Polityka dotycząca plików cookies

Data wejścia w życie:  31 lipca 2017 r.

„ClassFlow” lub „Usługę” świadczy Promethean Limited („Promethean”, „my”, „nam” lub „nasz”).  Jesteśmy spółką typu limited (z ograniczoną odpowiedzialnością) zarejestrowaną w Anglii i Walii z siedzibą w Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Zjednoczone Królestwo.

Termin „Usługa(i)” w Polityce prywatności oznacza (i) publiczną Usługę ClassFlow dostępną bezpłatnie pod adresem www.classflow.com lub innym adresem URL określonym ustawieniami regionalnymi Użytkownika (np. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Usługę ClassFlow dla szkół, udostępnianą w formie subskrypcji dla szkół, okręgów szkolnych lub innych instytucji tego typu, dostępną wyłącznie za pośrednictwem unikalnej Poddomeny ClassFlow pod prywatnym adresem URL (np. www.yourschooldistrictname.classflow.com) wyłącznie do użytku przez określoną szkołę lub określony okręg; oraz (iii) wszystkie powiązane strony internetowe, produkty, usługi i aplikacje udostępniane przez spółkę Promethean (w tym aplikacje związane z ClassFlow, które mogą być dostępne za pośrednictwem sklepu iTunes i Google Play).

Niniejsza Polityka prywatności, wraz z Polityką ClassFlow dotyczącą plików cookies, Warunkami świadczenia usługi ClassFlow oraz Polityką dotyczącą dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, stanowią prawnie wiążącą Umowę zawartą pomiędzy spółką Promethean a Użytkownikiem (zwane dalej wspólnie „Umową”).  Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z treścią każdego z tych dokumentów.  Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje Warunki świadczenia usługi ClassFlow, zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania, zasady Polityki prywatności oraz zasady niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies oraz zobowiązuje się do przestrzegania każdego z tych dokumentów.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i zasadami polityki, prosimy o niekorzystanie z Usługi.  Odnośnie do terminów użytych w treści niniejszego dokumentu, które nie zostały zdefiniowane, obowiązuje znaczenie podane w definicjach zawartych w Warunkach świadczenia usługi.  W przypadku braku zgodności między Warunkami świadczenia usługi a treścią niniejszej Polityki dotyczącej plików cookies nadrzędne znaczenie mają Warunki świadczenia usługi.

  1. O PLIKACH COOKIES

Usługa ClassFlow korzysta z plików cookies.  Rejestrując się w celu korzystania z Usługi ClassFlow, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies przez spółkę Promethean zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.  Pliki cookies to pliki wysyłane przez serwery sieci Web do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę użytkownika.  Informacje są odsyłane na serwer za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła do serwera żądanie przesłania strony internetowej.  Umożliwia to serwerowi sieci Web identyfikację i śledzenie przeglądarek internetowych.  Są dwa główne rodzaje plików cookies:  pliki cookies dotyczące sesji i trwałe pliki cookies.  Pliki cookies dotyczące sesji są usuwane z komputera użytkownika wraz z zamknięciem przeglądarki, a trwałe pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia lub osiągnięcia przez nie daty wygaśnięcia.

  1. W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Spółka Promethean korzysta z plików cookies w celu zaobserwowania, w jaki sposób użytkownicy posługują się Usługą.

  1. JAK USUNĄĆ NIEPOŻĄDANE PLIKI COOKIES

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, jednak Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookies od spółki Promethean, zmieniając ustawienia przeglądarki, tak aby:

  • przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookies;
  • przeglądarka akceptowała pliki cookies pochodzące wyłącznie z „zaufanych” stron; lub
  • przeglądarka akceptowała pliki cookies wyłącznie z obecnie przeglądanych przez Użytkownika stron.

Spółka Promethean szczególnie zaleca jednak pozostawienie opcji akceptowania plików cookies włączonej, ponieważ przy wyłączeniu plików cookies w przeglądarce korzystanie z Usługi nie będzie możliwe.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i zarządzania nimi dostępne są pod adresem http://www.aboutcookies.org i http://www.youronlinechoices.com.

  1. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PROMETHEAN W USŁUDZE CLASSFLOW DLA SZKÓŁ

Następujące listy umożliwiają rozpoznanie plików cookie umieszczonych w przeglądarce podczas korzystania z Usługi ClassFlow dla szkół (unikatowej Poddomeny ClassFlow z prywatnym adresem URL (np., www.yourschooldistrictname.classflow.com) do wyłącznego wykorzystania przez daną szkołę lub okręg).

  1. Te pliki cookies są umieszczane w przeglądarce użytkownika po odwiedzeniu najemcy ClassFlow dla szkół i przed zalogowaniem się na konto ClassFlow dla szkół:
keepSignedIn Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu zapamiętania nazwy użytkownika, tak aby użytkownik nie musiał wprowadzać informacji ponownie przy kolejnej wizycie.
Class_flow_userid Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje faktyczną nazwę użytkownika.
referrer Plik cookie spółki Promethean służący wskazaniu, z jakiego adresu url przybył użytkownik, aby po uwierzytelnieniu przeglądarka mogła skierować użytkownika do tego samego miejsca.
CFRoleSelection Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje, w jakiej roli loguje się użytkownik (Nauczyciel lub Uczeń).
CF_GDRIVE_TENANT Plik cookie spółki Promethean umożliwiający śledzenie obecnego najemcy, którego użytkownicy korzystają z Google drive, aby uzyskać dostęp do ClassFlow.
classflow.promethean.tenantUrls Plik cookie spółki Promethean umożliwiający śledzenie wszystkich najemców, do których zalogowali się użytkownicy.
sessionv.2-{tenantUrl} Plik cookie spółki Promethean wykorzystywany w celu zarządzania sesjami aplikacji sieci Web.

b. Poniższe pliki cookie są umieszczane w przeglądarce po zalogowaniu się na konto ClassFlow dla szkół:

GEODataInfo

 

Plik cookie spółki Promethean mający na celu wykrywanie adresu protokołu internetowego (IP).  Jeżeli adres IP zostanie wykryty, plik cookie prześle informację do oprogramowania o braku konieczności ponownego poszukiwania adresu IP.
collapseCardNotes Plik cookie spółki Promethean wykorzystywany w celu korzystania z funkcji Kreatora lekcji ClassFlow.  Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zamknięcie sekcji karty notatki, korzystamy z tego pliku do zapamiętania preferencji.
resultViewer.zoom Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje wygląd podglądu wyników ustawiony przez użytkownika.
vertx-web.session Plik cookie spółki Promethean wykorzystywany w celu zarządzania sesjami aplikacji sieci Web w czasie rzeczywistym i śledzenia sesji współpracy użytkownika.

 

5. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PROMETHEAN W DARMOWEJ USŁUDZE CLASSFLOW

Poniższe listy pozwalają na rozpoznanie plików cookie umieszczanych w przeglądarce użytkownika podczas wejścia na stronę ClassFlow.com.

  1. Poniższe pliki cookie są umieszczane w przeglądarce użytkownika po wejściu na stronę ClassFlow.com, ale przed dokonaniem rejestracji lub zalogowaniem się na konto ClassFlow.
ClassFlow_CookieBanner Plik cookie spółki Promethean umożliwiający przechowywanie zgody użytkownika na korzystanie z plików cookie dla bieżącej domeny wykorzystywanej przez użytkownika.
ClassFlow_LanguageModal Plik cookie spółki Promethean umożliwiający przechowywanie wyboru języka dla bieżącej domeny wykorzystywanej przez użytkownika.
keepSignedIn Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu zapamiętania nazwy użytkownika, tak aby użytkownik nie musiał wprowadzać informacji ponownie przy kolejnej wizycie.
Class_flow_userid Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje faktyczną nazwę użytkownika.
_ga & _gid Używane do śledzenia w celu odróżnienia użytkowników.
_gat Służy do przepustowości odpowiedzi.
referrer Plik cookie spółki Promethean służący wskazaniu, z jakiego adresu url przybył użytkownik, aby po uwierzytelnieniu przeglądarka mogła skierować użytkownika do tego samego miejsca.
CFRoleSelection Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje, w jakiej roli loguje się użytkownik (Nauczyciel lub Uczeń).

b. Te pliki cookies są umieszczane w przeglądarce użytkownika po rejestracji i zalogowaniu na konto ClassFlow.com:

GEODataInfo

 

Plik cookie spółki Promethean mający na celu wykrywanie adresu protokołu internetowego (IP).  Jeżeli adres IP zostanie wykryty, plik cookie prześle informację do oprogramowania o braku konieczności ponownego poszukiwania adresu IP.
collapseCardNotes Plik cookie spółki Promethean wykorzystywany w celu korzystania z funkcji Kreatora lekcji ClassFlow.  Jeżeli użytkownik zdecyduje się na zamknięcie sekcji karty notatki, korzystamy z tego pliku do zapamiętania preferencji.
resultViewer.zoom Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje wygląd podglądu wyników ustawiony przez użytkownika.

Spółka Promethean stara się wymienić wszystkie pliki cookies używane przez spółkę lub partnerów technologicznych spółki; niemniej jednak w przypadku znalezienia rozbieżności lub uznania, że plik cookie nie został wymieniony, prosimy o kontakt pod adresem info@ClassFlow.com

6. INNE PLIKI COOKIES USŁUGI UMIESZCZANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Spółka Promethean zamieszcza również łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania dostępu do urządzeń magazynujących dane w chmurze, takich jak Google Drive, SkyDrive i Dropbox, a także wykorzystania tych urządzeń, jak również w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania dostępu do pomocy technicznej i innych funkcji ClassFlow.  Wymienione podmioty zewnętrzne mogą przechowywać pliki cookies na komputerze Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki.  Informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne są dostępne na poniższych stronach internetowych.  W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi rodzajów plików cookies przechowywanych na komputerze Użytkownika należy odwiedzić strony wymienionych podmiotów zewnętrznych: