ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2023 บริการ ClassFlow.com จะหยุดให้บริการ เมื่อถึงเวลานั้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชี Classflow ของคุณได้อีกต่อไป หากคุณต้องการเก็บเนื้อหาใดๆ ไว้ในบัญชี ClassFlow ของคุณ คุณจะต้องส่งออกเนื้อหานั้นก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2023 ของเรา บทความสนับสนุน จะแนะนำขั้นตอนการส่งออกเนื้อหา Classflow ของคุณด้วยขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน

ในระหว่างนี้ เราขอเชิญคุณลงทะเบียนบัญชี Explain Everything ได้ที่ http://www.explaineverything.com , ซึ่งคุณจะพบตัวเลือกบริการต่างๆ อธิบายทุกอย่างช่วยให้คุณสามารถนำเข้าบทเรียน PDF รูปภาพและวิดีโอใน Classflow ของคุณได้อย่างง่ายดาย และสำรวจตัวเลือกของคุณเพื่อสร้างบทเรียนเชิงโต้ตอบ บันทึกวิดีโอบทช่วยสอน และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับนักเรียนของคุณ

เงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow

วันที่มีผลบังคับใช้: 6 กรกฎาคม 2018

“ClassFlow” หรือ “บริการ” ให้บริการโดย Promethean Limited (“Promethean” “เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เราคือบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ภายใต้หมายเลขบริษัท 1308938 โดยมีสำนักงานที่จดทะเบียนที่ Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, United Kingdom

เมื่อเราใช้คำว่า “บริการ” เราหมายถึง (i) บริการของ ClassFlow ผ่าน www.classflow.com หรือ URL อื่น ๆ ตามที่กำหนดตามท้องที่ของผู้ใช้งาน (เช่น classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) (ii) บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนซึ่งมีให้บริการผ่านการสมัครกับทางโรงเรียน เขตการศึกษา หรือสถาบันอื่น ๆ และสามารถเข้าได้ผ่านการติดตั้งโดเมนย่อยของ ClassFlow โดยเฉพาะซึ่งจะมี URL ส่วนตัว (เช่น www.yourschooldistrictname.classflow.com) สำหรับการใช้โดยโรงเรียนหรือท้องที่ที่ระบุไว้โดยเฉพาะ และ (iii) เว็บไซต์ สินค้า บริการ และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ ClassFlow อื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งจัดเตรียมให้โดย Promethean ผ่านทาง iTunes store และ Google Play store  หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการ หรือการบริการของเรา กรุณาติดต่อเราได้ที่ support@ClassFlow.com

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ พร้อมทั้ง นโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow และ นโยบายการใช้คุกกี้ของ ClassFlow ซึ่งอ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ เป็นตัวที่จะมีผลผูกมัดตามกฎหมายระหว่างคุณและเรา (ต่อไปในนี้รวมเรียกว่า “สัญญา”) กรุณาอ่านนโยบายเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนที่คุณจะเริ่มใช้บริการของเรา จากการใช้บริการของเรา เป็นการบ่งชี้ว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ ClassFlow นโยบายการใช้ที่เป็นที่ยอมรับ และนโยบายความเป็นส่วนตัวและการใช้คุกกี้ที่เหมาะสม และคุณตกลงที่จะผูกมัดโดยเงื่อนไขทั้งหมด หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขและนโยบายเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้บริการ

“คุณ” หรือ “ของคุณ” หมายถึง ผู้ใช้บริการ “ผู้ใช้แต่ละราย” ที่ใช้ในเงื่อนไขเหล่านี้หมายถึงครู (หรือผู้ดูแล) นักเรียน หรือบิดามารดา/ผู้ปกครองที่ใช้บริการของ ClassFlow  ในกรณีที่เข้าข่าย “คุณ” หรือ “ของคุณ” ยังหมายถึงโรงเรียนหรือเขตการศึกษาหรือสถาบันทางการศึกษาอื่น ที่เป็นที่รู้จักในนาม “ผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร” ที่ใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน โดยที่ผู้ใช้งานมีความเกี่ยวข้องโดยไม่เป็นนักเรียน ครู หรือไม่ก็เป็นบิดามารดา/ผู้ปกครองของนักเรียน และมีสิทธิตามผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรที่จะใช้บริการ (“ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบ”) คำว่า “ผู้ใข้งาน” ที่ใช้ในนี้จะหมายถึง ผู้ใช้งานรายบุคคล ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบ หรือผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร

1 รหัสผ่านและบัญชีของคุณ

1.1 ในการเข้าถึงบริการ คุณต้องลงทะเบียนสำหรับบัญชีซึ่งมีชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (”ชื่อผู้ใช้ ClassFlow” ของคุณ)

1.2 คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้งาน ClassFlow ของคุณและการจำกัดการเข้าถึงชื่อผู้ใช้งานและบัญชี ClassFlow ของคุณ ดังนั้น คุณตกลงกับเราว่าคุณจะรับผิดชอบเพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่กระทำขึ้นจากบัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่คุณส่งเกี่ยวกับตัวคุณมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน คุณตกลงที่จะแจ้งเราโดยทันทีหากคุณเชื่อว่ามีการใช้งานบัญชีของคุณโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

1.3 ผู้ใช้งานทั้งหมด (ยกเว้นนักเรียน) จะต้องลงทะเบียนบัญชี ClassFlow โดยใช้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องที่ผู้ใช้งานใช้งานเป็นประจำ หากว่าคุณเป็นครู/ผู้ดูแลที่ใช้บริการของ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในฐานะผู้ใช้งานรายบุคคลโดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่คุณเกี่ยวข้อง ซึ่งตรงข้ามกับผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบที่กำกับโดยผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร คุณต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและกฎต่าง ๆ ของสถาบันการศึกษาของคุณเกี่ยวกับการใช้ที่อยู่อีเมลของสถาบันการศึกษาของคุณในการสร้างบัญชีการใช้บริการ

คุณไม่สามารถเลือกชื่อผู้ใช้ ClassFlow ที่คุณไม่มีสิทธืใช้หรือชื่อของบุคคลอื่นโดยมีเจตนาที่จะปลอมเป็นบุคคลผู้นั้น บัญชีที่ลงทะเบียนโดยใช้ที่อยู่อีเมลของคนอื่น หรือโดยใช้อีเมลชั่วคราวอาจจะถูกปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบ เราอาจจะให้ผู้ใช้งานทำการตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง หากว่าเราเชื่อว่าพวกเขามีการใช้อีเมลที่ไม่ถูกต้อง หากเมื่อใดก็ตามที่คุณทราบว่าผู้ใช้บริการอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาของคุณ แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสถาบันการศึกษาของคุณ คุณต้องแจ้ง Promethean โดยทันที

หากคุณเป็นนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี คุณถูกห้ามให้ใช้บริการนี้ เว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้รับสิทธิ์การเข้าถึงบริการผ่านรหัสชั้นเรียนซึ่งจัดให้และเป็นไปตามคำสั่งและคำแนะนำของครูและหรือของสถาบันการศึกษา เมื่อได้รับสิทธิเข้าถึงบริการแล้ว คุณห้ามให้ผู้อื่นรู้รหัสชั้นเรียนหรือผู้ใช้งาน ClassFlow ดังกล่าว

หากว่าคุณเป็นผู้ใช้งานแบบองค์กรที่ใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน คุณจะได้รับ “โดเมนย่อยของ ClassFlow” (หรือ “ผู้เช่า”) ภายใน ClassFlow เฉพาะสำหรับโรงเรียนหรือเขต (เช่น yourschooldistrictname.classflow.com) เพื่อการใช้งานโดยผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบของผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร (โรงเรียนหรือเขต) โดยเฉพาะ  ผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรแต่ละรายจะใส่ชื่อผู้ใช้งาน ClassFlow ภายในโดเมนย่อยของ ClassFlow ไปยังผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงระบบของพวกเขา

หากคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร เมื่อมีการยกเลิกสัญญาจ้างงานของครูกับคุณแล้ว หรือเมื่อมีการยกเลิกการลงทะเบียนนักเรียน คุณต้องส่งคืนผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบดังกล่าว และหยุดการใช้รหัสชั้นเรียนทั้งหมดที่เขาหรือเธอมีอยู่ในครอบครองจากการที่คุณได้จัดหาไว้ให้ หากคุณต้องการโอนย้ายบัญชีผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบไปยังผู้ใช้งานรายบุคคลอื่น (เช่น ครูท่านหนึ่งของคุณลาออก และคุณต้องการที่จะให้บัญชีของครูที่ลาออกไปยังครูที่มาแทน) กรุณาติดต่อ info@ClassFlow.com และตัวแทนเพื่อให้ความช่วยเหลือ  คุณจะไม่โอนย้ายบัญชีของคุณไปให้คนอื่นโดยปราศจากการอนุญาตจาก Promethean

ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลนักเรียน

2.1     “ข้อมูลส่วนตัว” คือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุถึงตัวบุคคลได้  “ข้อมูลนักเรียน” คือข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนในปัจจุบันหรือในอดีตที่สามารถระบุตัวตนได้ ซึ่งมีการเก็บบันทึกไว้โดยโรงเรียน เขตการศึกษา หรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยทางเราเอง  ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ข้อมูลนักเรียนอาจรวมถึง “บันทึกการศึกษา” ตามที่กำหนดโดยบัญญัติสิทธิและความเป็นส่วนตัวด้านการศึกษาครอบครัว (”FERPA”), 20 U.S.C. § 1232(g)

2.2 “ข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว” หมายถึงข้อมูลส่วนตัวประเภทดังต่อไปนี้: หมายเลขประกันสังคม (เฉพาะผู้ใช้งานในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) วันเกิด เชื้อชาติหรือชาติกำเนิด ความคิดเห็นทางการเมือง สมาชิกของสมาคมทางการเมือง สภาพหรือสุขภาพทางกายหรือจิตใจ ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับสุขภาพ สมาชิกในโครงการของรัฐบาล ความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่ออื่น ๆ ในรูปแบบเดียวกัน ความเชื่อทางปรัชญา สมาชิกสมาคมหรือสหภาพวิชาชีพหรือการค้า รสนิยมหรือเพศวิถี ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลชีวมิติ เราไม่มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวจากผู้ใช้งานรายใดของเรา กรุณาอย่าให้ข้อมูลดังกล่าวนี้โดยสมัครใจกับการบริการนี้

2.3     การรักษาความลับ Promethean ตกลงที่เก็บข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับและไม่แบ่งปันข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลภายนอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขเหล่านี้ และใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow

2.4     การเข้าถึงข้อมูลนักเรียนในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนภายใต้กฎ FERPA ในเรื่องที่จำเป็นเกี่ยวกับการให้บริการ เราอาจต้องเข้าถึงและเก็บข้อมูลนักเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา เราเข้าถึง เก็บ และประมวลผลข้อมูลนักเรียนในฐานะเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโดยมีความสนใจทางด้านการศึกษาที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเป็นไปตามกฎ FERPA 34 CFR Part 99.31(a)(1)  ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ คุณตกลงว่าโรงเรียนและสถาบันการศึกษาเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลนักเรียนทั้งหมด ไม่ว่าจากการจัดให้โดยทางโรงเรียน ผู้ดูแลโรงเรียน นักเรียน บิดามารดา/ผู้ปกครอง หรือกลุ่มบุคคลภายนอกอื่น ๆ

(i) หากว่าคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรที่ใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนและคุณเลือกที่จะรวมเอาระบบบริหารจัดการข้อมูลนักเรียน (”SIS”) ของโรงเรียนหรือของเขตเข้าไว้กับบริการ เราจะเก็บรวบรวมและประมวลผลเฉพาะข้อมูลที่ได้จาก SIS ซึ่งจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการเท่านั้น จากการใช้บริการและการรวมบริการเข้ากับ SIS ผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรตกลงและให้สิทธิในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว หากคุณไม่ให้สิทธิในการเข้าระบบ SIS ของคุณ คุณต้องอำนวยความสะดวกด้วยวิธีการที่สมเหตุสมผลเพื่อให้เราได้ข้อมูลดังกล่าว เช่น โดยผ่านการโอนย้ายไฟล์อย่างปลอดภัย หรือการใส่ข้อมูลด้วยมือ คุณตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าระบบกับเรา ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการ และคุณตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวใด ๆ เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าระบบกับเรา

(ii) หากคุณเป็นครูรายบุคคลที่ใช้บริการของ ClassFlow แบบไม่มีค่าใช้จ่าย คุณอาจต้องให้ข้อมูลนักเรียนโดยการสร้างบัญชีรายชื่อชั้นเรียนด้วยมือสำหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นของคุณ คุณตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนของคุณกับเรา ซึ่งไม่จำเป็นสำหรับการให้บริการ และคุณตกลงที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหวใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนกับเรา คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจที่จำเป็นในฐานะตัวแทนของโรงเรียนหรือสถาบันของคุณที่จะตกลงกับเงื่อนไขเหล่านี้

(iii) เราอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวจากนักเรียนที่มีสิทธิใช้บริการ แต่ Promethean จะเก็บข้อมูลดังกล่าวเฉพาะตามที่เป็นคำสั่งและในฐานะตัวแทนของโรงเรียนหรือของครู

2.5 การยินยอมและอำนาจในข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลนักเรียน  คุณต้องได้รับการยินยอมและมีอำนาจที่จำเป็นในการให้ข้อมูลนักเรียนแก่ Promethean หรือให้อำนาจแก่ Promethean ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนผ่านการให้บริการ

(i) หากคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรที่ใช้บริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน หรือหากคุณเป็นครูรายบุคคล โรงเรียน หรือเขตการศึกษาที่ใช้บริการ ClassFlow แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียนให้กับ Promethean เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ และคุณได้เปิดเผยถึงเรื่องการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับ Promethean แก่ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าระบบหรือผู้ใช้งานขั้นสุดท้ายคนอื่น ๆ  Promethean และโรงเรียน เขตการศึกษา หรือครูต่างตกลงที่จะยืนหยัดความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ที่ควบคุมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลนักเรียน ได้แก่ บัญญัติสิทธิและความเป็นส่วนตัวด้านการศึกษาครอบครัว (”FERPA”) ของสหรัฐอเมริกา การแก้ไขเพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน (PPRA) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (”COPPA”)  เราหวังใจว่าโรงเรียนแต่ละแห่งหรือครูแต่ละคนจะได้รับและให้การยินยอมและให้การเปิดเผยตามสมควร หากจำเป็น แก่ Promethean ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนตามที่อนุญาตไว้ใน COPPA  เราแนะนำให้คุณให้สำเนาของ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow แก่บิดามารดาและผู้ปกครอง

(ii) หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อบังคับและกฎหมายทั้งหมดที่ควบคุมดูแลความเป็นส่วนตัวของเด็กและข้อมูลส่วนตัวของเด็กในอาณาเขตของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมดูแลการปกป้องข้อมูลส่วนตัวและการแบ่งปันบันทึกการศึกษาของนักเรียน

(iii) หากคุณเป็นครูที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ หรือเยอรมัน ก่อนใช้ ClassFlow คุณต้องชี้แจงว่าในขั้นแรกคุณได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลสถาบันการศึกษาที่คุณทำงานด้วยแล้วหรือยัง ClassFlow เก็บข้อมูลไว้ในคลาวด์และไม่ได้อยู่บนอุปกรณ์ใด ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ต้องทำการเก็บอย่างปลอดภัย (เช่น ป้องกันด้วยรหัสผ่าน เก็บสำรองไว้ในฮาร์ดดิสก์แยก) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้งานในทางที่ผิด นอกจากนี้ คุณต้องแน่ใจว่าข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่คุณเก็บรวบรวม ใช้ หรือเก็บไว้ภายในบริการนี้มีไว้เพียงเพื่อใช้ในการสอนในหลักสูตรของคุณอย่างถูกต้องเท่านั้น ในกรณีที่ไม่แน่ใจ กรุณาถามผู้ดูแลสถาบันการศึกษาที่คุณทำงานด้วย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับทุกกรณีภายใต้หัวข้อนี้ สามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com

(iv) หากเราพบว่า ClassFlow มีการเปิดเผยหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้รับการยินยอมหรือได้อำนาจที่ควรจะเป็น เราจะดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อทำลายข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัยและให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเราอาจจะระงับหรือยกเลิกบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าเราได้รับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนซึ่งเป็นการฝ่าฝืนจากย่อหน้านี้ กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com

2.6     การใช้ข้อมูลนักเรียน จากการส่งหรือให้สิทธิแก่เราในการเข้าถึงข้อมูลนักเรียน คุณตกลงว่า Promethean อาจจะใช้ข้อมูลนักเรียนเพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการ (i) ให้บริการ (ii) ปรับปรุงและพัฒนาบริการของเรา (iii) บังคับใช้สิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขและ (iv) ตามที่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบ หรือได้รับการยินยอมของผู้ใช้งานรายบุคคล แม้ว่ามีข้อความขัดแย้ง เราจะไม่ใช้ข้อมูลนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในสื่อโฆษณาออนไลน์

2.7     การใช้ข้อมูลนักเรียนที่ไม่ระบุชื่อ ทั้งในระหว่างและภายหลังเงื่อนไขข้อตกลงของเราตามสัญญาฉบับนี้ คุณตกลงว่าเราอาจจะเก็บรวบรวม ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลนักเรียนสำหรับวัตถุประสงค์ของเราเอง หากว่ามีการทำให้ข้อมูลดังกล่าวระบุถึงตัวตนไม่ได้ และ/หรือมีการรวมข้อมูลเพื่อหลีกเลี่ยงการระบุตัวตนของผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงระบบหรือผู้ใช้งานรายบุคคลโดยเฉพาะ

2.8 การใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อการตลาด คุณตกลงว่า Promethean อาจจะจัดเนื้อหาที่มีการปรับตามความต้องการและข้อความทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ไปยังโรงเรียนหรือผู้ใช้งานที่ดูแลเขตและครูเป็นระยะ ๆ โดยที่เนื้อหาและข้อความดังกล่าวไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้องที่สามารถระบุได้ถึงตัวตนของนักเรียนเป็นรายบุคคล Promethean อาจจะจัดเนื้อหาที่มีการปรับตามความต้องการและข้อความทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ไปยังผู้ปกครองหรือผู้ดูแลที่ตกลงยินยอมรับเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าว โดยที่เนื้อหาและข้อความดังกล่าวไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลนักเรียน เว้นเสียแต่ว่าเราได้รับการยินยอมอย่างชัดเจนจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองหรือโรงเรียนให้ใช้ข้อมูลนักเรียนสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว และในกรณีที่มีการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวได้จากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ครู ผู้ดูแลและบิดามารดาที่ได้รับการสือสารจาก Promethean จะมีตัวเลือกในการยกเลิกการรับการสื่อสารดังกล่าวอยู่เสมอ Promethean จะไม่ส่งข้อความที่เป็นการโฆษณาหรือการตลาดไปยังนักเรียนที่ใช้บริการ

2.9 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของ Promethean คุณทราบและตกลงว่า Promethean อาจจะให้สิทธิการเข้าถึงข้อมูลนักเรียนแก่พนักงาน บริษัทในเครือ และผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกบางกลุ่มของเรา ซึ่งมีความจำเป็นที่ชอบธรรมในการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้บริการแก่เรา  เราและพนักงาน บริษัทในเครือ ผู้ให้บริการของเรา หรือตัวแทนที่เกี่ยวข้องในการจัดการ การส่งต่อ และการประมวลผลข้อมูลนักเรียน ต้องรักษาความลับของข้อมูลดังกล่าว  คุณยังทราบด้วยว่า ภายใต้เงื่อนไขและตามที่กฎหมายอนุญาต ข้อมูลส่วนตัวที่รวมถึงข้อมูลนักเรียนอาจมีการเข้าถึงและประมวลผลโดยบุคลากรของบริษัทในเครือ หรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงประเทศอื่นนอกเหนือจากเขตอำนาจกฎหมายที่มีการเก็บข้อมูลส่วนตัว และทั้งนี้คุณได้ให้อำนาจในการเข้าถึงและการประมวลผลดังกล่าว เพื่อสอบถามว่าผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกได้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณจากที่ใด ติดต่อสอบถามได้ที่ privacy@classflow.com

2.10 การเก็บรักษาข้อมูลนักเรียนและคำร้องขอลบ Promethean จะลบหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลนักเรียนได้ตามที่มีการร้องขอหรือตามคำสั่งจากโรงเรียนหรือครูภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันขอหรือวันที่มีคำสั่ง กรุณาติดต่อเราได้ที่ privacy@ClassFlow.com เพื่อขอให้ทำการลบบัญชี  เราจะเก็บรักษา ลบ หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนในข้อมูลนักเรียนได้ตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow ของเรา

2.11 การปรับข้อมูลให้เข้ากับท้องถิ่น  คุณทราบและตกลงว่า Promethean จะเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในศูนย์ข้อมูลหลากหลายแห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา และอาจมีการเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะในประเทศที่มีการเก็บข้อมูล เว้นเสียแต่และได้รับการยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด  คุณรับรองและตกลงว่าคุณได้รับการยินยอมที่จำเป็นทั้งหมดจากผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าระบบของคุณในการให้ Promethean ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวในสหรัฐอเมริกา และที่อื่น ๆ ในโลก ดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าข้อมูลของคุณอยู่ที่ไหน

ความปลอดภัย การละเมิดข้อมูล การเข้าถึงและการสนับสนุน

3.1 ความปลอดภัยของข้อมูล  เราได้ติดตั้งการป้องกันในทางเทคนิคและทางกายภาพ ที่มีการบริหารจัดการที่สมเหตุสมผลในเชิงการค้า ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียน จากการเข้าถึง การเปิดเผย หรือการใช้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งอาจรวมถึง การเข้ารหัสข้อมูล ไฟร์วอลล์ การควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพไปยังอาคารและแฟ้มงาน และการฝีกอบรมและการให้การศึกษาแก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เรามีนโยบายและขั้นตอนในการจำกัดการเข้าถึงระบบของเราเฉพาะแก่พนักงานและบุคคลภายนอกที่ไว้ใจได้เท่านั้น โดยอิงจากพื้นฐานความจำเป็นต้องรู้ โดยอิงจากบทบาทหรือหน้าที่ของตำแหน่งงาน

3.2 การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูลและการชดใช้ค่าเสียหาย  ในกรณีที่เรามีความเชื่อโดยสุจริตและเป็นเหตุเป็นผลว่ากลุ่มที่ไม่มีสิทธิได้เข้าถึงหรือได้รับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลนักเรียนที่เราได้เก็บหรือได้รับผ่านทางการให้บริการ (”เหตุการณ์ด้านความปลอดภัย”) เราจะแจ้งให้คุณทราบทันทีในฐานะเจ้าของโรงเรียน และจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในการร่วมมือกับคุณในการสืบสวนเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยนี้  หากว่าเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยดังกล่าวเกิดชึ้นจากการกระทำที่ละเลยหรือการละเว้นของ Promethean หรือของตัวแทน หรือเหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดข้อกำหนดการแจ้งเตือนบุคคลภายนอกภายใต้กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง Promethean จะชดใช้ค่าเสียหายต่อโรงเรียนสำหรับการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นจริงและสมเหตุสมผล อันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับการแจ้งเตือนดังกล่าว  Promethean จะชดใช้ค่าเสียหายกับโรงเรียนด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริงและสมเหตุสมผล ซึ่งเกิดขึ้นจากใช้งานข้อมูลนักเรียนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากการกระทำหรือการละเว้นที่ตั้งใจและโดยเจตนาของ Promethean หรือตัวแทน Promethean จะไม่รับผิดต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นจากตัวแทน ผู้รับเหมา พนักงาน หรือตัวแทนของโรงเรียน

3.3 เราจะไม่รับผิดชอบหากว่าบริการ (หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง) ไม่สามารถใช้งานได้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหรือระยะเวลาใด ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม   นอกจากนี้ อาจมีการระงับการเข้าถึงบริการชั่วคราวและโดยไม่มีการแจ้งในกรณีที่ระบบล่ม ในช่วงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หรือด้วยเหตุผลที่อยู่เหนือการควบคุม นอกจากนี้ หากว่ามีการใช้งานการเข้าถึงอินเทอร์เนท ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณและเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการอินเทอร์เนทที่คุณเลือกเท่านั้น Promethean ไม่ยอมรับความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับการที่ไม่สามารถให้บริการได้อันเนื่องมาจากสิ่งอำนวยความสะดวกของอินเทอร์เนท รวมถึงโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.4 มีการให้การสนับสนุนแบบออนไลน์สำหรับการให้บริการสำหรับผู้ใข้งานทุกคนผ่าน การสนับสนุน ClassFlow  หากคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร กรุณาอ้างถึงข้อตกลงการสมัครสมาชิก และเอกสารการสั่งซื้อเพื่อทำความเข้าใจว่าคูณมีสิทธิได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมใด ๆ หรือไม่

แนวปฏิบัติของคุณ

เมื่อใช้บริการ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้กับคุณ  นอกจากนี้ การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตาม นโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งกำหนดว่าคุณสามารถหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้างกับและเกี่ยวกับบริการ คุณควรจะทบทวนนโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับก่อนการใช้บริการ  การฝ่าฝืนนโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับอาจจะเป็นสาเหตุในการนำทรัพยากร/โพสต์ต่าง ๆ ออก และแม้แต่การยกเลิกสิทธิของคุณในการใช้หรือเข้าถึงบริการ

การเชื่่อมโยงมายังบริการของเรา

คุณอาจจะเชื่อมโยงมายังหน้าหลักของบริการของเรา โดยที่คุณทำในวิธีที่เป็นธรรมและถูกกฎหมาย และไม่ทำลายชื่อเสียงของเราหรือเป็นการหาประโยชน์จากสิ่งนั้น แต่คุณจะต้องไม่สร้างลิงค์ในวิธีที่เป็นการแนะนำไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการรวมกัน การอนุมัติ หรือการได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งไม่มีสิ่งดังกล่าว เราสงวนสิทธิในการถอนการอนุญาตการเชื่อมต่อโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ทรัพยากรและบริการของบุคคลภายนอก

บริการอาจจะมีลิงค์หรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกที่ Promethean ไม่ได้เป็นเจ้าของ ไม่ได้ดำเนินการ หรือไม่ได้ควบคุม เมื่อคุณเข้าไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือใช้บริการของบุคคลภายนอก คุณยอมรับว่ามีความเสี่ยงในการกระทำดังกล่าว และ Promethean ไม่รับผิดชอบสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ขอให้แน่ใจว่าได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการแต่ละอย่างของบุคคลภายนอกที่คุณเข้าชมหรือใช้ จากการใช้บริการ คุณได้ปล่อยให้และป้องกันมิให้ Promethean เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน และผู้รับช่วงต่อได้รับความเสียหายจากความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก

การสื่อสารระหว่างคุณกับองค์กรและ/หรือบุคคลที่พบบนหรือผ่านบริการ ซึ่งได้แก่การจ่ายเงินและการส่งสินค้าและบริการ และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกันอื่น ๆ หรือการรับรองที่เกี่ยวกับการติดต่อดังกล่าว ถือเป็นเรื่องระหว่างคุณและองค์กรและ/หรือบุคคลดังกล่าวเท่านั้น คุณควรจะทำการสืบสวนสิ่งใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนดำเนินธุรกรรมแบบออนไลน์หรือออฟไลน์กับบุคคลภายนอกเหล่านี้ คุณตกลงว่า Promethean จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการติดต่อดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่พวกเขาใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ของคุณ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากการโพสต์

ข้อคิดเห็น การสนทนา บทเรียนต่าง ๆ PDF เว็บไซต์และเนื้อหาอื่น ๆ (”ทรัพยากร”) ที่มีการอัพโหลด/โพสต์ใน ClassFlow Marketplace ไม่ได้มีเจตนาที่จะรวมเป็นคำแนะนำว่าข้อความไหนสามารถไว้ใจได้ หรือเราสามารถให้การรับประกันได้ว่าข้อมูลที่โพสต์ไว้นั้นสมบูรณ์ ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน หรือผู้แต่งทรัพยากรดังกล่าวได้ให้การยินยอมให้ใช้เนื้อหาดังกล่าวหรือไม่ ดังนั้น เราปฏิเสธความรับผิดและความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดจากการไว้ใจในเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวของผู้ใช้งานบริการของเรา หรือจากผู้ใดก็ตามที่อาจได้รับแจ้งถึงเนื้อหาดังกล่าว

การเข้าร่วมใน ClassFlow Marketplace

8.1 เมื่อใดก็ตามที่คุณใช้คุณลักษณะของบริการที่อนุญาตให้คุณได้เข้าร่วมในการอภิปรายหรือพูดคุยกับผู้ใช้บริการคนอื่น ๆ หรือโพสต์คำถามหรือข้อคิดเห็นในด้านการบริการ คุณต้องปฏิบัติตามมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของ ClassFlow คุณควรจะทบทวนนโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับก่อนทำการโพสต์เนื้อหาหรือข้อมูลใด ๆ ภายในขอบเขตของการบริการ เนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่งไปต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของ ClassFlow และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับเรา หุ้นส่วนของเรา และบริษัทในเครือจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าว ผู้ใช้งานที่ได้รับสิทธิการเข้าถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ทำการโพสต์ไว้ในด้านการบริการในฐานะตัวแทนของผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรตกลงว่า พวกเขากระทำการดังกล่าวโดยได้รับอนุญาตและได้อำนาจที่เหมาะสมจากผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร

8.2 ฟีเจอร์ ClassFlow Marketplace ในบริการของเราทำให้คุณสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลที่สามารถทำการค้นหาได้ ซึ่งมีหรือเข้าถึงเนื้อหาทางการศึกษาในรูปแบบดิจิตอลที่สร้างไว้ตั้งแต่แรกเริ่มโดยครู ผู้พิมพ์ที่เป็นบุคคลภายนอก และ Promethean รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบทเรียน ชุดคำถาม ตัวอย่างการประเมิน ตัวอย่างงาน และทรัพยากรอื่น ๆ (”ทรัพยากร”) จากการยอมรับใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace ซึ่งรวมอยู่ในและเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ผู้ใช้งานที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี อาจจะอัพโหลดทรัพยากรไปไว้ใน Marketplace เพื่อแบ่งปันกับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ แบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือแบบมีค่าธรรมเนียม  เช่นเดียวกัน ผู้ใช้งาน ClassFlow ที่มีอายุเกินกว่า 18 ปี ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace อาจจะดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือซื้อทรัพยากรเหล่านั้นจาก ClassFlow Marketplace ตามเงื่อนไขและก่อนเข้าร่วมใน ClassFlow Marketplace ไม่ว่าจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อ (แต่ละฝ่ายตามที่ระบุไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace(คุณต้องอ่านและยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณและการปฏิบัติตามนโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ

การแจ้งให้ทราบและเอาออก

9.1 แม้ว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดให้ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของ ClassFlow เนื้อหาบางอย่างที่โพสต์ไปในด้านการบริการ อาจจะมีหรือนำคุณไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูลที่คุณอาจจะเห็นว่าไม่พึงปรารถนาหรือไม่เหมาะสม และ Promethean ไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้  เราไม่ได้ติดตามควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ลงในบริการทั้งหมด อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่โพสต์หรือส่งไปในด้านการบริการเป็นการหมิ่นประมาทและ/หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการ หรือนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับของ ClassFlow กรุณาช่วยเหลือเราโดยการส่งข้อความที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีหัวข้อว่า “การแจ้งเนื้อหาที่เป็นการหมิ่นประมาท”  การแจ้งดังกล่าวควรจะประกอบไปด้วยชื่อของคุณ ที่อยู่ไปรษณีย์ ชื่อบริษัท และตำแหน่งของคุณ (หากมี) คุณควรจะระบุในการแจ้งโดยตรงว่าข้อความใดที่คุณคิดว่าเป็นการหมื่นประมาท หรือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ และคุณควรจะตัดและแปะที่อยู่ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องลงในใบแจ้ง  กรุณาระบุเหตุผลว่าทำไมคุณถึงคิดว่าคำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับ หรือเป็นการหมิ่นประมาท และอธิบายว่าทำไมนั่นจึงเป็นประเด็น และที่คุณเชื่อว่าคำดังกล่าวเป็นการหมิ่นประมาท อธิบายว่าทำไมคำที่กล่าวอ้างนั้นไม่จริง และคำที่คุณเชื่อว่าจะเป็นคำที่ถูกต้อง  กรุณาส่งการแจ้งเป็นอีเมลมาที่ support@ClassFlow.com เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลทั้งหมดในการถอนเนื้อหาที่เราเห็นว่าเป็นการหมื่นประมาทหรือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายการใช้งานที่เป็นที่ยอมรับออกจากบริการของเราภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม และในกรณีใดก็ตามให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9.2 อ้างถึงข้อกำหนดการแจ้งให้ทราบและเอาออกเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใน ข้อกำหนดของ ClassFlow Marketplace หากคุณเชื่อว่าทรัพยากรใด ๆ ใน ClassFlow Marketplace ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ คุณควรจะแจ้งการอ้างสิทธิของคุณกับ Promethean ตามขั้นตอนที่มีการให้รายละเอียดไว้ใน ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketplace  Promethean จะดำเนินการสำหรับการแจ้งเรื่องการละเมิดที่ถูกกล่าวหาตามกฎหมายลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (”DMCA”) และกฎหมายลิขสิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  DMCA กำหนดให้การแจ้งการละเมิดที่มีการเรียกร้องจัดทำเป็นเอกสารและส่งให้แก่ Promethean ทางอีเมลที่ copyright@prometheanworld.com

10  สิทธิ์แห่งทรัพย์สินทางปัญญา

Promethean เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ได้รับอนุญาตสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาในบริการ ซึ่งได้แก่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับยี่ห้อสินค้าของเราในขอบเขตต่าง ๆ ทั่วโลก มีการสงวนสิทธิดังกล่าว ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่ให้สิทธิในการใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมน และคุณลักษณะเด่นอื่น ๆ ของยี่ห้อสินค้า โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Promethean

ในขอบเขตที่ว่าคุณได้โพสต์ “แนวคิด” หรือ “คำแนะนำ” ใด ๆ ในด้านการบริการหรือไม่ ก็มีการให้แนวคิดหรือคำแนะนำดังกล่าวแก่ Promethean รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะแคมเปญโฆษณาใหม่ ๆ การส่งเสริมการขายใหม่ ๆ สินค้าหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือที่ได้รับการปรับปรุง การพัฒนาหรือการปรับปรุงสินค้า ขั้นตอน ชื่อสินค้าหรือสิ่งประดิษฐ์หรือการค้นพบอื่น ๆ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “แนวคิด”) คุณเข้าใจและตกลงว่าแนวคิดดังกล่าวเป็นทรัพย์สินของ Promethean และคุณไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทน ค่าลิขสิทธิ์ การรับรู้ หรืออำนาจที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการกระทำที่ดำเนินไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดดังกล่าว ในขอบเขตที่เป็นการร้องขอโดย Promethean คุณตกลงที่จะให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์สำหรับแนวคิดดังกล่าวแก่ Promethean และให้ดำเนินการและส่งมอบเอกสารทั้งหมดให้แก่ Promethean และดำเนินการที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่ง Promethean เห็นว่าจำเป็นหรือสมควรสำหรับการเตรียมการ การดำเนินการ การปล่อยออก การจัดซื้อ และการบำรุงรักษาสำหรับลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของสหรัฐอเมริกาหรืออาณาเขตอำนาจรัฐในต่างประเทศ  มีการเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดตามข้างล่างนี้โดยเป็นค่าใช้จ่ายของ Promethean

11  ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการจำกัดจำนวนการรับผิด

11.1 การบริการของเราจัดไว้ให้ตามพื้นฐาน “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” (เว้นเสียแต่ว่าจะระบุเป็นอย่างอื่นไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้) ตามที่กฎหมายอนุญาตถึงที่สุด เราปฏิเสธอย่างชัดเจนถึงการรับประกัน การรับรอง เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ในรูปแบบใดไม่ว่าจะชัดเจนหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกัน การรับรอง เงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นโดยนัยสำหรับสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความพึงพอใจ คุณภาพ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง หรือเกี่ยวกับการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

11.2 เราไม่รับประกันหรือรับรองว่า (i) บริการจะเป็นไปตามข้อกำหนดของคุณ (ii) บริการจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด (iii) ผลที่อาจจะได้รับจากการใช้บริการจะถูกต้องหรือเชือถือได้ (iv) คุณภาพของสินค้า บริการ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่คุณได้รับผ่านบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ หรือ (v) ข้อผิดพลาดใด ๆ ในซอฟท์แวร์จะได้รับการแก้ไข

11.3 คุณทราบและยอมรับว่าข้อมูลใด ๆ ที่ดาวน์โหลดหรือได้รับมาด้วยวิธีอื่นผ่่านการใช้บริการเกิดขึ้นจากดุลยพินิจและเป็นความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงโดยลำพังต่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าว

11.4 ภายใต้ข้อกำหนดในข้อ 11.5 ไม่มีทฤษฎีทางด้านกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) สัญญา ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือเป็นอย่างอื่น แม้ว่าเราได้รับการแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว) ซึ่ง Promethean จะรับผิดชอบกับคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับ:

 1. การสูญเสียกำไร
 2. การสูญเสียค่าความนิยม
 3. การสูญเสียข้อมูล
 4. การหยุดงาน
 5. ความถูกต้องของผลลัพธ์
 6. คอมพิวเตอร์ขัดข้องหรือทำงานผิดปกติ หรือ
 7. ความสูญเสียหรือความเสียหายแบบเยี่ยงอย่างหรือที่เป็นผลกระทบ แบบพิเศษ แบบที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แบบโดยอ้อม ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือจากการใช้ (หรือการไม่สามารถใช้) บริการของเราได้

11.5 ไม่มีอะไรในเงื่อนไขการให้บริการนี้จะจำกัดหรือแยกความรับผิดของเรา:

 1. สำหรับการเสียชีวิตหรือการได้รับบาดเจ็บส่วนตัวซึ่งเกิดจากการละเลยของเรา
 2. สำหรับการหลอกลวงหรือการบิดเบือนความเป็นจริงที่ฉ้อฉล หรือ
 3. สำหรับกรณีใด ๆ ที่อาจจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายสำหรับเราในการแยก หรือพยายามที่จะแยกความรับผิดของเราออกในขอบเขต

11.6 เขตอำนาจกฎหมายบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการแยกการรับประกันบางอย่างหรือการจำกัดหรือการแยกความรับผิดบางอย่าง ดังนั้น ข้อจำกัดบางข้อที่กำหนดไว้ด้านบนอาจจะไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อคุณใช้บริการของเราในฐานะผู้บริโภค ไม่มีสิ่งใดในเงื่อนไขการให้บริการนี้ที่จะมีผลต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

12  ระยะเวลาและการบอกเลิก

ยกเว้นตามที่ได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้ สำหรับครูแต่ละบุคคลที่ใช้บริการ คุณยังคงใช้บัญชี ClassFlow ได้อยู่ตราบใดที่ยังมีการให้บริการอยู่ เว้นเสียแต่ว่าคุณขอให้ทำการลบบัญชีของคุณ สำหรับผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กร คุณยังคงใช้บัญชี ClassFlow ได้อยู่ตราบใดที่คุณยังเป็นสมาชิกในปัจจุบันอยู่ สำหรับบริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียนหรือจนกว่าโรงเรียนหรือเขตการศึกษาของคุณจะมีการร้องขอให้ยกเลิกบริการ ข้อกำหนดในที่นี้มีผลบังคับใช้กับคุณตราบใดที่คุณใช้บริการ  ข้อกำหนดที่โดยธรรมชาติแล้วที่ควรจะมีผลอยู่และบังคับใช้แม้ว่าเป็นภายหลังจากที่คุณไม่ใช้บริการแล้วจะยังคงมีอยู่และยังมีผล  จากตัวอย่าง ข้อต่อไปนี้จะยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการยกเลิกการให้บริการ: ข้อผูกมัดใด ๆ ที่คุณต้องจ่ายให้กับเราหรือจ่ายค่าชดเชยให้กับเรา ข้อจำกัดการรับผิดของเรา ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของหรือทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงใบอนุญาตที่ให้ไว้ในส่วนที่ 10 และข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างเรา

คุณตกลงว่าเราอาจจะระงับหรือยกเลิกบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือการใช้บริการของคุณ หรือบัญชีของคุณ ตามดุลยพินิจของเรา ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนเงื่อนไขการให้บริการนี้ (ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ ClassFlow Marketing Place) นโยบายการใช้ ClassFlow ที่เป็นที่ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ClassFlow หรือในกรณีของผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรที่มีการฝ่าฝืนข้อตกลงการสมัครสมาชิก  เรามีสิทธิทั้งหมดที่จะตัดสินใจว่าคุณมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวหรือไม่

13  การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือนใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา เว้นเสียแต่ว่ามีการกำหนดเป็นพิเศษเป็นอย่างอื่นในนี้ จะต้องส่งถึง Promethean Limited โดยจดหมายที่มีการรับรองไปยังที่อยู่ในหน้าแรกของเงื่อนไขการให้บริการนี้ เราจะส่งการแจ้งเตือนไปยังคุณทางอีเมลหรือทางที่อยู่ไปรษณีย์ที่คุณได้ให้เราไว้เมื่อทำการสั่งของ (หากว่าคุณไม่ใช่ลูกค้าในรูปแบบองค์กร) หรือที่คุณให้เราไว้ตอนที่ลงทะเบียน การแจ้งเตือนจะถึอว่าได้รับแล้วและได้รับอย่างเหมาะสมหลังจากอีเมลถูกส่งออกไปแล้ว 24 ชั่วโมง หรือห้าวันหลังจากวันที่ส่งไปรษณีย์ ในการตรวจสอบบริการสำหรับการแจ้งเตือน ในกรณีของจดหมายถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะตรวจสอบว่าจดหมายดังกล่าวมีการจ่าหน้าซอง ติดตราไปรษณียากรและส่งไปรษณีย์อย่างถูกต้อง และในกรณีของอีเมล มีการตรวจว่ามีการส่งอีเมลนั้นไปยังที่อยู่อีเมลของผู้รับตามที่ระบุหรือไม่

14  การโอนย้ายสิทธิและข้อผูกมัด

14.1 คุณจะต้องไม่โอนย้าย ให้ เรียกค่าใช้จ่ายหรือจำหน่ายจ่ายโอนสัญญาฉบับนี้ หรือสิทธิหรือข้อผูกมัดที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว โดยได้รับความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Promethean มาก่อน

14.2 Promethean จะโอนย้าย ให้ เรียกค่าใช้จ่าย ให้เช่าช่วง หรือจำหน่ายจ่ายโอนสัญญาฉบับนี้ หรือสิทธิหรือข้อผูกมัดที่เกิดจากสัญญาดังกล่าว เมื่อใดก็ได้ในช่วงระยะเวลาของสัญญา

15  การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ข้อมูลหรือการสือสารบางอย่างที่เราส่งไปยังคุณควรจะเป็นในรูปของลายลักษณ์อักษร เมื่อใช้บริการ คุณยอมรับว่าการสื่อสารกับเราจะยังคงเป็นในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ เราจะติดต่อคุณโดยอีเมล หรือให้ข้อมูลกับคุณโดยการโพสต์การแจ้งในบริการ สำหรับวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับสัญญา คุณตกลงกับวิธีการในการสือสารแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ และคุณทราบว่าสัญญา การแจ้ง ข้อมูลและการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เราให้กับคุณในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่การสื่อสารต้องเป็นในรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร

16  เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา

16.1 เราจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการที่ไม่สามารถดำเนินการ หรือการดำเนินการล่าช้าต่อข้อผูกมัดของเราภายใต้สัญญานี้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของเรา (”เหตุสุดวิสัย”)

16.2 เหตุสุดวิสัยได้แก่ การกระทำ เหตุการณ์ สิ่งที่ได้เกิดขึ้น การละเลย หรืออุบัติเหตุที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเรา และรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้โดยเฉพาะ

 1. การประท้วง การปิดประตูทางเข้า หรือการกระทำเพื่อผลทางเศรษฐกิจอื่น ๆ
 2. ความวุ่นวายในบ้านเมือง การจราจล การบุกรุก การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย หรือการข่มขู่ว่าจะมีการโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย สงคราม (ไม่ว่าจะเป็นการประกาศหรือไม่) หรือการข่มขู่หรือการเตรียมการสำหรับสงคราม
 3. ไฟไหม้ ระเบิด พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม โรคระบาด หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ
 4. การไม่สามารถใช้ทางรถไฟ การเดินเรือ เครื่องบิน การขนส่งยานยนต์ หรือวิธีการขนส่งอย่างอื่นทั้งที่เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว
 5. การไม่สามารถใช้เครือข่ายโทรคมนาคมสาธารณะหรือส่วนตัว
 6. พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎหมาย กฎข้อบังคับ หรือข้อกำหนดของรัฐบาลใด ๆ
 7. การขัดข้องหรือการหยุดชะงักของการเชื่อมต่ออินเทอร์เนต

16.3 การดำเนินการของเราภายใต้สัญญานี้ถือว่าหยุดชะงักในช่วงระยะเวลาที่เหตุสุดวิสัยดำเนินอยู่ และในกรณีที่เรามีภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติระหว่างที่เกิดเหตุสุดวิสัย ภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติดังกล่าวจะถูกขยายเวลาออกไปตามช่วงระยะเวลาของเหตุสุดวิสัยบวกกับระยะเวลาที่สมเหตุสมผลหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพื่อให้เราสามารถดำเนินการตามภาระผูกพันที่ต้องปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลของเราเพื่อให้เหตุสุดวิสัยยุติหรือหาวิธีเพื่อให้สามารถดำเนินการตามภาระผูกพันภายใต้สัญญานี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงเหตุสุดวิสัย หากว่าเหตุสุดวิสัยยังดำเนินอยู่เป็นเวลาสองเดือน เราอาจจะยกเลิกสัญญานี้

17  กฎหมายการควบคุมการส่งออก

คุณทราบว่าการใช้บริการนี้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของฝ่ายบริหารการส่งออกสหรัฐอเมริกาและกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบว่าด้วยการส่งออกอื่น ๆ (โดยรวมเรียกว่า “กฎหมายการส่งออก”) และคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายการส่งออก คุณจะไม่จัดหา โอนย้าย ส่งออก หรือส่งออกบริการนี้ซ้ำ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการส่งออกที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คุณจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจำกัดการนำเข้า การส่งออก หรือการใช้บริการ ซอฟท์แวร์ หรือเนื้อหา มีการให้สิทธิทั้งหมดในการใช้บริการในเงื่อนไขที่ว่าจะมีการริบสิทธิดังกล่าวหากว่าคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญานี้ หากว่า Promethean ทราบหรือมีสาเหตุอันสมควรที่จะสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน Promethean อาจจะถูกห้ามการให้การบำรุงรักษาและการสนับสนุนสำหรับบริการ และ Promethean อาจจะยกเลิกการใช้บริการของคุณ

18  การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน

หากพบว่าข้อกำหนดใดในสัญญานี้บังคับตามมิได้หรือเป็นโมฆะ จะมีการจำกัดหรือตัดข้อกำหนดดังกล่าวทิ้งในขอบข่ายที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อที่ว่าเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะยังสามารถมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที

19  การสละสิทธิ

19.1 หากคุณหรือเราไม่สามารถดำเนินการใช้สิทธิที่ระบุในนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใดจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิสำหรับสิทธิอื่น ๆ หลังจากนี้ และจะไม่เป็นการให้คุณละเว้นจากการปฏิบัติตามภาระผูกพันดังกล่าว

19.2 การสละสิทธิโดยเราจากการผิดสัญญาใด ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิของการผิดสัญญาครั้งต่อมา

19.3 ไม่มีการสละสิทธิในข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยเราที่จะถือว่าเป็นมีผล เว้นเสียแต่ว่ามีการระบุอย่างชัดเจนให้เป็นการสละสิทธิ และมีการสื่อสารกับคุณเป็นลายลักษณ์อักษรตามย่อหน้า 14 ด้านบน

20  สัญญาทั้งหมด

20.1 เราตกลงว่าข้อกำหนดของสัญญานี้เป็นข้อความที่ความสมบูรณ์และเป็นไปโดยเฉพาะสำหรับการเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างคุณและ Promethean และจะใช้แทนและยกเลิกสัญญา การสื่อสาร หรือความเข้าใจอื่น ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษณและปากเปล่าที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้บริการ และการดัดแปลงข้อกำหนดของสัญญานี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการเซ็นชื่อทั้งสองฝ่าย (ยกเว้นจะมีการระบุไว้ในสัญญานี้เป็นอย่างอื่น)

20.2 เราต่างทราบว่าเราทั้งสองฝ่ายไม่เชื่อในการรับรอง ข้อผูกพัน หรือสัญญาที่ให้ไว้โดยอีกฝ่าย หรือมีการบอกเป็นนัยจากทุกสิ่งที่มีการกล่าวหรือเขียนไว้ในการเจรจาต่อรองระหว่างเรา ยกเว้นที่มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

21 การเปลี่ยนแปลง

21.1 มีการเปลี่ยนแปลงบริการเป็นประจำเพื่อให้ทันกับความจำเป็นและความต้องการของคุณ  ดังนั้น เราอาจจะเปลี่ยนเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้เป็นระยะ ๆ  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คุณจะได้รับแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามาใน ClassFlow  หากคุณเลือกที่จะไม่รับการเปลี่ยนแปลง คุณจะไม่สามารถใช้ ClassFlow ได้ต่อ

21.2 หากคุณเป็นผู้ใช้งานในรูปแบบองค์กรโดยที่สมัครบริการ ClassFlow สำหรับโรงเรียน คุณจะถือว่าอยู่ภายใต้นโยบายและข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งจะมีผลบังคับเมื่อคุณลงทะเบียนกับบริการของเรา เว้นเสียแต่ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือข้อกำหนดเหล่านั้นตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานรัฐบาลกำหนด หรือเราจะแจ้งให้โรงเรียนหรือเขตการศึกษาของคุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการเปลี่ยนแปลงในนโยบายหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

22 กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว้นเสียแต่ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะในสัญญาของเรากับโรงเรียน หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา (และดินแดนของสหรัฐฯ) แคนาดา หรือแคริบเบียน เงื่อนไขการให้บริการนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของรัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ข้อพิพาทหรือความแตกต่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการให้บริการจะขึ้นอยู่กับศาลอื่น ๆ ของรัฐในฟูลตัน เคาน์ตี้ จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา  เว้นเสียแต่ว่าจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเฉพาะในสัญญาของเรากับโรงเรียน หากคุณเป็นผู้ใช้งานที่อาศัยอยู่ที่อื่นในโลก เงื่อนไขการให้บริการนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของอังกฤษและเวลส์ ข้อพิพาทหรือความแตกต่างใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขการให้บริการจะขึ้นอยู่กับศาลของอังกฤษ

23 เฉพาะผู้ใช้งานในออสเตรเลียเท่านั้น

23.1 ในออสเตรเลีย ในขอบเขตที่ว่าคุณได้รับสินค้าหรือบริการจากเราในฐานะผู้บริโภคตามความหมายของกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย คุณอาจจะมีสิทธิและการแก้ไขเยียวยาบางประการ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิการรับประกันผู้บริโภค) ซึ่งไม่สามารถแยก จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงโดยสัญญาได้  ไม่มีข้อใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในข้อกำหนดที่ 11) ที่จะแยก จำกัด หรือเปลี่ยนแปลงการใช้เงื่อนไขหรือการรับประกัน ข้อกำหนดโดยนัย การใช้สิทธิและการเยียวยา หรือการวางข้อกำหนดการรับผิดภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือข้อบังคับอื่น ๆ ที่จะทำเช่นนั้นซึ่งอาจจะฝ่าฝืนข้อบังคับหรือทำให้ข้อกำหนดใด ๆ ในสัญญานี้เป็นโมฆะ (”ภาระผูกพันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้”)

23.2 สำหรับภาระผูกพันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ (นอกเหนือไปจากการรับประกันเกี่ยวกับตำแหน่ง ภาระติดพัน หรือการครอบครองโดยสงบตามกฎหมายผู้บริโภคของออสเตรเลีย ยกเว้นสำหรับสินค้าหรือบริการสำหรับการใช้ธรรมดาเป็นการส่วนตัว ภายในประเทศ หรือภายในบ้าน หรือการบริโภค (ในแง่ที่ว่าความรับผิดใดที่ไม่ได้จำกัดอยู่ภายใต้บทที่ 23.2) ความรับผิดของเรากับคุณในการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ซึ่งเป็นการจำกัด (ตามทางเลือกของเรา) ในการที่จะ: (ก) ในกรณีของการบริการ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาบริการใหม่ หรือการชำระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการที่จัดหาให้ใหม่ และ (ข) ในกรณีของสินค้า ค่าใช้จ่ายของการทดแทนสินค้า การจัดหาของที่เทียบเคียงสินค้า หรือการซ่อมสินค้า หรือการชำระค่าใช้จ่ายในการทดแทนสินค้า การจัดหาของทดแทนสินค้า หรือการซ่อมสินค้า

©2017 Promethean Limited สงวนลิขสิทธิ์9