ClassFlow Gizlilik Politikası


Yürürlük Tarihi:  6 Temmuz 2018
ClassFlow Öğrenci Verileri Gizlilik Taahhüdümüz

Kişisel olarak tanımlanabilir öğrenci bilgilerinin gizliliği bizim için çok önemlidir.  Güvenilir bir eğitim hizmeti sağlayıcısı olarak ClassFlow’u seçen müşterilerimize minnetimizin bir göstergesi olarak yüksek veri gizliliği ve güvenlik standartlarına uymaya çalışırız. Öğrencilerin kişisel bilgilerine eriştiğimizde şu veri gizliliği ilkelerini taahhüt ederiz:

 • Öğrenci kişisel bilgilerini sadece Hizmet’imizi sunma amacıyla veya okul ya da ebeveyn tarafından yetkilendirildiği şekilde toplar, saklar, işler ve paylaşırız.
 • Öğrenci kişisel bilgilerini sadece Hizmet’imizi sunmak için gerekli olduğu ölçüde toplarız.
 • Veri politikalarımızı ve uygulamalarımızı net ve şeffaf bir şekilde açıklayacağız.
 • Öğrenci kişisel bilgilerini pazarlama amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmayız veya satmayız.
 • Öğrenci kişisel bilgilerini davranış odaklı pazarlama amacıyla ifşa etmeyiz.
 • Öğrenci kişisel bilgilerini ebeveynlerin açık izni olmadan davranış odaklı pazarlama amacıyla kullanmayız.
 • Okula bildirimde bulunmadan ve öğrenci kişisel bilgilerinin toplandığı sırada açıklanandan çok daha farklı şekilde kullanılmasından önce okula seçim şansı sunmadan gizlilik politikamızda veya hizmet koşullarında öğrenci kişisel bilgilerinin toplanması veya kullanılmasıyla ilgili önemli bir değişiklik yapmayacağız.
 • ClassFlow’da toplanan öğrenci verileri türlerini korumak için tasarlanan kapsamlı bir veri güvenliği programı kullanacağız.
 • Artık gerekli olmadığında veya okulun isteği ya da talebi üzerine öğrenci kişisel bilgilerini sileceğiz veya kimlik bilgilerini kaldıracağız.

Uygulamalarımız ve öğrenci kişisel bilgilerini koruma şekillerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bu Gizlilik Politikası’nın yanı sıra Çerez Politikamız, Hizmet Koşulları ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı inceleyin veya sorularınız için privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın. “ClassFlow” veya “Hizmet”, Promethean Limited (“Promethean”, “biz” veya “bizi”ya da “bizim”) tarafından sunulur.  Biz, merkezi Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Birleşik Krallık adresinde mukim, İngiltere ve Galler’de tescilli bir limitet şirketiyiz.

Bu Gizlilik Politikası’nda “Hizmet(ler)” kelimesini kullandığımızda (i) www.ClassFlow.com adresinde veya Kullanıcı’nın bulunduğu yere veya tarayıcı diline göre belirlenen diğer URL’lerde ücretsiz olarak sunulan genel ClassFlow Hizmeti’ni; (ii) okullara, okul bölgelerine veya diğer kurumlara abonelik yoluyla sunulan ve yalnızca belirli bir okul veya okul bölgesi tarafından kullanım için sadece özel bir URL’si (ör. www.yourschooldistrictname.classflow.com) olan özel ClassFlow Alt Alan Adı ayarıyla erişilebilen Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni ve (iii) Promethean tarafından sunulan diğer tüm ilgili web sitelerini, ürünleri, hizmetleri ve uygulamaları (App Store, Google Play store veya diğer üçüncü taraf uygulama mağazaları aracılığıyla sunulan ClassFlow ile ilgili herhangi bir uygulama dâhil) kastederiz.

Bu Gizlilik Politikası, bu Gizlilik Politikası’nda bahsedilen ClassFlow Çerez Politikası, ClassFlow Hizmet Koşulları ve ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ile birlikte sizinle aramızda yasal olarak bağlayıcı bir Sözleşme (burada müştereken “Sözleşme” olarak anılacaktır) oluşturur.  Hizmet’imizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bunları dikkatli bir şekilde okuyun.  Hizmet’imizi kullanacağınızı belirterek ClassFlow Hizmet Koşulları, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, Çerez Politikası ve bu Gizlilik Politikası’nı ve hepsinin koşullarına tabi olacağınızı ve uyacağınızı kabul edersiniz.  Bu koşulları ve politikaları kabul etmezseniz lütfen Hizmet’i kullanmayın.  Burada açıklamasını vermediğimiz terimler Hizmet Koşulları’nda belirtilen anlamlara gelecektir.  Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası arasında tutarsızlık olması durumunda Hizmet Koşulları geçerli olacaktır.

“Siz” veya “sizin” kelimeleri Hizmet Kullanıcısı anlamına gelir.  Bu Koşullar’da kullanılan “Bireysel Kullanıcı” terimi ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan öğretmen (veya idareci), öğrenci veya ebeveyn anlamına gelir. Geçerli olduğunda, “siz” veya “sizin” kelimeleri ayrıca Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanan ve “Kurumsal Kullanıcı” olarak bilinen, Kullanıcı ile arasında öğrenci, öğretmen veya öğrencinin ebeveyni ilişkisi bulunan ve “Kurumsal Kullanıcı” tarafından Hizmet’i kullanma yetkisi verilen (“Yetkili Kullanıcı”) okul veya okul bölgesi ya da diğer eğitim kurumu anlamına gelir.  Burada kullanılan “Kullanıcı(lar)” terimi tüm Hizmet kullanıcıları anlamına gelecektir:  Bireysel Kullanıcılar, Yetkili Kullanıcılar ve Kurumsal Kullanıcılar.

İçindekiler:

 1. Bu Gizlilik Politikasının Amacı Nedir?
 2. Ne Tür Bilgiler Toplarız?
 3. Promethean Başkalarıyla Nasıl Bilgi Paylaşımında Bulunur?
 4. Hakkımdaki Bilgiler Güvende Mi?
 5. Kişisel Bilgilerin Saklanması ve Silinmesi
 6. İletişim Tercihleri
 7. Kişisel Bilgilere Erişebilir, Bunları Düzeltebilir veya Silebilir Miyim?
 8. Verilerim Nereye Gider?
 9. Çocukların Gizliliği
 10. Promethean Bu Gizlilik Politikasını Değiştirir Mi?
 11. Bu Gizlilik Politikası Hakkında Sorum veya Bir Şikâyetim Olursa Ne Yapacağım?

1. Bu Gizlilik Politikasının Amacı Nedir?

Promethean gizliliğinize saygı duyar ve gizliliğinizi bu politikaya uyarak korumayı taahhüt eder. Bu ClassFlow Gizlilik Politikası (ClassFlow Çerez Politikası, ClassFlow Hizmet Koşulları ve ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve burada atıfta bulunulan diğer herhangi bir belgeyle birlikte) Promethean’ın ClassFlow Hizmeti’ni kullanımınız aracılığıyla sizden topladığımız Kişisel Bilgiler’i nasıl topladığını, sakladığını, kullandığını ve ifşa ettiğini açıklar.

Bu Gizlilik Politikası’nda kullanıldığı şekliyle “Kişisel Bilgiler” belirli bir kişiyi kişisel olarak tanımlayabilecek herhangi bir bilgi anlamına gelir.

Bu politika Promethean’ın mülkiyetinde veya kontrolünde olmayan üçüncü taraf web siteleri ya da uygulamaları veya Hizmet’imizden bağlantı verdiğimiz uygulamalar için geçerli değildir. Üçüncü taraf web sitelerini kullanmadan önce gizlilik politikalarını mutlaka okumalısınız.

2. Ne Tür Bilgiler Toplarız?

2.1 Topladığımız Kişisel Bilgiler öğretmen, öğrenci veya ebeveyn statüsüne bağlıdır.

 1. Okullar, Öğretmenler ve İdareciler Hakkındaki Bilgiler:Bir Öğretmen veya Okul İdarecisi ClassFlow hesabına kaydolduğunda veya bizimle çevrimiçi iletişime geçtiğinde ad, soyad, e-posta adresi, kullanıcı adı, parola ve ClassFlow profilinizde gönüllü olarak vermiş olduğunuz, sınırlı kalmamak üzere okul mensubiyetinizi ve konumu, hangi sınıfta ve derste eğitim verdiğinizi ve öğrencilerinizin kullandığı cihazların türünü (toplu olarak “Okul Verileri”) içerebilecek diğer ek bilgiler dâhil olmak üzere bazı bilgiler isteriz.  Okul bize mesaj gönderirse, bir öğretmen web sitemizde veya Hizmet’imiz aracılığıyla içerik ya da Kaynak yayınlarsa veya e-posta yanıtlarsa ve anket doldurursa Okul Verileri’ni de toplayabiliriz.   Bu bilgileri Hizmet’in özellik ve işlevlerini sunmak, kullanmak ve sürdürmek, Hizmet tekliflerimizi ve işlevlerini analiz etmek ve iyileştirmek ve Okullar ve kullanıcılarımızla iletişim kurmak için kullanırız. 
 2. Öğrenciler Hakkındaki Bilgiler:Promethean Hizmet’i okullara ve öğretmenlere sınıf eğitimini ve öğrencilerin öğrenme sonuçlarını iyileştirmek amacıyla sunar. Bu Hizmet’in Okul’a tedariki aracılığıyla öğrenciler hakkında Kişisel Bilgiler (“Öğrenci Verileri”) toplayabilir veya bu bilgilere erişebiliriz. Sadece Okul veya Öğretmen tarafından sınıf kodu verilmiş öğrenciler ClassFlow hesabına “Öğrenci” olarak kaydolabilir ve Hizmet’i kullanabilir.  Kaydolduktan sonra öğrenci hakkında Kişisel Bilgi toplarız. Topladığımız bilgi türü öğretmen, okul veya okul bölgesinin Hizmet’i nasıl kullandığına bağlıdır, ancak öğrencin adı ve soyadı, e-posta adresi, kullanıcı adı ve parolası, değerlendirme verileri, ödev verileri ve diğer sınıf içeriğini içerebilir. Bizim için Öğrenci Verileri’nin gizlilik seviyesi çok yüksektir ve bu verileri sadece Hizmetler’imizi Okul’a ve Okul adına sunmak ve ClassFlow Hizmet Koşulları veya Okullar ile belirli sözleşmeler uyarınca sadece kurum içi kullanım amacıyla sınırlı şekillerde kullanırız.  Öğrenci Verileri’ni toplamamız, kullanmamız ve ifşa etmemiz Okul ile olan sözleşmelerimize, ABD’de Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (FERPA) ve yürürlükteki eyalet yasalarının hükümlerine ve geçerliyse diğer eyalet, federal ve uluslararası yasalara tabidir.  Yürürlükteki yasalar ve Okul ile olan herhangi bir sözleşme öncelik kazanacak ve yürürlükteki herhangi bir yasa veya Okul ile olan herhangi bir sözleşmenin kayıtları ile bu Gizlilik Politikası arasında herhangi bir uyuşmazlık halinde ve böyle olduğu ölçüde denetleyici olacaktır.  Öğrenci Verileri’ni toplamamız ve kullanmamıza ilişkin sorularınız varsa lütfen privacy@ClassFlow.com adresinden bizimle temasa geçin.  Bir öğrencinin Kişisel Bilgileri’nin incelenmesi, değiştirilmesi veya silinmesine ilişkin herhangi bir sorunuz olursa lütfen doğrudan eğitim kurumunuza başvurun.Okul Verileri ve Öğrenci Verileri’ni sınırlı paylaşma şekillerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki “Promethean Başkalarıyla Nasıl Bilgi Paylaşımında Bulunur” başlıklı bölüme bakın. çocukların kişisel bilgilerini nasıl topladığımız ve kullandığımız hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki “Çocukların Gizliliği” başlıklı bölüme bakın. 
 3. Ebeveynler ve Veliler Hakkındaki Bilgiler:Bir ebeveyn veya veli ClassFlow hesabına kaydolduğunda ya da ilişkili bir uygulamaya kaydolduğunda bazı bilgiler isteriz. Bu bilgiler arasında ad, soyadı, e-posta adresi, kullanıcı adı, parola ve ebeveynin veya velinin gönüllü olarak verdiği herhangi bir ek bilgi (çocuğun adı ve okuldaki konumu ve çocukla ilişkisi (ebeveyn, büyük ebeveyn, veli vs.) dâhil ancak bunlarla sınırlı değildir) yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu bilgileri Hizmet’in özellik ve işlevlerini sunmak, kullanmak ve sürdürmek, Hizmet tekliflerimizi ve işlevlerini analiz etmek ve iyileştirmek ve sizinle iletişim kurmak için kullanırız.

2.2   Teknoloji Aracılığıyla Toplanan Bilgiler:

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Hizmet’imizi kullandığınızda otomatik olarak bazı kullanım bilgileri toplarız. Hizmet’i ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza tarayıcınızı özel olarak tanımlayan ve sizi daha hızlı kaydetmemize ve işlevlerinizi geliştirip sitemizde daha iyi gezinmenize yardımcı olan bir veya daha fazla çerez (takip cihazı) gönderebiliriz.  Çerezler ayrıca Hizmet’imizi nasıl kullandığınızla (ör. görüntülediğiniz sayfalar, tıkladığınız bağlantılar ve Hizmet üzerinde yaptığınız diğer işlemler) ilgili bize bilgi de verebilir. Hizmet’e her eriştiğinizde tarayıcınız veya mobil cihazınızddan günlük dosyası bilgileri toplayabiliriz.  Günlük dosyası bilgileri arasında web isteğiniz, İnternet Protokolü (“IP”) adresiniz, tarayıcı türünüz, tarayıcı diliniz, mobil cihazınızla ilgili bilgi, başvurulan / çıkış sayfaları ve URL’leri, Hizmet’teki bağlantılara tıklama sayınız ve bu bağlantılarla nasıl etkileşim kurduğunuz, alan adları, açılış sayfaları, görüntülenen sayfalar ve bu tür diğer bilgiler gibi gizli bilgiler yer alabilir. Kullanıcılar’ınızın çevrimiçi kullanım şekillerini gizli olarak takip etme amaçlı clear gif’ler (diğer adıyla web işaretçileri) de kullanabiliriz. Ayrıca alıcıların hangi e-postaları açtığını ve hangi bağlantılara tıkladığını takip etmek için öğrenci dışındaki kullanıcılarımıza gönderilen HTML tabanlı e-postalarda da clear gif kullanabiliriz.  Bu bilgiler Hizmet’i daha doğru raporlamamızı ve iyileştirmemizi sağlar. Hizmet’e ilişkin trafiği ve kullanım trendlerini ölçmek için analiz verileri de toplayabilir veya üçüncü taraf analiz araçları da kullanabiliriz.  Ziyaretçilerimizin gizlilik tercihlerine saygı duymak için elimizden gelenin en iyisini yapsak da şu an tarayıcınızdan gelen Do Not Track (Takip Etme) sinyallerine yanıt veremiyoruz. Ücretsiz ClassFlow Hizmet’imizde Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’nde hangi çerezlerin kullanıldığını tam olarak anlamak için ClassFlow Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Mobil cihazla veya aracılığıyla Hizmet’imize eriştiğinizde mobil operatörünüz, cihazınızın türü, modeli ve üreticisi, mobil cihaz işletim sisteminizin markası ve modeli ve mobil cihazınızın ayarlarına bağlı olarak ilçe, il veya ülke düzeyinde coğrafi konumunuz gibi mobil cihazınızla ilgili bilgi alabilir ya da toplayabilir ve saklayabiliriz. Bu bilgileri toplu olarak alırız, böylece trendleri ve kullanım istatistiklerini geniş kapsamlı olarak takip edebiliriz.

Çerezler, günlük dosyası, cihaz tanımlayıcıları, konum verileri ve clear gif verileri aracılığıyla toplanan verileri şu amaçlarla kullanır veya kullanabiliriz:  (a) bilgileri hatırlayarak siteyi ziyaretiniz veya tekrar ziyaretiniz sırasında tekrar girmek zorunda kalmanızı önlemek; (b) Hizmetlerimizle ilişkili olan hedefli içerik ve bilgiler de dâhil olmak üzere özel, kişiselleştirilmiş içerik ve bilgi sunmak; (c) Hizmetimizin etkili olmasını sağlamak ve etkinliğini takip etmek; (d) web sitemiz ve Hizmetimizin toplam ziyaretçi sayısı, trafiği, kullanımı ve demografik şekilleri gibi toplu ölçümleri takip etmek; (e) teknolojiyle ilgili sorunları tespit etmek veya gidermek; (f) dolandırıcılığı ve Hizmetin kötüye kullanımını araştırmak ve (g) Hizmetimize ilişkin başka plan yapmak ve Hizmet’i geliştirmek.  Üçüncü taraf reklamcılık ağlarının Hizmetimize giriş yapmış olan Öğrenciler, Öğretmenler veya Ebeveynler hakkında bilgi toplamasına izin vermiyoruz.

3. Promethean Başkalarıyla Nasıl Bilgi Paylaşımında Bulunur?

Hizmet’i sunmak için gerekli olduğunda Hizmet içinde verileri paylaşırız.  Örneğin, Öğrenci Verileri ve Okul Verileri eğitim amaçları doğrultusunda Öğrenci Verileri’ni alma yetkisi bulunan öğretmen, okul idarecisi e ebeveyn ile paylaşılır.  Hizmet içinde paylaşım okul veya öğretmen tarafından seçilen ayarlara ve işlevlere bağlıdır. Promethean Kişisel Bilgiler’i üçüncü taraflarla sadece aşağıda açıklanan sınırlı şartlarda paylaşır.  ÖĞRENCİ VERİLERİNİ PAZARLAMA VE REKLAM AMACIYLA KESİNLİKLE ÜÇÜNCÜ TARAFLARLA PAYLAŞMAYIZ VEYA BU TARAFLARA SATMAYIZ.  Öğretmenler, idareciler ve ebeveynlerle ilgili Kişisel Bilgiler’i pazarlama veya reklam amacıyla açık izin almadan kesinlikle üçüncü taraflarla paylaşmayız veya söz konusu taraflara satmayız.

 1. Öğretmen veya öğrenci iseniz ve ClassFlow Marketplace’e (ücretsiz veya ücretli) Kaynak yüklemeyi tercih ettiyseniz sizin için otomatik olarak bir profil oluşturulacaktır. Profilinize girdiğiniz tüm bilgiler, ClassFlow hesabı olan diğer öğretmenler ve çevrimdışı Marketplace aramasıyla veya Bing, Google gibi bir arama motoru üzerinden Kaynağınızla karşılaşan herkes için alenen ulaşılabilir olacaktır. Profilde ad ve soyadı alanlarını doldurmak zorundasınız, ancak herkesin profilinizde gerçek adınızı görmesini istemezsiniz gerçek adınız ve soyadınız yerine takma ad kullanabilirsiniz.  Ayrıca profil sayfanızda isteğe bağlı diğer alanları doldurarak kendinizle ilgili başka bilgiler de verebilirsiniz.  Profilinizde bu bilgiler de herkes tarafından görülebilir. Bu bilgilerin herkes tarafından görülmesini istemezseniz lütfen isteğe bağlı alanları doldurmayın.  Bkz. ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları
 2. Yasalar tarafından gerekli görüldüğünde veya yetki verildiğinde ifşanın yasal işleme, mahkeme emrine veya yasal sürece uymak; Hizmet Koşulları’mız, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ya da diğer sözleşmeleri yürürlüğe koymak ya da uygulamak (Kişisel Bilgiler’i emniyet yetkililerine, okulunuza veya işvereninize ifşa dâhil) ya da Promethean, çalışanlarımız, Kullanıcılar’ımız ve diğer tarafları korumak için gerekli olduğunu düşündüğümüzde Kişisel Bilgiler’inizi ifşa edebiliriz. 
 3. Promethean veya bazı ya da tüm varlıklarına el konulursa ya da başka şekilde devredilirse veya pek mümkün olmasa da Promethean faaliyetlerine son verirse ya da iflas ederse Kişisel Bilgiler dâhil olmak üzere kullanıcı bilgileri üçüncü taraflara devredilebilir ya da bu taraflarca bu bilgilere el konulabilir, ancak bu üçüncü taraflar bu Gizlilik Politikası uyarınca daha önce toplanan Kişisel Bilgiler’e ilişkin Promethean’nla aynı taahhütlere tabi olacaktır. Böyle bir durumda size haber vereceğiz ve hesabınızı kapatarak Öğrenci Verileri’nin devrini iptal etme fırsatı sunacağız. 
 4. Sizin adınıza işlem yapmak (ancak sadece bizim için iş yapmak) amacıyla, Hizmet’i sunmamıza yardımcı olma, Hizmet’i geliştirme, Hizmet’in işlevselliğini artırma ve daha kolay kullanılmasını sağlama ve Hizmet’i kullanım deneyiminizi iyileştirme gibi nedenlerle bazı güvenilir üçüncü taraf şirketler ve kişilerle Kişisel Bilgiler’i paylaşabiliriz. Örneğin, Hizmet’i sunucularında barındırmaları için Amazon Web Services’i; kullanıcı davranışlarını, kullanıcı trafiğini, ziyaretçi trafiğini takip etmemize ve sistem analizleri sunmamıza yardımcı olmak için Google Analytics’i; Hizmet ile kullanıcı etkileşimlerini kaydetmek için pazarlama otomasyon hizmeti olarak Pardot’u ve kullanıcı geri bildirimi almak, müşteri desteği sunmak, kullanıcılarla Hizmet içindeki özellikler hakkında iletişime geçmek ve Hizmet içinde canlı sohbetler yapmak için pazarlama otomasyonu konusunda Intercom’u kullanırız.  Ancak Intercom hizmeti Öğrenci hesapları için etkinleştirilemez (açılamaz).  Yani Öğrenciler ile Intercom üzerinden iletişim kurulamaz ve hesaplarında canlı sohbet işlevini kullanamazlar.Size aksini belirtmedikçe, bu güvenilir üçüncü taraf şirketler Kişisel Bilgiler’inizi size olası en iyi hizmeti sunmamıza yardımcı olmak için gerekli olanın ötesinde kullanma hakkına sahip değildir.  Bu üçüncü taraf şirketlerin gizlilik politikaları dâhil olmak üzere haklarında daha fazla bilgi edinmek için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz:

Zamanla başka hizmet sağlayıcılarla ortak olabiliriz. Bu Gizlilik Politikası’nda üçüncü taraf ortaklarımızla ilgili güncel bilgiler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

e. Ayrıca doğrudan kişisel olarak tanınmanıza makul olarak olanak tanımadan, toplu ve isimsiz bir şekilde bilgilerinizi paylaşabiliriz. Örneğin, Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’miz aracılığıyla analiz ve kullanım bilgileri sunarız. Bu bilgiler arasında Hizmet’i iyileştirme, Hizmet’in işlevselliğini artırma ve daha kolay kullanımasını sağlama ve Okul ve Kullanıcılar’ın genel Hizmet kullanım deneyimini iyileştirme amaçları doğrultusunda Kullanıcılar’ın Hizmet’i ne sıklıkta kullandığını veya kullanmadığını, en çok ve en az hangi özellikleri tercih ettiğini ve hangi Kaynaklar’a eriştiğini belirlemek için Okullar’a sunduğumuz raporlar sayılabilir.

f. Öğrenci Verileri nasıl paylaşılır: Promethean, yukarıda belirtilen eylemlere ek olarak, Okul adına Öğrenci Verileri’nin üçüncü taraflarla paylaşımına ilişkin talimat ve yetki aldığında Öğrenci Verileri’nin üçüncü taraflarla paylaşımına olanak tanıyabilir. Örneğin Hizmeti’n bazı unsurları öğrencinin eğitimi için Okullar’ın ebeveynler, öğrenciler, idareciler ve diğer öğretmenlerle etkileşimini sağlar. Promethean Hizmet üzerinde veya Hizmet aracılığıyla Öğrenci Verileri’nin üçüncü taraflarla paylaşımına olanak tanımaz, ancak Okul tarafından yetki verildikten sonra Okul adına veri paylaşımına izin verir.

4. Hakkımdaki Bilgiler Güvende Mi?

Promethean için veri güvenliği çok önemlidir.  Promethean, sunucularımızda saklanan bilgileri korumak için sıkı idari, teknik ve fizksel prosedürler uygular. Bilgilere erişim, işleri gereği bilgilere ihtiyaç duyan çalışanlarla sınırlıdır (kullanıcı/parola bilgileri ve iki faktörlü doğrulama aracılığıyla). Kişisel Bilgiler’i aktarmak için endüstri standardı SSL (güvenli soket katmanı teknolojisi) şifreleme kullanırız. Diğer güvenlik önlemleri arasında veri şifreleme, güvenlik duvarları ve bina ve dosyalara fiziksel erişim kontrolleri sayılabilir ancak bunlarla sınırlı değildir.  Parolanızı doğru bir şekilde seçerek ve koruyarak ve hesabınızla işiniz bittikten sonra çıkış yapmak suretiyle bilgisayarınıza ve tarayıcınıza erişimi sınırlandırarak hesabınızı ve Kişisel Bilgiler’inizi yetkisiz erişime karşı korumamıza yardımcı olabilirsiniz.

Hizmet diğer sitelere bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılara tıklarsanız ClassFlow Hizmeti ve bu Gizlilik Politikaları artık geçerli olmaz. Diğer sitelerin gizlilik politikaları ve/veya uygulamalarından biz sorumlu değiliz (ancak bu sitelerde gezinmeden önce bu üçüncü taraf gizlilik politikalarını okuyup anlamalısınız). Bu Gizlilik Politikası sadece Promethean’ın Hizmet aracılığıyla topladığı bilgiler için geçerlidir.

5. Kişisel Bilgilerin Saklanması ve Silinmesi:

 1. Bilgilerinizi hesabınız etkin olduğu sürece veya Hizmet’i sunmak için gerekli ya da aşağıda belirtilen süre boyunca saklayacağız. Hesabınızı iptal etmek isterseniz lütfen info@ClassFlow.com adresinden bizimle temasa geçin. 
 2. Kurumsal Kullanıcı iseniz Okullar İçin ClassFlow aboneliğiniz süresince Okul’un Okul Verileri’nin saklanması ve imha edilmesine ilişkin özel politika veya talimatlarına göre Okullar İçin ClassFlow hesabınızdaki Kişisel Bilgiler’i saklayacağız ya da imha edeceğiz, ancak yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları gidermek ve sözleşmelerimizi icra etmek için gerektiğinde bazı Kişisel Bilgiler’i saklayabilir ve kullanabiliriz. 
 3. ClassFlow Marketplace’e katkıda bulunduysanız profil oluşturmalısınız. ClassFlow hesabınızı kapattığınızda, hesabınızı kapatmadan önce Kaynaklar’ınızı ClassFlow Marketplace’ten kaldırmazsanız profiliniz Marketplace’te herkes tarafından görülmeye devam eder.  Kişisel bilgilerinizin profilinizde görülmeye devam etmesini istemiyorsanız hesabınızı kapatmadan önce profilinizdeki isteğe bağlı bilgileri silmeli ve gerçek adınız ve soyadınız yerine takma ad girmelisiniz. 
 4. Öğrenci Verileri. Promethean Okul veya Öğretmen’in talebi veya talimatı üzerine bu tür talep ya da talimatı aldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Öğrenci Verileri’ni derhâl silecek ya da kimlik bilgilerini kaldıracaktır.  Hesap silme talebi için lütfen privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın.  Öğrenci Verileri’ni aşağıdaki politikalarımıza göre saklayacağız, sileceğiz veya kimlik bilgilerini kaldıracağız. 
  1. Okullar İçin ClassFlow Hesapları.  Okul’un Okullar İçin ClassFlow aboneliği bittiğinde veya sonlandırıldığında, Okul’un özel ClassFlow Alt Alan Adı’ndaki Öğnreci Verileri dâhil olmak üzere tüm veriler Promethean tarafından doksan (90) gün saklanacak, bu süre zarfından Okul Öğrenci Verileri’ne ve Okul Verileri’ne erişim sağlayabilecek ve/veya Okul hesabını yeniden kurma amacıyla ClassFlow Alt Alan Adı’na erişebilecektir.  Okul ile olan sözleşmemizin belirli hükümlerine tabi olmadıkça, Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere okulun benzersiz ClassFlow Alt Alanındaki verilerin hepsi, hangisi erkense abonelik süresinin sonlandırılmasından veya bitmesinden sonraki doksan (90) gün içinde ya da Okul’un talebi üzerine kalıcı olarak geri alınamaz veya imha edilmiş olacak şekilde kimlik bilgilerinden arındırılacaktır. Okul ile olan sözleşmemizin hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, öğrencinin oniki (12) ay süreyle giriş yapmadığı tüm öğrenci hesapları için, bu gibi her bir hesaptaki tüm Öğrenci Verileri, her bir hesaptaki Öğrenci Verileri kalıcı olarak geri alınamaz niteliğe girecek şekilde kimlik bilgilerinden arındırılacaktır.   Kullanım verileri dâhil olmak üzere Öğrenci Verileri’ni analiz amacıyla kişinin kimliği makul olarak teşhis edilemeyecek şekilde isimsiz veya toplu halde saklayabiliriz. 
  2. Ücretsiz ClassFlow Hesapları.  Ücretsiz ClassFlow hesabını kullanarak sınıf listeleri ayarlayan öğretmenler sınıflar sonlandırıldıktan sonra ClassFlow hesaplarından bu sınıfları silmekten sorumludur.  Sınıf silindikten sonra sınıfın sınıf kodu devre dışı kalır ve Öğrenciler sınıf kodunu kullanarak Hizmet’te oturum açamaz.  Öğrenci başka bir sınıf listesiyle ilişkili değilse Öğrenci’nin hesabı devre dışı bırakılır.  Bireysel bir öğretmen ücretsiz ClassFlow hesabını kapatırsa o öğretmenin isteği üzerine oluşturulmuş tüm Öğrenci Hesapları da devre dışı bırakılır (Öğrenci güncel ClassFlow hesabı olan başka bir öğretmenin/öğretmenlerin isteğiyle aynı hesabı kullanmıyorsa).  Ayrıca öğrencinin oniki (12) aydan daha uzun bir süre hesaba giriş yapmaması halinde Promethean, ücretsiz ClassFlow Hizmetinde oluşturulan Öğrenci Hesabını devre dışı bırakacaktır. Devre dışı bırakılan hesaptaki tüm Öğrenci Verileri kimlik bilgilerinden arındırılacak, öyle ki devre dışı bırakılan sözkonusu hesaptaki Öğrenci Verileri kalıcı olarak geri alınamaz olacaktır.  Bir öğrenci hesabı kimlik bilgilerinden arındırıldıktan sonra öğrencinin yeni bir ClassFlow hesabı oluşturması ve öğretmen tarafından verilen geçerli bir sınıf kodunu girmesi halinde öğrenci, gelecekte yeni bir hesap oluşturabilir.  Bir öğrencinin, kimlik bilgilerinden arındırılmış olan daha önceki hesabıyla ilişkilendirilen bilgiler herhangi bir öğrenci hesabı üzerinden geri alınamaz veya öğrenciye hazır edilemez.  Kullanım verileri dâhil olmak üzere Öğrenci Verilerini, analitik maksadıyla belli bir kişiyi tanımlamayacak şekilde isimsiz veya toplu halde saklayabiliriz.Ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan öğretmenseniz ve hesabınızı iptal etmek isterseniz info@ClassFlow.com adresinden bizimle temasa geçmelisiniz.  Bir hesap kapandığında Öğretmen artık hesapta kayıtlı materyallere erişemez.  Ancak yasal yükümlülüklerimize uymak, anlaşmazlıkları gidermek, sözleşmelerimizi yürürlüğe koymak ve sizinle iletişim kurmak için gerektiğinde Kişisel Bilgiler’inizi saklayabilir ve kullanabiliriz.  Bu gereklilikler için artık gerekli olmadığında bu tür bilgilerin kimliğini kaldırmak veya bu bilgileri imha etmek için makul önlemler alacağız.

6. İletişim Tercihleri.

Hizmetler’in kapsamında öğretmen/idareci veya ebeveyn iseniz Promethean’dan Hizmet’i ya da kullanıcı profilinizi kullanımınızla ilgili e-posta veya başka iletişimler alabilirsiniz.  Hizmet’i kullanarak Promethean ve Promethean adına güvenilir üçüncü taraf şirketlerinin profiliniz veya Hizmet’i kullanımınızla ilgili olduğuna karar verdiğimizde size e-posta gönderebileceğini, sizinle temasa geçebileceğini veya başka şekilde iletişim kurabileceğini tasdik ve kabul etmektesiniz.  Örneğin, e-postayla Hizmet ile ilgili güncellemeler, bülten veya başka haberler ya da sadece bildirim gönderebiliriz.  E-postadaki “aboneliği iptal et” butonuna tıklayarak istediğiniz zaman bu e-postaları almayı iptal edebilirsiniz.  Hesap doğrulama, Hizmet özelliklerini değiştirme veya güncelleme ya da teknik bildirimler ve güvenlik bildirimleri gibi hesapla ilgili promosyon amaçlı olmayan iletilerin aboneliğini iptal etmenize veya bunlardan vazgeçmenize izin verilmez.

Öğrencilerle İletişim.  Promethean okul, öğretmen veya okul bölgesi adına ve onların isteği üzerine öğrencilere e-posta bildirimleri gönderebilir veya başa şekilde iletişim kurabilir.  Sınırlı şartlar altında, öğrencilere hesap doğrulama veya teknik bildirimler ve güvenlik bildirimleri gibi Hizmet ile ilgili bazı iletiler de gönderebiliriz.

7. Kişisel Bilgilere Erişebilir, Güncelleyebilir, Düzeltebilir veya Silebilir Miyim?

Hesap profil sayfanızda değişiklik yaparak veya privacy@ClassFlow.com adresiyle iletişim kurarak profilinizdeki Kişisel Bilgiler’inize erişebilir, düzeltebilir, güncelleyebilir ya da silebilirsiniz.

Bazı bilgilerin silinmesini talep etmenin veya bu bilgileri vermemenin Hizmet ile ilgili güncellemeleri veya Hizmet’i kullanımınıza ilişkin diğer değerli bilgileri almamanıza neden olabileceğini lütfen dikkate alın.  Promethean tarafından istenen bilgileri vermemek veya bazı bilgileri silmek Hizmet’in ilgili özelliklerine erişemeyeceğiniz ve hatta Hizmet’i hiçbir şekilde kullanamayacağınız anlamına gelebilir.

Bir okul SIS’i ile entegre olan Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanıyorsanız Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler’e erişim veya değiştirme ya da silme talebi SIS dâhilindeki Okul tarafından gerçekleştirilmelidir.  SIS’te değişiklik yapıldığında değişiklikler otomatik olarak Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’nde görünür.

Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanıyorsanız ve Okul SIS’ini Hizmet ile entegre etmiyorsa Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler’e erişim, değiştirme ya da silme talepleri Okul’un atadığı Kullanıcı Yöneticisi tarafından gerçekleştirilmelidir.  Kullanıcı Yöneticisi’ne Okul’un Yetkili Kullanıcıları’nın profil sayfalarındaki bilgileri güncellemek, düzeltmek veya silmek için bu sayfalara erişim hakkı verilecektir.

Ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan bireysel bir öğretmenseniz Öğrenci Verileri ile oluşturduğunuz sınıf listeleri bu sınıflar sonlandırıldıktan sonra ClassFlow hesabınızdan silinmelidir.  Ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ndeki Öğretmen hesabı ile ilişkili Öğrenci Verileri öğretmen veya okulun kontrolündedir.  Bir öğretmenin hesabından Öğrenci Verileri’ni inceleme, değiştirme veya silmeyle ilgili sorularınız olursa lütfen doğrudan öğretmen veya okulla ya da privacy@ClassFlow.com adresinden Promethean ile temasa geçin.

AB Kullanıcıları:  Kişisel Bilgilerinize Erişim, Düzeltme ve Silme:  AB’de yaşıyorsanız Kişisel Bilgiler’iniz ile ilgili bazı haklara sahipsiniz:  (i) Kişisel Bilgiler’inizin nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgilendirilme hakkı; (ii) sizin hakkınızda sahip olduğumuz Kişisel Bilgiler’e erişim hakkı ve (iii) hakkınızda sahip olduğumuz yanlış Kişisel Bilgiler’in düzeltilmesi ve işlenmesi yerel veri koruma yasalarına uygun olmayan Kişisel Bilgiler’inizin engellenmesini veya silinmesini talep eme hakkı.  Yukarıdaki hakların herhangi birini kullanmak için veya haklarınızla ilgili sorunuz olursa lütfen aşağıdaki “Bize Ulaşın” bölümünde belirtilen bilgileri kullanarak bizimle temasa geçin.  Lütfen sorduğunuz Kişisel Bilgiler hakkında olabildiğince çok bilgi verin.  Otuz (30) gün içinde (veya yasalar şart koşarsa daha kısa sürede) talebinize yanıt vereceğiz.  Hakkınızda sahip olduğumuz Kişisel Bilgiler’i düzeltmemizi, güncellememizi, silmemizi veya değiştirmemizi isterseniz gerekli olduğunu düşünmemiz halinde bu isteğinizi yerine getireceğiz.  Kişisel Bilgiler’inizi talep ettiğiniz şekilde değiştirmemeye karar verirsek bunu ve kararımızdan memnun kalmazsanız nasıl şikâyette bulunabileceğinizi size yazılı olarak bildireceğiz.  Kişisel Bilgiler’inizde değişiklik talep ederseniz ve biz de o değişikliği yapmazsak kayıtlarımızda Kişisel Bilgiler’inizde yapılmayan bir değişlik talep ettiğinizi ve değişikliğin yapılmama nedenlerini not etmemizi isteyebilirsiniz.

Kişisel Bilgiler’inizin erişimi, düzeltilmesi veya silinmesiyl ilgili sorularınız olursa lütfen privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın.

8. Verilerim Nereye Gider?

 1. Promethean’ın Kişisel Bilgiler’i ABD dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çeşitli veri merkezlerinde saklayıp işleyeceğini ve Yasalar gerekli görmedikçe ve yasaların gerekli gördüğü haller dışında Kişisel Bilgiler’inizin sadece toplandığı ülkede saklanamayacağını veya işlenemeyeceğini tasdik ve kabul etmektesiniz. Avrupa Birliği’nde (“AB”) veya veri toplanmasına ve kullanımına ilişkin yasaların ABD’deki yasalardan farklı olabileceği diğer bölgelerde yaşıyorsanız kişisel bilgiler dâhil olmak üzere bilgileri idari biriminizdekiyle aynı veri koruma yasalarına sahip olmayacak bir ülkeye veya idari birime aktarabileceğimizi lütfen dikkate alın.  Bunun gibi Promethean, Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki AB vatandaşlarının kişisel verilerinin verilerin AB’de korunması için gerekenle aynı biçimde korunmasını güvenceye almak için Kişisel Bilgiler paylaştığı kendi grup içi şirketleriyle standart AB model sözleşmesi maddeleri akdetmiştir.  Promethean’ın Kişisel Bilgiler’inizi ABD veya Promethean veya ana şirketi, bağlı ortakları, iştirakleri veya hizmet sağlayıcılarının tesislerinin bulunduğu başka ülkelere aktarabileceğini ve buralarda işleyebileceğini tekeffül ve kabul etmektesiniz.  Geçerli olması durumunda, Promethean’ın bu tür Kişisel Bilgiler’i ABD ve diğer ülkelerde işlemesi için öğrencilerinizden veya Yetkili Kullanıcılar’ınızdan gerekli tüm onayları aldığınızı da tekeffül ve kabul etmektesiniz. 
 2. Bulunduğunuz yerdeki yerel veri koruma ve veri gizliliği yasalarını anlamaktan ve bunlara uymaktan sorumlusunuz. ClassFlow’u kullanarak, Kişisel Bilgiler’inizin burada açıklandığı gibi ilgili konuma gönderilmesini ve orada saklanmasını onaylarsınız.

9. Çocukların Gizliliği

Promethean, okul veya öğretmen 18 yaşından küçük bir öğrencinin Hizmetler’i kullanmasına ve Promethean’ın bu öğrenciden bilgi toplamasına onay ve izin vermedikçe ve verene kadar 18 yaşından küçük çocuklara ilişkin herhangi bir bilgiyi bilerek toplamaz.  Gerekli onaylar alınmadan, yanlışlıkla 18 yaşından küçük bir çocuğun kişisel bilgilerini topladığımızı düşünüyorsanız lütfen privacy@classflow.com adresinden bizimle temasa geçin, bu sayede bu tür bilgileri en kısa sürede silebiliriz.

10. Promethean Bu Gizlilik Politikasını Değiştirir Mi?

 1. Bu Gizlilik Politikası’nda muhtelif zamanlarda değişiklik yapabiliriz, bu nedenle bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Kişisel Bilgiler’i kullanma şeklimizde herhangi bir önemli değişiklik yaparsak ClassFlow’a giriş yaptığınızda bu tür değişiklikler size bildirilecektir.  Değişikliği/değişiklikleri kabul etmek istemezseniz hesabınızı silerek kapatabilirsiniz. 
 2. Öğrenci Verileri ile ilgili Gizlilik Politikası değişiklikleri. Politikada Öğrenci Verileri’ni toplamamızı, kullanmamızı, saklamamızı, elde tutmamızı veya ifşa etmemizi önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir değişiklik olursa ClassFlow’a giriş yaptığınızda bu değişiklik size bildirilecektir. Gizlilik Politikası’nda Öğrenci Verileri’nin toplanması, kullanılması, saklanması veya paylaşılmasını içeren, önceki Politika’mızda açıkladığımızdan önemli ölçüde farklı bir değişiklik için en az otuz (30) günlük bildirim süresi sağlamak için her türlü çabayı göstereceğiz, bu sayede değişikliği değerlendirmek için yeterli zamanınız olacaktır.  Değişiklikleri kabul etmek istemezseniz değişiklikler uygulanmaya başlanmadan önce hesabınızı silerek kapatabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası’nın önceki versiyonları privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşılarak alınabilir.

11. Bu Gizlilik Politikası Hakkında Sorum veya Bir Şikâyetim Olursa Ne Yapacağım?

Bu Gizlilik Politikasında veya Kişisel Bilgilerinizi nasıl ele aldığımız konusunda bir şikayet, soru veya bir endişeniz varsa, lütfen privacy@ClassFlow.com adresine ayrıntılı bir mesaj gönderin, bizi Promethean House’da yazın, Lower Blackburn, Lancashire, BB1 5th, Birleşik Krallık veya 1165 Sanctuary Parkway, Suite 400, Alpharetta, Georgia 30009 Amerika Birleşik Devletleri’nden ücretsiz olarak veya +1 (888) 652-2848 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Tüm şikayet, soru ve endişeleri makul bir zaman çerçevesinde ele almaya çalışacağız.

 1. Avustralya’da yaşıyorsanız ve şikâyetinizi giderme şeklimizden memnun kalmazsanız şikâyette bulunmak için Avustralya Federal Gizlilik Komiseri ile temasa geçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için www.oaic.gov.au adresini ziyaret edin. 
 2. Bu Gizlilik Politikası’nın bir kopyasına ClassFlow Privacy Policy web sitemizden veya privacy@ClassFlow.com adresinden bizimle temasa geçerek ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

©2018 Promethean Limited. Tüm Hakları Saklıdır.