Polityka dotycząca plików cookies

Data wejścia w życie:  20 lutego 2016 r.


„ClassFlow” lub „Usługę” świadczy Promethean Limited („Promethean”, „my”, „nam” lub „nasz”).  Jesteśmy spółką typu limited (z ograniczoną odpowiedzialnością) zarejestrowaną w Anglii i Walii z siedzibą w Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Zjednoczone Królestwo.

Termin „Usługa(i)” w Polityce prywatności oznacza (i) publiczną Usługę ClassFlow dostępną bezpłatnie pod adresem www.classflow.com lub innym adresem URL określonym ustawieniami regionalnymi Użytkownika (np. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk); (ii) Usługę ClassFlow dla szkół, udostępnianą w formie subskrypcji dla szkół, okręgów szkolnych lub innych instytucji tego typu, dostępną wyłącznie za pośrednictwem unikalnej Poddomeny ClassFlow pod prywatnym adresem URL (np. www.yourschooldistrictname.classflow.com) wyłącznie do użytku przez określoną szkołę lub określony okręg; oraz (iii) wszystkie powiązane strony internetowe, produkty, usługi i aplikacje udostępniane przez spółkę Promethean (w tym aplikacje związane z ClassFlow, które mogą być dostępne za pośrednictwem sklepu iTunes i Google Play). 

Niniejsza Polityka prywatności, wraz z Polityką ClassFlow dotyczącą plików cookies, Warunkami świadczenia usługi ClassFlow oraz Polityką dotyczącą dopuszczalnego użytkowania usługi ClassFlow, o których mowa w niniejszej Polityce prywatności, stanowią prawnie wiążącą Umowę zawartą pomiędzy spółką Promethean a Użytkownikiem (zwane dalej wspólnie „Umową”).  Przed przystąpieniem do korzystania z Usługi prosimy o uważne zapoznanie się z treścią ww. dokumentów.  Korzystając z Usługi, Użytkownik akceptuje Warunki świadczenia usługi ClassFlow, zasady Polityki dotyczącej dopuszczalnego użytkowania, zasady Polityki dotyczącej plików cookies oraz zasady niniejszej Polityki prywatności oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.  Jeśli Użytkownik nie zgadza się z niniejszymi warunkami i zasadami polityki, prosimy o niekorzystanie z Usługi.  Odnośnie do terminów użytych w treści niniejszego dokumentu, które nie zostały zdefiniowane, obowiązuje znaczenie podane w definicjach zawartych w Warunkach świadczenia usługi.  W przypadku braku zgodności pomiędzy Warunkami świadczenia usługi a treścią Polityki prywatności nadrzędne znaczenie mają Warunki świadczenia usługi.

1. O PLIKACH COOKIES

Usługa ClassFlow korzysta z plików cookies.  Rejestrując się w celu korzystania z Usługi ClassFlow, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookies przez spółkę Promethean zgodnie z warunkami niniejszej Polityki.  Pliki cookies to pliki wysyłane przez serwery sieci Web do przeglądarki internetowej użytkownika i przechowywane przez przeglądarkę użytkownika.  Informacje są odsyłane na serwer za każdym razem, kiedy przeglądarka wysyła do serwera żądanie przesłania strony internetowej.  Umożliwia to serwerowi sieci Web identyfikację i śledzenie przeglądarek internetowych.  Są dwa główne rodzaje plików cookies:  pliki cookies dotyczące sesji i trwałe pliki cookies.  Pliki cookies dotyczące sesji są usuwane z komputera użytkownika wraz z zamknięciem przeglądarki, a trwałe pliki cookies są przechowywane na komputerze użytkownika do czasu ich usunięcia lub osiągnięcia przez nie daty wygaśnięcia.

2. W JAKI SPOSÓB I DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Spółka Promethean korzysta z plików cookies w celu zaobserwowania, w jaki sposób użytkownicy posługują się Usługą.

