Đưa ra câu hỏi, phiếu khảo sát và các hoạt động cho học viên sử dụng nhiều thiết bị dành cho học viên và loại câu hỏi khác nhau

Trắc nghiệmĐúng/saiThang LikertSốCâu trả lời sáng tạovà nhiều hình thức khác nữa!

Ghi nhận thành tích xuất sắc của học viên bằng cách gửi huy hiệu điện tử cho học viên và phụ huynh

Trao huy hiệu ClassFlow cho học viên để khích lệ học viên đạt kết quả tích cực. Huy hiệu có thể được trao tặng cho cá nhân, tập thể hoặc cả lớp. Tạo huy hiệu riêng bằng những giá trị điểm tùy chỉnh hoặc chọn trong số hàng trăm huy hiệu do giảng viên tạo.

Trau dồi kỹ năng hợp tác và tự quản bằng các tài khoản ClassFlow MIỄN PHÍ dành cho học viên

Bài tập lớn
Truy cập các tài liệu hướng dẫn, bài tập lớn và các thông tin khác liên quan tới chương trình học

Balô Kỹ thuật số
Bộ nhớ trên nền tảng đám mây, hay “balô kỹ thuật số”, nơi học viên có thể tải lên hoặc tổ chức các tài nguyên học tập tham khảo của mình

Truy cập bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu
Học viên có thể truy cập tài nguyên 24/7 ở trường, ở nhà hay khi đang trên đường

Tìm được hàng triệu bài giảng, tài nguyên và hoạt động tương tác từ các giảng viên trên toàn thế giới

Khám phá ClassFlow Marketplace – cộng đồng mở, nơi giảng viên có thể tìm được các tài liệu hướng dẫn tương tác như bài giảng, kế hoạch bài giảng, đánh giá, hướng dẫn giảng dạy và các trang tính.