Kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2023, Dịch vụ ClassFlow.com sẽ ngừng hoạt động. Vào thời điểm đó, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản classflow của mình nữa. Nếu muốn giữ lại bất kỳ nội dung nào trong tài khoản ClassFlow của mình, bạn sẽ cần xuất nội dung đó trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. bài viết hỗ trợ sẽ hướng dẫn bạn cách xuất nội dung luồng lớp học của mình bằng một vài bước đơn giản.

Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi mời bạn đăng ký tài khoản Giải thích Mọi thứ tại http://www.explaineverything.com , nơi bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn dịch vụ khác nhau. giải thích Mọi thứ cho phép bạn dễ dàng nhập các bài học, hình ảnh và video PDF trong quy trình lớp học của mình cũng như khám phá các tùy chọn để tạo các bài học tương tác, ghi lại video hướng dẫn và cộng tác trong thời gian thực với học sinh của bạn.

Chính sách quyền riêng tư của ClassFlow

 

Ngày có hiệu lực: _______2020

 

Cam kết bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu cho học sinh của ClassFlow

Đối với chúng tôi, quyền riêng tư về thông tin nhận dạng cá nhân của học sinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng.  Chúng tôi rất vinh hạnh khi được khách hàng tin cậy sử dụng dịch vụ giáo dục ClassFlow và luôn cố gắng để duy trì các tiêu chuẩn về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu ở mức cao nhất. Khi truy cập các thông tin cá nhân của học sinh, chúng tôi cam kết tuân thủ các nguyên tắc về quyền riêng tư dữ liệu sau đây:

 • Chúng tôi chỉ thu thập, lưu trữ, xử lý và chia sẻ thông tin cá nhân của học sinh nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi được trường học hoặc phụ huynh cho phép.
 • Chúng tôi chỉ thu thập lượng thông tin cá nhân cần thiết của học sinh để cung cấp Dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ tiết lộ các chính sách và thực hành dữ liệu của mình một cách rõ ràng và minh bạch.
 • Chúng tôi không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của học sinh cho các bên thứ ba nhằm mục đích tiếp thị.
 • Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của học sinh để phục vụ các mục đích nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên hành vi.
 • Chúng tôi không sử dụng thông tin cá nhân của học sinh để phục vụ các mục đích nhắm mục tiêu quảng cáo dựa trên hành vi trừ khi có sự đồng ý rõ ràng và minh bạch từ phụ huynh.
 • Chúng tôi sẽ không thực hiện thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư hoặc các điều khoản dịch vụ liên quan đến việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của học sinh mà không thông báo trước cho nhà trường và để nhà trường lựa chọn trước khi sử dụng thông tin cá nhân của học sinh theo cách thức hoàn toàn khác biệt so với những gì được tiết lộ khi thu thập thông tin cá nhân của học sinh.
 • Chúng tôi sẽ duy trì một chương trình bảo mật dữ liệu toàn diện được thiết kế để bảo vệ các loại dữ liệu học sinh được thu thập trong ClassFlow.
 • Chúng tôi sẽ xóa hoặc khử nhận dạng thông tin cá nhân của học sinh khi thông tin đó không còn cần thiết hay tuân theo chỉ thị hoặc yêu cầu của trường học.

 

Để tìm hiểu thêm về các biện pháp thực hành và cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của học sinh, vui lòng xem xét cẩn thận Chính sách quyền riêng tư này cũng như Chính sách Cookie, Điều khoản dịch vụ và Chính sách sử dụng được chấp nhận của chúng tôi hoặc gửi câu hỏi cho chúng tôi qua địa chỉ liên hệ privacy@ClassFlow.com.

“ClassFlow” hoặc “Dịch vụ” được cung cấp bởi Promethean Limited (“Promethean”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).  Chúng tôi là một công ty trách nhiệm hữu hạn được đăng ký tại Anh và xứ Wales với trụ sở đăng ký tại Promethean Limited, Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Vương quốc Anh.

Khi sử dụng từ “(các) Dịch vụ” trong Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi muốn nói đến (i) Dịch vụ ClassFlow công cộng được cung cấp miễn phí tại www.ClassFlow.com hoặc URL tương tự khác được xác định bởi ngôn ngữ trình duyệt hoặc vị trí của Người dùng; (ii) Dịch vụ ClassFlow dành cho trường học được cung cấp khi đăng ký tại trường học, học khu hoặc các cơ sở tương tự khác và chỉ có thể truy cập thông qua thiết lập Miền phụ ClassFlow duy nhất cùng với một URL riêng (ví dụ: www.yourschooldistrictname.classflow.com) để sử dụng riêng cho trường học hoặc học khu cụ thể; và (iii) tất cả các trang web, sản phẩm, dịch vụ cùng ứng dụng liên quan khác do Promethean cung cấp (bao gồm bất kỳ Ứng dụng nào liên quan đến ClassFlow có thể được cung cấp trên App Store, cửa hàng Google Play hoặc các cửa hàng ứng dụng của bên thứ ba khác).

 

Chính sách quyền riêng tư này, cùng với Chính sách cookie của ClassFlowĐiều khoản dịch vụ của ClassFlow và Chính sách sử dụng được chấp nhận của ClassFlow được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này, tạo thành một Hợp đồng ràng buộc về mặt pháp lý giữa quý vị và chúng tôi (sau đây được gọi chung là “Hợp đồng”).  Quý vị vui lòng đọc kỹ các chính sách này trước khi bắt đầu sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.  Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, quý vị xác nhận rằng quý vị chấp nhận Điều khoản dịch vụ, Chính sách sử dụng được chấp nhận, Chính sách cookie và Chính sách quyền riêng tư này của ClassFlow và quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc và tuân thủ các điều khoản thuộc tất cả các chính sách này.  Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản và chính sách này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.  Trong phần Điều khoản Dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp định nghĩa cho bất kỳ thuật ngữ nào được sử dụng trong văn bản này mà chưa được định nghĩa.  Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư thì Chính sách quyền riêng tư sẽ được ưu tiên áp dụng.

“Quý vị” hoặc “của quý vị” biểu thị cho Người dùng Dịch vụ.  “Người dùng cá nhân” được đề cập trong Điều khoản này có thể là giáo viên (hoặc quản trị viên), học sinh hoặc phụ huynh sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí. Trong trường hợp áp dụng, “quý vị” hoặc “của quý vị” cũng có nghĩa là một trường học hoặc học khu hoặc cơ sở giáo dục khác, còn được gọi là “Người dùng doanh nghiệp”, sử dụng Dịch vụ ClassFlow dành cho trường học liên quan đến Người dùng với tư cách là học sinh, giáo viên hoặc phụ huynh của học sinh, và được Người dùng doanh nghiệp cho phép sử dụng Dịch vụ (“Người dùng được cấp phép”).  Thuật ngữ “(những) Người dùng” được sử dụng ở đây sẽ bao gồm tất cả người dùng Dịch vụ:  Người dùng cá nhân, Người dùng được cấp phép và Người dùng doanh nghiệp.

Mục lục:

 1. Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là gì?
 2. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?
 3. Cách Promethean chia sẻ thông tin với những người khác?
 4. Thông tin của tôi có được an toàn không?
 5. Lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân
 6. Tùy chọn liên lạc
 7. Tôi có thể truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân không?
 8. Dữ liệu của tôi sẽ đi đâu?
 9. Quyền riêng tư của trẻ em
 10. Promethean có bao giờ thay đổi Chính sách quyền riêng tư này không?
 11. Nếu tôi có câu hỏi hoặc khiếu nại về Chính sách quyền riêng tư này thì sao?

 

Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là gì?

Promethean tôn trọng và cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị thông qua việc tuân thủ chính sách này. Chính sách quyền riêng tư ClassFlow này (cùng với Chính sách cookie của ClassFlowĐiều khoản dịch vụ của ClassFlow và Chính sách sử dụng được chấp nhận của ClassFlow, cùng bất kỳ tài liệu nào khác được đề cập ở đây) giải thích cách Promethean thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập được từ quý vị trong quá trình quý vị sử dụng Dịch vụ ClassFlow.

Thông tin cá nhân” là bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng riêng một cá nhân cụ thể.

Chính sách này không áp dụng cho các trang web bên thứ ba hoặc biện pháp thực hành của các công ty không thuộc sở hữu hoặc quản lý của Promethean, hay các ứng dụng mà chúng tôi cung cấp liên kết từ Dịch vụ đến đó. Quý vị phải luôn đọc Chính sách quyền riêng tư của bất kỳ trang web bên thứ ba nào trước khi sử dụng.

 1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

2.1 Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân tùy theo vai trò của quý vị là giáo viên, học sinh hay phụ huynh.

 1. Thông tin về Trường học, Giáo viên và Quản trị viên:

Chúng tôi sẽ yêu cầu Giáo viên hoặc Quản trị viên trường học cung cấp những thông tin nhất định khi đăng ký tài khoản ClassFlow hoặc liên hệ trực tuyến với chúng tôi, bao gồm họ và tên, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu cùng bất kỳ thông tin bổ sung nào mà quý vị tự nguyện cung cấp trong hồ sơ ClassFlow của mình, có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong những thông tin như chi nhánh và vị trí trường học của quý vị, cấp học và nội dung quý vị dạy, vị trí của quý vị trong trường và loại thiết bị mà học sinh của quý vị sử dụng (gọi chung là “Dữ liệu trường học”). Chúng tôi cũng có thể thu thập Dữ liệu trường học khi nhà trường gửi tin nhắn cho chúng tôi, giáo viên đăng tải nội dung hoặc Tài nguyên lên trang web hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, hay trả lời email và khảo sát.   Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của Dịch vụ, để phân tích và cải thiện các tính năng và ưu đãi của Dịch vụ cũng như để giao tiếp với Trường học và người dùng.

 1. Thông tin về học sinh:

Promethean cung cấp Dịch vụ cho các trường học và giáo viên để cải thiện việc giảng dạy trên lớp và kết quả học tập của học sinh. Trong quá trình cung cấp Dịch vụ này cho Trường học, chúng tôi có thể thu thập hoặc có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của học sinh (“Dữ liệu học sinh”). Chỉ những học sinh được Trường học hoặc Giáo viên cung cấp mã lớp học mới có thể đăng ký vai trò là “Học sinh” cho tài khoản ClassFlow và sử dụng Dịch vụ. Sau khi đăng ký, chúng tôi sẽ thu thập Thông tin cá nhân từ học sinh. Loại thông tin chúng tôi thu thập sẽ dựa trên cách thức giáo viên, trường học hoặc học khu sử dụng Dịch vụ, nhưng có thể bao gồm họ và tên của học sinh, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu, dữ liệu đánh giá, dữ liệu bài tập và các nội dung khác trong lớp học. Chúng tôi coi Dữ liệu học sinh là thông tin tuyệt mật và chỉ sử dụng dữ liệu này để cung cấp Dịch vụ cho Trường học hoặc đại diện cho Trường học, và với phương thức hạn chế, cho các mục đích nội bộ theo Điều khoản dịch vụ của ClassFlow hoặc theo thỏa thuận cụ thể với Trường học.  Quá trình chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu học sinh sẽ tuân theo thỏa thuận của chúng tôi với Trường học, theo các quy định của Đạo luật về quyền hạn giáo dục và bảo mật riêng tư gia đình (FERPA) và luật pháp hiện hành của tiểu bang tại Hoa Kỳ cũng như các điều luật khác của tiểu bang, liên bang và quốc tế, nếu có. Luật pháp hiện hành hoặc bất kỳ thỏa thuận nào với Trường học sẽ được ưu tiên và áp dụng khi xảy ra bất kỳ xung đột nào giữa bất kỳ bộ luật hiện hành nào hoặc các điều khoản trong bất kỳ thỏa thuận nào với Trường học và Chính sách quyền riêng tư này. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc thu thập và sử dụng Dữ liệu học sinh của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc xem xét, sửa đổi hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân của học sinh, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ sở giáo dục của quý vị.

Để biết thêm thông tin về các phương pháp chia sẻ hạn chế Dữ liệu trường học và Dữ liệu học sinh của chúng tôi, vui lòng tham khảo phần “Cách Promethean chia sẻ thông tin với những người khác” dưới đây. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của trẻ em, vui lòng tham khảo phần “Quyền riêng tư của trẻ em” dưới đây.

 1. Thông tin về Phụ huynh và Người giám hộ:

Trong trường hợp chúng tôi cung cấp bất kỳ tài khoản ClassFlow nào cho Phụ huynh hoặc Người giám hộ, hoặc chúng tôi cho phép Phụ huynh hoặc Người giám hộ liên hệ hoặc liên kết chính họ với tài khoản ClassFlow của trẻ, chúng tôi sẽ yêu cầu một số Thông tin nhất định, nhưng không giới hạn trong các thông tin như họ và tên, địa chỉ email, tên người dùng và mật khẩu, cùng bất kỳ thông tin bổ sung nào mà phụ huynh hoặc người giám hộ tự nguyện cung cấp, có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong tên và vị trí trường học của trẻ cũng như mối quan hệ của quý vị với trẻ (cha/mẹ, ông/bà, người giám hộ, v.v.). Chúng tôi sử dụng thông tin này để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của Dịch vụ, để phân tích và cải thiện các tính năng và ưu đãi của Dịch vụ cũng như để giao tiếp với quý vị.

2.2 Thông tin được thu thập bằng công nghệ:

Chúng tôi sẽ tự động thu thập một số loại thông tin sử dụng nhất định khi quý vị truy cập trang web hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Khi quý vị truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể gửi một hoặc nhiều cookie (thiết bị theo dõi) đến máy tính của quý vị để nhận dạng riêng biệt trình duyệt của quý vị, từ đó giúp chúng tôi hỗ trợ quý vị đăng nhập nhanh hơn và nâng cao chức năng cũng như hoạt động điều hướng của quý vị trên trang web. Cookie cũng có thể truyền tải thông tin về cách quý vị sử dụng Dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ: các trang quý vị xem, các liên kết quý vị bấm vào và các hành động khác quý vị thực hiện trên Dịch vụ). Chúng tôi có thể thu thập thông tin trong tệp nhật ký từ trình duyệt hoặc thiết bị di động của quý vị mỗi khi quý vị truy cập Dịch vụ. Thông tin trong tệp nhật ký có thể bao gồm những dữ liệu ẩn danh như yêu cầu web của quý vị, địa chỉ Giao thức Internet (“IP”), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, thông tin về thiết bị di động của quý vị, các trang chuyển hướng/thoát và URL, số lần bấm và cách quý vị tương tác với các liên kết trên Dịch vụ, tên miền, trang đích, các trang đã xem và các thông tin tương tự khác. Chúng tôi có thể sử dụng tập tin chỉ báo để theo dõi ẩn danh thói quen sử dụng trực tuyến của Người dùng. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng tập tin chỉ báo trong các email HTML được gửi đến người dùng không phải là học sinh để theo dõi email nào được mở và liên kết nào được người nhận bấm vào. Những thông tin này giúp đưa ra các báo cáo chính xác hơn và góp phần cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng công cụ phân tích của bên thứ ba để đo lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng Dịch vụ.  Mặc dù luôn cố gắng hết sức để tôn trọng các tùy chọn bảo mật của khách truy cập, nhưng chúng tôi không thể phản hồi tín hiệu Không theo dõi từ trình duyệt của quý vị ở thời điểm hiện tại. Để biết chính xác những cookie nào được sử dụng trên Dịch vụ ClassFlow miễn phí của chúng tôi và những cookie nào được sử dụng trên Dịch vụ ClassFlow dành cho trường học, quý vị có thể xem lại phần Chính sách cookie của ClassFlow.

Khi quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi bằng hoặc trên thiết bị di động, chúng tôi có thể nhận hoặc thu thập và lưu trữ thông tin về thiết bị di động của quý vị như nhà cung cấp dịch vụ di động, loại thiết bị, mẫu máy và nhà sản xuất, thương hiệu và dòng hệ điều hành thiết bị di động, và dữ liệu vị trí địa lý của quý vị trong phạm vi thành phố, tiểu bang hoặc quốc gia, tùy theo cài đặt trên thiết bị di động của quý vị. Những thông tin tổng hợp này giúp chúng tôi có thể theo dõi nhiều xu hướng đa dạng và các số liệu thống kê việc sử dụng.

Chúng tôi sử dụng hoặc có thể sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua cookie, tệp nhật ký, mã định danh thiết bị, dữ liệu vị trí và thông tin từ tập tin chỉ báo để: (a) ghi nhớ thông tin để quý vị không phải nhập lại thông tin cũ trong quá trình truy cập hoặc lần truy cập trang web tiếp theo; (b) cung cấp nội dung và thông tin tùy chỉnh, được cá nhân hóa, bao gồm nội dung được nhắm mục tiêu liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi; (c) cung cấp và giám sát tính hiệu quả của Dịch vụ; (d) theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng lượng khách truy cập, lưu lượng truy cập, sử dụng và các nhóm nhân khẩu học trên trang web và Dịch vụ của chúng tôi; (e) chẩn đoán hoặc khắc phục các sự cố công nghệ; (f) điều tra hành vi gian lận hoặc lạm dụng Dịch vụ hoặc (g) lập kế hoạch và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép các mạng lưới quảng cáo của bên thứ ba thu thập thông tin về Học sinh, Giáo viên hoặc Phụ huynh đã đăng nhập vào Dịch vụ của chúng tôi.

 1. Cách Promethean chia sẻ thông tin với những người khác?

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cần thiết trong Dịch vụ để thực hiện Dịch vụ.  Ví dụ: Dữ liệu học sinh và Dữ liệu trường học sẽ được chia sẻ với giáo viên, quản trị viên trường học và phụ huynh được phép nhận Dữ liệu học sinh để phục vụ mục đích giáo dục.  Nhà trường hoặc giáo viên sẽ lựa chọn các cài đặt và chức năng của quá trình chia sẻ trong Dịch vụ. Promethean chỉ chia sẻ Thông tin cá nhân với bên thứ ba trong một số trường hợp giới hạn được mô tả dưới đây.  CHÚNG TÔI KHÔNG BAO GIỜ CHIA SẺ HOẶC BÁN DỮ LIỆU HỌC SINH CHO BÊN THỨ BA VỚI MỤC ĐÍCH TIẾP THỊ HOẶC QUẢNG CÁO.  Chúng tôi không bao giờ chia sẻ hoặc bán Thông tin cá nhân về giáo viên, quản trị viên hoặc phụ huynh cho bên thứ ba với mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo, trừ khi quý vị đồng ý để chúng tôi thực hiện điều này.

 1. Nếu quý vị là giáo viên hoặc quản trị viên và muốn tải Tài nguyên lên ClassFlow Marketplace (có tính phí hoặc miễn phí), chúng tôi sẽ tạo tự động một hồ sơ cho quý vị. Tất cả những thông tin quý vị nhập trong hồ sơ sẽ được công khai với các giáo viên khác là chủ tài khoản ClassFlow và hiển thị với bất kỳ người nào xem Tài nguyên của quý vị trong quá trình tìm kiếm ngoại tuyến trên Marketplace hoặc qua một công cụ tìm kiếm như Bing hoặc Google. Quý vị phải điền vào các trường họ và tên trong hồ sơ nhưng quý vị có thể sử dụng biệt danh thay cho họ và tên thật của mình nếu quý vị không muốn công khai tên thật qua hồ sơ của mình. Quý vị cũng có thể lựa chọn bổ sung thêm thông tin về bản thân bằng cách điền vào các trường tùy chọn khác trên trang hồ sơ.  Những thông tin này cũng sẽ được công khai trên hồ sơ của quý vị. Vui lòng không điền vào các trường tùy chọn nếu quý vị không muốn công khai những thông tin này.  Tham khảo Điều khoản và điều kiện của ClassFlow Marketplace.
 2. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin cá nhân của quý vị nếu được luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, hoặc khi chúng tôi tin rằng cần phải tiết lộ những thông tin này để tuân thủ các thủ tục tố tụng, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý do chúng tôi thực hiện; để thực thi hoặc áp dụng Điều khoản dịch vụ, Chính sách sử dụng được chấp nhận hoặc các thỏa thuận khác của chúng tôi (bao gồm cả việc tiết lộ Thông tin cá nhân cho cơ quan thực thi pháp luật, trường học hoặc cơ quan của quý vị); hoặc bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc sự an toàn của Promethean, nhân viên của chúng tôi, Người dùng của chúng tôi hoặc những người khác.
 3. Nếu Promethean hay một phần hoặc tất cả tài sản của công ty được mua lại hoặc được chuyển nhượng, hoặc trong trường hợp khó có khả năng xảy ra là Promethean sẽ ngừng hoạt động kinh doanh hoặc phá sản, thì thông tin người dùng, bao gồm Thông tin cá nhân có thể được chuyển giao hoặc mua lại bởi bên thứ ba nhưng chỉ khi bên thứ ba tuân thủ các cam kết tương tự đối với những Thông tin cá nhân được Promethean thu thập từ trước theo Chính sách quyền riêng tư này. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ gửi thông báo đến quý vị và quý vị được quyền lựa chọn từ chối chuyển giao Dữ liệu học sinh bằng cách đóng tài khoản của quý vị.
 4. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông tin cá nhân với một số công ty và cá nhân bên thứ ba đáng tin cậy để thay mặt chúng tôi thực hiện nhiệm vụ, nhưng hoàn toàn chỉ với mục đích thực hiện công việc cho chúng tôi, ví dụ: để giúp chúng tôi cung cấp Dịch vụ, cải thiện Dịch vụ, để tăng cường chức năng và độ thân thiện với người dùng của Dịch vụ, cũng như nhằm cải thiện trải nghiệm của quý vị khi sử dụng Dịch vụ. Ví dụ: chúng tôi sử dụng Amazon Web Services để lưu trữ Dịch vụ trên các máy chủ do họ cung cấp, tuy nhiên, Amazon Web Services không có quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của người dùng trên ClassFlow.

Trừ khi có thông báo khác từ chúng tôi, bất kỳ công ty bên thứ ba đáng tin cậy nào hợp tác với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ ClassFlow cho quý vị hiện không và sẽ không có bất kỳ quyền nào để sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị ngoài những nội dung cần thiết để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể đến quý vị.

 

 

 

 1. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin với những người khác dưới dạng tổng hợp và ẩn danh để không thể trực tiếp xác định được danh tính cá nhân của quý vị. Ví dụ: chúng tôi cung cấp thông tin phân tích và sử dụng cho Dịch vụ ClassFlow dành cho trường học như cung cấp báo cáo cho Trường học để có thể xác định tần suất Người dùng sử dụng hoặc không sử dụng Dịch vụ, tính năng được Người dùng sử dụng nhiều nhất hoặc sử dụng ít nhất, và những tài nguyên được Người dùng truy cập, tất cả đều nhằm mục đích cải thiện Dịch vụ, tăng cường chức năng và độ thân thiện với người dùng của Dịch vụ cũng như để cải thiện trải nghiệm chung của Trường học và Người dùng khi sử dụng Dịch vụ.
 2. Cách chia sẻ Dữ liệu học sinh:Bên cạnh các hoạt động được mô tả ở trên, Promethean có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chia sẻ Dữ liệu học sinh với các bên thứ ba thông qua Dịch vụ, tuy nhiên, điều này chỉ xảy ra khi chúng tôi nhận được hướng dẫn và ủy quyền thực hiện thay cho Trường học. Ví dụ: một số phần trong Dịch vụ của chúng tôi cho phép Trường học tương tác với phụ huynh, học sinh, quản trị viên và các giáo viên khác để phục vụ lợi ích học tập của học sinh. Promethean không hỗ trợ việc chia sẻ bất kỳ Dữ liệu học sinh nào với các bên thứ ba trên hoặc thông qua Dịch vụ, trừ khi được Trường học ủy quyền chia sẻ dữ liệu thay cho họ.

 

 1. Thông tin của tôi có được an toàn không?

Bảo mật dữ liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Promethean. Promethean duy trì các quy trình quản trị, kỹ thuật và vật lý nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin được lưu trữ trong máy chủ của chúng tôi. Chỉ các nhân viên cần phải có thông tin để thực hiện công việc mới có thể truy cập thông tin (qua thông tin đăng nhập của người dùng/mật khẩu và xác thực hai yếu tố). Chúng tôi sử dụng mã hóa SSL (công nghệ tầng giao vận) tiêu chuẩn trong ngành để truyền Thông tin cá nhân. Các biện pháp bảo vệ an toàn khác bao gồm nhưng không giới hạn trong mã hóa dữ liệu, tường lửa và kiểm soát truy cập vật lý đối với các tòa nhà và tệp tin. Để tránh bị truy cập trái phép vào tài khoản và Thông tin cá nhân, quý vị có thể lựa chọn và bảo vệ mật khẩu phù hợp, cũng như hạn chế quyền truy cập vào máy tính và trình duyệt của quý vị bằng cách đăng xuất sau khi truy cập xong vào tài khoản của mình.

Dịch vụ có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Khi bấm vào các liên kết này, quý vị sẽ rời khỏi Dịch vụ ClassFlow và Chính sách quyền riêng tư này sẽ không còn được áp dụng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các Chính sách quyền riêng tư và/hoặc biện pháp thực hành trên các trang web khác (nhưng quý vị nên đọc Chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba để đảm bảo quý vị hiểu rõ trước khi quyết định duyệt tìm trên các trang web đó). Chính sách quyền riêng tư này chỉ được áp dụng đối với các thông tin do Promethean thu thập qua Dịch vụ.

 1. Lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân:
 2. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của quý vị trong thời gian tài khoản của quý vị còn hoạt động hoặc nếu cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho quý vị, hoặc như được mô tả dưới đây. Nếu quý vị muốn hủy bỏ tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com.
 3. Nếu quý vị là Người dùng doanh nghiệp, trong thời hạn đăng ký ClassFlow cho trường học của quý vị, chúng tôi sẽ giữ lại hoặc hủy bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân nào có trong tài khoản ClassFlow cho trường học của quý vị theo chính sách hoặc hướng dẫn cụ thể của Trường học liên quan đến việc lưu giữ và tiêu hủy Dữ liệu trường học, ngoại trừ một số Thông tin cá nhân nhất định có thể được chúng tôi giữ lại và sử dụng để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi thỏa thuận của chúng tôi khi cần thiết.
 4. Quý vị phải tạo hồ sơ nếu muốn đóng góp vào ClassFlow Marketplace. Khi quý vị đóng tài khoản ClassFlow, hồ sơ của quý vị sẽ vẫn hiển thị công khai trên ClassFlow Marketplace trừ khi quý vị xóa Tài nguyên của mình khỏi Marketplace trước khi đóng tài khoản.  Nếu không muốn thông tin cá nhân tiếp tục được hiển thị trong hồ sơ của mình, quý vị nên xóa thông tin tùy chọn trong hồ sơ và thay thế họ và tên thực của quý vị bằng biệt danh trước khi đóng tài khoản.
 5. Dữ liệu học sinh. Promethean sẽ nhanh chóng xóa hoặc khử nhận dạng Dữ liệu học sinh theo yêu cầu hoặc hướng dẫn của Trường học hoặc Giáo viên trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu hoặc hướng dẫn.  Để yêu cầu xóa tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com. Chúng tôi sẽ giữ lại, xóa hoặc khử nhận dạng Dữ liệu học sinh theo các chính sách dưới đây:

 

(i)   Tài khoản ClassFlow cho trường học.  Khi Trường học hết hạn hoặc chấm dứt đăng ký ClassFlow dành cho trường học, tất cả dữ liệu, bao gồm cả Dữ liệu học sinh, trong Miền phụ ClassFlow duy nhất của Trường học sẽ được Promethean duy trì trong vòng chín mươi (90) ngày, trong khoảng thời gian đó, Trường học sẽ có quyền truy cập vào Miền phụ ClassFlow để nhận Dữ liệu học sinh và Dữ liệu trường học và/hoặc phục hồi tài khoản của Trường học.  Ngoại trừ các dữ liệu tuân thủ điều khoản cụ thể trong thỏa thuận của chúng tôi với Trường học, tất cả dữ liệu trong Miền phụ ClassFlow duy nhất của trường học, bao gồm cả Dữ liệu học sinh, sẽ bị khử nhận dạng để vĩnh viễn không thể khôi phục hoặc được tiêu hủy trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi chấm dứt hoặc hết thời hạn đăng ký, hoặc sớm hơn theo yêu cầu của Trường học. Đối với các dữ liệu phân tích hoặc thiết kế hay phát triển sản phẩm khác, chúng tôi có thể duy trì Dữ liệu học sinh dưới dạng ẩn danh hoặc tổng hợp, bao gồm cả dữ liệu sử dụng, dưới hình thức không thể xác định cụ thể danh tính cá nhân.

(ii)  Tài khoản ClassFlow miễn phí. Mỗi giáo viên xây dựng thời khóa biểu lớp học bằng tài khoản ClassFlow miễn phí có trách nhiệm xóa các lớp học đó khỏi tài khoản ClassFlow sau khi lớp học kết thúc.  Sau khi xóa lớp học, mã số lớp học sẽ bị vô hiệu hóa và Học sinh sẽ không thể đăng nhập vào Dịch vụ bằng mã lớp học đó.  Nếu Học sinh không được liên kết với thời khóa biểu lớp học khác, tài khoản của Học sinh sẽ bị vô hiệu hóa.  Nếu một giáo viên chấm dứt tài khoản ClassFlow miễn phí của mình, tất cả các tài khoản Học sinh được tạo dưới sự hướng dẫn của giáo viên đó cũng sẽ bị vô hiệu hóa, trừ khi Học sinh này đang sử dụng cùng một tài khoản theo hướng dẫn của (những) giáo viên khác vẫn đang duy trì tài khoản ClassFlow hiện tại. Promethean cũng sẽ vô hiệu hóa tài khoản học sinh được tạo trên Dịch vụ ClassFlow miễn phí nếu học sinh không đăng nhập vào tài khoản trong hơn mười hai (12) tháng. Tất cả Dữ liệu học sinh trong mỗi tài khoản bị vô hiệu hóa sẽ bị khử nhận dạng để vĩnh viễn không thể khôi phục.  Nếu có một tài khoản bị khử nhận dạng, học sinh chỉ có thể tạo tài khoản mới trong tương lai khi tạo tài khoản ClassFlow mới và nhập mã lớp học hợp lệ do giáo viên cung cấp. Thông tin liên quan đến tài khoản cũ của học sinh đã được khử nhận dạng không thể được truy xuất hoặc cung cấp cho học sinh thông qua bất kỳ tài khoản học sinh mới nào. Chúng tôi có thể duy trì Dữ liệu học sinh dưới dạng ẩn danh hoặc tổng hợp, bao gồm cả dữ liệu sử dụng, để không thể xác định cụ thể danh tính của cá nhân nhằm mục đích phân tích.

Nếu quý vị là giáo viên đang sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí và muốn hủy tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com. Sau khi tài khoản bị đóng, Giáo viên sẽ không còn quyền truy cập vào bất kỳ tài liệu nào được lưu trong tài khoản. Tuy nhiên, chúng tôi có thể lưu giữ và sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi thỏa thuận của chúng tôi khi cần thiết cũng như để liên lạc với quý vị.  Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để khử nhận dạng hoặc tiêu hủy thông tin một cách an toàn khi những thông tin này không còn cần thiết cho các yêu cầu nêu trên.

 

 1. Tùy chọn liên lạc.

Khi sử dụng Dịch vụ, nếu quý vị là giáo viên/quản trị viên hoặc phụ huynh, quý vị có thể nhận được email của Promethean hoặc các phương thức liên lạc khác liên quan đến quá trình sử dụng Dịch vụ hoặc hồ sơ người dùng của quý vị.  Bằng việc sử dụng Dịch vụ, quý vị xác nhận và đồng ý rằng Promethean và các công ty bên thứ ba đáng tin cậy thay mặt cho Promethean có thể gửi email cho quý vị, liên hệ với quý vị hoặc sử dụng các phương thức liên lạc khác mà chúng tôi xác định là có liên quan đến hồ sơ hoặc quá trình sử dụng Dịch vụ của quý vị.  Ví dụ: chúng tôi có thể gửi cập nhật, bản tin hoặc tin tức khác liên quan đến Dịch vụ hoặc chỉ để gửi thông báo cho quý vị qua email.  Quý vị luôn có quyền lựa chọn hủy đăng ký nhận những email này bằng cách bấm vào nút “hủy đăng ký” trong nội dung email.  Xin lưu ý rằng quý vị không được phép hủy đăng ký hoặc tắt các nội dung không mang tính quảng cáo liên quan đến tài khoản của mình như xác minh tài khoản, thay đổi hoặc cập nhật các tính năng của Dịch vụ hoặc các thông báo về kỹ thuật và bảo mật.

Liên lạc với học sinh.  Promethean chỉ có thể gửi thông báo qua email hoặc liên lạc với học sinh khi thay mặt và theo hướng dẫn của trường học, giáo viên hoặc học khu.  Trong một số trường hợp giới hạn, chúng tôi cũng có thể gửi các nội dung liên quan đến Dịch vụ cho học sinh như xác minh tài khoản hoặc thông báo về kỹ thuật và bảo mật.

 

 1. Tôi có thể truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân không?

Quý vị có thể truy cập, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân trong hồ sơ bằng cách thực hiện thay đổi trên trang hồ sơ tài khoản. Nếu quý vị gặp bất kỳ sự cố nào trong khi chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bỏ bất kỳ Thông tin cá nhân nào trong hồ sơ của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com.

Xin lưu ý rằng việc yêu cầu xóa bỏ hoặc không cung cấp một số thông tin nhất định có thể dẫn đến việc quý vị không nhận được thông báo cập nhật Dịch vụ hoặc thông tin có giá trị khác liên quan đến quá trình sử dụng Dịch vụ.  Không cung cấp thông tin theo yêu cầu của Promethean hoặc xóa một số thông tin nhất định có thể đồng nghĩa với việc quý vị không thể truy cập các tính năng liên quan của Dịch vụ và thậm chí có thể khiến quý vị hoàn toàn không thể sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý vị đang sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho trường học được tích hợp với SIS của trường học thì bất kỳ yêu cầu truy cập hoặc thực hiện thay đổi hay xóa bỏ Thông tin cá nhân, bao gồm Dữ liệu Học sinh phải được Nhà trường thực hiện trong SIS.  Sau khi được thực hiện trong SIS, các thay đổi sẽ tự động xuất hiện trong Dịch vụ ClassFlow cho trường học.

Nếu quý vị đang sử dụng Dịch vụ ClassFlow cho trường học và Trường học không tích hợp SIS của mình với Dịch vụ thì bất kỳ yêu cầu truy cập, thay đổi hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân, bao gồm Dữ liệu học sinh phải được thực hiện bởi Quản trị viên người dùng do Trường học chỉ định.  Quản trị viên người dùng sẽ có quyền truy cập vào các trang hồ sơ Người dùng được cấp phép của Trường học để cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ thông tin bên trong.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi đã ký kết các thỏa thuận với một số Trường học yêu cầu chúng tôi phải thông báo mọi yêu cầu về bất kỳ thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân nào có trong tài khoản liên kết với Trường học cho Trường học để được thực hiện.  Vì vậy, trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải hướng dẫn quý vị liên hệ với Trường học của quý vị để yêu cầu nhà trường hướng dẫn chúng tôi thay đổi, cập nhật hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân trong tài khoản ClassFlow của quý vị.

Nếu quý vị là giáo viên cá nhân sử dụng Dịch vụ ClassFlow miễn phí, bất kỳ thời khóa biểu lớp học nào do quý vị tạo có chứa Dữ liệu học sinh phải bị xóa khỏi tài khoản ClassFlow của quý vị sau khi các lớp học đó kết thúc.  Dữ liệu học sinh được liên kết với tài khoản của Giáo viên trên Dịch vụ ClassFlow miễn phí do giáo viên hoặc trường học quản lý.  Nếu quý vị có thắc mắc về quá trình xem xét, sửa đổi hoặc xóa bỏ Dữ liệu học sinh khỏi tài khoản của giáo viên, vui lòng liên hệ trực tiếp với giáo viên hoặc trường học, hoặc quý vị có thể liên hệ với Promethean qua privacy@ClassFlow.com.

 

Người dùng tại Liên minh Châu Âu:  Truy cập, chỉnh sửa và xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị:  Nếu quý vị cư trú tại Liên minh Châu Âu, quý vị có một số quyền liên quan đến Thông tin cá nhân:  (i) quyền được thông báo về cách Thông tin cá nhân của quý vị đang được sử dụng; (ii) quyền truy cập Thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu giữ; và (iii) quyền yêu cầu chỉnh sửa Thông tin cá nhân không chính xác của quý vị mà chúng tôi lưu giữ và yêu cầu khóa hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân của quý vị nếu quy trình xử lý không tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu của địa phương.  Để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên hoặc nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền của bản thân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin nêu trong phần “Liên hệ với chúng tôi” dưới đây.  Vui lòng cung cấp càng chi tiết càng tốt về Thông tin cá nhân mà quý vị đang thắc mắc.  Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày (hoặc ít hơn, nếu luật pháp yêu cầu).  Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa, cập nhật, xóa bỏ hoặc thay đổi Thông tin cá nhân của quý vị mà chúng tôi lưu giữ, chúng tôi sẽ thực hiện nếu chúng tôi đồng ý với yêu cầu này.  Nếu chúng tôi quyết định không thay đổi Thông tin cá nhân theo yêu cầu của quý vị, chúng tôi sẽ thông báo việc này cho quý vị bằng văn bản và cách quý vị có thể khiếu nại nếu không hài lòng với quyết định của chúng tôi.  Nếu quý vị yêu cầu thay đổi Thông tin cá nhân của mình và chúng tôi không thực hiện thay đổi đó, quý vị có thể yêu cầu chúng tôi ghi chú trong hồ sơ rằng quý vị đã yêu cầu thay đổi Thông tin cá nhân mà chưa được thực hiện và lý do thay đổi đó không được thực hiện.

 

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com nếu quý vị có thắc mắc về quá trình truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ Thông tin cá nhân.

 

 

 

 1. Dữ liệu của tôi sẽ đi đâu?
 2. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Promethean sẽ lưu trữ và xử lý Thông tin cá nhân tại nhiều trung tâm dữ liệu khác nhau trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ, và Thông tin cá nhân của quý vị không được lưu trữ hoặc xử lý chỉ trong phạm vi quốc gia thu thập Thông tin cá nhân, trừ khi luật pháp yêu cầu. Nếu quý vị ở Liên minh Châu Âu (“EU”) hoặc các khu vực khác có quy định về thu thập và sử dụng dữ liệu có thể khác biệt so với luật pháp của Hoa Kỳ, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể chuyển thông tin, bao gồm cả thông tin cá nhân, đến một quốc gia và khu vực pháp lý không có luật bảo vệ dữ liệu giống như tại khu vực pháp lý của quý vị. Để làm điều này, Promethean đã ký kết các điều khoản hợp đồng mẫu tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu với các công ty trong nhóm chia sẻ Thông tin cá nhân để đảm bảo việc chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Liên minh Châu Âu ra ngoài Khu vực kinh tế Châu Âu sẽ được bảo vệ tương tự như tại Liên minh Châu Âu.  Quý vị đảm bảo và đồng ý rằng Promethean có thể chuyển và xử lý Thông tin cá nhân của quý vị tại Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác, nơi Promethean hoặc công ty mẹ, công ty con, chi nhánh hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi duy trì cơ sở hoạt động tại đó.  Quý vị cần đảm bảo thêm và đồng ý rằng quý vị đã nhận được đầy đủ sự chấp thuận từ học sinh của mình hoặc Người dùng được cấp phép để Promethean xử lý Thông tin cá nhân nêu trên ở Hoa Kỳ và những nơi khác trên thế giới, nếu có.
 3. Quý vị có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư dữ liệu tại địa phương nơi quý vị cư trú. Bằng cách sử dụng ClassFlow, quý vị đồng ý với việc Thông tin cá nhân của quý vị được gửi đến và lưu trữ tại vị trí khả dụng được nêu ở đây.
 4. Quyền riêng tư của trẻ em

Promethean không cố ý thu thập bất kỳ thông tin nào từ trẻ em dưới mười tám (18) tuổi trừ khi và chỉ khi Trường học hoặc giáo viên đồng ý và cho phép học sinh dưới mười tám (18) tuổi sử dụng Dịch vụ và để Promethean thu thập thông tin từ những học sinh nêu trên. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua privacy@classflow.com nếu quý vị cho rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới mười tám (18) tuổi mà không có sự đồng ý phù hợp để chúng tôi có thể xóa bỏ thông tin đó càng sớm càng tốt.

 1. Promethean có bao giờ thay đổi Chính sách quyền riêng tư này không?
 2. Chúng tôi có thể thỉnh thoảng thực hiện thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư, vì vậy quý vị nên xem lại trang này theo định kỳ. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào về cách thức sử dụng Thông tin cá nhân, quý vị sẽ được thông báo về những thay đổi đó khi đăng nhập vào ClassFlow.  Nếu không muốn chấp nhận (các) thay đổi, quý vị có thể chọn không tham gia bằng cách xóa tài khoản của mình
 3. Thay đổi về Chính sách quyền riêng tư liên quan đến Dữ liệu học sinh. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu trữ, lưu giữ hoặc tiết lộ Dữ liệu học sinh, quý vị sẽ được thông báo về những thay đổi đó khi đăng nhập vào ClassFlow. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thông báo trước ít nhất ba mươi (30) ngày về những thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư có thể liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc chia sẻ Dữ liệu học sinh theo cách thức khác biệt đáng kể với những gì được nêu trong Chính sách trước đây của chúng tôi để quý vị có đủ thời gian đánh giá thay đổi trên thực tế. Nếu không muốn chấp nhận những thay đổi này, quý vị có thể chọn không tham gia bằng cách xóa tài khoản của mình trước khi thay đổi có hiệu lực. Quý vị có thể tải về các phiên bản trước của Chính sách quyền riêng tư này bằng cách liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com.

 

 1. Đối với người dùng tại California
Theo quy định của California AB 1584 (Buchanan) về Quyền riêng tư của hồ sơ học sinh: Phần mềm giáo dục & lưu trữ kỹ thuật số của bên thứ 3 (Mục 49073.1 Luật giáo dục), chúng tôi đồng ý với những điều khoản sau đây:

a. Hồ sơ học sinh do Promethean nhận được từ Cơ quan giáo dục địa phương (“LEA”) tiếp tục là tài sản và thuộc sự quản lý của LEA. LEA giữ toàn quyền sở hữu đối với các thông tin trong hồ sơ thông tin cá nhân và giáo dục mà họ cung cấp cho ClassFlow.

b. Người dùng ClassFlow có thể giữ quyền sở hữu và quản lý nội dung do chính họ tạo ra bằng cách đăng nhập và truy cập vào tài khoản ClassFlow của mình và tải xuống (hoặc cập nhật) thông tin trong ClassFlow. Học sinh có quyền truy cập và quản lý thông tin của chính mình và nội dung do học sinh tạo ra tuân theo những giới hạn do giáo viên đặt ra. Ví dụ: nếu một học sinh hoàn thành bài kiểm tra bằng Dịch vụ ClassFlow của Promethean và nộp bài kiểm tra cho giáo viên trong ClassFlow, học sinh chỉ có thể giữ quyền sở hữu và quản lý (hoặc thay đổi câu trả lời) đối với bài kiểm tra nếu được giáo viên cho phép.

c. Phụ huynh, người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh đủ điều kiện có thể xem xét thông tin nhận dạng cá nhân trong hồ sơ của học sinh và chỉnh sửa thông tin không chính xác bằng cách liên hệ với cơ sở giáo dục. Ngoài ra, người dùng ClassFlow có thể truy cập, chỉnh sửa, cập nhật hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân trong hồ sơ của mình bằng cách đăng nhập vào ClassFlow, truy cập vào tài khoản ClassFlow và thực hiện những thay đổi thích hợp hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi trên ClassFlow bằng cách bấm vào dấu hỏi chấm (“?”) ở góc trên cùng bên phải của trang ClassFlow hoặc gửi yêu cầu của quý vị cho chúng tôi qua privacy@classflow.com.

d. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật và bí mật cho hồ sơ của học sinh. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp sau đây: (a) chỉ những nhân viên có nhu cầu mới được phép truy cập dữ liệu của học sinh để hoàn thành trách nhiệm công việc của mình; (b) chúng tôi tiến hành kiểm tra lý lịch đối với nhân viên của mình và đặc biệt là đối với tất cả nhân viên có thể sở hữu quyền truy cập vào dữ liệu học sinh; (c) chúng tôi yêu cầu nhân viên ký thỏa thuận bảo mật trước khi được cấp quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào; (d) chúng tôi thường xuyên tiến hành đào tạo và giáo dục về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cho nhân viên; và (e) chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp bảo vệ an ninh về mặt kỹ thuật, hợp đồng, quản trị và vật lý để tránh tình trạng truy cập, phát hành hoặc sử dụng trái phép.

e. Trong trường hợp hồ sơ của học sinh bị tiết lộ một cách trái phép, chúng tôi sẽ (1) thông báo ngay cho LEA trừ khi có chỉ thị cụ thể từ các quan chức thực thi pháp luật; và (2) ban hành kế hoạch ứng phó và các thủ tục được mô tả trong Kế hoạch ứng phó sự cố xâm phạm dữ liệu của Promethean gửi lên LEA theo yêu cầu.

f. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ học sinh nhằm bất kỳ mục đích nào ngoại trừ những mục đích được yêu cầu hoặc cho phép cụ thể theo Điều khoản dịch vụ và Chính sách quyền riêng tư của ClassFlow.

g. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào trong hồ sơ của học sinh trong ClassFlow cho hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu.

h. Chúng tôi sẽ xóa bỏ hoặc khử nhận dạng thông tin cá nhân của học sinh khi thông tin đó không còn cần thiết, khi hết hạn hoặc chấm dứt thỏa thuận của chúng tôi với LEA và phải hoàn thành bất kỳ hoạt động xóa bỏ hoặc khử nhận dạng nào theo các điều khoản trong thỏa thuận của chúng tôi với LEA, hoặc theo hướng dẫn hay yêu cầu của LEA (trường học).

i. Chúng tôi sẽ làm việc với tổ chức giáo dục để đảm bảo tuân thủ FERPA bằng cách để phụ huynh, người giám hộ hợp pháp và học sinh có thể kiểm tra và xem xét hồ sơ học sinh trên ClassFlow và cung cấp cho họ các phương pháp để chỉnh sửa những điểm không chính xác trong đó.

j. Chúng tôi sẽ không thực hiện các thay đổi quan trọng đối với Chính sách quyền riêng tư của mình, bao gồm việc bổ sung các biện pháp thực hành quan trọng đối với dữ liệu mới hoặc dữ liệu bổ sung quan trọng được thu thập, hoặc những thay đổi quan trọng làm suy yếu các biện pháp bảo vệ được nêu trước đó mà không thông báo trước cho LEA.

 1. Nếu tôi có câu hỏi hoặc khiếu nại về Chính sách quyền riêng tư này thì sao?

Nếu quý vị có thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại về thông tin được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc về cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân của quý vị, vui lòng gửi nội dung chi tiết cho chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com hoặc gửi thư đến Promethean House, Lower Philips Road, Whitebirk Industrial Estate, Blackburn, Lancashire, BB1 5TH, Vương quốc Anh hoặc 4550 North Point Parkway, Suite 370, Alpharetta, Georgia 30022 Hoa Kỳ hoặc gọi cho chúng tôi theo số +1(888) 652-2848. Chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết tất cả các thắc mắc, quan ngại hoặc khiếu nại theo khung thời gian hợp lý.

 

 1. Nếu quý vị là người cư trú tại Úc và không hài lòng với cách chúng tôi giải quyết khiếu nại của quý vị, quý vị có thể liên hệ với Ủy viên quyền riêng tư liên bang Úc để khiếu nại. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.oaic.gov.au.

 

 1. Bản sao của Chính sách quyền riêng tư này sẽ được đăng tải miễn phí trên trang web Chính sách quyền riêng tư của ClassFlowcủa chúng tôi hoặc quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua privacy@ClassFlow.com.

 

© 2020 Promethean Limited. Bảo lưu mọi quyền.