Policy för cookies

Ikraftträdandedatum: 20 februari 2016


”ClassFlow”, eller ”Tjänsten”, levereras av Promethean Limited (”Promethean”, ”vi”, eller ”oss”, eller ”vår/vårt/våra”).  Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales. Vårt registrerade kontor är Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

Ordet ”Tjänst(er)” i denna Policy för cookies syftar på (i) den offentliga tjänsten ClassFlow som är tillgänglig kostnadsfritt på www.classflow.com eller en annan tillhörande webbadress som bestäms av användarens plats (t.ex. classflow.it/classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk), (ii) tjänsten ClassFlow for Schools, som är tillgänglig via prenumeration för skolor, skoldistrikt eller andra liknande institutioner och endast kan användas genom en installation med en unik ClassFlow-underdomän med en privat webbadress (t.ex. www.yourschooldistrictname.classflow.com) och endast av en specifik skola eller distrikt, samt (iii) samtliga relaterade webbplatser, produkter, tjänster och program som är tillgängliga via Promethean (inklusive samtliga ClassFlow-relaterade appar som kan vara tillgängliga via iTunes Store eller Google Play Store). 

Denna ClassFlow-policy för cookies, tillsammans med Policyn för korrekt användning, ClassFlow användarvillkor och ClassFlow sekretesspolicy, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss (häri kollektivt omnämnt som ”Avtalet”).  Läs noggrant igenom dessa innan du använder Tjänsten.  När du använder Tjänsten bekräftar du att du har godkänt ClassFlow användarvillkor, Policy för korrekt användning, Sekretesspolicyn och denna Policy för cookies. Du godkänner även att du omfattas av och följer samtliga villkor i dessa policyer.  Om du inte godkänner dessa villkor och policyer ska du inte använda tjänsten.  Samtliga villkor som används häri utan definition ska definieras i Användarvillkoren.  Om motsägelser förekommer mellan Användarvillkoren och Sekretesspolicyn, ska Användarvillkoren ha företräde.

1. OM COOKIES

Tjänsten ClassFlow använder cookies.  När du registrerar dig på tjänsten ClassFlow godkänner du Prometheans användning av cookiefiler i enlighet med villkoren i denna policy.  Cookies är filer som skickas av webbservrar till en användares webbläsare, och därefter lagras på användarens webbläsare.  Informationen skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.  Detta gör att en webbserver kan identifiera och spåra webbläsare.  Det finns två huvudtyper av cookiefiler:  sessionsbundna cookiefiler (”session cookies”) och beständiga cookiefiler (”persistent cookies”).  Sessionsbundna cookiefiler tas bort från datorn när användaren stänger webbläsaren, medan beständiga cookiefiler fortsätter lagras på datorn tills de tas bort eller ett särskilt datum inträffar.

2. HUR OCH VARFÖR VI ANVÄNDER COOKIEFILER

Vi använder oss av cookiefiler för att förstå hur besökare interagerar med Tjänsten.

3. SÅ HÄR TAR DU BORT OÖNSKADE COOKIEFILER

De flesta webbläsare godkänner automatiskt cookiefiler, men om du inte vill ta emot cookiefiler från Promethean kan du ändra inställningarna i din webbläsare till att:

  • avvisa samtliga cookiefiler
  • endast godkänna cookiefiler från ”pålitliga” sidor, eller
  • endast godkänna cookiefiler från webbplatser som du för närvarande befinner dig på.

Vi rekommenderar dock att du låter cookiefiler vara aktiverade, eftersom du inte kan använda Tjänsten om du stänger av cookiefiler i webbläsaren.

Om du vill ha mer information om cookiefiler och hur du hanterar dem ska du gå till https://www.aboutcookies.org ellerhttps://www.youronlinechoices.com.

4. COOKIEFILER SOM ANVÄNDS AV PROMETHEAN I TJÄNSTEN CLASSFLOW FOR SCHOOLS

I listorna nedan visas de cookiefiler som placeras i din webbläsare när du använder Tjänsten. Dessa cookiefiler placeras i din webbläsare när du har loggat in på ditt ClassFlow for Schools-konto.

GEODataInfo – Detta är en cookie från Promethean som används för identifiering av internetprotokolladresser (IP-adresser).  Om IP-adressen identifieras talar cookiefilen om för programvaran att inte söka efter IP-adressen igen.

downloadPopupShown – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som indikerar att särskilda åtgärder redan har genomförts, så att programvaran inte behöver genomföra åtgärden igen.  Om programvaran till exempel visar Användaren en meddelanderuta talar cookiefilen om för programvaran att inte visa meddelanderutan igen efter att Användaren har stängt rutan.

keepSignedIn – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som kommer ihåg användarnamnet, så att Användaren inte måste ange informationen igen vid nästa besök.