3. JAK USUNĄĆ NIEPOŻĄDANE PLIKI COOKIES

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, jednak Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania plików cookies od spółki Promethean, zmieniając ustawienia przeglądarki, tak aby:

  • przeglądarka odrzucała wszystkie pliki cookies;
  • przeglądarka akceptowała pliki cookies pochodzące wyłącznie z „zaufanych” stron; lub
  • przeglądarka akceptowała pliki cookies wyłącznie z obecnie przeglądanych przez Użytkownika stron.

Spółka Promethean szczególnie zaleca jednak pozostawienie opcji akceptowania plików cookies włączonej, ponieważ przy wyłączeniu plików cookies w przeglądarce korzystanie z Usługi nie będzie możliwe.

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies i zarządzania nimi dostępne są pod adresem https://www.aboutcookies.org i https://www.youronlinechoices.com.

4. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PROMETHEAN W USŁUDZE CLASSFLOW DLA SZKÓŁ 

Poniższe listy pozwalają na rozpoznanie plików cookies umieszczanych w przeglądarce użytkownika podczas wejścia na stronę Usługi. Poniższe pliki cookies są umieszczane w przeglądarce użytkownika po zalogowaniu na konto ClassFlow dla szkół.

GEODataInfo – Plik cookie spółki Promethean mający na celu wykrywanie adresu protokołu internetowego (IP).  Jeżeli adres IP zostanie wykryty, plik cookie prześle informację do oprogramowania o braku konieczności ponownego poszukiwania adresu IP.

downloadPopupShown – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu wskazania, że pewne operacje miały już miejsce, aby oprogramowanie nie musiało ich powtarzać.  Przykładowo jeżeli oprogramowanie pokazuje użytkownikowi komunikat podręczny, kiedy użytkownik zamyka ten komunikat, plik cookie przekazuje do oprogramowania informację, aby nie pokazywać danego komunikatu ponownie.

keepSignedIn – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu zapamiętania nazwy użytkownika, tak aby użytkownik nie musiał wprowadzać informacji ponownie przy kolejnej wizycie.

Class_flow_userid – Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje faktyczną nazwę użytkownika.

flipchartImport/notebookImport message – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu wskazania, że pewne operacje miały już miejsce, aby oprogramowanie nie musiało ich powtarzać.  Przykładowo oprogramowanie pokazuje użytkownikowi komunikat podręczny zanim użytkownik prześle plik flipchart lub plik notebook do Usługi, że nie wszystkie funkcje pliku flipchart lub pliku notebook są w pełni obsługiwane lub widoczne.  Plik cookie przesyła informację do oprogramowania, aby nie pokazywać danego komunikatu ponownie.

Card: video/webpage – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu pokazywania użytkownikowi komunikatu ostrzegawczego, kiedy użytkownik próbuje osadzić niebezpieczny plik wideo lub niebezpieczną stronę internetową.

toolbarDock/toolbarHide – Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje wybór użytkownika odnośnie do ustawienia paska narzędzi.

outdated.browser – Plik cookie spółki Promethean wykorzystywany do sprawdzenia, czy użytkownik przyjął do wiadomości, że przeglądarka nie spełnia minimalnego wymogu wersji przeglądarki; komunikat nie jest pokazywany ponownie.

5. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PROMETHEAN W DARMOWEJ USŁUDZE CLASSFLOW

Poniższe listy pozwalają na rozpoznanie plików cookies umieszczanych w przeglądarce użytkownika podczas wejścia na stronę Usługi.

A. Poniższe pliki cookies są umieszczane w przeglądarce użytkownika w momencie wejścia na stronę ClassFlow.com, jednak przed rejestracją konta ClassFlow.

ClassFlow_CookieBanner – Zapisuje stan zgody na pliki cookie użytkownika w obecnej domenie

ClassFlow_LanguageModal – Zapamiętuje wybór języka użytkownika

Wszystkie te pliki cookie są umieszczane przez osobę trzecią: Google Analytics. Więcej informacji na temat ich polityki prywatności i plików cookie można znaleźć na stronie internetowej.

_ga – Używane do odróżniania użytkowników.

_gat – Używane do przepustowości żądania stawki.

_gid – Niesklasyfikowane. Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które są w trakcie klasyfikacji razem z dostawcami indywidualnych plików cookie.

B. Te pliki cookies są umieszczane w przeglądarce użytkownika po rejestracji i zalogowaniu na konto ClassFlow.

GEODataInfo – Plik cookie spółki Promethean mający na celu wykrywanie adresu protokołu internetowego (IP).  Jeżeli adres IP zostanie wykryty, plik cookie prześle informację do oprogramowania o braku konieczności ponownego poszukiwania adresu IP.

downloadPopupShown – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu wskazania, że pewne operacje miały już miejsce, aby oprogramowanie nie musiało ich powtarzać.  Przykładowo jeżeli oprogramowanie pokazuje użytkownikowi komunikat podręczny, kiedy użytkownik zamyka ten komunikat, plik cookie przekazuje do oprogramowania informację, aby nie pokazywać danego komunikatu ponownie.

keepSignedIn – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu zapamiętania nazwy użytkownika, tak aby użytkownik nie musiał wprowadzać informacji ponownie przy kolejnej wizycie.

Class_flow_userid – Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje faktyczną nazwę użytkownika.

flipchartImport/notebookImport message – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu wskazania, że pewne operacje miały już miejsce, aby oprogramowanie nie musiało ich powtarzać.  Przykładowo oprogramowanie pokaże użytkownikowi komunikat podręczny, zanim użytkownik prześle plik flipchart lub plik notebook do Usługi, że nie wszystkie funkcje pliku flipchart lub pliku notebook są w pełni obsługiwane lub widoczne.  Plik cookie przesyła informację do oprogramowania, aby nie pokazywać danego komunikatu ponownie.

Card: video/webpage – Plik cookie spółki Promethean, który ustawia flagę w celu pokazywania użytkownikowi komunikatu ostrzegawczego, kiedy użytkownik próbuje osadzić niebezpieczny plik wideo lub niebezpieczną stronę internetową.

toolbarDock/toolbarHide – Plik cookie spółki Promethean, który zapamiętuje wybór użytkownika odnośnie do ustawienia paska narzędzi.

outdated.browser – Plik cookie spółki Promethean wykorzystywany do sprawdzenia, czy użytkownik przyjął do wiadomości, że przeglądarka nie spełnia minimalnego wymogu wersji przeglądarki; komunikat nie jest pokazywany ponownie.

Spółka Promethean stara się wymienić wszystkie pliki cookies używane przez spółkę lub partnerów technologicznych spółki; niemniej jednak w przypadku znalezienia rozbieżności lub uznania, że plik cookie nie został wymieniony, prosimy o kontakt pod adresem info@ClassFlow.com.

6. INNE PLIKI COOKIES USŁUGI UMIESZCZANE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

Spółka Promethean zamieszcza również łącza do stron internetowych podmiotów zewnętrznych w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania dostępu do urządzeń magazynujących dane w chmurze takich jak Google Drive, SkyDrive i Dropbox, a także wykorzystania tych urządzeń, jak również w celu umożliwienia Użytkownikowi uzyskania dostępu do pomocy technicznej ClassFlow za pośrednictwem platformy GetSatisfaction.  Wymienione podmioty zewnętrzne mogą przechowywać pliki cookies na komputerze Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki.  Podmioty te mogą następnie wykorzystywać informacje o wizytach Użytkownika dla celów reklamy ukierunkowanej na ich stronach internetowych.  Informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych przez podmioty zewnętrzne są dostępne na poniższych stronach internetowych.  W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi rodzajów plików cookies przechowywanych na komputerze Użytkownika należy odwiedzić strony wymienionych podmiotów zewnętrznych: