ClassFlows integritetspolicy


Datum för ikraftträdande:  6 juli 2018
Vårt löfte om ClassFlow-studenternas datasekretess

Sekretessen för personligt identifierbar studentinformation är mycket viktig för oss.  Vi uppskattar att våra kunder väljer ClassFlow som leverantör av pedagogiska tjänster och vi strävar efter att upprätthålla hög datasekretess och säkerhetsstandard. När vi har tillgång till studenternas personuppgifter förbinder vi oss till följande principer för datasekretess:

 • Vi samlar in, lagrar, bearbetar och delar studenternas personuppgifter enbart i syfte att tillhandahålla tjänsten eller enligt auktorisering av en skola eller förälder.
 • Vi samlar bara in så mycket av studenternas personuppgifter som behövs för att tillhandahålla tjänsten.
 • Vi tillkännager våra riktlinjer och metoder i fråga om data på ett klart och transparent sätt.
 • Vi delar eller säljer inte studenters personuppgifter till tredje parter i marknadsföringssyfte.
 • Vi avslöjar inte studenternas personuppgifter för beteendestyrd reklam.
 • Vi använder inte studenternas personuppgifter för beteendestyrd reklam förutom till en förälder med deras uttryckliga medgivande.
 • Vi gör ingen väsentlig ändring av vår integritetspolicy eller villkor för tjänsten i fråga om insamling eller användning av studenternas personuppgifter utan att först meddela skolan och ge skolan möjlighet att välja innan studenters personuppgifter används på ett väsentligt annorlunda sätt än vad som angavs när studentens personuppgifter samlades in.
 • Vi upprätthåller ett omfattande program för datasäkerhet som är utformat för att skydda de typer av studentdata som samlas in inom ClassFlow.
 • Vi tar bort eller avidentifierar studenternas personuppgifter när de inte längre behövs eller om en skola begär det.

Om du vill veta mer om vår praxis och hur vi värnar studenternas personuppgifter, läs noggrant igenom denna integritetspolicy och vår cookiepolicy, vårt serviceavtal och vår policy om godtagbar användning, eller kontakta oss på privacy@ClassFlow.com om du har frågor.

”ClassFlow” eller ”Tjänsten” tillhandahålls av Promethean Limited (”Promethean”, ”vi”, ”oss”, eller ”vår”).  Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales med säte på Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien.

När vi använder ordet ”Tjänst(er)” i denna integritetspolicy menar vi (i) den offentliga ClassFlow-tjänsten som är tillgänglig gratis på www.ClassFlow.com eller andra sådana webbadresser som bestäms av användarens språk eller webbläsarspråk; (ii) tjänsten ClassFlow for Schools som finns att tillgå via prenumeration för skolor, skoldistrikt eller andra liknande institutioner och som enbart är tillgänglig genom upprättande av en unik ClassFlow-underdomän med en privat webbadress (t.ex. www.dittskoldistriktsnamn.classflow.com) för exklusiv användning av den specifika skolan eller det specifika distriktet och (iii) alla andra relaterade webbplatser, produkter, tjänster och program som tillgängliggörs av Promethean (inklusive alla ClassFlow-relaterade appar som kan finnas tillgängliga via App Store, Google Play eller annan appbutik från tredje part).

Denna integritetspolicy, tillsammans med ClassFlows cookiepolicy, ClassFlows serviceavtal och ClassFlows policy för godtagbar användning som det hänvisas till i denna integritetspolicy, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss (hädanefter under benämningen ”Avtalet”).  Läs noggrant igenom dessa innan du använder tjänsten.  När du använder Tjänsten bekräftar du att du har godkänt ClassFlow Användarvillkor, Policy för korrekt användning, Policy för cookie och denna Sekretesspolicy. Du godkänner även att du omfattas av och följer samtliga villkor i dessa policyer.  Om du inte godkänner dessa villkor och policyer ska du inte använda tjänsten.  Samtliga villkor som används häri utan definition ska definieras i Användarvillkoren.  Om motsägelser förekommer mellan Användarvillkoren och Sekretesspolicyn, ska Användarvillkoren ha företräde.

”Du” eller ”din” innebär en användare av tjänsten.  En ”Enskild användare” såsom det används i dessa villkor kan vara en lärare (eller administratör), student eller förälder som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten. I tillämpliga fall innebär ”du” eller ”din” också en skola eller ett skoldistrikt eller en annan utbildningsinstitution som använder tjänsten ClassFlow for Schools (en ”Företagsanvändare”) eller en förälder som har auktoriserats av Företagsanvändaren att använda Tjänsten (en ”Auktoriserad användare”).  Termen ”Användare” i detta dokument gäller alla som använder Tjänsten:  Enskilda användare, Auktoriserade användare och Företagsanvändare.

Innehållsförteckning:

 1. Vad är syftet med denna integritetspolicy?
 2. Vilken information samlar vi in?
 3. Hur delar Promethean information med andra?
 4. Är informationen om mig säker?
 5. Bevara och radera personuppgifter
 6. Kommunikationsinställningar
 7. Kan jag komma åt, korrigera eller radera personuppgifter?
 8. Var hamnar mina uppgifter?
 9. Barns integritet
 10. Kommer Promethean någonsin att ändra denna integritetspolicy?
 11. Vad händer om jag har en fråga om denna integritetspolicy eller ett klagomål?

1. Vad är syftet med denna integritetspolicy?

Promethean respekterar din integritet och är måna om att skydda den i enlighet med denna policy. ClassFlows integritetspolicy (tillsammans med ClassFlows cookiepolicy, ClassFlows serviceavtaloch ClassFlows policy för godtagbar användningoch andra dokument som det hänvisas till i detta dokument) förklarar hur Promethean samlar in, lagrar, använder och överlämnar personuppgifter som vi samlar in från dig när du använder ClassFlow-tjänsten.

Personuppgifter” som det används i denna integritetspolicy betyder all information som kan användas för att identifiera en specifik individ.

Denna policy gäller inte tredje parters webbplatser eller praxis för företag som Promethean inte äger eller har kontroll över, eller program som vi länkar till från vår Tjänst. Du bör alltid läsa integritetspolicyn för tredje parters webbplatser innan du använder dem.

2. Vilken information samlar vi in?

2.1 Vilka personuppgifter vi samlar in beror på om du är en lärare, en student eller en förälder.

 1. Information om skolor, lärare och administratörer:Vi ber om viss information när en Lärare eller Skoladministratör registrerar sig för ett ClassFlow-konto eller kommunicerar med oss online. Det handlar bland annat om för- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord samt eventuell ytterligare info du frivilligt anger i din ClassFlow-profil, vilket kan innefatta bland annat skoltillhörighet och plats, på vilken nivå och i vilket ämne du undervisar, din ställning i skolan och vilken typ av enheter dina studenter använder (kallas gemensamt ”Skoldata”).  Vi kan även samla in Skoldata om skolan skickar ett meddelande till oss, om en lärare publicerar innehåll eller resurser på vår webbplats eller via vår Tjänst eller svarar på e-post och undersökningar.   Vi använder denna information för att kunna driva, underhålla och tillhandahålla funktionerna för Tjänsten, för att analysera och förbättra egenskaperna och funktionerna i Tjänsten och för att kommunicera med våra Skolor och användare.
 2. Information om studenter:Promethean tillhandahåller Tjänsten till skolor och lärare för att förbättra resultaten av klassrumsundervisning och studenternas inlärning. Eftersom vi tillhandahåller Tjänsten till en skola kan vi samla in eller ha tillgång till personuppgifter om studenter (”Studentdata”). Endast studenter som har fått en klasskod av en skola eller lärare kan registrera sig som ”Student” på ett ClassFlow-konto och använda Tjänsten. Vid registrering samlar vi in personuppgifter från studenten. Vilken typ av information vi samlar in beror på hur läraren, skolan eller distriktet använder Tjänsten, men det kan bland annat vara studentens för- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord, bedömningsdata, uppgiftsdata och annat klassrumsinnehåll.  Vi anser att Studentdata är mycket konfidentiella och vi använder dem enbart i syfte att tillhandahålla våra Tjänster till skolan eller på uppdrag av skolan, samt (i begränsad utsträckning) för interna syften i enlighet med ClassFlows serviceavtal eller särskilda avtal med skolor. Insamling, användning och överlämnande av Studentdata styrs av våra avtal med skolan, i USA av bestämmelserna i FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) och tillämpliga delstatliga lagar samt av andra tillämpliga statliga, federala och internationella lagar. Tillämplig lag eller ett avtal med en Skola har prioritet och ska gälla om och i den omfattning en konflikt mellan någon tillämplig lagstiftning eller bestämmelserna i något avtal med en Skola och denna Integritetspolicy uppstår.  Om du har frågor om insamlingen och användningen av Studentdata är du välkommen att kontakta oss på privacy@ClassFlow.com. Om du har frågor om att granska, ändra eller ta bort personuppgifter för en student ska du kontakta din utbildningsinstitution direkt.Se ”Hur Promethean delar information med andra” nedan för mer information om hur vi i begränsad utsträckning delar Skoldata och Studentdata. Se ”Barns integritet” nedan för mer information om hur vi samlar in och använder personuppgifter för barn.
 3. Information om föräldrar och vårdnadshavare:Vi ber om viss information när en förälder eller vårdnadshavare registrerar sig för ett ClassFlow-konto eller för att använda ett associerat program. Detta gäller bland annat för- och efternamn, e-postadress, användarnamn och lösenord och eventuell ytterligare information som föräldern eller vårdnadshavaren frivilligt lämnar. Det kan innefatta bland annat namn och plats för barnets skola och vilken relation du har till barnet (förälder, mor- eller farförälder, vårdnadshavare osv.). Vi använder denna information för att kunna driva, underhålla och tillhandahålla funktionerna i Tjänsten, för att analysera och förbättra egenskaperna och funktionerna i Tjänsten och för att kommunicera med dig.

2.2 Information som samlas in via teknik:

Vi samlar automatiskt in vissa typer av användningsinformation när du besöker vår webbplats eller använder Tjänsten. När du besöker Tjänsten kan vi skicka en eller flera cookie (en spårningsenhet) till datorn som identifierar just din webbläsare och låter oss hjälpa dig att logga in snabbare och förbättra funktionerna och navigeringen på webbplatsen. En cookie kan även förmedla information till oss om hur du använder Tjänsten (t.ex. vilka sidor du visar, vilka länkar du klickar på och andra åtgärder du vidtar inom Tjänsten). Vi kan samla in loggfilsinformation från din webbläsare eller mobila enhet varje gång du använder Tjänsten. Loggfilsinformation kan vara bland annat anonym information såsom webbegäran, IP-adress (Internet Protocol), webbläsartyp, webbläsarspråk, information om din mobila enhet, hänvisandesidor/utgångssidor och webbadresser, antal klick och hur du interagerar med länkar på Tjänsten, domännamn, landningssidor, sidor som visats och annan liknande information. Vi kan använda osynliga gif-filer (kallas även webbfyrar) för att anonymt följa webbanvändarnas användningsmönster. Dessutom använder vi även osynliga gif-filer i HTML-baserad e-post som skickas till våra användare som inte är studenter för att spåra vilka e-postmeddelanden som öppnas och vilka länkar som mottagarna klickar på. Informationen ger en mer korrekt rapportering och gör att vi kan förbättra Tjänsten. Vi kan även sammanställa analysdata eller använda utomstående analysverktyg för att mäta trafik och användningstrender för Tjänsten. Även om vi gör vårt bästa för att följa besökarnas sekretessinställningar kan vi inte svara på Spåra inte-signaler från din webbläsare för närvarande.  För att förstå exakt vilka cookie som används inom den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten och vilka som används inom ClassFlow for Schools kan du läsa ClassFlows cookiepolicy.

När du får åtkomst till Tjänsten av eller via en mobil enhet kan vi ta emot eller samla in och lagra information om den mobila enheten, t.ex. mobilleverantör, enhetstyp, modell och tillverkare, märket på den mobila enhetens operativsystem och modell samt, beroende på inställningarna för den mobila enheten, geografisk platsdata på stads-, delstats- eller landsnivå. Vi tar emot denna information i sammanställd form så att vi kan övervaka bredare trender och användningsstatistik.

Vi använder eller kan använda de data som samlas in via cookie, loggfiler, enhetsidentifierare, platsdata och osynliga gif-filer i följande syfte:  (a) komma ihåg information så att du inte behöver ange den igen under ditt besök eller nästa gång du besöker webbplatsen; (b) tillhandahålla anpassat och personligt innehåll samt anpassad och personlig information, inklusive målgruppsinriktat innehåll relaterat till tjänsten; (c) tillhandahålla och övervaka effektiviteten i Tjänsten; (d) övervaka sammanställda nyckelvärden som totalt antal besökare, trafikmönster, användningsmönster och demografiska mönster på vår webbplats och inom Tjänsten; (e) diagnostisera eller lösa tekniska problem; (f) utreda bedrägeri eller missbruk av Tjänsten och (g) på annat sätt planera och förbättra Tjänsten.  Vi tillåter inte att annonsnätverk från tredje part samlar in information om Studenter, Lärare eller Föräldrar som är inloggade på vår tjänst.

3. Hur delar Promethean information med andra?

Vi delar data inom Tjänsten efter behov för att kunna tillhandahålla den.  Till exempel delar vi Studentdata och skoldata med lärare, skoladministratörer och föräldrar som är auktoriserade att ta emot Studentdata i utbildningssyfte.  Vad som delas inom Tjänsten beror på vilka inställningar och funktioner som väljs av skolan eller läraren. Promethean delar enbart personuppgifter till tredje part under begränsade omständigheter, vilka beskrivs nedan.  VI DELAR ALDRIG STUDENTDATA MED, OCH SÄLJER ALDRIG STUDENTDATA TILL, TREDJE PARTER FÖR MARKNADSFÖRING ELLER ANNONSERING.  Vi delar eller säljer aldrig personuppgifter om lärare, administratörer eller föräldrar med tredje part i marknadsföringssyfte eller reklamsyfte om du inte ger oss tillstånd att göra det.

 1. Om du är en lärare eller administratör och du väljer att överföra resurser till ClassFlow Marknadsplats (mot en avgift eller gratis), kommer en profil att skapas automatiskt åt dig. All information som du anger i din profil kommer att vara tillgänglig för andra lärare som har ClassFlow-konton och för alla som stöter på din Resurs i en sökning offline på marknadsplatsen eller i en sökning via en sökmotor, till exempel Bing eller Google. Du måste fylla i fälten för för- och efternamn i profilen, men du kan använda en pseudonym istället för ditt verkliga för- och efternamn om du inte vill att ditt riktiga namn ska vara offentligt kopplat till din profil. Du kan även välja att ta med annan information om dig själv genom att fylla i de andra valfria fälten på profilsidan. Denna information kommer också att vara tillgänglig för allmänheten i anslutning till din profil. Fyll inte i de valfria fälten om du inte vill att informationen ska vara allmänt tillgänglig. Se Villkor för ClassFlow Marknadsplats.
 2. Vi kan lämna ut dina personuppgifter efter behov eller enligt lag eller när vi tror att det är nödvändigt för att efterleva ett rättsligt förfarande, ett domstolsbeslut eller en juridisk process mot oss, för att upprätthålla och tillämpa vårt serviceavtal, vår policy om godtagbar användning eller andra avtal (inklusive att överlämna personuppgifter till polismyndigheter, din skola eller din arbetsgivare) eller för att skydda rättigheter, egendom eller säkerhet som rör Promethean, våra medarbetare, våra användare eller andra.
 3. Om Promethean eller delar av eller alla våra tillgångar har förvärvats eller på annat sätt överförts, eller om det osannolika inträffar att Promethean skulle upphöra med verksamheten eller gå i konkurs, kan användarinformation, inklusive personuppgifter, komma att överföras till eller förvärvas av en tredje part, men bara till en tredje part som är föremål för samma åtaganden för de tidigare insamlade personuppgifterna som Promethean är enligt denna sekretesspolicy. I sådana fall kommer vi att meddela dig och ge dig möjlighet att välja bort överföringen av Studentdata genom att avsluta ditt konto.
 4. Vi kan komma att dela personuppgifter med vissa betrodda utomstående företag och individer för att utföra uppgifter för vår räkning, men enbart i syfte att utföra det arbetet för oss, till exempel, för att hjälpa oss att tillhandahålla Tjänsten, förbättra Tjänsten, öka Tjänstens funktionalitet och användarvänlighet samt förbättra din upplevelse av Tjänsten. Exempel: vi använder Amazon Web Services som värd för Tjänsten på deras servrar. Vi använder Google Analytics för att hjälpa oss att spåra användarnas beteende, användartrafik, besökartrafik och tillhandahålla systemanalyser. Vi använder Pardot för automatisering av vår marknadsföringstjänst som vi använder för att spela in användarinteraktion i Tjänsten och vi använder Intercom för automatisering av marknadsföring, för att få feedback från användare, erbjuda kundsupport, kontakta användare om funktioner inom Tjänsten samt chatta i realtid inom Tjänsten. Intercom-tjänsten är dock inte aktiverad (påslagen) för Studentkonton.  Förtydligande: Studenter kommer inte kontaktas via Intercom och de kommer inte att ha tillgång till chatt i realtid inom sina konton.Såvida vi inte säger något annat har dessa betrodda utomstående företag inte rätt att använda dina personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att hjälpa oss att ge dig bästa möjliga service.  Om du vill veta mer om dessa utomstående företag, inklusive integritetspolicyn för var och en av dessa tredje parter, kan du gå till var och en av deras webbplatser:

Med tiden kan vi komma att samarbeta med ytterligare tjänsteleverantörer och vi kommer att göra vårt bästa för att tillhandahålla aktuell information om alla utomstående samarbetspartner i denna integritetspolicy.

e. Vi kan även komma att dela information med andra i sammanställd och anonym form som inte rimligtvis identifierar dig som en individ. Till exempel tillhandahåller vi analys- och användningsinformation via tjänsten ClassFlow for School, som rapporter till skolor för att bedöma hur ofta användare använder eller inte använder Tjänsten, vilka funktioner som användarna använder mest eller minst och vilka resurser som användarna öppnar. Detta görs i syfte att förbättra Tjänsten, öka funktionaliteten och användarvänligheten i Tjänsten och förbättra skolornas och användarnas övergripande upplevelse av Tjänsten.

f. Hur Studentdata delas: Utöver de åtgärder som beskrivs ovan kan Promethean underlätta delning av Studentdata med tredje parter via Tjänsten, men bara när vi uppmanas och auktoriseras att göra detta på uppdrag av skolan. Till exempel gör vissa delar av Tjänsten det möjligt för skolor att interagera med föräldrar, studenter, administratörer och andra lärare till förmån för studenternas utbildning. Promethean delar inte Studentdata med tredje parter på eller via Tjänsten, förutom på uppdrag av skolan efter att skolan har auktoriserat sådan datadelning.

4. Är informationen om mig säker?

Datasäkerhet är mycket viktigt för Promethean.  Promethean upprätthåller strikta administrativa, tekniska och fysiska procedurer för att skydda information som lagras i våra servrar. Tillgången till information är begränsad (via användarnamn och lösenordsuppgifter och tvåfaktorsautentisering) till de medarbetare som behöver den för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi använder standard SSL-kryptering (Secure Socket Layer-teknik) för att överföra personuppgifter. Andra säkerhetsåtgärder inkluderar bland annat datakryptering, brandväggar och fysiska åtkomstkontroller för byggnader och filer.  Du kan hjälpa till att skydda mot obehörig åtkomst till ditt konto och dina personuppgifter genom att välja och skydda ditt lösenord på ett lämpligt sätt och begränsa åtkomst till din dator och webbläsare genom att logga ut när du inte längre behöver använda kontot.

Tjänsten kan innehålla länkar till andra webbplatser. Om du klickar på dessa länkar lämnar du ClassFlow-tjänsten och denna integritetspolicy upphör att gälla. Vi ansvarar inte för integritetspolicyer och/eller praxis på andra webbplatser (men du bör läsa dessa tredje parters integritetspolicyer för att säkerställa att du förstår dem innan du bestämmer dig för att använda dessa webbplatser). Denna integritetspolicy gäller endast information som samlas in av Promethean via Tjänsten.

5. Bevara och radera personuppgifter:

 1. Vi bevarar din information så länge som ditt konto är aktivt eller efter behov för att kunna erbjuda dig Tjänsten, eller enligt beskrivningen nedan. Om du vill annullera ditt konto ska du kontakta info@ClassFlow.com.
 2. Om du är en Företagsanvändare bevarar eller förstör vi alla personuppgifter i ditt ClassFlow for Schools-konto så länge du prenumererar på den tjänsten. Det sker i enlighet med Skolans specifika policy eller anvisningar gällande att bevara och förstöra Skoldata. Detta gäller med undantag för att vi kan bevara och använda vissa personuppgifter som är nödvändiga för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och vidmakthålla våra avtal.
 3. Om du har bidragit till ClassFlow Marknadsplats har du behövt skapa en profil. När du stänger ditt ClassFlow-konto kommer din profil fortfarande att vara synlig för allmänheten på ClassFlow Marknadsplats om du inte tar bort dina resurser därifrån innan du avslutar ditt konto. Om du inte vill att dina personuppgifter i din profil ska vara fortsatt synliga bör du ta bort den valfria informationen i profilen och ersätta ditt riktiga för- och efternamn med en pseudonym innan du stänger kontot.
 4. Studentdata. Promethean kommer snabbt att ta bort eller avidentifiera Studentdata på begäran eller uppmaning från Skolan eller en Lärare inom trettio (30) dagar efter sådan begäran eller uppmaning. Kontakta oss på privacy@ClassFlow.com för att begära att ett konto tas bort. Vi kommer att bevara, ta bort eller avidentifiera Studentdata i enlighet med våra policyer nedan:

  1. ClassFlow for Schools-konton. Efter att licensperioden upphör eller avslutas för en ClassFlow for Schools-prenumeration kommer alla data, inklusive Studentdata, inom Skolans unika ClassFlow-underdomän att bevaras av Promethean under en period om nittio (90) dagar. Under den tiden har Skolan åtkomst till ClassFlow-underdomänen i syfte att öppna Studentdata och Skoldata och/eller återställa kontot. Såvida inte specifika villkor i avtalet med en skola gäller kommer alla data inom skolans unika ClassFlow-underdomän, inklusive Studentdata, att avidentifieras på ett sätt så att den omöjligen kan identifieras igen eller förstöras inom nittio (90) dagar efter att prenumerationstiden avslutas eller upphör, eller tidigare på Skolans begäran. Om inget annat anges i villkoren i avtalet med en Skola kommer alla Studentdata, i varje studentkonto som en student inte har loggat in på under en period av tolv (12) månader, att avidentifieras så att denna Studentdata i varje sådant konto omöjligen kan identifieras igen. Vi kan behålla anonymiserade eller sammanställda Studentdata, inklusive användningsdata, i en form som inte rimligtvis tillåter identifiering av en enskild individ, för analysändamål.
  2. Gratis ClassFlow-konton. Individuella lärare som skapar klasslistor med ett kostnadsfritt ClassFlow-konto har ansvaret för att ta bort dem från sina ClassFlow-konton när kursen är slut. När de tas bort inaktiveras klasskoden för klassen och Studenter kan inte längre logga in till Tjänsten med den klasskoden. Om Studenten inte är kopplad till en annan klasslista inaktiveras Studentens konto. När en enskild lärare avslutar sitt kostnadsfria ClassFlow-konto kommer även alla Studentkonton som skapats på uppmaning av den läraren att inaktiveras. Detta gäller såvida inte Studenten använder samma konto på uppmaning av en annan lärare som har ett aktuellt ClassFlow-konto. Promethean kommer även att inaktivera Studentkonton som har skapats på den avgiftsfria ClassFlow-tjänsten om studenten inte har loggat in på kontot under en period längre än tolv (12) månader. Alla Studentdata i varje inaktiverat konto kommer att avidentifieras så att Studentdata i varje sådant konto omöjligen går att identifiera. När ett Studentkonto har avidentifierats kan en student skapa ett nytt konto endast om studenten skapar ett nytt ClassFlow-konto och skriver in en giltig klasskod som har delats ut av en lärare. Information som är kopplad till en students tidigare konto och som har avidentifierats kan inte identifieras igen eller göras tillgänglig för studenten via ett nytt studentkonto. Vi kan behålla anonymiserade eller sammanställda Studentdata, inklusive användningsdata, i en form som inte tillåter identifiering av en enskild individ, för analysändamål.Om du är en lärare som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten och du vill avsluta ditt konto måste du kontakta oss på info@ClassFlow.com. När ett konto avslutas har läraren inte längre tillgång till det material som sparats i kontot. Vi kan dock bevara och använda dina personuppgifter efter vad som är nödvändigt för att efterleva våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och vidmakthålla våra avtal och för att kommunicera med dig. Vi vidtar rimliga steg för att på ett säkert sätt avidentifiera eller förstöra sådan information när den inte längre behövs för dessa krav.

6. Kommunikationsinställningar.

Som en del av Tjänsterna kan du, om du är en lärare/administratör eller förälder, få e-post från Promethean eller andra typer av meddelanden som rör din användning av Tjänsten eller din användarprofil.  Genom att använda Tjänsten samtycker du till och godkänner att Promethean och tillförlitliga utomstående företag på uppdrag av Promethean kan komma att skicka dig e-post, kontakta dig eller på annat sätt kommunicera med dig för sådant som vi bedömer avser din profil eller användning av Tjänsten.  Vi kan till exempel skicka uppdateringar, nyhetsbrev eller andra nyheter som rör Tjänsten eller bara skicka information.  Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från e-postmeddelanden genom att klicka på knappen Avsluta prenumeration som finns i e-postmeddelandet.  Observera att det inte är tillåtet att avsluta prenumerationen på eller avböja ej reklaminriktade meddelanden om ditt konto, t.ex. kontoverifiering, ändringar eller uppdateringar av funktionerna i Tjänsten eller tekniska och säkerhetsrelaterade meddelanden.

Kommunikation med Studenter. Promethean kan enbart skicka e-postmeddelanden eller på annat sätt kommunicera med studenter på uppdrag av och på uppmaning av skolan, läraren eller distriktet. Vi kan, under begränsade omständigheter, även skicka vissa servicerelaterade meddelanden till studenter, till exempel kontoverifiering eller tekniska och säkerhetsrelaterade meddelanden.

7. Kan jag komma åt, uppdatera, korrigera eller radera personuppgifter?

Du kan komma åt, korrigera, uppdatera eller radera dina personuppgifter i din profil genom att göra ändringen på kontoprofilsidan eller genom att kontakta privacy@ClassFlow.com.

Vänligen notera att förfrågningar om att viss information raderas eller avsaknaden av viss information kan leda till att du inte får meddelanden om uppdateringar i Tjänsten eller annan värdefull information gällande användningen av Tjänsten.  Om du inte uppger information som begärs av Promethean eller om du tar bort viss information kan det leda till att du inte har tillgång till relevanta funktioner i Tjänsten. Det kan även leda till att du inte kan använda Tjänsten alls.

Om du använder tjänsten ClassFlow for Schools som är integrerad med en skolas SIS måste förfrågningar om att få åtkomst till, göra ändringar i eller ta bort personuppgifter (inklusive Studentdata) göras av Skolan inom denna SIS.  När ändringar görs inom SIS visas de automatiskt inom tjänsten ClassFlow for Schools.

Om du använder tjänsten ClassFlow for Schools och skolan inte har integrerat sitt SIS med Tjänsten måste alla förfrågningar om att få åtkomst till, göra ändringar i eller ta bort personuppgifter (inklusive Studentdata) göras av skolans utsedda användaradministratör.  Användaradministratören kommer att få åtkomst till skolans auktoriserade användarprofilsidor för att uppdatera, korrigera eller ta bort den information som finns där.

Om du är en enskild lärare som använder den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten måste alla klasslistor som du har skapat och som innehåller Studentdata tas bort från ditt ClassFlow-konto när dessa klasser har avslutats. Studentdata som är kopplade till Lärarens konto i den kostnadsfria ClassFlow-tjänsten kontrolleras av Läraren eller Skolan.   Om du har några frågor om att granska, ändra eller ta bort Studentdata från en lärares konto ska du kontakta läraren eller skolan direkt. Du kan också kontakta Promethean på privacy@ClassFlow.com.

EU-användare: Komma åt, korrigera och ta bort dina personuppgifter: Om du är EU-invånare har du vissa rättigheter vad gäller dina personuppgifter: (i) rätt att informeras om hur dina personuppgifter används; (ii) rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig och (iii) rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter vi har om dig samt att begära att dina personuppgifter blockeras eller raderas där bearbetningen inte sker enligt lokala lagar om dataskydd. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har frågor gällande dina rättigheter kan du kontakta oss med de uppgifter som anges i avsnittet ”Kontakta oss” nedan. Lämna så mycket information som möjligt om de personuppgifter det gäller. Vi kommer att svara på din begäran inom trettio (30) dagar (eller mindre om det krävs enligt lag).  Om du ber oss att korrigera, uppdatera, ta bort eller ändra personuppgifter vi har om dig kommer vi att göra det om vi anser att det krävs. Om vi beslutar oss för att inte ändra din Personliga information på det sätt du har begärt, meddelar vi detta skriftligt och visar hur du gör om du inte är nöjd med vårt beslut.  Om du begär en ändring i din Personliga information och vi inte genomför denna ändring, kan du begära att vi registrerar din begäran att ändra din Personliga information och att denna ändring inte genomfördes samt anledningarna till detta.

Kontakta oss på privacy@ClassFlow.com om du har frågor om att komma åt, korrigera eller ta bort dina personuppgifter.

8. Var hamnar mina uppgifter?

 1. Du förstår och godkänner att Promethean kommer att lagra och behandla personuppgifter i olika datacentraler runtom i världen, inklusive USA, och att dina personuppgifter kanske inte enbart förvaras eller behandlas inom det land där de samlades in, såvida detta inte krävs enligt lag och enbart i den utsträckning det krävs enligt lag. Observera att vi, om du befinner dig inom Europeiska unionen (”EU”) eller andra regioner med lagar som styr datainsamling och -användning som kan skilja sig från den amerikanska lagstiftningen, kan överföra information, inklusive personuppgifter, till ett land och en jurisdiktion som inte har samma dataskyddslagar som din jurisdiktion. Till följd av detta har Promethean tecknat ett avtal enligt en standardiserad EU-modell tillsammans med våra företag inom samma koncern, med vilka vi delar Personuppgifter för att säkerställa att överföring av Personuppgifter för EU-medborgare utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet skyddas på samma sätt som den skyddas i EU.  Du garanterar och samtycker till att Promethean kan överföra och bearbeta dina personuppgifter i USA eller något annat land där Promethean eller dess moderbolag, dotterbolag, filialer eller tjänsteleverantörer har anläggningar.  Om tillämpligt garanterar och samtycker du vidare till att du har alla nödvändiga tillstånd från dina studenter eller Auktoriserade användare för att låta Promethean behandla sådana personuppgifter i USA och andra delar av världen.
 2. Du ansvarar för att du förstår och efterlever de lokala lagarna för dataskydd och datasekretess där du bor. Genom att använda ClassFlow samtycker du till att dina personuppgifter skickas till och lagras på lämplig plats så som det beskrivs i detta dokument.

9. Barns integritet

Promethean samlar inte medvetet in information från barn som är under 18 år  såvida inte, och till dess att en skola eller lärare har gett lämpligt samtycke och godkännande för en student under 18 år  att använda Tjänsterna och för Promethean att samla in information från sådana studenter.  Kontakta oss på privacy@classflow.com om du tror att vi av misstag har samlat in personuppgifter från ett barn under 18 år utan lämpliga godkännanden så att vi kan ta bort sådan information så snart som möjligt.

10. Kommer Promethean någonsin att ändra denna integritetspolicy?

 1. Vi kan komma att ändra integritetspolicyn med jämna mellanrum, så du bör kontrollera den här sidan då och då. Om vi gör några väsentliga förändringar i vårt sätt att använda personuppgifter kommer du att underrättas om sådana ändringar när du loggar in på ClassFlow. Om du inte vill godkänna ändringen kan du avstå genom att ta bort kontot.
 2. Ändringar i integritetspolicyn med avseende på Studentdata. Om vi ändrar någonting i policyn som väsentligen påverkar hur vi samlar in, använder, lagrar eller överlämnar Studentdata kommer du att underrättas om sådana ändringar när du loggar in på ClassFlow. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ge minst trettio (30) dagars varsel om en förändring i Integritetspolicyn som innebär att vi samlar in, använder, lagrar eller delar Studentdata på ett sätt som skiljer sig väsentligen från det som anges i vår tidigare Policy, så att du har tillräckligt med tid att utvärdera ändringen. Om du inte vill godkänna ändringarna kan du avstå genom att ta bort kontot innan ändringarna börjar gälla. Tidigare versioner av denna integritetspolicy kan erhållas genom att kontakta oss på privacy@ClassFlow.com.

11. Vad händer om jag har en fråga om denna integritetspolicy eller ett klagomål?

Om du har ett klagomål, en fråga eller en oro för informationen i denna sekretesspolicy eller om hur vi har hanterat din personliga information, skicka oss ett detaljerat meddelande till privacy@ClassFlow.com, skriv oss hos Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Storbritannien eller 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 USA, eller ring oss på +1(888)652-2848. Vi kommer att försöka hantera alla klagomål, frågor och oro inom en rimlig tidsram.

 1. Om du är bosatt i Australien och du inte är nöjd med hur vi har åtgärdat ditt klagomål, kan du kontakta Australian Federal Privacy Commissioner och framföra ett klagomål. För mer information, gå till www.oaic.gov.au.
 2. En kopia av denna integritetspolicy finns att tillgå utan kostnad på vår webbplats ClassFlow Integritetspolicy eller genom att kontakta oss på privacy@ClassFlow.com.

©2018 Promethean Limited. Med ensamrätt.