Class_flow_userid – Detta är en cookie från Promethean som kommer ihåg själva användarnamnet.

flipchartImport/notebookImport message – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som indikerar att särskilda åtgärder redan har genomförts, så att programvaran inte behöver genomföra åtgärden igen.  Programvaran kan till exempel visa en meddelanderuta när Användaren laddar upp en blädderblocksfil eller anteckningsfil på Tjänsten, med information om att alla funktioner i blädderblocksfilen eller anteckningsfilen inte stöds eller visas.  Cookiefilen talar då om för programvaran att inte visa meddelanderutan igen.

Card: video/webpage – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som visar Användaren en meddelanderuta när Användaren försöker bädda in ett videoklipp eller en webbplats som inte är säker.

toolbarDock/toolbarHide – Detta är en cookie från Promethean som kommer ihåg var Användaren väljer att placera verktygsfältet.

outdated.browser – Detta är en cookie från Promethean som används för att spåra huruvida Användaren är införstådd med att webbläsaren inte uppfyller minimikraven för webbläsarens version och därmed inte visar meddelandet igen.

5.COOKIEFILER SOM ANVÄNDS AV PROMETHEAN I DEN KOSTNADSFRIA CLASSFLOW-TJÄNSTEN

I listorna nedan visas de cookiefiler som placeras i din webbläsare när du använder Tjänsten.

A. Dessa cookiefiler placeras i din webbläsare när du går till webbplatsen ClassFlow.com, men innan du registrerar dig för ett ClassFlow-konto.

ClassFlow_CookieBanner – Lagrar användarens cookies tillstånds tillstånd för den aktuella domänen

ClassFlow_LanguageModal – Lagrar användarens språkval

Alla dessa cookies placeras av en tredje part: Google Analytics. För mer information om deras integritets- och cookies-politik, gå till deras hemsida.

_ga – Används för att skilja användare.

_gat – Används till gaspedal.

_gid – Oklassificerade. Oklassificerade cookies är cookies som vi håller på att klassificera, tillsammans med leverantörerna av enskilda cookies.

B. Dessa cookiefiler placeras i din webbläsare när du har registrerat dig för och loggat in på ditt ClassFlow-konto.

GEODataInfo – Detta är en cookie från Promethean som används för identifiering av internetprotokolladresser (IP-adresser).  Om IP-adressen identifieras talar cookiefilen om för programvaran att inte söka efter IP-adressen igen.

downloadPopupShown – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som indikerar att särskilda åtgärder redan har genomförts, så att programvaran inte behöver genomföra åtgärden igen.  Om programvaran till exempel visar Användaren en meddelanderuta talar cookiefilen om för programvaran att inte visa meddelanderutan igen efter att Användaren har stängt rutan.

keepSignedIn – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som kommer ihåg användarnamnet, så att Användaren inte måste ange informationen igen vid nästa besök.

Class_flow_userid – Detta är en cookie från Promethean som kommer ihåg själva användarnamnet.

flipchartImport/notebookImport message – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som indikerar att särskilda åtgärder redan har genomförts, så att programvaran inte behöver genomföra åtgärden igen.  Programvaran kan till exempel visa en meddelanderuta när Användaren laddar upp en blädderblocksfil eller anteckningsfil på Tjänsten, med information om att alla funktioner i blädderblocksfilen eller anteckningsfilen inte stöds eller visas.  Cookiefilen talar då om för programvaran att inte visa meddelanderutan igen.

Card: video/webpage – Detta är en cookie från Promethean som aktiverar en flagga som visar Användaren en meddelanderuta när Användaren försöker bädda in ett videoklipp eller en webbplats som inte är säker.

toolbarDock/toolbarHide – Detta är en cookie från Promethean som kommer ihåg var Användaren väljer att placera verktygsfältet.

outdated.browser – Detta är en cookie från Promethean som används för att spåra huruvida Användaren är införstådd med att webbläsaren inte uppfyller minimikraven för webbläsarens version, och därmed inte visar meddelandet igen.

Vi strävar efter att samtliga cookiefiler, som används av oss eller våra teknikpartner, ska beskrivas. Om du hittar ett fel eller anser att en cookie har utelämnats ska du kontakta info@ClassFlow.com.

6. ANDRA COOKIEFILER FRÅN TREDJE PART

Vi länkar även till tredjepartssidor så att du ska kunna ha åtkomst till och använda molnlagringsenheter som Google Drive, SkyDrive och Dropbox samt kunna ha åtkomst till ClassFlow-supporten via GetSatisfaction.  Dessa tredjepartsleverantörer kan lagra cookiefiler på din dator eller i din webbläsare.  De kan därefter använda informationen om dina besök till personanpassade reklamannonser på sina webbplatser.  Information om de cookiefiler dessa tredjepartsleverantörer använder finns på leverantörernas webbsidor.  Gå till följande tredjepartssidor för att se information om vilka cookiefiler som lagras på din dator: