Nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển đổi Flipcharts của chúng tôi vẫn còn rất lớn và đúng là chúng tôi không thể đáp ứng kịp.

Do vậy, chúng tôi đã quyết định dừng dịch vụ chuyển đổi.

Chúng tôi vui mừng thông báo cho người dùng ActivInspire trung thành của chúng tôi rằng chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ ActivInspire và các bạn có thể tiếp tục sử dụng Bảng Flipcharts của mình.

Nếu quý khách đã gửi Flipcharts cho dịch vụ chuyển đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện yêu cầu đó và thông báo cho quý khách các bước tiến của quá trình xử lý. Tuy nhiên, chúng tôi không thể nhận thêm các yêu cầu khác vào thời điểm này. Với những khách hàng muốn chuyển đổi Flipcharts sang định dạng ClassFlow, quý khách có thể sử dụng công cụ chuyển đổi tự động có trong ClassFlow hôm nay.

Xin hãy yên tâm nếu quý khách đã gửi Flipcharts, chúng tôi đang thực hiện quá trình chuyển đổi và sẽ thông tin tới quý khách. Nếu quý khách còn câu hỏi khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi ở convert@prometheanworld.com.

Để tìm hiểu thêm về quyết định của Promethean tiếp tục hỗ trợ ActivInspire, vui lòng đọc toàn bộ thông báo <tại đây>