Gửi Tin nhắn cho Chúng tôi

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà quý vị cung cấp (i) để theo dõi tiến độ của từng yêu cầu và để đảm bảo chúng được xử lý một cách thích hợp và kịp thời; (ii) để lưu trữ hồ sơ nhằm giải quyết vấn đề tiếp theo; (iii) cho mục đích đào tạo và đảm bảo chất lượng; và (iv) để chúng tôi có thể gửi cho quý vị những cuộc khảo sát về mức độ hài lòng của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của quý vị với nhà cung cấp dịch vụ địa phương được ủy quyền (chỉ khi nào cần thiết) để giải quyết vấn đề tại trang web của khách hàng.

Thông tin liên hệ

support@classflow.com

  • facebook-icon
  • twitter-icon

Nhận Tài khoản ClassFlow Miễn phí Ngay hôm nay

Tham gia cùng hàng triệu giảng viên, học viên và phụ huynh, những người đã khám phá ra sức mạnh của ClassFlow