ClassFlow Marketplace Hükümleri ve Koşulları

V.1 Yürürlük Tarihi: 29 Temmuz 2016


ClassFlow Marketplace (bundan böyle “Marketplace” olarak anılacaktır) ClassFlow Hizmeti kapsamında sunulan bir özelliktir. Marketplace öğretmenlerin, üçüncü taraf yayıncıların ve Promethean’ın hazırladığı dijital eğitim materyallerini (“Kaynaklar”) orijinal biçimde oluşturulmuş olarak içeren veya bunlara erişim sağlayan ve arama yapılabilen bir veritabanıdır.  Yaşı 18’in üzerinde olan ve ClassFlow hesabı bulunan herkes, kendi Kaynaklarını diğer ClassFlow kullanıcılarıyla bedelsiz olarak paylaşabilir veya bunlara satabilir. Yaşı 18’in üzerinde olup ClassFlow hesabı bulunan herkes, ücretsiz Kaynaklara ulaşabilir veya sunulan Kaynakları bir ücret karşılığında satınalabilir.  Promethean, ClassFlow hesap sahipleri veya üçüncü taraf yayıncılar Kaynakları sattıklarında veya Kaynakları bedelsiz olarak teklif ettiklerinde işbu belgede “Satıcılar” olarak anılırlar.  Kaynakları satınalan veya Kaynaklara bedelsiz erişim sağlayan / indiren ClassFlow hesap sahiplerine işbu belgede “Alıcılar” olarak atıfta bulunulur. Alıcı veya Satıcı olarak Marketplace kullanımı ve katılımı, ClassFlow Hizmet Hükümleri’ne, ClassFlow Gizlilik Politikası’na, ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na, ClassFlow Çerezler Politikası’na ve aynı zamanda bu ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’na tabidir (yukarıda bahsedilenlerin tümüne işbu belgede topluca “ClassFlow Yasal Hükümleri” olarak atıfta bulunulur).  Eğer ClassFlow hesap kaydı yapmadıysanız, ClassFlow Yasal Hükümleri’ne bağlı olarak, Marketplace Kaynaklarını görüntüleyebilir veya ön izlemesini görebilirsiniz fakat ClassFlow hesabına kaydoluncaya kadar Alıcı veya Satıcı olarak katılamazsınız.

Marketplace’in sadece ClassFlow Hesabı olan yetişkinlerce kullanılması amaçlanmıştır.  Marketplace’e Alıcı veya Satıcı olarak katılmak için yaşınızın 18 veya üzerinde olması ve bir ClassFlow hesabına sahip olmanız zorunludur.

Marketplace’e Kaynak yükleyen satıcılar, Satıcının Marketplace’e elektronik olarak Kaynak sunmasının Satıcının ClassFlow Yasal Hükümleri’yle bağlı kalmayı kabul ettiğini ve amaçladığını teyit eder. Marketplace’den Kaynak satınalan veya bedava indirme yapan alıcılar, sözkonusu satınalımların ve indirmelerin Alıcı’nın ClassFlow Yasal Hükümleri’yle bağlı kalmayı kabul ettiğini ve amaçladığını teyit ettiğini beyan ederler.

İşbu belgede özellikle tanımlanmayan büyük harfli terimler, ClassFlow Hizmet Hükümleri’nde veya ClassFlow Gizlilik Politikası’nda kendilerine atfedilen anlamları taşır.

A. SATICI HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI. Bu kısım, Satıcının Marketplace’e yüklediği Kaynaklarla ilişkili olarak Satıcı’nın haklarının ve yükümlülüklerinin yanısıra Promethean ve/veya Alıcının Kaynak kullanmasını mümkün kılmak için Satıcının Promethean’a ve/veya Alıcılara Kaynaklarla ilişkili olarak tanıdığı lisansın hükümlerini açıklar. 

1.MARKETPLACE’E KAYNAK YÜKLENMESİ. Eğer ClassFlow hesabınızı öğretmen olarak kaydettiyseniz ClassFlow hesabına öğretmen olarak kaydolmuş bulunan herhangi bir kimse tarafından (işbu belgede açıklandığı gibi) kullanılmak üzere Marketplace’e Kaynak yüklemeyi seçebilirsiniz. Marketplace’e Kaynak yüklemekle bedava veya ücret karşılığında Kaynak teklif edip etmemeyi seçeceksiniz. Satıcı, Marketplace’e bir Kaynak yüklendiğinde Kaynağın ClassFlow’da arama sorgulamasıyla bulunabileceğini ve sonrasında kullanıcının ClassFlow hesabına indirilebileceğini teyit eder. Kaynak aynı zamanda Google veya Bing gibi ClassFlow Hizmeti dışındaki arama motorları vasıtasıyla da bulunabilir ki bu durumda Kaynak görüntülenebilir fakat indirilemez veya düzenleme yapılamaz. İşletme Kullanıcısı adına Marketplace’e yükleme yapan Yetkili Kullanıcıların (ClassFlow Hizmet Hükümleri’nde tanımlandığı şekilde) bunu İşletme Kullanıcısının gerekli izinleriyle ve yetkisiyle yapmaları zorunludur.

1.1 Satıcı Profili. Satıcı, Marketplace’teki bir Kaynağı bedelsiz satmak veya ücret karşılığında teklif etmek için ClassFlow’da profil oluşturabilir. Satıcı profili için Satıcının ön adı ve soyadı gerekir fakat diğer tüm alanlar tercihe bağlıdır. Satıcının Satıcı profiline girdiği bilgilerin tümü sadece ClassFlow hesabı olanlara değil aynı zamanda Marketplace’te çevrimdışı olarak ya da Bing veya Google gibi bir arama motoru üzerinden Satıcının Kaynağıyla karşılaşan herkese açık tutulacaktır. Satıcı, sözkonusu bilgilerin açıkça sunulmasının Satıcı tarafından istenmemesi halinde Satıcının tercihe bağlı alanları doldurmaması gerektiğini anlar. 

2. ÇALIŞMA KURALLARI. Marketplace’e Kaynak yüklemenin bir şartı olarak Satıcıların, ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na (www.classflow.com/acceptable-use-policy) uymaları zorunludur.  Kabul Edilebilir Kullanım Politikası uyarınca Satıcılar: (a) reklam, promosyon materyali, gereksiz posta, spam, zincirleme mektup, yan kuruluş linki veya başka bir biçimde talep içeren hiçbir Kaynak yüklemeyecekler; (b) başka bir kişi hakkında o kişinin açıkça izni olmaksızın kişisel veya tanımlayıcı bilgi içeren hiçbir Kaynak yüklemeyecekler; (c) virüs, solucan, Truva atı, casus yazılım veya başka bir zararlı bilgisayar kodu içeren hiçbir Kaynak yüklemeyecekler; ve (d) herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal eden bir Kaynağı bilerek yüklemeyeceklerdir.  Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, Satıcı tarafından yüklenen tüm Kaynaklar için geçerli olan bir dizi İçerik Standardını içerir.  Bu İçerik Standartları, Marketplace’e yüklenen herhangi bir Kaynak için sınırlı kalmamak üzere aşağıdaki zorunlulukları içerir:

  1. herhangi bir kimseyi karalayıcı hiçbir materyal içermemesi;
  2. müstehcen, saldırgan, nefret içerikli veya kışkırtıcı hiçbir materyal içermemesi;
  3. cinsel açıklık içeren materyalleri teşvik etmemesi;
  4. şiddeti teşvik etmemesi;
  5. ırk, cinsiyet, din, milliyet, bedensel engel, cinsel yönelim veya yaş temelinde ayrımcılığı teşvik etmemesi;
  6. yasa-dışı faaliyetleri teşvik etmemesi;
  7. başka herhangi bir kimseyi taciz etmesinin, öfkelendirmesinin, mahcup etmesinin, telaşa düşürmesinin veya kızdırmasının muhtemel olmaması;
  8. herhangi bir kimseyi kimliğiyle canlandırmak veya sizin kimliğinizi ya da mensubiyetinizi başka bir kişiye aitmiş gibi yanlış ifade etmek için kullanmaması; veya
  9. durum öyle olmadığı halde Promethean’dan kaynaklandığı izlenimini vermemesi. 

Satıcıların bütün ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı okuyup bunlara uyması zorunludur ve Satıcıların Marketplace’e herhangi bir Kaynak göndermeden önce ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı okuması gerekir.

2.1 Uygunsuz Kaynaklar. Promethean, ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı ihlal eden Kaynakların yüklenmesini yasaklar.  Ancak Alıcılar ve Satıcılar (i) Promethean’ın Satıcılar tarafından Marketplace’te sunulan hiçbir içerik, bilgi veya materyalden sorumlu olmadığını ve olamayacağını; (ii) Marketplace Kullanıcılarının uygun materyalle maruz tutulabileceğini; ve (iii) sınırlı kalmamak üzere sözkonusu Kaynakların tutarlılığını, tamlığını veya yararlılığını dayanak alma dahil bu gibi tüm Kaynaklara maruz bırakılmayla ve bunların kullanımıyla ilgili tüm risklerin Kullanıcılar tarafından yüklenileceğini beyan ve kabul etmektedirler.  Marketplace kullanımınızı takip etme hususunda Promethean hakkını saklı tutar (fakat hiçbir yükümlülük üstlenmez) ve Promethean uygunsuz Kaynakları Marketplace’ten kaldırmak için makul çaba gösterecektir.  Promethean’ın elinde bulunabilecek herhangi bir çözümü sınırlamaksızın Promethean, sadece Promethean’ın takdiriyle herhangi bir zamanda herhangi bir Kaynağı bütünüyle veya kısmen kaldırma, Satıcının Marketplace’e başkaca Kaynaklar yükleme kabiliyetine son verme veya Satıcının ClassFlow Hesabını sonlandırma hakkını saklı tutar. Marketplace’e yüklenen herhangi bir Kaynağın saldırgan veya uygunsuz içerik içerdiğini ve dolayısıyla ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı ihlal ettiğini düşünüyorsanız lütfen support@classflow.com adresine e-posta göndererek ve bu e-postada Kaynak ayrıntılarını vererek bize yardımcı olunuz.

3. SATICININ PROMETHEAN’A VE ALICILARA YÖNELİK LİSANSI.

3.1 Satıcı, Satıcının yüklediği Kaynakta bulunan ve buna yönelik tüm hakların sahipliğini elinde tutar.  Ancak Kaynağı Marketplace’te hazır tutmak suretiyle Marketplace üzerinden bedelsiz Kaynak satan veya teklif eden her öğretmen (“Satıcı Öğretmen”) işbu belgeyle Promethean’a imtiyazsız, dünya genelinde, sürekli, gayrikabilirücu, alt-lisansı verilebilen, münhasır olmayan bir hak; ve Satıcı’nın Kaynak, halen bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir mecra üzerinde bulunan her türlü telif hakkını, ticari marka hakkını, tanıtım hakkını ve/veya veritabanı hakkını sadece Kaynağı Marketplace’te hazır tutmak için makul ölçülerde gerektiği şekilde kullanma lisansı tanır. Bu sadece bir lisanstır – Satıcının Kaynak üzerindeki mülkiyet hakları etkilenmez.

3.2 Bir yandan Promethean ile diğer yandan Marketplace üzerinden bedelsiz Kaynak satan veya teklif eden bir üçüncü taraf yayıncı (“Satıcı Yayıncı”) arasında ayrı bir lisans anlaşmasıyla aksi üzerinde özellikle mutabık kalınmadıkça sözkonusu Satıcı Yayıncı, Satıcı’nın Kaynak, halen bilinen veya daha sonra geliştirilen herhangi bir mecra üzerinde bulunan her türlü telif hakkını, ticari marka hakkını, tanıtım hakkını ve/veya veritabanı hakkını sadece Kaynağı Marketplace’te hazır tutmak için makul ölçülerde gerektiği şekilde kullanabilmesi için işbu belgeyle Promethean’a imtiyazsız, dünya genelinde, sürekli, gayrikabilirücu, alt-lisansı verilebilen, münhasır olmayan bir hak tanır. Bu sadece bir lisanstır – Satıcının Kaynak üzerindeki mülkiyet hakları etkilenmez.

3.3 Marketplace’e Kaynak sunmakla, hangisi uygunsa Satıcı Yayıncı veya Satıcı Öğretmen işbu belgeyle Kaynağa yönelik bir lisansı Alıcıya tanır. Satıcının o kapsamda Marketplace’teki Alıcılara Kaynak teklif ettiği lisans hükümleri (sınırlı kalmamak üzere telif hakları ve ticari marka hakları dahildir) hakkında Alıcılara bildirimde bulunmak Satıcının sorumluluğudur. Örneğin Marketplace’te Kaynak satışı yapan veya bedava temin eden bir öğretmen, Creative Commons üzerinden Kaynağa hazır edilen telif hakkı lisanslarından birini uygulamayı değerlendirebilir. Bu lisanslar hakkında daha fazla bilgiyi www.creativecommons.org adresindeki Creative Commons internet sitesinde bulabilirsiniz. Satıcı, bir Satıcının Marketplace üzerinden Kaynak teklif etmesini kapsayan hükümleri korumaktan ve uygulamaya geçirmekten sorumludur ve Satıcı, Promethean’ın bunu Satıcı adına yapma konusunda hiçbir yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eder. Satıcının Kaynağa dair herhangi bir özel lisans hükmü hakkında Alıcıya hiçbir bildirimde bulunmadığı ölçüde Satıcı, Kaynağı (tamamen veya kısmen) kullanması, çoğaltması ve uyarlaması için Alıcıya dünya genelinde, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, gayrikabilirücu bir lisansı, öğretim maksatlarıyla Alıcıların öğrencileri haricinde herhangi bir üçüncü tarafa veya öğretim maksatlarına yardımcı olmak veya bunları kolaylaştırmak için diğer üçüncü taraflara yönelik olarak Kaynak paylaşma veya dağıtma hakkı olmaksızın tanır.

3.4 Kaynağın Satıcı tarafından Marketplace’ten herhangi bir şekilde kaldırılması, Kaynağın Alıcıların sonraki indirmelerine hazır edilmesi hususunda Promethean’ın hakkını basit bir yolla kaldıracaktır; Satıcının sözkonusu Kaynağı kaldırmasından önce indirme yapan Alıcılara bu Kaynağı hazır etmeye devam etme konusunda Promethean’ın hakkını ise etkilemeyecektir. Satıcılar tarafından (işbu belge madde 3.3’te ortaya konulduğu şekilde), Kaynağın kaldırılmasından önce Marketplace’ten Satıcıların Kaynağını indirmiş bulunan Alıcılara tanınan lisans, yürürlükteki lisans hükümleri kapsamında devam edecektir.

3.5 Eğer bir Satıcı, ClassFlow hesabını iptal etmeyi seçerse veya bir Satıcının ClassFlow hesabı Promethean tarafından sonlandırılırsa Satıcı, ClassFlow hesabının sonlandırılmasından veya iptal edilmesinden önce Satıcının sunduğu tüm Kaynakların Satıcı tarafından Marketplace’ten kaldırılacağını kabul eder.  Kaynağın Satıcı tarafından Marketplace’ten kaldırılması, Kaynağın Alıcıların sonraki indirmelerine hazır edilmesi hususunda Promethean’ın hakkını basit bir yolla kaldıracaktır; Satıcının sözkonusu Kaynağı kaldırmasından önce bu Kaynağı indiren Alıcılara bu Kaynağı hazır etmeye devam etme konusunda Promethean’ın hakkını ise etkilemeyecektir. Satıcının hesabı iptal edilmeden veya sonlandırılmadan önce Marketplace’ten Satıcının Kaynaklarını zaten indirmiş bulunan Alıcılara Satıcı tarafından tanınan lisans, sözkonusu sonlandırmanın ardından da devam edecektir.

3.6 Satıcının ClassFlow hesabını sonlandırmasıyla veya iptal etmesiyle birlikte Promethean, Satıcının ClassFlow hesabının sonlandırılmasının veya kapatılmasının yürürlük tarihinin ardından Marketplace’te satış için hazır bulunan Satıcı Kaynaklarından herhangi birinin satışı için Satıcıya herhangi bir ücret veya tazminat ödeme yükümlülüğünde olmayacaktır.  Satıcının ClassFlow hesabının sonlandırılmasının veya kapatılmasının yürürlük tarihi öncesinde Satıcının Kaynaklarının Marketplace’ten kaldırılmasından Satıcı sorumludur.  Eğer Satıcı, Satıcının ClassFlow hesabının sonlandırılmasının veya iptal edilmesinin öncesinde Satıcının Kaynaklarını Marketplace’ten kaldırmazsa sözkonusu sonlandırma veya iptalle birlikte Promethean, sadece Promethean’ın seçimiyle Satıcının Kaynaklarını Marketplace’ten kaldırabilir veya Marketplace üzerinden Kaynak teklif etmeye devam edebilir. 

4. SATICININ BEYANLARI VE GARANTİLERİ. Marketplace’e Kaynak yüklemekle veya göndermekle Satıcı, (a) Kaynağın sadece Satıcı tarafından oluşturulduğunu veya Satıcının, işbu belgede şart koşulan hakları ve lisansları Promethean’a ve diğer ClassFlow kullanıcılarına tanıma hakkı da dahil olmak üzere Kaynağı kullanmak, yayınlamak, dağıtmak, çoğaltmak, satmak ve/veya başka bir şekilde istismar etmek için gereken tüm haklara ve/veya lisans sahip olduğunu; (b) Kaynağın fikri mülkiyet haklarını (sınırlı kalmamak üzere telif hakkı ve ticari marka hakları da dahildir) veya herhangi bir üçüncü tarafın başka herhangi bir hakkını ihlal etmeyeceğini veya başka bir şekilde çiğnemeyeceğini; (c) kendi adlarını ve/veya resimlerini Marketplace üzerinden yükleme, iletme, yayınlama, alt-lisansını verme ve/veya yayma konusunda Satıcının, Satıcı Kaynağında belirtilen her bir tanımlı kişiden muvafakat, ferağ ve/veya izin sahibi olduğunu; ve (d) Satıcının Marketplace’e yüklediği her türlü Kaynağın kendi bütünlüğüyle tam olarak indirilebilecek bütün Kaynak olacağını ve sözkonusu Kaynağın hiçbir kısmının ayrı olarak sunulmayacağını veya örneğin bir üçüncü taraf sitesi veya başka bir kanal üzerinden ayrı ya da ek satınalım gerektirmeyeceğini beyan ve garanti eder.  Satıcının yaptığı herhangi bir yüklemenin bu gibi herhangi hakkı ihlal ettiği konusunda Satıcının bilgi sahibi olduğu ölçüde Satıcı, sözkonusu Kaynağı derhal Marketplace’ten kaldıracaktır.

5. SATICI TAZMİNİ. Satıcı, Promethean’ı ve Promethean’ın bağlı kuruluşlarını, ana şirketini, iştiraklerini, görevlilerini, acentelerini, temsilcilerini ve çalışanlarını herhangi ve tüm iddialara, taleplere, yükümlülüklere, harcamalara veya vergi değerlendirmelerine karşı, bunlara herhangi bir üçüncü tarafın öne sürdüğü sözkonusu iddiadan veya (i) Satıcının Marketplace üzerinden sunduğu, sattığı, yayınladığı, ilettiği, temin ettiği veya başka bir şekilde hazır ettiği herhangi bir Kaynaktan; (ii) Satıcının ClassFlow Yasal Hükümleri’ni ihlal etmesi fiili veya iddiasından; (iii) Satıcının herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını veya sahibine özel hakkı ihlal ettiği fiilinden veya iddiasından, ya da (iv) Satıcının yürürlükteki yasaları, kuralları, yönetmelikleri veya başka birinin hakkını ihlal etmesi fiilinden veya iddiasından ötürü, bunlardan doğan, kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olarak herhangi bir resmi veya düzenleyici kurumun açtığı herhangi bir takibattan doğan makul avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere tazmin etmeyi ve zararsız kılmayı kabul eder.

6. KAYNAKLARIN FİYATLANDIRILMASI, GELİR PAYLAŞIMI, ÜCRETLER VE ÖDEMELER.

6.1 Kaynakların Fiyatlandırılması. Satıcılar, kendi Kaynaklarının Marketplace’te satışı için fiyatların (“Liste Fiyatı”) belirlenmesinden tek başına sorumludurlar; ancak sözkonusu fiyatlandırma (sözkonusu Kaynağın bedelsiz olarak teklif edilmemesi halinde) Promethean’ın gerekli gördüğü asgari fiyattan aşağı olmamalıdır. Promethean’ın gerekli gördüğü asgari fiyat, sadece Promethean’ın takdiriyle Promethean tarafından değişikliğe tabi tutulabilir fakat Satıcının Kaynağı gerekli asgari fiyatın altında herhangi bir fiyatla Marketplace’te listelemeye teşebbüs etmesi halinde o gün geçerli olan asgari fiyat gerekliliği Satıcıya açıklanacaktır. Liste Fiyatı, her türlü KDV’yi veya Alıcıya gösterilen satınalma fiyatına dahil edilen benzeri vergileri içerecektir.  Liste Fiyatı sadece A.B.D doları cinsinden olacaktır.

6.2 Vergiler ve Satıcı ile İlişkilerin Niteliği. Satıcılar, Satıcının Marketplace üzerinden yaptığı her türlü satışa uygulanabilecek olan satış vergileri de dahil olmak üzere her türlü federal, ulusal, devlet genelinde, eyalet genelinde veya yerel vergilerden tek başına ve münhasıran sorumludurlar.  Bunun gibi Satıcı, Satıcıya yapılan herhangi bir ödemeden kaynaklanarak muaccel ve ödenecek olan her türlü gelir ve diğer vergilerden tek başına ve münhasıran sorumludur. Eğer Marketplace üzerinden herhangi bir Kaynağın veya Kaynakların satışını yaparsanız sizin Marketplace kullanımınızla ilgili olarak herhangi bir bilgi raporlamasını veya vergi yükümlülüğünü yerine getirmek için Promethean’ın talep edebileceği her türlü formu, belgeyi veya diğer sertifikaları temin etmeyi kabul etmektesiniz. ClassFlow Yasal Hükümleri’nde yer alan hiçbir şey Promethean ile herhangi bir Satıcı arasında istihdam ilişkisi, acentelik veya ortaklık oluşturmaz.

6.3 Gelir Payı ve İşlem Ücreti. Satıcının Satıcı Kaynaklarını satışa sunabileceği bir yerin Promethean tarafından sağlanması gözönünde bulundurulduğunda Satıcı, Promethean’ın Marketplace üzerinden yüklenen ve satılan her bir Kaynak için Liste Fiyatının %35’ini alacağını ve Satıcının da satılan Kaynak başına Liste Fiyatının %65’ini (“Gelir Payı”) eksi 0.25$ işlem ücretini (“İşlem Ücreti”) alacağını kabul eder.  Satıcıya ödenen tutarın hesaplanması maksadıyla vergiler, Liste Fiyatının dışındadır.  Başka bir deyişle eğer Kaynağın satışıyla birlikte Kaynağın Liste Fiyatı 2.00$ ise, Liste Fiyatına dahil edilebilecek olan her türlü satış vergisine rağmen Promethean toplam 2.00$’ın %35’ini Gelir Payı olarak ve Kaynak başına ilave 0.25$’ı İşlem Ücreti olarak elinde tutacaktır.  Dolayısıyla 2.00$ Liste Fiyatlı bir Kaynak için Promethean, 0.70$’ı Gelir Payı, ilave 0.25$’ı ise İşlem Ücreti olarak tutacak ve Satıcı 1.05$ almaya hak kazanacaktır.  Gelir Payı ve İşlem Ücreti, çevrimiçi ödemeleri Alıcıların yapmasını ve Satıcıların da kabul etmesini mümkün kılacak olan üçüncü taraf ödeme işlemi hizmeti vasıtasıyla Alıcıdan tahsil edilen satış fiyatından otomatik olarak düşülecektir.  Promethean, Satıcılar ile Alıcılar arasında Marketplace üzerinden işlemleri mümkün kılmak için Promethean tarafından kullanılan üçüncü taraf ödeme işlemcisini ekleme, kaldırma veya başka bir şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.

6.4 Satıcıya Ödemeler. Satıcı, Promethean tarafından belirtilen veya yazılan hiçbir şeyin ve ClassFlow Yasal Hükümleri’nde yer alan hiçbir şeyin, Marketplace üzerinden satış veya dağıtım için Satıcının yüklediği herhangi bir Kaynağa yönelik olarak ne geçmişte ne şimdi herhangi bir satış beklentisi, herhangi bir satış seviyesi veya Satıcıya ödeme oluşturmadığını kabul ve teyit eder. Satıcının rahatlığı için Promethean, bir üçüncü taraf ödeme işlemcisinin hizmetlerini hazır etmektedir. Marketplace üzerinden satılan Kaynaklar karşılığında ödeme almak için Satıcının ya mevcut bir hesaba link oluşturması ya da üçüncü taraf ödeme işlemcisinde hesap oluşturması zorunludur. Ödemeler sadece A.B.D doları cinsinden yapılacaktır. Satıcının ClassFlow Yasal Hükümleri’ne bağlı kalması kaydıyla ödemeler, Kaynağın satılma tarihinden itibaren otuz (30) günü geçmemek üzere üçüncü taraf ödeme işlemcisiyle Satıcının hesabına otomatik olarak dağıtılacaktır. Üçüncü taraf ödeme işlemcisinin sağladığı hizmetlerle ilişkili olarak Promethean hiçbir beyanda bulunmaz ve herhangi bir üçüncü taraf ödeme işlemcisi de dahil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere herhangi bir üçüncü tarafın yol açabileceği ödeme gecikmelerinden Promethean sorumlu değildir.  Bunun yanısıra Satıcı, işbu belgede belirtilenden başka herhangi bir mekanizmayla ödeme yapılmasını gerekli görme hakkından feragat eder ve ClassFlow Yasal Hükümleri çerçevesinde başka hiçbir borcun ortaya çıkmayacağını kabul eder.

6.5 Para İadesi Politikası. Promethean’ın, Alıcının indirme yaptığı bir Kaynak için (aşağıda Kısım B, Madde 4’te belirtildiği gibi) para iadesi yapmayı seçtiği ölçüde Promethean, bu Kaynak hakkında Satıcıya bildirimde bulunacaktır. Promethean, sözkonusu Kaynağın para iadesiyle sonuçlanması halinde her türlü Kaynağı Marketplace’ten kaldırma hakkını saklı tutar. Promethean’dan bildirim alınmasını izleyen 10 gün içinde Satıcının, Promethean’ın üçüncü taraf ödeme işlemcisi üzerinden Promethean’a, o Kaynak için Satıcı tarafından alınan tam tutarda para iadesi yapması gerekir.  Eğer Satıcı Promethean’a para iadesi yapmazsa Promethean, (i) Satıcının Kaynağını veya Kaynaklarını Marketplace’ten kaldırma; (ii) Satıcının başkaca Kaynakları Marketplace’e yüklemesine kısıtlama getirme; veya (iii) Satıcının ClassFlow hesabını sonlandırma hakkını saklı tutar.

7. Garanti Uyarıları. PROMETHEAN, (I) HERHANGİ BİR İÇERİK HATASI, YANLIŞLIĞI VEYA TUTARSIZLIĞINDAN, (II) MARKETPLACE ERİŞİMİNİZDEN VE KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VE HANGİ NİTELİKTE OLURSA OLSUN KİŞİSEL YARALANMA VEYA MALA ZARARDAN, (III) SATICI TARAFINDAN 3ÜNCÜ TARAF ÖDEME İŞLEMCİSİNE SAĞLANAN HERHANGİ VE TÜM KİŞİSEL BİLGİLERE VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERE HERHANGİ BİR YETKİSİZ ERİŞİMDEN VEYA BUNLARIN KULLANIMINDAN, (IV) MARKETPLACE YÖNELİMLİ VEYA KAYNAKLI İLETİMDEKİ HERHANGİ BİR KESİNTİDEN VEYA SONLANDIRMADAN, (IV) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA MARKETPLACE’E VEYA ONUN VASITASIYLA İLETİLMİŞ OLABİLECEK HERHANGİ BİR BÖCEK, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERİNDEN, VE/VEYA (V) HERHANGİ BİR KAYNAKTAKİ HERHANGİ BİR HATADAN VEYA NOKSANDAN YA DA MARKETPLACE ÜZERİNDEN SATILAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HAZIR EDİLEN HERHANGİ BİR KAYNAĞIN KULLANIMI SONUCUNDA ÜSTLENİLEN HERHANGİ BİR TÜRDE HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZİYANDAN ÖTÜRÜ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ. PROMETHEAN; ALICI, SATICI VE 3ÜNCÜ TARAF İŞLEMCİSİ ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİ TAKİP ETMENİN TARAFI OLMAYACAK VEYA HİÇBİR ŞEKİLDE BUNDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. BUNA EK OLARAK PROMETHEAN, MARKETPLACE ÜZERİNDEN KAYNAKLANABİLECEK FAKAT ÇEVRİMDIŞINA VEYA MARKETPLACE DIŞINA ALINAN İŞLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE MARKETPLACE DIŞINDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERDEN DOĞAN HİÇBİR ZİYANDAN VEYA KAR KAYBINDAN ÖTÜRÜ SORUMLU DEĞİLDİR.

B. ALICI HÜKÜMLERİ VE KOŞULLARI.

ClassFlow Marketplace’ten Kaynak İndirilmesi. Marketplace’ten Kaynak indirmek için Alıcının ClassFlow hesabının bulunması zorunludur.  Alıcı, mevcut bir hesabı kullanmak veya Promethean’ın tespit ettiği üçüncü taraf ödeme işlemcisinde hesap oluşturmak suretiyle veya kredi ya da banka kartıyla Marketplace’ten Kaynak satınalabilir. Marketplace üzerinden sunulan tüm Kaynaklar, dijital kaynaklardır. Bunun gibi, üçüncü taraf ödeme işlemcisi üzerinden ödeme alınmasıyla birlikte Promethean, Alıcının derhal kullanması ve Alıcının ClassFlow hesabının “Kaynaklarım” klasöründen erişim sağlaması için Alıcıya sözkonusu Kaynağı derhal hazır edecektir [sözkonusu Kaynağı teslim edecektir]. Promethean, Alıcının satınaldığı bir Kaynağı genelde süresiz olarak ve Kaynağın Marketplace üzerinden sunulduğu müddetçe Alıcıya hazır edecektir.  Ancak Promethean, bunu hiçbir şekilde garanti etmez ve Kaynak herhangi bir zamanda Satıcı tarafından Marketplace’ten kaldırılabilir veya Kaynak hakkındaki bir şikayet karşısında Promethean tarafından da kaldırılabilir.

Alıcının Kaynaktaki Hakları ve Yükümlülükleri. Alıcının Marketplace’ten Kaynak satınalımı, sadece lisans kapsamında yapılır; bu gibi herhangi bir Kaynakta hiçbir doğrudan mülkiyet veya sahiplik devri olmayacaktır. Alıcının satınalınan Kaynağı kullanmasını düzenleyen lisans hükümleri, işbu belgede Kısım A, Madde 3.3’te belirtildiği şekilde Satıcı tarafından ortaya konulan hükümler olacaktır. Alıcı, Kaynak satınalmakla, Satıcının tespit ettiği tüm telif hakkı bildirimleri, ticari marka kuralları, bilgilendirme ve lisanslama veya kullanım kısıtlamaları da dahil olmak üzere sözkonusu Kaynakla ilişkili lisans hükümlerini onayladığını ve bunlarla bağlı kalacağını kabul eder. Her halükarda, Kaynak kullanımınızı düzenleyen lisans hükümlerini ihlal etmek veya çiğnemek suretiyle satınaldığınız hiçbir Kaynağı kullanmamayı veya Marketplace üzerinden bedelsiz edinmemeyi kabul etmektesiniz.

Kaynaklar için Ödeme. Alıcı, Marketplace üzerinden satınalınan tüm Kaynaklardan sorumlu olmayı ve bunlar için Promethean’ın tanımladığı üçüncü taraf ödeme işlemcisi üzerinden tam ödeme yapmayı kabul eder.  Alıcı ayrıca Promethean’ın, Alıcı tarafından satınalınan her türlü Kaynak için üçüncü taraf ödeme işlemcisiyle oluşturulan Alıcı hesabından düşüm yapabileceğini de kabul eder.  Alıcı, tüm ücretlerin ödemeleri için Promethean’a geçerli ve güncel hesap bilgileri vermekten sorumludur.

Para İadesi Politikası. Marketplace üzerinden hazır edilen tüm Kaynaklar, satınalınmayla birlikte Alıcının derhal kullanması ve Alıcının ClassFlow hesabının “Kaynaklarım” klasörüne erişimi için Alıcıya hazır edilen dijital kaynaklardır.  Alıcı, Marketplace üzerinden yapılan tüm Kaynak satışlarının kesin olduğunu ve hiçbir para iadesinin yapılmayacağını teyit ve kabul eder. Yukarıdaki politikaya rağmen Promethean, sadece kendi takdiriyle, her bir olay esasında örneğin bir Kaynak, Kaynaktaki kusur veya yanlışlıktan ötürü Alıcı tarafından kullanılamıyor, indirilemiyor veya erişim sağlanamıyorsa bu politikaya belli istisnalar getirebilir.  Eğer böyle bir istisna getirilirse Promethean, sözkonusu satınalım için, Promethean’ın uygun bulacağı biçimde, Marketplace kredisi usulü de dahil olmak üzere Alıcıya para iadesi yapabilir.

Diğer Sitelere ve Kaynaklara Linkler. Bir Kaynak, diğer internet sitelerine veya kaynaklara linkler içerebilir.  Promethean, sözkonusu harici siteler ve kaynaklar üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir.  Alıcı, (i) Promethean’ın sözkonusu sitelerin ve kaynakların hazır tutulmasından veya tutarlılığından sorumlu olmadığını ve (ii) Promethean’ın sözkonusu harici sitelerde ve kaynaklarda bulunan veya bunlar üzerinden hazır edilen hiçbir içerik, reklam, ürün, hizmet veya malzemeyi tasdik etmediğini ve bunlardan sorumlu veya yükümlü olmadığını kabul eder.  Eğer Alıcı bu harici sitelere veya kaynaklara erişim sağlarsa Alıcı bunu Alıcının kendi riski altında yapar ve Alıcı ortaya çıkabilecek tüm sorumlulukları ve sonuçları üstlenir.

Garanti Uyarıları. ALICI, MARKETPLACE’TEN KAYNAK SATINALMAKLA ALICININ BUNU “OLDUĞU GİBİ” VE “MEVCUT OLDUĞU ŞEKLİYLE” YAPTIĞINI VE ALICININ PROMETHEAN TARAFINDAN SAĞLANAN MARKETPLACE’İ KULLANIMININ SADECE ALICININ KENDİ RİSKİ ALTINDA YAPILDIĞINI KABUL EDER. YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE PROMETHEAN, İŞTİRAKLERİ VE KENDİSİNİN, HEPSİNİN GÖREVLİLERİ, MÜDÜRLERİ, ÇALIŞANLARI VE TEMSİLCİLERİ, SINIRLI KALMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ZIMNİ PAZARLANABİLİRLİK, HAK, İHLAL ETMEME GARANTİSİ VEYA TİCARİ TEMAS VEYA KULLANIM SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE MARKETPLACE İLE BAĞLANTILI AÇIK YA DA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDERLER. PROMETHEAN, MARKETPLACE’TE BULUNAN KAYNAKLARIN DOĞRULUĞU, TUTARLILIĞI VEYA TAMLIĞI KONUSUNDA VEYA MARKETPLACE’TE SATIŞ İÇİN VEYA BEDAVA OLARAK LİSTELENEN HERHANGİ BİR KAYNAĞIN (SINIRLI KALMAKSIZIN HER TÜRLÜ ÖĞRETİM İÇERİĞİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE) VARLIĞI, NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ, MEŞRULUĞU, İŞLEVSELLİĞİ, GÜVENLİĞİ VEYA EMNİYETİ HAKKINDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. PROMETHEAN, AYRICA MARKETPLACE’TE MEVCUT OLAN KAYNAKLARIN İÇERİĞİNİN BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞU VEYA HERHANGİ BİR ALICININ GEREKLİLİKLERİNİ KARŞILAYACAĞI KONUSUNDA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAZ VEYA GARANTİ VERMEZ VE (I) HERHANGİ BİR İÇERİK HATASI, YANLIŞLIĞI VEYA TUTARSIZLIĞINDAN, (II) MARKETPLACE ERİŞİMİNİZDEN VE KULLANIMINIZDAN KAYNAKLANAN VE HANGİ NİTELİKTE OLURSA OLSUN KİŞİSEL YARALANMA VEYA MALA ZARARDAN, (III) SİZİN TARAFINIZDAN 3ÜNCÜ TARAF ÖDEME İŞLEMCİSİNE SAĞLANAN HERHANGİ VE TÜM KİŞİSEL BİLGİLERE VE/VEYA FİNANSAL BİLGİLERE HERHANGİ BİR YETKİSİZ ERİŞİMDEN VEYA BUNLARIN KULLANIMINDAN, (IV) MARKETPLACE YÖNELİMLİ VEYA KAYNAKLI İLETİMDEKİ HERHANGİ BİR KESİNTİDEN VEYA SONLANDIRMADAN, (IV) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFÇA MARKETPLACE’E VEYA ONUN VASITASIYLA İLETİLMİŞ OLABİLECEK HERHANGİ BİR BÖCEK, VİRÜS, TRUVA ATI VEYA BENZERİNDEN, (V) HERHANGİ BİR KAYNAKTAKİ HERHANGİ BİR HATADAN VEYA NOKSANDAN YA DA MARKETPLACE ÜZERİNDEN SATILAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HAZIR EDİLEN HERHANGİ BİR KAYNAĞIN KULLANIMI SONUCUNDA ÜSTLENİLEN HERHANGİ BİR TÜRDE HERHANGİ BİR ZARAR VEYA ZİYANDAN VE/VEYA (VII) HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAFIN FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN HERHANGİ BİR KAYNAKTAN VEYA HERHANGİ BİR KAYNAK PARÇASINDAN ÖTÜRÜ HİÇBİR YÜKÜMLÜLÜK VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ. PROMETHEAN, MARKETPLACE VEYA HERHANGİ BİR HİPERLİNKLİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SATICI TARAFINDAN SUNULAN HERHANGİ BİR KAYNAK İÇİN İLZAM, TASDİK, GARANTİ SAĞLAMAZ VEYA SORUMLULUK ÜSTLENMEZ; VE ALICI, SATICI İLE 3ÜNCÜ TARAF ÖDEME İŞLEMCİSİ ARASINDAKİ HERHANGİ BİR İŞLEMİN TAKİP EDİLMESİNDEN ÖTÜRÜ PROMETHEAN HİÇBİR ŞEKİLDE SORUMLU OLMAYACAKTIR. HERHANGİ BİR MECRA ÜZERİNDEN VEYA HERHANGİ BİR ORTAMDA ÜRÜN VEYA HİZMET SATINALINMASINDA OLDUĞU GİBİ ALICININ, UYGUN OLDUĞU ŞEKİLDE ALICIYA AİT EN İYİ YARGILARI VE UYGULAMA İHTİYATINI ORTAYA KOYMASI GEREKİR. BUNA EK OLARAK PROMETHEAN, MARKETPLACE ÜZERİNDEN KAYNAKLANABİLECEK FAKAT ÇEVRİMDIŞINA VEYA MARKETPLACE DIŞINA ALINAN İŞLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE MARKETPLACE DIŞINDA YÜRÜTÜLEN İŞLEMLERDEN DOĞAN HİÇBİR ZİYANDAN VEYA KAR KAYBINDAN ÖTÜRÜ SORUMLU DEĞİLDİR.

C. TELİF HAKKI BİLDİRİMİ VE KALDIRMA.  

1. İhlal Bildirimi. Marketplace’te bulunan herhangi bir Kaynağın sizin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünürseniz aşağıdaki prosedürlere uygun olarak iddianızı Promethean’a derhal bildirmeniz gerekir.  Promethean ihlal iddialarını Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ve yürürlükteki diğer telif hakkı yasalarına göre ele alacaktır.  DMCA ihlal iddialarının yazılı olarak bildirilmesini ve copyright@prometheanworld.com adresinden Promethean’a gönderilmesini şart koşmaktadır.   

İhlal Bildirimiyle talep edilen bilgiler, bu öğeleri rapor eden tarafların ya hak sahibi olduklarını ya da kendi hak sahiplerince yetkilendirildiklerini güvenceye almak ve kaldırılacak Kaynağı doğru tespit etmemizi mümkün kılmak üzere tasarlanmıştır. Yürürlüğe girmesi için ihlal bildiriminin aşağıdaki bilgileri içermesi zorunludur: 

(a)  Münhasır hak sahibinin ya da ihlal edildiği iddia edilen münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkilendirilen kişinin fiziki veya elektronik imzası; 

(b)  İhlal edildiği iddia edilen telif haklı çalışmanın tanımı, veya tek bir bildirimin kapsamına birden çok telif haklı çalışma giriyorsa sözkonusu çalışmaları temsil eden bir liste; 

(c) İhlal ettiği veya ihlal edici faaliyetin konusu olan ve kaldırılacak olan ya da erişimi devre dışı bırakılacak olan materyalin tanımı ve hizmet tedarikçisinin materyalin yerini belirlemesine makul ölçülerde imkan vermeye yeterli bilgiler; 

(d) Hizmet tedarikçisinin şikayetçi tarafla irtibata geçmesine imkan tanımaya makul ölçülerde yetecek olan adres, telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi gibi şikayetçi tarafla temas kurulabilecek bilgiler; 

(e)  Şikayet edilen biçimde materyal kullanımına telif hakkı sahibinin, acentesinin veya yasanın yetki verdiği konusunda şikayetçi tarafın iyi niyetli inanç taşıdığına dair bir bildirim; ve 

(f)  Bildirimdeki bilgilerin tutarlı, yalan beyan cezasına tabi olduğuna ve şikayetçi tarafın ihlal edildiği iddia edilen münhasır hak sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğuna dair bir bildirim.

2. İhlal Bildiriminin Alınmasını İzleyen Süreç. Uygun bir İhlal Bildiriminin alınmasıyla birlikte aşağıdakilere yönelik hakkımızı saklı tutuyoruz:

(a)   ihlal edici materyale erişimin kaldırılması veya devre dışı bırakılması;

(b) ihlalle suçlanan Satıcının, yürürlükteki materyali kaldırdığımız veya devre dışı bıraktığımız konusunda haberdar edilmesi;

(c) Satıcının Marketplace’e sözkonusu erişiminin sonlandırılması; ve

(d) Satıcının ClassFlow hesabının sonlandırılması.

Eğer Satıcı, kaldırılan veya erişimin devre dışı bırakıldığı Kaynağın ihlal edici olmadığına inanırsa veya Satıcı, sözkonusu Kaynağı yayınlama ve kullanma hakkına sahip olduğunu düşünürse Satıcı, aşağıdaki bilgileri içeren bir karşı bildirimi copyright@prometheanworld.com adresinden bize gönderme hakkına sahiptir:

(a)  Satıcının veya Satıcı adına hareket etmeye yetkili bir kişinin elektronik imzası;

(b) Kaldırılan veya erişimi devre dışı bırakılan Kaynağın tanımı ve materyalin kaldırılmadan veya devre dışı bırakılmadan önce göründüğü konum;

(c) Kaynağın bir hata veya Kaynağın yanlış tanımlanması sonucunda kaldırıldığı veya devre dışı bırakıldığı konusunda Satıcının iyi niyetli inanç taşıdığına dair bir bildirim; ve

(d)  Satıcının adı, adresi, telefon numarası ve varsa e-posta adresi.

