Polityka prywatności ClassFlow

 

Data wejścia w życie: _______2020

 

Nasza deklaracja w sprawie ochrony prywatności danych uczniów w usłudze ClassFlow

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności danych umożliwiających identyfikację uczniów.  Jesteśmy zaszczyceni, że klienci ufają naszej usłudze edukacyjnej ClassFlow i staramy się dotrzymać najwyższych standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Przestrzegamy następujących zasad ochrony prywatności danych osobowych uczniów:

 • Dane osobowe uczniów tylko gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i udostępniamy wyłącznie w związku ze świadczeniem naszej Usługi lub na polecenie upoważnionej szkoły albo rodzica.
 • Gromadzimy tylko te dane osobowe uczniów, które są niezbędne do świadczenia naszej Usługi.
 • Nasze polityki i zasady przetwarzania danych są przejrzyste i jasne.
 • Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy danych osobowych uczniów podmiotom trzecim do celów marketingowych.
 • Nie udostępniamy ani nie ujawniamy danych osobowych uczniów na potrzeby targetowania behawioralnego.
 • Nie wykorzystujemy danych osobowych uczniów do targetowania behawioralnego, chyba że za jednoznaczną zgodą rodzica.
 • Nie wprowadzimy istotnych zmian w polityce prywatności ani regulaminie świadczenia usługi dotyczących zbierania lub wykorzystywania danych osobowych uczniów bez uprzedniego powiadomienia szkoły i umożliwimy jej dokonanie wyboru zanim wykorzystamy dane osobowe ucznia w sposób istotnie różniący się od tego, jaki został określony w trakcie zbierania jego danych osobowych.
 • Wdrożymy kompletny program bezpieczeństwa danych mający na celu ochronę danych uczniów gromadzonych w usłudze ClassFlow.
 • Gdy dane ucznia staną się niepotrzebne lub na żądanie bądź polecenie szkoły usuniemy dane osobowe ucznia lub pozbawimy je elementów umożliwiających identyfikację.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych praktyk i metod ochrony danych osobowych uczniów, uważnie przeczytaj niniejszą Politykę prywatności oraz Zasady dotyczące ciasteczek, Regulamin i Zasady dopuszczalnego użytkowania bądź skontaktuj się z nami pod adresem privacy@ClassFlow.com, aby zadać pytanie.

„ClassFlow” lub „Usługa” to usługa dostarczana przez Promethean Limited („Promethean”, „my”, „nas”, „nasz”).  Jesteśmy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii i Walii pod adresem Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom.

W niniejszej Polityce prywatności słowo „Usługa” lub „Usługi” oznacza (i) publiczną Usługę ClassFlow dostępną bezpłatnie pod adresem www.ClassFlow.com lub innym adresem URL zależnym od lokalizacji lub języka przeglądarki, z której korzysta Użytkownik; (ii) Usługa ClassFlow dla szkół, która jest dostępna na zasadach subskrypcji dla szkół, okręgów szkolnych lub innych tego typu instytucji oraz jest dostępna tylko po skonfigurowaniu specjalnej Poddomeny ClassFlow z prywatnym adresem URL (np. www.twojaszkola.classflow.com) na wyłączny użytek określonej szkoły lub okręgu; (iii) wszystkie inne powiązane witryny internetowe, produkty, usługi i aplikacje udostępnione przez Promethean (wliczając aplikacje związane z Usługą ClassFlow, które mogą być dostępne w sklepach App Store, Google Play lub innych sklepach z aplikacjami podmiotów trzecich).

 

Niniejsza Polityka prywatności, włącznie z Zasadami dotyczącymi ciasteczek ClassFlowRegulaminem ClassFlowZasadami dopuszczalnego użytkowania ClassFlow, wymienionymi w niniejszej Polityce prywatności stanowią prawnie wiążącą Umowę między użytkownikiem i nami (razem „Umowa”).  Należy uważnie przeczytać wszystkie te zasady przed rozpoczęciem korzystania z naszej Usługi.  Korzystanie z naszej Usługi oznacza akceptację Regulaminu, Zasad dopuszczalnego użytkowania, Zasad dotyczących ciasteczek i Polityki prywatności usługi ClassFlow oraz oznacza zgodę na przestrzeganie wszystkich zawartych w nich postanowień.  Jeśli nie akceptujesz niniejszych zasad i polityk, nie korzystaj z niniejszej Usługi.  Definicje wszystkich warunków niezdefiniowanych w niniejszym dokumencie znajdują się w Regulaminie usługi.  W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między niniejszym Regulaminem usługi i Polityką prywatności, charakter nadrzędny ma Regulamin usługi.

Słowa „Ty” i „Twój” dotyczą Użytkownika Usługi.  W niniejszym Regulaminie „Użytkownikiem indywidualnym” może być nauczyciel (lub administrator), uczeń lub rodzić korzystający z bezpłatnej usługi ClassFlow. W odpowiednich przypadkach słowa „Ty” lub „Twój” odnoszą się do szkoły lub okręgu szkolnego bądź innej instytucji edukacyjnej inaczej zwanej „Użytkownikiem instytucjonalnym” korzystających z usługi ClassFlow for Schools, z którymi Użytkownik jest powiązany jako uczeń, nauczyciel lub rodzic ucznia i ma autoryzację Użytkownika instytucjonalnego do korzystania z Usługi („Użytkownik autoryzowany”).  W niniejszym dokumencie termin „Użytkownik” lub „Użytkownicy” odnosi się do wszystkich użytkowników Usługi:  Użytkowników indywidualnych, Użytkowników autoryzowanych oraz Użytkowników instytucjonalnych.

Spis treści:

 1. Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności
 2. Jakie informacje zbieramy
 3. W jaki sposób Promethean udostępnia informacje innym
 4. Czy moje informacje są bezpieczne
 5. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych
 6. Preferencje dotyczące komunikacji
 7. Czy mam prawo do dostępu, poprawiania lub usunięcia moich danych osobowych?
 8. Gdzie trafiają moje dane?
 9. Prywatność dzieci
 10. Czy Promethean kiedykolwiek zmieni niniejszą Politykę prywatności?
 11. W jaki sposób mogę zadać pytanie na temat niniejszej Polityki prywatności lub złożyć zażalenie?

 

Jaki jest cel niniejszej Polityki prywatności

Firma Promethean szanuje Twoją prywatność i stara się ją chronić poprzez niniejszą politykę. Niniejsza Polityka prywatności ClassFlow (włącznie z naszymi Zasadami dotyczącymi ciasteczek ClassFlowRegulaminem usługi ClassFlow, and Zasadami dopuszczalnego użytkowania ClassFlow i innymi dokumentami w niej wymienionymi) objaśnia sposób gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i ujawniania Danych osobowych przez Promethean, które firma zbiera od użytkowników Usługi ClassFlow.

Dane osobowe” w niniejszej Polityce prywatności to wszelkie informacje pozwalające zidentyfikować konkretną osobę.

Niniejsza polityka nie dotyczy witryn internetowych podmiotów trzecich ani praktyk firm, które nie są w posiadaniu ani pod kontrolą Promethean lub aplikacji, do których łącza umieściliśmy w naszej Usłudze. Przed skorzystaniem z witryn internetowych podmiotów trzecich zawsze najpierw należy przeczytać ich politykę prywatności.

 1. Jakie informacje zbieramy

2.1 Zakres danych osobowych, jakie gromadzimy, zależy od tego, czy jesteś nauczycielem, uczniem czy rodzicem.

 1. Informacje na temat szkół, nauczycieli i administratorów:

Kiedy Nauczyciel lub Administrator szkoły rejestruje konto ClassFlow lub koresponduje z nami online, zbieramy pewne informacje, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło oraz wszelkie dodatkowe dane, które dana osoba przekaże nam dobrowolnie za pośrednictwem profilu ClassFlow, które mogą obejmować między innymi przynależność i lokalizację szkoły, poziom i przedmiot nauczany, stanowisko w szkole oraz typ urządzeń używanych przez uczniów (razem „Dane szkolne”). Ponadto możemy zbierać Dane szkolne, gdy szkoła wyśle nam wiadomość, nauczyciel opublikuje treść lub Zasoby w naszej witrynie lub za pośrednictwem naszej Usługi albo odpowie na wiadomości e-mail i ankiety.   Informacji tych używamy do prowadzenia, utrzymywania i dostarczania funkcjonalności Usługi, analizowania i udoskonalania naszych ofert Usług oraz do komunikacji z naszymi Szkołami i użytkownikami.

 1. Informacje na temat uczniów:

Usługa Promethean służy szkołom i nauczycielom do wzbogacania lekcji i poprawiania efektów nauki. Za pośrednictwem tej Usługi możemy zbierać dane osobowe uczniów oraz możemy uzyskiwać do nich dostęp („Dane uczniów”). Aby założyć konto uczniowskie ClassFlow i korzystać z Usługi, uczeń musi uzyskać kod klasowy od Szkoły lub Nauczyciela. Po rejestracji ucznia będziemy gromadzić jego dane osobowe. Rodzaj gromadzonych przez nas informacji na temat ucznia zależy od sposobu korzystania z Usługi przez nauczyciela, szkołę lub okręg, ale mogą one obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło, oceny i inne informacje związane z lekcjami. Dane uczniów traktujemy jako dane poufne i wykorzystujemy je wyłącznie w celu dostarczania Usług Szkole lub w imieniu Szkoły i robimy to w ograniczony sposób na potrzeby wewnętrzne zgodnie z naszym Regulaminem usługi ClassFlow lub umowami zawartymi ze Szkołami.  Sposób gromadzenia i ujawniania przez nas Danych uczniów regulują umowy zawarte ze Szkołą, w Stanach Zjednoczonych przez przepisy ustawy Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) i odpowiednie ustawy stanowe oraz inne stanowe, federalne i międzynarodowe przepisy prawa, które mają zastosowanie. Przepisy prawa lub wszelkie umowy zawarte ze Szkołą mają charakter nadrzędny i są decydujące w razie jakiejkolwiek rozbieżności między obowiązującym prawem lub postanowieniami jakiejkolwiek umowy zawartej ze Szkołą i tą Polityką prywatności. Pytania na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania przez nas Danych uczniów można wysyłać na adres e-mail privacy@ClassFlow.com. W sprawach związanych z przeglądem, modyfikacją lub usuwaniem Danych osobowych ucznia należy kontaktować się bezpośrednio z jego instytucją edukacyjną.

Zobacz część „Jak Promethean udostępnia informacje innym podmiotom” poniżej, w której opisano ograniczone sposoby udostępniania przez nas Danych szkolnych i Danych uczniów. Zobacz część „Prywatność dzieci” poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe dzieci.

 1. Informacje na temat rodziców i opiekunów:

Kiedy udostępniamy konto Rodzica lub Opiekuna w Usłudze ClassFlow lub umożliwiamy Rodzicowi albo Opiekunowi powiązanie lub połączenie się z kontem ClassFlow jego dziecka, prosimy o podanie pewnych informacji, w tym między innymi imienia i nazwiska, adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła oraz wszelkich dodatkowych informacji, jakie rodzic lub opiekun dobrowolnie przekaże, które mogą obejmować między innymi nazwę i lokalizację szkoły dziecka oraz rodzaj relacji z dzieckiem (rodzin, dziadek, opiekun itd.). Informacji tych używamy do prowadzenia, utrzymywania i dostarczania funkcjonalności Usługi, analizowania i udoskonalania naszych ofert Usług oraz do komunikacji z naszymi użytkownikami.

2.2   Informacje gromadzone za pomocą środków technicznych:

Kiedy użytkownik przegląda naszą witrynę internetową lub korzysta z naszej Usługi, automatycznie zbieramy pewnego rodzaju informacje. Kiedy korzystasz z Usługi, do Twojego komputera możemy wysłać jedno lub więcej ciasteczek (narzędzie śledzące), aby móc zidentyfikować Twoją przeglądarkę oraz ułatwić Ci logowanie, zwiększyć zakres funkcjonalności i usprawnić nawigację w witrynie. Ponadto za pomocą ciasteczka możemy poznać sposób korzystania przez Ciebie z Usługi (np. przeglądane strony, kliknięte odnośniki i inne czynności wykonywane w Usłudze). Przy każdej Twojej wizycie w Usłudze możemy zbierać dane dziennika z przeglądarki i urządzeń mobilnych. Dane w pliku dziennika mogą obejmować informacje anonimowe, takie jak Twoje żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, informacje o Twoim urządzeniu mobilnym, strony i adresy URL odsyłające / wychodzące, liczba kliknięć i sposób interakcji z odnośnikami w Usłudze, nazwy domen, strony docelowe, obejrzane strony itp. Możemy wykorzystywać przezroczyste pliki GIF (zwane też sygnalizatorami sieciowymi) do anonimowego monitorowania zachowań naszych Użytkowników online. Ponadto przezroczystych plików GIF możemy używać w wiadomościach e-mail w formacie HTML wysyłanych do użytkowników niebędących uczniami, aby dowiedzieć się, które wiadomości zostały otwarte i które odnośniki zostały kliknięte przez adresatów. Informacje te pozwalają na dokładniejsze raportowanie i udoskonalanie Usługi. Ponadto możemy gromadzić dane analityczne lub korzystać z narzędzi analitycznych podmiotów trzecich, aby badać ruch i sposoby korzystania z Usługi.  Choć dokładamy wszelkich starań, aby respektować preferencje dotyczące prywatności naszych odwiedzających, aktualnie nie jesteśmy w stanie reagować na sygnały Do Not Track od przeglądarek. Szczegółowe informacje na temat ciasteczek używanych przez naszą bezpłatną Usługę ClassFlow i Usługę ClassFlow for Schools znajdują się w Zasadach dotyczących ciasteczek ClassFlow.

Podczas korzystania z naszej Usługi na urządzeniu mobilnym możemy odbierać lub gromadzić i przechowywać informacje na temat Twojego urządzenia mobilnego, takie jak nazwa operatora komórkowego, typ urządzenia, model i producent urządzenia, system operacyjny, marka i model oraz, w zależności od ustawień urządzenia, dane dotyczące lokalizacji geograficznej oraz miasto, stan i kraj. Informacje te odbieramy w formie zbiorczej, aby monitorować ogólne trendy i statystyki.

Używamy lub możemy używać danych zgromadzonych za pomocą ciasteczek, plików dziennika, identyfikatorów urządzeń, danych lokalizacyjnych i przezroczystych plików GIF w następujących celach: (a) zapamiętywanie informacji, aby nie trzeba było ich ponownie wpisywać w trakcie jednej wizyty lub przy następnej wizycie w witrynie; (b) dostarczanie specjalnych, spersonalizowanych treści i informacji, w tym treści kierowanej dotyczącej naszej Usługi; (c) dostarczanie i monitorowanie efektywności naszej Usługi; (d) monitorowanie danych zbiorczych, takich jak suma odwiedzających, ruch, sposób użycia i dane demograficzne w naszej witrynie internetowej i naszej Usłudze; (e) diagnozowanie i naprawianie problemów technicznych; (f) badanie oszustw i przypadków niewłaściwego wykorzystania Usługi; (g) planowanie i ulepszanie naszej Usługi. Nie pozwalamy zewnętrznym sieciom reklamowym na zbieranie danych o uczniach, nauczycielach ani rodzicach zalogowanych w naszej Usłudze.

 1. W jaki sposób Promethean udostępnia informacje innym

Dane znajdujące się w Usłudze udostępniamy na potrzeby prowadzenia tej Usługi.  Na przykład Dane uczniów i Dane szkolne są udostępniane nauczycielom, administratorom szkół i rodzicom upoważnionym do uzyskiwania Danych uczniów na potrzeby edukacyjne.  Udostępnianie danych w obrębie Usługi zależy od ustawień i funkcji wybranych przez szkołę lub nauczyciela. Promethean udostępnia Dane osobowe podmiotom trzecim tylko w ściśle określonych sytuacjach opisanych poniżej.  NIGDY NIE UDOSTĘPNIAMY ANI NIE SPRZEDAJEMY DANYCH UCZNIÓW PODMIOTOM TRZECIM NA POTRZEBY MARKETINGOWE LUB REKLAMOWE.  Nigdy nie udostępniamy ani nie sprzedajemy Danych osobowych nauczycieli, administratorów ani rodziców podmiotom trzecim na potrzeby marketingowe lub reklamowe bez uzyskania zgody danej osoby.

 1. Jeśli jesteś nauczycielem lub administratorem i postanowisz wysłać Zasoby do usługi ClassFlow Marketplace (bezpłatnie lub odpłatnie), automatycznie zostanie założony dla Ciebie profil. Wszystkie zawarte w Twoim profilu informacje na Twój temat będą dostępne publicznie dla innych nauczycieli posiadających konta ClassFlow i każdego, kto natrafi na Twoje Zasoby w trakcie przeszukiwania zasobów Marketplace lub za pośrednictwem wyszukiwarki Bing lub Google. Wypełnienie pól imienia i nazwiska w profilu jest obowiązkowe, ale jeśli nie chcesz ich podawać publicznie w swoim profilu, możesz wpisać pseudonim. Ponadto będziesz mieć możliwość dodania innych informacji o sobie w pozostałych polach na stronie profilu.  Te informacje także będą dostępne publicznie w ramach Twojego profilu. Nie wypełniaj opcjonalnych pól, jeśli nie chcesz, aby znajdujące się w nich informacje były dostępne publicznie.  Zobacz Regulamin usługi ClassFlow Marketplace.
 2. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe na żądanie uzasadnione przepisami prawa lub gdy uznamy, że jest to niezbędne do spełnienia warunków sądowych, nakazu sądowego lub wymogów procesu sądowego toczącego się w naszej sprawie; aby wyegzekwować stosowanie się do naszego Regulaminu, Zasad dopuszczalnego użytkowania lub innych umów (włącznie z ujawnieniem danych osobowych organom ścigania, Twojej szkole lub pracodawcy); lub aby chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Promethean, naszych pracowników, naszych Użytkowników lub innych osób.
 3. Jeśli Promethean lub jakiekolwiek jego aktywa w części lub całości zostaną przejęte lub w inny sposób przekazane lub w mało prawdopodobnym przypadku, gdy firma Promethean wypadnie z rynku lub zbankrutuje, informacje na temat użytkowników, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane lub przejęte przez podmiot trzeci, ale tylko taki, którego obowiązują takie same zobowiązania dotyczące wcześniej zgromadzonych danych osobowych, jakie obowiązywały Promethean na mocy niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku powiadomimy Cię i umożliwimy rezygnację z transferu Danych uczniów poprzez zamknięcie konta.
 4. Możemy udostępniać Dane osobowe pewnym zaufanym firmom i osobom trzecim, aby zlecić im wykonywanie pewnych działań w naszym imieniu, ale mogą to być wyłącznie czynności związane z wykonywaniem pracy dla nas, np. pomoc w dostarczaniu Usługi, ulepszanie Usługi, zwiększanie funkcjonalności i przyjazności dla użytkownika Usługi oraz poprawianie walorów użytkowych Usługi. Na przykład Usługa jest hostowana na serwerach Amazon Web Services, ale Amazon Web Services nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników ClassFlow.

Jeśli nie zaznaczymy inaczej, żadne zaufane firmy trzecie, z których pomocy możemy skorzystać w celu dostarczania Usługi ClassFlow nie mają i nie będą miały prawa do wykorzystywania Twoich danych osobowych w zakresie większym niż konieczny do tego, aby pomóc nam w zapewnieniu najwyższej jakości usług.

 

 

 

 1. Ponadto możemy udostępniać informacje innym w zagregowanej i zanonimizowanej formie, które uniemożliwia identyfikację poszczególnych osób. Na przykład w Usłudze ClassFlow for Schools dostarczamy dane analityczne i informacje na temat użytkowania w formie raportów dla Szkól, aby te mogły sprawdzić, jak często Użytkownicy korzystają lub nie korzystają z Usługi, które funkcje są najpopularniejsze lub najmniej popularne oraz których zasobów Użytkownicy używają. Wszystko to ma na celu ulepszenie Usługi, zwiększenie funkcjonalności i praktyczności Usługi oraz poprawę ogólnych wrażeń Szkół i Użytkowników korzystających z Usługi.
 2. Sposoby udostępniania danych uczniów:Oprócz czynności opisanych powyżej, Promethean może udostępniać Dane uczniów podmiotom trzecim przez Usługę, ale tylko na polecenie i w imieniu Szkoły. Na przykład niektóre elementy naszej Usługi umożliwiają Szkołom kontaktować się z rodzicami, uczniami, administratorami i innymi nauczycielami w sprawach związanych z edukacją uczniów. Promethean nie udostępnia Danych uczniów podmiotom trzecim w Usłudze lub przez Usługę z wyjątkiem sytuacji, gdy robi to w imieniu Szkoły po otrzymaniu jej upoważnienia, aby to zrobić.

 

 1. Czy moje informacje są bezpieczne

Promethean bardzo poważnie podchodzi do kwestii bezpieczeństwa danych.  Promethean przestrzega ścisłych procedur administracyjnych, technicznych i fizycznych dotyczących ochrony informacji przechowywanych na naszych serwerach. Dostęp do informacji jest ograniczony (za pomocą nazwy użytkownika i hasła oraz uwierzytelniania dwuskładnikowego) do grona pracowników potrzebujących go do wykonywania swojej pracy. Do przesyłania Danych osobowych wykorzystujemy standardowe szyfrowanie SSL (Secure Socket Layer). Do innych stosowanych zabezpieczeń zaliczają się między innymi szyfrowanie danych, zapory sieciowe i fizyczna kontrola dostępu do budynków i plików. Możesz pomóc w zapobieganiu nieautoryzowanemu dostępowi do swojego konta i swoich Danych osobowych, wybierając odpowiednie hasło i dobrze je chroniąc oraz ograniczając dostęp na swoim komputerze i w swojej przeglądarce, wylogowując się z konta za każdym razem po zakończeniu jego używania.

Usługa może zawierać odnośniki do innych witryn internetowych. Ich kliknięcie powoduje opuszczenie Usługi ClassFlow, w wyniku czego niniejsza Polityka prywatności przestaje obowiązywać. Nie odpowiadamy za polityki prywatności ani praktyki innych witryn internetowych (należy przeczytać ich polityki prywatności, aby wiedzieć, jakimi zasadami się kierują, przed rozpoczęciem przeglądania ich stron). Niniejsza Polityka prywatności obejmuje tylko informacje zgromadzone przez Promethean za pośrednictwem niniejszej Usługi.

 1. Przechowywanie i usuwanie danych osobowych:
 2. Twoje dane będziemy przechowywać przez cały okres aktywności Twojego konta lub tak długo, jak będzie to potrzebne do dostarczania Usługi albo zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. Jeśli chcesz anulować swoje konto, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@ClassFlow.com.
 3. Jeśli jesteś Użytkownikiem instytucjonalnym, to w trakcie trwania Twojej subskrypcji usługi ClassFlow For Schools będziemy przechowywać lub zniszczymy wszystkie Dane osobowe przechowywane na Twoim koncie ClassFlow for Schools zgodnie z polityką Twojej Szkoły lub instrukcjami dotyczącymi przechowywania i usuwania Danych szkolnych z tym wyjątkiem, że możemy zachować pewne Dane osobowe w związku z ciążącymi na nas zobowiązaniami prawnymi, toczącymi się sporami lub obowiązującymi nas umowami.
 4. Każdy kto wysłał jakiekolwiek materiały do ClassFlow Marketplace, musiał utworzyć profil. Kiedy zamkniesz swoje konto ClassFlow, Twój profil pozostanie publicznie widoczny w ClassFlow Marketplace, chyba że przed zamknięciem konta usuniesz swoje Zasoby z Marketplace.  Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe z profilu pozostały widoczne, to przed zamknięciem konta usuń dane opcjonalne w swoim profilu oraz zmień swoje imię i nazwisko na pseudonim.
 5. Dane uczniów. Promethean niezwłocznie usunie lub pozbawi elementów umożliwiających identyfikację osoby Dane ucznia na żądanie lub polecenie Szkoły lub Nauczyciela w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiego żądania lub polecenia.  W sprawach dotyczących usunięcia konta prosimy o kontakt pod adresem privacy@ClassFlow.com.  Dane uczniów zachowujemy, usuwamy i pozbawiamy elementów umożliwiających identyfikację osób zgodnie z poniższymi zasadami:

 

(i)    Konta ClassFlow for Schools.  Po wygaśnięciu lub zakończeniu subskrypcji usługi ClassFlow for Schools Szkoły wszystkie dane, w tym Dane uczniów, znajdujące się w poddomenie ClassFlow Szkoły będą przechowywane przez Promethean przez dziewięćdziesiąt (90) dni. W tym czasie Szkoła będzie miała dostęp do swojej poddomeny ClassFlow oraz Danych uczniów i Danych szkoły, jak również będzie mogła przywrócić swoje konto.  Jeśli nie określono inaczej w naszej umowie ze Szkołą, wszystkie dane znajdujące się w obrębie poddomeny ClassFlow Szkoły, w tym Dane uczniów, zostaną pozbawione elementów umożliwiających identyfikację osób tak, aby nie było możliwości ich odzyskania lub zostaną zniszczone w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zakończenia lub wygaśnięcia subskrypcji albo wcześniej na żądanie Szkoły. Na potrzeby analityczne oraz w związku z projektowaniem i tworzeniem innych produktów możemy przechowywać zanonimizowane lub zbiorcze Dane uczniów, w tym dane na temat sposobów użytkowania, w formie uniemożliwiającej identyfikację konkretnych osób.

(ii)  Bezpłatne konta ClassFlow. Nauczyciele, którzy tworzą grafiki zajęć na bezpłatnym koncie ClassFlow, odpowiadają za usunięcie tych zajęć ze swoich kont ClassFlow po ich zakończeniu.  Po usunięciu zajęć ich kod zostaje wyłączony, w wyniku czego Uczeń nie może już zalogować się do Usługi przy jego użyciu.  Jeśli student nie jest powiązany z innym grafikiem zajęć, jego konto zostanie wyłączone.  Gdy nauczyciel zamknie swoje bezpłatne konto ClassFlow, wszystkie konta Uczniów, które zostały utworzone na jego polecenie także zostaną wyłączone, chyba że dany Uczeń używa tego samego konta także na polecenie innego nauczyciela lub innych nauczycieli, którzy mają aktywne konto ClassFlow. Ponadto Promethean wyłączy konto Ucznia utworzone w bezpłatnej Usłudze ClassFlow, jeśli Uczeń nie zaloguje się na nie przez więcej niż dwanaście (12) miesięcy. Wszystkie Dane uczniów na każdym wyłączonym koncie zostaną pozbawione elementów umożliwiających identyfikację osób, aby bezpowrotnie uniemożliwić ich odzyskanie.  Po pozbawieniu konta ucznia elementów umożliwiających identyfikację osoby, uczeń może utworzyć nowe konto tylko pod warunkiem, że utworzy nowe konto ClassFlow, podając poprawny kod zajęć dostarczony przez nauczyciela. Informacje powiązane z poprzednim kontem ucznia, które zostały pozbawione elementów umożliwiających identyfikację osoby, nie mogą zostać odzyskane ani udostępnione uczniowi poprzez jakiekolwiek nowe konto ucznia. Możemy przechowywać zanonimizowane lub zagregowane Dane uczniów, w tym dane na temat sposobu użytkowania, w formie uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby, na potrzeby analityczne.

Jeśli jesteś nauczycielem korzystającym z bezpłatnej Usługi ClassFlow i chcesz anulować swoje konto, wyślij wiadomość na adres privacy@ClassFlow.com. Po zamknięciu konta Nauczyciel nie ma dostępu do żadnych materiałów, które były zapisane na jego koncie. My możemy jednak zachować i wykorzystywać Twoje Dane osobowe w związku z ciążącymi na nas zobowiązaniami prawnymi, toczącymi się sporami lub w celu wyegzekwowania postanowień zawartych przez nas umów i kontaktowania się z Tobą.  Gdy takie dane nie będą już potrzebne do wymienionych celów, podejmiemy właściwe kroki, aby je bezpiecznie pozbawić elementów umożliwiających identyfikację osób lub skasować.

 

 1. Preferencje dotyczące komunikacji.

Jeśli jesteś nauczycielem/administratorem lub rodzicem, to w ramach Usług możesz otrzymywać od Promethean wiadomości e-mail lub inne rodzaje komunikacji w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub Twojego profilu użytkownika.  Potwierdzasz i wyrażasz zgodę, że korzystając z Usługi Promethean i zaufane podmioty trzecie działające w imieniu Promethean, mogą wysyłać do Ciebie wiadomości e-mail, kontaktować się z Tobą lub nawiązywać z Tobą kontakt w inny sposób w sprawach, które uznamy za związane z Twoim profilem i korzystaniem przez Ciebie z Usługi.  Możemy na przykład wysyłać wiadomości e-mail z wiadomościami, newsletterem lub innymi informacjami dotyczącymi Usługi lub zawierające zwykłe powiadomienia.  Zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości e-mail, klikając przycisk „rezygnuję z subskrypcji” w treści dowolnej z nich.  Należy pamiętać, że nie ma możliwości rezygnacji z otrzymywania wiadomości niepromocyjnych dotyczących konta, takich jak wiadomość weryfikacyjna, powiadomienie o zmianach lub aktualizacjach Usługi lub powiadomienia techniczne i dotyczące bezpieczeństwa.

Komunikacja z uczniami.  Promethean może wysyłać wiadomości e-mail lub kontaktować się z uczniami w inny sposób wyłącznie w imieniu i na polecenie szkoły, nauczyciela lub okręgu.  W pewnych ograniczonych okolicznościach możemy także wysyłać do uczniów wiadomości związane z Usługą, np. wiadomości weryfikacyjne lub powiadomienia dotyczące spraw technicznych i bezpieczeństwa.

 

 1. Czy mam prawo do dostępu, aktualizacji, poprawiania lub usunięcia moich danych osobowych?

Możesz sprawdzić, poprawić, zaktualizować lub usunąć swoje dane Osobowe w swoim profilu, wprowadzając odpowiednie zmiany na stronie profilu na koncie. W razie problemów z poprawianiem, aktualizacją lub usuwaniem Danych osobowych z profilu skontaktuj się z nami pod adresem privacy@ClassFlow.com.

Należy pamiętać, że prośba o usunięcie pewnych informacji lub ich niepodanie może spowodować, że nie otrzymasz powiadomień o aktualizacjach Usługi lub innych ważnych informacji dotyczących Usługi.  Niepodanie informacji wymaganych przez Promethean lub usunięcie pewnych informacji może uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji Usługi, jak również może uniemożliwić korzystanie z niej w ogóle.

Jeśli korzystasz z Usługi ClassFlow for Schools, która jest zintegrowana ze szkolnym systemem informacji o uczniach, wszelkie prośby o dostęp do Danych osobowych (wliczając Dane uczniów), ich zmianę lub ich usunięcie muszą być dokonane przez Szkołę w szkolnym systemie informacji o uczniach.  Zmiany dokonane w szkolnym systemie informacji o uczniach automatycznie pojawią się w Usłudze ClassFlow for Schools.

Jeśli korzystasz z Usługi ClassFlow for Schools i Szkoła nie ma zintegrowanego szkolnego systemu informacji o uczniach z Usługą, wszelkie prośby o dostęp do Danych osobowych (wliczając Dane uczniów), ich zmianę lub ich usunięcie muszą być dokonane przez wyznaczonego przez Szkołę Administratora.  Administrator ten otrzyma dostęp do stron profilów Autoryzowanych Użytkowników Szkoły, aby dokonać aktualizacji, poprawek lub usunięcia zawartych w nich informacji.

Prosimy także pamiętać, że z niektórymi Szkołami zawarliśmy umowy, które wymagają od nas przekazywania wszelkich próśb o zmianę, aktualizację lub usunięcie Danych osobowych znajdujących się na koncie powiązanym z daną Szkołą do tej Szkoły.  W związku z tym w pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do przekazania Twoich danych kontaktowych do Szkoły, aby poprosić ją o polecenie dokonania zmian, aktualizacji lub usunięcia Danych osobowych znajdujących się na Twoim koncie ClassFlow.

Jeśli jesteś nauczycielem korzystającym z bezpłatnej Usługi ClassFlow, wszelkie utworzone przez Ciebie grafiki zajęć zawierające Dane uczniów muszą zostać usunięte z Twojego konta po zakończeniu tych zajęć.  Danymi uczniów powiązanymi z kontem Nauczyciela w bezpłatnej Usłudze ClassFlow zarządza nauczyciel lub szkoła.  Pytania dotyczące przeglądania, modyfikacji i usuwania Danych uczniów z konta nauczyciela należy wysyłać do tego nauczyciela lub szkoły bądź bezpośrednio do Promethean na adres privacy@ClassFlow.com.

 

Użytkownicy z UE:  Przeglądanie, poprawianie i usuwanie Danych osobowych:  Jeśli mieszkasz w UE, przysługują Ci pewne prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:  (i) prawo do informacji na temat sposobu wykorzystywania Twoich Danych osobowych; (ii) prawo dostępu do przechowywanych przez nas Twoich Danych osobowych; (iii) prawo do zażądania poprawienia przechowywanych przez nas niepoprawnych Danych osobowych na Twój temat oraz prawo do zażądania blokady lub usunięcia Twoich Danych osobowych, jeśli ten sposób przetwarzania jest niezgodny z lokalnymi przepisami prawa ochrony danych.  Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub jeśli masz pytania na temat przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w części „Kontakt z nami” poniżej.  Podaj jak najwięcej informacji o Danych osobowych, których dotyczy Twoje pytanie.  Odpowiedź wyślemy w ciągu trzydziestu (30) dni (lub szybciej, jeśli tego będzie wymagać prawo).  Jeśli poprosisz nas o poprawienie, aktualizację, usunięcie lub zmianę Twoich Danych osobowych, które przechowujemy, spełnimy tę prośbę, jeśli uznamy, że jest uzasadniona.  Jeśli postanowimy nie zmieniać Danych osobowych w określony przez Ciebie sposób, poinformujemy Cię o tym na piśmie oraz wskażemy sposób złożenia zażalenia, jeśli nasza decyzja będzie dla Ciebie niepomyślna.  Jeśli poprosisz o zmianę swoich Danych osobowych, a my nie wprowadzimy tej zmiany, możesz poprosić, abyśmy odnotowali fakt, że taka prośba od Ciebie wpłynęła oraz powód, dla którego jej nie spełniliśmy.

 

Pytania na temat dostępu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania prosimy wysyłać na adres privacy@ClassFlow.com.

 

 

 

 1. Gdzie trafiają moje dane?
 2. Potwierdzasz i zgadzasz się, że Promethean będzie przechowywać i przetwarzać Dane osobowe w różnych centrach danych na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, oraz że Twoje Dane osobowe mogą nie być przechowywane lub przetwarzane tylko w kraju, w którym zostały zebrane, z wyjątkiem, gdy jest to wymagane przez prawo. Jeśli przebywasz na terenie Unii Europejskiej („UE”) lub w innych regionach, w których obowiązują przepisy prawa dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych mogące różnić się od przepisów prawa Stanów Zjednoczonych, pamiętaj że możemy przesyłać informacje, w tym dane osobowe, do kraju i jurysdykcji, w której obowiązuje inne prawo ochrony danych niż w Twojej jurysdykcji.  W związku z tym firma Promethean zawarła standardowe klauzule umowne w modelu UE w ramach swojej wewnętrznej grupy firm, której udostępnia Dane osobowe, aby dopilnować, by dane osobowe obywateli Unii Europejskiej przesyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy były zabezpieczone w sposób wymagany przez UE.  Uznajesz i zgadzasz się, że Promethean może przesyłać i przetwarzać Twoje Dane osobowe w Stanach Zjednoczonych lub dowolnym innym kraju, w którym firma Promethean lub jej jednostka nadrzędna, jednostki podrzędne, filie bądź dostawcy usług mają swoje obiekty.  Ponadto uznajesz i zgadzasz się, że masz wszystkie niezbędne zgody od swoich uczniów lub Autoryzowanych użytkowników na to, aby firma Promethean mogła przetwarzać takie Dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i w każdym innym miejscu na świecie.
 3. Ponosisz odpowiedzialność za zapoznanie się z lokalnym prawem ochrony danych osobowych i prywatności i jego przestrzeganie w miejscu, w którym przebywasz. Korzystając z usługi ClassFlow, zgadzasz się na wysyłanie swoich Danych osobowych do miejsc określonych w niniejszym dokumencie i wyrażasz zgodę na ich przechowywanie w tych miejscach.
 4. Prywatność dzieci

Promethean świadomie nie gromadzi żadnych informacji od dzieci w wieku poniżej osiemnastu (18) lat, chyba że i dopóki Szkoła lub nauczyciel udzielą odpowiedniej zgody i autoryzacji na to, aby uczeń w wieku poniżej osiemnastu (18) lat korzystał z Usług oraz aby firma Promethean przechowywała jego dane. Jeśli uważasz, że nieumyślnie zebraliśmy dane osobowe dziecka w wieku poniżej osiemnastu (18) lat bez uzyskania odpowiednich zgód, poinformuj nas o tym pod adresem privacy@classflow.com, abyśmy mogli jak najszybciej usunąć te informacje.

 1. Czy Promethean kiedykolwiek zmieni niniejszą Politykę prywatności?
 2. Okresowo możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, dlatego zalecane jest sprawdzanie tej strony co pewien czas. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w sposobie wykorzystywania Danych osobowych, powiadomimy Cię o nich, gdy będziesz się logować na konto ClassFlow.  Jeśli nie akceptujesz zmian, możesz zrezygnować z korzystania z Usługi przez usunięcie konta.
 3. Zmiany w Polityce prywatności dotyczące Danych uczniów. Jeśli wprowadzimy w polityce jakiekolwiek istotne zmiany dotyczące zbierania, wykorzystywania, przechowywania, zachowywania lub ujawniania przez nas Danych uczniów, poinformujemy Cię o nich podczas logowania na konto ClassFlow. Przed wprowadzeniem w Polityce prywatności jakichkolwiek zmian mających istotny wpływ na sposób zbierania, wykorzystywania, przechowywania lub udostępniania Danych uczniów dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Cię o tych planach przynajmniej trzydzieści (30) dni przed ich wprowadzeniem, aby umożliwić Ci ich ocenę w praktyce. Jeśli je odrzucisz, możesz usunąć konto przed ich wejściem w życie. Poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności można uzyskać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@ClassFlow.com.

 

 1. Do Użytkowników z Kalifornii
Zgodnie z ustawą California AB 1584 (Buchanan) Privacy of Pupil Records: 3rd-Party Digital Storage & Education Software (Education Code section 49073.1), uzgadniamy, co następuje:

a. Dane uczniów uzyskane przez Promethean od lokalnej agencji edukacyjnej (Local Educational Agency — LEA) pozostają własnością i pod kontrolą LEA. LEA zachowuje pełne prawo własności do informacji w danych osobowych i danych edukacyjnych, które dostarcza do ClassFlow.

b. Użytkownicy ClassFlow mogą zachować prawo własności i kontroli do wygenerowanej przez siebie treści, logując się na konto ClassFlow i korzystając z niego oraz pobierając (lub wysyłając) swoje informacje wewnątrz ClassFlow. Uczniowie mają prawo dostępu i kontroli do swoich informacji i wygenerowanej przez siebie treści na warunkach zdefiniowanych przez ich nauczyciela. Jeśli na przykład uczeń wykona zadanie przy użyciu usługi Promethean ClassFlow i prześle je nauczycielowi za pośrednictwem ClassFlow, to uczeń może zachować prawo własności i kontroli (lub zmiany odpowiedzi) do tego zadania tylko za pozwoleniem nauczyciela.

c. Rodzice, opiekunowie prawni lub uprawnieni uczniowie mogą przeglądać dane umożliwiające identyfikację osób znajdujące się w rekordach ucznia oraz mogą poprawiać błędy, kontaktując się ze swoją instytucją edukacyjną. Ponadto użytkownicy Usługi ClassFlow mogą przeglądać, poprawiać, aktualizować lub usuwać dane osobowe w swoich profilach po zalogowaniu się do ClassFlow, wejściu na konto ClassFlow i wprowadzenie odpowiednich zmian lub kontaktując się bezpośrednio z nami przez ClassFlow przez kliknięcie znaku zapytania („?”) znajdującego się w prawym górnym rogu strony ClassFlow albo wysyłając prośbę na nasz adres privacy@classflow.com.

d. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność rekordów uczniów. W tym celu podejmujemy następujące działania: (a) dostęp do danych uczniów przyznajemy tylko tym pracownikom, którzy potrzebują go w swojej pracy; (b) sprawdzamy przeszłość naszych pracowników, w szczególności tych, którzy mogą mieć dostęp do danych uczniów; (c) przed udzieleniem dostępu do wrażliwych danych prosimy pracowników o podpisanie umów o poufności; (d) regularnie organizujemy szkolenia dla pracowników z zakresu prywatności i bezpieczeństwa danych; (e) chronimy dane osobowe za pomocą środków technicznych, umownych, administracyjnych i fizycznych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do nich lub ich wyciekowi bądź wykorzystaniu bez uprawnienia.

e. W razie nieautoryzowanego ujawnienia rekordów ucznia (1) niezwłocznie powiadomimy o tym LEA, chyba że otrzymamy inne polecenie od organów ścigania; (2) wdrożymy plan i procedury reagowania opisane w Planie działania na wypadek kradzieży danych Promethean, który udostępnimy LEA na żądanie.

f. Nie będziemy używać danych uczniów do żadnego innego celu niż wymagany lub wyraźnie określony w Regulaminie usługi i Polityce prywatności ClassFlow.

g. Nie będziemy wykorzystywać żadnych danych osobowych uczniów przechowywanych w ClassFlow na potrzeby reklamy kierowanej.

h. Usuniemy lub poddamy procedurze pozbawienia elementów umożliwiających identyfikację osób dane osobowe uczniów, które są już niepotrzebne, po wygaśnięciu lub zakończeniu naszej umowy z LEA, przy dotrzymaniu warunków dotyczących usuwania lub pozbawiania elementów umożliwiających identyfikację osób zgodnie z warunkami umowy zawartej z LEA, lub na polecenie bądź prośbę LEA (szkoły).

i. Będziemy współpracować z instytucją edukacyjną w kwestii zapewnienia zgodności z ustawą FERPA, dając rodzicom, opiekunom prawnym i uczniom możliwość przeglądania rekordów ucznia przechowywanych w ClassFlow oraz zapewniając możliwość poprawienia jakichkolwiek znajdujących się w nich nieścisłości.

j. Nie wprowadzimy istotnych zmian w naszej Polityce prywatności, w tym zmian polegających na dodaniu istotnych praktyk związanych z gromadzeniem nowych lub dodatkowych danych, bądź istotnych zmian zmniejszających opisane wcześniej środki ochrony, bez uprzedniego powiadomienia LEA.

 1. W jaki sposób mogę zadać pytanie na temat niniejszej Polityki prywatności lub złożyć zażalenie?

Pytania, wątpliwości i zażalenia związane z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności oraz dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Danych osobowych można zgłaszać na adres e-mail privacy@ClassFlow.com lub adres Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom or 4550 North Point Parkway, Suite 370,  Alpharetta, Georgia 30022 United States albo telefonicznie pod numerem +1(888) 652-2848. Staramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania, wątpliwości i zażalenia w rozsądnym czasie.

 

 1. Jeśli jesteś mieszkańcem Australii i nie satysfakcjonuje Cię sposób, w jaki załatwiliśmy Twoje zażalenie, możesz złożyć skargę do australijskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Prywatności. Więcej informacji znajduje się na stronie www.oaic.gov.au.

 

 1. Egzemplarz niniejszej Polityki prywatności będzie dostępny bezpłatnie w naszej witrynie internetowej Polityka prywatności ClassFlowlub można go uzyskać, pisząc na adres privacy@ClassFlow.com.

 

©2020 Promethean Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.