นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow


วันที่มีผลบังคับใช้:  6 กรกฎาคม 2018
หลักประกันเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนใน ClassFlow ของเรา

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนักเรียนที่สามารถระบุตัวตนเป็นรายบุคคลได้ถือเป็นสิ่งสำคัญกับเราเป็นอย่างมาก  เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ลูกค้าของเราเลือก ClassFlow เป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาที่เชื่อถือได้ และเราพยายามอย่างหนักที่จะดำเนินตามมาตรฐานในระดับสูงเรื่องความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เมื่อเราสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน เราให้ความใส่ใจกับหลักการเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลดังต่อไปนี้:

 • เรารวมรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือตามที่ได้รับอำนาจจากโรงเรียนหรือบิดามารดา
 • เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนมากเฉพาะเท่าที่จำเป็นในการให้บริการของเรา
 • เราจะเปิดเผยนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของเราอย่างชัดเจนและโปร่งใส
 • เราไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้กับบุคคลภายนอกเพื่อเหตุผลทางการตลาด
 • เราไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนสำหรับวัตถุประสงค์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม
 • เราไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนสำหรับวัตถุประสงค์ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายตามพฤติกรรม ยกเว้นจะได้รับการยินยอมจากบิดามารดาอย่างชัดเจนและแน่ชัด
 • เราจะไม่แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวกับการเก็บหรือการใช้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนโดยไม่ได้แจ้งให้โรงเรียนทราบก่อน และการแจ้งให้โรงเรียนทราบโดยมีทางเลือกให้ก่อนที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนด้วยวิธีการที่แตกต่างกันอย่างมากมาย นอกเหนือไปจากการเปิดเผยเมื่อมีการเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
 • เราจะรักษาโปรแกรมความปลอดภัยของข้อมูลที่ครอบคลุม ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลนักเรียนประเภทต่าง ๆ ที่มีการเก็บไว้ภายใน ClassFlow
 • เราจะลบหรือทำให้ข้อมูลนักเรียนไม่สามารถระบุตัวตนได้ เมื่อไม่มีการใช้ต่อไปอีก หรือตามคำสั่งหรือคำร้องของโรงเรียน

เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของเราและวิธีที่เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวนักเรียน กรุณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างรอบคอบ เช่นเดียวกับนโยบายการใช้คุกกี้ เงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายการใช้ที่เป็นที่ยอมรับ หรือติดต่อสอบถามเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com “ClassFlow” หรือ “บริการ” ให้บริการโดย Promethean Limited (“Promethean” “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”)  เราคือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนที่ Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom

เมื่อเราใช้คำว่า “บริการ” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราหมายถึง (i) บริการของ ClassFlow ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ www.ClassFlow.com หรือ URL อื่น ๆ ตามที่กำหนดตามท้องถื่นของผู้ใช้งานหรือภาษาในเบราวซ์เซอร์ (ii) บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนซึ่งมีให้บริการผ่านการสมัครกับทางโรงเรียน เขตการศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ และสามารถเข้าได้ผ่านการติดตั้งโดเมนย่อยของ ClassFlow โดยเฉพาะซึ่งจะมี URL ส่วนตัวเท่านั้น (เช่น www.yourschooldistrictname.classflow.com) สำหรับการใช้โดยโรงเรียนหรือเขตที่ระบุไว้โดยเฉพาะ และ (iii) เว็บไซต์ สินค้า บริการ และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ ClassFlow อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจัดเตรียมให้โดย Promethean ผ่านทาง App store และ Google Play store หรือแอพสโตร์ของบุคคลภายนอกอื่น ๆ )

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ พร้อมทั้ง นโยบายการใช้คุกกี้ของ ClassFlow เงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow และ นโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งอ้างถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นส่วนที่จะมีผลผูกมัดตามกฎหมายระหว่างคุณและเรา (ต่อไปในนี้รวมเรียกว่า “สัญญา”)  กรุณาอ่านนโยบายเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการของเรา  จากการใช้บริการของเรา เป็นการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow นโยบายการใช้ที่เป็นที่ยอมรับ และนโยบายการใช้คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณตกลงที่จะผูกมัดโดยเงื่อนไขทั้งหมด  หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขและนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้บริการ  หากข้อความใด ๆ ที่เราใช้ในนี้โดยไม่มีการให้คำจำกัดความ ให้มีความหมายตามที่ให้ไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ  ในกรณีที่เงือนไขการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่สอดคลัองกัน ให้ถือเอาเงื่อนไขการให้บริการมีผลบังคับ

“คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการ  “ผู้ใช้แต่ละราย” ที่ใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้อาจจะเป็นครู (หรือผู้ดูแล) นักเรียน หรือบิดามารดาที่ใช้บริการของ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่เข้าข่าย “คุณ” หรือ “ของคุณ” ยังหมายถึงโรงเรียนหรือเขตการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาอื่น หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม “ผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร” ที่ใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน โดยที่ผู้ใช้งานมีความเกี่ยวข้องโดยไม่เป็นนักเรียน ครู หรือไม่ก็เป็นบิดามารดาของนักเรียน และมีสิทธิตามผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรที่จะใช้บริการ (“ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบ”)  คำว่า “ผู้ใช้งาน” ที่ใช้ในนี้จะหมายถึงผู้ใช้งานบริการทั้งหมด:  ผู้ใช้งานรายบุคคล ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบ และผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร

สารบัญ:

 1. อะไรคือวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้?
 2. เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?
 3. Promethean แบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร?
 4. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันมีความปลอดภัยหรือไม่?
 5. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนตัว
 6. ข้อกำหนดด้านการสื่อสาร
 7. ฉันสามารถเข้าไปในระบบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่?
 8. ข้อมูลของฉันไปไหน?
 9. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
 10. Promethean จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือไม่?
 11. หากว่าฉันมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีข้อร้องทุกข์?

1. อะไรคือวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้?

Promethean เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณ และมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องโดยผ่านการปฏิบัติตามนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow นี้ (พร้อมกับ นโยบายการใช้คุกกี้ของ ClassFlow เงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow และ นโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ ของเรา และเอกสารอื่น ๆ ที่อ้างถึงในนี้) อธิบายถึงวิธีการที่ Promethean ใช้ในการเก็บรวบรวม เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บมาจากคุณผ่านทางการใช้บริการ ClassFlow

“ข้อมูลส่วนตัว” ตามที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

นโยบายนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือการปฏิบัติของบริษัทที่ Promethean ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือแอพพลิเคชั่นที่เรามีลิงค์ไว้ให้จากบริการของเรา คุณควรจะอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกก่อนที่จะใช้

2 เราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง?

2.1 ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นครู นักเรียน หรือบิดามารดา

ก. ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน ครู และผู้ดูแล:

เราขอข้อมูลบางอย่างเมื่อครูหรือผู้ดูแลโรงเรียนลงทะเบียนสำหรับบัญชี ClassFlow หรือโต้ตอบกับเราผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณให้โดยสมัครใจในโปรไฟล์ของ ClassFlow ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สังกัดของโรงเรียนและสถานที่ ระดับชั้นเรียน และวิชาที่คุณสอน ตำแหน่งภายในโรงเรียนของคุณ และประเภทของอุปกรณ์ที่นักเรียนของคุณใช้ (โดยรวมเรียกว่า “ข้อมูลโรงเรียน”)  เราอาจจะเก็บข้อมูลโรงเรียนด้วย หากว่าโรงเรียนส่งข้อความมายังเรา ครูทำการโพสต์เนื้อหาหรือทรัพยากรลงในเว็บไซต์ของเราหรือผ่านบริการ หรือตอบมาในอีเมลและแบบสำรวจ   เราใช้ข้อมูลนี้ในการดำเนินการ รักษา และให้ฟีเจอร์และฟังค์ชั่นต่าง ๆ ของบริการ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการและฟังค์ชันของเรา และเพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและผู้ใช้งาน

ข. ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน:

Promethean ให้บริการกับโรงเรียนและครูเพื่อปรับปรุงคำแนะนำในห้องเรียนและผลการเรียนของนักเรียน จากการให้บริการนี้แก่โรงเรียน เราอาจเก็บหรือมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับนักเรียน (”ข้อมูลนักเรียน”) เฉพาะนักเรียนที่ได้รับรหัสชั้นเรียนจากโรงเรียนหรือครูอาจจะสามารถลงทะเบียนในฐานะ “นักเรียน” สำหรับบัญชี ClassFlow และใช้บริการได้  เมื่อลงทะเบียนแล้ว เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวจากนักเรียน ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บจะขึ้นอยู่กับวิธีที่ครู โรงเรียน หรือเขตใช้บริการ แต่อาจจะรวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ข้อมูลการประเมิน ข้อมูลการให้งานของนักเรียน และเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับห้องเรียน เราถือว่าข้อมูลนักเรียนเป็นความลับมาก และใช้ข้อมูลนี้เพียงเพื่อให้การให้บริการแก่โรงเรียน หรือในฐานะตัวแทนของโรงเรียน และในวิธีการที่จำกัด เพื่อวัตถุประสงค์ภายในตาม เงื่อนไขการให้บริการ ของ ClassFlow ของเรา หรือสัญญาเฉพาะกับโรงเรียน  การเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลนักเรียนของเราถูกควบคุมโดยสัญญาของเรากับโรงเรียน ในสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของบัญญัติสิทธิและความเป็นส่วนตัวด้านการศึกษาครอบครัว (FERPA) และกฎหมายรัฐที่เกี่ยวข้อง และโดยกฎหมายของรัฐอื่น กฎหมายของสหพันธรัฐ และกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อตกลงใด ๆ กับโรงเรียนจะมีความสำคัญและจะต้องมีการควบคุมหากมีกรณีและในขอบเขตที่มีความขัดแย้งระหว่างกฎหมายที่บังคับใช้หรือข้อกำหนดของข้อตกลงใด ๆ กับโรงเรียนและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลนักเรียน กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดู การเปลี่ยนแปลง หรือการลบข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน กรุณาติดต่อสถาบันการศึกษาของคุณได้โดยตรง

ดู “Promethean แบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร” ด้านล่างนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอันจำกัดซึ่งเราใช้ในการแบ่งปันข้อมูลโรงเรียนและข้อมูลนักเรียน ดู “ความเป็นส่วนตัวของเด็ก” .

ค. ข้อมูลเกี่่ยวกับบิดามารดาและผู้ปกครอง:

เราขอข้อมูลบางอย่างเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองลงทะเบียนสำหรับบัญชี ClassFlow หรือลงทะเบียนเพื่อใช้แอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้อง นี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และข้อมูลเพิ่มเติมที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองให้โดยสมัครใจ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและสถานที่ของโรงเรียนของบุตรของคุณ และความสัมพันธ์ของคุณกับเด็ก (บิดามารดา ปู่ย่าตายาย ผู้ปกครอง เป็นต้น) เราใช้ข้อมูลนี้ในการดำเนินการ รักษา และให้ฟีเจอร์และฟังค์ชั้นต่าง ๆ ของบริการ เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการและฟังค์ชันของเรา และเพื่อติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนและคุณ

2.2 ข้อมูลที่เก็บผ่านทางเทคโนโลยี:

เราเก็บข้อมูลการใช้งานบางประเภทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของเรา เมื่อคุณเข้าชมบริการ เราอาจจะส่งคุกกี้หนึ่งอันหรือมากกว่า (อุปกรณ์การติดตาม) ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งจะระบุเบราว์เซอร์ของคุณโดยเฉพาะ และให้เราได้ช่วยให้คุณเข้าระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและการท่องไซต์  คุกกี้อาจจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้บริการมายังเรา (เช่น หน้าที่คุณดู ลิงค์ที่คุณคลิก และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณทำในบริการ) เราอาจจะเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์จากเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณในแต่ละครั้งที่คุณเข้าบริการ  ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์อาจจะได้แก่ข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อ เช่น คำร้องผ่านทางเว็บ ที่อยู่เกณฑ์วิธีอินเทอร์เนท (”ไอพี”) ชนิดของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ หน้าเพจที่มีการอ้างถึง/หน้าเพจที่ออก และยูอาร์แอล จำนวนครั้งที่คลิกและวิธีที่คุณติดต่อกับลิงค์ในบริการ ชื่อโดเมน หน้าเพจที่เข้าเป็นหน้าแรก หน้าเพจที่เข้าไปดู และข้อมูลอื่น ๆ เราอาจจะใช้จิฟที่มีความชัดเจน (ที่รู้จักกันในชื่อเว็บบีคอน) ซึ่งอาจจะใช้เพื่อติดตามโดยที่ไม่มีการระบุชื่อถึงรูปแบบการใช้งานออนไลน์ของผู้ใช้งานของเรา นอกจากนี้ เราอาจใช้จิฟที่มีความชัดเจนในอีเมลที่เป็นรูปแบบเอชทีเอ็มแอลที่ส่งไปยังผู้ใช้งานที่ไม่ใช่นักเรียนเพื่อติดตามว่าอีเมลไหนถูกเปิดอ่านและลิงค์ไหนที่ถูกคลิกโดยผู้รับอีเมล  ข้อมูลนั้นจะช่วยให้มีการรายงานที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น และเป็นการปรับปรุงบริการของเรา เราอาจจะเก็บข้อมูลในการวิเคราะห์ หรือใช้เครืองมือในการวิเคราะห์ของบุคคลภายนอก เพื่อช่วยเราวัดการจราจรและแนวโน้มการใช้งานบริการ  แม้ว่าเราพยายามอย่างเต็มที่ในการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมของเรา แต่เราก็ไม่สามารถโต้ตอบกับเครื่องหมายห้ามติดตามจากเบราว์เซอร์ของคุณได้ในตอนนี้ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริงว่ามีการใช้คุกกี้อะไรบ้างในบริการ ClassFlow  แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายของเรา และมีการใช้คุกกี้อะไรบ้างในบริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน คุณอาจจะอ่านได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ClassFlow ของเรา

เมื่อคุณเข้าไปในบริการของเราด้วยหรือผ่านทางอุปกรณ์มือถือ เราอาจจะได้รับหรือเก็บรวบรวมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือของคุณ เช่น เครือข่ายมือถือของคุณ ประเภทของอุปกรณ์ รุ่นและผู้ผลิต ยี่ห้อและรุ่นของระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์มือถือ และข้อมูลสถานที่ทางกายภาพของคุณในระดับของเมือง รัฐ หรือประเทศขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์มือถือของคุณ เราได้รับข้อมูลนี้โดยรวม เพื่อที่ว่าเราจะสามารถเฝ้าดูแนวโน้มอย่างกว้าง ๆ และสถิติการใช้งาน

เราใช้หรืออาจใช้ข้อมูลที่เก็บผ่านทางคุกกี้ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลสถานที่และข้อมูลจิฟที่มีความชัดเจน เพื่อ:  (ก) จำข้อมูลเพื่อที่ว่าคุณจะไม่ต้องใส่ข้อมูลใหม่เมื่อเข้าชมไซต์ครั้งต่อไป (ข) จัดเนื้อหาและข้อมูลที่เน้นเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีการกำหนดเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา; (ค) ก่อให้เกิดและติดตามประสิทธิผลของบริการของเรา (ง) ติดตามตัวชี้วัดรวม เช่น ยอดรวมของผู้เข้าชม การจราจร การใช้ และรูปแบบสถิติจำนวนประชากรบนเว็บไซต์ของเราและบริการของเรา (จ) หาสาเหตุหรือแก้ไขปัญหาทางเทคนิค (ฉ) ตรวจสอบการหลอกลวงหรือการใช้บริการในทางที่ผิด และ (ช) มิเช่นนั้นเป็นการวางแผนสำหรับและเป็นการปรับปรุงบริการของเรา  เราไม่อนุญาตให้เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามเข้ามาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครองผู้ซึ่งลงชื่อเข้าใช้บริการของเรา

3. Promethean แบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นอย่างไร?

เราแบ่งปันข้อมูลที่อยู่ภายในบริการเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการ  ตัวอย่างเช่น จะมีการแบ่งปันข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียนกับครู ผู้ดูแลโรงเรียน และบิดามารดาที่ได้รับสิทธิได้รับข้อมูลนักเรียนสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา  การแบ่งปันภายในบริการจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าและฟังค์ชั่นที่เลือกโดยโรงเรียนหรือครู Promethean จะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกในสถานการณ์จำกัดเท่านั้น ตามที่อธิบายด้านล่างนี้  เราไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลนักเรียนกับบุคคลภายนอกสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการตลาดหรือการโฆษณา  เราไม่แบ่งปันหรือขายข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับครู ผู้ดูแล หรือบิดามารดากับบุคคลภายนอกสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการตลาดหรือการโฆษณา เว้นเสียแต่ว่าคุณจะให้การยินยอมกับเราในการทำดังกล่าว

ก. หากว่าคุณเป็นครูหรือผู้ดูแลและคุณเลือกที่จะอัพโหลดทรัพยากรไปยัง ClassFlow Marketplace (ไม่ว่าจะมีค่าธรรมเนียมหรือไม่เสียค่าใช้จ่าย) จะมีการสร้างโปรไฟล์ขึ้นสำหรับคุณโดยอัตโนมัติ  ข้อมูลทั้งหมดที่คุณใส่ไปในโปรไฟล์ของคุณจะเป็นสาธารณะสำหรับครูคนอื่น ๆ ที่มีบัญชี ClassFlow และสำหรับใครก็ตามที่เข้ามาเจอแหล่งข้อมูลของคุณจากการค้นหาแบบออฟไลน์ใน Marketplace หรือในการค้นหาผ่านทางโปรแกรมค้นหา เช่น Bing หรือ Google คุณต้องกรอกข้อมูลลงในช่องสำหรับชื่อและนามสกุลในโปรไฟล์ แต่คุณอาจจะใช้นามแผงแทนที่จะใช้ชื่อและนามสกุลจริงหากคุณไม่ต้องการให้ชื่อจริงของคุณไปผูกติดกับโปรไฟล์ของคุณแบบสาธารณะ  คุณยังมีทางเลือกในการรวมข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวคุณเองโดยการกรอกช่องที่ไม่บังคับอื่น ๆ ในหน้าโปรไฟล์  ข้อมูลนี้จะมีอยู่เป็นสาธารณะโดยเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์ของคุณ กรุณาอย่าใส่ข้อมูลในช่องที่ไม่บังคับหากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลนั้นมีอยู่ในที่สาธารณะ  ดู ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace

ข. เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กฎหมายกำหนดหรือให้อำนาจ หรือเมื่อเราเชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามการพิจารณาคดีในศาล คำสั่งศาล หรือขั้นตอนตามกฎหมายที่เราใช้อยู่ เพื่อเป็นการบังคับใช้หรือเป็นการใช้เงื่อนไขการให้บริการ นโยบายการใช้ที่เป็นที่ยอมรับ หรือสัญญาอื่น ๆ ของเรา (ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับการบังคับใช้กฎหมาย โรงเรียนของคุณ หรือนายจ้างของคุณ) หรือป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Promethean พนักงานของเรา ผู้ใช้งานของเรา หรือผู้อื่น

ค. หากมีการซื้อกิจการของ Promethean หรือทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดหรือมีการโอนย้าย หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่เป็นเหตุให้ Promethean เลิกกิจการหรือเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ข้อมูลของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอาจจะถูกโอนย้ายหรือถือโดยบุคคลภายนอก แต่เฉพาะกับบุคคลภายนอกที่อยู่ภายใต้ความยึดมั่นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่มีการเก็บไว้ก่อนหน้านี้ในแบบเดียวกับ Promethean ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้  ในกรณีดังกล่าวเราจะส่งใบแจ้งไปที่คุณ และให้โอกาสในการเลือกที่จะออกสำหรับการโอนย้ายข้อมูลนักเรียนโดยการยกเลิกบัญชีของคุณ

ง. เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลภายนอกที่เป็นบริษัทและบุคคลที่เชื่อถือได้บางกลุ่มเพื่อให้ดำเนินการในฐานะตัวแทนของเรา แต่เป็นไปอย่างเข้มงวดเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของพวกเขาแทนเรา เช่น เพื่อช่วยเราในการให้บริการ ปรับปรุงบริการ เพิ่มฟังค์ชั่นการใช้งานและการใช้บริการได้ง่าย และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการใช้บริการของคุณ  เพื่อเป็นการยกตัวอย่าง เราใช้บริการผ่านเว็บของ Amazon เพื่อเป็นแม่ข่ายบริการบนเซิร์ฟเวอร์ของเขา เราใช้ Google Analytics เพื่อช่วยเราในการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้งาน การจราจรของผู้ใช้งาน และให้การวิเคราะห์ระบบ เราใช้ Pardot เป็นบริการระบบการตลาดของเรา ซึ่งเราใช้เพื่อบันทึกการโต้ตอบของผู้ใช้งานกับบริการ และเราใช้ Intercom สำหรับระบบการตลาด เพื่อได้ความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ให้การสนับสนุนลูกค้า ติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับฟีเจอร์ต่าง ๆ ในบริการ และทำการพูดคุยแบบสดภายในบริการ  อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดบริการ “เปิดใช้” สำหรับบัญชีนักเรียน  เพื่อให้ความกระจ่าง จะไม่มีการติดต่อนักเรียนผ่านทาง Intercom และนักเรียนจะไม่มีฟังค์ชั่นการพูดคุยแบบสดโดยใช้บัญชีของตนเอง

เว้นเสียแต่ว่าเราได้บอกคุณเป็นอย่างอื่น บริษัทบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้เหล่านี้ไม่มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเกินไปกว่าที่จำเป็นเพื่อช่วยเราในการให้บริการที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้  เพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทบุคคลภายนอกเหล่านี้ รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบคุคลภายนอกแต่ละแห่ง คุณอาจจะเข้าชมได้ที่เว็บไซต์แต่ละแห่ง:

เมื่อเวลาผ่านไป เราอาจจะร่วมมือกับผู้ให้บริการเพิ่มเติม และเราจะทำอย่างดีที่สุดที่จะรักษาข้อมูลปัจจุบันเกี่ยวกับหุ้นส่วนที่เป็นบุคคลภายนอกของเราในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

จ. เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นในรูปแบบที่รวมกันและไม่บ่งบอกชื่อซึ่งไม่สามารถระบุถึงคุณได้อย่างสมเหตุสมผลในฐานะบุคคล  ตัวอย่างเช่น เราให้การวิเคราะห์และข้อมูลการใช้งานผ่านทางบริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน เช่น ให้รายงานกับโรงเรียนสำหรับวัตถุประสงค์ในการพิจารณาว่าผู้ใช้งานใช้หรือไม่ใช้บริการบ่อยแค่ไหน ฟีเจอร์อะไรที่ผู้ใช้ใช้งานมากที่สุดหรือใช้น้อยที่สุด และทรัพยากรอะไรที่ผู้ใช้งานเข้าถึง ทั้งหมดก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงบริการ เพิ่มฟังค์ชั่นการใช้งานและการใช้บริการได้ง่าย และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมในการใช้บริการของทั้งโรงเรียนและผู้ใช้งาน

ฉ. มีการแบ่งปันข้อมูลนักเรียนอย่างไร  นอกเหนือไปจากการกระทำตามที่อธิบายไว้ข้างต้น Promethean อาจจะอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลนักเรียนกับบุคคลภายนอกผ่านทางบริการ แม้ว่าจะเป็นเฉพาะตามที่ได้รับคำสั่งหรือได้รับอำนาจให้ทำการดังกล่าวในฐานะตัวแทนของโรงเรียน ตัวอย่างเช่น บริการบางส่วนของเราช่วยให้โรงเรียนสามารถโต้ตอบกับผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ดูแล และครูคนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักเรียน Promethean ไม่อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลนักเรียนให้กับบุคคลภายนอกบนหรือผ่านบริการ ยกเว้นในฐานะตัวแทนของโรงเรียนหลังจากที่โรงเรียนได้ให้อำนาจในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว

4. ข้อมูลเกี่ยวกับตัวฉันมีความปลอดภัยหรือไม่?

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับ Promethean  Promethean รักษามาตรการทางด้านกายภาพ ด้านเทคนิค การบริหารจัดการที่เข้มงวดในการป้องกันข้อมูลที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล (ผ่านทางการรับรองด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน และกระบวนการในการยืนยันตนเอง 2 ระดับ) สำหรับพนักงานที่ต้องมีการปฏิบัติงานตามหน้าที่ เราใช้การเข้ารหัสสำหรับระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (secure socket layer technology) ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัว ระบบรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเข้ารหัสข้อมูล ไฟร์วอลล์ และการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพไปยังอาคารและแฟ้มข้อมูล  คุณสามารถช่วยป้องกันการเข้าถึงบัญชีและข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยการเลือกและป้องกันรหัสผ่านของคุณอย่างเหมาะสม และจำกัดการเข้าคอมพิวเตอร์และเบราว์เซอร์โดยการออกจากระบบหลังจากที่คุณเข้าระบบด้วยบัญชีของคุณเสร็จสิ้น

บริการอาจจะมีลิงค์ไปยังไซต์อื่น ๆ หากคุณคลิกที่ลิงค์เหล่านั้น คุณกำลังออกจากบริการของ ClassFlow และนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่มีผลบังคับอีกต่อไป เราไม่รับผิดชอบสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือการปฏิบัติในไซต์อื่น ๆ (แต่คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจก่อนตัดสินใจที่จะท่องไปในไซต์เหล่านั้น) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บโดย Promethean ผ่านบริการ

5. การเก็บรักษาและการลบข้อมูลส่วนตัว:

ก. เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่บัญชีของคุณยังใช้ได้อยู่ หรือเท่าที่จำเป็นในการให้บริการแก่คุณ หรือตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง  หากคุณต้องการที่ยกเลิกบัญชีของคุณ กรุณาติดต่อเราที่ info@ClassFlow.com

ข. หากคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร ในช่วงระหว่างของการสมัครสมาชิก ClassFlow สำหรับโรงเรียนของคุณ เราจะเก็บหรือทำลายข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในบัญชี ClassFlow สำหรับโรงเรียนโดยเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนโดยเฉพาะ หรือตามคำสั่งที่เกี่ยวกับการเก็บรักษาและการทำลายข้อมูลโรงเรียน ยกเว้นว่าเราจะรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างตามที่จำเป็น เพื่อเป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย เป็นการแก้ปัญหาข้อพิพาท และการบังคับใช้ตามสัญญาของเรา

ค. หากคุณมีการส่งเรื่องไปใน ClassFlow Marketplace คุณต้องทำการสร้างโปรไฟล์  เมื่อคุณปิดบัญชี ClassFlow แล้ว จะยังเห็นโปรไฟล์ของคุณเป็นสาธารณะใน ClassFlow Marketplace เว้นเสียแต่ว่าคุณได้นำทรัพยากรออกจาก Marketplace ก่อนทำการปิดบัญชี  หากคุณไม่ต้องการให้เห็นข้อมูลส่วนตัวของคุณในโปรไฟล์ คุณควรจะเอาข้อมูลที่เป็นทางเลือกในโปรไฟล์ของคุณออก และแทนชื่อและนามสกุลจริงของคุณด้วยนามแฝงก่อนทำการปิดบัญชี

ง. ข้อมูลนักเรียน  Promethean จะลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลนักเรียนได้ตามที่มีการร้องขอหรือตามคำสั่งจากโรงเรียนหรือครูภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันขอหรือวันที่มีคำสั่ง  กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com เพื่อขอให้ทำการลบบัญชี  เราจะเก็บรักษา ลบ หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลนักเรียนได้ตาม นโยบายต่อไปนี้:

(i)  บัญชี ClassFlow สำหรับโรงเรียน  เมื่อการสมัครสมาชิก ClassFlow สำหรับโรงเรียนของโรงเรียนหมดอายุหรือมีการยกเลิก ข้อมูลทั้งหมดซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในโดเมนย่อยของ ClassFlow เฉพาะของโรงเรียนจะถูกรักษาโดย Promethean เป็นระยะเวลาเก้าสิบ (90) วัน โดยที่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะยังสามารถเข้าถึงโดเมนย่อยของ ClassFlow เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลนักเรียนและข้อมูลโรงเรียน และ/หรือนำบัญชีโรงเรียนกลับมาใช้ใหม่  เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นไปตามข้อความจำเพาะในสัญญาของเรากับโรงเรียน ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในโดเมนย่อยของ ClassFlow เฉพาะของโรงเรียน ซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียนจะถูกยกเลิกการระบุตัวตนซึ่งจะไม่สามารถกู้คืนได้อีกโดยถาวร หรือถูกทำลายภายในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันหลังจากการยกเลิกหรือหมดอายุของระยะเวลาการสมัครสมาชิก หรือก่อนหน้าตามที่โรงเรียนร้องขอ เว้นเสียแต่ว่าจะมีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดของข้อตกลงกับทางโรงเรียน สำหรับบัญชีใด ๆ ของนักเรียนที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เป็นระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดในแต่ละบัญชีนั้น ๆ จะถูกยกเลิกการระบุตัวตนเพื่อให้ข้อมูลของนักเรียนในแต่ละบัญชีดังกล่าวจะไม่สามารถกู้คืนได้โดยถาวร   เราอาจจะรักษาข้อมูลนักเรียนที่ไม่ระบุชื่อหรือรวมกัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้ ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้อย่างสมเหตุสมผล สำหรับเหตุผลในการวิเคราะห์

(ii) บัญชี ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย  ครูแบบรายบุคคลที่กำหนดตารางชั้นเรียนโดยใช้บัญชี ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการลบชั้นเรียนเหล่านั้นจากบัญชี ClassFlow เมื่อชั้นเรียนสิ้นสุด  เมื่อชั้นเรียนถูกลบ รหัสชั้นเรียนสำหรับชั้นเรียนจะถูกปิดการใช้งาน และนักเรียนก็จะไม่สามารถเข้ามาในบริการโดยการใช้รหัสชั้นเรียนนั้น  หากนักเรียนไม่ได้เกี่ยวข้องกับตารางชั้นเรียนอื่น บัญชีนักเรียนจะถูกปิดการใช้งาน  เมื่อครูที่เป็นรายบุคคลยกเลิกบัญชี ClassFlow ของเขาหรือของเธอ บัญชีนักเรียนทั้งหมดที่ถูกสร้างตามคำสั่งของครูก็จะถูกปิดการใช้งานไปด้วย เว้นเสียแต่ว่านักเรียนจะใช้บัญชีเดียวกันกับที่ใช้ของครูคนอื่นที่ยังมีบัญชี ClassFlow อยู่ในปัจจุบัน  Promethean จะปิดการใช้งานบัญชีนักเรียนที่สร้างด้วยบริการ ClassFlow แบบไม่มีค่าใช้จ่าย หากนักเรียนไม่ได้ทำการลงชื่อเข้าสู่ระบบบัญชีเป็นระยะเวลามากกว่าสิบสอง (12) เดือน ข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนในแต่ละบัญชีที่ไม่สามารถใช้งานได้จะถูกยกเลิกการระบุตัวตนเพื่อให้ข้อมูลของนักเรียนในแต่ละบัญชีที่ไม่สามารถใช้งานได้ดังกล่าวจะไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้โดยถาวร  หลังจากบัญชีของนักเรียนถูกยกเลิกการระบุตัวตน นักเรียนอาจจะสร้างบัญชีขึ้นมาใหม่ในอนาคต เพียงแค่นักเรียนทำการสร้างบัญชี ClassFlow บัญชีใหม่ขึ้นมาและได้ป้อนรหัสชั้นเรียนที่ถูกต้องซึ่งให้โดยครูเท่านั้น  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเดิมของนักเรียนที่ถูกยกเลิกการระบุตัวตนไว้ไม่สามารถกู้คืนหรือทำให้นักเรียนใช้งานได้ผ่านบัญชีนักเรียนบัญชีใหม่  เราอาจจะรักษาข้อมูลนักเรียนที่ไม่ระบุชื่อหรือรวมกัน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการใช้ ในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้ สำหรับจุดประสงค์ในการวิเคราะห์

หากว่าคุณเป็นครูที่ใช้บริการ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย และคุณต้องการที่จะยกเลิกบัญชีของคุณ คุณต้องติดต่อเราที่ info@ClassFlow.com  เมื่อบัญชีถูกปิด ครูจะไม่มีสิทธิเข้าไปดูเนื้อหาที่บันทึกอยู่ในบัญชีได้อีกต่อไป  อย่างไรก็ตาม เราอาจจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย เป็นการแก้ปัญหากรณีพิพาท และเป็นการบังคับใช้ตามสัญญาและเป็นการสื่อสารกับคุณ  เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หรือทำลายข้อมูลดังกล่าวเมื่อไม่จำเป็นสำหรับข้อกำหนดอีกต่อไป

6 . ข้อกำหนดในการสื่อสาร 

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ หากคุณเป็นครู/ผู้ดูแลหรือบิดามารดา คุณอาจได้รับอีเมลหรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นจาก Promethean ที่เกี่ยวกับการใช้บริการหรือโปรไฟล์ของผู้ใช้ของคุณ  คุณทราบและตกลงว่าจากการใช้บริการ Promethean และบริษัทบุคคลภายนอกที่เชื่อถือได้ในฐานะตัวแทนของ Promethean อาจจะส่งอีเมลไปหาคุณ ติดต่อคุณ หรือติดต่อในรูปแบบอื่นที่เราเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับโปรไฟล์หรือการใช้บริการของคุณ  ตัวอย่างเช่น เราอาจจะส่งอีเมลไปหาคุณเพื่อส่งข้อมูลใหม่ จดหมายข่าว หรือข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับบริการหรือเพียงเพื่อส่งการแจ้งไปยังคุณ  คุณจะมีทางเลือกเสมอในการที่จะขอยกเลิกการรับอีเมลเหล่านี้โดยการคลิกที่ปุ่ม “ขอยกเลิกการรับอีเมล” ภายในเนื้อหาของอีเมล  โปรดทราบว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ยกเลิกหรือเลือกที่จะไม่รับข้อความที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขายที่เกี่ยวกับบัญชีของคุณ เช่น การตรวจสอบบัญชี การเปลี่ยนหรือการปรับฟีเจอร์ต่าง ๆ ของบริการให้ทันสมัย หรือการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคหรือความปลอดภัย

การสื่อสารกับนักเรียน  Promethean อาจจะส่งการแจ้งทางอีเมลหรือการสื่่อสารในรูปแบบอื่นกับนักเรียนเฉพาะในฐานะตัวแทนและตามคำสั่งของโรงเรียน ครู หรือเขต  ในบางกรณี เราอาจจะส่งข้อความที่เกี่ยวข้องกับบริการบางอย่างไปยังนักเรียน เช่น การตรวจสอบบัญชี หรือการแจ้งเกี่ยวกับเรื่องเทคนิค

7. ฉันสามารถเข้าไปในระบบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่?

คุณอาจจะเข้าไปในระบบ แก้ไข ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณในโปรไฟล์โดยการแก้ไขที่หน้าโปรไฟล์ หรือติดต่อ privacy@ClassFlow.com

โปรดทราบว่าการขอให้นำข้อมูลบางอย่างออกหรือการไม่ให้ข้อมูลอาจทำให้คุณไม่ได้รับการแจ้งข้อมูลใหม่ในบริการ หรือข้อมูลที่มีค่าอื่น ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ  การที่ไม่สามารถให้ข้อมูลตามที่ Promethean ร้องขอหรือการนำข้อมูลบางอย่างออกอาจหมายความว่าคุณไม่สามารถเข้าไปใช้บางคุณสมบัติของการให้บริการที่เกี่ยวข้องได้ และอาจจะทำให้คุณไม่สามารถใช้บริการทั้งหมดได้เลย

หากคุณใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนที่ถูกรวมเข้ากันกับ SIS ของโรงเรียน คำร้องสำหรับการขอเข้าระบบหรือแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียนจะต้องทำโดยโรงเรียนภายใน SIS  เมื่อมีการแก้ไขใน SIS แล้ว จะปรากฎการเปลี่ยนแปลงในบริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนโดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน และโรงเรียนไม่ได้รวม SIS เข้ากันไว้กับบริการ คำร้องสำหรับการขอเข้าระบบ การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนตัวซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียนจะต้องทำโดยผู้ดูแลผู้ใช้งานของโรงเรียนที่กำหนดไว้  ผู้ดูแลผู้ใช้งานจะได้สิทธิการเข้าถึงหน้าโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบของโรงเรียนเพื่อทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน แก้ไข หรือลบข้อมูลที่อยู่ในนั้น

หากว่าคุณเป็นครูรายบุคคลที่ใช้บริการ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ตารางชั้นเรียนที่คุณได้สร้างไว้ในข้อมูลนักเรียนจะถูกลบออกจากบัญชี ClassFlow ของคุณเมื่อชั้นเรียนเหล่านั้นสิ้นสุดลง  ข้อมูลนักเรียนที่้เกี่ยวข้องกับบัญชีครูในบริการ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายจะถูกควบคุมโดยครูหรือโรงเรียน  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการดู การแก้ไข หรือการลบข้อมูลนักเรียนจากบัญชีครู กรุณาติดต่อครูหรือโรงเรียนได้โดยตรงหรือคุณอาจจะติดต่อ Promethean ได้ที่privacy@ClassFlow.com

ผู้ใช้งานที่อยู่ในสหภาพยุโรป:  การเข้าถึง การแก้ไข และการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ:  หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ:  (i) สิทธิในการได้รับแจ้งเกี่ยวกับวิธีที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกนำไปใช้ (ii) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณ (iii) สิทธิในการร้องขอการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ถูกต้องที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณ และร้องขอให้ทำการบล็อกหรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณซึ่งการประมวลผลไม่เป็นไปตามกฎหมายป้องกันข้อมูลของท้องถิ่น  ในการใช้สิทธิต่าง ๆ ข้างต้น หรือหากคุณมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคุณ กรุณาติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่อยู่ในส่วน”ติดต่อเรา” ด้านล่างนี้  กรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวที่คุณต้องการถามมากที่สุดเท่าที่จะมากได้  เราจะตอบคำร้องของคุณภายในสามสิบ (30) วัน (หรือน้อยกว่า หากว่าเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย)  หากคุณขอให้เราแก้ไข ปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ลบ หรือเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวที่เราถือไว้เกี่ยวกับคุณ เราจะดำเนินการหากเราเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็น  หากเราตัดสินใจไม่เปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการที่คุณร้องขอ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นลายลักษณ์อักษร และวิธีที่คุณสามารถร้องทุกข์หากว่าคุณไม่พอใจกับการตัดสินใจของเรา  หากคุณร้องขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณและเราไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงนั้น คุณอาจจะร้องขอให้เราจดไว้ในข้อมูลว่าคุณได้ร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการเข้าถึง การแก้ไข หรือการลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ

8. ข้อมูลของฉันไปไหน?

ก. คุณทราบและตกลงว่า Promethean จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในศูนย์ข้อมูลหลากหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา และข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจไม่ได้ถูกเก็บและประมวลผลเฉพาะในประเทศที่มีการเก็บข้อมูล เว้นเสียแต่และได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด  หากคุณอยู่ในสหภาพยุโรป (”อียู”) หรือภูมิภาคอื่น ๆ ที่มีกฎหมายควบคุมการเก็บและการใช้ข้อมูลซึ่งอาจจะแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา กรุณาทราบว่าเราอาจจะโอนย้ายข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวไปยังประเทศและอาณาเขตที่ไม่ได้มีกฎหมายป้องกันข้อมูลเช่นเดียวกันกับในประเทศของคุณ  ด้วยเหตุนี้ Promethean จึงได้ทำสัญญามาตรฐานกับสหภาพยุโรปกับบริษัทในเครือซึ่งแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนในสหภาพยุโรปออกไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรปจะได้รับการปกป้องอย่างเดียวกับที่ข้อมูลจำเป็นต้องใช้ในการคุ้มครองสหภาพยุโรป  คุณรับประกันและตกลงว่า Promethean อาจจะโอนย้ายและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณในสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นซึ่ง Promethean หรีอบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการมีสถานที่อยู่  ถ้าเข้าข่าย คุณยังรับรองและตกลงว่าคุณได้รับการยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากนักเรียนของคุณหรือผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบของคุณในการให้ Promethean ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในสหรัฐอเมริกาและที่อื่น ๆ ในโลก

ข. คุณรับผิดชอบสำหรับการทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและการป้องกันข้อมูลของท้องถิ่นที่คุณอาศัยอยู่  จากการใช้ ClassFlow คุณยินยอมให้มีการส่งและเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณในสถานที่ที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ในนี้

9. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Promethean ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ จากเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีเว้นแต่และจนกว่าโรงเรียนหรือครูจะให้ความยินยอมและอนุมัติอย่างถูกต้องสำหรับนักเรียนที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (18) เพื่อใช้บริการและ Promethean เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก นักเรียน โปรดติดต่อเราได้ที่ privacy@classflow.com หากคุณเชื่อว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้ตั้งใจจากเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี (18) โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างถูกต้องเพื่อให้เราสามารถลบข้อมูลดังกล่าวได้โดยเร็วที่สุด

10. Promethean จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือไม่?

ก. เราอาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ ดังนั้นคุณควรจะทบทวนหน้านี้เป็นระยะ  หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโดยมีการใช้ข้อมูลส่วนตัว คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อคุณลงชือเข้าระบบ ClassFlow  หากคุณไม่ต้องการยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะเลือกที่จะไม่รับโดยการลบบัญชีของคุณ

ข. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลนักเรียน  หากเราเปลี่ยนแปลงสิ่งใดก็ตามในนโยบายนี้ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อการเก็บรวบรวม การใช้ การเก็บรักษา การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนักเรียน คุณจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อคุณลงชื่อเข้าระบบ ClassFlow  เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างน้อยสามสิบ (30) วัน ซึ่งอาจรวมถึงการเก็บรวบรวม การใช้ การเก็บ หรือการแบ่งปันข้อมูลนักเรียนในวิธีที่แตกต่างเป็นอย่างมากซึ่งมีการเปิดเผยในนโยายของเราก่อนหน้านี้ เพื่อที่ว่าคุณจะมีเวลาอย่างเพียงพอในการประเมินการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติ  หากคุณไม่เลือกที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง คุณอาจจะเลือกที่จะไม่รับโดยการลบบัญชีของคุณก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผล อาจจะขอนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ได้โดยติดต่อเราที่ privacy@ClassFlow.com

11. หากว่าฉันมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือมีข้อร้องทุกข์?

หากคุณมีเรื่องร้องเรียนคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุไว้ในนโยบายส่วนบุคคลหรือเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโปรดส่งรายละเอียดไปที่ privacy@ClassFlow.com เขียนที่ Promethean House Lower Philips Road, นิคมอุตสาหกรรม Whitebirk, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom หรือ 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 United States หรือโทรหาเราที่ +1 (888) 652-2848 เราจะพยายามจัดการกับข้อร้องเรียนทั้งหมดคำถามและข้อกังวลภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม

ก. หากคุณเป็นผู้พักอาศัยในออสเตรเลียและคุณไม่พอใจกับวิธีที่เราจัดการกับข้อร้องทุกข์ คุณสามารถติดต่อสำนักงานคณะกรรมการความเป็นส่วนตัวของสหพันธรัฐออสเตรเลียเพื่อร้องทุกข์ได้  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าชมได้ที่www.oaic.gov.au

ข. สามารถหาสำเนาของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้บนเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow หรือโดยติดต่อเรา ที่ privacy@ClassFlow.com

©2018 Promethean Limited สงวนลิขสิทธิ์