Bizim tarafımızdan bir karşı bildirim alınırsa, karşı bildirimin bir suretini asıl şikayetçi tarafa göndererek sadece Promethean’ın takdiriyle karşı bildirimin alınmasından itibaren 14 iş günü içerisinde kaldırılan Kaynağı değiştirebileceğimiz veya devre dışı bırakmaya son verebileceğimiz konusunda kendilerini bilgilendirebiliriz.

D. YÜKÜMLÜLÜK SINIRLAMASI.

ALICI VE SATICI, PROMETHEAN’IN, İŞTİRAKLERİNİN VE KENDİSİ İLE BİRLİKTE HEPSİNİN GÖREVLİLERİNİN, MÜDÜRLERİNİN, ÇALIŞANLARININ VE/VEYA ACENTELERİNİN, SINIRLI KALMAMAK ÜZERE MARKETPLACE’E VEYA MARKETPLACE İLE İLGİLİ BAŞKA HERHANGİ BİR MADDEYE ERİŞİM, BUNUN KULLANIMI VEYA BUNA ERİŞİM YA DA KULLANIM SAĞLANAMAMASINDAN ORTAYA ÇIKAN KÂR, İYİ NİYET, İTİBAR, KULLANIM VEYA VERİ KAYBI YA DA DİĞER GAYRİMADDİ KAYIPLAR DAHİL HERHANGİ BİR DOĞRUDAN, DOLAYLI, ANLIK, ÖZEL, SONUÇSAL VEYA ÖRNEKSEL ZİYANDAN ÖTÜRÜ YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI KABUL EDERLER. BAZI A.B.D EYALETLERİ VEYA DİĞER İDARİ BİRİMLER, ANLIK VEYA SONUÇSAL ZİYANLARDAN ÖTÜRÜ YÜKÜMLÜLÜK DIŞLAMASINA VEYA SINIRLAMASINA İMKAN TANIMAMAKTADIRLAR Kİ BU DURUMDA YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR VE İSTİSNALAR GEÇERLİ OLMAYABİLİR. PROMETHEAN’IN SATICIYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HİÇBİR DURUMDA TOPLAMDA (A) SÖZKONUSU YÜKÜMLÜLÜĞE YOL AÇTIĞI İDDİA EDİLEN İDDİA VEYA EYLEMDEN HEMEN ÖNCEKİ ONİKİ (12) AY İÇİNDE PROMETHEAN TARAFINDAN SATICIYA ÖDENEN TOPLAM TUTARLARDAN VEYA (B) YÜZ DOLARDAN (100.00$) DAHA DÜŞÜK OLANDAN DAHA FAZLA OLMAYACAKTIR.  PROMETHEAN’IN ALICIYA KARŞI YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HİÇBİR DURUMDA TOPLAMDA (A) SÖZKONUSU YÜKÜMLÜLÜĞE YOL AÇTIĞI İDDİA EDİLEN İDDİA VEYA EYLEMDEN HEMEN ÖNCEKİ ONİKİ (12) AY İÇİNDE ALICI TARAFINDAN PROMETHEAN’A ÖDENEN TOPLAM TUTARLARDAN VEYA (B) YÜZ DOLARDAN (100.00$) DAHA DÜŞÜK OLANDAN DAHA FAZLA OLMAYACAKTIR.

SATICI VE ALICI İŞBU BELGEYLE, HİZMETE ERİŞİM SAĞLAMAKLA VE KULLANMAKLA VE BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMEKLE SATICI İLE ALICININ ŞU AN BİLİNMEYEN VEYA ŞÜPHE EDİLMEYEN İDDİALAR İTİBARIYLA HAKLARINDAN FERAGAT EDİYOR OLABİLECEKLERİNİ ANLAMAKTA VE TEYİT ETMEKTELER. EĞER ALICI VEYA SATICI KALİFORNİYA’DA YERLEŞİKSE ALICI VEYA SATICI, TAKİP EDEN HÜKMÜ GETİREN KALİFORNİYA MEDENİ KANUNU 1542. KISMINI OKUDUKLARINI VE ANLADIKLARINI TEYİT ETMEKTEDİRLER: “GENEL BİR İBRA, ALACAKLININ İBRAYI DÜZENLEME ZAMANINDA BİLMEDİĞİ VEYA KENDİ LEHİNE BULUNDUĞUNDAN ŞÜPHE ETTİĞİ, Kİ KENDİSİNCE BİLİNMESİ HALİNDE BORÇLU İLE OLAN UZLAŞMASINI MADDEN ETKİLEMİŞ OLACAK İDDİALARA UZANMAZ.” BUNUN YANISIRA EĞER ALICI VEYA SATICI, BAŞKA BİR A.B.D EYALETİNDE VEYA BAŞKA BİR İDARİ BİRİMDE YERLEŞİKSE SÖZKONUSU DİĞER EYALETİN VEYA İDARİ BİRİMİN TÜM BENZER YASALARINDAN ÖNCEDEN FERAGAT ETMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

E. SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ.

Yukarıda belirtildiği gibi ClassFlow Yasal Hükümleri; bu ClassFlow Marketplace Hükümleri ve Koşulları, ClassFlow Hizmet Koşulları, ClassFlow Gizlilik Politikası, ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve ClassFlow Çerez Politikası’ndan oluşur.  ClassFlow Yasal Hükümleri, Marketplace kullanımını düzenler ve Alıcı ile Promethean arasındaki ve Alıcı ile Promethean arasındaki bütün Sözleşmeyi oluşturur. (Kaynak ister bedava ister belli bir ücret karşılığında olsun) Marketplace üzerinden herhangi bir Kaynağın satınalınmasıyla veya satılmasıyla ilgili olarak: (i) bu ClassFlow Marketplace Hükümleri ve Koşulları’nın belli hükümleri ve koşulları geçerlilik taşıyacaktır, ve (ii) bu ClassFlow Marketplace Hükümleri ve Koşulları ile bu ClassFlow Yasal Hükümleri’ndeki başka herhangi bir kayıt arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde bu ClassFlow Marketplace Hükümleri ve Koşulları’nın hükümleri ve koşulları geçerlilik taşıyacaktır.

©2016 Promethean Limited. Tüm Hakları Saklıdır.