31 Aralık 2023 itibarıyla ClassFlow.com Hizmeti kullanımdan kaldırılacaktır. O zaman artık classflow hesabınıza erişemeyeceksiniz. ClassFlow hesabınızdaki herhangi bir içeriği saklamak istiyorsanız bu içeriği 31 Aralık 2023'ten önce dışa aktarmanız gerekecektir. destek makalesi birkaç kolay adımda sınıf akışı içeriğinizi dışa aktarma konusunda size yol gösterecektir.

Bu arada sizi şu adreste Her Şeyi Açıkla hesabına kaydolmaya davet ediyoruz: http://www.explaineverything.com , çeşitli hizmet seçeneklerini burada bulacaksınız. Her şeyi açıklayın, sınıf akışı PDF derslerinizi, resimlerinizi ve videolarınızı kolayca içe aktarmanıza ve etkileşimli dersler oluşturma, video eğitimleri kaydetme ve öğrencilerinizle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapma seçeneklerinizi keşfetmenize olanak tanır.

ClassFlow Hizmet Koşulları

Yürürlük Tarihi: 6 Temmuz 2018

“ClassFlow” veya “Hizmet”, Promethean Limited (“Promethean”, “biz” veya “bizi”ya da “bizim”) tarafından sunulur. Biz, merkezi Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Birleşik Krallık adresinde mukim, İngiltere ve Galler’de 1308938 şirket numarasıyla tescilli bir limitet şirketiyiz.

“Hizmet(ler)” kelimesini kullandığımızda (i) www.classflow.com adresinde veya Kullanıcı’nın bulunduğu yere göre belirlenen diğer URL’lerde (ör. classflow.nl/classflow.de/classflow.co.uk) sunulan ClassFlow Hizmeti’ni; (ii) okullara, okul bölgelerine veya diğer kurumlara abonelik yoluyla sunulan ve yalnızca belirli bir okul veya okul bölgesi tarafından kullanım için sadece özel bir URL’si (ör. www.yourschooldistrictname.classflow.com) olan özel Alt Alan Adı ayarıyla erişilebilen Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni ve (iii) Promethean tarafından iTunes store ve Google Play store aracılığıyla sunulan diğer tüm ilgili web sitelerini, ürünleri, hizmetleri ve ClassFlow ile ilgili uygulamaları kastederiz.  Bu Hizmet Koşulları veya Hizmetimiz ile ilgili herhangi bir sorunuz, yorumunuz veya endişeniz varsa lütfen support@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın.

Bu Hizmet Koşulları, bu Hizmet Koşulları’nda bahsedilen ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, ClassFlow Gizlilik Politikası ve ClassFlow Çerez Politikası ile birlikte sizinle aramızda yasal olarak bağlayıcı bir Sözleşme (burada müştereken “Sözleşme” olarak anılacaktır) oluşturur. Hizmet’imizi kullanmaya başlamadan önce lütfen bunları dikkatli bir şekilde okuyun. Hizmet’imizi kullanacağınızı belirterek ClassFlow Hizmet Koşulları, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve yürürlükteki Çerez ve Gizlilik Politikaları’nı ve hepsinin koşullarına tabi olacağınızı kabul edersiniz. Bu koşulları ve politikaları kabul etmezseniz lütfen Hizmet’i kullanmayın.

“Siz” veya “sizin” kelimeleri Hizmet Kullanıcısı’nı tanımlar. Bu Koşullar’da kullanılan “Bireysel Kullanıcı” terimi ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan öğretmen (veya idareci), öğrenci veya ebeveyn/veli anlamına gelir.  Geçerli olduğunda, “siz” veya “sizin” kelimeleri ayrıca Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanan ve “Kurumsal Kullanıcı” olarak bilinen, Kullanıcı ile arasında öğrenci, öğretmen veya öğrencinin ebeveyni/velisi ilişkisi bulunan ve “Kurumsal Kullanıcı” tarafından Hizmet’i kullanma yetkisi verilen (“Yetkili Kullanıcı”) okul veya okul bölgesi ya da diğer eğitim kurumu anlamına gelir. Burada kullanılan “Kullanıcı(lar)” terimi Bireysel Kullanıcılar, Yetkili Kullanıcılar veya Kurumsal Kullanıcılar anlamına gelecektir.

 1. PAROLANIZ VE HESABINIZ

1.1        Hizmet’e erişmek için kullanıcı adı ve parola (“ClassFlow Kullanıcı Kimliğiniz”) ile hesaba kaydolmanız gerekir.

1.2        ClassFlow Kullanıcı Kimliği’nizin gizliliğini korumak ve ClassFlow Kullanıcı Kimliği’niz ve ClassFlow hesabınıza erişimi sınırlamak sizin sorumluluğunuzdur. Dolayısıyla hesabınız ile yapılan işlemlerin bize karşı tek sorumlusu olmayı kabul etmektesiniz. Hakkınızda gönderdiğiniz bilgileri doğru ve güncel tutmayı kabul etmektesiniz. Hesabınızın herhangi bir şekilde yetkisiz kullanıldığını düşünürseniz bu durumu derhâl bize bildirmeyi kabul etmektesiniz.

1.3        Tüm Kullanıcılar (öğrenciler hariç) düzenli olarak eriştikleri geçerli bir e-posta adresi kullanarak ClassFlow hesaplarını kaydetmelidir. Kurumsal Kullanıcı tarafından yönlendirilen Yetkili Kullanıcı’nın aksine ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni eğitim kurumundan bağımsız Bireysel Kullanıcı olarak kullanan öğretmen/idareci iseniz eğitim kurumunuzun Hizmet’te hesap açmak için kurumunuzun e-posta adresinin kullanımına ilişkin politika ve kurallarını anlamanız ve bunlara uymanız gerekmektedir.

ClassFlow Kullanıcı Kimliği’niz için kullanma hakkınızın olmadığı veya herhangi bir kişi gibi davranmak amacıyla o kişinin adını içeren bir ad seçemezsiniz. Başkasının e-posta adresiyle veya geçici e-posta adresiyle kaydedilmiş hesaplar bildirilmeden kapatılabilir. Geçersiz e-posta adresi kullandığını düşündüğümüz Kullanıcılar’dan hesaplarını yeniden doğrulamalarını isteyebiliriz. Eğitim kurumunuzla bağlantısı olduğunu iddia eden bir Hizmet Kullanıcısı’nın aslında kurumunuzla bağlantısı olmadığını öğrenmeniz durumunda derhâl Promethean’a haber vereceksiniz.

18 yaşından küçük bir öğrenci iseniz bir öğretmen veya eğitim kurumu tarafından ve öğretmenin ya da eğitim kurumunun talimatı ve rehberliği doğrultusunda verilen sınıf kodunu kullanarak Hizmet’e erişim hakkı verilmedikçe Hizmet’i kullanmanız yasaktır. Hizmet’e erişim hakkı kazandıktan sonra sınıf kodunu ve ClassFlow Kulanıcı Kimliği’ni başkasıyla paylaşamazsınız.

Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanan bir Kurumsal Kullanıcı iseniz size sadece belirli bir Kurumsal Kullanıcı’nın (okul veya okul bölgesi) Yetkili Kullanıcıları tarafından kullanım için ClassFlow içinde özel bir okul veya okul bölgesi “ClassFlow Alt Alan Adı” (ya da “Kiracı”) (ör. yourschooldistrictname.classflow.com) verilecektir.  Her Kurumsal Kullanıcı ClassFlow Alt Alan Adları içindeki ClassFlow Kullanıcı Kimliği’ni Yetkili Kullanıcıları’na atayacaktır.

Kurumsal Kullanıcı iseniz bir öğretmenin sizden ayrılması veya bir öğrencinin kaydının alınması üzerine bu Yetkili Kullanıcı’nın ona verdiğiniz tüm sınıf kodlarını kullanmayı bırakıp iade etmesini isteyeceksiniz. Bir Yetkili Kullanıcı’nın hesabını başka bir Bireysel Kullanıcı’ya (ör. sizden ayrılan öğretmenlerden birinin hesabını onun yerine gelen öğretmene atamak) devretmek için lütfen info@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın, bir temsilcimiz size yardımcı olacaktır.  Promethean’ın izni olmadan hesabınızı başkasına devredemezsiniz.

 1. KİŞİSEL BİLGİLER VE ÖĞRENCİ VERİLERİ

2,1.       “Kişisel Bilgiler” belirli bir kişiyi kişisel olarak tanımlayabilecek herhangi bir bilgidir.  “Öğrenci Verileri” doğrudan kimliği teşhis edilebilen şu anki veya eski bir öğrenciyle bağlantılı ve okul, okul bölgesi veya ilgili kurum ya da kuruluş tarafından veya bizim tarafımızca saklanan Kişisel Bilgilerdir.  ABD Yasaları’nın geçerli olduğu ölçüde, Öğrenci Verileri arasında Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (“FERPA”) (20 U.S.C. bölüm 1232(g)) “eğitim kayıtları” yer alabilir.

2.2        “Hassas Kişisel Bilgiler” şu kategorilerdeki Kişisel Bilgiler anlamına gelir: sosyal güvenlik numaraları (sadece ABD’deki Kullanıcılar), doğum tarihleri, ırk veya etnik köken, siyasi görüşler, siyasi birliklere üyelik, fiziksel veya ruhsal sağlık ya da durum, sağlıkla ilgili kişisel veriler, hükümet programına üyelik, dini inançlar veya diğer benzer inançlar, felsefi inançlar, meslekî veya ticari birliğe ya da sendikaya üyelik, cinsel eğilim ya da uygulamalar, sabıka kaydı, genetik bilgiler ve biyometrik bilgiler. HİÇBİR KULLANICIMIZIN HASSAS KİŞİSEL BİLGİLERİNİ TOPLAMA NİYETİNDE DEĞİLİZ. Lütfen Hizmet’e bu bilgileri kendi isteğinizle vermeyin.

2,3.       Gizlilik. Promethean Kişisel Bilgiler’i gizlilik çerçevesinde ele almayı ve bu bilgileri bu Koşullar ve ClassFlow Gizlilik Politikası’nda belirtilenler dışındaki üçüncü taraflarla paylaşmamayı kabul etmektedir.

2,4.       FERPA Uyarınca Okul Yetkilisi Olarak Öğrenci Verilerine Erişim. Hizmet’i sunmak için gereken ölçüde Öğrenci Verileri’ne çeşitli şekillerde erişebilir ve bu verileri toplayabiliriz. ABD’de FERPA 34 CFR Bölüm 99.31(a)(1) uyarınca eğitimle ilgili yasal menfaatler doğrultusunda Okul Yetkilisi olarak Öğrenci Verileri’ne erişir ve bu verileri toplar ve işleriz.  Taraflar arasında olduğu gibi, ister okul, okul idarecisi, öğrenci, ebeveyn/veli ister diğer üçüncü taraflarca verilmiş olsun tüm Öğrenci Verileri’nin mülkiyetinin ve kontrolünün okula veya eğitim kurumuna ait olduğunu kabul etmektesiniz.

(i)   Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanan Kurumsal Kullanıcı iseniz ve okulunuzun veya okul bölgenizin Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’ni (“SIS”) Hizmet ile entegre etmek isterseniz SIS’ten sadece Hizmet’i sunma amacı doğrultusunda gerekli bilgileri toplayıp işleyeceğiz. Kurumsal Kullanıcı Hizmet’i kullanarak ve SIS ile entegre ederek bu veri toplama işlemini kabul eder ve izin verir. SIS’inize erişim izni vermezseniz bu bilgileri makul bir yöntemle (ör. güvenli dosya transferi veya manuel veri girişi aracılığıyla) elde etmemize olanak sağlayacaksınız. Yetkili Kullanıcılarınız hakkında Hizmet’i sunmak için gerekli olmayan herhangi bir Kişisel Bilgi’yi ve Yetkili Kullanıcılarınız hakkında herhangi bir Hassas Kişisel Bilgi’yi kesinlikle bize vermemeyi kabul etmektesiniz.

(ii)   Ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan Bireysel Öğretmen iseniz her sınıfınız için manuel olarak bir öğrenci listesi oluşturarak Öğrenci Verileri’ni verebilirsiniz. Öğrencileriniz hakkında Hizmet’i sunmak için gerekli olmayan herhangi bir Kişisel Bilgi’yi ve öğrencileriniz hakkında herhangi bir Hassas Kişisel Bilgi’yi kesinlikle bize vermemeyi kabul etmektesiniz. Bu Koşullar’ı okulunuz veya kurumunuz adına kabul etmek için gerekli yetkiye sahip olduğunuzu beyan ve tekeffül etmektesiniz.

(iii)  Hizmet’i kullanma yetkisi olan öğrencilerden Kişisel Bilgiler dâhil olmak üzere bilgi toplayabiliriz, ancak Promethean bu tür bilgileri sadece okulun veya öğretmenin isteği doğrultusunda ve onlar adına toplar.

2.5        Kişisel Bilgi ve Öğrenci Verilerine İlişkin Onaylar ve Yetki.  Promethean’a Öğrenci Verileri’ni vermek veya Promethean’ın Hizmet aracılığıyla Öğrenci Verileri’ni toplamasına izin vermek için gerekli onay ve yetkiye sahip olmalısınız.

(i) Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ni kullanan Kurumsal Kullanıcı veya ücretsiz ClassFlow Hizmeti’ni kullanan Bireysel öğretmen, okul veya okul bölgesi iseniz Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler’i Hizmet’i sunma amacı doğrultusunda Promethean’a verme yetkiniz olduğunu ve Kişisel Bilgiler’i Promethean ile paylaşma konusunda Yetkili Kullanıcılar veya diğer son kullanıcılara gerekli açıklamaları yaptığınızı beyan ve tekeffül etmektesiniz.  Promethean ve okul, okul bölgesi veya öğretmenler ABD Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyet Yasası (“FERPA”), Öğrenci Haklarının Korunmasına İlişkin Değişiklik (PPRA) ve Çocukların Çevrimiçi Gizliliğinin Korunması Yasası (“COPPA”) dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler ve Öğrenci Verileri’ne ilişkin Yasalar uyarınca sorumluluklarını yerine getirmeyi kabul etmektedir.  COPPA uyarınca izin verilen şekilde, üzere herhangi bir Öğrenci Verisi toplaması için okul veya öğretmenlere ilgili onayları alma ve açıklamaları yapma konusunda güvenmekteyiz. ClassFlow Gizlilik Politikası’nın kopyasını ebeveynlere ve velilere vermenizi tavsiye ederiz.

(ii) ABD dışında bulunuyorsanız bu Koşullar’a ve tüm yönetmeliklerin yanı sıra bölgenizde çocukların gizliliği ve Kişisel Bilgileri’ne ilişkin yasalara uymanız gerekmektedir. Kişisel Bilgiler’in korunmasına ve öğrencilerin eğitim kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin yürürlükteki tüm veri koruma yasalarına uyduğunuzu beyan ve tekeffül etmektesiniz.

(iii)  Danimarka, İsveç, Norveç veya Almanya’da ikamet eden bir Öğretmen iseniz ClassFlow’u kullanmadan önce çalıştığınız eğitim kurumunun idaresinden izin almanız gerekiyorsa bunu belirtmelisiniz. ClassFlow bilgileri herhangi bir aygıta değil buluta kaydeder, ancak öğrenciler hakkındaki Kişisel Bilgiler’i aygıtlarınızda saklamanız durumunda kötüye kullanılmasını önlemek için bu bilgileri güvenli bir şekilde saklamalısınız (örneğin, ayrı bir harici diske parola korumalı yedekleme). Ayrıca Hizmet’te tarafınızca toplanan, kullanılan veya saklanan Kişisel Bilgiler’in derslerinizde eğitim vermek için usulen gerekli olduğundan emin olmalısınız. Emin değilseniz lütfen çalıştığınız eğitim kurumunun idaresine sorun. Bu bölümde yer alan her durum için daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız halinde privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.

(iv)  18 yaşından küçük bir öğrenci hakkındaki herhangi bir Kişisel Bilgi’nin gerekli onay veya yetkiler olmadan ClassFlow’a ifşa edildiğini veya ClassFlow tarafından toplandığını tespit edersek bu bilgilerin en kısa sürede güvenli bir şekilde imha edilmesi için makul önlemler almanın yanı sıra ilgili hesabı askıya alabilir veya kapatabiliriz. Bir Öğrenci veya Öğrenciler hakkındaki Kişisel Bilgiler’i bu maddenin ihlali doğrultusunda aldığımızı düşünüyorsanız lütfen privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın.

2,6.       Öğrenci Verilerinin Kullanımı. Öğrenci Verileri’ni göndererek veya bunlara erişim hakkı vererek, Promethean’ın Öğrenci Verileri’ni sadece (i) Hizmet’i sunma, (ii) Hizmet’imizi iyileştirme ve geliştirme, (iii) bu Koşullar uyarınca haklarımızı kullanma ve (iv) Yetkili Kullanıcı veya Bireysel Kullanıcı’nın onayı ile izin verilen amaçlar doğrultusunda kullanabileceğini kabul etmektesiniz. Aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile Öğrenci Verileri’ni hedefli reklam faaliyetlerinde bulunmak için kullanmayacağız.

2,7.       İsimsiz Öğrenci Verilerinin Kullanımı. Bu Sözleşme sırasında ve süresi dolduktan sonra Öğrenci Verilerinden elde edilen verileri, bu tür verilerin belirli bir Yetkili Kullanıcı veya bireyin kimliğinin tespit edilmesini önlemek için kimlik bilgilerinin silinmesi ve/veya toplu halde birleştirilmesi koşuluyla kendi amaçlarımız doğrultusunda toplayıp kullanabileceğimizi kabul etmektesiniz.

2.8        Kişisel Bilgilerin Pazarlama Amacıyla Kullanımı. Sözkonusu içeriğin ve mesajların teker teker kimliğiyle tespit edilebilecek öğrencilerle ilişkili Öğrenci Verilerine dayalı olmaması kaydıyla Promethean’ın, Hizmetle ilişkili olarak okul veya bölge idari kullanıcılarıyla ilişkili kişisel içerik ve mesajlar sağlayabileceğini kabul etmektesiniz. Öğrenci Verilerini sözkonusu maksat için ve sözkonusu veri kullanımına yürürlükteki yasalarla izin verildiği ölçüde ebeveynden veya vasiden açıkça rıza almadıkça sözkonusu içeriğin ve mesajların Öğrenci Verilerine dayalı olmaması kaydıyla Promethean, sözkonusu içeriği ve mesajları almayı kabul etmiş olan ebeveynlere veya vasilere Hizmetle ilişkili kişisel içerik ve mesajlar sağlayabilir. Promethean’dan içerik ve ileti alan öğretmenler, idareciler ve ebeveynler daima bu içerik ve iletileri almama seçeneğine sahip olacaktır. Promethean Hizmet’i kullanan öğrencilere reklam veya pazarlama amaçlı iletiler göndermeyecektir.

2.9        Promethean’ın Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları. Promethean’ın bir hizmet sunmak için Öğrenci Verileri’ne yasal olarak erişmesi gereken çalışanlarımıza, iştiraklerimize ve belirli üçüncü tara hizmet sağlayıcılarımıza bu tür verilere erişim sunabileceğini tasdik ve kabul etmektesiniz.  Bizim ve Öğrenci Verileri’nin kullanımı, iletimi ve işlenmesinde yer alan çalışanlarımızın, iştiraklerimizin, hizmet sağlayıcılarımızın veya temsilcilerimizin bu tür verilerin gizliliğini koruması gerekmektedir.  Ayrıca bu Koşullar’a tabi olarak ve Yasalar’ın izin verdiği ölçüde Kişisel Bilgiler’in toplandığı bölgeler dışındaki ülkeler dâhil olmak üzere yabancı ülkelerdeki iştiraklerimizin veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler’e erişip işleyebileceğini tasdik etmekte ve bu tür erişim ve işleme işlemine bu belge ile izin vermektesiniz. Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımızın Kişisel Bilgileri’nizi nerede işleyebileceğini öğrenmek için privacy@classflow.com adresini ziyaret edin.

2.10      Öğrenci Verilerini Saklama ve Silme Talepleri. Promethean Okul veya Öğretmen’in talebi veya talimatı üzerine bu tür talep ya da talimatı aldığı tarihten itibaren otuz (30) gün içinde Öğrenci Verileri’ni derhâl silecek ya da kimlik bilgilerini kaldıracaktır. Hesap silme talebi için lütfen privacy@ClassFlow.com adresinden bize ulaşın.  Öğrenci Verileri’ni ClassFlow Gizlilik Politika’mıza göre saklayacağız, sileceğiz veya kimlik bilgilerini kaldıracağız.

2.11      Verilerin Yerelleştirilmesi.  Promethean’ın Kişisel Bilgiler’i ABD dâhil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki çeşitli veri merkezlerinde saklayıp işleyeceğini ve Yasalar gerekli görmedikçe ve Yasalar’ın gerekli gördüğü haller dışında Kişisel Bilgiler’inizin sadece toplandığı ülkede saklanamayacağını veya işlenemeyeceğini tasdik ve kabul etmektesiniz.  Promethean’ın bu tür Kişisel Bilgiler’i ABD ve diğer ülkelerde işlemesi için Yetkili Kullanıcılar’ınızdan gerekli tüm onayları aldığınızı beyan ve tekeffül etmektesiniz. Verilerinizin nerede olduğuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ClassFlow Gizlilik Politika’sına bakın.

 1. GÜVENLİK, VERİ İHLALLERİ, ERİŞİM VE DESTEK

3.1        Veri Güvenliği.  Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler’i yetkisiz erişim, ifşa veya kullanıma karşı korumak için veri şifreleme, güvenlik duvarları, bina ve dosyalarda fiziksel erişim kontrolleri ve sürekli çalışan eğitimi gibi ticari açıdan makul idari, fiziksel ve teknik önlemler uygulamaktayız. Sistemlerimize erişimi belirli iş pozisyonu veya göreve göre Kişisel Bilgiler’i bilmesi gereken çalışanlar ve güvenilir üçüncü taraflarla sınırlandırmaya yönelik politika ve prosedürlerimiz bulunmaktadır.

3.2        Veri İhlal Bildirimi ve Tazminat.  Yetkisiz bir üçüncü tarafın Hizmet aracılığıyla topladığımız veya aldığımız Öğrenci Verileri dâhil olmak üzere Kişisel Bilgiler’e eriştiğini veya kendisine bu tür bilgilerin ifşa edildiğini (“Güvenlik Olayı”) makul ve iyi niyetli bir şekilde düşünmemize neden olan herhangi bir durumda, okul verilerinin sahibi olarak sizi derhâl bilgilendireceğiz ve Güvenlik Olayı soruşturmasında sizinle iş birliği yapmak için makul çaba göstereceğiz.  Bu tür bir Güvenlik Olayı Promethean veya temsilcilerinin ihmalkâr davranışları veya hataları nedeniyle meydana gelirse ve bu tür bir olay yürürlükteki gizlilik yasaları uyarınca herhangi bir üçüncü taraf bildirim gerekliliklerine neden olursa Promethean Güvenlik Olayı’na yanıt vermek amacıyla okulun maruz kaldığı fiilî ve makul bildirim masraflarını (bu tür bildirimin yasalarca gerekli görüldüğü ölçüde) okula tazmin edecektir.  Promethean ayrıca doğrudan kendisinin veya temsilcilerinin kasıtlı davranışları ya da hataları nedeniyle Öğrenci Verileri’nin kötüye kullanımı neticesinde okulun maruz kaldığı tüm fiilî ve makul masrafları da okula tazmin edecektir. Promethean Okul’un aracıları, yüklenicileri, çalışanları veya temsilcilerinin sebep olduğu Güvenlik Olayları’ndan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.3        Hizmet’in (veya herhangi bir bölümünün) herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda veya belirli bir süre boyunca kullanılamamasından sorumlu olmayacağız.   Ayrıca sistem arızası, bakım veya onarım ya da kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenle Hizmet’e erişim bildirimde bulunmaksızın geçici olarak askıya alınabilir. Bunun yanı sıra internet erişiminin (kullanılıyorsa) sorumluluğu sadece size ve seçtiğiniz internet sağlayıcıya/sağlayıcılara aittir. Promethean ilgili telekomünikasyon veya ekipmanlar dâhil olmak üzere internet hizmetlerine bağlı Hizmet arızası nedeniyle hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.4        Tüm Kullanıcılar ClassFlow Destek hizmeti aracılığıyla Hizmet için çevrimiçi destek alabilir. Kurumsal Kullanıcı iseniz başka destek haklarınızın olup olmadığını görmek için lütfen Abonelik Sözleşmeniz’e ve sipariş belgelerinize bakın.

 1. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Hizmet’i kullanırken sizin için geçerli yürürlükteki tüm yasalara uymak zorundasınız.  Ayrıca, Hizmet’i kullanımınız Hizmet ile ve Hizmet üzerinde yapabileceklerinizi ve yapamayacaklarınızı açıklayan ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ’nın hükümlerine tabidir. Hizmet’i kullanmadan önce ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı okumalısınız.  ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nın ihlali Kaynaklar’ın/gönderilerin kaldırılmasına ve hatta Hizmet’i kullanma veya Hizmet’e erişme haklarınızın feshedilmesine neden olabilir.

 1. HİZMETİMİZE BAĞLANTI

Adil ve yasal bir şekilde olması ve itibarımızı zedelememek veya ondan avantaj sağlamamak koşuluyla Hizmet’imizin ana sayfasına bağlantı verebilirsiniz, ancak tarafımızla gerçekte mevcut olmayan herhangi bir ortaklık ya da tarafımızın onayı ya da tasdikiymiş gibi bir izlenim verecek bağlantı kuramazsınız. Bağlantı verme iznini bildirmeden geri çekme hakkını saklı tutarız.

 1. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE, KAYNAKLARINA VE HİZMETLERİNE BAĞLANTILAR

Hizmet, mülkiyeti, işletimi veya kontrolü Promethean’a ait olmayan üçüncü taraf web sitelerine ya da hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web sitelerine eriştiğinizde veya üçüncü taraf hizmetlerini kullandığınızda riskler söz konusu olduğunu ve Promethean’ın bu tür risklerden sorumlu olmadığını kabul etmektesiniz. Ziyaret ettiğiniz veya kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ya da hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını mutlaka okuyun. Hizmet’i kullanarak, herhangi bir üçüncü taraf web sitesini veya hizmetini kullanımınızdan doğan her türlü sorumluluğa karşı Promethean, yetkilileri, çalışanları, temsilcileri ve haleflerini korumaktasınız.

Ürün ve hizmetlerin ödemesi ve teslimatı dâhil olmak üzere Hizmet üzerinde veya aracılığıyla bulunan kuruluşlar ve/veya kişilerle etkileşimleriniz ve bu tür ilişkilerle bağlantılı diğer hükümler, koşullar, garantiler veya beyanlar sadece sizin ve bu tür kuruluşlar ve/veya kişiler arasındadır. Bu üçüncü taraflarla çevrimiçi veya çevrimdışı herhangi bir işlem yapmadan önce gerekli ya da uygun gördüğünüz her türlü araştırmayı yapmalısınız. Promethean bu tür üçüncü tarafların kişisel olarak teşhis edilebilir bilgilerinizi kullanımından doğan herhangi bir kayıp veya hasar dâhil olmak üzere bu tür ilişkilerden kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da hasardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

 1. YAYINLANAN BİLGİLERE GÜVEN

ClassFlow Marketplace’e yüklenen / ClassFlow Marketplace’te yayınlanan yorumlar, sohbetler, Dersler, PDF’ler, Web Siteleri ve diğer materyallerin (“Kaynaklar”) dayanak alınması gereken öneriler düzeyine kadar çıkması amaçlanmaz ve yayınlanan herhangi bir bilginin eksiksiz, doğu veya güncel olduğunu ya da bu türden Kaynakların yazarının bu gibi materyallerin kullanımına rıza gösterdiğini garanti edemeyiz. Dolayısıyla Hizmet’in herhangi bir Kullanıcısı veya içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek başka herhangi birinin bu tür materyallere ya da bilgilere güvenmesinden doğan her türlü yükümlülüğü ve sorumluluğu reddederiz.

 1. CLASSFLOW MARKETPLACE’E KATILIM

8.1        Hizmet’te bulunan ve diğer Hizmet Kullanıcıları ile tartışmalara veya sohbetlere katılmanıza veya Hizmet’te sorular veya yorumlar göndermenize imkan veren herhangi bir özelliği ne zaman kullanacak olsanız ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nda belirtilen İçerik Standartlarına uymanız zorunludur. Hizmet içinde herhangi bir materyal veya bilgi yayınlamadan önce ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı okumanız gerekir. Gönderdiğiniz her içeriğin ClassFlow Kabul edilebilir Kullanım Politikası’nda belirtilen İçerik Standartları’na uygun olması gerekmektedir ve bu koşulun herhangi bir ihlali için bizi, ortaklarımızı ve iştiraklerimiz tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Bir Kurumsal Kullanıcı adına Hizmet’te herhangi bir içerik yayınlayan Yetkili Kullanıcılar, bunu Kurumsal Kullanıcı’nın gerekli izin ve yetkisiyle yaptıklarını kabul etmektedir.

8.2        Hizmet’teki ClassFlow Marketplace özelliği, öğretmenler, üçüncü taraf yayıncılar ve Promethean tarafından orijinal olarak oluşturulan dersler, soru setleri, örnek değerlendirmeler, örnek ödevler ve diğer bu tür kaynaklar (“Kaynaklar”) dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere dijital eğitim materyallerini içeren veya bunlara erişen aranabilir veri tabanına erişmenizi sağlar. Bu referansla bu Hizmet Koşulları’na dâhil edilerek bu koşulların bir parçası haline getirilen ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’nın kabulüne tabi olarak, 18 yaşından büyük bir Kullanıcı ücretsiz veya ücretli olarak diğer Kullanıcılar’la paylaşmak için Marketplace’e Kaynak yükleyebilir.  Aynı şekilde, 18 yaşından büyük ClassFlow Kullanıcıları ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’na tabi olarak bu Kaynaklar’ı ClassFlow Marketplace’ten ücretsiz olarak indirebilir veya satın alabilir. ClassFlow Marketplace’e Satıcı veya Alıcı (ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’nda tanımlandığı gibi) sıfatıyla katılma veya katılım öncesi şartı olarak davranış kuralları yönetmeliği içeren ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’nı okuyup kabul etmeniz ve ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na uymanız gerekmektedir.

 1. UYARMA VE KALDIRMA

9.1        ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’na uyum gerekliliklerine rağmen Hizmet’te yayınlanan birtakım içerikler hakaret niteliğinde veya uygunsuz bulabileceğiniz bilgiler içeren web sitelerine yer verebilir ya da bunlara yönlendirebilir ve Promethean bunu kontrol edemez.  Hizmet’te yayınlanan tüm içerikleri takip etmeyiz. Ancak, Hizmet’te yayınlanan veya Hizmet’e gönderilen herhangi bir içeriğin küçük düşürücü olduğunu ve/veya bu Hizmet Koşulları’nı ya da ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı ihlal ettiğini düşünürseniz lütfen “Küçük Düşürücü İçerik Bildirimi” konu başlığıyla yazılı beyanda bulunarak bize yardımcı olun.  Bildirimde bulunurken adınızı, posta adresinizi, şirket adınızı ve unvanınızı (varsa) belirtmelisiniz. Bildirimde tam olarak hangi kelimelerin küçük düşürücü olduğunu veya Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı ihlal ettiğini belirtmeli ve ilgili web sayfasının adresini kesip bildirime kopyalamalısınız.  Lütfen söz konusu kelimelerin Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı neden ihlal ettiğini veya küçük düşürücü nitelikte olduğunu düşünme nedenlerinizi belirtin ve açıklayın ve kelimelerin küçük düşürücü nitelikte olduğunu düşündüğünüz durumlarda şikayet edilen kelimelerin neden doğru olmadığını ve yerine hangi kelimelerin kullanılması gerektiğini açıklayın.  Lütfen bildirimi support@ClassFlow.com adresine e-postayla gönderin. Küçük düşürücü olduğuna veya Kabul Edilebilir Kullanım Politikamız’ı ihlal ettiğine inandığımız herhangi bir içeriği her halükarda yürürlükteki yasalarda belirtilen zaman dilimlerine göre makul bir zaman içinde Hizmet’imizden silmek için tüm makul çabayı göstereceğiz.

9.2        ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’ndaki Telif Hakkı Uyarma ve Kaldırma hükümleri uyarınca, ClassFlow Marketplace’teki herhangi bir Kaynak’ın telif hakkınızı veya diğer fikri mülkiyet hakkınızı ihlal ettiğini düşünürseniz ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları’nda belirtilen ayrıntılı prosedürlere göre iddianızı Promethean’a bildirmelisiniz.  Promethean ihal iddialarını Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) ve yürürlükteki diğer telif hakkı yasalarına göre ele alacaktır.  DMCA ihlal iddialarının yazılı olarak bildirilmesini ve copyright@prometheanworld.com adresinden Promethean’a gönderilmesini şart koşmaktadır.

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Promethean, markamızın dünyanın çeşitli bölgelerindeki ticari marklarının sahipliği dâhil olmak üzere Hizmet’te bulunan tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Tüm bu haklar saklıdır. Hizmet Koşulları’nın hiçbir hükmü size Promethean’ın açık yazılı iznini almadan herhangi bir ticari adımızı, ticari markamızı, hizmet markamızı, logomuzu ve markamızın diğer ayırıcı özelliğini kullanma hakkı vermez.

Yeni reklam kampanyaları, yeni promosyonlar, yeni veya iyileştirilmiş ürün ya da teknolojiler, ürün geliştirmeleri veya iyileştirmeleri, süreçler, ürün adları ya da diğer buluşlar veya keşifler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmet’te yayınladığınız “fikirler” ya da “öneriler” ölçüsünde veya bu fikir ya da önerileri Promethean’a başka şekilde iletmeniz ölçüsünde, bu tür Fikirler’in Promethean’ın mülkiyetinde olduğunu ve Promethean’ın bu fikirleri kullanımı ya da bu fikirlerin neticesinde yaptığı eylemlerle ilişkili herhangi bir tazminat, telif hakkı ücreti, onay veya atıf hakkınız olmadığını anlamakta ve kabul etmektesiniz. Promethean tarafından talep edilen ölçüde, bu tür İddialar ile ilgili tüm haklar, fikri mülkiyet hakları ve çıkarları Promethean’a devretmeyi ve tüm belgeleri düzenleyip Promethean’a vermeyi ve ABD veya yabancı yargı alanlarının yürürlükteki yasaları uyarınca Promethean’ın hazırlık, dava, düzenleme, tedarik ve telif haklarının ya da patentlerinin idamesi için gerekli gördüğü veya tavsiye ettiği tüm yasal eylemleri gerçekleştirmeyi kabul etmektesiniz.  Bu belge uyarınca gerekli bu tür tüm belgeler Promethean tarafından ve masrafları Promethean’a ait olmak üzere hazırlanacaktır.

 1. SORUMLULUK REDLERİ VE SINIRLAMALARI

11.1      Hizmet’imiz “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” esasıyla sunulur (aksi bu Hizmet Koşulları’nda açıkça belirtilmediği sürece). Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, zımni garantiler, beyanlar, koşullar veya diğer ticari değer, memnuniyet kalitesi, belirli bir amaca uygunluk ya da fikri mülkiyet haklarının ihlal durumunun olmaması hükümleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü açık veya zımni garanti, beyan, koşul ve diğer hükümleri açıkça reddederiz.

11.2      (i) Hizmet’in gerekliliklerinizi karşılayacağı, (ii) Hizmet’in kesintisiz, güvenli veya hatasız sunulacağı, (iii) Hizmet’in kullanımından elde edilebilecek sonuçların doğru ya da güvenilir olacağı, (iv) Hizmet aracılığıyla elde ettiğiniz herhangi bir ürün, hizmet, bilgi veya diğer materyalin kalitesinin beklentilerinizi karşılayacağı ya da (v) yazılımdaki herhangi bir hatanın düzeltileceği konusunda hiçbir garanti veya beyanda bulunmayız.

11.3      Hizmet’in kullanımı ile indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir materyalin sorumluluğunun ve riskinin size ait olduğunu ve bu tür bir materyalin indirilmesi neticesinde bilgisayar sisteminizde oluşan hasar veya veri kaybının tek sorumlusunun siz olduğunu tasdik ve kabul etmektesiniz.

11.4      11.5 sayılı maddeye göre, Promethean’ın aşağıda belirtilenler için size veya başka birine karşı sorumlu olacağı hiçbir yasal kuram (bu tür bir kayıp ya da hasar olasılığı bize bildirilmiş olsa bile haksız fiil (ihmal dâhil), sözleşme, kusursuz sorumluluk veya benzeri) bulunmamaktadır:

 1. kâr kaybı;
 2. iyi niyet kaybı;
 3. veri kaybı;
 4. iş durdurma;
 5. sonuçların doğruluğu;
 6. bilgisayar hatası veya arızası ya da
 7. bu hükümler ve koşullardan veya Hizmet’i kullanımınızdan (ya da kullanamamanızdan) doğan veya onlarla bağlantılı herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel, netice kabilinden doğan ya da örnek niteliğinde olan kayıp veya hasar.

11.5      Bu Hizmet Koşulları’nın hiçbir hükmü şunlara ilişkin yükümlülüğümüzü sınırlamayacak veya hariç tutmayacaktır:

 1. ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma;
 2. dolandırıcılık veya dolandırıcılık niyetiyle başkası gibi davranma ya da
 3. herhangi bir yargı bölgesinde yükümlülüğümüzü hariç tutmanın veya hariç tutma teşebbüsünün yasa dışı olacağı herhangi bir durum.

11.6      Bazı yargı alanlarında bazı garantilerin hariç tutulmasına veya bazı yükümlülüklerin sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin verilmemektedir. Dolayısıyla yukarıda belirtilen sınırlamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Bilhassa, Hizmet’i tüketici olarak kullanmanız halinde bu Hizmet Koşulları’ndaki hiçbir hüküm yasal haklarınızı etkilemeyecektir.

 1. SÜRE VE FESİH

Bu Hizmet Koşulları’nda belirtilen dışında, Hizmet’i kullanan bireysel öğretmenler için, Hizmet sunulduğu veya ClassFlow hesabınızın silinmesini talep etmediğiniz sürece hesabınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Kurumsal Kullanıcılar için, Okullar İçin ClassFlow Hizmeti’ne güncel aboneliğiniz olduğu veya okulunuz ya da okul bölgeniz Hizmet’in sonlandırılmasını talep etmediği sürece ClassFlow hesabınızı kullanabileceksiniz. Burada yer alan hükümler Hizmet’i kullandığınız sürece sizin için geçerli olacaktır.  Yapısı gereği devam etmesi gereken ve artık Hizmet’i kullanmasanız bile sizin için geçerli olacak hükümler geçerliliğini korumaya ve yürürlükte kalmaya devam edecektir.  Örneğin, şunların hepsi Hizmet sonlandırıldıktan sonra bile geçerli olmaya devam edecektir: bize ödemeniz veya tazmin etmeniz gereken herhangi bir borç; herhangi bir sorumluluk sınırlamamamız; 10. Bölüm’de verilen lisanslar dâhil olmak üzere mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarıyla ilgili herhangi bir hüküm ve sizinle aramızdaki anlaşmazlıklara ilişkin hükümler.

Bu Hizmet Koşulları (ClassFlow Marketplace Hüküm ve Koşulları dâhil), ClassFlow Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, ClassFlow Gizlilik Politikası’nı ihlaliniz veya Kurumsal Kullanıcı durumunda Abonelik Sözleşmesi’nin ihlali dâhil olmak üzere herhangi bir sebeple, tamamen kendi takdirimiz doğrultusunda, Hizmet’i ya da herhangi bir kısmını veya Hizmet’i ya da hesabınızı kullanımınızı askıya alabileceğimizi veya sonlandırabileceğimizi kabul etmektesiniz.  Bu koşulları ihlal edip etmediğinize karar verme konusunda tek yetki bize aittir.

 1. TEBLİGATLAR

Tarafımıza gönderdiğiniz tüm tebligatlar burada özel olarak başka şekilde belirtilmedikçe Hizmet Koşulları’nın ilk sayfasındaki adresten taahhütlü posta ile Promethean Limited’a gönderilecektir. Sipariş verirken (Kurumsal Kullanıcı iseniz) ya da kayıt sırasında verdiğiniz e-posta veya posta adresinden size tebligat gönderebiliriz. Tebligat, e-posta gönderildikten sonraki 24 saat veya herhangi bir mektup gönderildikten sonraki beş gün içinde alınmış ve usulünce tebliğ edilmiş kabul edilecektir. Herhangi bir tebligatın yapılmış olduğunu kanıtlamak için, mektup söz konusu ise bu tür bir mektubun adresinin doğru şekilde yazılıp mühürlendiği ve postaneye verildiği ve e-posta söz konusu ise bu tür bir e-postanın adres sahibinin belirttiği e-posta adresine gönderildiğini kanıtlamak yeterli olacaktır.

 1. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ

14.1      Bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkınızı veya yükümlülüğünüzü Promethean’ın önceden yazılı onayını almadan devredemez, temlik edemez, başkasına veremez veya başka şekilde kurtulamazsınız.

14.2      Promethean bu Sözleşme süresince herhangi bir zamanda bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkını veya yükümlülüğünü devredebilir, temlik edebilir, başkasına verebilir, alt sözleşme akdedebilir veya başka şekilde kurtulabilir.

 1. YAZILI İLETİŞİMLER

Yürürlükteki yasalar size gönderdiğiniz bazı bilgilerin veya iletişimlerin yazılı olmasını şart koşmaktadır. Hizmet’i kullanırken bizimle olan iletişimin esas olarak elektronik olacağını kabul etmektesiniz. Sizinle e-posta yoluyla iletişime geçeceğiz veya Hizmet’te bildirimler yayınlayarak bilgi sunacağız. Sözleşmeden doğan amaçlar doğrultusunda bu elektronik iletişim şeklini kabul etmekte ve size elektronik olarak sunacağımız tüm sözleşmeler, bildirimler, bilgiler ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin yazılı olmasına ilişkin herhangi bir yasal gerekliliğe uygun olduğunu tasdik etmektesiniz.

 1. KONTROLÜMÜZ DIŞINDAKİ OLAYLAR

16.1      Makul kontrolümüz dışındaki olaylar (“Mücbir Sebepler”) nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğümüzü icra edemememizden veya icra etmekte gecikmemizden dolayı yükümlü ya da sorumlu olmayacağız.

16.2      Mücbir Sebepler arasında özellikle aşağıdakiler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kontrolümüz dışındaki herhangi bir eylem, olay, gerçekleşmeyen durum, kusur veya kaza yer alır:

 1. Grevler, lokavtlar veya diğer iş yavaşlatma eylemleri.
 2. İç ayaklanma, isyan, istila, terör saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilsin ya da edilmesin) veya savaş tehdidi ya da hazırlığı.
 3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın hastalık veya diğer doğal afetler.
 4. Demir yolları, gemi, uçak, motorlu ulaşım aracı veya diğer toplu ya da özel ulaşım araçlarının kullanılamaması.
 5. Genel veya özel telekomünikasyon ağlarının kullanılamaması.
 6. Devletin çıkardığı kanunlar, hükümler, yasalar, yönetmelikler veya kısıtlamalar.
 7. İnternet bağlantısı arızası veya kesintisi.

16.3      Bu Sözleşme’yi icra etme yükümlülüğümüz Mücbir Sebep devam ettiği sürece askıya alınmış kabul edilecektir ve Mücbir Sebep sırasında herhangi bir icraat yükümlülüğümüz ölçüsünde, bu tür icraat yükümlülüklerimizin süresi Mücbir Sebep süresine ek olarak bu olayın ardından bu tür icraat yükümlülüklerimizi makul şekilde karşılamamızı sağlayacak makul bir süre boyunca uzatılacaktır. Mücbir Sebep’i sona erdirmek veya Mücbir Sebep’e rağmen bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirecek bir çözüm bulmak için makul çaba göstereceğiz. Mücbir Sebep iki ay devam ederse bu Sözleşme’yi feshedebiliriz.

 1. İHRACAT KONTROL YASALARI

Hizmet’in kullanımının ABD İhracat Yönetim Düzenlemeleri ve diğer ihracat yasalarına, sınırlamalarına ve yönetmeliklerine (toplu olarak “İhracat Yasaları”) tabi olduğunu ve bu İhracat Yasaları’na uyacağınızı tasdik etmektesiniz. Hizmet’i yürürlükteki herhangi bir İhracat Yasası’nı ihlal edecek şekilde tedarik, devir, ihraç veya yeniden ihraç etmeyeceksiniz. Ayrıca Hizmet, yazılım veya materyallerinin ithalatını, ihracatını veya kullanımını kısıtlayabilecek yürürlükteki herhangi bir yerel yasaya uymaktan sorumlusunuz. Hizmet’in kullanımına ilişkin tüm haklar bu Sözleşme’nin koşullarına uymamanız halinde bu hakların kaybedilmesi koşuluyla verilmektedir. Promethean’ın bir ihlal olduğundan bilgisi veya ihlal şüphesi için makul nedeni olursa Hizmet ile ilgili bakım ve destek verilmesini yasaklayabilir veya Hizmet’i kullanımınızı sonlandırabilir.

 1. BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleme’nin herhangi bir hükmü icra edilemez veya geçersiz bulunursa o hüküm bu Hizmet Koşulları’nın diğer hükümleri aynen yürürlükte kalacak ve icra edilecek şekilde gerekli olan minimum ölçüde sınırlandırılacak veya kaldırılacaktır.

 1. FERAGAT

19.1      Bu belgedeki herhangi bir hakkın sizin tarafınızdan veya bizim tarafımızdan herhangi bir şekilde kullanılmaması burada belirtilen diğer haklardan feragat edildiği ve bu tür yükümlülüklere uyulmayacağı anlamına gelmeyecektir.

19.2      Herhangi bir ihlalden feragat etmemiz başka bir ihlalden feragat ettiğimiz anlamına gelmeyecektir.

19.3      Bu şartlar ve koşullardan herhangi birinden feragat etmemiz açıkça feragat olarak belirtilmediği sürece ve yukarıdaki 14. fıkraya göre yazılı olarak size bildirilmedikçe geçerli olmayacaktır.

 1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

20.1      Bu Sözleşme’nin koşullarının sizinle Promethean arasındaki karşılıklı anlaşmanın tam ve münhasır beyanı olduğunu ve bu koşulların Hizmet’in kullanımına ilişkin önceki tüm yazılı ve sözlü sözleşmeler, iletişimler ve diğer anlaşmaların yerine geçip onları geçersiz kıldığını ve bu Sözleşme’nin koşullarındaki tüm değişikliklerin yazılı olacağını ve her iki tarafça imzalanacağını (bu belgede aksi belirtilmedikçe) kabul etmekteyiz.

20.2      Her iki taraf bu koşullarda açıkça belirtilmedikçe tarafların karşı tarafın verdiği beyan, taahhüt veya söze güvenmeyeceğini ya da aramızdaki müzakerelerde sözlü veya yazılı olarak dile getirilen şeylerden çıkarımda bulunmayacağını tasdik etmektedir.

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

21.1      Sunulan Hizmet ihtiyaç ve isteklerinize hitap etmek için sürekli olarak değişir.  Bu nedenle bu Hizmet Koşulları’nı muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz.  Bu Hizmet Koşulları’nda önemli bir değişiklik olduğunda ClassFlow’da tekrar oturum açtığınızda bu değişiklikler size bildirilir.  Değişiklikleri kabul etmezseniz ClassFlow’u kullanmaya devam edemezsiniz.

21.2      Okullar İçin ClassFlow aboneliği olan Kurumsal Kullanıcı iseniz Hizmet’e kaydolduğunuz sırada geçerli olan politikalarda ve şartlar ve koşullarda yasalar veya resmî makamlar herhangi bir değişiklik yapmadıkça ya da okulunuza veya okul bölgenize bu politikalar ya da bu şartlar ve koşullarda değişiklik yapıldığını yazılı olarak bildirmedikçe bu politikalara ve şartlar ve koşullara tabi olacaksınız.

 1. TABİ OLUNAN YASA

Bir okulla olan sözleşmemizin belirli hükümlerine tabi olmadıkça, ABD (ve bölgeleri), Kanada veya Karayipler’de ikamet eden bir Kullanıcı iseniz bu Hizmet Koşulları ABD’nin Georgia Eyaleti’nin yasalarına tabi olacaktır. Bu Hizmet Koşulları’ndan doğan anlaşmazlıklar veya ayrılıklar, ABD’nin Georgia Eyaleti’nin Fulton Şehri’ndeki eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.  Bir okulla olan sözleşmemizin belirli hükümlerine tabi olmadıkça, diğer ülkelerde ikamet eden bir Kullanıcı iseniz bu Hizmet Koşulları İngiltere ve Galler yasalarına tabi olacaktır. Bu şartlar ve koşullardan doğan anlaşmazlıklar veya ayrılıklar, İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

 1. SADECE AVUSTRALYA’DAKİ KULLANICILAR

23.1      Avustralya’da, Avustralya Tüketici Yasası kapsamında bizden tüketici olarak ürün veya hizmet aldığınız ölçüde sözleşme ile hariç tutulamayan, kısıtlanamayan ve değiştirilemeyen bazı haklara ve başvuru yollarına (tüketici garanti hakları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sahip olabilirsiniz.  Bu şartlar ve koşullardaki hiçbir hüküm (11. madde dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir zımni koşul veya garanti, hüküm, herhangi bir hakkın ya da başvuru yolunun kullanılması veya Avustralya Tüketici Yasası ya da başka bir yasa kapsamındaki herhangi bir yükümlülüğün tatbikini o yasayı ihlal edecek veya bu sözleşmenin herhangi bir koşulunun geçersiz olmasına neden olacak şekilde hariç tutmaz, kısıtlamaz ya da değiştirmez (“Hariç Tutulamayan Yükümlülükler”).

23.2      Hariç Tutulamayan Yükümlülükler (Avustralya Tüketici Yasası tarafından verilen fikri mülkiyet hakkı, sorumluluklar veya müdahalesiz tasarruf) ile ilgili olarak, normalde kişisel veya evde kullanım ya da tüketim (bu 23.2 sayılı Bölüm uyarınca yükümlülüğümüzün sınırlı olduğu) amacıyla alınan ürünler ya da hizmetler hariç, Hariç Tutulamayan Yükümlülükler’e uymamamız nedeniyle size karşı yükümlülüğümüz şunlarla sınırlıdır (isteğimize bağlı olarak): (a) hizmetler söz konusu olduğunda hizmetleri tekrar tedarik etme masrafı veya hizmetleri tekrar tedarik masraflarının ödenmesi ve (b) ürünler söz konusu olduğunda, ürünlerin değiştirilme, eş değer ürünlerin tedarik edilme ya da ürünlerin onarılma masrafları veya ürünleri değiştirme, eş değer ürünler tedarik etme veya ürünleri onarma masraflarının ödenmesi.

©2017 Promethean Limited. Tüm Hakları Saklıdır.