Responsen på vår tjänst att konvertera Blädderblock har varit enorm och vi har helt enkelt inte kunnat motsvara efterfrågan.

Därför har vi beslutat att stänga ner konverteringstjänsten.

Vi är glada över att kunna informera våra lojala ActivInspire-användare att vi kommer fortsätta stödja ActivInspire och du kan fortsätta använda dina Flipcharts.

Om du redan har lämnat in dina Blädderblock för konvertering kommer vi att fortsätta ta hand om din begäran och hålla dig informerad om vårt arbete.  Dock kan vi inte ta emot några ytterligare inlämningar just nu. För de kunder som önskar konvertera sina Blädderblock till ClassFlow-formatet kan man använda den auto-konverterare som finns i ClassFlow idag.

Var lugn över att om du redan har lämnat in dina Blädderblock, så arbetar vi med konverteringen och kommer att hålla kontakten med dig.  Om du har några ytterligare frågor, kontakta oss på convert@prometheanworld.com.

För att lära dig mer om Prometheans beslut att fortsätta stödja ActivInspire, läs hela meddelandet här.