeveiligingsprogramma beheren dat bestemd is voor de bescherming van de soorten leerlinggegevens die binnen ClassFlow worden verzameld.
 • Wij zullen persoonsgegevens van leerlingen verwijderen of anonimiseren wanneer deze niet meer nodig zijn of op bevel of verzoek van een school.

Nadere informatie over onze praktijken en de manier waarop wij persoonsgegevens van leerlingen beschermen vindt u in dit Privacybeleid, ons Cookiebeleid, onze Servicevoorwaarden en ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen op privacy@ClassFlow.com.
‘ClassFlow’ of de ‘Service’ wordt verleend door Promethean Limited (‘Promethean’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’).  Wij zijn een in Engeland en Wales geregistreerde besloten vennootschap met statutaire zetel te Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer wij het woord ‘Service(s)’ gebruiken in dit Privacybeleid, bedoelen we (i) de publiek toegankelijke ClassFlow Service die gratis beschikbaar is op www.ClassFlow.com of via een andere URL die afhankelijk is van de locatie van de Gebruiker of browsertaal; (ii) de ClassFlow for Schools Service die op basis van een abonnement beschikbaar is voor scholen, schooldistricten of andere vergelijkbare instellingen en die alleen toegankelijk is via een uniek subdomein van ClassFlow met een niet-publieke URL (bijv. www.yourschooldistrictname.classflow.com) voor exclusief gebruik door de specifieke school of het specifieke schooldistrict; en (iii) alle andere gerelateerde websites, producten, services en applicaties die Promethean beschikbaar stelt (inclusief aan ClassFlow gerelateerde apps die beschikbaar kunnen worden gesteld via de App Store, Google Play Store of andere externe app-winkels).

Dit Privacybeleid, samen met het ClassFlow Cookiebeleid, ClassFlow Servicevoorwaardende en ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruikhet waarnaar in dit Privacybeleid wordt verwezen, vormt een wettelijk bindende Overeenkomst tussen u en ons (hierin gezamenlijk de ‘Overeenkomst’ genoemd).  Lees deze documenten zorgvuldig door voordat u onze Service gebruikt.  Door gebruik te maken van onze Service aanvaardt u het ClassFlow-cookiebeleid, de Servicevoorwaarden voor ClassFlow en het ClassFlow Privacybeleid en stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn en u te houden aan de voorwaarden van al deze regelingen.  Gebruik de Service niet als u deze voorwaarden en regelingen niet aanvaardt.  Begrippen die wij hierin gebruiken zonder definitie, hebben de betekenis die eraan is toegekend in de Servicevoorwaarden.  Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid hebben de Servicevoorwaarden voorrang.

‘U’ of ‘uw’ betekent een Gebruiker van de Service  Een ‘Individuele Gebruiker’ betekent in deze Voorwaarden een docent (of administrateur), leerling of ouder die de gratis ClassFlow Service gebruikt. Waar van toepassing betekent ‘u’ of ‘uw’ ook een school, schooldistrict of andere onderwijsinstelling die de ClassFlow for Schools Service gebruikt (een ‘Bedrijfsgebruiker’), of een ouder/voogd die van de Bedrijfsgebruiker toestemming heeft gekregen om de Service te gebruiken (een ‘Gemachtigde Gebruiker’).  Met de term ‘Gebruiker(s)’ worden hierin alle gebruikers van de Service bedoeld:  Individuele Gebruikers, Gemachtigde Gebruikers en Bedrijfsgebruikers.

Inhoudsopgave:

 1. Wat is het doel van dit Privacybeleid?
 2. Welke gegevens verzamelen wij?
 3. Hoe deelt Promethean gegevens met anderen?
 4. Zijn mijn gegevens veilig?
 5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens
 6. Communicatievoorkeuren
 7. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
 8. Waar gaan mijn gegevens naartoe?
 9. Privacy van kinderen
 10. Zal Promethean dit Privacybeleid ooit wijzigen?
 11. Waar kan ik terecht met vragen of klachten over dit Privacybeleid?

 1. Wat is het doel van dit Privacybeleid?

Promethean respecteert uw privacy en spant zich in voor de bescherming daarvan door zich aan dit beleid te houden. Dit ClassFlow Privacybeleid (samen met ons ClassFlow Cookiebeleid, ClassFlow Servicevoorwaardenonze en ClassFlow Beleid voor aanvaardbaar gebruikons en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) legt uit hoe Promethean Persoonsgegevens die wij over u verzamelen door uw gebruik van de ClassFlow Service, verzamelt, bewaart, gebruikt en bekendmaakt.

Persoonsgegevens‘ zoals gebruikt in dit Privacybeleid betekent alle gegevens waarmee een specifiek individu persoonlijk kan worden geïdentificeerd.

Dit beleid geldt niet voor websites van derden of praktijken van ondernemingen die geen eigendom zijn van Promethean of niet onder de controle van Promethean vallen, of applicaties waarnaar wij vanuit de Service links ter beschikking stellen. Lees het privacybeleid van websites van derden altijd door voordat u die websites gebruikt.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

2.1 Welke Persoonsgegevens wij over u verzamelen, is afhankelijk van het feit of u een docent, leerling of ouder bent.

 1. Gegevens over scholen, docenten en administrateurs:We vragen om bepaalde gegevens wanneer een Docent of Schooladministrateur zich registreert voor een ClassFlow-account of met ons online correspondeert, inclusief voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord en alle aanvullende gegevens die u vrijwillig beschikbaar stelt in uw ClassFlow-profiel, mogelijk inclusief, maar niet beperkt tot uw school en locatie, welke klas en welk vak u onderwijst, uw functie binnen de school en de soort services die uw leerlingen gebruiken (gezamenlijk “Schoolgegevens“).  Wij kunnen ook Schoolgegevens verzamelen als de school ons een bericht stuurt, een docent content of Hulpbronnen op onze website of via onze Service plaatst of reageert op e-mails en enquêtes.   Wij gebruiken deze gegevens om de kenmerken en functies van de Service uit te voeren, te behouden en te verstrekken, de door onze aangeboden Service en functionaliteit te analyseren en te verbeteren en om te communiceren met onze Scholen en gebruikers.
 2. Gegevens over Leerlingen:Promethean verleent de Service aan scholen en docenten om klassikale instructies en leerresultaten van leerlingen te verbeteren. Door het verlenen van deze Service aan een School kunnen wij Persoonsgegevens van leerlingen (‘Leerlinggegevens‘) verzamelen of toegang daartoe hebben. Alleen leerlingen die een klascode hebben gekregen van een School of Docent, kunnen zich registreren als ‘Leerling’ voor een ClassFlow-account en de Service gebruiken.  Vanaf de registratie verzamelen wij Persoonsgegevens over de leerling. Het soort gegevens dat wij verzamelen is afhankelijk van hoe de docent, de school of het district de Service gebruikt, maar zou de volgende leerlinggegevens kunnen bevatten: voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord, beoordelingsgegevens, toewijzingsgegevens en andere klassikale content. Wij beschouwen Leerlinggegevens als zeer vertrouwelijk en gebruiken deze gegevens alleen voor het verlenen van onze Services aan de School of namens de Scholen, en in beperkte mate voor interne doeleinden in overeenstemming met onze ClassFlow Servicevoorwaarden of specifieke overeenkomsten met Scholen.  Bij het verzamelen, gebruiken en bekendmaken van Leerlinggegevens dienen wij ons te houden aan onze overeenkomsten met de School, in de VS aan de bepalingen van de Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) en de toepasselijke deelstaatwetten, en in voorkomend geval aan toepasselijke nationale, federale en internationale wetten.  Indien en voor zover een toepasselijke wet, of de bepalingen van een overeenkomst met een School, strijdig zijn met dit Privacybeleid, is de toepasselijke wet of overeenkomst met de School prioritair en leidend.  Als u vragen hebt over het verzamelen en gebruiken van Leerlinggegevens door ons, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op privacy@ClassFlow.com.  Als u vragen hebt over het inzien, wijzigen of verwijderen van Persoonsgegevens van een leerling, verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw onderwijsinstelling.Zie ‘Hoe deelt Promethean gegevens met anderen’ hieronder voor meer informatie over de beperkte manieren waarop wij Schoolgegevens en Leerlinggegevens delen. Zie ‘Privacy voor kinderen’ hieronder voor meer informatie over hoe we de persoonlijke gegevens van kinderen verzamelen en gebruiken.
 3. Gegevens over Ouders en Voogd:Wij vragen om bepaalde gegevens wanneer een ouder of voogd zich registreert voor een ClassFlow-account of zich registreert voor het gebruik van een gerelateerde applicatie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot voor- en achternaam, e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord en alle aanvullende gegevens die de ouder of voogd vrijwillig verstrekt, mogelijk inclusief, maar niet beperkt tot de naam en locatie van de school van uw kind en wat uw relatie is met het kind (ouder, grootouder, voogd etc.). Wij gebruiken deze gegevens om de kenmerken en functies van de Service uit te voeren, te behouden en te verstrekken, de door ons aangeboden Service en functionaliteit te analyseren en te verbeteren en om met u te communiceren.

2.2   Gegevens verzameld d.m.v. technologie:

Wij verzamelen automatisch bepaalde soorten gebruiksinformatie wanneer u onze website bezoekt of onze Service gebruikt. Wanneer u de website bezoekt c.q. de Service gebruikt, kunnen wij een of meer cookie (een volgmiddel) naar uw computer sturen om uw browser op unieke wijze te identificeren zodat u sneller kunt inloggen en de functionaliteit en navigatie op de site  worden verbeterd.  Een cookie kan ons ook gegevens verstrekken over hoe u de Service gebruikt (bijv. de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere handelingen die uitvoert voor de Service). Wij kunnen logbestandsgegevens van uw browser of mobiel apparaat verzamelen telkens wanneer u toegang krijgt tot de Service.  Tot logbestandsgegevens kunnen anonieme gegevens behoren zoals uw webverzoek, Internet Protocol (‘IP) adres, browsertype, browsertaal, gegevens over uw mobiele apparaat, verwijzende / afsluitende pagina’s en URL’s, aantal klikken en hoe u omgaat met de links van de Service, domeinnamen, landingspagina’s, bekeken pagina’s en andere soortgelijke gegevens. Wij kunnen ook ‘clear gifs’ (ook bekend als webbakens) gebruiken, waarmee de online gebruikspatronen van onze Gebruikers anoniem kunnen worden gevolgd. Daarnaast kunnen wij ook ‘clear gifs’ gebruiken in op HTML gebaseerde e-mails die naar onze niet-leerlinggebruikers zijn gestuurd om te volgen welke e-mails ontvangers openen en op welke links zij klikken.  Met deze gegevens kunnen wij nauwkeuriger rapporteren en de Service verbeteren. Wij kunnen ook analytische gegevens verzamelen, of analysehulpmiddelen van derden gebruiken, om verkeer en gebruikstrends voor de Service te helpen meten.  Hoewel wij ons best doen om de privacyvoorkeuren van onze bezoekers te respecteren, kunnen wij op dit moment niet reageren op Niet-volgen-signalen van uw browser. Wilt u precies weten welke cookie worden gebruikt bij onze gratis ClassFlow Service en welke cookie worden gebruikt voor de ClassFlow for Schools Service, raadpleeg dan ons ClassFlow Cookiebeleid.

Als u toegang krijgt tot onze Service door of via een mobiel apparaat, kunnen wij gegevens ontvangen of verzamelen of opslaan over uw mobiele apparaat zoals uw mobiele dienstverlener, type, model en fabrikant van het apparaat, merk en model besturingssysteem van het mobiele apparaat en, afhankelijk van de instellingen van uw mobiele apparaat, uw geografische locatiegegevens op stads-, regionaal of nationaal niveau. Wij ontvangen deze gegevens gebundeld zodat wij brede trens en gebruiksstatistieken in de gaten kunnen houden.

Wij gebruiken de gegevens die via cookie, logbestanden, apparaat-ID’s, locatiegegevens en ‘clear gifs’ zijn verzameld of kunnen deze gebruiken om:  (a) gegevens te herinneren zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens uw bezoek of de volgende keer dat u de site bezoekt; (b) aangepaste, gepersonaliseerde content en gegevens te verstrekken, inclusief gerichte content in verband met onze Service; (c) de effectiviteit van onze Service te waarborgen en in de gaten te houden; (d) gebundelde waarden in de gaten te houden zoals totaal aantal bezoekers, verkeer, gebruik en demografische patronen op onze website en onze Service; (e) technologische problemen te diagnosticeren of op te lossen; (f) fraude of misbruik van de Service te onderzoeken en (g) anderszins plannen te maken voor onze Service of deze te verbeteren.  Wij staan niet toe dat reclamenetwerken van derden informatie verzamelen over leerlingen, docenten of ouders die op onze Service ingelogd zijn.

3. Hoe deelt Promethean gegevens met anderen?

Wij delen gegevens binnen de Service voor zover dat nodig is om de Service uit te voeren.  Zo zullen Leerlinggegevens en Schoolgegevens worden gedeeld met de docent, schooladministrateur en ouder die gemachtigd zijn om Leerlinggegevens voor een onderwijsdoel te ontvangen.  Het delen binnen de Service is afhankelijk van de instellingen en functionaliteit die door de school of docent zijn gekozen. Promethean deelt Persoonsgegevens alleen in de hieronder beschreven beperkte omstandigheden met derden.  PERSOONSGEGEVENS VAN LEERLINGEN WORDEN DOOR ONS NOOIT GEDEELD MET, NOCH VERKOCHT AAN DERDEN VOOR MARKETINGDOELEINDEN OF RECLAME.  Persoonsgegevens van docenten, administrateurs of ouders worden door ons nooit gedeeld met, noch verkocht aan derden voor marketingdoeleinden of reclame, tenzij u ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

 1. Als u docent of administrateur bent en u kiest ervoor Hulpbronnen naar de ClassFlow Marketplace te uploaden (gratis of tegen betaling), wordt er automatisch een profiel voor u aangemaakt. Alle informatie die u in uw profiel opneemt, is openbaar beschikbaar, niet alleen voor andere leraren die een account bij ClassFlow hebben, maar voor iedereen die de Hulpbron tegenkomt tijdens het offline doorzoeken van de Marketplace of bij een zoekopdracht via een zoekmachine zoals Bing of Google. U bent verplicht om de velden voor voor- en achternaam in het profiel in te vullen, maar u kunt een pseudoniem gebruiken in plaats van uw werkelijke voor- en achternaam als u niet wilt dat uw echte naam in het openbaar wordt gekoppeld aan uw profiel. U kunt ook kiezen om andere informatie over uzelf op te nemen door de andere optionele velden op de profielpagina in te vullen.  Deze informatie zal ook openbaar beschikbaar zijn in verband met uw profiel. Vul de optionele velden niet in als u die informatie niet openbaar beschikbaar wil stellen.  Zie ClassFlow Marketplace Voorwaarden.
 2. Wij kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken als dit wettelijk vereist of toegestaan is of als bekendmaking naar ons oordeel noodzakelijk is voor de naleving van een aan ons betekende gerechtelijke procedure, gerechtelijke beschikking of dagvaarding; om onze Servicevoorwaarden, ons Beleid voor aanvaardbaar gebruik en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen (inclusief bekendmaking van Persoonsgegevens aan politie en justitie, uw school of uw werkgever); of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Promethean, onze werknemers, onze Gebruikers of anderen te beschermen.
 3. Als Promethean of zijn bedrijfsmiddelen geheel of gedeeltelijk wordt/worden overgenomen of anderszins wordt/worden overgedragen, of in het onwaarschijnlijke geval dat Promethean gedwongen is te sluiten of failliet gaat, kunnen gebruikersgegevens, inclusief Persoonsgegevens, worden overgedragen aan of verkregen door derden, maar uitsluitend wanneer deze derden zijn onderworpen aan dezelfde verplichtingen voor de eerder verzamelde Persoonsgegevens als Promethean volgens dit Privacybeleid. In dergelijke gevallen zullen wij u informeren en een mogelijkheid bieden om af te zien van de verzending van Leerlinggegevens (‘opt-out’) door beëindiging van uw account.
 4. Wij kunnen Persoonsgegevens delen met bepaalde vertrouwde derden (bedrijven of personen) zodat zij taken namens ons uit kunnen voeren, maar uitsluitend met het doel om hen hun werk voor ons uit te laten voeren, bijvoorbeeld om ons te helpen de Service te leveren, de Service te verbeteren, de functionaliteit en de gebruikersvriendelijkheid van de Service te verhogen en uw ervaring bij het gebruik van de Service te verbeteren. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van Amazon Web Services om de Service op hun servers te hosten. Wij gebruiken Google Analytics om ons te helpen bij het traceren van gebruikersgedrag, gebruikersverkeer, bezoekersverkeer en om systeemanalyses te maken. Wij gebruiken Pardot als geautomatiseerde marketingdienst om de interactie van gebruikers met de Service te traceren. Wij gebruiken Intercom voor geautomatiseerde marketing, om feedback van gebruikers te ontvangen, klantondersteuning te verlenen en live chats met de Service mogelijk te maken. De Intercom-service is echter niet geactiveerd (ingeschakeld) voor Leerlingaccounts.  Voor alle duidelijkheid: er zal geen contact worden opgenomen met Leerlingen via Intercom en Leerlingen hebben geen toegang tot de live chat-functie binnen hun account.

Tenzij wij u anders meedelen, hebben deze vertrouwde derden niet het recht om uw Persoonsgegevens anders te gebruiken dan noodzakelijk is om ons te helpen u de best mogelijke service te leveren.  Meer informatie over deze derden inclusief het privacybeleid van elk van deze derden, is te vinden op hun websites:

In de loop der tijd kunnen wij samenwerken met aanvullende dienstverleners en wij zullen ons best doen om de informatie over onze partners in dit Privacybeleid zo actueel mogelijk te houden.

e. Wij kunnen ook gegevens in gebundelde en anonieme vorm delen met anderen zodat u redelijkerwijs niet direct als individu kunt worden geïdentificeerd. Wij bieden bijvoorbeeld analyse- en gebruiksinformatie via onze ClassFlow for Schools Service, zoals het verstrekken van rapporten om te bepalen hoe vaak Gebruikers de Service al dan niet gebruiken, welke functies Gebruikers het meest of het minst gebruiken en tot welke hulpbronnen Gebruikers toegang verkrijgen, allemaal met het doel de Service te verbeteren, de functionaliteit en gebruikersvriendelijkheid van de Service te vergroten en de algemene ervaring van de School en Gebruiker tijdens het gebruik van de Service te verbeteren.

f. Hoe Leerlinggegevens worden gedeeld: Naast de hierboven beschreven handelingen kan Promethean het delen van Leerlinggegevens met derden via de Service vergemakkelijken, maar alleen op aanwijzing en met toestemming van de School. Zo bieden sommige elementen van onze Service Scholen een interactiemogelijkheid met ouders, leerlingen, administrateurs en andere docenten ten behoeve van de opleiding van de leerling. Promethean vergemakkelijkt niet het delen van Leerlinggegevens met derden op of via de Service, behalve namens de School nadat de School goedkeuring heeft gegeven voor het delen van dergelijke gegevens.

4. Zijn mijn gegevens veilig?

Gegevensbeveiliging is zeer belangrijk voor Promethean.  Promethean houdt zich aan strenge administratieve, technische en fysieke procedures om de op onze servers opgeslagen gegevens te beschermen. De toegang tot gegevens is beperkt (via gebruikersnaam/wachtwoord en 2-factor-authenticatie) tot medewerkers die deze nodig hebben om hun functie uit te voeren. Bij de overdracht van Persoonsgegevens maakt Promethean gebruik van in de sector gebruikelijke SSL-codering (Secure Sockets Layer-technologie). Andere voorzorgsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot gegevenscodering, firewalls en fysieke toegangscontroles voor gebouwen en bestanden.  U kunt helpen uw account en uw Persoonsgegevens tegen toegang door onbevoegden te beveiligen door uw wachtwoord zorgvuldig te kiezen en te beschermen, en de toegang tot uw computer en browser te beperken door uit te loggen wanneer u klaar bent met het gebruik van uw account.

De Service kan links naar andere sites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u de ClassFlow Service en is dit Privacybeleid niet langer van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en/of de praktijken van andere sites (lees het privacybeleid van derden om ervoor te zorgen dat u hiervan op de hoogte bent voordat u op deze andere sites navigeert). Dit Privacybeleid geldt alleen voor gegevens die Promethean verzamelt via de Service.

5. Bewaren en verwijderen van persoonsgegevens:

 1. Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of voor zover dat nodig is om de Service te leveren, of zoals hieronder beschreven. Als u uw account wilt annuleren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via info@ClassFlow.com
 2. Als u een Bedrijfsgebruiker bent, zullen wij tijdens de duur van uw abonnement op ClassFlow for Schools Persoonsgegevens die zijn opgenomen in uw account voor ClassFlow for Schools bewaren of vernietigen in overeenstemming met het specifieke beleid of de specifieke aanwijzingen van de School voor de bewaring en vernietiging van Schoolgegevens, met de uitzondering dat wij bepaalde Persoonsgegevens kunnen bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en de naleving van onze overeenkomsten af te dwingen.
 3. Als u een bijdrage hebt geleverd aan de ClassFlow Marketplace, hebt u een profiel aan moeten maken. Wanneer u uw ClassFlow-account sluit, zal uw profiel zichtbaar blijven voor het publiek op de ClassFlow Marketplace, tenzij u uw Hulpbronnen van de Marketplace verwijdert voordat u uw account sluit. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens in uw profiel zichtbaar blijven, moet u de optionele gegevens in uw profiel verwijderen, en uw werkelijke voor- en achternaam vervangen door een pseudoniem voordat u uw account sluit.
 4. Leerlinggegevens. Op verzoek of aanwijzing van de School of Docent zal Promethean Leerlinggegevens onmiddellijk verwijderen of anonimiseren, binnen dertig (30) dagen na dat verzoek of die aanwijzing. Wij verzoeken u contact met ons op te nemen op privacy@ClassFlow.com als u uw account wilt verwijderen.  Wij zullen Leerlinggegevens bewaren, verwijderen of anonimiseren volgens onze onderstaande beleidsrichtlijnen:

  1. ClassFlow for Schools accounts.  Na afloop of beëindiging van een abonnement op ClassFlow for Schools worden alle Leerlinggegevens binnen het unieke ClassFlow-subdomein van de School gedurende negentig (90) dagen door Promethean bewaard. In deze periode heeft de School toegang tot het ClassFlow-subdomein om de Leerlinggegevens en de Schoolgegevens te bekijken en/of de School-account opnieuw te activeren.  Behoudens specifieke voorwaarden in onze overeenkomst met een School, worden binnen negentig (90) dagen na beëindiging of afloop van de abonnementsperiode, of eerder op verzoek van de School, alle gegevens in het unieke ClassFlow-subdomein van de School, inclusief Leerlinggegevens, permanent en onomkeerbaar geanonimiseerd of vernietigd. Tenzij anders aangegeven in de voorwaarden van onze overeenkomst met een School, worden alle Leerlinggegevens van elke leerlingaccount waarop de leerling twaalf (12) maanden niet heeft ingelogd permanent en onomkeerbaar geanonimiseerd.   Voor analysedoeleinden mogen wij geanonimiseerde of gebundelde Leerlinggegevens, inclusief gebruiksgegevens, in een vorm bewaren waarmee een bepaald individu redelijkerwijs niet kan worden geïdentificeerd.
  2. Gratis ClassFlow-accounts.  Individuele docenten die lesroosters opstellen met hun gratis ClassFlow-account zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van die klassikale lessen uit hun ClassFlow-accounts nadat de lessen zijn beëindigd.  Wanneer de klas is verwijderd, is de klascode voor de klas uitgeschakeld en een Leerling kan dan niet meer inloggen op de Service met die klascode.  Als de Leerling niet aan een ander lesrooster is gekoppeld, zal de account van de Leerling worden uitgeschakeld.  Wanneer een individuele docent zijn of haar gratis ClassFlow-account beëindigt, zullen alle Leerlingaccounts die zijn aangemaakt op aanwijzing van die docent ook worden uitgeschakeld, tenzij de Leerling dezelfde account gebruikt op aanwijzing van (een) andere docent(en) die een actuele ClassFlow-account onderhoudt.  Promethean schakelt een Leerlingaccount voor de gratis ClassFlow Service ook uit als de leerling langer dan twaalf (12) maanden niet op de account heeft ingelogd. Alle Leerlinggegevens in de uitgeschakelde account worden permanent en onomkeerbaar geanonimiseerd.  Als een leerlingaccount eenmaal geanonimiseerd is, kan de student alleen een nieuwe account aanmaken als hij een nieuwe ClassFlow-account aanmaakt en een door een docent verstrekte geldige klascode invoert.  Geanonimiseerde informatie van de vorige account van een leerling kan niet via een nieuwe leerlingaccount worden teruggehaald of beschikbaar worden gemaakt.  Voor analysedoeleinden mogen wij geanonimiseerde of gebundelde Leerlinggegevens, inclusief gebruiksgegevens, in een vorm bewaren waarmee een bepaald individu niet kan worden geïdentificeerd.

Als u een docent bent die de gratis ClassFlow Service gebruikt en u wilt uw account annuleren, verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@ClassFlow.com.  Als een account eenmaal is gesloten, heeft de Docent geen toegang meer tot materialen die in de account zijn opgeslagen.  Wij kunnen uw Persoonsgegevens echter bewaren en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te komen, geschillen te beslechten en de naleving van onze overeenkomsten af te dwingen.  Wij zullen redelijke stappen nemen om deze gegevens te anonimiseren en te vernietigen wanneer ze niet meer nodig zijn om aan dergelijke vereisten te voldoen.

6. Communicatievoorkeuren.

Als u docent/administrateur of ouder bent, kunt u als onderdeel van de Services e-mails of andere vormen van communicatie van Promethean ontvangen die samenhangen met uw gebruik van de Service of uw gebruikersprofiel.  U erkent en aanvaardt dat, wanneer u de Service gebruikt, Promethean en namens Promethean optredende vertrouwde externe partners u e-mails kunnen sturen, contact met u kunnen opnemen, of op een andere, door ons te bepalen wijze met u kunnen communiceren in samenhang met uw profiel of uw gebruik van de Service.  Wij kunnen u bijvoorbeeld per e-mail updates, een nieuwsbrief of ander nieuws over de Service of gewoon berichten sturen.  U hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen om deze e-mails niet meer te ontvangen door op de knop ‘afmelden’ in de betreffende e-mail te klikken.  Denk eraan dat u zich niet kunt afmelden voor niet-reclameberichten over uw account, zoals accountverificatie, verandering of updates van kenmerken van de Service of technische en beveiligingsberichten.

Communicatie met Leerlingen.  Promethean mag alleen e-mailberichten versturen of anderszins communiceren met leerlingen namens of op aanwijzing van de school, de docent of het district.  In beperkte omstandigheden mogen wij ook bepaalde Service-gerelateerde berichten sturen naar leerlingen, zoals accountverificatie of technische of beveiligingsberichten.

7. Kan ik mijn persoonsgegevens inzien, bijwerken, corrigeren of verwijderen?

U kunt uw Persoonsgegevens in uw profiel inzien, corrigeren, bijwerken of verwijderen door de gewenste wijziging aan te brengen op de profielpagina van uw account of door contact op te nemen met privacy@ClassFlow.com.

Houd er rekening mee dat een verzoek tot verwijdering van gegevens of het niet verstrekken van bepaalde gegevens ertoe kan leiden dat u geen kennisgeving ontvangt van updates van de Service, of dat u andere waardevolle informatie met betrekking tot uw gebruik van de Service niet ontvangt.  Als u door Promethean gevraagde gegevens niet verstrekt of bepaalde gegevens verwijdert, kan dit tot gevolg hebben dat u geen toegang kunt krijgen tot relevante functies van de Service of dat u helemaal geen gebruik kunt maken van de Service.

Als u de ClassFlow for Schools Service gebruikt, die geïntegreerd is in het leerlinginformatiesysteem van een school, moet elk verzoek om toegang, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens inclusief Leerlinggegevens door de School worden ingediend binnen het leerlinginformatiesysteem.  Nadat de wijzigingen in het leerlinginformatiesysteem zijn aangebracht, zullen de wijzigingen automatisch verschijnen in de ClassFlow for Schools Service.

Als u de ClassFlow for Schools Service gebruikt en de School is niet geïntegreerd in zijn leerlinginformatiesysteem, moet elk verzoek om toegang, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens inclusief Leerlinggegevens worden ingediend door de aangewezen Gebruikersadministrateur van de School.  Aan de Gebruikersadministrateur wordt toegang verleend tot de profielpagina’s van de Gemachtigde Gebruikers van de School om de daarin opgenomen gegevens bij te werken, te corrigeren of te verwijderen.

Als u een individuele docent bent die de gratis ClassFlow Service gebruikt, moeten alle lesroosters die u hebt gemaakt en die Leerlinggegevens bevatten, uit uw ClassFlow-account worden verwijderd zodra die lessen zijn beëindigd.  Leerlinggegevens die aan de account van de Docent van de gratis ClassFlow Service gekoppeld zijn, worden beheerd door de docent of school.  Als u een vraag hebt over het inzien, wijzigen of verwijderen van Leerlinggegevens uit de account van een docent, verzoeken wij u direct contact op te nemen met de docent of school. U kunt ook contact opnemen met Promethean op privacy@ClassFlow.com.

EU-gebruikers:  Toegang tot en correctie en verwijdering van uw Persoonsgegevens:  Als u in de EU woont, hebt u bepaalde rechten wat betreft uw Persoonsgegevens:  (i) het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw Persoonsgegevens worden gebruikt; (ii) het recht op toegang tot de Persoonsgegevens die wij over u bezitten; en (iii) het recht om te verzoeken om correctie van onjuiste Persoonsgegevens die wij over u bezitten en om te verzoeken om blokkering of verwijdering van uw Persoonsgegevens wanneer de verwerking niet voldoet aan plaatselijke wetten inzake gegevensverwerking.  Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen of als u vragen hebt over uw rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven onder ‘Contact met ons opnemen’.  Verstrek zoveel mogelijk informatie over de Persoonsgegevens waarover u vragen hebt.  Wij zullen binnen dertig (30) dagen (of eerder, indien wettelijk verplicht) op uw verzoek reageren.  Als u ons verzoekt om correctie, bijwerking, verwijdering of wijziging van de Persoonsgegevens die wij over u bezitten, zullen wij dit doen als we ervan overtuigd zijn dat dit vereist is.  Als wij besluiten uw Persoonsgegevens niet op de door u verzochte wijze te wijzigen, zullen we u hiervan schriftelijk in kennis stellen en aangeven hoe u een klacht kunt indienen als u het niet eens bent met onze beslissing.  Als u een verzoek indient tot wijziging van uw Persoonsgegevens en wij deze wijziging niet doorvoeren, kunt u ons verzoeken om in onze administratie aan te tekenen dat u een verzoek tot wijziging van uw Persoonsgegevens hebt ingediend dat niet is ingewilligd, samen met de reden waarom de wijziging niet is doorgevoerd.

Neem contact met ons op via privacy@ClassFlow.com als u vragen hebt over het inzien, corrigeren of verwijderen van uw Persoonsgegevens.

8. Waar gaan mijn gegevens naartoe?

 1. U erkent en aanvaardt dat Promethean Persoonsgegevens zal opslaan en verwerken in diverse datacenters wereldwijd, inclusief de Verenigde Staten, en dat uw Persoonsgegevens wellicht niet alleen worden opgeslagen of verwerkt in het land waarin deze werden verzameld, tenzij en in de mate waarin dit wettelijk vereist is. Als u zich bevindt in de Europese Unie (de “EU”) of andere regio’s met wetten inzake het verzamelen en gebruiken van gegevens die afwijken van de Amerikaanse wetgeving, denk er dan aan dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, kunnen verzenden naar een land en rechtsgebied dat niet dezelfde wetten inzake gegevensbescherming heeft als uw rechtsgebied. Daarom is Promethean een standaardovereenkomst naar EU-model aangegaan met de bedrijven binnen de groep waarmee het Persoonsgegevens deelt, om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens van EU-burgers naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte dezelfde veiligheidswaarborgen heeft als binnen de EU.  U garandeert en aanvaardt dat Promethean uw Persoonsgegevens mag verzenden en verwerken in de Verenigde Staten of elk ander land waarin Promethean of zijn moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven of dienstverleners faciliteiten onderhouden.  Indien van toepassing, garandeert en aanvaardt u verder dat u alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen van uw leerlingen of Gemachtigde Gebruikers voor de verwerking door Promethean van dergelijke Persoonsgegevens in de Verenigde Staten en elders ter wereld.
 2. U bent ervoor verantwoordelijk bekend te zijn met en te voldoen aan de plaatselijke wettelijke voorschriften voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy die gelden voor uw woonplaats. Door gebruik te maken van ClassFlow stemt u ermee in dat uw Persoonsgegevens naar de hierin beschreven toepasselijke locatie worden verzonden en daar worden opgeslagen.

9. Privacy van kinderen

Promethean verzamelt niet willens en wetens gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar tenzij en totdat een School of docent passende toestemming en machtiging heeft gegeven, aan een leerling jonger dan 18 jaar om de Services te gebruiken en aan Promethean om gegevens van die leerling te verzamelen.  Wij verzoeken u contact met ons op te nemen op privacy@classflow.com als u denkt dat wij per ongeluk persoonsgegevens van een kind jonger dan 18 jaar hebben verzameld zonder de juiste toestemmingen zodat wij die gegevens zo spoedig mogelijk kunnen verwijderen.

10. Zal Promethean dit Privacybeleid ooit wijzigen?

 1. Het is mogelijk dat wij van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid; daarom moet u deze pagina regelmatig controleren. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop we Persoonsgegevens gebruiken, wordt u in kennis gesteld van deze wijzigingen op het moment dat u inlogt op ClassFlow.  Als u de wijziging(en) niet wilt accepteren, kunt u zich eraan onttrekken door uw account te verwijderen.
 2. Wijzigingen van het Privacybeleid wat betreft Leerlinggegevens. Als wij iets in het beleid wijzigen dat wezenlijke gevolgen heeft voor het verzamelen, gebruiken, opslaan, bewaren of bekendmaken van Leerlinggegevens door ons, zullen wij u over dergelijke wijzigingen informeren wanneer u inlogt op ClassFlow. Wij zullen ons best doen om u ten minste dertig (30) dagen van tevoren te informeren over een wijziging van het Privacybeleid die kan strekken tot een wezenlijk andere manier van verzamelen, gebruiken, opslaan of delen van Leerlinggegevens  dan beschreven in ons vorige Beleid, zodat u voldoende tijd hebt om de wijziging in de praktijk te beoordelen.  Als u kiest om de wijzigingen niet te accepteren, kunt u dat bereiken door uw account te verwijderen voordat de wijzigingen van kracht worden. U kunt eerdere versies van dit Privacybeleid bij ons aanvragen door contact op te nemen via privacy@ClassFlow.com.

11. Waar kan ik terecht met vragen of klachten over dit Privacybeleid?

Als u een klacht, vraag of bezorgdheid hebt over de informatie in dit privacybeleid of over hoe wij uw persoonlijke informatie hebben behandeld, stuur ons dan een gedetailleerd bericht naar privacy@ClassFlow.com, schrijf ons op Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Verenigd Koninkrijk of 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Verenigde Staten, of bel ons op +1 (888)652-2848. We zullen proberen om alle klachten, vragen en zorgen binnen een redelijke termijn af te handelen.

 1. Als u in Australië woont en niet tevreden bent met de manier waarop wij uw klacht hebben afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Australian Federal Privacy Commissioner om een klacht in te dienen. Ga voor meer informatie naar www.oaic.gov.au.
 2. Een gratis exemplaar van dit Privacybeleid is verkrijgbaar op onze website ClassFlow Privacybeleid of kan opgevraagd worden via privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Alle rechten voorbehouden.