Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Dịch vụ ClassFlow.com sẽ ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản classflow của mình nữa. Nếu muốn giữ lại bất kỳ nội dung nào trong tài khoản ClassFlow của mình, bạn sẽ cần xuất nội dung đó trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. bài viết hỗ trợ sẽ hướng dẫn bạn cách xuất nội dung luồng lớp học của mình bằng một vài bước đơn giản.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi mời bạn đăng ký tài khoản Giải thích Mọi thứ tại http://www.explaineverything.com , nơi bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn dịch vụ khác nhau. giải thích Mọi thứ cho phép bạn dễ dàng nhập các bài học, hình ảnh và video PDF trong quy trình lớp học của mình cũng như khám phá các tùy chọn để tạo các bài học tương tác, ghi lại video hướng dẫn và cộng tác trong thời gian thực với học sinh của bạn.

ClassFlow Cookies Policy